LISTA INDICATOR ' E ' - Lucrari de Instalatii Electrice COD EA01A1 6704713 6715205 6713556 7319319 3805372 2100830 5886942 11551

11511 11521 11531 11541 EA01A2 6704701 6715217 6713568 7319321 3805372 2100830 5886942 11551 11511 11521 11531 11541 EA01A3 6704696 6715229 6713570 7319333 3805372 2100830 5886942 11551 11511 11521 11531 11541 EA01B1 6704684 6715231 6713582 7319307 3805372 2100830 5886942 11551

11511 11521 11541 EA01B2 6704672 6715255 6713594 7319307 3805372 2100830 5886942 11551 11511 11521 11541 EA01B3 6704725 6715176 6713609 7319307 3805372 2100830 5886942 11551 11511 11521 11541 EA01C1 6704713 6715205 6713556 7319319 2905955 2100830 6309848 5836741 7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA01C2 6704701 6715217 6713568 7319321 2905955 2100830 6309848 5836741 7308308

11551 11511 11521 11531 11541 EA01C3 6704696 6715229 6713570 7319333 2905955 2100830 6309848 5836741 7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA01D1 6704684 6715231 6713582 7319307 2905955 2100830 6309848 5836741 7308308 11551 11511 11521 11541 EA01D2 6704672 6715255 6713594 7319307 2905955 2100830 6309848 5836741 7308308 11551 11511 11521 11541 EA01D3 6704725 6715176 6713609

7319307 2905955 2100830 6309848 5836741 7308308 11551 11511 11521 11541 EA01E1 6704713 6715205 6713556 7319319 7308308 5836777 6309848 6719251 11521 11551 11511 11531 11541 EA01E2 6704701 6715217 6713568 7319321 7308308 6719251 6309848 5836777 11521 11551 11511 11531 11541 EA01E3 6704696 6715229 6713570 7319333 7308308 5836777 6309848 6719251 11521 11551 11511 11531 11541

EA01F1 6704684 6715231 6713582 7319307 7308308 6719251 6309848 5836777 11551 11511 11521 11541 EA01F2 6704672 6715255 6713594 7319307 7308308 5836777 6309848 6719251 11551 11511 11521 11541 EA01F3 6704725 6715176 6713609 7319307 7308308 6719251 6309848 5836777 11551 11511 11521 11541 EA01G1 6704713 6715205 6713556 7319319 5893438 7308499 5842972 6309848 7308308 11551 11511 11531

11541 11521 EA01G2 6704701 6715217 6713568 7319321 5893438 7308499 5842972 6309848 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA01G3 6704696 6715229 6713570 7319333 5893438 7308499 5842972 6309848 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA01H1 6704684 6715231 6713582 7319307 5893438 7308499 5842972 6309848 7308308 11551 11511 11541 EA01H2 6704672 6715255 6713594 7319307 5893438 7308499

5842972 6309848 7308308 11551 11511 11541 EA01H3 6704725 6715176 6713609 7319307 5893438 7308499 5842972 6309848 7308308 11551 11511 11541 EA02A1 6704488 7319230 4117813 2100830 5886942 6110510 6200573 6001965 3805372 7317232 7306661 11551 11511 11531 11541 EA02A2 6704490 7319242 4117801 2100830 5886942 6110510 6200573 6001965 3805372 7317232 7306661 11551 11511 11531 11541 EA02A3

6704505 7319254 4117796 2100830 5886942 6110510 6200573 6001965 3805372 7317232 7306661 11551 11511 11531 11541 EA02B1 6704529 7319254 4117796 2100830 5886942 6110510 6200573 6001965 3805372 7317232 7306661 11551 11511 11541 EA02B2 6704531 7319266 4117784 2100830 5886942 6110510 6200573 6001965 3805372 7317232 7306661 11551 11511 11541 EA02B3 6704517 7319266 4117784 2100830 5886942 6110510

6200573 6001965 3805372 7317232 7306661 11551 11511 11541 EA02C1 6704488 7319230 4117813 7317232 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 6110510 6200573 6001965 7306661 11551 11511 11521 11531 11541 EA02C2 6704490 7319242 4117801 7317232 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 6110510 6200573 6001965 7306661 11551 11511 11521 11531 11541 EA02C3 6704505 7319254 4117796 7317232 2905955

6309848 5836741 2100830 7308308 6110510 6200573 6001965 7306661 11551 11511 11521 11531 11541 EA02D1 6704529 7319254 4117796 7317232 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 6110510 6200573 6001965 7306661 11551 11511 11521 11541 EA02D2 6704531 7319266 4117784 7317232 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 6110510 6200573 6001965 7306661 11551 11511 11521 11541 EA02D3 6704517 7319266

4117784 7317232 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 6110510 6200573 6001965 7306661 11551 11511 11521 11541 EA02E1 6704488 7319230 4117813 7317232 6309848 5836777 6001965 7306661 7308308 6110510 6200573 6719251 11551 11511 11521 11531 11541 EA02E2 6704490 7319242 4117801 7317232 6309848 5836777 6001965 7306661 7308308 6110510 6200573 6719251 11551 11511 11521 11531 11541 EA02E3

6704505 7319254 4117796 7317232 6309848 5836777 6001965 7306661 7308308 6110510 6200573 6719251 11551 11511 11521 11531 11541 EA02F1 6704529 7319254 4117796 7317232 6309848 6719251 6001965 7306661 7308308 6110510 6200573 5836777 11551 11511 11521 11541 EA02F2 6704531 7319266 4117784 7317232 6309848 6719251 6001965 7306661 7308308 6110510 6200573 5836777 11551 11511 11521 11541 EA02F3

6704517 7319266 4117784 7317232 6309848 5836777 6001965 7306661 7308308 6110510 6200573 6719251 11551 11511 11521 11541 EA02G1 6704488 7319230 4117813 5893438 7308499 5842972 6001965 7306661 6309848 7308308 6110510 6200573 7317232 11551 11511 11531 11541 EA02G2 6704490 7319242 4117801 5893438 7308499 5842972 6001965 7306661 6309848 7308308 6110510 6200573 7317232 11551 11511 11531 11541

EA02G3 6704505 7319254 4117796 5893438 7308499 5842972 6001965 7306661 6309848 7308308 6110510 6200573 7317232 11551 11511 11531 11541 EA02H1 6704529 7319254 4117796 5893438 7308499 5842972 6001965 7306661 6309848 7308308 6110510 6200573 7317232 11551 11511 11541 EA02H2 6704531 7319266 4117784 5893438 7308499 5842972 6001965 7306661 6309848 7308308 6110510 6200573 7317232 11551 11511 11541

EA02H3 6704517 7319266 4117784 5893438 7308499 5842972 6001965 7306661 6309848 7308308 6110510 6200573 7317232 11551 11511 11541 EA03A1 6704488 7319230 4117813 6305098 7317232 2100830 6309848 7308308 6110510 6200573 7306661 6001965 5819987 5840405 11551 11511 11521 11531 11541 EA03A2 6704490 7319242 4117801 6305098 7317232 2100830 6309848 7308308 6110510 6200573 7306661 6001965 5819987 5840405

11551 11511 11521 11531 11541 EA03A3 6704505 7319254 4117796 6305098 7317232 2100830 6309848 7308308 6110510 6200573 7306661 6001965 5819987 5840405 11551 11511 11521 11531 11541 EA03B1 6704529 7319254 4117796 6305098 7317232 2100830 6309848 7308308 6110510 6200573 7306661 6001965 5819987 5840405 11551 11511 11521 11531 11541 EA03B2 6704531 7319266 4117784 6305098 7317232 2100830

6309848 7308308 6110510 6200573 7306661 6001965 5819987 5840405 11551 11511 11521 11531 11541 EA03B3 6704517 7319266 4117784 6305098 7317232 2100830 6309848 7308308 6110510 6200573 7306661 6001965 5819987 5840405 11551 11511 11521 11531 11541 EA03C1 6704488 7319230 4117813 5842972 6305098 5893438 7308499 7306661 6309848 5819987 5840405 7308308 6110510 6200573 6001965 7317232 11551 11511

11531 11541 11521 EA03C2 6704490 7319242 4117801 6305098 5893438 7308499 5842972 7306661 6309848 5819987 5840405 7308308 6110510 6200573 6001965 7317232 11551 11511 11531 11541 11521 EA03C3 6305098 6704505 7319254 4117796 5842972 5893438 7308499 7306661 6309848 5819987 5840405 7308308 6110510 6200573 6001965 7317232 11551 11511 11531 11541 11521 EA03D1 6704529 7319254 4117796 6305098

5893438 7308499 5842972 7306661 6309848 5819987 5840405 7308308 6110510 6200573 6001965 7317232 11551 11511 11541 11521 EA03D2 6704531 7319266 4117784 6305098 5893438 7308499 5842972 7306661 6309848 5819987 5840405 7308308 6110510 6200573 6001965 7317232 11551 11511 11541 11521 EA03D3 6704517 7319266 4117784 6305098 5893438 7308499 5842972 7306661 6309848 5819987 5840405 7308308 6110510 6200573

6001965 7317232 11551 11511 11541 11521 EA03E1 6704488 7319230 4117813 6305098 7306661 6309848 5819987 7308164 5900504 7317232 6200573 6001965 5904512 5840405 7308308 6110510 11551 11511 11531 11541 11521 EA03E2 6704490 7319242 4117801 6305098 7306661 6309848 5819987 7308164 5900504 7317232 6200573 6001965 5904512 5840405 7308308 6110510 11551 11511 11531 11541 11521 EA03E3 6704505

7319254 4117796 6305098 7306661 6309848 5819987 7308164 5900504 7317232 6200573 6001965 5904512 5840405 7308308 6110510 11551 11511 11531 11541 11521 EA03F1 6704529 7319254 4117796 6305098 7306661 6309848 5819987 7308164 5900504 7317232 6200573 6001965 5904512 5840405 7308308 6110510 11551 11511 11541 11521 EA03F2 6704531 7319266 4117784 6305098 7306661 6309848 5819987 7308164 5900504 7317232

6200573 6001965 5904512 5840405 7308308 6110510 11551 11511 11541 11521 EA03F3 6704517 7319266 4117784 6305098 7306661 6309848 5819987 7308164 5900504 7317232 6200573 6001965 5904512 5840405 7308308 6110510 11551 11511 11541 11521 EA04A1 5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 3805372 2100830 5886942 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA04A2 5210222 7319228 4117825 4035912

5601158 3805372 2100830 5886942 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA04A3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 3805372 2100830 5886942 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA04A4 5210246 7319242 4117801 4035924 5601172 3805372 2100830 5886942 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA04B1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 3805372 2100830 5886942

7322940 6103294 11551 11511 11521 11541 EA04B2 5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 3805372 2100830 5886942 7322940 6103294 11551 11511 11521 11541 EA04C1 5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 7308308 2100830 7322940 6103294 2905955 6309848 5836741 11551 11511 11521 11531 11541 EA04C2 5210222 7319228 4117825 4035912 5601158 7308308 2100830 7322940 6103294 2905955 6309848 5836741

11551 11511 11521 11531 11541 EA04C3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 7308308 2100830 7322940 6103294 2905955 6309848 5836741 11551 11511 11521 11531 11541 EA04C4 5210246 7319242 4117801 4035924 5601172 7308308 2100830 7322940 5836741 6103294 2905955 6309848 11551 11511 11521 11531 11541 EA04D1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 7308308 2100830 7322940 5836741 6103294

2905955 6309848 11551 11511 11521 11541 EA04D2 5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 7308308 2100830 7322940 5836741 6103294 2905955 6309848 11551 11511 11521 11541 EA04E1 5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 7308308 6309848 5836777 7322940 6103294 6719251 11551 11511 11521 11531 11541 EA04E2 5210222 7319228 4117825 4035912 5601158 7308308 6309848 6719251 7322940 6103294 5836777

11551 11511 11521 11531 11541 EA04E3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 7308308 6309848 6719251 7322940 6103294 5836777 11551 11511 11521 11531 11541 EA04E4 5210246 7319242 4117801 4035924 5601172 7308308 6309848 6719251 7322940 6103294 5836777 11551 11511 11521 11531 11541 EA04F1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 7308308 6309848 6719251 7322940 6103294 5836777 11551

11511 11521 11541 EA04F2 5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 7308308 6309848 6719251 7322940 6103294 5836777 11551 11511 11521 11541 EA04G1 5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 5893438 7308499 5842972 6309848 7322940 6103294 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA04G2 5210222 7319228 4117825 4035912 5601158 5893438 7308499 5842972 6309848 7322940 6103294 7308308 11551 11511

11531 11541 11521 EA04G3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 5893438 7308499 5842972 6309848 7322940 6103294 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA04G4 5210246 7319242 4117801 4035924 5601172 5893438 7308499 5842972 6309848 7322940 6103294 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA04H1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 5893438 7308499 5842972 6309848 7322940 6103294 7308308

11551 11511 11541 11521 EA04H2 5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 5893438 7308499 5842972 6309848 7322940 6103294 7308308 11551 11511 11541 11521 EA05A1 5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 6305098 7308308 2100830 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA05A2 5210222 7319228 4117825 4035912 5601158 6305098 7308308 2100830 6309848 5819987 5840405

7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA05A3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 6305098 7308308 2100830 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA05A4 5210246 7319242 4117801 4035924 5601172 6305098 7308308 2100830 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA05B1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 6305098

7308308 2100830 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA05B2 5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 6305098 7308308 2100830 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11521 11531 11541 EA05C1 5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11531 11541 11521

EA05C2 5210222 7319228 4117825 4035912 5601158 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11531 11541 11521 EA05C3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11531 11541 11521 EA05C4 5210246 7319242 4117801 5893438 7308499 5842972 4035924 5601172 6305098

7308308 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11531 11541 11521 EA05D1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11541 11521 EA05D2 5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 11551 11511 11541 11521 EA05E1

5210210 7319216 4117837 4035900 5601146 6305098 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA05E2 5210222 7319228 4117825 4035912 5601158 6305098 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA05E3 5210234 7319230 4117813 4035912 5601160 6305098 6309848 5819987 5840405 7322940

6103294 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA05E4 5210246 7319242 4117801 4035924 5601172 6305098 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11531 11541 11521 EA05F1 5210258 7319254 4117796 4035883 5601196 6305098 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11521 EA05F2

5210260 7319266 4117784 4035936 5600099 6305098 6309848 5819987 5840405 7322940 6103294 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11521 EA06A1 4116998 3805372 5601160 3305671 11521 11551 11511 11541 EA06A2 4117019 3805372 5601172 3305683 11521 11551 11511 11541 EA06A3 4117033 3805372 5601196 3305695 11521 11551 11511 11541 EA06B1 4117057 3805372 5601196 3305700 11521

11551 11511 11541 EA06B2 4117071 3805372 5600099 3305712 11521 11551 11511 11541 EA06C1 4117095 3805372 3305724 11521 11551 11511 11541 EA06D1 4117112 3805372 3305736 11521 11531 11551 11511 11541 EA06E1 4117136 3805372 3305748 11521 11531 11551 11511 11541 EA06F1 4117148 3805372 3305750 11521 11531 11551 11511 11541 EA06G1 4116998 7319137 4120133 2100830

2905955 5836741 6309848 7308308 5601160 3305671 11551 11511 11521 11541 11531 EA06G2 4117019 7319149 4120157 2100830 2905955 5836741 6309848 7308308 5601172 3305683 11551 11511 11521 11541 11531 EA06G3 4117033 7319125 4120171 2100830 2905955 5601196 5836741 6309848 7308308 3305695 11551 11511 11521 11541 11531 EA06H1 4117057 7319163 4120195 2100830 2905955 5836741 6309848 7308308

5601196 3305700 11551 11511 11521 11541 11531 EA06H2 4117071 7319151 4120212 2100830 2905955 5600099 5836741 6309848 7308308 3305712 11551 11511 11521 11541 11531 EA06I1 4117095 7319175 4120236 2100830 2905955 5836741 6309848 7308308 3305724 11551 11511 11521 11541 11531 EA06J1 4117112 7319187 4120250 2100830 2905955 5836741 6309848 7308308 3305736 11551 11511 11521 11541

11531 EA06K1 4117136 7319199 4120274 2100830 2905955 5836741 6309848 7308308 3305748 11551 11511 11521 11541 11531 EA06L1 4117148 7319199 4120298 2100830 2905955 5836741 6309848 7308308 3305750 11551 11511 11521 11541 11531 EA06M1 4116998 7319137 5601160 7308308 4120133 6719251 6309848 3305671 5836777 11551 11511 11521 11541 11531 EA06M2 4117019 7319149 5601172 7308308 4120157

6719251 6309848 3305683 5836777 11551 11511 11521 11541 11531 EA06M3 4117033 7319125 5601196 7308308 4120171 6719251 6309848 3305695 5836777 11551 11511 11521 11541 11531 EA06N1 4117057 7319163 5601196 7308308 4120195 6719251 6309848 3305700 5836777 11551 11511 11521 11541 11531 EA06N2 4117071 7319151 5600099 7308308 4120212 6719251 6309848 3305712 5836777 11551 11511 11521

11541 11531 EA06O1 4117095 7319175 7308308 4120236 6719251 6309848 3305724 5836777 11551 11511 11521 11541 11531 EA06P1 4117112 7319187 7308308 4120250 6719251 6309848 3305736 5836777 11531 11551 11511 11521 11541 EA06R1 4117136 7319199 7308308 4120274 6719251 6309848 3305748 5836777 11531 11551 11511 11521 11541 EA06S1 4117148 7319199 7308308 4120298 6719251 6309848 3305750

5836777 11531 11551 11511 11521 11541 EA06T1 4116998 7319137 4120133 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 5601160 3305671 11521 11551 11511 11541 11531 EA06T2 4117019 7319149 4120157 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 5601172 3305683 11521 11551 11511 11541 11531 EA06T3 4117033 7319125 5842972 6309848 7308308 4120171 7308499 5893438 5601196 3305695 11521 11551 11511

11541 11531 EA06U1 4117057 7319163 4120195 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 5601196 3305700 11521 11551 11511 11541 11531 EA06U2 4117071 7319151 4120212 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 5600099 3305712 11521 11551 11511 11541 11531 EA06V1 4117095 7319175 5842972 6309848 7308308 4120236 7308499 5893438 3305724 11521 11551 11511 11541 11531 EA06X1 4117112 7319187

4120250 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 3305736 11521 11551 11511 11541 11531 EA06Y1 4117136 7319199 4120274 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 3305748 11521 11551 11511 11541 11531 EA06Z1 4117148 7319199 4120298 7308499 5893438 5842972 6309848 7308308 3305750 11521 11551 11511 11541 11531 EA07A1 3305671 7319137 4116998 4120133 5601160 6305098 2100830 6309848 5819987

5840405 7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA07A2 6305098 2100830 6309848 3305683 7319149 4117019 4120157 5601172 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA07A3 6305098 2100830 6309848 3305695 7319125 4117033 4120171 5819987 5840405 7308308 5601196 11551 11511 11521 11531 11541 EA07B1 3305700 7319163 4117057 4120195 5601196 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405

7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA07B2 3305712 7319151 4117071 4120212 5600099 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA07C1 3305724 7319175 4117095 6305098 4120236 2100830 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11521 11531 11541 EA07D1 3305736 7319187 4117112 6305098 4120250 2100830 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511

11521 11541 11531 EA07E1 3305748 7319199 4117136 6305098 4120274 2100830 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11521 11541 11531 EA07F1 3305750 4117148 7319199 4120298 6305098 6309848 7308308 5819987 5840405 2100830 11551 11511 11521 11541 11531 EA07G1 3305671 7319137 4116998 4120133 5601160 6305098 5893438 7308499 5842972 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11541

11521 11531 EA07G2 3305683 7319149 4117019 4120157 5601172 6305098 5893438 7308499 5842972 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11541 11521 11531 EA07G3 3305695 7319125 4117033 4120171 5601196 6305098 5893438 7308499 5842972 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11541 11521 11531 EA07H1 3305700 7319163 4117057 4120195 5601196 6305098 5893438 7308499 5842972 6309848 5819987

5840405 7308308 11551 11511 11541 11521 11531 EA07H2 3305712 7319151 4117071 4120212 5600099 6305098 5893438 7308499 5842972 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11541 11521 11531 EA07I1 3305724 7319175 4117095 6305098 5893438 7308499 5842972 6309848 5819987 5840405 7308308 4120236 11551 11511 11541 11521 11531 EA07J1 3305736 7319187 4117112 6305098 5893438 7308499 5842972

6309848 5819987 5840405 7308308 4120250 11551 11511 11541 11521 11531 EA07K1 3305748 7319199 4117136 6305098 5893438 7308499 5842972 4120274 6309848 5819987 5840405 7308308 11551 11511 11541 11521 11531 EA07L1 3305750 4117148 7319199 4120298 6305098 6309848 7308308 5819987 5840405 5893438 7308499 5842972 11551 11511 11541 11521 11531 EA07M1 3305671 7319137 4116998 4120133 5601160

6305098 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07M2 3305683 7319149 4117019 4120157 5601172 6305098 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07M3 3305695 7319125 4117033 4120171 5601196 6305098 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07N1

3305700 7319163 4117057 4120195 5601196 6305098 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07N2 3305712 7319151 4117071 4120212 5600099 6305098 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07O1 3305724 7319175 4117095 6305098 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 4120236 11551 11511

11541 11531 11521 EA07P1 3305736 7319187 4117112 6305098 4120250 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07R1 3305748 7319199 4117136 6305098 4120274 6309848 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504 7308308 11551 11511 11541 11531 11521 EA07S1 3305750 4117148 7319199 4120298 6305098 6309848 7308308 5819987 5840405 5904512 7308164 5900504

11551 11511 11541 11531 11521 EA08A1 3305671 4116998 4120133 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7308308 7304522 11551 11511 11521 11531 11541 EA08A2 3305683 4117019 4120157 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7308308 7304522 11551 11511 11521 11531 11541 EA08A3 3305695 4117033 4120171 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940

7308308 7304522 11551 11511 11521 11531 11541 EA08B1 3305700 4117057 4120195 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7308308 7304522 11551 11511 11521 11531 11541 EA08B2 3305712 4117071 4120212 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7308308 7304522 11551 11511 11521 11531 11541 EA08C1 3305724 4117095 4120236 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405

6103294 7322940 7308308 7304522 11551 11511 11521 11531 11541 EA08D1 3305736 4117112 4120250 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7308308 7304522 11531 11551 11511 11521 11541 EA08E1 3305748 4117136 4120274 6305098 2100830 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7308308 7304522 11531 11551 11511 11521 11541 EA08F1 3305750 4117148 4120298 2100830 7308308 5819987

5840405 6103294 6305098 7322940 6309848 7304522 11531 11551 11511 11521 11541 EA08G1 3305671 4116998 4120133 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08G2 3305683 4117019 4120157 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08G3 3305695 4117033

4120171 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08H1 3305700 4117057 4120195 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08H2 3305712 4117071 4120212 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11551 11511

11541 11521 EA08I1 3305724 4117095 4120236 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08J1 3305736 4117112 4120250 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 7304522 11531 11551 11511 11541 11521 EA08K1 3305748 4117136 4120274 6305098 5893438 7308499 5842972 7308308 6309848 5819987

5840405 6103294 7322940 7304522 11531 11551 11511 11541 11521 EA08L1 3305750 4117148 4120298 5893438 7308308 7308499 5819987 5840405 6103294 6305098 7322940 6309848 5842972 7304522 11531 11551 11511 11541 11521 EA08M1 3305671 4116998 4120133 6305098 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164 5900504 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08M2 3305683 4117019 4120157

6305098 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164 5900504 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08M3 3305695 4117033 4120171 6305098 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164 5900504 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08N1 3305700 4117057 4120195 6305098 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164 5900504 7304522 11551 11511 11541

11521 EA08N2 4117071 4120212 6305098 3305712 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164 5900504 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08O1 4117095 4120236 6305098 3305724 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164 5900504 7304522 11551 11511 11541 11521 EA08P1 3305736 4117112 4120250 6305098 7308308 6309848 5819987 5840405 6103294 7322940 5904512 7308164

5900504 7304522 11531 11551 11511 11541 11521 EA08R1 3305748 4117136 4120274 6305098 7308308 6309848 5819987 5904512 7308164 5900504 5840405 6103294 7322940 7304522 11531 11551 11511 11541 11521 EA08S1 3305750 4117148 4120298 5904512 7308308 7308164 5819987 5840405 6103294 6305098 7322940 6309848 5900504 7304522 11531 11551 11511 11541 11521 EA09A1 3109895 3435658 3434733 5818804

5842805 11541 11521 11531 11511 EA09B1 3110648 3435658 3434733 5818804 5842805 11541 11521 11531 11511 EA10A1 6700262 7319151 2100830 2905955 5836741 6309848 6110467 7317232 7306661 7308308 6001965 6200573 11541 11521 11511 11531 EA10A2 6700274 7319175 2100830 2905955 5836741 6309848 6110467 7317232 7306661 7308308 6001965 6200573 11511 11541 11521 11531 EA10B1 6700286 7319187

2100830 2905955 5836741 6309848 6110467 7317232 7306661 7308308 6001965 6200573 11521 11541 11511 11531 EA10B2 6700298 7319199 2100830 2905955 5836741 6309848 6110467 7317232 7306661 7308308 6001965 6200573 11511 11541 11521 11531 EA10C1 6700262 6110467 7317232 6001965 6200573 3805372 7306661 11531 11541 11511 11521 EA10C2 6700274 6110467 7317232 6001965 6200573 3805372 7306661 11541

11531 11511 11521 EA10D1 6700286 6110467 7317232 6001965 6200573 3805372 7306661 11531 11541 11511 11521 EA10D2 6700298 6110467 7317232 6001965 6200573 3805372 7306661 11541 11531 11511 11521 EA11A1 6700262 7319151 6305098 2100830 6309848 5819987 7306661 7308308 6001965 6200573 5840405 6110467 7317232 11541 11521 11511 11531 EA11A2 6700274 7319175 6305098 2100830 6309848 5819987

7306661 7308308 6001965 6200573 5840405 6110467 7317232 11541 11521 11511 11531 EA11A3 6700286 7319187 6305098 2100830 6309848 5819987 7306661 7308308 6001965 6200573 5840405 6110467 7317232 11541 11521 11511 11531 EA11B1 6700298 7319199 6305098 2100830 6309848 5819987 7306661 7308308 6001965 6200573 5840405 6110467 7317232 11541 11521 11531 11511 EA11C1 6700262 7319151 5893438 7308499

5842972 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 6001965 6200573 7306661 11541 11511 11521 11531 EA11C2 6700274 7319175 5893438 7308499 5842972 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 6001965 6200573 7306661 11541 11511 11521 11531 EA11C3 6700286 7319187 5893438 7308499 5842972 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 6001965 6200573 7306661 11541

11511 11521 11531 EA11D1 6700298 7319199 5893438 7308499 5842972 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 6001965 6200573 7306661 11541 11511 11521 11531 EA11E1 6700262 7319151 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 7308164 5900504 7306661 6001965 6200573 5904512 11541 11531 11521 11511 EA11E2 6700274 7319175 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232

7308308 7308164 5900504 7306661 6001965 6200573 5904512 11541 11531 11521 11511 EA11E3 6700286 7319187 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 7308164 5900504 7306661 6001965 6200573 5904512 11541 11531 11521 11511 EA11F1 6700298 7319199 6305098 6309848 5819987 5840405 6110467 7317232 7308308 7308164 5900504 7306661 6001965 6200573 5904512 11541 11531 11521 11511 EA12A1

12002 3704841 11541 11511 EA12B1 12002 3704841 11541 11511 EA12C1 12002 3704841 11541 11511 EA13A1 6704098 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 11541 11511 EA13A2 6704103 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 11541 11511 EA13A3 6704115 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 11541 11511 EA13B1 6704127 2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 11541 11511 EA13B2 6704139

2905955 6309848 5836741 2100830 7308308 11541 11511 EA14A1 6704098 6312132 11541 11511 EA14B1 6704103 6312132 11541 11511 EA14C1 6704115 6312132 11541 11511 EA14D1 6704127 6312132 11541 11511 EA14E1 6704139 6312132 11541 11511 EA15A1 12027 7322483 11511 11531 EA15A2 12027 7322524 11511 11531 EA15A3 12027 7322457 11511 11531 EA15B1 12027 7322471 11511 11531

EA15B2 12027 7322469 11511 11531 EA15C1 12027 7322495 11521 11511 EA15D1 12027 7322500 11521 11511 EA15E1 12027 7322512 11521 11511 EA16A1 12020 5836741 2905955 2100830 6103294 7322940 6202507 11521 11511 11531 EA16B1 12020 5836741 2905955 2100830 6103294 7322940 6202507 11521 11511 11531 EA16C1 12020 5836777 6719251 11531 11521 EA16D1 12020 5836777 6719251

11531 11521 EA17A1 7319321 2100830 11521 EA17B1 7319307 2100830 11521 EA18A1 6829551 2100830 2905955 5836741 11521 11511 11531 EA18B1 6829551 2100830 2905955 5836741 11521 11511 11531 EA18C1 6829551 2100830 2905955 5836741 11521 11511 11531 EB01A1 12001 12048 6621533 3803116 2205719 11531 11511 EB01B1 12001 12048 6621533 3803116 2205719 11531 11511 EB01C1 12001

12048 6621533 3803116 6621442 2205719 11531 11511 EB01D1 12001 12048 6621533 3803116 6621442 2205719 11531 11511 11541 EB01E1 12001 12048 6621533 3803116 6621442 2205719 11531 11521 11511 11541 EB01F1 12001 12048 6621533 3803116 6621442 2205719 11531 11521 11511 11541 EB01G1 12001 12048 6621533 3803116 6621442 2205719 11531 11521 11511 11541 EB02A1 12001

5904782 5904299 6621533 3805279 2205719 11531 11511 EB02B1 12001 5904782 5904299 6621533 3805279 2205719 11531 11511 EB02C1 12001 12048 5904782 5904299 6621533 3805279 6621442 2205719 11531 11511 EB02D1 12001 12048 5904782 5904299 6621533 3805279 6621442 2205719 11531 11511 EB02E1 12001 12048 5904782 5904299 6621533 3805279 6621442 2205719 11531 11521 11511 EB02F1 12001

12048 5904782 5904299 6621533 3805279 6621442 2205719 11531 11521 11511 EB02G1 12001 12048 5904782 5904299 6621533 3805279 2205719 6621442 11531 11521 11511 11541 EB03A1 12001 12024 12048 5836777 6621533 2905955 2100830 11551 11511 11521 11531 EB03B1 12001 12024 12048 5836777 6621533 2905955 2100830 11551 11511 11521 11531 EB03C1 12001 12024 12048 5836777

6621533 2905955 2100830 6621442 11551 11511 11521 11531 EB03D1 12001 12024 12048 5836777 6621533 2905955 2100830 6621442 11551 11511 11521 11541 11531 EB03E1 12001 12024 12048 5836777 6719251 6621533 11551 11511 11521 11531 EB03F1 12048 12024 12001 5836777 6719251 6621533 11551 11511 11521 11531 EB03G1 12048 12024 12001 6719251 5836777 6621533 6621442

11551 11511 11521 11531 11541 EB03H1 12048 12024 12001 6719251 5836777 6621533 6621442 11551 11511 11521 11541 11531 EB04A1 12001 12024 5836777 5904782 5904299 6621533 2100830 2905955 11551 11511 11521 11531 EB04B1 12001 12024 5836777 5904782 5904299 6621533 2100830 2905955 11551 11511 11521 11531 EB04C1 12001 12024 12048 5836777 5904782 5904299 6621533

2100830 2905955 6621442 11551 11511 11521 11531 11541 EB04D1 12001 12024 6719251 5904782 5904299 6621533 5836777 11551 11511 11521 11531 EB04E1 12001 12024 6719251 5904782 5904299 6621533 5836777 11551 11511 11521 11531 EB04F1 12001 12024 12048 5836777 5904782 5904299 6621533 6621442 6719251 11551 11511 11521 11531 11541 EB05A1 12001 7303889 11551 11531

EB05B1 12001 7303889 11551 11531 EB05C1 12001 7303889 11551 11531 EB05D1 12001 7303889 11551 11531 EB06A1 12003 7319321 7309510 2100830 6621533 11521 11541 11511 11531 EB06B1 12003 7309510 2100830 6621533 11541 11511 11531 EB07A1 12004 5904782 5904299 6621533 3803116 2205719 11531 11511 EB08A1 3700285 5819963 7346788 2200525 6202818 5900712 5840405 2100402 11551

11511 11521 11531 22731 EB08B1 3701265 5819963 7346788 2200525 6202818 5900712 5840405 2100402 11551 11511 11521 11531 22731 EB08C1 3700405 5819963 7346788 5900712 2100402 2200525 6202818 5840405 11551 11511 11521 11531 22731 EB08D1 5900712 5819963 7346788 3701411 2100402 2200525 6202818 5840405 11551 11511 11521 11531 22731 EB08E1 3400201 5819963 7346788 5900712 2100402

2200525 6202818 5840405 11551 11511 11521 11531 EB08F1 3400562 5819963 5900712 2100402 2200525 6202818 5840405 7346788 11551 11511 11521 11531 EB08G1 3401114 5819963 5900712 2100402 2200525 6202818 5840405 7346788 11551 11511 11521 11531 EB09A1 12001 12016 7309326 11541 EB10A1 12028 11551 11541 11531 11521 11511 EB10B1 12028 11551 11541 11531 11521 11511

EB10C1 12028 11551 11541 11531 11521 11511 EB10D1 12028 11551 11541 11531 11521 11511 EB10E1 12028 11551 11541 11531 11521 11511 EB11A1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11521 EB11B1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11521 EB11C1 12029 6001965

7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11521 EB11D1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11521 EB11E1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11521 EB11F1 12029 6001965 7309326 6202507 5819963 5820819 5840405 5840479 5882104 5882219 11541 11521

11511 EB11G1 12029 6001965 7309326 6202507 5819963 5820819 5840405 5840479 5882104 5882219 11541 11521 11511 EB11H1 12029 6001965 7309326 6202507 5819963 5820819 5840405 5840479 5882104 5882219 11541 11521 11511 EB11I1 12029 6001965 7309326 6202507 5819963 5820819 5840405 5840479 5882104 5882219 11541 11521 11511 EB11J1 12029 6001965 7309326 6202507 5819963 5820819 5840405 5840479

5882104 5882219 11541 11521 11511 EB11K1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11521 11511 EB11L1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11511 EB11M1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11511 EB11N1 12029 6001965 7309326 5840479

5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11511 EB11O1 12029 6001965 7309326 5840479 5882104 5882219 6202507 5819963 5820819 5840405 11541 11531 11511 EB12A1 3500166 5840443 5840405 5883469 5881241 5900712 5820390 5881198 5819987 221421 221431 11531 11511 22731 22741 EB12B1 3500427 5840443 5840405 5883469 5881241 5900712 5820390 5881198 5819987 221421 221431 11531

11511 22731 22741 EB12C1 5881241 5900712 5881227 5840443 5820168 3500738 5820479 5840766 5811636 5881289 5843067 221421 221431 11531 11511 22731 22741 EB12D1 5881241 5900712 5881227 5840443 5820168 3500831 5820479 5840766 5811636 5881289 5843067 221421 221431 11531 11511 22741 22731 EB12E1 5881241 5900712 5881227 5840443 5820168 3501299 5820479 5840766 5811636 5881289 5843067 221421

221431 11531 11511 22741 22731 EB12F1 5881241 6503676 5900712 5840443 5822790 5821667 5840558 5883536 5881318 5820388 5881411 5840637 221421 221431 11531 11511 22731 22741 EB12G1 5811105 5840443 5840405 5900712 5881198 5883536 5819987 3809732 5881241 11541 11511 EB12H1 5811105 5840443 5840405 5900712 5881198 5883536 5819987 3809744 5881241 11541 11511 EB12I1 5811105 5840443 5840405

5900712 5881198 5883536 5819987 4832956 5881241 11541 11511 EB13A1 12022 3500738 11531 221451 221441 221421 221411 11541 11521 11511 EB13B1 12022 3500738 11531 221451 221441 221421 221411 11541 11521 11511 EB13C1 12022 3500738 5820625 5842702 5882192 11531 11541 11521 11511 EB13D1 12022 3500738 5820625 5842702 5882192 11531 11541 11521 11511 EB13E1 12022

3500738 5820625 5842702 5882192 11531 11541 11521 11511 EB13F1 12022 3500738 5820625 5842702 5882192 11531 11541 11521 11511 EB13G1 12022 3500738 5820625 5842702 5882192 11531 11541 11521 11511 EB13H1 12022 3500738 11531 11511 EB13I1 12022 11531 11541 11521 11511 EB14A1 3518826 3500831 3617622 5901340 5891387 5840558 5883536 2100402 2200525 6202818 5881318 11531

11511 EB15A1 12023 3805293 5887855 11521 EB15B1 12023 11521 EC01A1 12007 7344376 7319369 2905955 5836777 2100830 11521 11511 11551 11541 11531 EC01B1 12007 7344376 7319369 5836777 6719251 11521 11551 11511 11541 11531 EC01C1 12007 7344376 5893438 7308499 5842972 7319369 11521 11551 11511 11541 11531 EC01D1 12007 7344376 6305098 7319369 2100830 5810230 5882104

5840405 11521 11511 11551 11541 11531 EC01E1 12007 7344376 6305098 5893438 7308499 5842972 7319369 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 11541 11531 EC01F1 12007 7344364 7319369 5882104 5819987 5840405 11521 11511 11541 11531 EC02A1 12007 7319369 7344376 2905955 2100830 5836777 11521 11511 11551 11531 11541 EC02B1 12007 7344376 2905955 2100830 5836777 11521

11511 11551 11541 EC02C1 12007 7319369 5893438 7308499 5842972 7344376 11521 11551 11541 11511 11531 EC02D1 12007 5893438 7308499 5842972 7344376 11521 11551 11541 11511 EC03A1 12007 7319369 6305098 5893438 7308499 5842972 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11541 11511 11531 EC03B1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972 7344376 5810230 5840405 5882104 11521

11551 11541 11511 EC03C1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11541 11511 EC03D1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11541 11511 EC03E1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11541 11511 19921 EC03F1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972

7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11541 11511 19921 EC03G1 12007 7319369 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 11541 11531 EC03H1 12007 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 11541 EC03I1 12007 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 11541 EC03J1 12007 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 11541 EC03K1

12007 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 19921 EC03L1 12007 7344376 5810230 5840405 5882104 11521 11551 11511 19921 EC04A1 12007 6312106 11541 11511 EC04B1 12007 6312106 11541 11511 11521 EC04C1 12007 6312106 11541 11511 11521 19921 EC04D1 12007 6312106 11551 11511 11521 19921 EC04E1 12007 6312106 11551 11521 11511 19921 EC04F1

12007 6312106 11551 11521 11511 19921 EC04G1 12007 6312106 11521 11551 11541 11511 EC04H1 12007 6312106 11521 11551 11541 11511 EC04I1 12007 6312106 11521 11551 11541 11511 EC04J1 12007 6312106 11521 11551 11541 11511 EC04K1 12007 6312106 11521 11551 11541 11511 EC04L1 12007 6312106 11521 11551 11541 11511 EC05A1 12007 6719392 11541

11511 EC05B1 12007 6719392 11541 11511 11521 EC05C1 12007 6719392 11541 11521 11511 19911 EC05D1 12007 6719392 11551 11521 11511 19911 EC05E1 12007 6719407 11551 11521 11511 19911 EC05F1 12007 6719407 11551 11521 11511 19911 EC05G1 12007 6719407 11551 11521 11511 19911 EC06A1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972 6312106 5810230 5840405 5882104

7344376 11521 11541 11511 11531 EC06B1 12007 6305098 5893438 7308499 5842972 6312106 5810230 5840405 5882104 7344376 11521 11551 11541 11511 11531 EC06C1 12007 6312106 5810230 5840405 7344376 11521 11551 11511 11541 11531 EC06D1 12007 6312106 5810230 5840405 7344376 11521 11511 11541 EC07A1 12007 6312106 11541 11511 EC07B1 12007 6312106 11541 11511 EC07C1

12007 6312106 11541 11511 EC07D1 12007 6312106 11541 11511 EC07E1 12007 6312106 11541 11511 EC07F1 12007 6312106 11541 11511 11521 EC08A1 12007 6719407 11541 11511 11521 EC08B1 12007 6719407 11541 11511 11521 EC09A1 4826347 6719407 11541 11511 11521 EC10A1 7306661 6200755 11511 EC10B1 7306661 6200755 11511 EC10C1 7306661 6200755 11511 EC11A1 6621533

7304467 6312106 11531 11541 11521 EC11B1 5904782 5904811 3810511 6621533 7304467 6104987 5203425 6312106 5201453 11521 11541 EC11C1 6621533 7304467 6312106 11531 11541 11521 EC11D1 5201453 5203425 5904782 5904811 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC11E1 5203542 5201453 5904782 5904811 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC11F1 5203542 5203530 5904782

5904811 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC11G1 5203633 5203542 5904782 5904811 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC11H1 5203566 5904782 5904811 3810511 6621533 7304467 6104987 5203633 6312106 11521 11541 EC12A1 6312106 11531 11541 11521 EC12B1 5904782 6312106 5203463 11521 11541 EC12C1 6312106 11531 11541 11521 EC12D1 5203463 5203451 5904782

6312106 11521 11541 EC12E1 5201477 5203451 5904782 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC12F1 5201489 5201477 5904782 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC12G1 5203633 5201489 5904782 3810511 6621533 7304467 6104987 6312106 11521 11541 EC12H1 5203633 5904782 3810511 6621533 7304467 6104987 5203633 6312106 11521 11541 EC13A1 6704268 7304417 7306831 11541

11521 11551 EC13B1 6704268 7304417 7306831 11521 11551 EC13C1 6704268 7304417 7306831 11551 11521 EC13D1 6704268 7304417 7306831 11551 11521 EC13E1 6704268 7304417 7306831 11551 11521 EC13F1 6704268 7304417 7306831 11551 11521 EC14A1 5208839 7329467 6704268 5904782 7304417 7306831 11531 11551 11521 11511 EC14B1 5208841 7329467 6704268 5904782 7304417 7306831 11551 11521

11511 EC14C1 5208841 7329467 6704268 5904782 7304417 7306831 11521 11551 11511 EC14D1 5208853 7329467 6704268 5904782 7304417 7306831 11521 11511 11551 EC14E1 5208853 7329467 6704268 5904782 7304417 7306831 11551 11521 11511 EC14F1 5208853 7329467 6704268 5904782 7304417 7306831 11551 11521 11511 EC15A1 7315296 5203360 6621533 7304467 7329467 5904782 6719392 6312120 6202507 11521

11511 11551 EC15B1 6312120 6621533 7304467 7329467 5904782 6719392 7315284 5203463 6202507 11521 11511 11551 EC15C1 6312120 6621533 7304467 7315272 5201477 6202507 7329467 5904782 6719392 11521 11511 11551 11531 EC16A1 3520154 3437565 3701411 5820170 5840766 5882142 5883952 11541 11511 EC17A1 11541 11521 11511 EC18A1 12031 4832592 5203516 5904782 5800857 5842702 5883495 5881241

11541 11511 EC18B1 12031 4832592 5203516 5904782 5800857 5842702 5883495 5881241 11541 11511 EC19A1 12030 11531 EC19B1 12030 11531 EC19C1 12030 11531 EC19D1 12030 11531 ED01A1 12010 7319280 7309326 2100830 11531 11521 ED01B1 12010 7309326 11531 ED01C1 12010 7309326 2100830 11521 11531 ED01D1 12010 7309326 2100830 2905955 5836777 11531 11521 11511 ED01E1

12010 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED01F1 12010 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED01G1 12010 5836777 7309326 6719251 5882025 11531 11521 ED01H1 12010 5836777 7309326 6719251 5882025 11521 11531 ED01I1 12010 5836777 7309326 6719251 5882025 11531 11521 ED01J1 12010 7309326 5809968 5842922 5882049 11531 ED01K1 12010 5204015 7309326

5809968 5842922 5882049 11521 11531 ED01L1 12010 5203401 7309326 5809968 5842922 5882049 11521 11531 ED01M1 12010 7309326 5809968 5842922 5882049 11531 ED01N1 12010 5204015 7309326 5809968 5842922 5882049 11521 11531 ED01O1 12010 5203401 7309326 5809968 5842922 5882049 11521 11531 ED02A1 12034 2905955 2100830 5836777 7309326 5882025 11521 11511 11541 ED02B1 12034 7309326

5836777 5882025 6719251 11521 11541 ED02C1 12034 2905955 5836777 2100830 7309326 7301142 5882025 11521 11511 11551 ED02D1 12034 5893438 7308499 5842972 7309326 7301142 5882104 5883938 11551 11521 11541 11511 ED02E1 12034 7309326 5819963 5840405 5882104 7301142 11551 11521 ED02F1 12034 5204015 7309326 5819963 5840405 5882104 7301142 11551 11521 ED02G1 12034 5203401 7309326

5819963 5840405 5882104 7301142 11551 11521 ED02H1 12034 7309326 5819963 5840405 5882104 7301142 11541 11511 ED02I1 12034 5820170 5840766 5882142 5819951 5840405 5882104 7309326 7301142 11541 11521 ED02J1 12034 5820170 5840766 5882142 5820388 5840780 5882178 7309326 7301142 11541 11511 ED03A1 12011 7319280 7309326 2100830 11521 11531 ED03B1 12011 7309326 11531 ED03C1 12011

7309326 2100830 11531 ED03D1 12011 7319280 7309326 2100830 11521 11541 ED03E1 12011 7309326 11541 ED03F1 12011 7309326 2100830 2905955 5836777 11531 11521 11511 ED03G1 12011 7309326 2100830 2905955 5836777 11531 11521 11511 ED03H1 12011 7309326 2100830 2905955 5836777 11541 11521 11511 ED03I1 12011 7309326 2100830 2905955 5836777 11541 11521 11511 ED03J1 12011

5836777 7309326 6719251 5882025 11521 11531 ED03K1 12011 5836777 7309326 6719251 5882025 11521 11531 ED03L1 12011 5836777 7309326 6719251 5882025 11521 11541 ED03M1 12011 5836777 7309326 6719251 5882025 11521 11541 ED04A1 12011 7333901 7301142 5820388 5840443 5882178 5883976 11531 ED05A1 12011 7309326 7301142 2905955 5836777 2100830 5882025 11521 11511 11541 ED05B1 12011

7309326 7301142 5819963 5820168 5882104 5883938 5840766 5840405 5882142 5883952 11541 11521 ED05C1 12011 7309326 7301142 5882104 5820168 5819963 5204015 5883938 5840405 5840766 5882142 5883952 11541 11521 ED05D1 12011 7309326 7301142 5820168 5882104 5819963 5203401 5883938 5883952 5840766 5840405 5882142 11541 11521 ED05E1 12011 5204039 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766

5882142 5883952 7301142 11541 11521 ED05F1 12011 5203413 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766 5882142 5883952 7301142 11541 11521 ED05G1 12011 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766 5882142 5883952 7301142 11551 11521 ED05H1 12011 7309326 7301142 2905955 5836777 2100830 5882025 11521 11511 11551 ED05I1 12011 7309326 7301142 5819963 5820168 5882104

5883938 5883952 5840766 5840405 5882142 11551 11521 ED05J1 12011 7309326 7301142 5820168 5882104 5819963 5204015 5840405 5883938 5883952 5882142 5840766 11551 11521 ED05K1 12011 7309326 7301142 5882104 5820168 5819963 5203401 5840405 5882142 5883952 5883938 5840766 11521 11551 ED05L1 12011 5204015 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766 5882142 5883952 7301142 11521 11551

ED05M1 12011 5203401 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766 5882142 5883952 7301142 11521 11551 ED05N1 12011 5204039 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766 5882142 5883952 7301142 11521 11551 ED05O1 12011 5203413 5882104 5820168 7309326 5819963 5840405 5883938 5840766 5882142 5883952 7301142 11521 11551 ED06A1 12011 7309326 5820388 5840443 5882178 5883976

11531 ED07A1 12018 7309326 7301142 2905955 5836777 2100830 5882025 11521 11511 11551 ED07B1 12018 7309326 7301142 2905955 5836777 2100830 5204015 5882025 11521 11511 11551 ED07C1 12018 7309326 7301142 2905955 5836777 2100830 5203401 5882025 11521 11511 11551 ED07D1 12018 5893438 7308499 5842972 5882104 5883938 7309326 7301142 11541 11511 11551 11521 ED07E1 12018 5893438

7308499 5842972 5204015 5882104 5883938 7309326 7301142 11541 11511 11551 11521 ED07F1 12018 5893438 7308499 5842972 5203401 5882104 5883938 7309326 7301142 11541 11511 11551 11521 ED07G1 12018 7301142 5820211 5840766 5882142 5883952 5819963 5840405 5882104 5883938 7309326 11551 11521 ED07H1 12018 5204015 7301142 5820211 5840766 5882142 5883952 5819963 5840405 5882104 5883938 7309326

11521 11551 ED07I1 12018 5203401 7301142 5820211 5840766 5882142 5883952 5819963 5840405 5882104 5883938 7309326 11521 11551 ED07J1 12018 5204015 7301142 5820211 5840766 5882142 5883952 5819963 5840405 5882104 5883938 7309326 11521 11551 ED07K1 12018 5203401 7301142 5820211 5840766 5840405 5882104 5883938 5882142 5883952 5819963 7309326 11521 11551 ED07L1 12018 7301142 5820211 5840766

5840405 5882104 5883938 5882142 5883952 5819963 7309326 11541 11511 ED08A1 12017 7319280 7309326 2100830 11521 11531 ED08B1 12017 7309326 11531 ED08C1 12017 7309326 2100830 11521 11531 ED08D1 12017 7309326 2100830 21031 ED08E1 12017 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED08F1 12017 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED08G1 12017 7309326

2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED08H1 12017 7309326 2100830 2905955 5836777 11531 11521 11511 ED08I1 12017 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED08J1 12017 5836777 7309326 6719251 5882025 11531 11521 ED08K1 12017 5836777 7309326 6719251 5882025 11531 11521 ED08L1 12017 5836777 7309326 6719251 5882025 11531 11521 ED08M1 12017 5836777 7309326

6719251 5882025 11531 11521 ED08N1 12017 5836777 7309326 6719251 5882025 11531 11521 ED08O1 12017 5893438 7308499 5842984 5882104 7309326 11541 11511 11531 ED08P1 12017 5819963 5840405 5882104 5820170 5840766 5882142 7309326 5883952 11521 11531 ED08R1 12017 5819963 5840405 5882104 5820170 5840766 5882142 7309326 5883952 11521 11531 ED08S1 12017 7309326 5820170 5840766 5882142

11541 11521 ED09A1 12033 11531 ED09B1 12033 11531 ED10A1 12013 7319280 7309326 2100830 11531 11521 ED10B1 12013 7309326 11531 ED10C1 12013 7319280 7309326 2100830 11551 11521 ED10D1 12013 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED10E1 12013 5500304 4833273 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11531 ED10F1 12013 7309326 2100830 2905955 5836777

11521 11511 11541 ED10G1 12013 7309326 2100830 2905955 5836777 11521 11511 11541 ED10H1 12013 7309326 5836777 6719251 5882025 11531 11521 ED10I1 12013 5500304 4833273 7309326 5836777 6719251 5882025 11531 11521 ED10J1 12013 7309326 5836777 6719251 5882025 11521 11541 ED10K1 12013 7309326 5836777 6719251 5882025 11521 11541 ED10L1 12013 7309326 5809968 5842922 5882049

11541 ED10M1 12013 7309326 5809968 5842922 5882049 11541 ED11A1 12025 2905955 7309326 5836777 2100830 5882025 11521 11511 11531 ED11B1 12025 2905955 7309326 5836777 2100830 5882025 11551 11521 11511 ED11C1 12025 2905955 7309326 5836777 2100830 5882025 11521 11511 11551 ED11D1 12025 7309326 5836777 5882025 6719251 11521 11531 ED11E1 12025 7309326 5836777 5882025 6719251

11521 11551 ED11F1 12025 7309326 5836777 5882025 6719251 11551 11521 ED12A1 12025 5819963 6704270 5840405 5882104 7309326 11521 11541 ED12B1 12025 7309326 11521 11541 ED12C1 12025 5819987 5840405 5882104 7309326 11551 11521 ED12D1 12025 5819987 5840405 5882104 7309326 11531 ED13A1 12037 2905955 5836777 2100830 7309326 5882025 11521 11511 11531 ED13B1 12037 7309326

5836777 5882025 6719251 11531 11521 ED13C1 12037 12017 12033 2905955 5836777 2100830 7309326 5882025 2950704 5304097 11531 11511 11521 ED13D1 12037 12017 12033 2950704 5304097 7309326 5836777 5882025 6719251 11531 11511 11521 ED13E1 12017 12033 5304097 2905955 5836777 2100830 7309326 5882025 11531 11521 11511 ED13F1 12017 12033 5304097 7309326 5836777 5882025 6719251

11531 11521 ED13G1 12032 2905955 5836777 2100830 7309326 5882025 11521 11511 11531 ED13H1 12032 5893438 7308499 5842972 5882104 7309326 11531 11541 11511 ED13I1 12025 7309326 5836777 2905955 2100830 7301142 5882025 11551 11521 11531 11511 ED13J1 12025 7309326 5836777 2905955 2100830 7301142 5882025 11551 11521 11531 11511 ED13K1 12025 7309326 5836777 5882025 6719251

7301142 11551 11521 11531 ED13L1 12025 7309326 5836777 5882025 6719251 7301142 11551 11521 11531 ED14A1 12032 2905955 5836777 2100830 7309326 7301142 5882025 11521 11511 11531 ED14B1 12032 7309326 7301142 5893438 7308499 5840405 5882104 5883938 11531 11541 11511 ED14C1 12032 7309326 6202533 5884059 5817915 5843067 5882192 11521 11541 ED14D1 12032 7309326 6202533 5884059

5817915 5843067 5882192 11521 11541 ED14E1 12032 7309326 6202533 6001977 7301142 11521 11531 ED14F1 12032 7309326 6202533 6001977 7301142 5817678 5882178 5883990 5842702 11521 11531 ED15A1 12014 7309326 11551 11521 ED16A1 7333157 3667201 6601832 5893452 5821930 5840443 5840558 5882233 7309326 2100830 3500166 5904512 7308164 5900504 20341 20321 11541 11511 ED17A1 5820417 5882178

5840443 20341 20331 20321 ED17B1 5820417 5882178 5840443 20341 20331 20321 ED17C1 5820417 5882178 5840443 20341 20331 20321 ED17D1 5820417 5882178 5840443 20341 20331 20321 ED17E1 5820417 5882178 5840443 20341 20331 20321 ED17F1 5820417 5882178 5840443 20331 20321 20341 6751 ED18A1 5820259 5882142 5840766 7309326 11541 20521 20511 11551 11531 11521 11511

6751 ED18B1 5820259 5882142 5840766 7309326 20521 20511 20541 11551 11541 11531 11521 11511 6751 ED18C1 5820259 5882142 5840766 7309326 11551 11521 11511 11541 11531 20521 20511 20541 6751 ED18D1 5820259 5882142 5840766 7309326 11551 11521 11511 11541 11531 20521 20511 20541 6751 ED19A1 12036 5820807 5840479 5882192 7309326 7301142 11541 11511

ED19B1 12036 5820807 5840479 5882192 7309326 7301142 11541 11511 ED19C1 12036 5820807 5840479 5882192 7309326 7301142 11541 11511 ED19D1 12036 5820807 5840479 5882192 7309326 7301142 11541 11511 ED20A1 6621521 7309326 6718520 11551 ED20B1 6621521 7309326 6718520 11551 ED20C1 7309326 6718520 11551 ED20D1 7309326 6718520 11551 ED20E1 7309326 6718520 11551 ED21A1 5820479 5840443

5882178 7309326 7301142 5883976 11531 11511 ED21B1 5820869 5840479 5882192 5883500 7309326 7301142 11541 11511 ED21C1 5500550 7309326 7301142 5883976 5820390 5840443 5882178 11511 11521 ED21D1 7306582 7309326 5809891 5842934 5882051 6201096 11531 ED21E1 5500031 7309326 5809891 5842934 5882051 6201096 11531 ED22A1 12035 7301142 7309326 5820819 5882192 5884023 5840479 11511 11541 ED23A1

12039 7309326 5836777 5882025 6719251 11551 11521 11511 ED24A1 7335703 21041 21011 ED24B1 7302029 7305394 7312957 7302017 7302031 2905955 2100830 5836492 21051 21041 21021 21031 ED24C1 7302017 7302029 7305394 7312957 7302031 7302237 2905955 2100830 5836492 21031 21021 21051 21041 ED24D1 7318896 21041 ED24E1 7318884 21041 ED24F1 7318901 21041 ED24G1 7302316 21041 21011

21051 ED24G2 7302316 21041 21051 21011 ED24H1 5904811 6621533 3807992 7302380 2100402 2200525 6202818 21051 21021 21031 21011 21041 ED24I1 5904811 6621533 3807992 7302378 2100402 2200525 6202818 21051 21031 21041 21011 21021 ED25A1 12026 5827702 5882233 5884358 5209649 5840558 5819963 5840405 5882104 5883938 7309326 7301142 11541 11511 EE01A1 6311217 2100402 2200525 6202818

11521 EE01B1 6311229 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EE01C1 6311126 5904512 7308164 5900504 11521 11511 EE02A1 5107243 11521 EE03A1 12012 EE03B1 12012 11531 11511 EE03C1 12012 11531 EE04A1 5107267 5106419 11531 EE04B1 5107267 5107138 5106419 11531 EE04C1 5107255 5107229 5107231 5107138 5106419 6621533 11531 EE04D1 5107255 5107229 5107231 5107102 5107205 5106419 6621533

11531 EE04E1 5106419 5836741 2905955 2100830 11521 11511 11531 EE04F1 5106419 5836492 6719251 11531 11521 EE05A1 12009 5106263 5836492 2905955 2100830 11521 11511 11531 EE05B1 12009 5836492 2905955 2100830 11521 11511 11531 EE05C1 12009 5106263 5836777 6719251 11521 11531 EE05D1 12009 5836777 6719251 11521 11531 EE05E1 12009 5107152 5836492 2905955 2100830 11531

11521 11511 EE05F1 12009 5107152 5836492 2905955 2100830 11531 11521 11511 EE05G1 12009 5107152 5836492 2905955 2100830 11531 11521 11511 EE05H1 12009 5107152 5836492 2905955 2100830 11531 11521 11511 EE05I1 12009 5107152 6719251 5836777 11521 11531 EE05J1 12009 5107152 6719251 5836777 11521 11531 EE05K1 12009 5107152 6719251 5836777 11521 11531 EE05L1 12009

5107152 6719251 5836777 11521 11531 EE06A1 5105324 5106196 6621533 11531 11521 EE06A2 5105336 5106201 6621533 11531 11521 EE06A3 5105336 5106213 6621533 11531 11521 EE06A4 5105350 5106225 6621533 11531 11521 EE06A5 5105348 5106237 6621533 11531 11521 EE07A1 5104150 5106196 5107255 5106500 6621533 5836492 2100830 2905955 11521 11511 11531 EE07A2 5104162 5106201 5107255 5106500

6621533 5836492 2100830 2905955 11521 11511 11531 EE07A3 5104162 5106213 5107255 5106500 6621533 5836492 2100830 2905955 11521 11511 11531 EE07A4 5104174 5106225 5107255 5106500 6621533 5836492 2100830 2905955 11521 11511 11531 EE07A5 5104186 5106237 5107255 5106500 6621533 5836492 2100830 2905955 11521 11511 11531 EE07B1 5104150 5106196 5107255 5106500 6621533 6719251 5836777 11521

11531 EE07B2 5104162 5106201 5107255 5106500 6621533 6719251 5836777 11521 11531 EE07B3 5104162 5106213 5107255 5106500 6621533 5836777 6719251 11521 11531 EE07B4 5104174 5106225 5107255 5106500 6621533 6719251 5836777 11521 11531 EE07B5 5104186 5106237 5107255 5106500 6621533 6719251 5836777 11521 11531 EE07C1 5104150 5106196 5893438 7308499 5842972 5107255 5106500 6621533 11531 11521

11541 11511 EE07C2 5104162 5106201 5893438 7308499 5842972 5107255 5106500 6621533 11531 11521 11541 11511 EE07C3 5104162 5106213 5893438 7308499 5842972 5107255 5106500 6621533 11531 11521 11541 11511 EE07C4 5104174 5106225 5893438 7308499 5842972 5107255 5106500 6621533 11531 11521 11541 11511 EE07C5 5104186 5106237 5893438 7308499 5842972 5107255 5106500 6621533 11531 11521

11541 11511 EE08A1 12019 6621533 11531 11521 EE08B1 12019 6621533 11531 11521 EE08C1 12019 6621533 11531 11521 EE08D1 12019 6621533 11531 11521 EE08E1 12019 6621533 11531 11521 EE08F1 12019 6621533 11531 EE08G1 12019 6621533 11531 EE08H1 12019 6621533 11531 EE08I1 12019 6621533 11531 EE08J1 12019 6621533 11531 EE09A1 5103936 5836492 2905955 2100830

6621533 11521 11511 11541 EE09A2 5106691 5836492 2905955 2100830 6621533 11521 11511 11541 EE09B1 5103924 5836492 2905955 2100830 6621533 11521 11511 11541 EE09B2 5106706 5836492 2905955 2100830 6621533 11521 11511 11541 EE09C1 5106689 6621533 11531 EE09C2 5106677 6621533 11531 EE09D1 5106718 5836492 2905955 2100830 6621533 11521 11511 11531 EE09D2 5106744 5836492 2905955

2100830 6621533 11521 11511 11531 EE09E1 5103936 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 EE09E2 5106691 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 EE09E3 5103924 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 EE09E4 5106706 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 EE09F1 5106677 5893438 7308499 5842972 6621533 11531 11541 11511 EE09F2 5106744 5893438 7308499 5842972 6621533

11531 11541 11511 EE10A1 12009 6621533 6719251 5836777 11531 EE10B1 12009 6621533 6719251 5836777 11531 EE10C1 12009 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 EE10D1 12009 6621533 11531 11511 EE10E1 12009 6621533 11531 11511 EE10F1 12009 6621533 6202507 11521 11541 EE10G1 12009 6621533 11531 11521 EE10H1 12009 7305033 6621533 5836492 2905955 2100830 11521

11511 11541 EE10I1 12009 7305033 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 11521 EE10J1 12009 7304962 6621533 5836492 2905955 2100830 11521 11511 11541 EE10K1 12009 7304962 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 11521 EE11A1 5106378 6621533 11521 11511 11531 EE11B1 12008 5106380 6621533 11521 11511 EE12A1 12009 2905955 5836492 2100830 6621533 11521 11511

11541 EE12B1 12009 6621533 5836777 6719251 11521 11541 EE12C1 12009 5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11511 11521 EE12D1 12009 6621533 6313291 11541 11511 11521 EE12E1 12009 5882104 5840405 5819963 6621533 11511 11541 11521 11531 EE12F1 12009 2905955 5836492 2100830 6621533 11521 11511 11541 EE12G1 12009 5836777 6719251 6621533 11521 11541 EE12H1 12009

5893438 7308499 5842972 6621533 11541 11521 11511 EE12I1 12009 6621533 6313291 11541 11511 11521 EE12J1 12009 5882104 5840405 5819963 6621533 11531 11541 11521 11511 EE13A1 12043 11541 11521 EE13B1 12043 11541 11521 EE13C1 12043 11541 11521 EE13D1 12009 5893464 5842673 7308499 11541 11511 EE13E1 12009 5893464 5842673 11541 11511 EE14A1 12008 11521

EE14B1 12008 11541 11511 EE14C1 12008 11541 11511 EF01A1 12061 5893476 2100830 11521 11511 11531 EF01B1 12061 7306659 5840510 5881291 2100830 11531 11511 11521 EF01C1 12061 7306659 5840510 5881291 2100830 11531 11511 11521 EF01D1 12061 5820041 5840405 5882104 2100830 11531 11511 11521 EF01E1 12061 5820912 5840479 5881291 2100830 11521 11511 11531 EF01F1

12061 5820912 5840479 5881291 2100830 11521 11511 11531 EF02A1 12061 5827532 5881291 2100830 5840479 11521 11511 11531 EF02B1 12061 5827611 5881291 2100830 5840479 11521 11511 11531 EF02C1 12061 5827623 5840558 5882257 2100830 11521 11511 11531 EF03A1 12061 5827702 5840558 5882257 2100402 2200525 6202818 7309326 11551 11541 11521 11511 EF03B1 12061 5827776 5840601

5882295 2100402 2200525 6202818 7309326 11551 11541 11521 11511 EF03C1 12061 5827776 5840601 5882295 2100402 2200525 6202818 7309326 11551 11541 11521 11511 EF03D1 12061 5827776 5840601 5882295 2100402 2200525 6202818 7309326 11551 11541 11521 11511 EF04A1 12061 2100402 2200525 6202818 7309326 11541 11521 11511 EF04B1 12061 2100402 2200525 6202818 7309326 11541 11521

11511 EF04C1 12061 2100402 2200525 6202818 7309326 11541 11521 11511 EF05A1 7348516 2100830 2950716 5836492 7309326 11531 11521 11511 EF05B1 7305435 2100830 2950716 5836492 7309326 11531 11521 11511 EF05C1 7305447 2100830 2950716 5836492 7309326 11531 11521 11511 EF05D1 7305459 2100830 2950716 5836492 7309326 11531 11521 11511 EF06A1 12015 12045 5601689 5537072 2100830

2950716 5836741 11521 11511 11531 EF06B1 12045 12015 5601689 2100830 2950716 5836741 5537072 11521 11511 11531 EF06C1 12015 12045 5601689 5537072 2100830 2950716 5836741 11521 11511 11531 EF06D1 12015 12045 5601691 5537096 2100830 2950716 5836741 11531 EF06E1 12015 12062 5601706 5537101 2100830 2950716 5836741 7309326 11531 EF07A1 11541 11511 EF08A1 11531 EF08B1

12016 5904782 5904811 7309326 11531 11521 EF08C1 12016 5904811 5904782 7309326 11521 11531 EF08D1 12016 5904811 5904782 7309326 11531 11521 EF08E1 12016 5904811 5904782 7309326 11531 11521 EF08F1 12016 5904811 5904782 7309326 11531 11521 EF08G1 12016 5904811 5904782 7309326 11521 11531 EF09A1 11531 EF09B1 12016 5904782 7309326 11521 11531 EF09C1 12016 5904782

7309326 11531 11521 EF09D1 12016 5904782 7309326 11531 11521 EF09E1 12016 5904782 7309326 11521 11531 EF09F1 12016 5904782 7309326 11531 11521 EF09G1 12016 5904782 7309326 11521 11531 EF10A1 12001 11521 11541 EF10B1 12001 11551 11531 EF10C1 12001 11531 11551 EF10D1 12001 11551 11521 EF11A1 2949420 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11A2

2949432 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11A3 2949444 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11B1 7312983 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11B2 7312995 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11B3 7313004 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11B4 7313016 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11B5 7313028 2100830 2950716 5836492

11521 11511 11531 EF11B6 7312971 2100830 2950716 5836492 11521 11511 11531 EF11C1 2949456 2100830 11531 11511 EF11C2 2949468 2100830 11531 11511 EF11C3 2949470 2100830 11531 11511 EF11D1 7336226 2100830 11521 11511 EF12A1 12044 2903830 2100830 6202818 5836492 2100402 2200525 11521 11511 EF12B1 12044 2903830 2100830 6202818 5836492 2100402 2200525 11521 11511 EF12C1

12044 2903830 2100830 6202818 5836492 2100402 2200525 11521 11511 EF13A1 6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF13B1 6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF13C1 6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF13D1 6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF13E1 6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF13F1 6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF13G1

6306951 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EF14A1 12044 2905955 5836492 2100830 11521 11511 EF15A1 6306779 7336238 2100402 2200525 6202818 11521 11511 EG01A1 3401114 3434290 3434587 7358286 5820807 5840479 11531 11521 11541 11511 EG01B1 3401114 3434290 3434587 7358286 5820807 5840479 11531 11521 11541 11511 EG01C1 3401114 3434290 3434587 7358286 5820807 5840479 11511 11541

11531 11521 EG01D1 3401815 3436822 7358286 5820807 5840479 11531 11511 11521 11541 EG01E1 3401114 3701215 7358286 5820168 5840766 3631721 5904782 5883471 11531 11521 EG01F1 3401114 3701215 7358286 5820168 5840766 3631721 5904782 5883471 11531 11521 EG01G1 3401114 3701215 7358286 5820168 5840766 3631721 2100402 2200525 6202818 5904782 5883471 2600048 11521 11531 11511 EG01H1 3401114

3701215 7358286 5820168 5840766 3631721 2100402 2200525 6202818 5904782 5883471 2600048 11521 11531 11511 EG01I1 3407900 3435402 3500831 3501055 3518541 3617622 3253517 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 22731 11541 11521 11511 EG01J1 3407900 3434290 3435402 3500831 3501055 3518541 3617622 3253517 3109077 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 11541 11521 11511 11531 22731 EG01K1

3407900 3434290 3435402 3500831 3501055 3518541 3617622 3253517 3109077 3109493 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 11541 11521 11511 22731 11531 EG01L1 3402209 3407900 3434290 3518541 3617622 3631721 3435402 3500831 3501055 3253517 3109077 3110820 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 11541 11531 11521 11511 22731 EG01M1 3401114 3407900 3434290 3518541 3617622 3253517 3435402 3500831

3501055 3109077 3109493 3110820 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 11541 11531 11521 11511 22731 EG01N1 2000030 3401114 3407900 3434290 3434927 3435402 3500831 3501055 3518541 3617622 3253517 3109077 3109493 3110820 3254224 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 11541 11531 11521 11511 22731 EG01O1 2000030 3401114 3407900 3500831 3501055 3518541 3434290 3434927 3435402 3617622 3253517

3109077 3109493 3110820 3254224 7358286 5900712 2100402 2200525 6202818 11541 11531 11521 11511 22731 EG02A1 3700285 3604481 7358286 3701215 3400562 7346788 2600036 2600799 2100880 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 11551 11531 22731 EG02B1 3700285 3701265 3604481 7358286 3701215 3400562 7346788 2600036 2600799 2100880 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 11551 11531

22731 EG02C1 3700285 3803350 3604481 7358286 3701215 3400562 7346788 2600036 2600799 2100880 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 22731 11551 11531 EG02D1 3700285 3400201 3604481 7358286 3701215 3400562 7346788 2600036 2600799 2100880 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 22731 11551 11531 EG03A1 7358286 3700285 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11551

11511 11521 22731 11531 EG03B1 3701265 7358286 3700285 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11551 11511 11521 22731 11531 EG03C1 3803350 7358286 3700285 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 11531 11551 11541 22731 EG03D1 3400201 7358286 3700285 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 11531 11551

11541 22731 EG04A1 3700285 7358286 3701215 3604481 5819963 5840405 5881198 5900712 11531 11511 11521 11551 22731 EG04B1 3700285 7358286 3701265 3701215 3604481 5819963 5840405 5881198 5900712 11531 11511 11521 11551 22731 EG04C1 3700285 3803350 7358286 3701215 3604481 5819963 5840405 5881198 5900712 11551 11511 22731 11521 11531 EG04D1 3700285 3400201 7358286 3701215 3604481

5819963 5840405 5881198 5900712 11551 11511 22731 11521 11531 EG05A1 3700285 7358286 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 22731 11531 11511 11521 11551 EG05B1 3700285 3701265 7358286 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 22731 11531 11511 11521 11551 EG05C1 3700285 3803350 7358286 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11521

11511 11531 22731 11541 EG05D1 3700285 3400201 7358286 3701215 3604481 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11511 11531 22731 11541 EG06A1 3700285 7358286 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11551 11511 11531 EG06B1 3701265 7358286 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11521 11551 11511 11531 EG06C1 3803350 7358286 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712

11551 11511 11531 11521 EG06D1 3400201 7358286 7346788 5819963 5840405 5881198 5900712 11551 11511 11531 11521 EG07A1 3700285 7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11531 11521 EG07B1 3701265 7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11531 11521 EG07C1 3700405 7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11531 11521

EG07D1 3700285 7346788 2100402 2200525 6202818 5886942 3805372 5900712 11511 11521 11551 11531 EG07E1 3701265 7346788 2100402 2200525 6202818 5886942 3805372 5900712 11511 11521 11551 11531 EG07F1 3803350 7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11521 11531 EG07G1 3400201 7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11521 11531 EG07H1 2000121

7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11521 11531 EG07I1 3401114 7358286 7346788 2100402 2200525 6202818 5900712 11551 11511 11521 11531 EG07J1 3803350 7346788 2100402 2200525 6202818 5886942 3805372 5900712 11531 11511 11521 11551 EG07K1 3400201 7346788 2100402 2200525 6202818 5886942 3805372 5900712 11531 11511 11521 11551 EG08A1 3701411 7358286 5900712

19621 11541 11511 11521 EG08B1 3701411 7358286 5900712 11541 11511 11521 19621 EG08C1 3701411 7358286 5900712 11541 11511 19621 11521 EG08D1 3435658 7358286 5900712 19621 11541 11511 11521 EG08E1 3435658 7358286 5900712 11541 11511 11521 19621 EG08F1 3435658 7358286 5900712 11541 11511 19621 11521 EG08G1 3436509 7358286 5900712 19621 11541 11511 11521

EG08H1 3436509 7358286 5900712 11541 11511 11521 19621 EG08I1 3436509 7358286 5900712 11541 11511 19621 11521 EG09A1 3500037 2100402 2200525 6202818 11521 11541 11511 EG09B1 3500166 2100402 2200525 6202818 11521 11541 11511 EG09C1 3500295 2100402 2200525 6202818 11521 11541 11511 EG10A1 7312440 6313306 11541 11511 221431 EG11A1 7358286 3700508 5820015 5840405 5881198

11531 EG11B1 3700508 7358286 5820015 5840405 5881198 11531 EG11C1 3700508 7358286 5820015 5840405 5881198 11531 11521 EG11D1 3700508 7358286 5820015 5840405 5881198 11531 11521 EG11E1 3701411 3701631 7358286 5820015 5840405 5881198 11531 11521 EH01A1 11551 11521 4803 EH02A1 11551 11521 EH03A1 21051 EH03B1 21051 EH03C1 21051 EH04A1 11551 11521 EH04B1 11551 11521

4803 EH04C1 11551 11521 4803 EH04D1 11551 11521 4803 EH04E1 11551 11521 4803 EH04F1 11551 11521 4803 EH04G1 11551 11521 4803 EH04H1 11551 11521 4803 EH04I1 11551 11521 4803 EH04J1 11551 11521 4803 EH04K1 11551 11521 4803 EH04L1 7333901 11551 11531 EH05A1 11551 11531 EH05B1 11551 11531 4803 EH05C1 11551 11531 4803

EH05D1 11551 11531 4803 EH05E1 11551 11531 EH06A1 7309326 6200729 11551 11531 EH06B1 7309326 6200729 11551 11531 EH07A1 6202727 EI01A1 12047 11541 11511 EI01B1 12047 11541 11511 EI02A1 3305695 6719392 7345344 11511 11521 EI02B1 3305712 6719407 7345344 11511 11521 EI02C1 3305724 6719419 7345344 11511 11521 EI02D1 3305695 5217361 11521 11511 EI02E1 3305712

5217414 11521 11511 EI02F1 3305724 5217397 11521 11511 EI02G1 6101674 2605828 11531 11541 EI02H1 2300741 2605828 3500166 2100830 11511 11531 11541 11521 EI02I1 3602328 2605828 3500166 3701344 3643748 2100830 6106222 2004921 11511 11531 11541 11521 EI02J1 2100830 7345344 11521 11531 EI03A1 3500831 3437400 3306728 3604481 3612531 3701265 5900712 11531 11511 22731 EI03B1

3306728 3604481 3612531 3701265 5900712 11531 11511 22731 EI04A1 6201541 11511 EI05A1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05B1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05C1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05D1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05E1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05F1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05G1 2100402 2200525 6202818 11511 EI05H1 2100402 2200525 6202818 11511 EI06A1

7334450 5800376 3500166 5882104 5840405 11551 11531 11511 EI07A1 6202727 11551 11511 EI08A1 5821069 5881291 5840479 11531 11511 EI08B1 5821069 5881291 5840479 6309848 11531 11511 EI09A1 5821069 5840479 5881291 11551 21451 19931 EI09B1 5821069 5840479 5881291 6309848 11551 21451 19931 EI09C1 5821069 5840479 5881291 11551 21451 19931 EI09D1 5821069 5840479 5881291 6309848

11551 21451 19931 EI10A1 4832528 3701411 2300741 2100713 2100440 2200525 5821069 5881291 5900712 6202818 5840479 11521 11511 11531 22721 22711 13411 13431 21451 EI10B1 4832528 3701411 2300741 2100713 2100440 2200525 5821069 5881291 5900712 6202818 5840479 11521 11511 11531 22721 22711 13411 13431 21451 EI10C1 4832528 2100440 2200525 5821069 5881291 5840479 6202818 10211

11521 11511 11531 19621 10221 EI10D1 4832528 2100440 2200525 5821069 5881291 5840479 6202818 19621 10221 10211 11521 11511 11531 EI11A1 11531 11511 EI11B1 5821069 5840479 5881291 6309848 11531 11511 EI12A1 11531 11521 11511 EI13A1 2100270 2200549 6202818 11531 10121 10211 19621 EI14A1 11531 11511 EI15A1 2000028 11531

LISTA INDICATOR ' E ' - Lucrari de Instalatii Electrice DENUMIRE NORMA SAU RESURSA TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 13 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 12~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 16~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=18MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 18 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 20 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 20~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 32 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 32 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=39MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 39 STAS 6990 CURBA PVC BERGMAN 90 GRADE DN 39 MM MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=13MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 13 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 12~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 16~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=18MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 18 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 20 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 20~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=25MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 32 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 32 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=39MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 39 STAS 6990 CURBA PVC BERGMAN 90 GRADE DN 39 MM MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40~

DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=13MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 13 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 12~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 16~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=18MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 18 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 20 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 20~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=25MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 32 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 32 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=39MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 39 STAS 6990 CURBA PVC BERGMAN 90 GRADE DN 39 MM MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=13MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 13 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 13 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 12~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 16 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 16 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 16~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=18MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 18 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 20 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 20~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=25MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 25 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 25 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P. (BERGMAN) 32 STAS 6990 CURBA PVC TIP BERGMAN 90 GR. DN 32 NII 5795 MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=39MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 39 STAS 6990 CURBA PVC BERGMAN 90 GRADE DN 39 MM MUFA PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40~ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM

TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=50MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.

BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM DICLORETAN CS. 17/73 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM DICLORETAN CS. 17/73 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=25,8MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM DICLORETAN CS. 17/73 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~

CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM DICLORETAN CS. 17/73 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM DICLORETAN CS. 17/73 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN,CU D=50MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM

COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM DICLORETAN CS. 17/73 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM DICLORETAN CS. 17/73 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM DICLORETAN CS. 17/73 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=25,8MM

TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM DICLORETAN CS. 17/73 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM DICLORETAN CS. 17/73 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM DICLORETAN CS. 17/73 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=50MM

TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM DICLORETAN CS. 17/73 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=25,8MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=50MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DICLORETAN CS. 17/73 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DICLORETAN CS. 17/73 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=25,8MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DICLORETAN CS. 17/73 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DICLORETAN CS. 17/73 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DICLORETAN CS. 17/73 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1

CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=50MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DICLORETAN CS. 17/73 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=25,8MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM

BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=50MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176

PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=16MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 16 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 DICLORETAN CS. 17/73 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=20MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 DICLORETAN CS. 17/73 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=25,8MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 25 STAS 6990

DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 DICLORETAN CS. 17/73 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=32MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 DICLORETAN CS. 17/73 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=40MM TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E. (PANTZER) 40 77 MM STAS-6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 DICLORETAN CS. 17/73

BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=50MM TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 32 STAS 6990 DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BUMBAC DE STERS CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 DICLORETAN CS. 17/73 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ ADEZIV PTR LIPIT P.V.C. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT INGROPAT CU D=11MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT INGROPAT CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1

TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT INGROPAT CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT INGROPAT CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT INGROPAT CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111

FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT INGROPAT CU D=36MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=11MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 FUIOR CINEPA SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 FUIOR CINEPA SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80

SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI DE LEMN CU D=36MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 FUIOR CINEPA SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=11MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI MAT.PLASTIC CU D=36MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=11MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROTECTIE ETANS SI LACUIT PEL MONTAT APARENT PE DIBLURI METALICE CU D=36MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=11MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~

FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM

CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=36MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=11MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM

CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE,TUBUL CU D=36MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=11MM

TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 18,6X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.11MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 11 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=13,5MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 20,4X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.13,5MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 13,5MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=16MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 22,5X1,25 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.16MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 16 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA

VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=21MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 28,3X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.21MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 21 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 31 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=29MM TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 37 X1,4 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.29MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 29 MM MUFE FILETATE PENTRU TUBURI OTEL SUDATE LONGITUDINAL DI~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TUB DE PROT.ETANS SI LACUIT PEL MONT.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,TUBUL CU D=36MM

TUB PROTECTIE FILETAT CU MANSON PEL 47 X1,5 MM OL 32 ~ DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB IPE D.36MM COTURI PANTZER FONTA FILET PENTRU TUB IPE DN. 36 MM MUFA OTEL PENTRU TEVI FILETATE S5560 DN 50 2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ FUIOR CINEPA VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

D= 1/2 TOLI

D= 3/4 TOLI

D=1

TOLI

D=1 1/4 TOLI

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1/2 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1

D=1 1/2 TOLI

D=2

TOLI

D=2 1/2 TOLI

D=3

TOLI

D=4

TOLI

D= 1/2 TOLI

SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3/4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIBILE DN= 1 TOL MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~

D= 3/4 TOLI

D=1

TOLI

D=1 1/4 TOLI

TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

D=1 1/2 TOLI

D=2

TOLI

D=2 1/2 TOLI

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=3 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC D= 1/2 TOL CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1/2 TOLI TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC D= 3/4 TOL CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3/4 TOLI TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4

DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC D=1 TOL CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIBILE DN= 1 TOL TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC D=1 1/4 TO CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/4 TOLI TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC D=1 1/2 TO CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~

D=2

TOL

D=2 1/2 TO

D=3

TOL

D=4

TOL

SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1/2 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3/4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIBILE DN= 1 TOL PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

D= 1/2 TOLI

D= 3/4 TOLI

D=1

TOLI

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI

D=1 1/4 TOLI

D=1 1/2 TOLI

D=2

TOLI

D=2 1/2 TOLI

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE D=3 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA APARENT PE DIBLURI METALICE D=4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D= 1/2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D= 3/4 TOL CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3/4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 TOL CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ DOZE ANTIEXPLOZIBILE DN= 1 TOL CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/4 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~

CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=2 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=2 1/2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=3 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=4 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 1/2 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 3/4 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3/4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 1 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ DOZE ANTIEXPLOZIBILE DN= 1 TOL CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 1 1/4 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 1 1/2 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 2 1/2 TOL TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~

CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL. 3 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL D=4 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D= 1/2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~

CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D= 3/4 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3/4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=1 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ DOZE ANTIEXPLOZIBILE DN= 1 TOL CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=1 1/4 TO

TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/4 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 TILE DE PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=1 1/2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 TILE(MUFE)PORTELAN PENTRU TUBURI IZOLANTE IPE DN TM 36~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=2 1/2 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=3 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL D=4 TO TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D= 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D= 3/4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA

CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=1 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~

VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=2 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=3 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT INST SUDATA NEAGRA MONT IN MED EXPL PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE D=4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM FUIOR CINEPA CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D= 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D= 3/4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=1 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI

MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=1 1/4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=1 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=2 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL.D=3 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT INST SUDATA NEAGRA MONT IN MED EXPL PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METAL D=4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM FUIOR CINEPA CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D= 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 15( 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 15 1/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 15 1/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D= 3/4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 20( 3~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 20 3/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 20 3/4

CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=1 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 25 1 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 25 1 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=1 1/4 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 32(1 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 32 11/4 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=1 1/2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 40 11/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 40 11/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=2 TOLI CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 50 2 TOLI ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=2 1/2 TOLI TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 65(2 1~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 65 21/2 TO~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 65 2 1/2 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63

SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT.INST.SUDATA,NEAGRA MONT.IN MED.EXPL.PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL. D=3 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 80(3 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 80 3 TOLI ~ MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 80 3 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PT INST SUDATA NEAGRA MONT IN MED EXPL PE CONSOLE FIXATE PE FERME METAL D=4 TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M -100(4 ~ CURBA FONTA MALEABILA G1 S472 DN 100 4 TOLI MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 100 4 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM FUIOR CINEPA CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BANDA TEFLON NESINTERIZAT PENTRU FILETE (ROLE 12X0,04 M) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA OTEL PENTRU CONSTRUCTII,FARA SUDURA,MONTATA PE SUPORTI METALICI,102X4 MM TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 102 X 4~ OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1K ZINCAT LT= 25 X~ SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 60 GR. 5.8 S 6220

TOLI

TOLI

PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TEAVA OTEL PENTRU CONSTRUCTII,FARA SUDURA,MONTATA PE SUPORTI METALICI,127X4 MM TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 127 X 5~ OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1K ZINCAT LT= 25 X~ SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 20X 60 GR. 5.8 S 6220 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 20 GR. 5 S 4~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=50 MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=63 MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 63X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=75 MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 75X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI

IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN D=90 MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 90X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=50MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=63MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 63X1,8 STAS 6675/2 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=75MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 75X1,8 STAS 6675/2 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN PARDOSEALA CU D=90MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 90X1,8 STAS 6675/2 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE IN PERETE CU D=50MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE IN PERETE CU D=63MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 63X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920

BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE IN PERETE CU D=75MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 75X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE IN PERETE CU D=90MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 90X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 BUMBAC DE STERS CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE CU D=50MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC

PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE CU D=63MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 63X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE CU D=75MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 75X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE DIBLURI METALICE CU D=90MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 90X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 BUMBAC DE STERS INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE CU D=50MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 1 1/2 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE CU D=63MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 63X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73

CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE CU D=75MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 75X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 2 1/2 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE CU D=90MM TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 90X1,8 STAS 6675/2 DOZE ANTIEXPLOZIVE DN 3 TOLI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76 DICLORETAN CS. 17/73 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 BUMBAC DE STERS PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 13,5-23

