TEST BROJ 6 PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH SISTEMA

R. Pitanje Informacije koje primamo posredstvom drugih ljudi, knjige, televizije itd su ... Jedna od osnovnih funkcija informacionog sistema je ... Sistem koji služi za povezivanje svih komponenti i aspekata proizvodnog procesa je ... Kod upravljačkih informacionih sistema sistemska analiza je ... Karakterističan modul ekspertnog sistema je ... Model – driven dss predstavlja ... Osnovni nedostatak projektovanja informacionog sistema po linearnom pristupu je ... Opštenamjenski sistem za izgradnju stabla odlučivanja kod ekspertnih sistema je ... Modeliranje podataka se svodi na dva koraka, modeliranje pogleda i ... Prvi nivo implementacije crm-a je ... Odgovor a) informacije prve vrste

1.

b) a)
b) c) a) b)

c) pragmatične informacije funkcija kumulacije funkcija brisanja cad cam

informacije druge vrste

2.

funkcija dokumentovanja

3.

c) b) b)

cim tok podataka mehanizam zaključivanja

a) opisna c) prototip a) baza podataka

4.

5.

6.

c) procesor a) organizacioni model b) funkcionalni model

c) b)

model odlučivanja odložena implementacija

a) zastarijevanje projekta c) nepotpunost projekta a) art b) expert

7.

8.

c) b) a)

expert-ease modeliranje zahtjeva

a) modeliranje procesa c) funkcionalno modeliranje b) taktički c) strateški

9.

10.

operativni

11.

Kod bsp metodologije za identifikovanje klasa podataka koristi se pristup ... Evolutivni pristup razvoja informacionog sistema zasniva se na ... Dijagram toka programa predstavlja ...

a) veza podataka sa poslovnim elementima
b) matrica organizacije c) koherentnosti a) vodopadnom modelu b) relacionom modelu

12.

c) c) b)

prototipu jedan sekvencijalni proces poslovnim procesima

13.

a) imenovanje procesa b) skup paralelnih procesa a) entitetima

14.

BSP metodologija se zasniva na ... Osnovni kriterijumi dekompozicije procesa su svrsishodnost i ... Jedan od koraka modelovanja podataka je ... Inženjerski termin koji označava nešto što je manje od cjeline i čijim se kombinovanjem dobija cjelina je... Problem tokova podataka između procesa fokusira ... IDEF0 omogućuje ... U strukturi case alata aktivan rječnik podataka predstavlja ...

15.

c) algoritmima a) povezanost b) analogija

16.

c) koherentnost a) modelovanje pogleda
b) modelovanje procesa c) modelovanje entiteta a) dijagram

17.

b) a)
b) c) a) b)

c) relacija

modul

18.

19.

idef0 sadt tabelu odlučivanja fokusiranje toka podataka

dfd

20.

c) sistematičnu analizu posla a) repozitorijum
b) dijagram c) pseudokod

BR. BODOVA _____

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful