You are on page 1of 44

Zakaris Zoltn

Az els seglynyjts
Alapismeretek gpjrm vezet -tanulk rszre
2007
www.elsosegelyhely.hu
Az oktatsi segdanyag a szellemi alkotsokra
vonatkoz jogok oltalmt lvezi!
Ezt az e-knyvet vltozatlan Iormaban szabadon terjesztheti, elkldheti
ismer seinek, az els seglynyujtas tanIolyamon rsztvev knek
Ezrt az e-knyvrt nem krhet pnzt!
Az e-knyv tartalmt nem mdosthatja, nem hasznalhatja Iel semmilyen mas
modon, sem elektronikusan, sem nyomtatva, sem barmilyen mas mdium utjan!
rustsa, a tartalom megvltoztatsa, szvegrszletek, kpek, kiragadsa, csak
a Kiad s a Szerz el zetes s egyttes engedlyvel lehetsges!
Weblapjan az e-knyvet letlthet v teheti, de a Szerz s a Kiado el zetes
engedlye szksges hozza!
Engedly krs: hzjogsibroker.hu
Irta s sszeallitotta: Zakarias Zoltan
E-mail: zakariaselsosegelyhely.hu
1. elektronikus kiadas
2007. november
Zakaris Zoltn, 2007. oktber
H & Z Knyvkiad s Kereskedelmi Bt.
1089 Budapest, Orczy t 11-15.
E-mail: hzjogsibroker.hu
www.elsosegelyhely.hu
Felel s kiad: Varga Ilona
A hirdetsekrt s azok tartalmart a Kiado Ielel ssget nem vallal!
Mdia ajnlat
Tartalom
I. Trvnyek, rendeletek.......................................................................................6
I. ltalnos ismeretek............................................................................................8
III. Teend k a baleset helysznn .........................................................................9
A baleseti helyszin biztositasa.................................................................................... 9
Ment helikopter leszallasanak biztositasa:......................................................................... 9
Tajkozodas................................................................................................................ 9
Srltek ellatasa........................................................................................................ 10
Ment hivas ............................................................................................................... 10
IV. Egyszer betegvizsglatok............................................................................11
Eszmletveszts........................................................................................................ 12
Lgutak Ielszabaditasa.............................................................................................. 12
Vrkerings, lgzs vizsgalata.................................................................................. 13
Lgutbiztositas modjanak kivalasztasa..................................................................... 14
V. jraleszts .....................................................................................................16
Llegeztets .............................................................................................................. 17
sszeIoglalas / eszmletlen srlt ellatasi smaja.................................................... 18
VI. Kiments ........................................................................................................19
Ments gpkocsibol .................................................................................................. 19
Rautek-Ile m Iogas................................................................................................. 19
VII. Srlsek.......................................................................................................21
1. Zart srls ................................................................................................... 21
2. Nyilt srls.................................................................................................. 21
VIII. Vrzsek......................................................................................................22
Hajszaleres |kapillaris| vrzs: ................................................................................. 22
Visszeres |vnas| vrzs:.......................................................................................... 22
t eres |artrias| vrzs: .......................................................................................... 23
Sebellatas.................................................................................................................. 24
Klnleges vrzsek................................................................................................. 25
Orrvrzs .......................................................................................................... 25
Fogmedri vrzs ............................................................................................... 25
Td vrzs ....................................................................................................... 25
Gyomorvrzs .................................................................................................. 25
Blvrzs .......................................................................................................... 25
Vetls miatti vrzs......................................................................................... 25
Bels vrzsek.......................................................................................................... 26
Koponyaregi vrzs ........................................................................................ 26
Mellregi vrzs ............................................................................................... 26
Hasregi vrzs |ktszakaszos vrzs tnetei, lp, maj srlse|..................... 26
Hasi srls....................................................................................................... 26
Szemsrls ...................................................................................................... 27
A srlt vetk ztetse......................................................................................... 27
sszeIoglalas / vrzsek........................................................................................... 28
IX. gs ................................................................................................................29
X. Marszerek ltal okozott srlsek...............................................................30
XI. Mrgezsek ....................................................................................................31
Gyogyszermrgezs.......................................................................................... 31
Etelmrgezs .................................................................................................... 31
Gombamrgezs ............................................................................................... 31
KipuIogogaz mrgezs |CO mrgezs| ............................................................ 32
CO
2
mrgezs ................................................................................................... 32
Benzinmrgezs................................................................................................ 32
B rn at Ielszivodo mreg................................................................................ 32
Alkoholmrgezs.............................................................................................. 33
sszeIoglalas / gs, maro anyag, mrgezs ............................................................ 33
XII. Csontok, izletek srlsei ..........................................................................34
Randulas ........................................................................................................... 34
Ficam................................................................................................................ 34
Trs................................................................................................................. 34
Koponyaalapi trs........................................................................................... 35
Agyrazkodas..................................................................................................... 35
Koponyaboltozat-trs ..................................................................................... 35
Arckoponyacsont-trs..................................................................................... 35
Gerinctrs ....................................................................................................... 36
Bordatrs ........................................................................................................ 36
Medencetrs.................................................................................................... 36
Kulcscsonttrs ................................................................................................ 37
Felkartrs, alkartrs ...................................................................................... 37
Combcsonttrs, labszartrs ........................................................................... 38
sszeIoglalas / csontok, izleti rendszerek srlsei ............................................... 38
XIII. Sokk.............................................................................................................39
XIV. Lgti idegen anyag ...................................................................................40
Heimlich-Ile m Iogas ..................................................................................... 40
XV. Rosszulltek..................................................................................................41
Ajulas ............................................................................................................... 41
Epilepszias roham............................................................................................. 41
SzivinIarktus gyanu.......................................................................................... 41
Cukorbetegsg miatti koma .............................................................................. 42
Csecsem kori lazgrcs ..................................................................................... 42
XVI. Klnleges esemnyek ...............................................................................43
Bukosisak eltavolitas ........................................................................................ 43
Veszlyes anyagot szallito jarm balesete........................................................ 43
Aramts .......................................................................................................... 44
Menekls vizbe kerlt gpjarm b l................................................................ 44
Tmeges baleset ............................................................................................... 44
XVII. Ttelsor ......................................................................................................45
BEVEZETES
5
Bevezets
Mindenkivel el Iordulhat, hogy ismer sei, szerettei kzl rosszul lesz valaki, esetleg
kisebb vagy komolyabb baleset aldozatava valnak. Vajon abban a Ieszlt helyzetben
els seglynyujtoknt, hogyan Iog n reagalni, tudni Iogja, hogy mi a teend je?
Milyen m veleteket kell vgrehajtania, melyekkel akr leteket is menthet?
Az els seglynyujtas oktatasi segdanyag tartalmazza a vizsgakon leggyakrabban
el Iordulo krdsekre adando valaszokat.
A www.elsosegelyhely.hu oldalon gyakorolhatja az eszmletlen betegek ellatasi
smajat, ahol a Iolyamatokat n iranyitja. Tesztelheti magat kviz krdsekkel,
letlthet oktato videokat, hogy a tudasat gyarapitsa s a kzuti els seglynyujtas
vizsgan pozitiv eredmnyt rjen el.
A vizsgakvetelmny a kls szvkompresszit nem tartalmazza s egyb pontokon is eltr az
elltsi sma az aktulis nemzetkzi ajnlsoktl (BLS)! ]
Ezt az e-knyvet vltozatlan Iormaban szabadon terjesztheti, elkldheti
ismer seinek, az els seglynyujtas tanIolyamon rsztvev knek
Ezrt az e-knyvrt nem krhet pnzt!
Az e-knyv tartalmt nem mdosthatja, nem hasznalhatja Iel semmilyen mas
modon, sem elektronikusan, sem nyomtatva, sem barmilyen mas mdium utjan!
rustsa, a tartalom megvltoztatsa, szvegrszletek, kpek, kiragadsa, csak
a Kiad s a Szerz el zetes s egyttes engedlyvel lehetsges!
Weblapjan az e-knyvet letlthet v teheti, de a Szerz s a Kiado el zetes
engedlye szksges hozza!
Engedly krs: hzjogsibroker.hu
TRVENYEK, RENDELETEK
6
I. Trvnyek, rendeletek
15/1972. (VIII. 5.) EM rendelet
- -7&?- 7
17. Az els seglynyujtas clja, hogy az letet vagy egszsget veszlyeztet
heveny allapot miatt azonnali egszsggyi ellatasra szorulo szemly haladktalanul
addig is, amig rszre a szksges orvosi ellatas biztosithato egszsgi
allapotanak helyreallitasa, illet leg rosszabbodasanak megakadalyozasara iranyulo
szakszer ellatasban rszesljn.
31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a kzti jrm vezet k els seglynyjtsi
ismeretei megszerzsnek igazolsrl

Az egszsggyr l szolo 1972. vi II. trvny vgrehajtasarol rendelkez 16/1972.
(IV. 29.) MT rendelet 37. -anak (1) bekezdsben Ioglalt Ielhatalmazas alapjan
a kzlekedsi, hirkzlsi s vizgyi miniszterrel egyetrtsben a kvetkez ket
rendelem:
1.
A kzuti jarm vezet k kpzsr l, vizsgaztatasarol s szakkpesitsr l szolo
20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. -a (1) bekezdsnek pontjaban
szabalyozott az els seglynyujtasbol az Orszagos Ment szolgalat altal el irt
ismeretek |15/1972. (VIII. 25.) EM rendelet 25. | megszerzst tanusito, a
rendelet 7 szerinti igazolast a Magyar Vrskereszt I varosi, megyei
szervezetei adjak ki.
2.
(1) Az els seglynyujtasbol el irt ismeretek megszerzst vgzettsgkre
tekintettel az orvostudomanyi egyetemeken vgzett orvosok, Iogorvosok,
gyogyszerszek, az allatorvostudomanyi egyetemeken vgzett allatorvosok, tovabba
a vd n i, dietetikusi, ment tiszti, gyogytornasz, egszsggyi szakoktatoi,
diplomas apoloi s kzegszsggyi Ielgyel i I iskolai szakon vgzettek, valamint
az egszsggyi szakkzpiskolat s szakiskolat vgzettek az iskolai vgzettsget
tanusito okirattal igazolhatjak.
(2) Az iskolai vgzettsget tanusito okiratot a jarm vezet i vizsgabizottsag
vezet jnek kell bemutatni.
3.
Ez a rendelet 1993. januar 1-jn lp hatalyba.
ALTALANOS ISMERETEK
8
I. ltalnos ismeretek
Az els seglynyujtas, ahogy a nevben is benne van, az els segitsg, amely a
vgleges szakellatas el tt trtnik. Clja a baleset vagy hirtelen egszsgkarosodas
kvetkezmnyeinek Ieltartoztatasa, tovabbi allapotromlas, illetve masodlagos
karosodasok elkerlse, cskkentse.
- -7 7- ? ??- -?
hatarozott Iellps, krltekint intzkeds;
embersges magatartas, a beteg megnyugtatasa;
lnyegre tr tajkozodas;
kapkodas nlkli beavatkozas;
ujabb baleset megel zse;
a helyszin eredeti allapotanak Ienntartasa;
kpessgeinket meghalado tevkenysg elkerlse;
gondoskodas a tovabbi segitsgr l.
- -7&- 7- 7$ 7
a lgut biztositasat;
a lgutak szabadon tartasat;
nem lgz srlt llegeztetst;
a vrzscsillapitast;
a srlt megIelel Iektetst;
a trtt, vagy arra gyanus testtajk mozdulatlansaganak biztositasat.
TEEND K A BALESET HELYSZINEN
9
III. Teend k a baleset helysznn
A baleseti helyszn biztostsa
A helyszinre rkezve, azonnal
kapcsolja be a vszvillogokat, ezzel
Iigyelmezteti a kzleked ket a
veszlyre, majd helyezze el az
elakadasjelz haromszget a
megIelel tavolsagra.
Ment helikopter leszllsnak biztostsa:
A leszallashoz altalaban 30 mter
sugaru kr szksges.
A pilota reIlektorral villogtat a leszallas
el tt.
A helikopter megkzelitse csak
ellr l, ha a pilota jelzi karjaval.
Tjkozds
Tajkozodjon a srltek szamarol, azok allapotarol, seglynyujtot s srltet
Ienyeget veszlyekr l.
|robbanasveszly, leszakadt elektromos vezetk, gpjarm be beszorult srlt|
A baleset helyszinn el Iordulhat, hogy tbb srlt talalhato, vagy a balesetet
szenvedett szemlyen tbbIajta srls lathato. Ilyenkor a legslyosabb llapotban
lv srlttel/srlssel kezdje az ellatast.
Ha egy balesetben hasonlan srltek elltsrl kell gondoskodnia, kezdje azzal
a szemlyjel az ellatast, akit az els seglynyujtas utan magra lehet hagyni!
Eletveszlyre utalo jelek a srltn:
eszmletveszts,
lgz mozgas hianya,
nagy t eres, vagy vnas vrzs, klnsen nyaknal, vallveknl, Ielkarnal s combnal,
hamuszrke, IakoIehr, verejtkes arcb r.
Sulyos allapotra utalo jelek a srltn:
nagy Iajdalom, pl.: trs, nagy kiterjeds gsi srls,
zavart viselkeds, IejIajas |agyrazkodas|,
Iulladas,
szomjusag, Iazas |vrkerings zavara|,
Knny srlsre utalo jelek:
nincs er s Iajdalom, tiszta tudat,
a vrzs szivargo, kis kiterjeds .
TEEND K A BALESET HELYSZINEN
10
Srltek elltsa
|lasd ks bb|
Ment hvs
A baleset helyszinn trtnt tajkozodas s szksg szerinti ellatas utan, vagy vele
egyid ben a ment ket kell rtesiteni. Az Orszagos Ment szolgalat teleIonszama
104, mely vezetkes teleIonrol s mobilteleIonrol az egsz orszag terletn
ingyenesen hivhato.
A diszpcserrel kzlni kell:
1. Mi trtnt?
karambol, gazolas, ngyilkossag, klinikai halal, ujraleszts zajlik stb.
2. Hol trtnt?
varosban: kerlet, utca, keresztez ds, hazszam, amely el tt az esemny trtnt.
lakasban: kerlet, utca, hazszam, lpcs haz szama, emelet, ajtoszam,
lakastulajdonos neve.
orszaguton: ut szama, km szelvny.
autopalyan: autopalya szama, utszakasz iranya, km szelvny.
szamozatlan uton: kt kzsg, amely kztt a baleset trtnt, km szelvny,
amely utan a szamozatlan ut leagazik a szamozott utrol.
nehezen megkzelithet helyszin: talalkozasi pont, ahol egy szemly varja a
ment t.
3. Mennyi srlt van s milyen az llapotuk?
knny , sulyos, letveszlyes, halott.
4. Milyen egyb segtsgre van szksg?
Rend rsg, m szaki ments. |roncsok kz szorult srlt, veszlyes anyagot
szallito jarm balesete, szakadkba zuhant jarm |
5. Bejelent adatai. |nv, teleIonszam|
Fontosabb seglyhv szmok:
112 Egysges europai seglyhivoszam
|rend rsg, t zoltosag, ment k|
104 Ment
105 T zoltosag
107 Rend rsg
Els teend k a baleset helysznn.
1. Helyszinbiztositas
2. Tajkozodas
3. Srltek szksg szerinti
ellatasa
4. Ment hivas
EGYSZER BETEGVIZSGALATOK
11
IV. Egyszer betegvizsglatok
A gyors s egyszer vizsgalat lnyege megallapitani, hogy a srlt:
eszmletnl van-e?
pulzusa van-e?
llegzik-e?
Betegvizsglat
Szltsa meg a srltet, vatosan rzza meg a vllt.
Ha reagal az ingerekre, valaszol a megszolitasra -777 .
Krdezze ki, mrje Iel allapotat! Ha veszly nem Ienyegeti, jarulkos srlsei
lehet v teszik s hozzaIrhet a srlt, az ellatast talalt helyzetben vgezze.
Szksg esetn hivjon segitsget, akar a srlt rvid id re trtn magara
hagyasaval is.
Rendszeresen ellen rizze allapotat, a segitsg megrkezsig.
Ha nem valaszol a megszolitasra, nem reagal az ingerekre valoszin leg
eszmletlen! Fokozottan fennll a fullads veszlye!
Kiltson segtsgrt!
Forditsa a beteget a hatara. |kemny alapra|
A vall magassagaban helyezkedjen el.
Szemhj reflex
A csukott szemhj ovatos Ielhuzasa kzben, ha a srlt hunyorog, vagy a szemhj
Ielhuzasa ellenallasba tkzik, akkor reagal az ingerekre, eszmletnl van!
Gyakran Iordul el ngyilkossagi szandkkal, gyogyszermrgezetteknl!
Ha a szemhj Ielhuzas nem tkzik ellenallasba eszmletlen.
EGYSZER BETEGVIZSGALATOK
12
Eszmletveszts
Az eszmletveszts a srlt s a klvilag kztti kapcsolat Ielbomlasa miatt
bekvetkezett letveszlyes allapot. A reIlexkiess, vagy cskkens miatt a szajban
Ielgylemlett vrt, vagy hanyadkot a srlt nem tudja kikpni, vagy kikhgni, igy
a lgutakba kerlhet. Az izomtonus cskkense miatt a hatracsuszo nyelv is lguti
akadalyt kpezhet. Fokozottan fennll a fullads veszlye!
Az eszmletlen srlt mozdulatlan,
alapvet letIunkcioi szlelhet k, de a
klvilag ingereire n e m, v a g y a l i g
r e a g l . |hang-, Iajdalom-, h -, Inyhatas|
Az eszmlet egy ber allapot, melyet az agy
Iolyamatos aktiv allapota tart Ienn.
Az eszmlet mrskelt Ioku IelIggesztse az
alvas. Er sebb inger az alvast megsznteti.
Lgutak felszabadtsa
Tekintsen a szj-, garatregbe!
7 ?- 77- 3 ? ?3-
Az eszmletlen srltet a fullads veszlye fenyegeti! Ujjara tekerjen textilanyagot
s a beteg szajaba nyulva kanalazo mozdulatokkal tavolitsa el a szaj-, garatregben
lv , Iulladast okozo anyagokat. |hanyadkot, alvadt vrt, elmozdult kivehet
protzist, trtt Iogakat, ragogumit| Az orrnyilasok krnykt is tisztitsa meg!
A nyelv hatracsuszasanak megakadalyozasa vgett, ovatosan hajtsa hatra a Iejet.
|homloknal s allnal Iogva|
LEGUTAK SZABADON TARTASA
13
Vrkerings, lgzs vizsglata
Vrkerings vizsglata:
A vrkerings megltt vizsgalja a nyaki I t r tapintasaval.
Harom ujjal enyhe nyomassal a Iejbiccent izom s az adamcsutka |pajzsporc|
kztt.
Ha rez pulzlst, van szvm kds.
Ha nem rez pulzalast, nincs szivm kds / vrkerings.
|ellatasa nem vizsgakvetelmny|
Lgzs vizsglata:
Hajoljon a srlt arca el s Iigyelje a has, mellkas sikjat.
|lgz mozgasokat keresve lathatja, emellett hallhatja a kiaramlo leveg hangjat, s
rezheti a kilehelst.|
A 10 masodperces vizsgalat alatt az idealis lgvtelek szama: 2-3.
Ha a lgvtelek szama 10 masodperc alatt ~ 1, vagy nincs, vagy nagyon
szapora, Ielletes |nem kielgit a lgzs| llegeztetni kell a srltet!
A lgvtelek szama 10 masodperc alatt ~2-3. |megIelel a lgzs|
Kielgit a lgzs, ha a balesetesnek percenknt legalabb nyolcszor van lgvtele.
Ha a lgzs mlysge s intenzitsa kielgt , biztostsa az tjrhat lgutakat.
Lgtbiztosts mdjai:
- stabil oldalIekv helyzet,
- Iej hatraszegs,
- Eschmark Iogas.
Pulzls percenknt
Feln tt 70-80
Gyermek 70-110
Csecsem 90-140
Ujszltt 100-150
Lgvtel percenknt
Feln tt 12-18
Gyermek 15-25
Csecsem 25-40
Ujszltt 35-40
LEGUTAK SZABADON TARTASA
14
Lgtbiztosts mdjnak kivlasztsa
Ha a lgzs mlysge s intenzitasa kielgit ,
biztositsa az atjarhato lgutakat.
Tapintsa vgig az eszmletlen beteget srlseket keresve.
Mar a baleset mechanizmusbl kvetkeztethet a srlsekre. A vizsgalat soran a
Iej iranyabol haladjon a lab Iel.
Tapintsa vgig a tarko tajkat, nyakat s tovabb a gerinc vonalat a
Iarokcsigolyakig, amennyiben tapinthato a csigolyak elmozdulasa, vagy a srlt
csigolya, megalapozott a gyanu a gerincsrlsre.
A mellkasra kt kezvel oldaliranybol, majd szemb l gyakoroljon enyhe
nyomast.
Ha a mellkas ellenallasa nem rugalmas, vagy deIormalt, megalapozott a gyanu
a mellkasi srlsre.
A srlt hasan a ruhazatot bontsa meg, nyilt srlst keresve.
A medence vizsgalatanal a csip lapatokra helyezze kt kezt.
A combcsont mozgatasa nlkl, tapintassal keresse az esetleges elvaltozasokat
a vgtagon.
Amennyiben tbb seglynyujto tartozkodik a baleset helyszinn, mint srlt,
clszer minden eszmletlent potencialis gerincsrltknt kezelni, oldalra Iorditas
helyett a Iej hatraszegst alkalmazni!
Gerincsrls, sorozat-bordatrs, szegycsont-
trs, nylt hasi srls, medence- s combcsont-
trs vagy annak gyanuja esetn, a balesetet
szenvedett Ieje mgtt elhelyezkedve a Iejet
ktoldalrol megIogva ovatosan hajtsa hatra s abban
a pozicioban rgzitse. Igy a nyelv elemelkedik a
hatso garatIaltol az nem okoz lguti akadalyt
A srltet rvid id re sem szabad magra hagyni, gyakran kell ellen rizni, ha
szksges tisztitani a szaj-, garatreget a segitsg megrkezsig!
Nyaki gerincsrls, vagy annak gyanja esetn a
Iejet ktoldalrol megIogva enyhe huzassal rgzitse.
|Esmarch Iogas|
A srltet rvid id re sem szabad magra hagyni,
gyakran kell ellen rizni, ha szksges tisztitani a
szaj-, garatreget a segitsg megrkezsig!
Lgtbiztosts mdjai:
- stabil oldalIekv helyzet,
- Iej hatraszegs,
- Eschmark Iogas.
LEGUTAK SZABADON TARTASA
15
Stabil oldalfekv helyzet
Ha nincs kizaro ok, Iorditsa oldalara az eszmletlen srltet. A beteg mellett a
dereka magassagaban helyezkedjen el. Kezt csusztas sa a trdhajlat ala, a labakat
magaIel dntve huzza Iel, igy a trzs s a csip megemelkedik. Tavolabb es karjat
knykhajlatnal megIogva huzza a trzs ala. A masik kezet a vallra helyezze.
Vallnal, vagy Ielkarnal, valamint a labaknal Iogva egyszerre Iorditsa a srltet, de a
holtponton tartsa meg, hogy ne csapodjon a talajhoz . Dntse tovabb a testet, hogy a
knyk a Ildre kerljn s Iolytassa a Iej igazita saval. Emelje meg a Iejet, huzza
ala a srlt kezt |a tenyr a talaj Iel nzzen| s hajtsa hatra a Iejet, az arc kiss a
talaj Iel Iorduljon. A karjat amin Iekszik, vallna l s Ielkarnal Iogja meg, ovatosan
Iejtse ki a vallat s huzza hatrbb a kart. Labat, ami Iell helyezkedik el nyujtsa ki,
az alatta lv behajlitva marad. Vgl ellen rizze a Iej helyes elhelyezkedst.
Szksg esetn az oldalara Iorditott srlt rvid i dre magara hagyhato.
Klikk ide az interaktiv gyakorlashoz!
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Klikk ide az oktatovideo letltshez
http://www.elsosegelyhely.hu/videoekonyv1.html
NEM LEGZ SERLT ELLATASA
16
V. jraleszts
Az emberi szervezet kt alapvet letIunkcioja a lgzs s a vrkerings. Ha
megsz nik a lgzs, vagy a vrkerings, vagy mindkett , beall a halal. A halal nem
pillanatnyi esemny, hanem Iolyamat, mely visszaIordithato, ha az els seglynyujto
haladktalanul s szakszer en megkezdi az ujralesztst.
Klinikai hallrl beszlnk, ha megsz nik a lgzs, vagy a vrkerings, vagy
mindkett , de biologiailag megalapozott remny van az ujralesztsre.
~ Ngy percen bell megkezdett ujralesztst l varhato eredmny.
A lgzs lellsnak f bb okai:
elzarodott lgutak,
sulyos mellkasi srls,
nyaki gerinc trse |lgz izmok bnulnak|,
lgz kzpont srlse.
Biolgiai hallrl beszlnk, ha tbb mint 4 perce megsz nt a lgzs s a
vrkerings. Az letIunkciok bizonyos ideig ujraindithatok, de az oxignhiany
kvetkeztben az agykreg visszavonhatatlanul karosodik. Nincs lehet sg a sikeres
ujralesztsre.
A seglynyjt a baleset helysznn nem mrlegelhet, hogy a srlt klinikai,
vagy biolgiai halott, minden esetben haladktalanul el kell kezdenie az
jralesztst.
|Kivtel: biologiai halal biztos jelei pl.: lettel sszeegyeztethetetlen jelek,
hullaIoltok, hullamerevsg.|
NEM LEGZ SERLT ELLATASA
17
Llegeztets
Amennyiben a lgzs nem kielgt , percenknt
8 llegzetvtel alatti, vagy nincs, ellen rizze ujra
a srlt szaj-, garatregt, helyezzen arcara
atIujhato textilanyagot. Egyik kezvel Iogja meg az
allat s csukja be a szajat. Masik kezt tegye a
homlokara s hajtsa hatra a Iejet. |A nyelv igy nem
kpez lguti akadalyt.| Percenknt 12-szer, 18-szor
Iujja a leveg t az orrba. |kb. 700-1000 ml leveg t|
Minden beIuvas utan tekintsen a mellkas Iel, Iigyelve annak sllyedst. |Ezzel
ellen rzi, hogy jo helyre kerlt a leveg , hallja a kiaramlo leveg hangjat s Iriss
leveg t is tud venni.| Ha a gyomortajk emelkedik, korrigalja a beIuvast. Hajtsa
hatrbb a Iejet, ismtelten ellen rizze a lgutakat, ha szksges tisztitsa a szaj-,
garatreget, vagy kisebb er vel Iujjon.
A llegeztetst addig vgezze, mg a spontn lgzs megindul, vagy megrkezik
a segtsg.
A kisgyermekek, csecsem k lgzs-ujrainditasa hasonlo, klnbsgek a mretekb l adodnak.
Szajba, orrba egyszerre kell Iujni.
Kisebb er vel, ami a poIazacskoba Ir,
un. pIkel lgzssel.
Szaporabban:
gyermekeknl 20-22,
csecsem knl 28-30,
ujszltteknl 32-38
beIuvas/perc.
A llegeztetst addig vgezze, mg a spontn lgzs megindul, vagy megrkezik
a segtsg.
Ha a lgzs mlysge s intenzitasa kielgit , biztostsa az tjrhat lgutakat.
Tapintsa vgig az eszmletlen beteget srlseket keresve.
Lgtbiztosts mdjai:
- stabil oldalIekv helyzet,
- Iej hatraszegs,
- Eschmark Iogas.
SSZEFOGLALAS / ESZMELETLEN SERLT ELLATASI SEMAJA
18
sszefoglals / eszmletlen srlt elltsi smja
valaszol,

reagal az ingerre
nem nem
valaszol reagal
www.elsosegelyhely.hu Zakarias Zoltan
nincs

van

van
10 sec
alatt 2-3nincs vagy 10 sec alatt
1 lgvtel

visszatrt a lgzs

Ltogasson el az elsosegelyhely.hu oldalra, s frisstse az e-knyv tartalmt,
igazodva az aktulis vizsgakvetelmnyekhez!
http://www.elsosegelyhely.hu
Eszmletlen betegek elltsi smjnak interaktv gyakorlsa:
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Els seglynyjts tesztek:
http://www.elsosegelyhely.hu/tesztvalaszto2.html
Klikk ide az oktatvide letltshez!
Megszolitas
Kls inger
Pl.: csips
ESZMELET?
ESZMLETNL
VAN
|tovabbi
vizsgalatok|
Ellts
Szksg szerinti
ment rtests
T1RHAT LGT
BIZTOSITSA
|Szaj-, garat rbe tekints, szksg
szerint tisztitas|
VERKERINGES?
Harom ujjal az
adamcsutka s
a Iejbiccent
izom kztt.
70-80/perc
NEM
vizsgakvetelmny
LEGZES?
Has, mellkas
sikjat Iigyelve
10 sec/2-3
lgvtel
|percenknt 12-18|
LGTBIZTOSITS
- Eschmark Iogas,
- Iej hatraszegs,
- stabil oldalra
Iorditas
LLEGEZTETS
Fej hatra, orrba
percenknt 12-18
beIuvas.
KIMENTES
19
VI. Kiments
A seglynyujto nem veszlyeztetheti sajat lett.
A mentst gyorsan s kimletesen kell vgrehajtania.
Nem okozhat, ujabb srlseket, kivtel az g gpkocsibol trtn ments.
A srltet ne hagyja magara.
Ments gpkocsibl
Ne emelje ki a srltet, ha az elltsa a jrm ben megoldhat s elharithatatlan
veszly nem Ienyegeti!
Tilos kiemelni a srltet a jrm b l:
Ha beszorult a roncsok kz.
Gerinctrs, vagy annak gyanuja esetn.
Sorozat-borda, szegycsonttrs esetn.
Nyilt hasi srls esetn.
Medence-, combcsonttrs esetn.
Mindig ki kell emelni a srltet a jrm b l fggetlenl a srlseit l], ha nem
llegzik, vagy elhrthatatlan veszly fenyegeti! pl.: robbansveszly.]
A jarm b l mentst Rautek-fle Iogassal hajtsa vgre.
Rautek-fle m fogs
Kapcsolja ki, vagy vagja el a biztonsagi vet.
Vizsgalja at a srltet. Gerincsrls, sorozat-bordatrs, szegycsonttrs, nyilt
hasi srls, medence-, s combcsonttrs esetn, vagy ha be van szorulva a
srlt a jarm be, tilos kiemelni!
Az autoban kell ellatni! Kivve, ha a srlt nem llegzik, vagy elhrthatatlan
veszly fenyegeti! |Pl.: robbanasveszly.|
A labat, ha beakadt a pedalok kz, szabaditsa ki s rakja keresztbe egymason.
Forditsa oldalra a csip nl megIogva a srltet.
A honalj alatt benyulva Iogja meg az p kart,
csuklo Iltt s knykhajlat alatt, s huzza a
combjara a srlt medencjt.
A hat a mellkasnak tamaszkodjon.
Tavolodjon el az autotol, Iektesse le a srltet
s kezdje meg az ellatast.
Ha a seglynyujtonak van tarsa, a srlt labait
trdhajlatnal megIogva segithet a szallitasban.
KIMENTES
20
AUTBL MENTS
Ha ellthat az autban:
ESZMELETLEN eszmletlen beteg ellatasi sma
ESZMELETENEL VAN 1. allapotIelmrs / ellatas 2. nyugtatni
TILOS kiemelni, ha beszorult, gerincsrlt, mellkasi srlt, nylt hasi
srlt, medence- ,combcsont trtt.
Ha nem lthat el az autban:
Mindig ki kel emelni, ha nem vesz leveg t,
valamint veszly Ienyegeti.
Kiemels: Rautek-Iogas
Ltogasson el az elsosegelyhely.hu oldalra, s frisstse az e-knyv tartalmt,
igazodva az aktulis vizsgakvetelmnyekhez!
http://www.elsosegelyhely.hu
Eszmletlen betegek elltsi smjnak interaktv gyakorlsa:
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Els seglynyjts tesztek:
http://www.elsosegelyhely.hu/tesztvalaszto2.html
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/video_ekonyv1.html
SERLESEK
21
VII. Srlsek
1. Zrt srls
zuzodas;
randulas;
Iicam;
trs
(rszletesebben ks bb)
2. Nylt srls
A b r Iolytonossaga megszakad, seb keletkezik.
Az ellatas clja:
vrzscsillapitas;
Iajdalom mrsklse;
Iert zsveszly elharitasa, cskkentse.
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
22
VIII. Vrzsek
Ha az rIal megsrl, a vr a seben keresztl a klvilagra jut, |lathato vrzs| vagy a
test egy bels regbe Iolyik. |bels vrzs| A vrzs intenzitasa Igg a megsrlt r
tipusatol, nagysagatol, a seb jellegt l.
Hajszleres kapillris] vrzs:
Horzsolasok jellegzetes vrzse, lassan, gyngyz en szivarog a vilagospiros szin vr.
Els segly: a srltet ltesse vagy fektesse le, szorito ruhadarabjait laztsa meg a
srls alatt s Iltt egyarant. A srlt vgtagrol a gy r ket, orat, szorito labbelit is
tvoltsa el. A seb szleit l kiIele haladva a krnykt tisztitsa meg, jodoldattal
ecsetelje krbe, majd helyezzen Iel steril fed ktst.
Steril fed kts:
A steril lapokat krkrs polyamenetekkel rgzitse.
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/videoekonyv1.html
Visszeres vns] vrzs:
Sttpiros |vrs| vr egyenletesen Iolyik, vagy csordogal, melynek intenzitasa a
megsrlt r nagysagatol Igg.
Els segly: a srltet ltesse vagy Iektesse
le. Amennyiben a vgtagon talalhato a
srls, a vgtagot emelje a sziv sikjanal
magasabbra. Igy csillapodik a vrzs
er ssge. A szorito ruhadarabokat lazitsa
meg a srls alatt, Iltt egyarant.
A srlt vgtagrol a gy r ket, orat, szorito
labbelit is tavolitsa el.
Ha a kts atvrzett, leszedni
tilos, helyezzen ra ujabb
nyomoktst!
A vgtagot Ielemelve kell tartani
a segitsg megrkezsig!
Szorito krlktst Ielhelyezni
tilos!
Helyezzen nyomktst a sebre.
Nyomkts: A steril lapokat helyezze a sebre, erre
kerljn egy Ilbehajtott polya-tekercs, melynek Ieladata,
elnyomni a srlt eret. Ezt Ieszes polyamenetekkel
rgzitse.
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/videoekonyv1.html
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
23
t eres artris] vrzs:
A sziv ritmusaval megegyez en az lnkpiros vr nagy nyomassal spriccel.
Nyakon, kulcscsont alatt, honaljban, Ielkaron, combon, trdhajlatban, labszaron
trtnt artrias srlsnl gyors s jelent s lehet a vrvesztesg! Kezdetben a srlt
szdlsre, lataszavarra panaszkodik, elgyengl, sapadt, majd elajulhat.
Els segly: a srltet fektesse le! Amennyiben a vgtagon talalhato a srls, a
vgtagot emelje a szv skjnl magasabbra. Igy csillapodik a vrzs er ssge.
Ezzel egyid ben a nyomspontok egyikn, a sziv s a srls kztt nyomja az eret
a csonthoz. A spriccel vrzs megsz nse jelzi a helyes nyomaspont megtalalasat.
Tarsa helyezzen nyomktst a sebre.
Nyomspontok:
Fl el tt a jaromcsont Ieletti artriat
nyomja a csonthoz.
Homlok, halantk tajki artrias
vrzs esetn.
Nyakon a Iejbiccent izom s az
adamcsutka kztti artriat nyomja a
gerincoszlophoz.
|Azon a helyen, ahol a keringst vizsgalja.|
Nyaki artrias vrzs esetn.
Felkaron a ktIej karizom bels arkaban
az t eret ngy ujjal nyomja a
Ielkarcsonthoz.
KzIej, alkar, Ielkar artrias
vrzse esetn.
Lgykhajlatban a combt eret nyomja
kllel a szemremcsont agahoz.
Also vgtag artrias vrzse
esetn.
Amennyiben a nyomaspontokon a vrzscsillapitas sikertelen, |a spriccels nem
sz nik meg| akar ujjaival elszoritva az eret, vagy polyatekercset a sebbe nyomva
direkt nyomassal csillapitsa a vrzst.
Nyomkts: A steril gzlapokat akar tbb rtegben is
nyomkodja a sebbe, ezzel tamponalja. Erre kerljn
ujabb steril gzlap s egy Ilbehajtott polyatekercs,
melynek Ieladata elnyomni a srlt eret. Feszes,
krkrs polyamenetekkel rgzitse. Ha elkszlt a
nyomokts a nyomaspont elengedhet . Az atvrzett
ktst leszedni tilos, helyezzen ra ujabb nyomoktst!
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
24
El Iordulhat, hogy nincs megIelel nyomaspont. Ilyenkor a sebbe nyulva, direkt
nyomassal probalja elnyomni a srlt eret.
Ha elkszlt a nyomokts a
nyomaspont elengedhet .
A srlt vgtagot Ielemelve kell
tartani a segitsg megrkezsig!
Szorito krlktst Ielhelyezni
tilos!
Atvrzett ktst leszedni tilos,
helyezzen ra ujabb nyomoktst!
Nyaki t eres, illetve nyaki vns
vrzs esetn nyomoktst Iel-
helyezni tilos!
Els segly: Nyaki t eres vrzs
esetn nyomja el a nyomaspontot. A
srlst polyatekerccsel direkt
nyomas alatt tartva varja a ment k
megrkezst!
Nyaki vns vrzs esetn a srlst
polyatekerccsel direkt nyomas alatt
tartva varja a ment k megrkezst!
Nagy mennyi s g vrveszt es g a sokk ki al akul shoz vezet het .
Egy Ieln tt testben 5-5,5 liter vr kering. A szervezet nhany deciliter vr
elveszitst kvetkezmnyek nlkl elviseli, |vrvtel, vradas| 1 liter vr hirtelen
elvesztse tartos allapotromlashoz vezethet, 1,5-2 liter vr elvesztse letveszlyes
allapotot, gyakran halalt okoz.
Sebellts
Seb keletkezik, ha a b r Iolytonossaga megszakad.
Sebek Iajtai :
metszett seb
vagott seb
zuzott seb
szurt seb
l tt seb
harapott seb
csonkolt seb
Az ideiglenes sebellatas clja:
- A Iert z ds megakadalyozasa.
- A vrzs csillapitasa.
- A Iajdalom cskkentse.
Az ideiglenes sebelltsnl a kvetkez
szablyok betartsa szksges.
(Szinte minden srlsnl alkalmazni kell!)
ltesse, vagy Iektesse le a srltet!
A srls alatt, illetve Ielette lv szorito
ruhadarabokat lazitsa meg, vagy tavolitsa
el! |Gy r t, orat, karkt t, nyakkend t,
szorito labbelit is.|
Sajat biztonsaga rdekben gumi-, vagy
Ioliakeszty t hasznaljon!
El s segl y al kal mazasa sor an t i l os :
Sebbe barmilyen agyagot beleszorni, belenteni.
Sebben masszivan allo targyat kivenni.
Szorito krlktst Ielhelyezni.
Atvrzett ktst levenni.
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
25
Klnleges vrzsek
Orrvrzs
Els segly: ltesse le a srltet s krje meg, hogy
nyomja ssze az orrszarnyakat s Iejt enyhn hajtsa
el re. A tarkora hideg vizes borogatast helyezhet. 10
perc elteltvel az orrszarnyak elengedse utan a vrzs
altalaban megsz nik. Elhuzodo vrzs esetn a srltet
kisrje orvoshoz. Az orra parittyaktst is Ielhelyezhet.
Fogmedri vrzs
Fog elvesztse kvetkeztben alakulhat ki.
Els segly: sszehajtogatott gzlapra harapjon ra a srlt. 15 perc elteltvel, ha a
vrzs nem sz nik, kisrje Iogorvoshoz.
Td vrzs
A beteg khgs kisretben lnkpiros habos vrt kp.
Els segly: a beteget Ilig l helyzetben tartva,
szolitsa Iel egyenletes lgvtelre. Mozogni, beszlni ne
engedje. Ment szallithatja.
Gyomorvrzs
A betegnek barnasvrses szin a hanyadka.
Els segly: az eszmletnl lv beteget Iektesse a hatara,
trdhajlatnal Ielhuzott labakkal. Ment szallithatja.
Blvrzs
Szklettel tavozik a vr, ami lehet koromIekete |a beteg sapadt, gyenge, elajulhat|,
vagy vilagosabb szin |aranyeres csomo vrzse-Iajdalmas akar b sges vrzs|.
Els segly: mozgastilalom, Iektets.
Vetls miatti vrzs
Alhasi grcss Iajdalom mellett, er sd vrzssel a mhtartalom rszben, vagy
teljesen kirl.
Els segly: teremtsen nyugodt krlmnyeket, nyugtassa a beteget! A hatara
Iektetett allapotos n labait emelje meg s tamassza ala, a szemremrs el
helyezzen vattat vagy steril lapokat.
Amennyiben a Iajdalom s a vrzs enyhe hivjon orvost.
Amennyiben a Iajdalom s / vagy a vrzs er s hivjon ment t!
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
26
Bels vrzsek
Ha a Iejet, mellkast, hasat ts ri, mindig gondoljon bels vrzsre! A vrzs
rendszerint lathatatlan, mert a test bels regbe Iolyik a vr. A nagy vrvesztesg
miatt sokkos allapot alakulhat ki.
Koponyaregi vrzs
Csillapithatatlan heves IejIajas, hanyinger, hanyas,
klnbz pupillatagultsag, tudatzavar, eszmletveszts
jellemzi. El Iordulhat, hogy a Ilb l, orrbol, garatbol
lnkpiros vr szivarog. |koponyaalapi trs|
Els segly: Iektesse a hatara az eszmletnl lv
srltet, Iejt kiss emelje meg. A vrz Ilre, orra
helyezzen steril lapot, de ne tamponalja! Ment
szallithatja. Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
Mellregi vrzs
A srlt Iullad, lgszomjjal kzd, szapora, nehezen
tapinthato a pulzusa, arcb re sapadt, hidegverejtkes,
khgskor habos vrt is kphet.
Els segly: Ilig l helyzetben tamassza meg.
Szolitsa Iel egyenletes lgvtelekre, beszlni, mozogni
ne engedje. Ment szallithatja.
Hasregi vrzs |ktszakaszos vrzs tnetei, lp, maj srlse|
Kezdetben a srlt hasi Iajdalomra, tapintasra er sd hasi
Iajdalomra panaszkodik. A has puIIadt, kemny lehet.
Majd az allapota hirtelen romlani kezd, arcb re h vs
tapintasu, hamuszrke, s apro verejtkcseppek jelennek
meg rajta. Pulzusa szapora, nehezen tapinthato.
Els segly: srltet Iektesse le, labat emelje meg s
tamassza ala. Szorito ruhazatat lazitsa meg, ovja a
hidegt l, Iolyamatosan nyugtassa a segitsg megrkezsig. Itatni tilos!
Hasi srls
A srlt hasi Iajdalomra, tapintasra er sd hasi
Iajdalomra panaszkodik.
Nyilt hasi srls esetn a hasIalon seb lathato.
Els segly: a hatara Iektetett srlt labait trdhajlatnal
huzza Iel s tamassza ala, igy a hasizmok elernyednek,
kevsb Ieszlnek, Iajnak. Nyugtassa a ment k
megrkezsig, itatnia tilos, csak nedves gzzel
trlgesse az ajkait csillapitva a szomjat.
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
27
Szemsrls
A szembe, ha idegen anyag pl.:
porszem, bogar kerl, reIlexesen
elkezd pislogni s knnyezni a srlt,
ami kimoshatja a szembe kerlt
anyagot. Ha a szuro Iajdalom nem
sz nik, egy zsebkend benedvesitett
sarkaval tavolitsa el az idegen
anyagot, de csak akkor, ha nem all
masszivan a sebben.
Ha sikertelen az eltavolitas, vagy
athatolo a srls, legIontosabb Ieladata
a szem nyugalomba helyezse. A srlt
szem kt oldalara helyezzen kett darab
gzpolyat, majd ra steril lapokat. Ezt
rgzitse ugy krkrs polyamenetekkel,
hogy az p szem is fedve legyen.
A srlt vetk ztetse
Csak annyi ruhazatot tavolitson el, ami Ielttlenl szksges. Ha eszmletnl van a
srlt, beszlje meg vele mit Iog tenni. Krje segitsgt. Mindig az p oldalon
kezdje a vetk ztetst s a srlt oldalon Iejezze be. Lehet leg a tbbrteg ruhat
egyszerre tavolitsa el. A cip levtelnl a labat bokanal Iogva rgzitse.
Az eszmletlen srlt kabatjat gombolja ki, hatul huzza Iel a nyakig, majd az p
oldali kart bujtassa ki a kabatujjbol s utana a srlt kart is.
Ltogasson el az elsosegelyhely.hu oldalra, s frisstse az e-knyv tartalmt,
igazodva az aktulis vizsgakvetelmnyekhez!
http://www.elsosegelyhely.hu
Eszmletlen betegek elltsi smjnak interaktv gyakorlsa:
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Els seglynyjts tesztek:
http://www.elsosegelyhely.hu/tesztvalaszto2.html
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/video_ekonyv1.html
VERZESEK FAJTAI, VERZESCSILLAPITAS
28
sszefoglals / vrzsek
ltalnos szablyok:
ltesse vagy Iektesse le a srltet!
szorito ruhadarabokat, kszereket, tavolitsa el a srls alatt, Iltt egyarant!
sebbe tilos beleszorni, kenni barmit!
ami masszivan benne all, benne kell hagyni a sebben!
atvrzett ktst leszedni tilos, ismtelje ra a ktst!
a srlt ellatasa alatt hasznaljon gumikeszty t!
Hajszleres kapillris] vrzs
lnkpiros,
gyngyz en
szivarog
1. seb krnykt Iert tlenitse
2. steril lapkteg a sebbe
www.jogsibroker.hu
3. rgzitse polyatekerccsel
Visszeres vns] vrzs
sttpiros,
egyenletesen Iolyik
1. emelje a vgtagot szivnl
magasabbra
2. steril lap a sebre
3. ra Ilbehajtott gzpolya
www.elsosegelyhely.hu
4. rgzitse polyatekerccsel
t eresartris] vrzs Zakaris Zoltn, 2007
lnkpiros, lktetve spiccel
I. szm
els seglynyjt
feladata:
II. szm
els seglynyjt
feladata:
1. emelje a
vgtagot szivnl
magasabbra
1. tamponalja a sebet
steril lapokkal
2. nyomja el a
nyomaspontot
2. helyezzen ra ujabb
steril lapokat
3. ra Ilbehajtott
gzpolya
I. szamu els seglynyujto
+
nyomspont
II. szamu els seglynyujto
www.elsosegelyhely.hu
4. rgzitse
polyatekerccsel
A nagy vrvesztesg sokkos llapot kialakulshoz vezethet! sokkfektets
EGES
29
IX. gs
I. fok gs tnetei: b rpir, Ieszl , Iajdalmas b r. |Tipikusan nyari legs.|
Els segly: az gett Ielletet h tse Iolyadkkal, s itassa apro kortyokkal a srltet.
II. fok gs tnetei: b rpir, heves Iajdalom, holyagok kpz dnek, kezdetben
viztiszta, majd zavaros szin benne a Iolyadk.
III. fok gs tnetei: a megjelensi Iormaja hasonlo a II. Ioku gshez, de nagy,
sszeIgg holyagok alakulnak ki, melyek rendszerint Ielszakadnak. A sebalap
szrks.
Els segly |II.-III. Ioku gs|: a srlt testrszr l tavolitsa el a ruhat. |Ha bele van
gve tilos kitpni!| Az gett Ielletet h tse Iolyamatosan legalabb 15-20 percig,
ezzel a Iajdalmat cskkenti s a szvetek mlyebb karosodasat akadalyozza meg.
H ts modjai: csapvizet Iolyatni, zuhany ala allitani, vegb l nteni, s r n cserlt
vizes borogatast helyezni ra. A srltnek kzben apr kortyokban tbbszr adjon
inni. A h tst kvet en a srlsre helyezzen Iel laza, szaraz fed ktst.
Laza fed kts: A steril lapokat laza krkrs polyamenetekkel rgzitse.
Az gs sulyossagat meghatarozza a beteg letkora, az gs Ioka, s annak
kiterjedse. A testIellet 5 -ot meghalado II. vagy III.-Ioku gse szakorvosi
ellatast ignyel! Megn a Iert z ds veszlye.
A meggett testfellet meghatrozsban irnyad a 9-es szably.
Iej 9
mellkas, has 2*9
hat 2*9
Iels vgtagok 2*9
also vgtag ells Ielszine 2*9
also vgtag hatulso Ielszine 2*9
gat, nemi tajk 1
Gyakorlatban jo segitsg a
becslsben, hogy a srlt tenyere
kb. 1 testIelletnek Ielel meg.
Nagyobb kiterjeds gseknl az
er s fjdalom, valamint a nagy
mennyisg folyadk- s
vrplazmavesztesg kvetkeztben
gyakran kialakul a sokkos allapot!
Ne szorjon, ne kenjen semmit a srlsre!
Ne tpje ki a sebb l a belegett ruhadarabokat!
A h ts Iolyamatos legyen s legalabb 20 percig tartson!
Gyermek, csecsem srlst minden esetben lassa szakember!
MAROSZER ALTAL OKOZOTT SERLESEK
30
X. Marszerek ltal okozott srlsek
Amennyiben a testIelszinre sav vagy lug kerl, a szennyezett ruhat tavolitsa el,
gyelve sajat biztonsagara |gumikeszty |. Mindig az p oldalon kezdje a
vetk ztetst s a srlt oldalon Iejezze be. A b rre kerlt maroszert ovatosan itassa
fel. |textiliaval, gztekerccsel.| Ezt kvet en vzzel alaposan mossa le a b r
Iellett. Savra enyhe lugot |szappanos vizet|, lugra enyhe savat |ecetes vizet| is
nthet. Igy kzmbsiti a maroszert. A srlsre helyezzen laza, szaraz fed ktst.
Laza fed kts: A steril lapokat laza krkrs polyamenetekkel rgzitse.
A szembe kerlt maroszert vzzel alaposan mossa ki!
ltesse le a srltet.
A Iej hatra, s oldalra Iorditasaval a srlt szemre egy vegb l ntse a vizet.
A mosoIolyadkot Iolyamatosan itassa Iel. |textiliaval, gzpolyaval|
gyeljen ra, hogy az p szembe mosoIolyadk ne kerljn!
Fedje le mindkt szemet!
A srlt szem kt oldalara helyezzen kett darab gzpolyat, majd steril lapokat.
Ezt rgzitse ugy krkrs polyamenetekkel, hogy az p szem is fedve legyen.
A maroszer lenyelse esetn a beteget hnytatni tilos!
Az eszmletnl lv beteget itassa vizzel, ez higitja a gyomorba kerlt maroszert,
vagy tejjel, mely a savat s a lugot is kzmbsiti. El tte vgeztessen nyelsprobat,
mert az er ltetett itatas hanyashoz vezethet. A beteg blgesse szajregt tbbszr a
ment k megrkezsig.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
Ltogasson el az elsosegelyhely.hu oldalra, s frisstse az e-knyv tartalmt,
igazodva az aktulis vizsgakvetelmnyekhez!
http://www.elsosegelyhely.hu
Eszmletlen betegek elltsi smjnak interaktv gyakorlsa:
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Els seglynyjts tesztek:
http://www.elsosegelyhely.hu/tesztvalaszto2.html
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/video_ekonyv1.html
MERGEZESEK
31
XI. Mrgezsek
Olyan anyagokat, melyek mar kis mennyisgbe a szervezetbe jutva karositanak
mregnek nevezzk. Ezek a mrgez anyagok a szervezetbe juthatnak:
Szajon at. |gyogyszermrgezs, benzinmrgezs|
Lgutakon at. |CO mrgezs, CO
2
mrgezs|
B rn at, vagy nyalkahartyan Ielszivodva.|mez gazdasagi mrgezsek|
A mrgezs lehet sgre hivhatja Iel a Iigyelmet a mrgezs mechanizmusa, a
krlmnyek. |zart garazs, jaro motor - CO mrgezs gyanuja, bucsulevl, res
gyogyszeres dobozok gyogyszermrgezs gyanuja|
Gygyszermrgezs
Altatoszermrgezs tnetei: kezdetben bagyadtsag, a beteg dnnygve beszl,
magara hagyva azonnal elalszik, ezt kvet en gyors mly alvas a mrgezett nem
breszthet . Lgzse horkolo, szrcsg , vagy Ielletes lehet.
Els segly: az eszmletnl lv mrgezettet 4-5 liternyi langyos sos vizzel vagy
szappanos vizzel itassa, ezaltal hanyni Iog. A garat ujjakkal valo ingerlsvel is
el segithet a hanyas. Kzben krdezze ki, mit vett be, mennyit s mikor. A
tnetmentes mrgezett is orvosi ellatast ignyel.
Eszmletlen vagy mlyen alvo mrgezettnl: eszmletlen beteg ellts.
hnytatni tilos!]
telmrgezs
Mrgezsre utalo jelek a Iert ztt tel elIogyasztasa utan nhany ora mulva
jelentkeznek:
Emelygs, hanyinger, hanyas
Hasmens,
Grcss hasi Iajdalom.
Makacs hanyast, hasmenst kvet en magas laz alakulhat ki |nagy
Iolyadkvesztesg| ez a kiszaradas veszlyt rejti magaban, klnsen
gyermekeknl s csecsem knl!
Gombamrgezs
Mrgezsre utalo jelek a mrgezett gomba elIogyasztasa utan Iajtatol Igg en 1-2
ora mulva, vagy akar 1-2 nap mulva jelentkeznek.
Emelygs, hanyinger, hanyas
Grcss hasi Iajdalom,
Szajszarazsag.
NyalIolyas,
Verejtkezs.
A gomba elfogyasztsa utn jelentkez gyomorpanaszok esetn mindig
forduljon orvoshoz!
MERGEZESEK
32
Kipufoggz mrgezs CO mrgezs]
Mrgezsre utalo jelek: szaggato IejIajas, hanyinger, kipirult arcb r. Ks bb a
mrgezett vgtagjai elnehezednek - a laban kezd dik az elnehezeds, ilyenkor mar
kptelen meneklni -, majd eszmlett veszti.
Els segly: a zart trb l vigye tiszta leveg re a srltet Rautek-fle fogssal.
Az elltst csak ezutn kezdje el!
Veszlyznn kvl az eszmletnl lv mrgezettet szolitsa Iel nyugodt
egyenletes lgvtelre, szorito ruhazatat lazitsa meg. A tnetmentes mrgezett is
orvosi ellatast ignyel.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
Rautek-fle fogs
Alljon a Iekv srlt Iejhez ugy, hogy kis terpeszallasban a Iej a labak kztt legyen.
Kezeit csusztassa be a srlt tarkoja ala, egy lendlettel ltesse Iel, s tartsa meg.
Trdeivel tamassza meg a beteg hatat, hajoljon mg, honalja alatt benyulva
Iogja meg az p karjat csuklo Iltt s knykhajlat alatt, igy huzza
veszlyzonan kivlre.
CO
2
mrgezs
Szndioxid mrgezst szlelve |pl.: must erjedse esetn borospinckben| a zart
trbe bemenni letveszlyes, ezrt csak megIelel vd Ielszerelssel menthet a
srlt! Kis tmnysgben |4-5| a lgz kzpontot izgatja, nagy tmnysgben
|20| bnitja. A tmny gaz bellegzse azonnali halalt okoz!
Teend k: krjen m szaki mentst.
Benzinmrgezs
Tnetek: IejIajas, szdls, hanyinger, khgsi inger.
Els segly: adjon egy-kt ev kanal paraIIinolajat, vagy tolajat a mrgezettnek,
mely megakadalyozza a benzin Ielszivodasat. Hanytatni a beteget tilos.
B rn t felszvd mreg
Mez gazdasagi mrgezsek, nvnyvd szer mrgezsek
Teend k: nmaga vdelme rdekben hasznaljon gumikeszty t! Vetk ztesse le a
srltet, mossa le a mrget lehet leg szappanos vizzel!
MERGEZESEK
33
Alkoholmrgezs
Az alkohol kis mennyisgben Iogyasztva tbbnyire enyhe hangulatvaltozast okoz, a
gatlasok cskkennek. Nagy mennyisgben Iogyasztva szellemi s testi m kds
sulyos zavarahoz vezet. |bekvetkezhet az eszmletveszts|
Az eszmletlen, vagy mlyen alvo mrgezettet a Iulladas veszlye Ienyegeti!
|hatracsuszo nyelv, belehelt hanyadk|
Az alkohol kitagitja az ereket, ennek kvetkeztben Iokozodik a h leadas.
|leh ls veszlye Ienyegeti!|
Az alkohol hatasa elnyomhat olyan tneteket, melyek sulyos, vagy
letveszlyes allapotra utalnak!
Els segly: Ha eszmletnl van: Iolyamatos Ielgyelet szksges, vizsgalja at az
egsz testet, srlseket keresve.
Ha eszmletlen, vagy mlyen alv: eszmletlen beteg ellatas
Ovja a leh lst l a mrgezettet!
sszefoglals / gs, mar anyag, mrgezs
GSEK
I. Ioku: b rpir h teni, itatni
II. Ioku b rpir, Iajdalom, holyagok h teni, itatni, sterilen Iedni
III. Ioku Iajdalom, nagy, akar Ielszakadt holyagok h teni, itatni, sterilen Iedni
5-ot meghalado II. vagy III. Ioku gst orvos lassa!
MAR ANYAGOK
Sav vagy lug b rre 1. Ielitatni 2. lemosni 3. sterilen Iedni
Sav vagy lug szembe 1. kimosni 2. mindkt szemre kts
Sav vagy lug lenyelve Hnytatni TILOS!
ESZMELETLEN eszmletlen beteg ellatasi sma
ESZMELETENEL VAN
1.szajblgets 2.itatas 3. szajblgets Ilig l
helyzet
MRGEZSEK
Gygyszermrgezs
ESZMELETLEN eszmletlen beteg ellatasi sma
ESZMELETENEL VAN 1.hanytatni 2. kikrdezni
Gzmrgezs CO mrgezs]: 1. kivinni a zrt trb l
ESZMELETLEN 2. eszmletlen beteg ellatasi sma
ESZMELETENEL VAN 2. Ilig l helyzet nyugodt lgvtelek
Benzinmrgezs
1 ev kanal paraIIinolaj
vagy tolaj.
hanytatni tilos!
B rn t felszvd mreg Vetk ztesse le a srltet
mreg lemosasa
|szappanos vizzel|
CSONTOK, IZLETEK SERLESEI
34
XII. Csontok, izletek srlsei
NagyIoku kls er behatasra az izletekben s a csontokban olyan koros elvaltozasok
kvetkezhetnek be, az er hatas nagysagatol, mechanizmusatol Igg en, hogy az
$: randulas, illetve Iicam.
a -: zart trs, vagy nyilt trs kvetkezhet be.
A seglynyujtonak nem Ieladata a pontos megklnbztets. Ktsg esetn mindig a
maximlis ellatast kell nyujtania!
Rnduls
A csontvgek er behatasra eltavolodnak egymastol, majd visszatrnek eredeti
helykre. Fajdalom s duzzanat jellemzi.
Els segly: helyezze nyugalomba a srlt testrszt, pihentesse, borogassa.
Ficam
A csontvgek eltavolodnak egymastol, s rendellenes helyzetben rgzlnek. Heves
Iajdalom, durva alakvaltozas, bevrzs, duzzanat jellemzi.
Fajtai: - zart,
- nyilt. |Fennall a Iert z ds veszlye.|
Els segly: biztostsa a srlt testrsz mozdulatlansgt.
|bokaIicam esetn a labat krbetamasztva pokrocokkal, kabatokkal, vallIicam esetn
2 darab haromszglet kend vel rgzitve.|
Nylt ficam esetn Iedje a sebet sterilen, s biztositsa a srlt testrsz
mozdulatlansagat.
A Iicam visszahelyezst a seglynyujto nem vgezheti el!
Trs
A csont Iolytonossaga megszakad. Fajdalom, Iunkciozavar, Iormavaltozas s
duzzanat jellemzi.
Fajtai: - zart,
- nyilt. |Fennall a Iert z ds veszlye.|
Els segly: biztostsa a srlt testrsz mozdulatlansgt.
Nylt trs esetn Iedje a sebet sterilen, s biztositsa a srlt testrsz
mozdulatlansagat.
Ellts sorn alkalmazand ltalnos szablyok:
szorito ruhadarabokat, kszereket, tavolitsa el a srls alatt, Iltt egyarant!
rgzitse a talalt helyzetben a vgtagot!
a rgzit eszkz a srlt terlet alatti s Ieletti izletet is rgzitse!
merev targyhoz tilos rgziteni!
CSONTOK, IZLETEK SERLESEI
35
Koponyaalapi trs
A trs helyt l Igg en, az orr, Il, vagy a garat Iel lnkpiros vr szivarog. A
szem krl vrmleny, ugynevezett papaszem keletkezhet. Az eszmletnl lv
srlt IejIajasra, hanyingerre panaszkodik. A balesetre, s el zmnyeire nem
emlkszik. |agyrazkodas|
Els segly: Iektesse le az eszmletnl lv srltet,
Iejt emelje meg s tamassza ala. A vrz Ilre, orra
helyezzen steril lapokat. |Tamponalni tilos!| Ment
szallithatja.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
Agyrzkds
A Iejet rt ts kvetkeztben alakulhat ki. Eszmletveszts, IejIajas, hanyinger,
zavartsag, atmeneti latas s hallaszavar jellemzi. A srlt a balesetre, s
el zmnyeire nem emlkszik.
Els segly: Iektesse le az eszmletnl lv srltet, Iejt emelje meg, tamassza ala.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
Koponyaboltozat-trs
A srlt, a koponyat rt ts kvetkeztben elvesziti eszmlett, de viszonylag rvid
id n bell visszanyeri. FejIajas, hanyinger, zavartsag, atmeneti latas s hallaszavar
jellemzi. A balesetre, s el zmnyeire nem emlkszik. |agyrazkodas| Gyakori
szv dmny az agyallomany srlse.
Els segly: ha eszmletnl van, szigoru Iektets, nyilt trst szlelve sebellatas.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
Arckoponyacsont-trs
Orrcsont trs
Fajdalom, duzzanat,
deIormitas, tbbnyire
orrvrzs is jellemzi.
Also, vagy Iels allcsont trs
Fajdalom, mozgaskiess,
lpcs zetes Iogsor, harapasi
nehzsg jellemzi.
Also allcsont Iicam
A srlt oldalon a Ilnl er s
Iajdalom, nyalcsorgas jellemzi.
A srlt szaja nyitva van.
Els segly: helyezzen Iel parittyaktst az orra, allra.
Eszmletnl lv srlt szajregbe trtn vrzse esetn, a beteget Iektesse a hasara,
mellkasat s a homlokat tamassza ala, igy a nyelv el reesik, s a vr sem okoz lgzsi
nehzsget.
CSONTOK, IZLETEK SERLESEI
36
Gerinctrs
Mar a baleset mechanizmusabol kvetkeztethet a srlsre, de a legkisebb gyanu esetn is
kezelje gerincsrltknt! Fajo hat, vagy nyak, vgtagzsibbadas, izomgyengesg jellemzi.
Els segly: a srltet ne mozgassa, nyugtassa a segitsg megrkezsig. Nyaki srls
esetn, a Iejet tartsa enyhe huzas alatt.
El Iordulhat, hogy a srltet elharithatatlan veszly Ienyegeti. Ilyenkor legalabb harom
seglynyujto tlcafogssal viheti biztonsagos helyre.
TalcaIogas
A harom els seglynyujto a srlt azonos oldalan helyezkedjen el, Ilig trdel
helyzetben,
A kezket nyitott tenyrrel csusztassak a srlt teste ala a Iejnl, trzsnl s a
labaknal,
Veznyszora, egyszerre emeljk meg a srltet, trekedjenek arra, hogy a gerinc,
nyak vonala ne trjn meg,
Tavolodjanak el a veszlyIorrastol biztonsagos tavolsagra, s Iektessk le a srltet
ugy, ahogy a szallitast megel z en Iekdt.
Bordatrs
Lgvtelnl, mozgasnal a srlt Iokozodo, er s, szuro Iajdalmat rez a trs helyn.
Szv dmnye lehet a lgmell s a vrmell. A Iokozodo Iulladasrzs s a nagyon er s
Iajdalom miatt a lgvtel Ielletes, piheg .
Els segly: az eszmletnl lv srltet Ilig l
helyzetben tamassza meg, ahol a Iajdalmai a legjobban
elviselhet ek.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
|sulyos mellkasi srls esetn az oldalra Iorditas tilos!|
Medencetrs
Tnetek: a lab rendellenes allasa, Iajdalom a trs helyn, a vgtag mozditasakor er sd
Iajdalom. Szv dmnye lehet bels vrzs a medenceregben. |sapadt, h vs, verejtkes
b r, szapora pulzus|
Els segly: az eszmletnl lv srltet ne mozgassa, nyugtassa a segitsg
megrkezsig.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
|medencetrs gyanuja esetn az oldalra Iorditas tilos!|
CSONTOK, IZLETEK SERLESEI
37
Kulcscsonttrs
Tnetek: heves Iajdalom a kar mozgasakor, Iunkciozavar, deIormitas.
Els segly: biztositsa a srlt oldalon lv kar mozdulatlansagat kett darab
hromszglet kend vel.
|a honaljarkot parnazza ki, ezaltal a Ielkar Igg legesen rgzl a trzshz!|
Felkartrs, alkartrs
Tnetek: Iajdalom, Iunkciozavar, Iormavaltozas, duzzanat a trs terletn.
Els segly: biztositsa a srlt kar mozdulatlansagat haromszglet kend vel.
Alkartrs: rgzitse
1 db hromszglet kend vel
A haromszglet kend
derkszg csucsara kssn
csomot.
A srlt kart ksse Iel a
haromszglet kend vel ugy,
hogy a derkszg csucs a
knykt tartsa, a kend kt
szara pedig a nyaknal tart.
gyeljen ra, hogy az alkar ne
logjon.
Felkartrs, kulcscsonttrs: rgzitse
2 db hromszglet kend vel
A haromszglet kend k derkszg
csucsara kssn egy-egy csomot.
A srlt kart ksse Iel az egyik
haromszglet kend vel ugy, hogy a
derkszg csucs a knykt tartsa, a
kend kt szara pedig a nyaknal tart.
gyeljen ra, hogy az alkar ne logjon.
A masik kend derkszg csucsa a
knykt tartsa, a kt szarat pedig az
ellenkez oldali honaljnal ksse ssze,
igy a kend a srlt testrszt beIedi.
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/video_ekonyv1.html
http://www.elsosegelyhely.hu
CSONTOK, IZLETEK SERLESEI
38
Combcsonttrs, lbszrtrs
Tnetek: Iajdalom, Iunkciozavar, Iormavaltozas, duzzanat a trs terletn.
Els segly: az eszmletnl lv srltet ne mozgassa, tamassza meg a srlt
vgtagot pokrocokkal, kabatokkal. Ment szallithatja.
Eszmletlen srltnl: eszmletlen beteg ellts.
|combcsonttrs gyanuja esetn az oldalra Iorditas tilos!|
sszefoglals / csontok, izleti rendszerek srlsei
Rnduls
elmozdul a csont, majd
visszatr
Ficam
elmozdul a csont, nem tr
vissza
seglynyujto nem
helyezheti vissza
Trs
csont Iolytonossaga
megszakad
Tnetek:
- Iajdalom
- Iunkciozavar
- Iormavaltozas
- duzzanat
Szorito ruhadarabokat, kszereket, orat eltavolitani srls alatt Iltt egyarant!
Merev targyhoz tilos rgziteni!
Ellatas
ESZMLETLEN
eszmletlen beteg ellatasi sma
gerinc-, borda-, medence-, combcsonttrs esetn tilos az oldalra Iorditas,
helyette Iej hatraszegs!
nyaki gerincsrls esetn Eschmark Iogas
www.elsosegelyhely.hu Zakaris Zoltn, 2007
ESZMLETNL VAN
gerinc-, medence-, combcsonttrs talalt helyzetben rgziteni, tilos mozgatni!
Elharithatatlan veszly esetn a mozditas talcaIogassal!
mellkas srls
|bordatrs, szegycsonttrs|
Ilig l helyzet
Iejsrls |koponyaalapi trs|
megemelt Iejjel Iektetni
labszar trs
krbetamasztani pokroccal, kabattal
bokaIicam
krbetamasztani pokroccal, kabattal
Ielkartrs, kulcscsont trs 2 db haromszglet kend vel rgziteni
vallIicam 2 db haromszglet kend vel rgziteni
alkartrs 1 db haromszglet kend vel rgziteni
SOKK
39
XIII. Sokk
A vrkerings rendszernek egyik Ieladata az, hogy a vr altal szallitott oxignt,
illetve tapanyagokat eljuttassa a test minden rszbe. Ha ez a rendszer nem m kdik
tkletesen a szvetek nem kapnak elg oxignt, mely a sokkos Iolyamat kivaltoja.
Ez a Iolyamat nagy vrvesztesg, Iolyadkvesztesg, er s Iajdalom hatasara, illetve
ezek egyttes megjelense esetn alakul ki. A kezdetben jajgato srlt
elcsendesedik, kzmbs lesz. A Ieltett krdsekre rvid, egyszavas valaszokat ad.
Arcb re h vs tapintasu, hamuszrke, s apro verejtkcseppek jelennek meg rajta.
Pulzusa szapora |100/perc Ieletti|, nehezen tapinthatova valik. Fazasra, szomjusagra
panaszkodik.
Els segly: legIontosabb a sokkot kivalto, vagy Ienntarto okok megszntetse, tehat
a megel zs! |Er s vrzsnl hatkony vrzscsillapitas, gsnl h ts s itatas.|
A srltet Iektesse le, labat emelje meg s tamassza ala. |sokkfektets|
Az agy, illetve a ltIontossagu szervek vrellatasa ezaltal javul. Apro kortyokban
itathatja. |Kivtel a hasi srlt!| Szorito ruhazatat lazitsa meg, ovja a hidegt l,
Iolyamatosan nyugtassa a segitsg megrkezsig.
Ltogasson el az elsosegelyhely.hu oldalra, s frisstse az e-knyv tartalmt,
igazodva az aktulis vizsgakvetelmnyekhez!
http://www.elsosegelyhely.hu
Eszmletlen betegek elltsi smjnak interaktv gyakorlsa:
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Els seglynyjts tesztek:
http://www.elsosegelyhely.hu/tesztvalaszto2.html
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/video_ekonyv1.html
LEGUTI IDEGEN ANYAG
40
XIV. Lgti idegen anyag
Heimlich-fle m fogs
Ha a lgutba idegen test jut, az rszlegesen, vagy teljesen is elzarhatja a lgutat
s Iulladast idzhet el .
Kvetkezmnyei: khgsi roham, a srlt lgzse s beszde nehzkes. Az arcb re lilul,
szederjess valik, tekintete rmlt. Majd bekvetkezhet az eszmletveszts.
Els segly: az idegen testet el kell tavolitani! Szaj-, garatregb l az ujjaval. Ha nem
lehetsges, szolitsa Iel a srltet, hogy hajoljon el re s ssn a hatara, lapockai kz
nyitott tenyrrel.
Sikertelen beavatkozas esetn alkalmazza a Heimlich-fle m fogst.
Heimlich-fle m fogs:
Alljon a Iuldoklo mg, t atkarolva egyik kezt klbe szoritva a szegycsont s a
kldk kz helyezze, masik kzvel Iogja at az klt s a rekeszizmok iranyaba
gyakoroljon nyomast. (beIel, IelIel) Igy a td b l nagynyomasu leveg t prsel ki, ami
az elzarodast okozo idegen testet kilkheti. Eredmnytelensg esetn maximum 5-szr
alkalmazhatja a Iogast.
Sikeres beavatkozas esetn a beteg megIigyelse javallott a szv dmnyek miatt.
|mellkasi, hasi srlsek|
Fekv srltn a beavatkozas hasonlo.
Trdeljen a srlt mell.
Helyezze nyitott tenyert keresztezve a szegycsont s
a kldk kz.
Gyakoroljon nyomast a rekeszizmok iranyaba.
Eredmnytelensg esetn maximum 4-szer
alkalmazhatja a Iogast.
Gyermekeknl, csecsem knl a Heimlich-Ile m Iogast tilos alkalmazni!
Helyette:
I. Iektesse a gyermeket trdre, vagy a csecsem t alkarjara, a gyermek Iels teste logjon
leIel. Lapockai kztt veregesse meg a hatat. Ez az eljaras hatkony s
szv dmnymentesen alkalmazhato.
ROSSZULLETEK
41
XV. Rosszulltek
juls
Az agy vrellatasa atmenetileg lecskken. Ajulast
kivalto okok: elborzaszto latvany, kellemetlen
szagok, zart leveg tlen tr, szoros ruha.
Ajulast megel z tnetek: gyengesgrzs,
verejtkezs, sapadtsag, lataszavar, hallaszavar,
ttova mozdulatok, akadozo beszd.
Els segly: Iektesse le a beteget, a szorito ruhazatot
lazitsa meg. A labat emelje meg s tamassza ala,
ezzel az agy vrellatasat javitja, igy a beteg gyorsan magahoz tr. Tiz percig ebben a
pozicioban kell tartania, majd segitsen neki Iokozatosan Iellni. Ellen rizze, szerzett
e valamilyen srlst, amikor sszeesett.
Amennyiben atmeneti javulas s Ielltets utan ujra elajul, hivjon ment t a beteghez.
Ha az eszmlett nem nyeri vissza rvid id n bell: eszmletlen beteg ellts.
Epilepszis roham
Az agy m kdsnek zavara idzheti el . A beteg sszeesik s eszmlett veszti.
Izmai megIeszlnek |merevgrcs|, majd rangatozo mozgas kezd dik |rangogrcs|,
szajan habos nyal Iolyik ki, |ha megharapta a nyelvt, ajkat a nyal vres| lgzse
horkolo lehet. A rangas magatol leall, lgzse normalissa valik, eszmlett
visszanyeri.
Els segly: roham kzben a I Ieladata vni a srlsekt l a beteget. A krltte
lv les targyakat el kell tavolitani, a Iejet alulrol Iogva ovatosan tartani kell. A
rango vgtagok leszoritasa leIogasa tilos, mivel trst, Iicamot idzne el vele! A
roham elmultaval a magahoz trt beteget ne hagyja magara, mg jo ideig zavart a
tudata. Amennyiben nem trt magahoz: eszmletlen beteg ellts.
Minden esetben hivjon orvost, vagy ment t a beteghez!
Szvinfarktus gyan
A szivizom egy rsznek oxignhianya kvetkeztben jelentkezik legtbbszr. A
beteg Iolyamatosan, sz nni nem akaro mellkasi Iajdalomra panaszkodik, mely
kisugaroz a bal vallba, Ielkarba illetve a has iranyaba. Lgszomj, gyengesgrzs
jellemzi, a szivritmus valtozo.
Els segly: szigoru mozgastilalom, a beteget helyezze teljes nyugalomba, nyugtassa.
A szivet igy tehermentesiti. A nala lv , ilyen esetekre Ielirt szivgyogyszert
beadhatja. |nyelve ala, szopogassa el, spray esetn is a nyelv ala Iujja|
Szallitasa csak ment vel!
ROSSZULLETEK
42
Cukorbetegsg miatti kma
A vr cukorszintjnek cskkense esetn bekvetkezhet a rosszullt, melyet a
cukorbeteg rezhet is.
Tnetek: gyengesg, Iaradsag, izomremegs, szdls, agressziv viselkeds, er s
verejtkezs. Segitsg nlkl a beteg eszmlett vesztheti.
Els segly: eszmletnl lv beteg vrcukorszintjt meg kell emelni. A
cukorbetegek tbbsgnl mindig van cukor, ezt kell adni nekik, vagy gyorsan
Ielszivodo sznhidratot. |Pl.: tejet, gymlcst.|
Eszmletlensg esetn: eszmletlen beteg ellts. |etetni, itatni az eszmletlent tilos!|
Minden esetben hivjon orvost, vagy ment t a beteghez!
Csecsem kori lzgrcs
A lazas beteg gyermeknl rohamszer izomgrcsk jelentkeznek. Csecsem korban,
ritkabban kisgyermekkorban |5 ves korig| Iordulhat el , melynek kivalto oka a
hirtelen testh mrsklet emelkeds.
Tnetek: a gyermek arca kiIejezstelenn valik, teste nhany masodpercre
megmerevedik, azutan temesen rangatozni kezd, szemei Iennakadhatnak.
|a lazgrcs altalaban 15 percnl rvidebb ideig tart| A grcsket tbbnyire
aluszkonysag, vagy alvas kveti.
Els segly: a tnetek ijeszt ek, de a grcsk tbbnyire maguktol elmulnak. rizze
meg nyugalmat! Roham kzben a gyermeket Iektesse oldalra, bizonyosodjon meg s
gyeljen a lgutak atjarhatosagarol!
Lazcsillapitas modjai:
Azonnal h cskkent vgblkup Ielhelyezse |gyermekorvos altal javasoltat|
H t borogatas
Az egsz testet az aktualis testh mrskletnl 5-6 C

-al hidegebb vizes


borogatassal kell becsavarni. Ezt percenknt cserlje! 10 perc mulva ellen rizze
a h mrsklett vgblben, ha meghaladja a 38,5 C

-ot borogassa tovabb.


H t Ird |Nem grcsl csecsem knl!|
Helyezze a csecsem t 38-39 C

-os vizbe s Iokozatosan h tse a vizet 32-33 C

krlire a vizet.
KLNLEGES ESEMENYEK
43
XVI. Klnleges esemnyek
Buksisak eltvolts
A buksisakot csak abban az esetben veheti le a motoros fejr l, ha:
Eszmletlen a srlt, s a sisakon keresztl nem tudja biztositani az atjarhato lgutakat.
|vrzs, hanyas|
Elgtelenl, vagy nem llegzik a motoros.
Veszlye: nyaki csigolyak trse gyakori.
A buksisaksisak eltvoltst csak kt els seglynyujto vgezheti!
Az egyik seglynyujto, aki
a srlt Ieje mgtt
helyezkedik el, Iogja meg
kt kzzel a bukosisak also
peremt, s rgzitse enyhe
huzas alatt tartva.
A masik seglynyujto, aki a
srlt mellett helyezkedik
el, kzben oldja ki a sisak
rgzit szijat, s kt kzzel
Iogja meg a Iejet ugy, hogy
a hvelykujj az arcon, a
tbbi a nyakon s a tarkon
rgzitse a Iejet.
A seglynyujto, aki a srlt
Ieje mgtt helyezkedik el,
ovatos mozdulatokkal
huzza le a sisakot, a vgn a
Iejr l legrditve tegye Ilre.
A srlt Iejt megIogva
enyhe huzas alatt tartsa a
segitsg megrkezsig. A
masik els seglynyujto a
tovabbi ellatast vgezze.
|Pl.: lgutIelszabaditas.|
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/videoekonyv1.html
Veszlyes anyagot szllt jrm balesete
A motort allitsa le! Zarja le mindkt iranybol a baleset helyszint!
Ertesitse a rend rsget |ment ket|, nekik kell elmondani a borostyansarga tablarol
leolvasott szamsort, a szennyez ds kiterjedst, modjat. Kvesse a diszpcser utasitasait!
Ha a baleseti helyszin megkzelithet a veszlyzonabol tavolitsa el a srltet |ahonnan Iuj
a szl abbol az iranybol kzelitsen s ugyanabba az iranyba hagyja el a veszlyzonat|, az
elltst csak itt kezdheti meg!
Tilos a szennyez dtt srltet llegeztetni, dohanyozni, kiszorodott, kimltt anyagba
lpni, a srltet veszlyzonan bell ellatni, a jarm elektromos rendszert bekapcsolni.
Ovja kezt gumikeszty vel! A szennyezett ruhakat egy helyre gy jtse!
Az els seglynyjt nem veszlyeztetheti sajt lett!
KLNLEGES ESEMENYEK
44
ramts
Els teend je megszaktani az aramkrt! |Pl.: biztositk lekapcsolasaval.|
Ha a kimentett srlt eszmletnl van s tnetmentes, akkor is orvosi ellatast
ignyel. |Ks bbiekben Iellphet szivritmuszavar.| Esetleges gsi srlseit,
trseit el kell latnia.
Eszmletlen aramttt ellatasa: eszmletlen beteg ellts!
Amennyiben a leszakadt elektromos vezetk nagyfeszltsg , azt ne kzelitse meg!
Teend k: helyszin biztositasa, m szaki ments krse.
Menekls vzbe kerlt gpjrm b l
A biztonsagi vet kapcsolja ki.
Engedje le rsnyire az ablakokat.
|Kiegyenlit dik a kls s bels nyomas, az ajtok csak igy nyilthatok.|
Amikor a viz szintje nyakig r, nagy leveg t vve az ajtokat egyszerre
nyissak ki, s usszanak a partra.
Tmeges baleset
Egy helyszinen, rvid id n bell tbb srlt talalhato s nincsenek aranyban az
els seglynyujtok szamaval. Ki kell jellni karhelyparancsnokot, aki a legjobban
Ielkszlt seglynyujto. Feladata: szambavenni a srlteket, Ielmrni allapotukat,
kiosztani a Ieladatokat s meghatarozni az ellatas sorrendjt, sebesltgy jt helyet
jellni ki, rtesiteni a ment ket.
A beavatkozasok sorrendje:
1. lgutbiztositas;
2. vrzscsillapitas;
3. kiments;
4. ujraleszts;
5. ktzs;
6. szakszer Iektets;
A sebesltgy jt hely: ne essen veszlyzonaba, lehet leg zart, Iedett, megvilagitott,
Iolyovizzel ellatott, knnyen megkzelithet legyen a ment jarm vek szamara. A
ment helikopternek 30 mter sugaru krt kell biztositani, megkzelitse szemb l
trtnik, ha a pilota karjaval jelzi.
JEGYZETEK
45
XVII. Ttelsor
A kzti els seglynyjt vizsga menete:
A kzuti els seglynyujto vizsga kt rszb l all:
Ktelez Ieladatok (eszmletlen beteg vizsgalata, lgut biztositas, llegeztets)
25 db. ttel kzl a huzott Ieladat megoldasa (A s B ttel)
A vizsgabiztos a gyakorlati s elmleti felkszlst ellen rzi, s rtkeli.
A kzti els seglynyjts vizsga ttelei:
Az aktualizlt 25 db ttel A s B rsznek kidolgozsa folyamatban van.
Krem ltogasson el az elsoseglyhely.hu oldalra, ahol hamarosan
elrhet v vlnak az aktulis ttelek s azok kidolgozott megoldsai!
http://www.elsosegelyhely.hu
Eszmletlen betegek elltsi smjnak interaktv gyakorlsa:
http://www.elsosegelyhely.hu/interaktiv.htm
Els seglynyjts tesztek:
http://www.elsosegelyhely.hu/tesztvalaszto2.html
Klikk ide az oktatvide letltshez!
http://www.elsosegelyhely.hu/video_ekonyv1.html
Sikeres vizsgt s balesetmentes kzlekedst kvnok:
Zakaris Zoltn