LISTA: TUBURI DE PROTECTIE PT INSTAL. ELECTRICE BANDA ALUMINIU M 1 X 10 AL99 S5681 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 29 MM LISTA: TUBURI DE PROTECTIE PT INSTAL. ELECTRICE BANDA ALUMINIU M 1 X 10 AL99 S5681 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB METALIC,FLEXIBIL,DE PROTECTIE,NEETANS,CU SPIRALE CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD) 37-100 LISTA: TUBURI DE PROTECTIE PT INSTAL. ELECTRICE BANDA ALUMINIU M 1 X 10 AL99 S5681 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=12 MM. TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 16 X 12 NI 3990 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=15 MM. TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 19 X 15 NI 3990 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=19 MM. TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 23 X 19 NI 3990 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=22 MM. TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 26 X 22 NI 3990 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=32 MM. TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 36 X 32 NI 3990

SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJ TIP P 320G/MP,S~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND.ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 12 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 16 X 12 NI 3990 COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND.ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 15 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 19 X 15 NI 3990 COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND.ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 19 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 23 X 19 NI 3990 COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND.ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 22 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 26 X 22 NI 3990 COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RACORD TUB FLEXIBIL NEETANS SAU ETANS PT.PROT.COND.ELECTRICE INCL.PIESE RACORD.CAPETE CU D= 32 TUB FLEXIBIL PLASTIROL D 36 X 32 NI 3990 COLIER DIN TABLA ZINCATA CU CATARAMA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1/2'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 1/2 TOLI TRECERE MEDIU EXPLOZIV (~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 3/4'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 3/4 TOLI TRECERE MEDIU EXPLOZIV (~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 1 TOLI TRECERE MEDIU EXPLOZIV (~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1 1/4'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 1 1/4 TOLI TRECERE MEDIU EXPLOZIV (~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 1 1/2'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 1 1/2 TOLI TRECERE MEDIU EXPLOZIV (~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 2'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 2 TOLI TRECERE MEDIU EXPLOZIV (~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 2 1/2'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 2 1/2 TOLI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 FITING FTY (IPIP) DE ETANSARE LA TRECEREA TEVILOR DE INST.DIN MED.NORMAL IN MED.EXP.CU D 3'' LISTA: MASE IZOLANTE FITING FTY DIAMETRU 3 TOLI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1/4 TOLI LISTA: DOZE ANTIEXPL.,DE RAMIF.,DE DERIV.,FITING.PTY,PT.CABL.SI TEVI INST. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1 1/2-4 TOLI LISTA: DOZE ANTIEXPL.,DE RAMIF.,DE DERIV.,FITING.PTY,PT.CABL.SI TEVI INST. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 FUIOR CINEPA VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16 LISTA: DOZE ANTIEXPL.,DE RAMIF.,DE DERIV.,FITING.PTY,PT.CABL.SI TEVI INST. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21 LISTA: DOZE ANTIEXPL.,DE RAMIF.,DE DERIV.,FITING.PTY,PT.CABL.SI TEVI INST. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP ROTUND SIMB.RIPR MAR.13 PT.INST.ANTENA R+TV SI RAMIFIC.CIRC.EL. $ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 DOZE DE RAMIFICATIE SI TRAGERE TIP PATRAT SIMB RIPPMARIMEA 29 PENTRU CIRCUITE ELECTRICE $ DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP PATRAT SIM~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X100X100MM CUTIE TABLA NEAGRA 1,5 MM (PENTRU COFRAJE GLISANTE) ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X150X100MM CUTIE TABLA NEAGRA 1,5 MM (PENTRU COFRAJE GLISANTE) ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM. 200X200X200MM CUTIE TABLA NEAGRA 1,5 MM (PENTRU COFRAJE GLISANTE) ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 16 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE

LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 25- 35 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 50- 70 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 95-120 LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 150-300 LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE

ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 6- 10 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 16 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA 25- 35 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTIUNEA 50- 70 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTIUNEA 95-120 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE

LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 BANDA VEGETALA 30 MM TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTIUNEA 150-300 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 0,8 OL32 S 889 TALC MACINAT S 11124 BANDA VEGETALA 30 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI < 4 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI 6-10 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI 16-25 LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452

BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA VEGETALA 30 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI 35-50 LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA VEGETALA 30 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI < 4 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI 6-10 M LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CONDUCTE IZOLATE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI 16-25 M LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CONDUCTE IZOLATE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA VEGETALA 30 MM

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI 35-50 M LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CONDUCTE IZOLATE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA VEGETALA 30 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE,MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI: < 4 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE,MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI: 6-10 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE,MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI DE LEMN,SECTIUNEA CONDUCTEI:16-35 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~

IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ BANDA VEGETALA 30 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE,MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI: < 4 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE,MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI: 6-10 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE,MONTATA PE IZOLATORI PE DIBLURI PLASTIC,SECTIUNEA CONDUCTEI:16-35 MM LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: IZOLATORI PT SUSTINERE CONDUCTE ELECTR LISTA: CLEME DE LEGATURA PT CONDUCTOARE ALUM. SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA VEGETALA 30 MM DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLATA CU SECTIUNEA 1- 16 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLATA CU SECTIUNEA 25- 95 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,IZOLATA CU SECTIUNEA 120-400 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA DE CUPRU,MONTATA PE SUPORT EXISTENT,NEIZOL. CU SECTIUNEA 6- 50 MMP LISTA: CONDUCTE IZOLATE ATA DE CISMARIE,FIARTA (CERUITA) STAS 1369-67 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA PUNTE,INTENC,PT.INST.EL.FIXE MONTATA PE ZIDURI SI PLAFOANE INCLUSIV DOZELE SI LEGATURILE LISTA: CONDUCTA PUNTE PTR.INSTAL ELECTR. FIXE DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURI PROTEJATE TIP ROTUND SIM~ CLEME CAPSARE PENTRU CONDUCTOR ALUMINIU IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA PUNTE INTENC PT.INST.EL.FIXE MONTATA PE ZIDURI,PLAFOANE EXCL.DOZE INCL.LEGATURI LISTA: CONDUCTA PUNTE PTR.INSTAL ELECTR. FIXE CLEME CAPSARE PENTRU CONDUCTOR ALUMINIU IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE LISTA: CONDUCTA PT CURENTI SLABI ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FLUX (PASTA DECAPANTA) PENTRU LIPIREA COSITORULUI NID 2~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889 TALC MACINAT S 11124 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 20X3 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE,DIN BANDA OTEL LAMINATA 25X4 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 CONDUCTA OTEL PT LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 30X3 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1K SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 CONDUCTA OTEL PT LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN OTEL ROTUND D =12 MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500

NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN OTEL ROTUND D =14 MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 14 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONDUCTA OTEL PT LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN OTEL ROTUND D =16 MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PIESA FLEX.DE CUPRU PT.RACORDAREA SUPLIMENTARA A RECEPTOARELOR ELECTRICE LA PAMINT LISTA: CONDUCTE IZOLATE LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CANAL BARE DISTRIB.EL.TRIPOLARA CU NUL FARA DISPOZ.SUSTINERE 200,400,630 A LISTA: CANAL DE BARE SI DISTRIB ELECTRICA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CANAL BARE DISTRIB.EL.TRIPOLARA CU NUL FARA DISPOZ.SUSTINERE 750,1000 A LISTA: CANAL DE BARE SI DISTRIB ELECTRICA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

CANAL BARE DISTRIB.EL.TRIPOLARA CU NUL FARA DISPOZ.SUSTINERE 1350,1500,1600 A-IS 41KA LISTA: CANAL DE BARE SI DISTRIB ELECTRICA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CANAL BARE DISTRIB.EL.TRIPOLARA CU NUL FARA DISPOZ.SUSTINERE 1600 A-IS 50-96KA LISTA: CANAL DE BARE SI DISTRIB ELECTRICA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CANAL BARE DISTRIB.EL.TRIPOLARA CU NUL FARA DISPOZ.SUSTINERE 2500 A-IS 75-110KA LISTA: CANAL DE BARE SI DISTRIB ELECTRICA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,200,400,630 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,750,1000 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB EL IN BARE:DE COLT DERIVATIE RACORD REDUCTIE CAPAT 1350 1500 1600AIS41K LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,1600 A-IS 96KA LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE COLT,DERIVATIE,RACORD,REDUCTIE,CAPAT,2500 A-IS 110KA LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE DILATATIE,200,400,630 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE DILATATIE,750,1000 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE DILATATIE,1350,1500,1600A-IS 41KA LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE DILATATIE,1600 A-IS 96KA LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB.EL.IN BARE:DE DILATATIE,2500 A-IS 110KA LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB EL IN BARE:CU SIGURANTE,25 SAU 63 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB EL IN BARE:CU SIGURANTE,100 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB EL IN BARE:CU SIGURANTE,315 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB EL IN BARE:CU SIGURANTE,400 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ACCESORIE LA DISTRIB EL IN BARE:CU SIGURANTE,630 A LISTA: CUTII ACCESORII LA DISTRIB ELECTR IN BARE PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 14 OL34 ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN OL.CORNIER.30X30X CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 6 ARC6 S 7666~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.4 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN OL.CORNIER 40X40X CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 40X 40X 5 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 6 ARC6 S 7666~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.4 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN OL.CORNIER 50X50X SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 12 X 20 GR. 5~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.4 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN OL.CORNIER 60X60X SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 12 X 20 GR. 5~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.4 SUDOR ELECTRIC CAT.3 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN OL.CORNIER.100X10 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 100X100X 10 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 12 X 20 GR. 5~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2

LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.4 SUDOR ELECTRIC CAT.3 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN SINA CF.TIP 18. SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ SINA DE CALE FERATA TIP 18 (TIP USOR) CAL.1 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 22X 100 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 16 ARC6 S 7666~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.6 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 22 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 22 GR. 5 S ~ LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.4 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN SIRMA DE CU. D=6 M SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 10 X 25 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 16 ARC6 S 7666~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 SIRMA ROTUNDA DE CUPRU HA D= 6 CU99,5 S 683 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN SIRMA DE CU. D=8 M SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 10 X 25 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 16 ARC6 S 7666~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 SIRMA ROTUNDA DE CUPRU 1/2T D= 8 CU99,5 S 683 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONDUCTA PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE MONTATA PE SUPORT EXIST.DIN CUPRU PROFILAT TT SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 10 X 25 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~

ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 16 ARC6 S 7666~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 FIR CONTACT SECUNDAR PROFILATA PENTRU TRAMVAI 80MMP CU~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR DE SUSTINERE PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE TIP:IMPR,IC $ LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.5 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR DE SUSTINERE PT.CALE DE CONTACT LA PODURILE RULANTE TIP SB1 $ LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.5 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 LACATUS CONSTR. METAL-B CAT.2 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR SUSTINERE CALE CONTACT LA POD RULANT TIP:ISR-1 DIN RASINA SINTETICA 750 DAN-ARMAT $ LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 80 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR SUSTINERE CALE CONTACT LA POD RULANT TIP:IJ2,3,4 SAU 5 DIN RASINA SINTETICA $ LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 80 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR SUSTINERE CALE CONTACT LA POD RULANT TIP:IJ7,8 SAU 9 DIN RASINA SINTET.PT.BARE MAGISTRAL LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 80 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR SUSTINERE CALE CONTACT LA POD RULANT TIP:SR1,DIN RASINA SINTETICA PT.CABLU 45KA/0,5 ML LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 80 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR SUSTINERE CALE CONTACT LA POD RULANT TIP:SR10 DIN RASINA SINTETICA PT.CABLU 45KA,CAP.TE LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 80 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 IZOLATOR SUSTINERE CALE CONTACT LA POD RULANT TIP:CATARAMA,INCLUSIV BRIDA TRACTIUNE $ LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 50X 50X 6 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CLEMA IZOLANTA SUPORT PENTRU CABLU (DESEN 652-038-00TTB) $ LISTA: IZOLATORI SI CLEME IZOL. PT PODURI RULANTE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONSOLA PT.IZOLATOARELE DE SUSTINERE A CONDUCTELOR LA CALEA DE CONTACT A PODURILOR RULANTE PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U18 OL37~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B ~ TIJE OTEL FILET AMBELE CAPETE N.I.619-62 16 X 250 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 16 ARC6 S 7666~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 16 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 NUMERE PENTRU BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE LISTA: ETICHETE SI NUMERE PT BRANSAM. COLOANE CIRCUITE SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889 CUIE CU CAP PLAT TIP B 2 X 20 OL34 S 2111 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE LISTA: ETICHETE SI NUMERE PT BRANSAM. COLOANE CIRCUITE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI LEMN LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI METALICE LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE CONSOLE FIXATE DIRECT PE ZID LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE SUSPENSII DIN CABLU OTEL LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN BACHELITA NIDAX DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE<10MMP LISTA: CABLURI IZOLATE DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI LEMN,CONDUCTE 16 SAU 25MMP LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE<10MMP LISTA: CABLURI IZOLATE DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID PE DIBLURI METALICE,CONDUCTE 16 SAU 25MMP LISTA: CABLURI IZOLATE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.16 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.25 SAU 35 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.50 SAU 70 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.95 - 150 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.185 SAU 240 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~

SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP LISTA: CABLURI IZOLATE DOZE RAMIFICATIE BACHELITA PENTRU CABLU IPE 4 IESIRI SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 16 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 25 SAU 35 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 50 SAU 70 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 95-150 MMP.

LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 185 SAU 240 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 25 SAU 35MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 95 SAU 120MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 150 SAU 185MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE 240MMP

LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE < 16 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE 25 SAU 35 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE 50 SAU 70 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE 95 SAU 120 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE 150 SAU 185 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDUCTE 240 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP.* LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 70 SAU 95 LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 120 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 150 SAU 1 LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 240 MMP. LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 M LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~

SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 33-61 CONDUCTE DE 0,75-2,5 M LISTA: CABLURI IZOLATE CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE PODURI CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MM LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE PODURI CU 33-61 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MM LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR.~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SCOABE DIN RASINI FENOL FORMALDEHIDICE (BACHELITA) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CU 2-19 COND.DE 0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CU 10-48 COND.DE 0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CU 20-61 COND.DE 0,75-2,5MMP

LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE POD CABLURI,CU 2-19 COND.DE 0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE POD CABLURI,CU 10-48 COND.DE 0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,MONTAT LIBER PE POD CABLURI,CU 20-61 COND.DE 0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-48 COND.0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.22-61 COND.0,75-2,5MMP LISTA: CABLURI IZOLATE TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE CABLU TELECOMUNICATII TCC2YY- I 1X0,6 S. 7~ TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SCOATEREA INVELIS.IUTA DE PE CABLURI,CONDUCTE <35MMP BUMBAC DE STERS PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SCOATEREA INVELIS.IUTA DE PE CABLURI,CONDUCTE 50-95MMP BUMBAC DE STERS PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SCOATEREA INVELIS.IUTA DE PE CABLURI,CONDUCTE 120-240MMP BUMBAC DE STERS PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <2X10MMP BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~

BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 2X16 SAU 2X25MMP ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8X 9,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. <4X10MMP BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 4X16 SAU 3X25+16MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8X 9,~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8X 9,~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X70+35 SAU 3X95+50MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60

ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.AL. 3X185+95 SAU 3X240+120MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12~ FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 2X16 SAU 2X25MMP ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <4X10MMP FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 4X16 SAU 3X25+16MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60

FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X35+16 SAU 3X50+25MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10X11,~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X70+35 SAU 3X95+50MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 ~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10X11,~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X120+50 SAU 3X150+70MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 ~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. 3X185+95 SAU 3X240+120MMP PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SIRMA ALUM PENTRU ELECTROTEHNICA D= 1 TIP A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM LAC OLEOBITUMINOS C.44(462) NID 649-57 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12~ FISIE TABLA PLUMB PENTRU MARCAREA CABLURILOR 300X20X2 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT < 4 CON TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 5-10 CON TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 11-24 CO TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 25-30 CO TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 31-48 CO TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 49-61 CO TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT < 4 COND CUTIE TERMINALA PENTRU INTERIOR PENTRU CABLU CIRCUITE S~ MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 5-10 CON CUTIE TERMINALA PENTRU INTERIOR PENTRU CABLU CIRCUITE S~ MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 11-24 CON CUTIE TERMINALA PENTRU INTERIOR PENTRU CABLU CIRCUITE S~ MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 25-30 CON CUTIE TERMINALA PENTRU INTERIOR PENTRU CABLU CIRCUITE S~ MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 31-48 CON CUTIE TERMINALA PENTRU INTERIOR PENTRU CABLU CIRCUITE S~ MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE TERMIN.PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT 49-61 CON CUTIE TERMINALA PENTRU INTERIOR PENTRU CABLU CIRCUITE S~ MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 TUB PVC FLEXIBIL DN 5 S 8399 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 BUTONI PVC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 3(CU RACORDURI DE 2''/1'') CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPIP,TIP:3 CU 2 RACORD~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 5~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 COLIER METALIC TIP TEHNOMETALICA VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 2(CU RACORDURI DE 2''/1 1/2'') COLIER METALIC TIP TEHNOMETALICA BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPIP,TIP:2 CU 2 RACORD~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 8~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CUTIE ANTIEXPL.CTM-IPIP DE TR.CABLURI-MOTOARE TIP 1(CU RACORDURI DE 3''/2'') COLIER METALIC TIP TEHNOMETALICA BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ BANDA MATASE VEGETALA LACUITA LATIMEA 15 MM CUTIE TRECERE ANTIEXPLOZIVA CTN, IPIP,TIP:1 CU 2 RACORD~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10X11,~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 MASA IZOLANTA BITUMINOASA NEAGRA B65 (MTN) S 3897 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SINA OTEL I 16 PT. RULARE CARUCIOR CABLURI ELEC.ALIM.POD RUL.INCL.PIESE DIL.MONT.PE SUPORT EXISTEN PROFIL NORMAL I 16 OL37-1N S 565 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 60 X 10 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CARUCIOR CU ROLE PT.CABLU ALIM.POD RULANT. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CULEGATOR CURENT EL.PT.ALIM.POD.RULANT DE 200A,TIP ROLA RIGID SAU TIP TROLEU CU ROLA LISTA: CULEGATOR DE CURENT CONDUCTOR VLPY 50 NI 1900 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 10 X 50 GR. 5.8 S4272 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 10 ARC6 S 7666~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CULEGATOR CURENT EL.PT.ALIM.POD.RULANT DE 500A,CU TALPA TIP PANTOGRAF LISTA: CULEGATOR DE CURENT CONDUCTOR VLPY 50 NI 1900 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 10~ ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 10 X 50 GR. 5.8 S4272 PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ SAIBA GROWER SERIA USOARA R M 10 ARC6 S 7666~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 10 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL <16 MM $ LISTA: PRESETUPE PT FIXARE CABLURI LA TABLOURI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 21,29 MM $ LISTA: PRESETUPE PT FIXARE CABLURI LA TABLOURI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 36-52 MM $ LISTA: PRESETUPE PT FIXARE CABLURI LA TABLOURI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRESETUPA FIX.CABLURI LA ELECTROMOT.TABLOURI,APARATE CU DIAMETRUL 56 MM $ LISTA: PRESETUPE PT FIXARE CABLURI LA TABLOURI INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA * LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJA~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA SPECIALA LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR CONSTR.NORMALA DIN BACHELITA SAU CONSTR.E LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INTRERUPATOR MANUAL APARENT DIBLURI LEMN UNIPOLAR IN CARCASA METAL SAU PACHET BIPOLAR DE 10-2

LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI LEMN,PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.CONS.NORM.SAU CONST.ETANSA DIN BACHEL. LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.UNIPOL.IN CARC.MET.SAU PACHET BIPOL.DE 10-25A LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI MAT.PL.PACHET TRIPOLAR 10 SAU 25A LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET BIPOLAR DE 10 SAU 25 A LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET BIPOLAR,63A LA CONDUCTE ALUM. LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET BIPOLAR,63A LA CONDUCTE CUPRU LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET TRIPOLAR DE 10 SAU 25 A LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET TRIPOLAR,63A LA CONDUCTE ALUM. LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPATOR MANUAL PE CONSOLA,PACHET TRIPOLAR,63A LA CONDUCTE CUPRU LISTA: INTRERUPATOARE MANUALE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,PE DIBLURI LEMN LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V,PE DIBLURI MAT.PLASTIC LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INTRERUPTOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN ULEI,0,5KV 25A,PE DIBLU LEMN LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INTRERUPTOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN ULEI,0,5KV 25A,PE BOLT METAL LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INTRERUPTOR AUTOMAT PROTECTIE,TRIPOL.IN ULEI,0,5KV 25A,PE CONSOLA LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI 0,5KV 100A PE CONS.LA COND.AL LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN ULEI 0,5KV 100A PE CONS.LA COND.CU LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPTOR AUTOMAT PROT.TRIPOL.IN AER AMT 0,5KV 200A PE CONSOLA LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR USOL 400-800A EXCLUS.CONSOLA SI RACORDAREA LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INTRERUPTOR AUTOMAT TRIPOLAR OROMAX,EXECUTIE FIXA SI DEBROSABILA,DE 1000-2500A,EXCLUSIV RACORD LISTA: INTRERUPATOARE AUTOMATE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 10 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJA~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT DE SERIE CONSTR NORMALA EXCLUSIV DOZA APARAT LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.PT.INTENC LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA PT.SCARA SAU CONSTR.IMPERMEA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJA~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA APARAT LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONSTR.ETANSA,METALICA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONSTR.NORM.PT.SCARA SAU CONSTR.ETANSA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI LEMN,SERIE,CONSTR.ETANSA PT.SCARA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT,DIBLURI MAT.PL.SERIE,CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.ETANSA LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE

SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBLURI MAT.PL.SERIE CONSTR.ETANSA METAL. LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL.MAT.PL.SERIE CONSTR.NORM.PT.SCARA SAU C.ETANS.CARCASA BACHE LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COMUTATOR UNIPOLAR APARENT DIBL.MAT.PL.SERIE CONSTR.ETANSA PT.SCARA CARCASA METALICA. LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COMUTATOR UNIVERS.(VOLTMET.),CU LAMPA SEMNALIZARE LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PINZA AMBALAJ 90 CM LAT (DIN BUMBAC) ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN AER,25A,DIBLU LEMN LA COND.AL (CU) LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN AER,25A,PE CONSOLA LA COND.AL (CU) LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN AER,63A,PE CONSOLA LA COND.AL LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN AER 63A,PE CONSOLA LA COND.CU. LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN ULEI 100A PE CONSOLA LA COND.AL LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PAPUCI ALUMINIU 35MMP PRESAT SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN ULEI 100A PE CONSOLA LA COND.CU LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,MAN.CONT.IN ULEI 200A PE CONSOLA EXCLUS.RACORD. LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN AER,25A,DIBLU LEMN,LA COND.AL (CU) LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN AER,25A,PE CONSOLA LA COND.AL (CU) LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~

SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN AER,63A,PE CONSOLA LA COND.AL LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN AER,63A,PE CONSOLA,LA COND.CU LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN ULEI,40A,PE CONSOLA,LA COND.AL LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5

COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN ULEI,40A,PE CONSOLA,LA COND.CU LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN ULEI,100A,PE CONSOLA,LA COND.AL LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PAPUCI ALUMINIU 35MMP PRESAT SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COMUTATOR STEA-TRIUNGHI,AUTOM.CONT.IN ULEI,100A,PE CONSOLA,LA COND.CU LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COMUTATOR CU CAME CU UNUL SAU MAI MULTE ETAJE LISTA: COMUTATOARE MANUALE SI AUTOMATE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 10;25 A PE DIBLURI DE LEMN RACORDAT LA CONDUCTE AL.SAU CU. LISTA: CONTACTOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 40;63 A PE DIBLURI DE LEMN RACORDAT LA CONDUCTE AL. LISTA: CONTACTOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 40;63 A PE DIBLURI DE LEMN RACORDAT LA CONDUCTE CU. LISTA: CONTACTOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 10;25 A PE DIBLURI METALICE RACORDAT LA CONDUCTE AL.SAU CU. LISTA: CONTACTOARE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 40;63 A PE DIBLURI METALICE RACORDAT LA CONDUCTE AL. LISTA: CONTACTOARE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~

CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 40;63 A PE DIBLURI METALICE RACORDAT LA CONDUCTE CU. LISTA: CONTACTOARE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 10;25 A PE CONSOLA METALICA RACORDAT LA CONDUCTE AL.SAU C LISTA: CONTACTOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 40;63 A PE CONSOLA METALICA RACORDAT LA CONDUCTE AL. LISTA: CONTACTOARE PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 40;63 A PE CONSOLA METALICA RACORDAT LA CONDUCTE CU. LISTA: CONTACTOARE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 100 A PE CONSOLA METALICA RACORDAT LA CONDUCTE AL. LISTA: CONTACTOARE PAPUCI ALUMINIU 16MMP PRESAT ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 100A PE CONSOLA METALICA RACORDAT LA CONDUCTE CU. LISTA: CONTACTOARE PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 6~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 CONTACTOR (INTRERUPTOR) AUTOMAT DE 200 A PE CONSOLA METALICA EXCLUSIV RACORDAREA. LISTA: CONTACTOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJA~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA;MONTATA INGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT.INTENC,BACHEL.SAU AMINO. LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE RADIO SI TELEVIZIUNE LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 ELECTRONIST CAT.3 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAPSULATA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.ETANS.METALICA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN TRIPOLARA DE 10 SAU 25A CU FISA IN CARCASA DE BACHELITA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,TRIPOL.25 A FISA,CARCASA DIN FONTA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE CAP LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PRIZA;MONTATA PE DIBLU MAT.PL.BIPOLARA,CONS.ETANSA METALICA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PRIZA;MONTATA PE DIBLU MAT.PL.BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL,BACHELITA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC TRIPOLARA DE 10 SAU 25A CU FISA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PRIZA;MONTATA PE DIBLU MAT.PL.TRIPOL.25A,FISA,CARCASA,FONTA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PRIZA;MONTATA PE BOLT METALIC TRIPOL.25A,FISA,CARCASA,FONTA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA;MONTATA PE CONSOLA,TRIPOL.63A,CU FISA,LA CONDUCTE ALUM. LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA;MONTATA PE CONSOLA,TRIPOL.63A,CU FISA,LA CONDUCTE CUPRU LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 8 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PRIZA TRIFAZICA,DE 63A,CAPSULATA IN SILUMINIU,EXCLUSIV CONSOLA SI RACORDAREA LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 FISA BIPOLARA OBISNUITA DE 6 SAU 10 A LISTA: FISE BIPOLARE SI TRIPOLARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 FISA BIPOLARA CU CONTACT DE PROTECTIE (NUL),DE 10A LISTA: FISE BIPOLARE SI TRIPOLARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA,MONTAT INGROPAT SAU PT.SONERIE LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJA~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 BUTON PENTRU ACTIONAREA AUTOMATULUI DE SCARA MONTAT INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.INST.SEMNALIZARE OPTICA DE ANULARE CU RELEU MONT.INGROPAT. LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJA~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA,MONTAT PE DIBLURI LEMN SAU PT.SONERIE LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.SONERIE DE BIROU,CU ROZETA,MONT.PE DIBLU LEMN LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA ROZETA PENTRU SONERIE SNUR MR-250 2X 0,75 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,PT.ACTION.LA DIST.CARCASA BACHEL.DIBLU LEMN LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,PT.ACTION.LA DIST.CARCASA METAL.DIBLU LEMN LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.AUTOMAT SCARA,MONTAT PE DIBLURI MAT.PL.SAU PT. SONERIE LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.SONERIE,BIROU,CU ROZETA,PE DIBLURI MAT.PLASTIC LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA ROZETA PENTRU SONERIE SNUR MR-250 2X 0,75 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,ACTION.LA DIST.CARCASA BACHEL.DIBLU MAT.PL. LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ET.DIBLU MAT.PL. LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,ACTION.LA DIST.CARCASA BACHELITA PE CONSOLA LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,ACTION.LA DIST.CARCASA MET.ETANS PE CONSOLA LISTA: BUTOANE DE ACTIONARE SI COMANDA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 20 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 6 CAD S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 CAD~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,DE CAMERA PT.1 BEC LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE LEMN DE CAMERA PT 2 BECURI LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE LEMN DE CAMERA PT 3 BECURI LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC,DE CAMERA PT.1 BEC LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC DE CAMERA PT 2 BECURI LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC DE CAMERA PT 3 BECURI LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 APARAT DE SEMNALIZARE ACUSTICA (HUPA,GONG,SONERIE)TIP... LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 TUB PVC FLEXIBIL DN 6 S 8399 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 APARAT DE SEMNALIZARE OPTICA (INDICATOR POZITIE,CASETA,LAMPA SEMNALIZ.) LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CUTIE PENTRU LAMPI DE ALARMA TIP RE 7203 SAU RE 2082 LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CHEIE VOLTMETRU,RELEU VOLTMETRIC,SUPORT FUZIBIL,BOXA ALARMA,ETC. LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 30 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU BUZER)DIBL.LEMN LISTA: SONERII SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT SAU BUZER)DIBL.MAT.PL. LISTA: SONERII CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE

SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SONERII SI ELEM.DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-GRUP SONERIE CU PRIZA,FISE,TRANS.SON.DIBLURI LEMN LISTA: SONERII LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE LISTA: FISE BIPOLARE SI TRIPOLARE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ PLACA LEMN PENTRU PRIZA TRANSFORMATOR SI SONERIE TRANSFORMATOR SONERIE UZ CASNIC 120V/5 SI 8V;0,5A:RS 79~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SONERII SI ELEM.DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-GRUP SONERIE CU PRIZA,FISE,TRANS.SON.DIBLURI MAT.PLAS LISTA: SONERII LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE LISTA: FISE BIPOLARE SI TRIPOLARE PLACA LEMN PENTRU PRIZA TRANSFORMATOR SI SONERIE TRANSFORMATOR SONERIE UZ CASNIC 120V/5 SI 8V;0,5A:RS 79~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TRANSF.SON.SAU SEMNALIZ.3-5-8V,PE DIBLURI LEMN LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE LISTA: FISE BIPOLARE SI TRIPOLARE TRANSFORMATOR SONERIE UZ CASNIC 120V/5 SI 8V;0,5A:RS 79~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TRANSF.SON.SAU SEMNALIZ.3-5-8V,PE DIBLURI MAT.PL. LISTA: PRIZE BIPOLARE SI TRIPOLARE LISTA: FISE BIPOLARE SI TRIPOLARE TRANSFORMATOR SONERIE UZ CASNIC 120V/5 SI 8V;0,5A:RS 79~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TRANSF.SON.SAU SEMNALIZ.24V SI...VA,DIBLU LEMN LISTA: TRANSFORMATOARE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TRANSF.SON.SAU SEMNALIZ.24V SI...VA,DIBLU METAL LISTA: TRANSFORMATOARE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TABLOU SON.SAU SEMNALIZ.CU 5 NUMERE DIBLU LEMN LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TABLOU SON.SAU SEMNALIZ.CU 10 NUMERE,DIBLU LEMN LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TABLOU SON.SAU SEMNALIZ.CU 5 NUMERE,DIBLU MAT.P LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75

ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SONERII SI ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-TABLOU SON.SAU SEMNALIZ.CU 10 NUM.DIBLU MAT.PL. LISTA: APARATE SEMNALIZ. ACUSTICA SI OPTICA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TRANSFORMATOR MONOFAZIC DE PROTECTIE 220/24 V 100 VA MONTAT PE DIBLURI DE LEMN LISTA: TRANSFORMATOARE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TRANSFORMATOR MONOFAZIC DE PROTECTIE 220/24 V 100 VA MONTAT PE DIBLURI METALICE LISTA: TRANSFORMATOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TRANSFORMATOR DE TENSIUNE PT.INTERIOR MONOPOLAR TIP TIM-0,5 MONTAT PE SUPORT EXISTENT LISTA: TRANSFORMATOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 12 ARC6 ~ SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 60 GR. 5.8 S 6220 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TRANSFORMATOR DE TENSIUNE PT.INTERIOR BIPOLAR TIP TIB-0,5 MONTAT PE SUPORT EXISTENT LISTA: TRANSFORMATOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 12 ARC6 ~

SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 12X 60 GR. 5.8 S 6220 PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TRANSFORMATOR DE CURENT PT.INTERIOR TIP TRECERE CIT-0,5 SAU CIR-0,5 MONTAT PE SUPORT EXISTENT LISTA: TRANSFORMATOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TRANSFORMATOR DE CURENT PT.INTERIOR TIP SUPORT CIS-0,5 SAU CIRS-0,5 MONTAT PE SUPORT EXISTENT LISTA: TRANSFORMATOARE CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP D S 917 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23~ ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 10X 50 GR. 5.8 S 6220 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6 ZN ~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 10 GR. 5 S 4~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 BATERIE (GRUP) ACUMULATORI CU PLACI DE PLUMB DE 4 SAU 6 V SI ... AH LISTA: BATERII ACUMULATORI CU PLACI DE PLUMB CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PLACA DE TRECERE DIN PERTINAX PT.BATERIE DE ACUMULATOARE DE 48-220V MONTATA PE ZID PERTINAX PLACI GROSIMEA=0,5-80 MM SIMBOL EA TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 10 X1000 GARNITURI CAUCIUC PRESIUNE CU INSERTIE > 60% PINZA TIP1~ BOLT DE TRECERE CU LUNGIMEA = 120 D=8 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 150 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 16 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 ~ OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 REDRESOR CU SELENIU SAU SILICIU CU RACIRE IN AER,GREUTATE PINA LA 50KG SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~

PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.3 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 REDRESOR CU SELENIU SAU SILICIU CU RACIRE IN AER,GREUTATE DE 51-100KG SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.3 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 REDRESOR CU SELENIU SAU SILICIU CU RACIRE IN AER,GREUTATE DE 101-150KG SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.3 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 REDRESOR CU SELENIU SAU SILICIU CU RACIRE IN AER,GREUTATE DE 151-250KG SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.3 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 REDRESOR CU SELENIU SAU SILICIU CU RACIRE IN AER,GREUTATE DE 251-500KG SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.3 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 REDRESOR CU SELENIU SAU SILICIU CU RACIRE IN ULEI,GREUTATE DE 1500-2000KG SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.3 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.2 ELECTRICIAN POST TRAFO CAT.4 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M REDRESOR USCAT CU DIODE;TIRIST CU SAU FARA REGLAJ AUTOMAT 1 PANOU 1000X2000X2500MM COMUN RED SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M REDRESOR USCAT CU DIODE;TIRIST CU SAU FARA REGLAJ AUTOMAT 1 PANOU REDR.FORTA SI UNUL DE COMAN SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M REDRESOR USCAT CU DIODE;TIRIST CU SAU FARA REGLAJ AUTOMAT 2 PANOURI REDR.FORTA SI UNUL DE COMA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M REDRESOR USCAT CU DIODE;TIRIST CU SAU FARA REGLAJ AUTOMAT 3 PANOURI REDR.FORTA SI UNUL DE COMA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 50 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.2 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.1 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE CAT.4 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M REOSTAT PORNIRE MOTOARE,EXCLUSIV RACORDAREA PUTEREA NOM.MOTOR FIIND DE 11...18,5KW LISTA: REOSTAT DE PORNIRE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

REOSTAT PORNIRE MOTOARE,EXCLUSIV RACORDAREA PUTEREA NOM.MOTOR FIIND DE 22...40KW LISTA: REOSTAT DE PORNIRE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 REOSTAT PORNIRE MOTOARE,EXCLUSIV RACORDAREA PUTEREA NOM.MOTOR FIIND DE 55...100KW LISTA: REOSTAT DE PORNIRE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 REOSTAT PORNIRE MOTOARE,EXCLUSIV RACORDAREA PUTEREA NOM.MOTOR FIIND DE 110...200KW LISTA: REOSTAT DE PORNIRE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 LEGAREA ELECTROMOTORULUI 0,55...4KW,LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU $ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX15MM ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,5 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LEGAREA ELECTROMOTORULUI 5,5...11KW,LA CONDUCTE DE ALUMINIU SAU CUPRU $ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX15MM ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,5 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LEGAREA ELECTROMOTORULUI 15...40KW,EXCLUSIV MONTAREA PAPUCILOR PT.COND.EL. $ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,5 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LEGAREA ELECTROMOTORULUI 55 SAU 100KW,EXCLUS.MONTARE.PAPUCI.PT.COND.EL. $ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,5 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LEGAREA ELECTROMOTORULUI 125 SAU 200KW,EXCLUS.MONTARE.PAPUCI.PT.COND.EL. $ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE BANDA P.V.C. TIP STERLING 20 X 0,5 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 APARAT ELECTRIC PENTRU POD RULANT-CONTROLER IN AER(ULEI),CIRCUITE PRIMARE 25...100A SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 APARAT ELECTRIC PENTRU POD RULANT CONTROLER MANIPULATOR C-DA.CIRCUITE SEC.6---10A. SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ SAIBA GROWER USOARA ARC6A S7665 M 12 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 APARAT ELECTRIC PENTRU POD RULANT-ELECTROMAGNET DE FRINARE ELECTROMAGNET FRINARE PENTRU POD RULANT EL 50B D=4MM CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 10 ARC6A ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 10X 35 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 10 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 10 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 APARAT ELECTRIC PENTRU POD RULANT-BROASCA DE BLOCAJ ELECTRIC PENTRU CABINA BROASTE ELECTRICE TIP EA COD 4500 PENTRU CABINA POD RU~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 12 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 ~ ULEI GRAFITAT TIP T CS 144 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APARAT ELECTRIC PENTRU POD RULANT-CLOPOT (SONERIE) CU MOTOR CLOPOT CU MOTOR PENTRU POD RULANT CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PREC.M 4 X 12 GR. 5~ PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 4 GR. 5 S 4~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 4 OL34 ~ ULEI GRAFITAT TIP T CS 144 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LIMITATOR DE CURSA,COD 4460 LISTA: LIMITATOARE DE CURSA ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.8 S 920 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 12 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 12 ARC6A ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CEASORNIC ELECTRIC,MONTAT PE PERETE SAU SUSPENDAT SI RACORDAT LA RETEA

LISTA: BORNE PT.TABLOU ELECTRIC PE PLACA DE MARMURA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 3 OL34 ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE PROTECTOR DE POL (PARAFULGER) PROTECTOR DE POL TIP HRS 7353 B (PARAFULGER) ELECTRONIST CAT.4 ELECTRONIST CAT.1 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE GRUP DE AMPLIFICATORI FORMAT DIN 3 AMPLIFICATORI AMPLIFICATOR ANTENA COLECTIVA B.3.TV.C.6;174-183 MHZ BLOC ALIMENTARE .DESEN P10464 AMPLIFICATOR UUNDE LUNGI,~ CUTIE METAL PENTRU GRUP AMPLIFICARE INSTALATIE ANTENA C~ AMPLIFICATOR ANTENA COLECTIVA B.1.TV.C.2;UNDE ULTRASCUR~ AMPLIFICATOR DE RADIO UNDE LUNGI MEDII SCURTE PENTRU AN~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 ELECTRONIST CAT.5 ELECTRONIST CAT.4 ELECTRONIST CAT.2 ELECTRONIST CAT.3 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE GRUP DE AMPLIFICATORI FORMAT DIN 4 AMPLIFICATORI AMPLIFICATOR ANTENA COLECTIVA B.1.TV.C.2;UNDE ULTRASCUR~ AMPLIFICATOR ANTENA COLECTIVA B.3.TV.C.6;174-183 MHZ BLOC ALIMENTARE .DESEN P10464 AMPLIFICATOR UUNDE LUNGI,~ CUTIE METAL PENTRU GRUP AMPLIFICARE INSTALATIE ANTENA C~ AMPLIFICATOR DE RADIO UNDE LUNGI MEDII SCURTE PENTRU AN~ ANSAMBLU AMPLIFICATOR DE RADIO UNDE ULTRASCURTE, DESEN ~ SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 ELECTRONIST CAT.3 ELECTRONIST CAT.2 ELECTRONIST CAT.5 ELECTRONIST CAT.4 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE DISTRIBUITOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 2 CIRCUITE DISTRIBUITOR SEMNAL AMPLIFICAT ADAPTOR IMPEDANTA CU 2 I~ ELECTRONIST CAT.4 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE DISTRIBUITOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 3 CIRCUITE DISTRIBUITOR SEMNAL AMPLIFICAT CU 3 IESIRI 3 CIRCUITE 4~ ELECTRONIST CAT.4 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE DISTRIBUITOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 4 CIRCUITE DISTRIBUITOR SEMNAL AMPLIFICAT ADAPTOR IMPEDANTA CU 4 I~ ELECTRONIST CAT.4 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE ANSAMBLU ATENUATOR PT.ANTENA COLECTIVA DE RADIO ANSAMBLU ATENUATOR PENTRU ANTENA COLECTIVA RADIO,TELEVI~ ELECTRONIST CAT.4 ELECTRONIST CAT.1

ELECTRONIST CAT.5 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE ANSAMBLU ATENUATOR PT.ANTENA COLECTIVA DE TELEV. ANSAMBLU ATENUATOR PENTRU ANTENA COLECTIVA RADIO,TELEVI~ ELECTRONIST CAT.4 ELECTRONIST CAT.5 ELECTRONIST CAT.1 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE TIP ULMS SI UUS ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA OTEL ZINCATA RETELE TRAMVAI SI TROLEIBUZ D= 6 S~ ANTENA COLECTIVA RADIO TELEVIZIUNE UNDE LUNGI MEDII SCU~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTRONIST CAT.5 ELECTRONIST CAT.2 ELECTRONIST CAT.3 ELECTRONIST CAT.1 ELECTRONIST CAT.4 ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE TIP ULMS ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SIRMA OTEL ZINCATA RETELE TRAMVAI SI TROLEIBUZ D= 6 S~ ANTENA COLECTIVA RADIO TELEVIZIUNE UNDE LUNGI MEDII SCU~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTRONIST CAT.5 ELECTRONIST CAT.3 ELECTRONIST CAT.4 ELECTRONIST CAT.1 ELECTRONIST CAT.2 APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV LISTA: APARATE ELECTR ANTIGRIZUTOASE SI ANTI EXPLOZ. SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 16 OL34 ~ SAIBA GROWER GREA ARC6A S7665 M 16 PRESETUPA SILUMINIU PS 16 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ SAIBA GROWER SERIA MIJLOCIE NEAGRA M 6 ARC6 ~ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORP DE ILUMINAT,SIMPLU MONT.CLADIRI LOC.SI SOCIAL-CULTURALE $ CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORPURI DEILUMINAT CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORP DE ILUMINAT,SPECIAL MONT.CONSTR.IND.PE ELEMENTE DE BETON $ CIRLIG DE PLAFON D=6,5X100MM, N.I.8/59 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CIRLIG DE PLAFON PENTRU CORP DE ILUMINAT,SPECIAL MONT.CONSTR.IND.PE ELEMENTE METALICE $ CIRLIG SPECIAL U-2-8 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA PT.CORP DE ILUMINAT TIP PENDUL TIJA METALICA DE 1/8 TOLI, PENTRU CORPURI DE ILUMINAT" INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.INST.LA CORP.ILUM.CU ABAJ.SAU PEND TIJA >1200MM FS SAU FSY LISTA: CONDUCTA CUPRU IZOLATA FLEXIBILA COND.INST.LA CORP.ILUM.CU ABAJ.SAU PEND.TIJA >1200MM FCIPI SI FCIP250 DE 2X0,75 MMP. LISTA: CONDUCTA CUPRU IZOLATA FLEXIBILA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 COND.INST.LA CORP.ILUM.CU ABAJ.SAU PEND TIJA >1200MM FCII,FCI250 DE 1X0,75MMP;F750 SAU FY DE 1MMP LISTA: CONDUCTA CUPRU IZOLATA FLEXIBILA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBISNUIT,CU NIPLU SI INEL NIPLU CU INEL G.1/8 TOLI MICM-NID 290-60 DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBISNUIT CU NIPLU,INEL SI ABAJUR. NIPLU CU INEL G.1/8 TOLI MICM-NID 290-60 ABAJUR LA DULIE DIN TABLA VOPSITA DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBISNUIT CU ABAJUR LA DULIE. NIPLU CU PRESPAN BALDACHIN METALIC PENTRU MASCAREA LEGATURILOR LA TAVAN ~ MACARA TIP M 1/4 TOLI PENTRU SUSPENSOR CORP ILUMININAT~ ABAJUR LA DULIE DIN TABLA VOPSITA DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBISNUIT CU ABAJUR LA SUSTINATOR. NIPLU CU PRESPAN BALDACHIN METALIC PENTRU MASCAREA LEGATURILOR LA TAVAN ~ MACARA TIP M 1/4 TOLI PENTRU SUSPENSOR CORP ILUMININAT~ ABAJUR PENTRU SUSTINATOR DIN TABLA VOPSITA PORTABAJUR, DIN BACHELITA, D= 80MM DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBLIC,DREPT,MONTAT PE PERETE SAU PLAFON PE DIBLURI LEMN DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SIMPLU (DULIE) OBLIC,DREPT,MONTAT PE PERETE SAU PLAFON PE DIBLURI MAT.PL. DULIE 27 BACHELITA TIP E 27-BC SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.PER.DIB.LEMN LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE GLOB OPAC CU FILET 160 W SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA SIMPLA,OBL.DR.MON.TAVAN,PERETE,DIB.LEMN,FARA GLOB LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA SIMPLA,OBL.DR.GL.ST.OPAL.TAV.PER.DIB.MAT.PLAS. LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE GLOB OPAC CU FILET 160 W SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA SIMPLA,OBL.DR.MONT.TAV.PER.DIB.MAT.PL.FARA GLOB LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA MONTATA DIBLURI LEMN,CU 1 BRAT LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 APLICA MONTATA DIBLURI LEMN,CU 2 BRATE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 APLICA MONTATA DIBLURI LEMN,CU 3 BRATE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 APLICA MONTATA DIBLURI LEMN,CU 4 BRATE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 1 BRAT LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 2 BRATE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 3 BRATE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 APLICA MONTATA DIBLURI MAT.PLASTIC,CU 4 BRATE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE

ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PENDULA CU TIJA NICHELATA SI GLOB DE STICLA TIP PEB,DIN BACHELITA,CU GLOB DE 160 MM PENDULA COMPLETA DULIE E 27 DIAMTERU 80 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D160 MM CU GIT D 80 MM BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PENDULA CU TIJA NICHELATA SI GLOB DE STICLA TIP PEB,DIN BACHELITA,CU GLOB DE 180 MM PENDULA COMPLETA DULIE E 27 DIAMTERU 100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D180 MM CU GIT D 100 MM BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PENDULA CU TIJA NICHELATA SI GLOB DE STICLA TIP PEB,DIN BACHELITA,CU GLOB DE 200 MM PENDULA COMPLETA DULIE E 27 DIAMTERU 100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D200 MM CU GIT D 100 MM BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PENDULA CU TIJA NICHELATA SI GLOB DE STICLA TIP PEB,DIN BACHELITA,CU GLOB DE 250 MM PENDULA COMPLETA DULIE E 27 DIAMTERU 150 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D250 MM CU GIT D 120 MM BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PENDULA CU TIJA NICHELATA SI GLOB DE STICLA TIP PE,METALICA,CU GLOB DE 300 MM PENDULA COMPLETA DULIE E 27 DIAMTERU 120 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D300 MM CU GIT D 150 MM BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,GLOB DE 160 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA- 80 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D160 MM CU GIT D 80 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,GLOB DE 180 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D180 MM CU GIT D 100 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~

BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,GLOB DE 200 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D200 MM CU GIT D 100 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,GLOB DE 250 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-120 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D250 MM CU GIT D 120 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE LEMN,GLOB DE 300 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-150 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D300 MM CU GIT D 150 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC,GLOB DE 160 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA- 80 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D160 MM CU GIT D 80 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC,GLOB DE 180 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D180 MM CU GIT D 100 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC,GLOB DE 200 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D200 MM CU GIT D 100 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC,GLOB DE 250 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-120 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D250 MM CU GIT D 120 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI DE MAT.PLASTIC,GLOB DE 300 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-150 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D300 MM CU GIT D 150 MM NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI METALICE,GLOB DE 160 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA- 80 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D160 MM CU GIT D 80 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI METALICE,GLOB DE 180 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D180 MM CU GIT D 100 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI METALICE,GLOB DE 200 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-100 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D200 MM CU GIT D 100 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI METALICE,GLOB DE 250 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-120 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D250 MM CU GIT D 120 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PLAFONIERA METALICA CU GLOB DE STICLA MONTATA PE DIBLURI METALICE,GLOB DE 300 MM PLAFONIERA METALICA VOPSITA NID 3378-73 PA-150 GLOB SFERIC DIN STICLA OPALA D300 MM CU GIT D 150 MM BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ NIPLU CU PRESPAN DULIE CU FILET DREAPTA PORTELAN E27-S2 250V 4A ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CANDELABRU PT.LAMPI CU INCANDESCENTA CU 2 BRATE LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CANDELABRU PT.LAMPI CU INCANDESCENTA CU 3 BRATE LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CANDELABRU PT.LAMPI CU INCANDESCENTA CU 4 BRATE LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CANDELABRU PT.LAMPI CU INCANDESCENTA CU 5 BRATE LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CANDELABRU PT.LAMPI CU INCANDESCENTA CU 6 BRATE LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CANDELABRU PT.LAMPI FLUORESCENTE CU 2 LAMPI LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CANDELABRU PT.LAMPI FLUORESCENTE CU 3 LAMPI LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CANDELABRU PT.LAMPI FLUORESCENTE CU 4 LAMPI LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CANDELABRU PT.LAMPI FLUORESCENTE CU 5 LAMPI LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CANDELABRU PT.LAMPI FLUORESCENTE CU 6 LAMPI LISTA: CANDELABRE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL.LEMN LAMPA 60 W CORP ILUMINAT ETANSE I-ED -60 220V 1X 60W CS SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1

BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,IMPERM.DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL.LEMN LAMPA 60 W ARMATURA DE ILUMINAT ETANSA SN-328-61 220V 60W SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DE PERETE MONTATA DIBLURI LEMN LAMPA 60 W CORP ILUMINAT FLUORESCENT VAPORI DE MERCUR ETANSE I-EP-~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,IMPERM.DE PERETE MONTATA DIBLURI LEMN LAMPA 60 W ARMATURA DE ILUMINAT ETANSA SN-328-62 220V 60W SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,DE ATIRNAT (CU PIPA) PENTRU LAMPA DE 60 W ARMATURA DULIE E 27 OTEL FARA BRAT IMPERMEABILA 60W PIPA BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,DE ATIRNAT (CU PIPA) PENTRU LAMPA DE 200 W ARMATURA DULIE E 27 OTEL FARA BRAT IMPERMEABILA 200W PI~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,CU BRAT MONTATA DIBLURI LEMN PT.LAMPA DE 60 W ARMATURA DE ILUMINAT ETANSA SN-328-63 220V 60W SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,CU BRAT MONTATA DIBLURI LEMN PT.LAMPA DE 200 W ARMATURA DE ILUMINAT INDUSTRIAL TIP AIN 100 200W CU PIL~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~

IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL.MET.LAMPA 60 W CORP ILUMINAT ETANSE I-ED -60 220V 1X 60W CS BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,IMPERM.DR.(DE PLAFON) MONT.DIBL.MET.LAMPA 60 W ARMATURA DE ILUMINAT ETANSA SN-328-61 220V 60W BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DE PERETE MONT.DIBL.MET.PT.LAMPA DE 60 W CORP ILUMINAT FLUORESCENT VAPORI DE MERCUR ETANSE I-EP-~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,IMPERM.DE PERETE MONT.DIBL.MET.PT.LAMPA DE 60 W ARMATURA DE ILUMINAT ETANSA SN-328-62 220V 60W BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,CU BRAT MONTATA DIBLURI METALICE PT.LAMPA 60 W ARMATURA DULIE E 27 OTEL FARA BRAT IMPERMEABILA 200W PI~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,CU BRAT MONTATA DIBLURI METALICE PT.LAMPA 200 W ARMATURA DE ILUMINAT INDUSTRIAL TIP AIN 100 200W CU PIL~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ.MONT.DIB.PLAST. LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PEND.DIFUZ.MONT.DIB.PLAST. LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,DIFUZ.MONT.DIB.MET.PT.LAMPI CU VAPORI DE MERCUR LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,SIGUR.MARITA PT.LAMPA INCANDESCENTA LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,NORMAL PENTRU LAMPA INCANDESCENTA LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MINIER,ANTIGRIZUTOS,ANTIEXPL.CAPS.LAMPA FL.TUB. LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,CU APARATOR CILINDRIC,MONTAT IN INTERIOR LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU BAT.SEMIUSC.DIBLURI LEMN LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BATERIE MONOBLOC,TIP 5 R 20-3,SIMBOL B 2420-165X103X72 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU BAT.SEMIUSC.DIBLURI MET. LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BATERIE MONOBLOC,TIP 5 R 20-3,SIMBOL B 2420-165X103X72 ~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI LEMN LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BATERIE TELECOMUNICATII IN VASE STICLA STAS 443-78 3 L~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL. LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BATERIE TELECOMUNICATII IN VASE STICLA STAS 443-78 3 L~ BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 REFLECTOR MONTAT PE SUPORT EXISTENT TIP FAR DE SECURITATE FAR PROIECTOR SECURITATE DULIE E 40 FLUX LUMINOS D=325 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 REFLECTOR MONTAT PE SUPORT EXISTENT TIP DE SCENA,FIX SAU PT.URMARIRE CU 1 LAMPA LISTA: LAMPI CU INCAND.,FLUORESC,VAPORI MERCUR FAR PROIECTOR 1 KW TIP 300 220V DULIE E 40 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLAST LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOF LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 6 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE CONSTRUCTII (CONSOLE) ME LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452 DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE

BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 ~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC PIULITA HEXAGONALA SEMIPRECISA S6218 OL37 ~ BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE CU AUTOFRE LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 6 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE CONSTRUCTII (CONSOLE) METAL LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MONTAREA ACCESORIILOR PENTRU CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE : REFLECTOR PERFORAT SAU NEP LISTA: ACCESORII CORPURI DE ILUMINAT INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 MONTAREA ACCESORIILOR PENTRU CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE : GRATAR DISPERSOR LISTA: ACCESORII CORPURI DE ILUMINAT INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 MONTAREA ACCESORIILOR PENTRU CORPURI DE ILUMINAT FLUORESCENTE : ABAJUR STICLA SAU MATERIAL P LISTA: ACCESORII CORPURI DE ILUMINAT INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 MONTAREA ACCESORIILOR PT CORPURI DE ILUM FLUORESCENTE PE ELEM DIN BETON CUTIE BALAST LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BOLT DE IMPUSCAT PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 6 GR. 5 S 4~ CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MONTAREA ACCESORIILOR PT CORPURI DE ILUM FLORESCENTE PE ELEM DIN CARAMIDA SAU BCA:CUTIE BALAS LISTA: CORPURI DE ILUMINAT PT UTILIZ GENERALE BOLT DE IMPUSCAT PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISE M 6 GR. 5 S 4~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W. LISTA: LAMPI CU INCAND.,FLUORESC,VAPORI MERCUR INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. FLUORESC.TUB.LA CORP IL.NEETANS SAU ETANS. LISTA: LAMPI CU INCAND.,FLUORESC,VAPORI MERCUR INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER. CU VAP.DE MERCUR LA CORP ILUM.NEETANS SAU ETANS LISTA: LAMPI CU INCAND.,FLUORESC,VAPORI MERCUR INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT PERETE SAU NISA CU SUPR.<0,30MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA BOLT PENTRU TABLOU DE MARMURA 5/6 TOLIX250MM IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT PERETE SAU NISA CU SUPR.DE 0,31-0,90MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA BULON CU CAP NICHELAT 13X350 PENTRU TABLOU DISTRIBUTIE~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 14 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT PERETE SAU NISA CU SUPR.DE 0,91-1,50MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA BULON CU CAP NICHELAT 13X350 PENTRU TABLOU DISTRIBUTIE~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 14 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT CONSOLA SAU RAMA METALICA CU SUPR.<0,30MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 50 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT CONSOLA SAU RAMA METALICA CU SUPR.DE 0,31-0,90MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 60 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT CONSOLA SAU RAMA METALICA CU SUPR.DE 0,91-1,50MP

LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 60 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.<0,30MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 160 GR. 4.8 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,31-0,90MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 250 GR. 4.8 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR.DE 0,91-1,50MP LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 12X 320 GR. 4.6 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 18 OL34 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN A M 16X 200 GR. 4.8 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 16 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 18 OL34 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 151-300KG LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S ~

SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 22 OL34 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA 301-500KG LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 22 OL34 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA >500KG LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN C M 20X 250 GR. 4.8 S ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 20 GR. 5 S ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 22 OL34 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIGURANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU <6CUTII LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIGURANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU 7-10CUT LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU ELECTRIC CAPSULAT DIN CUTII (DE BARE,DE SIGURANTA,INTERMED.,TERM.) PE SCHEL.MET.CU 11-15CU LISTA: TABLOURI DE DISTRIBUTIE ELECTRIA CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU DE APARTAMENT CU 2 CIRCUITE,TIP C2 TABLOU DE DISTRIBUTIE JOASA TENSIUNE C2 250 V 25 A SIMB~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU DE APARTAMENT CU 2 CIRCUITE TIP BLOC ELECTRIC. BLOC ELECTRIC DE APARTAMENT MONOFAZIC 220V SIMBOL 0800A IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU DE APARTAMENT CU 3 CIRCUITE TIP BLOC ELECTRIC. BLOC ELECTRIC DE APARTAMENT MONOFAZIC 220V SIMBOL 0801A IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TABLOU DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE TIP BLOC ELECTRIC. BLOC ELECTRIC DE APARTAMENT MONOFAZIC 220V SIMBOL 0802A IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN FATA LF SAU LFI DE 25A LISTA: SOCLU PT SIGURANTE LF LISTA: SURUB DE CALIBRARE CAPAC PORTELAN ELECTROTEHNIC JOASA TENSIUNE PENTRU SIGU~ PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1

DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN FATA BIPOLAR DE 25A LISTA: SURUB DE CALIBRARE LISTA: SOCLU PT SIGURANTE LF CAPAC PORTELAN ELECTROTEHNIC JOASA TENSIUNE PENTRU SIGU~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN FATA TRIPOLAR DE 25A LISTA: SOCLU PT SIGURANTE LF LISTA: SURUB DE CALIBRARE CAPAC PORTELAN ELECTROTEHNIC JOASA TENSIUNE PENTRU SIGU~ PATRON FUZIBIL 25 A SIMBOL 2240 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN FATA LF SAU LFI DE 63 A LISTA: SOCLU PT SIGURANTE LF LISTA: SURUB DE CALIBRARE CAPAC PORTELAN ELECTROTEHNIC JOASA TENSIUNE PENTRU SIGU~ PATRON FUZIBIL 65 A SIMBOL 2270 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SOCLU PENTRU SIGURANTE CU LEGATURI IN FATA LF SAU LFI DE 100A LISTA: SOCLU PT SIGURANTE LF LISTA: BUCSE DE CALIBRARE PORTELAN CAPAC PORTELAN ELECTROTEHNIC JOASA TENSIUNE PENTRU SIGU~ PATRON FUZIBIL 100A SIMBOL 2290 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 25 F1 S 1452 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ASAMBLAREA PE SANTIER A CUTIILOR TABLOURILOR CAPSULATE SI FIXAREA LOR PE SCHELETUL METALIC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP

LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.25 SAU 35MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.50 SAU 70MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.95 SAU 120MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.150 SAU 185MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.AL.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.240 SAU 300MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ STANIU-ZINC (SN 65%, ZN35%) ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.10 SAU 16MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.25 SAU 35MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60

CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.50 SAU 70MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.95 SAU 120MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.150 SAU 185MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.240 SAU 300MMP LISTA: PAPUCI PT CONDUCTE DE CU SI AL ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L<0,5 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L0,51-1,5 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L1,51-3M LISTA: CONDUCTE IZOLATE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LEGATURA EL.(CONEX.) INTRE SIR.CLEME SI APARATE,SAU INTRE APARATE,CU CONDUCTA L3,1-5 M LISTA: CONDUCTE IZOLATE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE LEMN BRAD MONT.APAR.CU SUP.USII <0,25MP CUTIE PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE LEMN DEASUPRA USII ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE LEMN BRAD MONT.APAR.CU SUP.USII 0,25-0,40MP

CUTIE PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE LEMN DEASUPRA USII 0~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE LEMN BRAD MONT.APAR.CU SUP.USII 0,40-0,60MP CUTIE PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE LEMN DEASUPRA USII 0~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:300X300X350MM CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE 300X30~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:400X400X350MM CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE 400X40~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:600X500X350MM CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE 600X50~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:700X500X350MM CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE 700X50~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:800X600X350MM CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE 800X60~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE CUTIE MET.CU USA MONT.APAR.CU DIM.:1200X900X350MM CUTIE METAL PENTRU PROTECTIE TABLOU DISTRIBUTIE 1200X9~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 DIBLU DIN LEMN SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE RAMA LEMN BRAD INCHID.NISA SUP.USII <0,25MP RAMA BRAD CU USA PENTRU PROTECTIE TABLOU ELECTRIC DEASU~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE RAMA LEMN BRAD INCHID.NISA SUP.USII 0,25-0,40MP RAMA BRAD CU USA PENTRU PROTECTIE TABLOU ELECTRIC DEASU~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE RAMA LEMN BRAD INCHID.NISA SUP.USII 0,40-0,60MP RAMA BRAD CU USA PENTRU PROTECTIE TABLOU ELECTRIC DEASU~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE SAU RAMA PROTECTIE TABLOURI ELECTRICE RAMA CU USA MET.CU GREUT.<14KG PT.INCHID.NISA RAMA CU USA METALICA<14KG PENTRU INCHIDERE GOLURI DIN I~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 USA DE FIRIDA PT.INST.ELECTR.CU DIMENS,150X200MM SAU 200X300MM LISTA: USI METALICE PT FIRIDE ,FIRIDA TELEFONICA SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,0~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 USA DE FIRIDA PT.INST.ELECTR.CU DIMENS,300X400MM SAU 400X600MM LISTA: USI METALICE PT FIRIDE ,FIRIDA TELEFONICA SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,0~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 USA DE FIRIDA PT.INST.ELECTR.CU DIMENS.600X600MM SAU 600X800MM

LISTA: USI METALICE PT FIRIDE ,FIRIDA TELEFONICA SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,0~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS. 700X 850 MM USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS. 700X1000 MM USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS. 700X1250 MM USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS. 700X1500 MM USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS.1000X1000 MM USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS.1000X1250 MM USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA PT PROTECTIA TABLOURILOR DE UZ COMUN AVIND DIMENS.1000X1500 MM

USA METALICA TABLA AMBUTISATA CATALOG IPC 1250/IX PLINE~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 RAMA CU USA METALICA(GATA CONFECTIONATA)DE:750X750 MM PENTRU FIRIDA TELEFONICA LISTA: USI METALICE PT FIRIDE ,FIRIDA TELEFONICA SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~ SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 FIRIDA ELECTR.DE PALIER 600X600X200MM INGROPATA AVIND PERETI TABLA SI RAMA CU USA METAL USA METALICA FIRIDA REGULATOR CONTOR GAZE UN CANAT 6~ RAMA DIN TABLA NEAGRA GROS.1,5MM PENTRU COFRAJE GLISANTE CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC 1000 PT.COSURI CLADIRI OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 8 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC 1250 PT.COSURI CLADIRI OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 8 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC 1500 PT.COSURI CLADIRI OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 8 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CF PT.COSURI DE FABRICA CU INALTIMEA<25M OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 20 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 50 X 10 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 40 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP L 300, CU FILET PT.LEMN OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ TABLA GROASA 22X 1800 OL37-1N S 437 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SAIBA GROWER USOARA ARC6A S7665 M 8 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP L 500, CU FILET PT.LEMN OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ TABLA GROASA 22X 1800 OL37-1N S 437 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SAIBA GROWER USOARA ARC6A S7665 M 8 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP B 300,CU SPIRALA PT.BETON OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ TABLA GROASA 22X 1800 OL37-1N S 437 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SAIBA GROWER USOARA ARC6A S7665 M 8 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP B 500,CU SPIRALA PT.BETON OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16

BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 30 GR. 4.6 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S ~ TABLA GROASA 22X 1800 OL37-1N S 437 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 60 SAIBA GROWER USOARA ARC6A S7665 M 8 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-1 DE 5M OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-2 DE 7M OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 76 X 4~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-3 DE 9M

3

3

OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 76 X 4~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 89 X 5~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-4 DE 11M OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 22 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TABLA GROASA 22X 1800 OL37-1N S 437 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 76 X 4~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 133 X 5~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-5 DE 13M OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~

6

7

CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 76 X 4~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 89 X 5~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 133 X 5~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-6 DE 15M OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 6 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 76 X 4~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 89 X 5~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 133 X 5~ TEAVA OTEL FARA SUDURA 159 X 6,3 1.0309 DIN 2448 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV-7 DE 17M OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 60 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 70X 70X 7 ~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U14 OL37~ OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL32-1N LT= 20 X 5 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 6 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 TABLA GROASA 10X 2000 OL37-1N S 437 TEAVA OTEL FARA SUDURA 57 X 3,6 1.0309 DIN 2448

7

8

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 76 X 4~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 89 X 5~ TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 133 X 5~ TEAVA OTEL FARA SUDURA 159 X 6,3 1.0309 DIN 2448 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON,INVEL.HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.20X3MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 14 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 120~ FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON,INVEL.HIDROF.BITUM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 14 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 120~ FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

9

SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON,INVEL.HIDROF.BITUM.SIRMA TRASA ZINC.D=8MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 14 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 120~ FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON,INVEL.HIDROF.BITUM.OTEL ROTUND ZINCAT D=12MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 14 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA300 120~ FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE BANDA OTEL ZINC.20X3MM ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE BANDA OTEL ZINC.25X4MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE SIRMA TRASA ZINC.D=8MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.TIGLA SAU OLANE OTEL ROTUND ZINCAT,D=12MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT BANDA OTEL ZINC.20X3MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT BANDA OTEL ZINC.25X4 MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 SUDOR ELECTRIC CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT SIRMA TRASA ZINC.D=8MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU PLACI OND.AZBOCIMENT OTEL ROTUND ZINCAT,D=12MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~

SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU CARTON ASFALTAT BANDA OTEL ZINC. 20X3MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU CARTON ASFALTAT BANDA OTEL ZINC.25X4MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU CARTON ASFALTAT SIRMA TRASA ZINC.D=8MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COND.CAPTARE MONT.ACOP.CU CARTON ASFALTAT OTEL ROTUND ZINCAT,D=12MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 20 OL37-1K TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 COND.CAPTARE MONT.SUPORT EXIST.ACOP.MAT.INFLAM.BANDA OTEL ZINC.20X3MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.SUPORT.EXIST.ACOP.MAT.INFLAM.BANDA OTEL ZINC.25X4MM BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.CAPTARE MONT.SUPORT EXIST.ACOP.MAT.INFLAM.SIRMA TRASA ZINC.D=8MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.CAPTARE MONT.SUPORT.EXIST.ACOP.MAT.INFLAM.OTEL ROTUND ZINCAT D=12MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.20X3MM,MONT.APARENT PE ZIDURI BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.APARENT PE ZIDURI BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.30X3MM,MONT.APAR.PE COSURI<25M BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

COND.COBOR. BANDA OTEL NEZINC.20X3MM,MONT.INGROPAT IN ZID. BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 20 OL37-1N SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.COBOR. BANDA OTEL NEZINC.25X4MM,MONT.INGROPAT IN ZID. BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.COBOR. SIRMA TRASA ZINC.MONT.APAR.PE ZIDURI,D=8MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.COBOR. OTEL ROTUND ZINCAT,MONT.APAR.PE ZIDURI,D=12MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.COBOR. OTEL ROTUND ZINCAT,MONT.APAR.PE COS.<25M,D=10MM OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM

ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.COBOR. OTEL ROTUND ZINCAT,MONT.APAR.PE COS.<25M,D=16MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 COND.COBOR. SIRMA TRASA NEZINC.MONT.INGROPAT IN ZID.,D=8MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 8 OL32 S 889 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COND.COBOR. OTEL ROTUND NEZINCAT,MONT.INGROPAT IN ZID.,D=12MM OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 12 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S 889 ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN USO BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~

SAPATOR CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TAR BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SAPATOR CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN F.TA BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SAPATOR CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT.IN TEREN USO OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAPATOR CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT.IN TEREN TAR OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SAPATOR CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT.IN TEREN F.TA OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 40 X 5 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SAPATOR CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.50X6 MM MONT.IN TEREN USO OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 50 X 6 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ SAPATOR CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.50X6 MM MONT.IN TEREN TAR OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 50 X 6 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 SAPATOR CAT.2 COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT ZINC.50X6 MM MONT.IN TEREN F.TA OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 50 X 6 ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SAPATOR CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PROT.COND.COBOR.LUNG.1,8M,EXEC.CORNIER ARIPI EG.20X20X4MM CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 20X 20X 4 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M.EXEC.CORNIER ARIPI EG.30X30X4MM CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M EXEC.CORNIER ARIPI EG.40X40X4MM CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 40X 40X 4 ~ CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE CUTIE CU ECLISA DE SEPARATLE SIMBOL CES. DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PENTRU SURUB M 8 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3 PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA BURLAN-TIP B ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 40 OL37-1K SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA COND.DE INSTALATII-TIP C BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 40 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA JGHEAB-TIP J BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 40 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA ACOPERIS TABLA IN CURS DE EXEC.-TIP TA BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 40 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI METALICE CONSTR. LA ACOPERIS TABLA EXISTENT-TIP TB BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 70 OL37-1K ZINCARE LA CALD OTEL BETON BENZI,BARE,PROFILE,TABLE OND~ SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 40 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 6 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA CABLURILOR PT.INST.ELEC.DE COMANDA,SEMNALIZARE SI BLOCARI $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 REGLAREA,PUNEREA IN FUNCT.INST.ANTENA COLEC.R-TV CU 3 AMPLIFICARI $ ELECTRONIST CAT.5 REGLAREA,PUNEREA IN FUNCT.INST.ANTENA COLEC.R-TV CU 4 AMPLIFICARI $ ELECTRONIST CAT.5 REGLAREA,PUNEREA IN FUNCT.INST.ANTENA COLEC.R-TV ADAOS FORTA DE MUNCA PENTRU FIECARE PRIZA ELECTRONIST CAT.5 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST. $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.100-500A,DISP.ACT.REL. $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2

AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.>500A,DISP.ACT. INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A CONDENSATORULUI TRIPOLAR $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A RELEELOR UNITARE $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A TRANSFORMATOARELOR DE MASURA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A BARELOR,INCL.IZOLATORILOR,PT.1 BUCATA PANOU INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. P<10 KW $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. =11-50 KW $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. =51-200KW $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A ELECTROMOT. >200 KW $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A REDRESORULUI $ PINZA AMBALAJ 90 CM LAT (DIN BUMBAC) INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6 CIRCUITE $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INCERCARE TABLOURI DIN CUTII CAPSULATE IN NUMAR DE MAX.10 $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T

$

$

$

INCERCARE PUPITRE $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE AUTO 3T INCERCARE CUTII CU CLEME $ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PROBA LA POD RULANT DE DEPLASARE POD,CARUCIOR SAU CIRLIGE $ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PARCHETIN STAS 44 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 PROBA LA POD RULANT DE 72 ORE PE TOTAL ANSAMBLU $ CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE PARCHETIN STAS 44 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE $ ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM LISTA: DIBLURI METALICE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 10 SAU 12 MM LISTA: DIBLURI METALICE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER CU D<25MM TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=26-38 MM * TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~ TILA PVC (CABLOPROT) TIP 48 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM * TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ TILA PVC (CABLOPROT) TIP 60 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT. SEPAR.DE MEDII EXP.CABLU LA EXT.CU D < 25 MM. TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 25(1 ~ PRESETUPA SILUMINIU SIMBOL PS-29 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT. SEPAR.DE MEDII EXP.CABLU LA EXT.CU D=26-38 MM TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 40(1 1~

PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA TABLOURI, APARATE D=~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT. SEPAR.DE MEDII EXP.CABLU LA EXT.CU D=39-50 MM TEAVA INSTALATII NEAGRA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2 ~ PRESETUPA PENTRU FIXARE CABLURI LA TABLOURI, APARATE D=~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ETANSAREA SPATIULUI DINTRE CABLU SI TEAVA DE PROTECTIE LA TRECERI PRIN ZIDURI CHIT EPOXID FOLOSIT LA LIPIRI MICM- NI 50-59 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN ZIDURI SAU IN CANALE CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~ VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 ~ IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 ETANSAREA TRECERILOR DE CABLURI PRIN GOLURILE DIN PLANSEE TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 1 X 750X1500 OL3~ VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 ~ BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 30 OL37-1K TABLA ZINCATA S2028 1 X1000X2000 OL32-1N CAL.S IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 NITROEMAIL ALB E.102-1 NTR 306-80 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 20,0 X2,0 X1500 S 2543 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.4 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 ETANSAREA FLUXURILOR DE CABLURI IN JGHIABURI IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 SNUR AZBEST CU INSERTIE PENTRU GARNITURI TIP A,B,6-9MM(~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 MANSON TEAVA OTEL ZN.,D:2'',PT.PRINDERE SUPORT ANTENE(TRECERE ACOPERIS) FIXAT PE CONSOLE CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 60X 60X 6 ~ OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 60 X 8 TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2~ TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ TABLA GROASA 8X 2600 OL37-1N S 437 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 MANSON TEAVA OTEL ZN.,D:2'',PT.PRINDERE SUPORT ANTENE(TRECERE ACOPERIS) INCASTR.IN PLANSEU

TEAVA INSTALATII ZINCATA FILET+MUFA FILETATA M - 50(2~ TABLA CONSTRUCTII MECANICE S901 3 X1000X2000 OL3~ TABLA GROASA 8X 2600 OL37-1N S 437 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 25 OL37-1N ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 SUDOR ELECTRIC CAT.3 UMPLEREA CU ULEI A APARATELOR $ ULEIURI PENTRU TRANSFMATOR SI INTRERUPERI ELECTRICE NEA~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 1 TUB CU D<16MM CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 1 TUB CU D:21-50MM CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D:21-50MM MONTATE PARALEL CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR DE CIM.A TUB.DE PROT.SI COND. PUNTE 3 TUBURI D <16MM.MONTATE PARALEL. CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 3 TUBURI CU D:21-50MM ONTATE PARALEL CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR DE CIM.A TUB.DE PROT.SI COND. PUNTE 1 CONDUCTA INTENC. CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 ACOPER.CU MORTAR DE CIM.A TUB.DE PROT.SI COND. PUNTE 2 CONDUCTE INTENC MONTATE PARALEL. CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 USCAREA ELECTROMOT.PINA LA 10KW INCLUSIV $

PLACI DIN AZBEST SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272 CORNIER ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD S 424 30X 30X 4 ~ SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 6 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CONSUM DE ENERGIE ELEC.PT.USCARE MOTOARE,INCLUSIV SUPRAVEGHEREA USCARII $ ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU CONSUMATORI FORTA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MONTAREA SEMAF.DE TIP MIC,LENTILA D 200MM,PE STILP EXISTENT PROPRIU SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MONTAREA SEMAF.DE TIP MIC,LENTILA D 200MM,PE STILP EXISTENT IDEB SAU ITB SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 MONTAREA SEMAF.DE TIP MARE,LENTILA D=300MM,PE STILPI EXISTENTI PT.VEHICULE PE STILP PROPRIU SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 MONTAREA SEMAF.DE TIP MARE,LENTILA D=300MM,PE STILPI EXISTENTI PT.VEHICULE PE STILP IDEB,ITB SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 MONTAREA SEMAF.DE TIP MARE,LENTILA D=300MM,PE STILPI EXISTENTI PT.PIETONI,PE STILP PROPRIU SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 MONTAREA SEMAF.DE TIP MARE,LENTILA D=300MM,PE STILPI EXISTENTI PT.PIETONI,PE STILP IDEB,ITB SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.5 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 CAMERA DE COMANDA PT.INSTAL.DE SEMAFOARE DIN ZID.FARA AUTOMAT PT.LAMPA CU LUMINA INTERM. CONDUCTOR VLPY 2,5 NI 1900 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~ 1 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.2 SUDOR ELECTRIC CAT.1 ZIDAR CAT.1 ZIDAR CAT.3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 CAMERA DE COMANDA PT.INST.DE SEMAFOARE DIN ZID. CU AUTOMAT PT.LAMPA CU LUMINA INTERMITENTA. CONDUCTOR VLPY 2,5 NI 1900 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N CARAMIDA PLINE M 50 CALITATEA 1 C1 240X115X63 V~ 1 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ ELECTROD SUDURA OTEL NEALIAT S 1125/2 E44C ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SUDOR ELECTRIC CAT.2 SUDOR ELECTRIC CAT.1 ZIDAR CAT.1 ZIDAR CAT.3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.5 CAMERA DE COMANDA PT.INSTAL.DE SEMAFOARE METALIC.FARA AUTOMAT PT.LAMPA CU LUMINA INTERM. CONDUCTOR VLPY 2,5 NI 1900 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.1

INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 SAPATOR CAT.2 BETONIST CAT.2 CAMERA DE COMANDA PT.INSTAL.DE SEMAFOARE METALIC. CU AUTOMAT PT.LAMPA CU LUMINA INTERM. CONDUCTOR VLPY 2,5 NI 1900 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA SAPATOR CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALAREA LAMPILOR CU LUMINA INTERMITENTA PE STILP PROPRIU INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALAREA LAMPILOR CU LUMINA INTERMITENTA PE STILP IDEB,ITB SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 100 GR. 4.8 S 920 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 12 GR. 5 S ~ SAIBA GROSIERA PLATA PENTRU METAL M 14 OL34 ~ CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII,STATII ELECT~ INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 INSTALARE INDICATOARE LUMINOASE DE CIRCULATIE INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.2 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 PLANTAREA STILPULUI LUMINOS DE GHIDAJ CIMENT PORTLAND ALB TIP 2 70% ALB PA 35 SACI S 7055 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 ASFALTATOR CAT.2 BETONIST CAT.1 SAPATOR CAT.2 EXECUTARE COTURI DIN TEVI PVC M 110, PTR ACCESUL CABLELOR IDEB LA FIRIDA PRINCIPALA INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3 INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.1 CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA DIAFRAGMELOR INAINTEA TURNARII BETONULUI OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D= 6MM INSTALATOR ELECTRICIAN CAT.3

CONSUM Consum 1.01 0.26999 0.2 0.15 0.002 0.035 0.003 0.01 0.25 0.02 0.04 0.04 Consum 1.01 0.26999 0.2 0.15 0.002 0.035 0.003 0.01 0.25 0.02 0.04 0.04 Consum 1.01 0.26999 0.2 0.15 0.002 0.035 0.003 0.01 0.25 0.02 0.04 0.04 Consum 1.01 0.15 0.2 0.15 0.004 0.07 0.003 0.01

UM M M BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA

0.3 0.03 0.08 Consum 1.01 0.15 0.2 0.15 0.004 0.07 0.003 0.01 0.3 0.03 0.08 Consum 1.01 0.15 0.2 0.15 0.004 0.07 0.003 0.01 0.3 0.03 0.08 Consum 1.015 0.22 0.15 0.15 0.00006 0.035 0.02 1 0.001 0.02 0.21 0.07 0.04 0.04 Consum 1.015 0.22 0.15 0.15 0.00006 0.035 0.02 1 0.001

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. M.C. KG KG BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. M.C. KG KG BUC. MP.

0.02 0.21 0.07 0.04 0.04 Consum 1.015 0.22 0.15 0.15 0.00006 0.035 0.02 1 0.001 0.02 0.21 0.07 0.04 0.04 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.00008 0.07 0.024 0.75 0.002 0.02 0.22 0.06 0.09 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.00008 0.07 0.024 0.75 0.002 0.02 0.22 0.06 0.09 Consum 1.015 0.15 0.1

ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. M.C. KG KG BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. M.C. KG KG BUC. MP. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. M.C. KG KG BUC. MP. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC.

0.15 0.00008 0.07 0.024 0.75 0.002 0.02 0.22 0.06 0.09 Consum 1.015 0.2 0.15 0.15 0.001 1 0.02 1 0.07 0.02 0.15 0.04 0.04 Consum 1.015 0.2 0.15 0.15 0.001 1 0.02 1 0.07 0.02 0.15 0.04 0.04 Consum 1.015 0.2 0.15 0.15 0.001 1 0.02 1 0.07 0.02 0.15 0.04 0.04

BUC. M.C. KG KG BUC. MP. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA

Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.002 0.75 0.024 0.75 0.02 0.16 0.04 0.09 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.002 0.75 0.024 0.75 0.02 0.16 0.04 0.09 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.002 0.75 0.024 0.75 0.02 0.16 0.04 0.09 Consum 1.015 0.2 0.15 0.15 1.04 1.04 1.04 0.02 0.001 0.02 0.17 0.04

M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. ORA ORA ORA

0.05 0.01 Consum 1.015 0.2 0.15 0.15 1.04 1.04 1.04 0.02 0.001 0.02 0.17 0.04 0.05 0.01 Consum 1.015 0.2 0.15 0.15 1.04 1.04 1.04 0.02 0.001 0.02 0.17 0.04 0.05 0.01 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.78 0.78 0.78 0.024 0.002 0.02 0.17 0.1 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.78 0.78

ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC.

0.78 0.024 0.002 0.02 0.17 0.1 Consum 1.015 0.15 0.1 0.15 0.78 0.78 0.78 0.024 0.002 0.02 0.17 0.1 Consum 1.025 0.15 0.25 0.035 0.003 0.003 0.006 0.05 0.002 0.003 0.001 0.01 0.32 0.06 0.05 Consum 1.025 0.15 0.25 0.035 0.003 0.003 0.006 0.05 0.002 0.003 0.001 0.01 0.32 0.06 0.05 Consum

BUC. KG MP. ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG L BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG L BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M

1.025 0.15 0.25 0.035 0.003 0.003 0.006 0.05 0.002 0.003 0.001 0.01 0.32 0.06 0.05 Consum 1.01999 0.1 0.25 0.07 0.003 0.008 0.01 0.05 0.004 0.007 0.001 0.01 0.52 0.12 Consum 1.01999 0.1 0.25 0.07 0.003 0.008 0.01 0.05 0.004 0.007 0.001 0.01 0.52 0.12 Consum 1.01999 0.1 0.25 0.07 0.003 0.008

M BUC. BUC. KG KG KG L BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG L BUC. KG KG KG ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG L BUC. KG KG KG ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG

0.01 0.05 0.004 0.007 0.001 0.01 0.52 0.12 Consum 1.03 0.15 0.25 0.003 0.00006 0.02 0.75 0.035 0.001 0.003 0.006 0.05 0.001 0.02 0.24 0.06 0.07 0.05 Consum 1.03 0.15 0.25 0.003 0.00006 0.02 0.75 0.035 0.001 0.003 0.006 0.05 0.001 0.02 0.24 0.06 0.07 0.05 Consum 1.03 0.15 0.25 0.003 0.00006

L BUC. KG KG KG ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG M.C. KG BUC. KG MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG M.C. KG BUC. KG MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG M.C.

0.02 0.75 0.035 0.001 0.003 0.006 0.05 0.001 0.02 0.24 0.06 0.07 0.05 Consum 1.025 0.1 0.25 0.007 0.00008 0.024 0.5 0.07 0.002 0.008 0.01 0.05 0.001 0.02 0.24 0.04 0.13 Consum 1.025 0.1 0.25 0.007 0.00008 0.024 0.5 0.07 0.002 0.008 0.01 0.05 0.001 0.02 0.24 0.04 0.13 Consum 1.025 0.1

KG BUC. KG MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG M.C. KG BUC. KG MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG M.C. KG BUC. KG MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC.

0.25 0.007 0.00008 0.024 0.5 0.07 0.002 0.008 0.01 0.05 0.001 0.02 0.24 0.04 0.13 Consum 1.03 0.15 0.25 0.003 0.02 0.75 0.05 0.001 0.001 0.003 0.006 0.75 0.02 0.19 0.04 0.07 0.05 Consum 1.03 0.15 0.25 0.003 0.02 0.75 0.05 0.001 0.001 0.003 0.006 0.75 0.02 0.19 0.04 0.07 0.05 Consum

BUC. KG M.C. KG BUC. KG MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG MP. KG L BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG MP. KG L BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M

1.03 0.15 0.25 0.003 0.02 0.75 0.05 0.001 0.001 0.003 0.006 0.75 0.02 0.19 0.04 0.07 0.05 Consum 1.025 0.1 0.25 0.007 0.024 0.5 0.05 0.001 0.002 0.008 0.01 0.5 0.02 0.2 0.03 0.13 Consum 1.025 0.1 0.25 0.007 0.024 0.5 0.05 0.001 0.002 0.008 0.01 0.5 0.02 0.2 0.03 0.13 Consum

M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG MP. KG L BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG MP. KG L BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG MP. KG L BUC. ORA ORA ORA ORA M

1.025 0.1 0.25 0.007 0.024 0.5 0.05 0.001 0.002 0.008 0.01 0.5 0.02 0.2 0.03 0.13 Consum 1.03 0.15 0.25 0.78 0.78 0.78 0.05 0.001 0.02 0.001 0.003 0.006 0.003 0.02 0.2 0.07 0.06 Consum 1.03 0.15 0.25 0.78 0.78 0.78 0.05 0.001 0.02 0.001 0.003 0.006 0.003 0.02 0.2 0.07 0.06

M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG MP. KG L BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG MP. KG L KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG MP. KG L KG ORA ORA ORA ORA

Consum 1.03 0.15 0.25 0.78 0.78 0.78 0.05 0.001 0.02 0.001 0.003 0.006 0.003 0.02 0.2 0.07 0.06 Consum 1.025 0.1 0.25 0.52 0.52 0.52 0.05 0.001 0.024 0.002 0.008 0.01 0.007 0.02 0.21 0.14 Consum 1.025 0.1 0.25 0.52 0.52 0.52 0.05 0.001 0.024 0.002 0.008 0.01 0.007 0.02 0.21 0.14

M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG MP. KG L KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG MP. KG L KG ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG MP. KG L KG ORA ORA ORA

Consum 1.025 0.1 0.25 0.52 0.52 0.52 0.05 0.001 0.024 0.002 0.008 0.01 0.007 0.02 0.21 0.14 Consum 1.03 0.15 0.25 0.1 0.003 0.05 0.02 0.001 0.003 0.006 0.001 0.05 2 2 0.02 0.24 0.02 0.1 0.05 Consum 1.03 0.15 0.25 0.1 0.003 0.05 0.02 0.001 0.003 0.006 0.001 0.05 2 2

M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG MP. KG L KG ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG KG MP. KG L KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG KG MP. KG L KG BUC. BUC. BUC.

