6.0 Membaca Rangkai Kata 6.1 Membaca dan memahami rangkai kata PANDUAN AKTIVITI i. Tunjukkan kad gambar. ii.

Minta murid menyebut nama objek pada kad gambar. iii. Tunjukkan kad rangkai kata. iv. Bimbing murid membaca rangkai kata. v. Suaikan kad rangkai kata dengan kad gambar. vi. Latih tubi membaca dan mengeja rangkai kata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful