TEST BROJ 1 PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH SISTEMA

R. Pitanje Kada se isti cilj funkcionisanja sistema može postići na različite načine onda je to princip..... Dvije osnovne funkcije informacionog sistema su funkcija informisanja i funkcija..... Elektronska obrada podataka nastala je u proškom vijeku.... Infor. sistemi u proizvodnji koji se koristi za projektovanje i pripremu proizvodnje su.... Jedan od podsistema tipićnog sistema za podršku odlučivanja (DSS) je..... Karakterističan modul ekspertnog sistema je..... U razvoju informacionih sistema faza planiranja ima ulogu........... Dizajn informacionog sistema se dijeli na logički i ....... U inplementaciji informacionog sistema jedan od oblika zamjene sistema je...... Osnovni nedostatak projektovanja info. sistema po linearnom pristupu je..... Korištenjem brzih alata za razvoj informac. sistema nastaje..... Alati za projektovanje informacionih sistema se nazivaju....... Osnovni pristup metode BSP je planiranje i analiza.... Kod BSP metode definisanje opšte arhitekture informacionog sistema je na osnovu........ U BSP metodi skup logički povezanih podataka se naziva..... Osnovna sredstva za sprovođenje strukturirane sistem analize su dijagram toka podataka i ..... Osnovni kriteriji dekompozicije procesa su svrsishodnost i .......... Jedan od osnovnih elemenata strukturiranog načina pisanja algoritama je...... Inžinjerski termin koji označava nešto što je manje od cjeline i čijim se kombinovanjem dobija cjelina je.......... Jedan od dodatnih kriterija za projektovanje programskih sistema je..... a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) Odgovor Tolerancije Redundancije Ekvifinaliteta Dokumentovanja Distribucije Obrade Pedesetih godina Šezdesetih godina Sedamdesetih godina CAD sistemi CAM sistemi CIM sistemi DAMS DBMS DCMS Baza podataka Baza zaključivanja Baza znanja Operativnog planiranja Taktičkog planiranja Strateškog planiranja Fizički Procesni Preliminarni Fazna zamjena Zamjena centralne jedinice Zamjena perifernog podsist. Zastarijevanje projekta Odložena inplementacija Nepotpunost projekta Interfejs Mreža Prototip LAN alati DBMS alati CASE alati Odozgo na dolje Po sredini Odozdo na gore Poslovnih procesa Organizacione strukture Načina upravljanja Matrica podataka Klasa podataka Baza podataka Model podataka Rječnik podataka Model procesa Povezanost Analogija Koherentnost Sekvenca Sinonim Instrukcija Dijagram Modul Relacija Sintaksa Memorisanje Faktorisanje

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

BR. BODOVA _____