0.02 0.24 0.02 0.1 0.05 Consum 1.03 0.15 0.25 0.1 0.003 0.05 0.02 0.001 0.003 0.006 0.001 0.05 2 2 0.02 0.24 0.02 0.1 0.05 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.007 0.1 0.024 0.002 0.008 0.01 0.001 0.05 1.5 1.5 0.02 0.24 0.02 0.02 0.13 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.007 0.1

ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG KG MP. KG L KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG KG MP. KG L KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG

0.024 0.002 0.008 0.01 0.001 0.05 1.5 1.5 0.02 0.24 0.02 0.02 0.13 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.007 0.1 0.024 0.002 0.008 0.01 0.001 0.05 1.5 1.5 0.02 0.24 0.02 0.02 0.13 Consum 1.03 0.15 0.25 0.78 0.1 0.78 0.78 0.001 0.02 2 2 0.001 0.003 0.006 0.05 0.003 0.02 0.19

KG MP. KG L KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG KG MP. KG L KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. MP. KG L BUC. KG ORA ORA

0.07 0.06 0.03 Consum 1.03 0.15 0.25 0.1 0.78 0.78 0.78 0.001 0.02 2 2 0.001 0.003 0.006 0.05 0.003 0.02 0.19 0.07 0.06 0.03 Consum 0.1 1.03 0.15 0.25 0.78 0.78 0.78 0.001 0.02 2 2 0.001 0.003 0.006 0.05 0.003 0.02 0.19 0.07 0.06 0.03 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG

0.52 0.52 0.52 0.001 0.024 1.5 1.5 0.002 0.008 0.01 0.05 0.007 0.02 0.21 0.14 0.02 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.52 0.52 0.52 0.001 0.024 1.5 1.5 0.002 0.008 0.01 0.05 0.007 0.02 0.21 0.14 0.02 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.52 0.52 0.52 0.001 0.024 1.5 1.5 0.002 0.008 0.01

BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. MP. KG L BUC. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. MP. KG L

0.05 0.007 0.02 0.21 0.14 0.02 Consum 1.03 0.15 0.25 0.1 0.001 0.02 2 0.03 0.01 0.003 0.006 0.05 0.015 2 0.001 0.003 0.02 0.22 0.07 0.05 0.03 Consum 1.03 0.15 0.25 0.1 0.001 0.02 2 0.03 0.01 0.003 0.006 0.05 0.015 2 0.001 0.003 0.02 0.22 0.07 0.05 0.03 Consum 1.03

BUC. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. KG KG KG L BUC. M.C. BUC. MP. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. KG KG KG L BUC. M.C. BUC. MP. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M

0.15 0.25 0.1 0.001 0.02 2 0.03 0.01 0.003 0.006 0.05 0.015 2 0.001 0.003 0.02 0.22 0.07 0.05 0.03 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.001 0.024 1.5 0.03 0.01 0.007 0.01 0.05 0.015 1.5 0.002 0.008 0.02 0.23 0.13 0.03 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.001 0.024 1.5 0.03 0.01 0.007

BUC. BUC. KG KG KG BUC. KG KG KG L BUC. M.C. BUC. MP. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. KG KG KG L BUC. M.C. BUC. MP. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. KG KG KG

0.01 0.05 0.015 1.5 0.002 0.008 0.02 0.23 0.13 0.03 Consum 1.025 0.1 0.15 0.2 0.001 0.024 1.5 0.03 0.01 0.007 0.01 0.05 0.015 1.5 0.002 0.008 0.02 0.23 0.13 0.03 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.002 0.035 0.003 0.005 0.01 0.01 0.36 0.02 0.05 0.1 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1

L BUC. M.C. BUC. MP. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. KG KG KG L BUC. M.C. BUC. MP. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC.

0.15 0.002 0.035 0.003 0.005 0.01 0.01 0.36 0.02 0.05 0.1 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.002 0.035 0.003 0.005 0.01 0.01 0.36 0.02 0.05 0.1 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.002 0.035 0.003 0.005 0.01 0.01 0.36 0.02 0.05 0.1 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.004 0.07 0.003

BUC. KG KG KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG

0.009 0.018 0.01 0.57 0.02 0.18 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.004 0.07 0.003 0.009 0.018 0.01 0.57 0.02 0.18 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.035 0.005 0.01 0.00006 0.02 0.5 0.02 0.26 0.05 0.03 0.13 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.035 0.005 0.01 0.00006 0.02 0.5

KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG KG KG M.C. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG KG KG M.C. KG BUC.

0.02 0.26 0.05 0.03 0.13 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.035 0.005 0.01 0.00006 0.02 0.5 0.02 0.26 0.05 0.03 0.13 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.035 0.005 0.5 0.01 0.00006 0.02 0.02 0.26 0.05 0.03 0.13 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.002 0.07 0.009 0.3 0.018

ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG KG KG M.C. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG KG BUC. KG M.C. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG KG BUC. KG

0.00008 0.024 0.02 0.31 0.06 0.19 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.002 0.07 0.009 0.3 0.018 0.00008 0.024 0.02 0.31 0.06 0.19 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.02 0.5 0.005 0.01 0.5 0.02 0.23 0.04 0.11 0.05 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.02 0.5 0.005 0.01 0.5

M.C. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG KG BUC. KG M.C. KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. KG KG BUC.

0.02 0.23 0.04 0.11 0.05 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.02 0.5 0.005 0.01 0.5 0.02 0.23 0.04 0.11 0.05 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.001 0.02 0.5 0.005 0.01 0.5 0.02 0.23 0.04 0.11 0.05 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.002 0.024 0.3 0.009 0.018 0.3 0.02

ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. KG KG BUC. ORA

0.26 0.03 0.19 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.002 0.024 0.3 0.009 0.018 0.3 0.02 0.26 0.03 0.19 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.52 0.52 0.52 0.02 0.005 0.01 0.001 0.02 0.23 0.05 0.11 0.02 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.52 0.52 0.52 0.02 0.005 0.01 0.001 0.02 0.23

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG MP. ORA ORA

0.05 0.11 0.02 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.52 0.52 0.52 0.02 0.005 0.01 0.001 0.02 0.23 0.05 0.11 0.02 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.52 0.52 0.52 0.02 0.005 0.01 0.001 0.02 0.23 0.05 0.11 0.02 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.32 0.32 0.32 0.024 0.009 0.018 0.002

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG MP.

0.02 0.26999 0.19 0.02 Consum 1 0.1 0.25 0.1 0.15 0.32 0.32 0.32 0.024 0.009 0.018 0.002 0.02 0.26999 0.19 0.02 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.001 0.05 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.26 0.03 0.06 0.11 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.001 0.05 0.02 1.5 1.5

ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG MP. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. KG KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. KG KG BUC. BUC.

0.005 0.01 0.02 0.26 0.03 0.06 0.11 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.001 0.05 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.26 0.03 0.06 0.11 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.001 0.05 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.26 0.03 0.06 0.11 Consum 1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.125

KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. KG KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. KG KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG

0.002 0.1 0.024 1 1 0.009 0.018 0.02 0.28 0.02 0.02 0.19 Consum 1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.125 0.002 0.1 0.024 1 1 0.009 0.018 0.02 0.28 0.02 0.02 0.19 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.52 0.52 0.52 0.001 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.23 0.04 0.12 0.03

MP. KG KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. KG KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA

Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.52 0.52 0.52 0.001 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.23 0.04 0.12 0.03 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.52 0.52 0.52 0.001 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.23 0.04 0.12 0.03 Consum 1.01 0.15 0.25 0.52 0.52 0.52 0.1 0.15 0.075

M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG

0.001 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.02 0.23 0.04 0.12 0.03 Consum 1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.125 0.32 0.32 0.32 0.002 0.024 1 1 0.009 0.018 0.02 0.26 0.18 0.03 Consum 1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.125 0.32 0.32 0.32 0.002 0.024 1 1 0.009 0.018 0.02 0.26 0.18 0.03 Consum

MP. KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA M

1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.25 0.04 0.11 0.04 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.25 0.04 0.11 0.04 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.02 1.5 1.5 0.005

M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG

0.01 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.25 0.04 0.11 0.04 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.02 1.5 1.5 0.005 0.01 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.25 0.04 0.11 0.04 Consum 1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.125 0.024 1 1 0.009 0.018 0.015 0.03 0.01 0.002 0.02 0.28 0.19 0.03 Consum

KG M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA M

1 0.1 0.15 0.1 0.15 0.125 0.024 1 1 0.009 0.018 0.015 0.03 0.01 0.002 0.02 0.28 0.19 0.03 Consum 0.35 0.002 0.3 1.01 0.09 0.01 0.2 0.02 Consum 0.35 0.002 0.3 1.01 0.09 0.01 0.2 0.02 Consum 0.35 0.002 0.3 1.01 0.09 0.02 0.2 0.02499 Consum 0.35 0.004 0.3 1.01 0.17

M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. M ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. M ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. M ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. M ORA

0.01 0.28 0.02 Consum 0.35 0.004 0.3 1.01 0.17 0.01 0.28 0.02 Consum 0.35 0.004 1.01 0.26 0.01 0.74 0.02 Consum 0.35 0.006 1.01 0.12 0.24 0.01 0.89 0.02 Consum 0.35 0.006 1.01 0.15 0.24 0.01 1.14 0.03 Consum 0.35 0.006 1.01 0.19 0.35 0.01 1.64 0.04 Consum 0.25 0.15 0.1 0.035

ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. M ORA ORA ORA ORA M BUC. KG M ORA ORA ORA ORA M BUC. KG M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG

0.00006 0.5 0.02 0.001 0.15 1.01 0.02 0.23 0.16 0.1 0.02 Consum 0.25 0.15 0.1 0.035 0.00006 0.5 0.02 0.001 0.15 1.01 0.02 0.23 0.16 0.1 0.02 Consum 0.25 0.15 0.1 0.035 0.00006 0.15 0.5 0.02 0.001 1.01 0.02 0.23 0.16 0.1 0.02 Consum 0.2 0.1 0.1 0.07 0.00008 0.3 0.024 0.002

M.C. BUC. KG MP. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. KG MP. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. KG MP.

0.1 1.01 0.02 0.29 0.22 0.08 0.02 Consum 0.2 0.1 0.1 0.07 0.00008 0.1 0.3 0.024 0.002 1.01 0.02 0.29 0.22 0.08 0.02 Consum 0.15 0.1 0.1 0.07 0.00008 0.3 0.024 0.002 1.01 0.02 0.3 0.33 0.08 0.02 Consum 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0001 0.3 0.03 0.003 1.01 0.019 0.348 0.193 0.096

BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA

0.251 Consum 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0001 0.3 0.03 0.003 1.01 0.019 0.486 0.223 0.107 0.252 Consum 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0001 0.3 0.03 0.003 1.01 0.019 0.597 0.274 0.12699 0.362 Consum 0.25 0.15 0.15 0.001 0.1 0.5 0.02 1.01 0.5 0.02 0.19 0.15 0.1 0.02 Consum 0.25 0.15 0.15 0.001 0.1

ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG M.C. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. MP. BUC.

0.5 0.02 1.01 0.5 0.02 0.19 0.15 0.1 0.02 Consum 0.25 0.15 0.15 0.001 0.1 0.5 0.02 1.01 0.5 0.02 0.19 0.15 0.1 0.02 Consum 0.2 0.1 0.1 0.002 0.1 0.3 0.024 1.01 0.3 0.02 0.25 0.21 0.08 0.02 Consum 0.2 0.1 0.1 0.002 0.1 0.3 0.024 1.01 0.3 0.02 0.25 0.21

BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA

0.08 0.02 Consum 0.15 0.1 0.002 0.1 0.3 0.024 1.01 0.3 0.02 0.25 0.3 0.08 0.02 Consum 0.1 0.1 0.003 0.1 0.3 0.03 1.01 0.3 0.231 0.019 0.298 0.163 0.096 Consum 0.1 0.1 0.003 0.1 0.3 0.03 1.01 0.3 0.223 0.019 0.446 0.194 0.106 Consum 0.1 0.1 0.003 0.1 0.3 0.03 1.01

ORA ORA M BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. MP. BUC. BUC. KG M

0.3 0.341 0.019 0.547 0.234 0.12699 Consum 0.25 0.15 0.1 0.52 0.52 0.52 0.02 0.001 0.15 1.01 0.12 0.02 0.2 0.11 0.02 Consum 0.25 0.15 0.1 0.52 0.52 0.52 0.02 0.001 0.15 1.01 0.12 0.02 0.2 0.11 0.02 Consum 0.25 0.15 0.52 0.02 0.001 0.1 0.52 0.52 0.15 1.01 0.12 0.02 0.2

BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG MP. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA

0.11 0.02 Consum 0.2 0.1 0.1 0.32 0.32 0.32 0.024 0.002 0.1 1.01 0.19 0.02 0.26 0.08 0.02 Consum 0.2 0.1 0.1 0.32 0.32 0.32 0.024 0.002 0.1 1.01 0.19 0.02 0.26 0.08 0.02 Consum 0.15 0.1 0.32 0.024 0.002 0.1 0.32 0.32 1.01 0.28 0.02 0.26 0.08 0.02 Consum 0.1 0.1

ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG MP. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC.

0.1 0.32 0.32 0.32 0.03 0.003 1.01 0.144 0.019 0.308 0.096 0.25 Consum 0.1 0.1 0.1 0.32 0.32 0.32 0.03 0.003 1.01 0.174 0.019 0.446 0.106 0.252 Consum 0.1 0.1 0.1 0.32 0.32 0.32 0.03 0.003 1.01 0.175 0.019 0.486 0.126 0.252 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.05 0.02 1.5

BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG MP. M ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG BUC.

1.5 0.001 0.02 0.19 0.1 0.05 0.1 Consum 0.075 0.05 0.02 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 1.5 1.5 0.001 0.02 0.19 0.1 0.05 0.1 Consum 0.075 0.05 0.02 1.01 0.15 0.25 0.1 1.5 1.5 0.001 0.15 0.02 0.19 0.1 0.05 0.1 Consum 1.01 0.1 0.15 0.1 0.1 0.125 0.1 0.024 1 1

BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG KG M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG KG M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC.

0.002 0.02 0.25 0.17 0.03 0.08 Consum 1.01 0.1 0.15 0.1 0.1 0.125 0.1 0.024 1 1 0.002 0.02 0.25 0.17 0.03 0.08 Consum 1 0.1 0.15 0.125 0.1 0.1 0.024 1 1 0.002 0.02 0.25 0.23 0.03 0.08 Consum 1 0.1 0.1 0.175 0.1 0.15 0.03 1 1 0.003 0.02 0.29

MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. KG KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. KG KG BUC. BUC. MP. ORA ORA

0.13 0.1 0.26 Consum 1 0.1 0.1 0.175 0.1 0.15 0.03 1 1 0.003 0.02 0.43 0.16 0.11 0.26 Consum 1 0.1 0.1 0.1 0.175 0.03 0.003 1 1 0.15 0.02 0.53 0.21 0.13 0.37 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.52 0.52 0.52 0.02 1.5 1.5 0.001 0.02 0.17 0.1

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. KG KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG MP. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA

0.1 0.03 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.52 0.52 0.52 0.02 1.5 1.5 0.001 0.02 0.17 0.1 0.1 0.03 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.52 0.52 0.52 0.02 1.5 1.5 0.001 0.02 0.17 0.1 0.1 0.03 Consum 1.01 0.1 0.15 0.1 0.1 0.125 0.32 0.32 0.32 0.024 1

ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC.

1 0.002 0.02 0.23 0.08 0.17 0.02 Consum 1.01 0.1 0.15 0.1 0.1 0.125 0.32 0.32 0.32 0.024 1 1 0.002 0.02 0.23 0.08 0.17 0.02 Consum 1 0.1 0.15 0.125 0.32 0.32 0.32 0.024 1 1 0.002 0.1 0.02 0.23 0.08 0.26999 0.02 Consum 1 0.1 0.1 0.175 0.32 0.32 0.32

BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC.

0.03 1 1 0.003 0.1 0.02 0.28 0.1 0.13 0.26 Consum 1 0.1 0.1 0.175 0.32 0.32 0.32 0.1 0.03 1 1 0.003 0.02 0.43 0.11 0.15 0.26 Consum 1 0.1 0.1 0.1 0.175 0.03 0.003 1 1 0.32 0.32 0.32 0.02 0.52 0.14 0.2 0.37 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15

KG BUC. BUC. MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG MP. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC.

0.075 0.02 1.5 1.5 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.18 0.1 0.03 0.11 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.02 1.5 1.5 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.18 0.1 0.03 0.11 Consum 1.01 0.15 0.25 0.1 0.15 0.075 0.02 1.5 1.5 0.015 0.03 0.01 0.001 0.02 0.18 0.1 0.03 0.11 Consum

KG KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M

1.01 0.1 0.15 0.1 0.1 0.125 0.024 1 1 0.015 0.03 0.01 0.002 0.02 0.24 0.08 0.02 0.17 Consum 1.01 0.1 0.15 0.1 0.1 0.125 0.024 1 1 0.015 0.03 0.01 0.002 0.02 0.24 0.08 0.02 0.17 Consum 1 0.1 0.15 0.125 0.024 1 1 0.015 0.03 0.01 0.002 0.1 0.02 0.24

M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. BUC. ORA ORA

0.08 0.02 0.26 Consum 1 0.1 0.1 0.175 0.1 0.03 1 1 0.015 0.03 0.01 0.003 0.02 0.29 0.1 0.26 0.12 Consum 1 0.1 0.1 0.175 0.1 0.03 1 1 0.015 0.03 0.01 0.003 0.02 0.43 0.11 0.26 0.16 Consum 1 0.1 0.1 0.1 0.175 0.03 0.003 1 1 0.015 0.03 0.01

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. M.C. KG KG MP. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. KG KG MP. BUC. BUC. M.C. KG KG

0.02 0.53 0.13 0.37 0.21 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.05 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.001 0.01 0.04 0.21 0.11 0.01 0.1 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.05 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.001 0.01 0.04 0.21 0.11 0.01 0.1 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.05 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005

ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG

0.001 0.01 0.04 0.21 0.11 0.01 0.1 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.1 0.024 1 1 0.02 0.01 0.002 0.015 0.05 0.25 0.17 0.01 0.09 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.1 0.024 1 1 0.02 0.01 0.002 0.015 0.05 0.25 0.17 0.01 0.09 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.1 0.024 1 1

MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC.

0.03 0.013 0.002 0.02 0.05 0.26999 0.26 0.01 0.08 Consum 1.01 0.1 0.1 0.175 0.15 0.03 1 1 0.035 0.017 0.003 0.025 0.24 0.05 0.32 0.13 0.1 Consum 1.01 0.1 0.1 0.175 0.15 0.03 1 1 0.04 0.02 0.003 0.03 0.24 0.04 0.47 0.16 0.11 Consum 1.01 0.1 0.1 0.15 0.003 1

KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG MP. BUC.

1 0.04 0.175 0.02 0.03 0.035 0.35 0.05 0.58 0.22 0.13 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.52 0.52 0.52 0.001 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.01 0.04 0.19 0.11 0.1 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.52 0.52 0.52 0.001 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.01 0.04 0.19 0.11 0.1 Consum 1.01 0.25

BUC. KG KG KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC.

0.1 0.075 0.52 0.52 0.52 0.001 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.01 0.04 0.19 0.11 0.1 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.32 0.32 0.32 0.002 0.024 1 1 0.02 0.01 0.015 0.05 0.26 0.08 0.17 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.32 0.32 0.32 0.002 0.024 1 1 0.02 0.01 0.015 0.05 0.26

BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA

0.08 0.17 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.32 0.32 0.32 0.002 0.024 1 1 0.03 0.013 0.02 0.04 0.26 0.08 0.26999 Consum 1.01 0.1 0.1 0.175 0.32 0.32 0.32 0.003 0.03 1 1 0.035 0.017 0.025 0.24 0.04 0.31 0.1 0.13 Consum 1.01 0.1 0.1 0.175 0.32 0.32 0.32 0.003 0.03 1

ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. MP. KG BUC.

1 0.04 0.02 0.03 0.24 0.05 0.46 0.11 0.15 Consum 1.01 0.1 0.1 0.32 0.003 0.32 1 1 0.04 0.175 0.02 0.03 0.32 0.035 0.35 0.05 0.55 0.14 0.2 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.001 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.015 0.03 0.01 0.01 0.04 0.21 0.1 0.11 Consum 1.01 0.25 0.1

BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. MP. BUC. BUC. BUC. KG KG KG KG BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC.

0.075 0.001 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.015 0.03 0.01 0.01 0.04 0.21 0.1 0.11 Consum 1.01 0.25 0.1 0.075 0.001 0.02 1.5 1.5 0.01 0.005 0.015 0.03 0.01 0.01 0.04 0.21 0.1 0.11 Consum 1.01 0.15 0.1 0.125 0.002 0.024 1 1 0.02 0.01 0.015 0.03 0.01 0.015 0.04 0.26999 0.08

KG MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG BUC. ORA ORA ORA

0.18 Consum 0.15 0.1 0.125 1.01 0.002 0.024 1 1 0.02 0.01 0.015 0.03 0.01 0.015 0.04 0.26999 0.08 0.18 Consum 0.15 0.1 0.125 1.01 0.002 0.024 1 1 0.03 0.013 0.015 0.03 0.01 0.02 0.04 0.26999 0.08 0.26999 Consum 1.01 0.1 0.1 0.175 0.003 0.03 1 1 0.035 0.017 0.015 0.03

ORA M BUC. BUC. KG M MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. KG M MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG MP. KG BUC. BUC. KG KG M.C. KG

0.01 0.025 0.24 0.04 0.32 0.1 0.13 Consum 1.01 0.1 0.1 0.175 0.003 0.03 1 0.015 0.03 0.01 1 0.04 0.02 0.03 0.24 0.05 0.46 0.11 0.16 Consum 1.01 0.1 0.1 0.015 0.003 0.03 1 1 0.04 0.175 0.02 0.03 0.01 0.035 0.35 0.05 0.56 0.13 0.21 Consum 1.01 0.2 0.12 2

KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. KG MP. KG BUC. M.C. KG KG BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. M.C. MP. KG BUC. BUC. KG KG KG KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M M KG KG BUC.

2 0.11 0.22 0.33 0.44 Consum 1.01 0.2 0.12 2 2 0.11 0.22 0.33 0.44 Consum 1.01999 0.1 0.1 0.0001 0.5 0.03 0.012 0.01 0.001 0.003 0.05 0.01 0.06 0.23 0.32 0.1 Consum 1.01999 0.1 0.1 0.0001 0.5 0.03 0.012 0.01 0.001 0.003 0.05 0.01 0.32 0.06 0.23 0.1 Consum 1 0.1

BUC. ORA ORA ORA ORA M M KG KG BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG M.C. BUC. KG KG KG KG MP. BUC. L ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG M.C. BUC. KG KG KG KG MP. BUC. L ORA ORA ORA ORA M M BUC.

0.1 0.0001 0.5 0.03 0.017 0.014 0.001 0.003 0.1 0.014 0.25 0.08 0.32 0.09 Consum 1 0.1 0.1 0.0001 0.5 0.03 0.017 0.014 0.001 0.003 0.1 0.014 0.32 0.08 0.25 0.09 Consum 1.03 0.012 0.01 0.05 0.01 0.004 0.001 0.07 0.06 0.28 0.1 Consum 1.03 0.012 0.01 0.05 0.01 0.004 0.001 0.06

KG M.C. BUC. KG KG KG KG MP. BUC. L ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG M.C. BUC. KG KG KG KG MP. BUC. L ORA ORA ORA ORA M M KG KG BUC. L KG KG ORA ORA ORA ORA M M KG KG BUC. L KG KG ORA

0.07 0.28 0.1 Consum 1.01 0.017 0.014 0.1 0.014 0.006 0.001 0.04 0.08 0.3 0.18 Consum 1.01 0.017 0.014 0.1 0.014 0.006 0.001 0.08 0.04 0.3 0.18 Consum 1.01999 0.1 0.15 0.15 0.03 1.5 0.001 0.003 0.05 0.01 1.5 0.012 0.01 0.07 0.04 0.22 0.1 Consum 1.01999 0.1 0.15 0.15 0.03 1.5

ORA ORA ORA M M KG KG BUC. L KG KG ORA ORA ORA ORA M M KG KG BUC. L KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG KG BUC. KG MP. BUC. L BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG KG BUC.

0.001 0.003 0.05 0.01 1.5 0.012 0.01 0.07 0.04 0.22 0.1 Consum 1.01999 0.1 0.15 0.15 0.03 1.5 0.001 0.003 0.05 0.01 1.5 0.012 0.01 0.07 0.04 0.22 0.1 Consum 1.01 0.1 0.15 0.15 0.03 1.5 0.001 0.003 0.1 0.014 1.5 0.017 0.014 0.08 0.02 0.14 0.26999 Consum 1.01999 0.1 0.32 0.32

KG MP. BUC. L BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG KG BUC. KG MP. BUC. L BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG KG BUC. KG MP. BUC. L BUC. KG KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC.

0.32 0.15 0.03 1.5 1.5 0.012 0.01 0.003 0.05 0.01 0.001 0.07 0.21 0.03 0.1 Consum 1.01999 0.1 0.32 0.32 0.32 0.15 0.03 1.5 1.5 0.012 0.01 0.003 0.05 0.01 0.001 0.07 0.21 0.03 0.1 Consum 1.01999 0.1 0.32 0.32 0.32 0.15 0.03 1.5 1.5 0.012 0.01 0.003 0.05 0.01 0.001 0.07

BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. L KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. L KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. L KG ORA

0.21 0.03 0.1 Consum 1.01 0.1 0.32 0.32 0.32 0.15 0.03 1.5 1.5 0.017 0.014 0.003 0.1 0.014 0.001 0.08 0.25 0.03 0.12 Consum 1.01999 0.1 0.15 0.03 1.5 1.5 0.012 0.01 0.003 0.03 0.01 0.001 0.05 0.01 0.015 0.06 0.1 0.04 0.22 Consum 1.01999 0.1 0.15 0.03 1.5 1.5 0.012 0.01

ORA ORA ORA M M BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. BUC. L KG ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. KG KG KG BUC. L M.C. ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG

0.003 0.03 0.01 0.001 0.05 0.01 0.015 0.06 0.1 0.04 0.22 Consum 1.01999 0.1 0.15 0.03 1.5 1.5 0.012 0.01 0.003 0.03 0.01 0.001 0.05 0.01 0.015 0.06 0.1 0.04 0.22 Consum 1.01 0.1 0.15 0.03 1.5 1.5 0.017 0.014 0.003 0.03 0.01 0.001 0.1 0.014 0.015 0.08 0.11 0.04 0.24 Consum

MP. KG KG KG BUC. L M.C. ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. KG KG KG BUC. L M.C. ORA ORA ORA ORA M M BUC. KG KG BUC. BUC. KG KG MP. KG KG KG BUC. L M.C. ORA ORA ORA ORA M

1.025 0.001 0.09 0.18 Consum 1.025 0.001 0.1 0.2 Consum 1.025 0.001 0.12 0.24 Consum 1.025 0.00006 0.02 1.5 0.035 0.001 0.06 0.28 Consum 1.025 0.00006 0.02 1.5 0.035 0.001 0.06 0.28 Consum 1.025 0.00006 0.02 1.5 0.035 0.001 0.06 0.28 Consum 1.025 0.00008 0.024 1 0.07 0.002 0.08 0.39 Consum 1.025

KG ORA ORA M KG ORA ORA M KG ORA ORA M M M.C. KG BUC. KG MP. ORA ORA M M M.C. KG BUC. KG MP. ORA ORA M M M.C. KG BUC. KG MP. ORA ORA M M M.C. KG BUC. KG MP. ORA ORA M M

0.00008 0.024 1 0.07 0.002 0.08 0.39 Consum 1 2 0.15 0.15 Consum 1 2 0.18 0.18 Consum 1 2 0.22 0.22 Consum 1 2 0.24 0.24 Consum 1 2 0.28 0.26999 Consum 0.15 1 0.04 0.07 Consum 0.15 1 0.04 0.07 Consum 0.15 1 0.04 0.07 Consum 0.375 1 0.04 0.07

M.C. KG BUC. KG MP. ORA ORA M M BUC. ORA ORA M M BUC. ORA ORA M M BUC. ORA ORA M M BUC. ORA ORA M M BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA

Consum 0.375 1 0.04 0.07 Consum 0.45 1 0.08 0.16 Consum 0.8 1 0.08 0.16 Consum 1.15 1 0.08 0.16 Consum 1 2 0.00006 0.05 0.02 0.01 0.005 0.05 0.05 0.12 Consum 1 2 0.00008 0.05 0.05 0.025 0.007 0.05 0.05 0.12 Consum 1 2 2 0.12 0.12 Consum 1 2 2

BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. M.C. KG KG KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. M.C. KG KG KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC.

