You are on page 1of 8

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 00164 Roma Italia Tel. (39) 06 661 3061 Fax (39) 06 666 3831 e-mail: cmcuria@cmglobal.org
Rzym, 1 padziernika 2013

APEL MISYJNY 2013


Drodzy Konfratrzy, aska i pokj Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech wypeni wasze serca teraz i zawsze!
Kiedy wkraczamy w padziernik zmiana pr roku przypomina nam, e swego czasu wiey Nowy Rok 2013 zblia si do koca. Istotnie, zarwno Rok Wiary jak i rok liturgiczny wkrtce dobiegn koca. Jednake, w padzierniku, kiedy obchodzimy rwnie wiatow Niedziel Misyjn, musimy pamita, e Jezus wezwa na do pjcia naprzd i do bycia misjonarzami. W tym czasie z podziwem i emocjami wspominamy yciorysy wielkich misjonarzy naszego Kocioa i Zgromadzenia. Ich historie inspiruj nas do przeywania na nowo misji Jezusa kroczc droga w. Wincentego a Paulo. Apel Misyjny 2013 pragn rozpocz opowieci misyjn, ktra rozpocza si przed 143 latami, gdy dwaj Konfratrzy, wierni naszej tradycji jako misjonarze w. Wincentego opucili Francj i udali si do odlegego, nieznanego miejsca. 9 listopada 1870 r. Ksia Gustave Foing i Augustine Rieux wyldowali w porcie Bonaventura w Kolumbii, w poudniowej Ameryce i rozpoczli formacj duchownych oraz misje parafialne. Ci dwaj Konfratrzy byli pierwszymi misjonarzami tej, ktr potem nazwano Prowincj Ameryki rodkowej rozcigajcej si od Gwatemali do Limy w Peru. 11 sierpnia 1913 r. Przeoony Generalny, Ks. Antoni Fiat, w okresie ekspansji, erygowa Prowincj Kolumbii, wydzielaj c j z Prowincji Ameryki rodkowej. W chwili powstania, siedem spo rd dziesiciu domw w prowincji rodkowo-amerykaskiej znajdoway si w Kolumbie. W 2013 obchodzimy najbardziej widoczne i trwae efekty tych pierwszych dziaa: stulecie Prowincji Kolumbii. Ci, ktrzy zrazu byli misj, teraz wysyaj misjonarzy na cay wiat. Wicej na ten temat powiem w tym Licie pniej.. A teraz, inspirowani ich duchem przyjrzyjmy si naszym misjom ad gentes

MISJE MI DZYNARODOWE - POTRZEBY BIE CE


Papua Nowa Gwinea Misja nadal si rozwija. Nasz Konfrater z Polski, Jacek Tendej wkrtce przybdzie, aby zosta rektorem seminarium duchownego diecezji Bomana. Oprcz formacji seminaryjnej posugujemy w kilku diecezjach, w tym Port Moresby i Alotau-Sideia, w ktrej nasz Konfrater Rolly Santos, jest biskupem ordynariuszem. Seminarium i Instytut Teologiczny w Port Moresby potrzebuj Konfratrw, tak samo jak parafie i misje. Jzyk to Pidgin English. Wyspy Salomona Z kocem 2013 r. piciu Konfratrw opuci misj i powrci do swoich prowincji macierzystych. Spodziewamy si co najmniej jednego Konfratra z Indonezji, ktry doczy do misji w 2014 r. Jednake ze wzgldu na potrzeby pracy przy formacji seminaryjnej , duszpasterskiej i parafialnej potrzebujemy Konfratrw, ktrzy pomog kontynuowa rozpoczte tutaj dobre dzieo. Po przyjedzie wczeniej w tym roku ks. Grega Cooneya z Australii i ks. Jose Manialy z Prowincji Indie Poudnie, ktrzy doczyli do ks. Twolde Teclemichaela, rektora seminarium w Honiara i tam pracuj. Oczekuj take na przyjazd ks. Jeffa Harveya Prowincji Zachodniej USA. Jzyk to Pidgin English Benin To jedna z naszych najnowszych misji. W tej francuskojzycznej misji pracuje dwch polskich Konfratrw Rafa Brukarczyk i Stanisaw Deszcz. Doczy do nich trzeci, Jarosaw Lawrenz, take z Prowincji Polski, ktrych ostatnio pracowa w Prowincji Nowej Anglii. Po wielu przygotowaniach, Konfratrzy s dobrze zadomowieni. Angauj si w duszpasterstwo, pomagaj Siostrom od Cudownego Medalika i towarzysz Rodzinie Wincentyskiej. Punta Arenas, Chile Ta ostatnio ustanowiona misja jest obecnie obsadzona przez ks. Pablo Vargasa i ks. Gerardo Diaza, dwch Konfratrw z Prowincji Chilijskiej. Poszukuj kolejnego Konfratra do pomocy w duszpasterstwie wrd mieszkacw Punta Arenas oraz otaczajcych je wysp. Punta Arenas jest pooone w najdalej na poudnie czci Chile przylegajc do Ziemi Ognistej. Uywany jzyk to hiszpaski.

N OWE MISJE
Alaska, USA Arcybiskup Roger Schwietz, OMI, z Archidiecezji Fairbanks na Alasce poprosi os hiszpaskojzycznych Konfratrw, ktrzy zaspokoiliby potrzeby pastoralne rosncej spoecznoci imigrantw w miecie. Przeoony Generalny i Wizytator Kolumbii rozmawiaj z Archidiecezj na temat opracowania kontraktu, ale podania innych zainteresowanych Konfratrw s mile widziane. Alaska to najdalej na p pnoc pooony z pidziesiciu stanw USA. Uywane jzyki to angielski i hiszpaski Beni, Boliwia Otrzymalimy prob od biskupa Julio Maria Elasa OFM, ktry stoi na czeli Wikariatu Apostolskiego Beni. Prosi o trzech Konfratrw (dwch ksiy i brata) do posugi wrd rdzennej , ludnoci, do ktrych mona dotrze wod i odziami . Konfratrzy z CLAPVI Poudnie organizuj grup misyjn, ktra przyjedzie w ten rejon z misjami ludowymi w 2015 r. jako rozwizanie tymczasowe celem zadecydowania o potrzebach duchowych ludnoci i moliwociach przyszych dziaa misyjnych. Uywany jezyk to hiszpaski.

MISJE PROWINCJALNE - BIE CE POTRZEBY


Kuba Pomimo rozmw z innymi prowincjami na Karaibach na temat rekonfiguracji Prowincji Kuby cierpi na powany ubytek personelu. Poprzedni Wizytator, nadal aktywny w Prowincji, zosta powanie ranny w niedawnym wypadku samochodowym. To, jak rwnie niedawny wyjazd dwch Konfratrw do swoich macierzystych prowincji oraz przeniesienie jednego Konfratra do posugi jako Dyrektor Sistr Miosierdzia w ich nowo skonfigurowanej Prowincji Karaibw spowodowao dla tej ju nielicznej prowincji powane problemy personalne. Uywany jzyk to hiszpaski. Wiceprowincja w. Cyryla i Metodego. Ta Wiceprowincja nadal rozwija si i rozrasta zawrwno pod wzgldem miejscowych Konfratrw z Ukrainy jak i skupianiem si na odnalezieniu kreatywnych sposobw sprostania pastoralnym i materialnym potrzebom Ubogich. Z posug na Ukrainie, Biaorusi i w Rosji Wiceprowincja chtnie przyjmie Konfratrw krtkoterminowej pracy jak rwnie nowych czonkw na stae. Wymagany jzyk to rosyjski. Wiceprowincja Mozambiku Wiceprowincja posiada dziea dla Ubogich rwnolegle z formacj seminaryjn i misj w Poudniowej Afryce. Jednake wci s zaleni od Konfratrw z innych prowincji aby mogli kontynuowa rozmach apostolski. Prowincja W gier Prowincja, mimo, e liczebnie maa stanowi jedn z najmodszych grup Konfratrw w Zgromadzeniu. S zaangaowani w rne formy pracy duszpasterskiej. Jzyk to wgierski. Prowincja chi ska Prowincja chiska nada suy potrzebom duszpasterskim ludnoci Tajwanu i Chin kontynentalnych. Konfratrzy prowadz rne dziea, a jzyk to mandaryski. Prowincja Paryska Prowincja Paryska poszukuje Konfratra, ktry zaangaowaby si w prac duszpastersk w misji w Salonikach w Grecji. Opiera si ona o parafi i polega na posudze wielu rnojzycznym grupom, ktrzy uczszczaj do prowadzonej przez Konfratrw parafii. Uywany jzyk to grecki.

