Rugăciune către Fericitul Ieremia

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră, care ai fost iubită cu gingăşie de Fericitul Ieremia, te rugăm aprinde în inimile noastre o vie şi sfântă iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, ca să urmăm exemplul acestui slujitor al tău, care şi-a dovedit prin fapte iubirea faţă de Tatăl ceresc şi faţă de fraţii aflaţi în suferinţă. Ajută-ne ca, urmând inspiraţiile Duhului Sfânt, să ne angajăm cu sinceritate şi seriozitate în opera de promovare a bunei înţelegeri în mediul în care trăim şi a unirii tuturor creştinilor în credinţă şi iubire. O, bună Mamă, care te-ai arătat Fericitului Ieremia ca regină a cerului, spunându-i că Fiul tău este coroana ta strălucită, te rugăm dobândeşte-ne de la Tatăl ceresc ajutorul de care acum avem atât de mare nevoie şi, mai presus de toate, harul suprem să-l cunoaştem, săl iubim şi să-l imităm pe Isus Cristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Amin. Tatăl nostru..., Bucură-te Marie..., Slavă Tatălui...

Invocaţii către Fericitul Ieremia
Fericite Ieremia, suflet ales de Dumnezeu, * Fericite Ieremia, fiu credincios al sfintei Biserici, * Fericite Ieremia, creştin atent la şoapta harului, * Fericite Ieremia, pelerin al dragostei divine, * Fericite Ieremia, învingătorul dificultăţilor, * Fericite Ieremia, erou al dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele, * Fericite Ieremia, cinstitor râvnic al Maicii Domnului, * Fericite Ieremia, îngrijitor devotat al bolnavilor, * Fericite Ieremia, prietenul celor părăsiţi, * Fericite Ieremia, mărgăritar ales al Răsăritului şi al Apusului, * Fericite Ieremia, călăuza spre unirea în credinţă, * Fericite Ieremia, model al sufletelor consfinţite lui Dumnezeu, * Fericite Ieremia, victimă a ascultării, * Fericite Ieremia, cunoscut făcător de minuni, * Fericite Ieremia, exemplu viu de sfinţenie, * Fericite Ieremia, adorator înflăcărat al Preasfântului Sacrament, * Fericite Ieremia, ocrotitorul neamului nostru, * * roagă-te pentru noi!

Pentru poporul român
Fericite Ieremia, prim minunile săvârşite în viaţă şi după moarte, ai adus cinste şi preamărire lui Dumnezeu; te rugăm cu umilinţă, îndreaptă-ţi ochii spre noi şi mijloceşte-ne de la Domnul harurile pe care ţi le cerem... (fiecare să exprime în gând dorinţele). Arată, Fericite Ieremia, şi între noi, fraţii tăi români, puterea minunată cu care te-a înzestrat Dumnezeu: de a vindeca pe cei bolnavi, de a mângâia pe cei mâhniţi şi de a întoarce de pe calea pierzării pe cei păcătoşi. Punem rugăciunile noastre umile în mâinile tale şi aşteptăm cu credinţă vie şi supunere deplină milostivirea Domnului asupra noastră, asupra rudelor şi cunoscuţilor noştri, asupra întregului popor român şi mai ales asupra acelora care au mai mare nevoie de ea. Amin.

Să ne rugăm
Atotputernice, veşnice Dumnezeule, Stăpânul întregului univers, izvorul harului şi al sfinţeniei, revarsă binecuvântarea ta asupra poporului nostru şi ridică în rândul sfinţilor tăi pe slujitorul tău, Fericitul Ieremia. El să ne întărească în adevărata credinţă, să ne umple de iubire generoasă şi să ne facă vrednici să te cunoaştem şi să te iubim pe tine, împreună cu Fiul tău, Domnul nostru Isus Cristos şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

asupra întregului popor român şi mai ales asupra acelora care au mai mare nevoie de ea.. erou al dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Să ne rugăm Atotputernice. Domnul şi Mântuitorul nostru. * Fericite Ieremia. * Fericite Ieremia. Ajută-ne ca. Amin. izvorul harului şi al sfinţeniei. cinstitor râvnic al Maicii Domnului. Domnul nostru Isus Cristos şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. care ai fost iubită cu gingăşie de Fericitul Ieremia. asupra rudelor şi cunoscuţilor noştri. * Fericite Ieremia. puterea minunată cu care te-a înzestrat Dumnezeu: de a vindeca pe cei bolnavi. Maica lui Dumnezeu şi Maica noastră. şi între noi. veşnice Dumnezeule.. Stăpânul întregului univers. mărgăritar ales al Răsăritului şi al Apusului. * Fericite Ieremia. * Fericite Ieremia. bună Mamă.. * Fericite Ieremia. Tatăl nostru. * Fericite Ieremia. * Fericite Ieremia. să ne umple de iubire generoasă şi să ne facă vrednici să te cunoaştem şi să te iubim pe tine. creştin atent la şoapta harului. învingătorul dificultăţilor. * Fericite Ieremia. fiu credincios al sfintei Biserici. * * roagă-te pentru noi! Rugăciune către Fericitul Ieremia Sfântă Marie. împreună cu Fiul tău. te rugăm cu umilinţă. ca să urmăm exemplul acestui slujitor al tău.. îndreaptă-ţi ochii spre noi şi mijloceşte-ne de la Domnul harurile pe care ţi le cerem.Invocaţii către Fericitul Ieremia Fericite Ieremia. Bucură-te Marie. te rugăm aprinde în inimile noastre o vie şi sfântă iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele... * Fericite Ieremia. Slavă Tatălui. Amin. prietenul celor părăsiţi. model al sufletelor consfinţite lui Dumnezeu. ai adus cinste şi preamărire lui Dumnezeu. suflet ales de Dumnezeu. călăuza spre unirea în credinţă. te rugăm dobândeşte-ne de la Tatăl ceresc ajutorul de care acum avem atât de mare nevoie şi. urmând inspiraţiile Duhului Sfânt. revarsă binecuvântarea ta asupra poporului nostru şi ridică în rândul sfinţilor tăi pe slujitorul tău. El să ne întărească în adevărata credinţă. pelerin al dragostei divine. harul suprem să-l cunoaştem. (fiecare să exprime în gând dorinţele). mai presus de toate. fraţii tăi români. * Fericite Ieremia. care te-ai arătat Fericitului Ieremia ca regină a cerului. exemplu viu de sfinţenie. adorator înflăcărat al Preasfântului Sacrament. . * Fericite Ieremia. * Fericite Ieremia.. Fericitul Ieremia. de a mângâia pe cei mâhniţi şi de a întoarce de pe calea pierzării pe cei păcătoşi. * Fericite Ieremia. Amin.. prim minunile săvârşite în viaţă şi după moarte. spunându-i că Fiul tău este coroana ta strălucită. * Fericite Ieremia. O. Pentru poporul român Fericite Ieremia. să-l iubim şi să-l imităm pe Isus Cristos. să ne angajăm cu sinceritate şi seriozitate în opera de promovare a bunei înţelegeri în mediul în care trăim şi a unirii tuturor creştinilor în credinţă şi iubire. cunoscut făcător de minuni. victimă a ascultării. care şi-a dovedit prin fapte iubirea faţă de Tatăl ceresc şi faţă de fraţii aflaţi în suferinţă. * Fericite Ieremia. Punem rugăciunile noastre umile în mâinile tale şi aşteptăm cu credinţă vie şi supunere deplină milostivirea Domnului asupra noastră.. ocrotitorul neamului nostru. Arată. îngrijitor devotat al bolnavilor.. Fericite Ieremia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful