Α΢ ΣΟ ΡΙΞΟΤΜΕ ΛΙΓΟ ΕΞΩ !!!

ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ 14 ΣΟΤ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2012
ΠΑΜΕ ΢ΣΗΝ «ΠΡΙΓΚΙΠΕ΢Α»
 ΢’ έμα οπξςυτγικό οέσπιμξ κσίπιξ σηρ ξδξύ Ελ Αλαμέιμ 13 ςση Νέα
Ιωμία (σηλ. 210 – 2724000 – www.prigkipesa.gr )

τοέπξφη λαϊκή μαρ μξτςική

du
.b
lo
gs

βλέοξμσάρ σημ ςαμ έμα εμιαίξ έπγξ

po
t.g

νύλιμα όπγαμα σπαγξτδάμε σημ

r

 Με εναιπεσικξύρ μξτςικξύρ με

σέφμηρ.

 Ξεκιμώμσαρ αο’ ση ςημεπιμή έμσεφμη Νέα
΢κημή και οεπμώμσαρ μέςα αο’ σξ γμήςιξ
λαϊκό, πεμοέσικξ και σξ ΢μτπμέικξ, υσάμξτμ

is
e

ωρ σξ Ριζίσικξ Κπησικό και σξ οξλτυωμικό
Ηοειπώσικξ

se
fe
r

οαπαδξςιακό
σπαγξύδι.

 Ππξσείμξτμ κπαςιά

.g

βιξλξγικξύ

w
w

οαπαγωγξύ, μούπα ελλημική μικπήρ
ζτθξοξιίαρ, ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ, στπιά και

w

αλλαμσικά μόμξ αοό οαπαγωγξύρ με
βιξλξγική οιςσξοξίηςη.

 Σιμέρ υτςιξλξγικέρ.

ΠΑΡΣΕ ΣΗΝ ΠΑΡΕΑ ΢Α΢ ΚΑΙ ΕΛΑΣΕ.
TO ΜΑΓΑΖΙ EINAI MIKΡO.
ΣΗΛΕΥΩΝΟ ΢ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 6972008336.