UAKTUALNIENIA NA TEMAT MISJI MI DZYNARODOWYCH


Poniej znajduj si uaktualnienia na temat misji utworzonych po poprzednich Apelach. Dzisiaj te misje urzeczywistniy si dziki tym, ktrzy ochotniczo zgosili si oraz dziki waszym modlitwom i darowiznom. Angola Portugalskojzyczna misja w Angoli powitaa trzeciego Konfratra, ks. Jasona Cristana Soto, ktry stara si o wiz. Doczy on do ksiy Jose Maria Nieto i Jose Ramireza w duszpasterstwie i pomocy Rodzinie Wincentyskiej. Czad Francuskojzyczna misja w Czadzie jest utrzymywana przez COVIAM pod nadzorem Wizytatora Nigerii. Obecnie stacjonuje w niej dwch Konfratrw: ks. Onyeachi Ugwu z Prowincji Nigerii i ks. Roch Ramilijaona z Prowincii Madagaskaru, ktrzy chcieliby jeszcze jednego Konfratra do pomocy im w duszpasterstwie i dotarciu do obszarw wiejskich. El Alto, Boliwia Konfratrzy z tej misji kontynuuj swoje duszpasterstwo i asystowanie Rodzinie Wincentyskiej. Ks. Aidan Rooney, superior misji, pracuje z ksimi Cyrillem Pierrem De Nanteuil i Jose Diego Pla Arand w parafii, przy dzieach pastoralnych oraz docieraj do rdzennej ludnoci. Udzielili rwnie wsparcia aktywnemu programowi posugi wieckich , ktry ma wzmocni trzy orodki parafialne pod ich opiek. Naley take wspomnie, e dziki planowaniu i przezornoci ks. Aidana Rooneya budet misji zosta uzupeniony dziki zbirce rodkw prze internet i dziki kontaktom osobistym. Moecie zajrze na ich stron internetow: www.vocesvicentinas.org Cochabamba, Boliwia T boliwijsk misj stanowi trzej Boliwijscy Konfratrzy z Prowincji Chilijskiej: David Paniagua, Jorge Manrique i Luis Montoya. Prowadz prac duzpastersk w parafii i w stacjach misyjnych. Misja znalal sposb na uzupenienie swojego budetu i staje si samowystarczajca Tunis, Tunezja Ks. Jean-Pierr Mangulu, Konfrater z Prowincji Kongo przyby do pomocy superiorowi misji, ks. Firminowi Mola Mbalo. Konfratrzy w tej francusko i angielskojzycznej misji wykonuj prac parafialn, pastoraln i towarzysz Siostrom Miosierdzia.

Jak widzicie, duch misyjny w Zgromadzeniu yje i ma si dobrze dziki tak wielu ofiarnym Konfratrom, ktrzy wspieraj misj poprzez wolontariat, darowizny i modlitwy. Std, po raz kolejny prosz o wasze wsparcie w dowolny sposb. Do tego listu zaczone s nowe wskazwki Rady Generalnej - spis niezbdnych kryteriw, aby zosta misjonarzem. Namawiam was wszystkich do przeczytania i rozwaenia ich, poniewa Jezus i w. Wincenty wzywaj nas do powoania misyjnego do budowy Krlestwa Boego na ziemi. Kolejny zacznik w jaki sposb naley odpowiedzie na nie, jeeli Konfrater bdzie chcia zosta ochotnikiem, oraz zacznik pokazuj cy sposoby wsparcia darowizn VSO (Biuro Solidarno ci Wincety skiej) z przeznaczeniem na mikro-granty. Darowizny s zawsze mile widziane niezalenie od wysokoci!

Jak wspomniaem, w tym roku Prowincji KOlumbii obchodzi swoje stulecie. Od maego pocztku z dwoma francuskimi Konfratrami w obecnej chwili Prowincja jest obecna w USA, Brazylii, Chile, Kubie, Ekwadorze, Papui Nowej Gwinei, Prowincji Tuluskiej Francji, Ruandzie i Burundi niosc gdziekolwiek s posani Chrystusa i nasz charyzmat. Obecnie, Prowincja ma 25 domw, 137 Konfratrw i 50 klerykw. Ci, ktrzy swego czasu byli terytorium misyjnym, teraz stali si misjonarzami dla wiata! Z tego powodu cieszymy si i prosimy Pana niwa, aby posa robotnikw na niwo swoje.

Wasz brat w w. Wincentym,

G. Gregory Gay CM
Przeoony Generalny

KRYTERIA WYBORU OCHOTNIKW NA MISJE AD GENTES


Realia ycia na misjach midzynarodowych s wyzwaniem i cakowicie rni si od tych, ktre Konfratrzy panujcych w prowincjach macierzystych. Dlatego wymagane s pewne kryteria wyboru misjonarzy do posugi w tych miejscach. Na podstawie poniszych kryteriw kto z Rad Generalnej lub jej przedstawiciel przeprowadzi rozmow kwalifikacyjn
1. Misjonarze musz by stabilni emocjonalnie. Praca misjonarza jest trudna! Ci, ktrzy

pracuj w rnych kulturach, aby by skuteczni, musz mwi obcymi jzykami, uczy si nowych kultur oraz gosi wieczne Boe przesanie w zmiennych ziemskich kontekstach. Stosunki interpersonalne ze wsppracownikami, Konfratrami, ktrzy rwnie przechodz przez stres kulturalny, lk przed prac, wzmacniaj napicie. Jedynie stabilni emocjonalnie powinni zgasza si na misje na dugi okres czasu w rnych kulturach.
2. Misjonarze musz by dojrzali duchowo. Nie mog skutecznie gosi Ewangelii z wasnej

inicjatywy i o wasnych siach. Raczej s naczyniami z gliny, ktre demonstruj przeogromn moc zaangaowan w posudze chrzecijaskiej z Boga, a nie z nas (2Kor 4,7). Misje s dzieem nadprzyrodzonym cakowicie uksztatowanym przez Bo moc. Dlatego misjonarze musz by ludmi, ktrzy padaj na kolana przed Ojcem (Ef 4:2) na modlitwie. Musz take oddawa si studium Biblii nie tylko przygotowujc si do homilii i lekcji, ale rwnie po to, by rozwaa wol Bo we wasnym yciu.
3. Misjonarze musz znajdowa si w intymnej relacji z Bogiem, takiej, ktra bdzie

miaa wpyw na to kim s i jakie maj relacje z innymi. Sami pozwalaj na to, aby coraz bardziej zmienia si na podobiestwo Boe, gdy wpatruj si w Niego (2Kor 3,18). Ich dojrzao duchowa powinna prowadzi ich do tego, aby byli skutecznymi nauczycielami Sowa Boego. Nauczanie chrzecijaskiego spojrzenia na wiat objawionego w Pimie w. Przez Boga is integralne zadaniami misjonarza. Dlatego misjonarze wysani na pole misji zagranicznych powinni by tymi, ktrzy uczyli Ewangelii we wasnym kraju i kulturze i z empati wychowywali wiernych do dojrzaoci chrzecijaskiej.
4. Misjonarze musz mie umiejtnoci i przeszkolenie do tego, aby skutecznie budowa

kocioy, wychowywa nowych chrzecijan do dojrzaoci i wyposaa krajowych przywdcw kocielnych do posugi chrzecijaskiej. To s istotne zadania misyjne. Trzeba to osign biorc pod uwag miejscowe realia. Nie powinni przenosi swojej kultury kocielnej na misje, a raczej pozwoli na to, aby wartoci ewangeliczne byy umieszczane w kulturze miejsca, w ktrym posuguj. Misjonarze musz by wyszkoleni do tego, by wchodzi w nowe kultury i ka fundamenty Ewangelii.
5. Misjonarze musz posiada skuteczne umiejtnoci w komunikacji interpersonalnej.

Te zdolnoci interpersonalne formowane s pod wpywem rodzicw, rodziny i innych zwizkw we wczesnym yciu kadego. Jako dorosym trudno si ich nauczy. Osobowoci znajduj si rwnie pod wpywem kultury, i rni si co do kraju i kontynentu. Pomijajc typ osobowoci jednej osoby, wszyscy misjonarze musz by zdolni do wejcia w kultur miejsca, w ktrym bd pracowa z empati. Do tego wlicza si take zdolno do pracy i wsppracy w zespole.
6. Misjonarze powinni mie czyste motywy. Misjonarz powinien rozwija przejrzyst i

bezporedni motywacj do ewangelizacji, wizj misji, posugi Ubogim; pamitajc zawsze, e to wszystko jest ostatecznie jedynie na chwa Bo. Wtpliwe motywy osobistego zysku i prnej chway zawsze pokonaj cel i zaszkodz misji i misjonarzowi. 7

APEL MISYJNY 2013 - NASTPNE KROKI INFORMACJE DLA OCHOTNIKW


1. Po okresie powanego rozeznania, jeeli uwaasz, e moesz zosta ochotnikiem, przylij swj list lub e-mail do Rzymu, nie pniej ni 30 listopada 2013 lub znowu przed 28 lutego 2014, tak abymy mogli przejrze proby na naszym Tempo Forte w grudniu lub marcu. Byoby przydatne zna ju jzyk, ale to nie jest konieczne. Czas na nauk jzyka bdzie zagwarantowany. Nie ma ustalonej adnej granicy wieku, jest jednak konieczne, aby Konfrater by dobrego zdrowia i elastyczny, co jest niezbdne do inkulturacji. Konfratrzy, ktrzy si zgaszaj powinni take poinformowa o tym Wizytatora. Wtedy bd rozmawia z Wizytatorem w danej sprawie. Twj list powinien zawiera pewne informacje o twojej osobie, twoim dowiadczeniu duszpasterskim, o twojej znajomoci jzykw i twoich umiejtnociach. Powinien wyrazi take twoje szczeglne zainteresowanie, co do misji, jak chciaby podj. Jeli nawet napisae ju w przeszoci, napisz jeszcze raz. Dowiadczenie pokazao, e konfratrzy, ktrzy w jednym momencie s dyspozycyjni, mog nie by dyspozycyjni w innym, i vice-versa. Jeli nie moesz jecha na misje, by moe Twj finansowy wkad moe reprezentowa Twoj gorliwo misyjn. Kadego roku okoo 15 prowincji, potrzebujc pomocy w realizowaniu swojej misji, poszukuje grantw na mikro-projekty w wysokoci 5.000 USD lub mniej z Funduszu Solidarnoci Wincentyskiej. Te granty mog by przyznawane przez VSO (za porednictwem Kurii Generalnej) szybko i bez niepotrzebnej roboty papierkowej. VSO przedstawia sprawozdania o wspaniaych owocach tych grantw w kwartalniku (zob. www.famvin.org/vso). Zasoby niestety si wysuszaj. Jedynym rdem przyznawania takich grantw s darowizny do Funduszu Solidarnoci Wincentyskiej.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

FUNDUSZ SOLIDARNO CI WINCENTY SKIEJ: JAK DOKONA WP ATY


Wpaty prowincjalne, domowe i indywidualne: 1. Czeki patne dla: Congregazione della Missione z napisem z tyu: Deposit Only. Powinny by wysane na adres: Econome General / Congregazione della Missione Via dei Capasso 30 00164 Roma, Wochy Inne moliwoci przekazania mog by ustalone z Ekonomem Generalnym. Wyranie zaznaczcie, e rodki sa dla Vincentian Solidarity Fund (VSO) W kadym przypadku: 1. Kady dar bdzie potwierdzony. (Jeli twj dar nie zostanie potwierdzony w stosownym czasie, skontaktuj si z nami dla wyjanienia sprawy.) 2. Poinformuj nas, jeeli dokonujesz jakiegokolwiek przekazu pieninego.

2. 3.

You might also like