„Creştinismul se adresează persoanei. Se adresează celor trei facultăţi ale sufletului: cunoaşterea, iubirea şi voinţa.

Cunoașterea de Dumnezeu, ca o condiția a vieții veșnice; iubirea, o condiție a îndumnezeirii omului; și voința o condiție a desăvârșirii" Părintele Arsenie Boca