0.12 0.12 Consum 1 0.05 0.24 Consum 1 0.075 0.26999 Consum 1.2 0.075 0.0001 4 0.32 0.44 0.13 Consum 1.6 0.075 0.0001 4 0.32 0.44 0.13 Consum 2.9 0.075 0.0001 4 0.32 0.44 0.13 Consum 1.03 0.05 0.008 0.003 0.002 0.02 0.01 Consum 1.03 0.05 0.02 0.003 0.002 0.02 0.02 Consum 1.03

ORA ORA BUC. BUC. KG ORA BUC. BUC. KG ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA M

M KG KG ORA ORA M

M KG KG ORA ORA M

0.05 0.037 0.003 0.037 0.003 0.02 0.02 Consum 1.03 0.03 0.04 0.003 0.04 0.003 0.02 0.02 0.02 Consum 1.01999 0.03 0.08 0.003 0.08 0.003 0.03 0.02 0.02 0.02 Consum 1.01999 0.02 0.09 0.003 0.09 0.004 0.03 0.03 0.04 0.02 Consum 1.01999 0.01 0.15 0.003 0.15 0.006 0.05 0.05 0.08 0.01 Consum 1.03

M KG M KG ORA ORA M

M KG M KG ORA ORA ORA M

M KG M KG ORA ORA ORA ORA M

M KG M KG ORA ORA ORA ORA M

M KG M KG ORA ORA ORA ORA M

0.00015 0.00005 0.008 0.003 0.002 0.02 0.01 Consum 1.03 0.0002 0.0001 0.02 0.003 0.002 0.02 0.02 Consum 1.03 0.05 0.00035 0.0001 0.037 0.003 0.037 0.003 0.02 0.03 Consum 1.03 0.03 0.0004 0.0002 0.04 0.003 0.04 0.003 0.02 0.03 Consum 1.01999 0.03 0.0006 0.0003 0.08 0.003 0.08 0.003 0.02 0.02 0.02 Consum 1.01999

KG KG M KG KG ORA ORA M KG KG M KG KG ORA ORA M

KG KG M KG M KG ORA ORA M

KG KG M KG M KG ORA ORA M

KG KG M KG M KG ORA ORA ORA M

0.02 0.0008 0.0005 0.09 0.003 0.09 0.004 0.04 0.03 0.03 Consum 1.01999 0.01 0.0015 0.001 0.15 0.003 0.006 0.15 0.04 0.04 0.03 0.01 Consum 1.01999 1.4 0.05 1.4 0.008 0.00009 0.07 0.02 0.14 0.12 0.03 Consum 1.01999 1.4 0.05 1.4 0.02 0.00009 0.07 0.02 0.17 0.11 0.03 Consum 1.01999 1.4 0.04 1.4

KG KG M KG M KG ORA ORA ORA M

KG KG M KG KG M ORA ORA ORA ORA M

BUC. M M.C. KG ORA ORA ORA ORA M

BUC. M M.C. KG ORA ORA ORA ORA M

BUC.

0.04 0.00009 0.07 0.04 0.02 0.2 0.14 0.03 Consum 1.01999 1 0.03 1 0.07 0.00006 0.05 0.07 0.02 0.2 0.12 0.01 0.04 Consum 1.01999 1.4 0.05 1.4 1.4 0.008 0.02 0.04 0.1 0.02 Consum 0.05 1.4 1.01999 1.4 1.4 0.02 0.02 0.07 0.1 0.02 Consum 0.04 1.4 1.01999 1.4 1.4 0.04 0.04

M M.C. KG M ORA ORA ORA ORA M

BUC. M M.C. KG M ORA ORA ORA ORA ORA M

BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA M

BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA M

BUC. BUC. M M

0.01 0.08 0.11 0.04 0.01 Consum 0.03 1 1.01999 1 1 0.07 0.07 0.02 0.11 0.08 0.02 0.05 Consum 1.03 1.4 1.4 0.00015 0.00005 0.008 0.07 0.00009 0.02 0.14 0.12 0.02 Consum 1.03 1.4 1.4 0.0002 0.0001 0.02 0.07 0.00009 0.02 0.16 0.12 0.03 Consum 1.03 1.4 0.04 1.4 0.00035 0.0001 0.037

ORA ORA ORA ORA ORA M

BUC. BUC. M M ORA ORA ORA ORA ORA M

BUC. KG KG M KG M.C. ORA ORA ORA ORA M

BUC. KG KG M KG M.C. ORA ORA ORA ORA M

BUC. KG KG M

0.07 0.00009 0.037 0.02 0.19 0.15 0.02 0.01 Consum 1.03 1.4 1.4 0.00015 0.00005 0.008 1.4 0.02 0.06 0.11 0.04 Consum 1.03 1.4 1.4 0.0002 0.0001 0.02 1.4 0.02 0.1 0.1 0.05 Consum 1.03 1.4 0.04 1.4 0.00035 0.0001 0.037 0.037 1.4 0.02 0.11 0.11 0.06 0.01 Consum 1.01999 0.0025 0.03 0.15

KG M.C. M ORA ORA ORA ORA ORA M

BUC. KG KG M BUC. ORA ORA ORA ORA M

BUC. KG KG M BUC. ORA ORA ORA ORA M

BUC. KG KG M M BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M KG ORA ORA

Consum 1.01999 0.006 0.04 0.2 Consum 1.01999 0.015 0.12 0.36 Consum 1.03 0.003 0.05 0.15 Consum 1.03 0.2 0.4 0.12 0.02 0.03 0.02 0.1 0.06 Consum 1.03 0.4 0.12 0.02 0.01 0.09 0.06 Consum 1.03 0.0001 0.00005 0.012 0.003 0.002 0.03 0.02 Consum 0.48 1 1 0.0003 0.00008 0.01 1 0.092 0.02

M KG ORA ORA M KG ORA ORA M KG ORA ORA M BUC. BUC. KG M ORA ORA ORA ORA M BUC. KG M ORA ORA ORA M KG KG M KG KG ORA ORA M KG BUC. BUC. M.C. M.C. KG BUC. KG ORA

0.3 0.14 0.21 0.02 Consum 0.81 1 1 0.0003 0.00008 0.01 1 0.092 0.02 0.3 0.14 0.21 0.02 Consum 0.71 1 1 0.01 0.092 0.0003 0.00008 1 0.02 0.3 0.14 0.21 0.02 Consum 0.01 1 1 1.256 0.092 0.0003 0.00008 1 0.02 0.3 0.14 0.21 0.02 Consum 0.63 1 1 0.01 0.092

ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. M.C. M.C. KG BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. KG KG

0.0003 0.00008 1 0.02 0.23 0.12 0.29 Consum 0.91 1 0.01 0.092 0.0003 0.00008 1 1 0.02 0.23 0.12 0.29 Consum 1.63 1 0.01 0.092 0.0003 0.00008 1 1 0.02 0.23 0.12 0.29 Consum 0.3 2 0.01 0.42 Consum 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.59 Consum 1 0.37 0.37 0.38 0.75 0.75

M.C. M.C. BUC. ORA ORA ORA ORA M KG BUC. KG KG M.C. M.C. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA M KG BUC. KG KG M.C. M.C. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA BUC.

KG ORA M ORA ORA ORA ORA ORA M ORA ORA ORA ORA ORA

Consum 1 0.43 0.43 0.42 0.85 0.85 Consum 1 0.43 0.43 0.42 0.85 0.85 Consum 1 0.46 0.46 0.47 0.93 0.93 Consum 1 0.75 0.01 4 0.006 0.02 0.02 6 4 6 0.6 0.59 0.6 Consum 1 0.75 0.01 4 0.006 0.02 0.02 6 4 6 0.87 0.88 0.87 Consum 1 0.75

M ORA ORA ORA ORA ORA M ORA ORA ORA ORA ORA M ORA ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC.

0.01 4 0.006 0.02 0.02 6 4 6 0.99 0.98 0.99 Consum 1 0.75 0.01 4 0.006 0.02 0.02 6 4 6 0.99 0.98 0.99 Consum 1 0.75 0.01 4 0.006 0.02 0.02 6 4 6 1.28 1.29 1.28 Consum 1 0.75 0.01 0.02 4 4 4 4 0.004 0.02 0.6 0.59

KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA

0.6 Consum 1 0.75 0.01 0.02 4 4 4 4 0.004 0.02 0.87 0.88 0.87 Consum 1 0.75 0.01 0.02 4 4 4 4 0.004 0.02 0.99 0.98 0.99 Consum 1 0.75 0.01 0.02 4 4 4 4 0.004 0.02 0.99 0.98 0.99 Consum 1 0.75 0.01 0.02 4 4 4 4

ORA BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC.

0.004 0.02 1.28 1.29 1.28 Consum 1 0.5 0.01 4 0.004 0.02 0.015 4 4 4 0.24 0.25 0.24 Consum 1 0.5 0.01 4 0.004 0.02 0.015 4 4 4 0.28 0.26999 0.28 Consum 1 0.5 0.01 4 0.004 0.02 0.015 4 4 4 0.35 0.36 0.35 Consum 1 0.5 0.01 4

KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC.

0.004 0.02 0.015 4 4 4 0.41 0.4 0.41 Consum 1 0.5 0.01 4 0.004 0.02 0.015 4 4 4 0.41 0.4 0.41 Consum 1.85 0.05 2 0.00072 0.025 0.01 0.025 1 1 0.03 0.09 0.11 0.11 0.03 0.03 Consum 3.03 0.05 2 0.00072 0.025 0.015 0.025 1 1 0.03 0.09 0.12

KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA

0.11 0.03 0.03 Consum 1.33 0.02 0.08 1.33 0.08 4.55 1.33 0.08 0.33 0.33 0.33 0.04 0.09 0.12 0.11 0.04 0.04 Consum 1.33 0.025 0.08 1.33 0.08 5.55 1.33 0.08 0.33 0.33 0.33 0.04 0.11 0.12 0.11 0.05 0.05 Consum 1.33 0.05 0.08 1.33 0.08 15.6 1.33 0.08 0.33 0.33 0.33 0.05

ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. ORA

0.13 0.11 0.11 0.05 0.05 Consum 0.25 18.4 0.07 0.5 0.66 1.32 1.32 0.03 2.64 0.25 0.66 0.66 0.07 0.18 0.12 0.11 0.08 0.08 Consum 0.0075 0.0075 0.2 0.01 0.1 0.00001 0.1 0.25 0.0075 0.05 0.05 Consum 0.0075 0.0075 0.2 0.01 0.1 0.00001 0.1 0.45 0.0075 0.05 0.05 Consum 0.0075 0.0075 0.2

ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. KG BUC. ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. KG BUC. ORA ORA M BUC. BUC. BUC.

0.01 0.1 0.00001 0.1 0.715 0.0075 0.05 0.05 Consum 1.003 0.9 0.36 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 Consum 1.012 0.9 0.45 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03033 Consum 1.012 0.9 2 2 0.01 0.53999 0.03 0.03 0.03 Consum 1.012 0.9 2 2 0.01 0.53999 0.02 0.03 0.02 Consum 1.012

KG BUC. KG BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA BUC.

0.9 2 2 0.01 0.53999 0.02 0.03 0.02 Consum 1.012 0.9 2 2 0.01 0.53999 0.02 0.03 0.02 Consum 1.012 0.9 2 2 0.01 0.53999 0.02 0.03 0.02 Consum 1.003 0.9 0.13 0.12 Consum 1.005 0.41 0.03 0.03 0.03 Consum 9.39999 9.6 1.5 0.2 12 24 0.084 0.092 0.0003 0.00008 12 1.72

KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG ORA ORA BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. BUC. ORA

1.72 Consum 1 0.001 0.002 0.09 Consum 1 0.09 Consum 1.03 3.03 0.12 0.00012 3 0.07 0.24 0.39 0.01 0.15 0.04 Consum 1.03 3.03 0.12 3 3 0.15 0.01 0.18 0.15 0.04 Consum 1.03 3.03 3.15 3.15 3.15 0.12 0.03 0.01 0.23 0.19 0.04 Consum 1.03 3.03 0.2 0.12 0.07 3 0.003

ORA BUC. KG KG ORA BUC. ORA M BUC. BUC. M.C. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. KG BUC. KG

3 0.13 0.26999 0.01 0.13 0.04 Consum 1.03 3.03 0.15 3.15 3.15 3.15 0.12 3 3 0.003 0.03 0.01 0.2 0.17 0.04 Consum 1.03 3.03 0.12 0.003 3 3 0.11 0.16 0.12 0.04 Consum 1.03 0.12 3.03 0.0002 0.1 3 0.13 0.28 0.01 0.03 0.14 Consum 1.03 3.03 0.0002 0.1 3 0.18

BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. M.C. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. M.C. KG BUC. ORA

0.28 0.01 0.14 Consum 1.03 0.12 3.15 3.15 3.15 3.03 0.03 0.01 0.19 0.23 0.02 Consum 1.03 3.15 3.15 3.15 3.03 0.08 0.01 0.16 0.22 Consum 1.03 0.12 0.15 3.15 3.15 3.15 3.03 3 3 0.006 0.03 0.01 0.16 0.2 0.03 Consum 1.03 0.225 3.15 3.15 3.15 3.03 3 3 0.006 0.03

ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA

0.01 0.14 0.2 Consum 1.01999 0.225 3.15 3.15 3.15 3.03 3 3 0.006 0.12 0.01 0.13 0.21 Consum 1.01999 0.3 4.19999 4.19999 4.19999 4.04 4 4 0.008 0.11 0.02 0.13 0.29 Consum 1.01999 0.375 4.19999 4.19999 4.19999 4.04 4 4 0.008 0.11 0.1 0.04 0.25 0.17 Consum 1.01999 0.375 4.19999 4.19999 4.19999

ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC.

4.04 4 4 0.008 0.11 0.1 0.09 0.3 0.17 Consum 1.03 0.12 3.03 3 3 0.006 0.02 0.01 0.14 0.1 0.03 Consum 1.03 3.03 3 3 0.006 0.03 0.01 0.16 0.1 Consum 1.01999 3.03 3 3 0.006 0.1 0.01 0.13 0.08 Consum 1.01999 4.04 4 4 0.008 0.1 0.01 0.21 0.07 Consum

BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M

1.01999 4.04 4 4 0.008 0.1 0.08 0.18 0.14 Consum 1.01999 4.04 4 4 0.008 0.1 0.09 0.33 0.15 Consum 1.01999 0.02 0.03 0.05 Consum 1.01999 0.02 0.03 0.07 0.02 Consum 1.01999 0.02 0.02 0.08 0.02 0.03 Consum 1.01999 0.02 0.02 0.09 0.02 0.07 Consum 1.01999 0.02 0.02 0.02 0.1 0.1 Consum

BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M

1.01999 0.02 0.02 0.02 0.14 0.14 Consum 1.01999 0.02 0.04 0.01 0.02 0.05 Consum 1.01999 0.02 0.04 0.01 0.03 0.07 Consum 1.01999 0.02 0.06 0.01 0.05 0.1 Consum 1.01999 0.02 0.08 0.01 0.06 0.13 Consum 1.01999 0.02 0.09 0.01 0.08 0.16 Consum 1.01999 0.02 0.12 0.01 0.1 0.21 Consum 1.01999 0.05 0.03

BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA

0.07 Consum 1.01999 0.05 0.04 0.07 0.04 Consum 1.01999 0.05 0.03 0.07 0.07 0.03 Consum 1.01999 0.05 0.04 0.09 0.08 0.09 Consum 1.01999 0.05 0.07 0.14 0.15 0.14 Consum 1.01999 0.05 0.07 0.15 0.15 0.22 Consum 1.01999 0.05 0.08 0.16 0.16 0.32 Consum 1.03 0.15 3.15 3.15 3.15 0.02 3 3 0.003

ORA M BUC. ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG

3.03 0.11 0.11 0.21 0.03 Consum 1.03 0.225 6.3 6.3 6.3 0.02 6 6 0.006 6.06 0.26999 0.02 0.16 0.31 0.01 Consum 1.03 0.02 0.6 0.6 0.61 0.07 0.02 0.14 0.06 0.03 Consum 1.03 0.02 0.6 0.6 0.61 0.07 0.23 0.06 Consum 1.01999 0.02 0.03 0.03 Consum 1.01999 0.02 0.04 0.07 Consum

BUC. ORA ORA ORA ORA M KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA M BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA M BUC. ORA ORA M

1.01999 0.02 0.04 0.07 Consum 1.01999 0.02 0.04 0.05 Consum 1.01999 0.02 0.05 0.1 Consum 1.01999 0.02 0.04 0.12 0.04 Consum 1.03 0.05 0.03 0.07 0.02 Consum 1.03 0.05 0.03 0.13 0.04 Consum 1.03 0.05 0.03 0.05 0.03 Consum 0.01 0.01 0.05 Consum 0.015 0.015 0.08 Consum 0.02 0.02 0.1 Consum 0.2

BUC. ORA ORA M BUC. ORA ORA M BUC. ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA M BUC. ORA ORA ORA M M BUC. ORA ORA ORA M KG L ORA M KG L ORA M KG L ORA BUC. M

0.4 1 0.13 0.17 0.23 Consum 0.015 0.015 0.05 0.25 0.2 0.02 1 1 1 0.91 0.19 Consum 0.3 0.4 1 0.25 0.2 0.26999 Consum 3 1 0.03 0.035 0.08 0.3 0.4 0.03 1 1.62 0.22 Consum 3 1 0.04 0.05 0.1 0.4 0.4 0.04 1 1.78 0.26 Consum 3 1 0.11

M BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG KG M M KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. M M BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG

0.125 0.1 0.45 0.5 0.04 1 2.14 0.3 Consum 3 1 0.2 0.25499 0.15 0.5 0.5 0.05 1 2.53 0.35 Consum 1 0.275 0.32499 0.2 0.5 0.5 0.05 3 1 3.4 0.43 Consum 1 0.12 0.16 0.22 Consum 0.015 1 2 0.74 0.19 Consum 1 0.25 0.2 0.26 Consum 3 1 0.03

KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG KG KG M M KG BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG

1 1.24 0.22 Consum 3 1 0.03 0.1 0.4 0.4 0.04 1 1.39 0.25 Consum 3 1 0.11 0.15 0.45 0.5 0.04 1 1.63 0.3 Consum 3 1 0.2 0.15 0.5 0.5 0.05 1 1.88 0.35 Consum 1 0.275 0.2 0.5 0.5 0.05 3 1 2.34999 0.42 Consum 3 0.05 5 0.24

BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG M M KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG KG M M KG BUC. BUC. ORA ORA BUC. M M BUC. ORA

0.34 0.11 Consum 5 0.055 5 0.52 0.53 Consum 12 0.06 5 1.04999 1.04 Consum 20 0.065 5 1.52 1.52 Consum 26 0.07 5 1.99 1.98 Consum 40 0.075 5 2.46999 2.46 Consum 1 0.2 3 0.025 0.05 5 0.13 0.82 0.92 0.1 Consum 1 0.3 5 0.025 0.055 5 0.97 1.31

ORA ORA BUC. M M BUC. ORA ORA BUC. M M BUC. ORA ORA BUC. M M BUC. ORA ORA BUC. M M BUC. ORA ORA BUC. M M BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG M KG M BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG M KG M BUC. ORA ORA

0.1 Consum 1 0.3 12 0.025 0.06 5 2.15999 1.14 0.09 Consum 1 0.3 20 0.025 0.065 5 3.06 0.09 1.24 Consum 1 0.3 26 0.025 0.07 5 1.92 3.32 0.09 Consum 1 0.3 40 0.025 0.075 5 2.07 4.09 0.09 Consum 1 6 5 8 5 0.03 4 1 0.01 3.5

ORA BUC. BUC. KG M KG M BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG M KG M BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG M KG M BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG M KG M BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M M KG KG BUC. BUC. KG ORA

0.3 1.21 Consum 1 8 12 6 0.11 4 1 6 0.01 4.22 0.3 1.53 Consum 1 10 20 1 6 0.01 8 0.2 4 4.81 0.57 1.85 0.55 Consum 18.7 0.3 0.05 1 1 0.004 1 1.58 1.58 Consum 0.26 0.26999 0.26 Consum 1 0.3 2 0.015 2 2 0.003 2

ORA ORA BUC. BUC. M M KG KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. M M BUC. BUC. KG KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA M KG KG KG BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. M BUC. KG BUC. BUC. KG BUC.

0.13 0.53999 Consum 1 0.3 2 0.015 2 2 0.003 2 0.63 0.31 Consum 1 0.04 Consum 1 0.05 Consum 1 0.07 Consum 1 0.11 Consum 1.01 1 0.005 0.05 0.14 0.18 Consum 1.01 0.005 0.13 Consum 1.01 0.005 0.05 0.16 0.1 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2 0.14 0.06 0.06 Consum

ORA ORA BUC. M BUC. KG BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. ORA BUC. ORA BUC. ORA BUC. ORA BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC.

1 0.005 0.05 0.00004 2 0.06 0.05 0.2 Consum 1 0.005 0.05 0.0001 2 0.1 0.1 0.25 Consum 1.01 2 0.005 2 0.002 0.15 0.09 Consum 1 2 0.005 2 0.002 0.11 0.17 Consum 1 2 0.005 2 0.002 0.23 0.11 Consum 1 0.005 2 2 0.002 0.2 Consum 1 5 0.005

KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA BUC. BUC. KG

2 2 0.002 1.2 0.3 Consum 1 5 0.005 2 2 0.002 0.75 0.3 Consum 1 0.005 2 2 0.002 0.28 Consum 1 7 0.005 2 2 0.002 1.68 0.4 Consum 1 7 0.005 2 2 0.002 1.04999 0.2 Consum 1 0.00004 0.05 2 0.005 0.002 0.14 0.14 0.28 Consum 1 0.005

BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. M.C. KG BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. KG

2 0.002 2 0.11 0.31 Consum 1 0.00008 4 0.2 0.01 0.01 0.004 0.50999 0.12 0.39 Consum 1 4 4 4 0.01 0.01 0.004 4 0.36 0.37 0.06 0.06 Consum 1 0.01 4 4 0.004 0.01 0.36 0.37 Consum 1 7 0.01 4 4 0.004 0.01 0.62 2.58 Consum 1 7 0.01

BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. M.C. BUC. KG KG L KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. KG L KG BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG L ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG L ORA ORA BUC. BUC. KG

4 4 0.004 0.01 0.62 1.8 Consum 1 0.01 4 4 0.004 0.01 1.16 1.16 Consum 1 4 4 0.008 4 4 0.004 0.01 0.01 1.35 1.35 Consum 1 4 4 0.008 4 4 0.012 0.01 0.01 2 2 Consum 1.01 1 0.005 0.05 0.19 0.17 Consum 1.01 0.005 0.14 Consum 1.01

BUC. BUC. KG L ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG L ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG L ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG L ORA ORA BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG ORA BUC.

0.005 0.05 0.29 Consum 1.01 1 0.005 0.05 0.22 0.17 Consum 1.01 0.005 0.16 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2 0.16 0.08 0.08 Consum 1 0.005 0.05 0.00004 2 0.18 0.08 0.08 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2 0.17 0.08 0.08 Consum 1 0.005 0.05 0.00004 2 0.21 0.08 0.08 Consum 1.01

KG KG ORA BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC.

2 0.005 2 0.002 0.11 0.16 Consum 1 2 0.005 2 0.002 0.11 0.18 Consum 1.01 2 0.005 2 0.002 0.11 0.17 Consum 1 2 0.005 2 0.002 0.11 0.21 Consum 1 0.05 0.01 3 3 0.005 3 0.34 Consum 1 0.01 0.01 0.0002 4 0.2 0.004 0.55 0.21 0.34 Consum 1

BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. M L BUC. BUC. KG BUC. ORA BUC. KG L M.C. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC.

0.01 0.01 2 4 0.002 2 4 2 0.008 4 0.38 0.39 Consum 1 0.01 0.01 0.002 4 2 10 2 2 4 0.008 4 0.53 2.74 Consum 1 0.01 0.01 4 0.002 2 10 2 4 4 2 0.008 0.53 1.97 Consum 1 10 0.002 4 0.01 2 2 2 4

KG L BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. KG L KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. KG L BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC.

0.008 4 0.01 0.58 3.55 Consum 1 10 0.002 4 0.01 2 2 2 4 0.008 4 0.01 0.58 2.36 Consum 1 0.002 4 0.01 2 2 2 4 0.008 4 0.01 0.76 0.77 Consum 1 0.01 0.01 0.0002 4 0.2 0.004 0.64999 0.16 0.5 Consum 1 0.01 0.01 2 4 0.002

KG BUC. L ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. L ORA ORA BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. L ORA ORA BUC. KG L M.C. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. KG L BUC. BUC. KG

2 4 4 2 0.008 0.44 0.44 Consum 1 0.01 0.01 4 0.002 2 10 2 2 4 0.008 4 0.59 2.92 Consum 1 0.01 0.01 0.002 4 2 10 2 0.008 4 2 4 2.15 0.62 Consum 1 10 0.002 4 0.01 2 2 2 4 0.008 4 0.01 3.03 0.64999

BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG L BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. KG L KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. L ORA ORA

Consum 1 10 0.002 4 0.01 2 2 2 4 0.008 4 0.01 2.15 0.62 Consum 1 10 0.002 4 0.01 2 2 2 4 0.008 4 0.01 2.94 0.72 Consum 1 10 0.002 4 0.01 2 2 2 4 0.008 4 0.01 2.42 0.81 Consum 1 0.005 3 3 0.007 3

BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. L ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. L ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. L ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG BUC.

0.2 Consum 1 0.01 0.01 0.00008 4 0.2 0.004 0.50999 0.13 0.39 Consum 1 0.01 0.01 0.00008 4 0.2 7 0.004 2.52 0.32 0.66 Consum 1 0.01 0.01 0.00008 4 0.2 7 0.004 1.99 0.32 0.66 Consum 1 4 4 4 0.004 4 0.01 0.01 0.06 0.06 0.36 0.37 Consum 1 4

ORA BUC. KG L M.C. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. KG L M.C. BUC. KG BUC. KG ORA ORA ORA BUC. KG L M.C. BUC. KG BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG L ORA ORA ORA ORA BUC. BUC.

4 4 7 0.004 4 0.01 0.01 0.06 0.06 0.66 2.2 Consum 1 4 4 4 7 0.004 4 0.01 0.01 0.06 0.06 0.66 1.61 Consum 1 0.01 4 4 0.008 4 2 2 0.002 2 0.01 0.36 0.37 Consum 1 7 0.01 4 4 0.008 4 2 2 0.002 2 0.01

BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG L ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG L ORA ORA ORA ORA BUC. L BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. L BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG

2.2 0.66 Consum 1 7 0.01 4 4 0.008 4 2 2 0.002 2 0.01 1.67 0.66 Consum 1 7 0.01 4 4 0.008 4 2 2 0.002 2 0.01 2.62 0.66 Consum 1 7 0.01 4 4 2 0.002 2 0.008 4 2 0.01 1.8 0.62 Consum 1 0.01 4 4

ORA ORA BUC. BUC. L BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. L BUC. BUC. KG BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. L BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. L BUC. BUC.

2 0.002 2 0.008 4 2 0.01 1.19 1.2 Consum 1.01 1 0.005 0.05 0.22 0.1 Consum 1.01 0.005 0.14 Consum 1.01 0.005 0.05 0.17 0.14 Consum 1.01 0.005 0.05 0.8 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2 0.08 0.08 0.14 Consum 1 0.005 0.05 0.00004 2 0.08 0.08 0.16 Consum 1.01 0.005

BUC. KG BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG

0.05 0.00004 2 0.08 0.08 0.13 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2 0.14 0.1 0.1 Consum 1 0.005 0.05 0.00004 2 0.1 0.1 0.22 Consum 1.01 2 0.005 2 0.002 0.13 0.11 Consum 1 2 0.005 2 0.002 0.16 0.11 Consum 1.01 2 0.005 2 0.002 0.12 0.11 Consum 1.01 2 0.005

KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG

2 0.002 0.18 0.11 Consum 1 2 0.005 2 0.002 0.25 0.11 Consum 1 2 2 0.005 0.002 0.005 0.06 0.06 0.2 Consum 1 2 2 0.002 2 2 0.004 0.005 2 0.83 0.33 Consum 1 2 2 0.002 2 2 0.004 0.005 2 0.53999 0.33 Consum 1 0.005 4 4 0.008

BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG

0.47 0.47 Consum 1.01 0.07 Consum 1.01 0.11 Consum 1.01 1 0.005 0.05 0.11 0.2 Consum 1.01 0.005 0.13 Consum 1.01 1 0.005 0.05 0.14 0.35 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2 0.08 0.08 0.11 Consum 1.005 1 2 0.005 0.05 0.00004 2 0.12 0.12 0.11 Consum 1.01 0.005 0.05 0.00004 2

ORA ORA BUC. ORA BUC. ORA BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG ORA BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. M KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC.

0.16 0.15 0.42 Consum 1 0.005 0.05 0.00004 2 0.16 0.15 0.42 Consum 1.01 0.005 2 2 0.002 0.11 0.11 Consum 1.005 1 2 0.005 2 2 0.002 0.19 0.11 Consum 1.01 0.005 2 2 0.002 0.11 0.45 Consum 1 0.005 2 2 0.002 0.11 0.45 Consum 1.01 0.005 2 2 0.002

ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. M KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. KG

0.45 Consum 1 0.005 2 2 0.002 0.45 Consum 1.005 0.00004 0.005 2 0.05 0.002 0.14 0.07 0.15 Consum 1.005 0.00004 0.005 2 0.05 0.002 0.14 0.3 0.08 Consum 1.005 0.00004 0.005 2 0.05 0.002 0.33 0.09 0.16 Consum 1.005 0.005 2 0.002 2 0.15 0.16 Consum 1.005 0.005 2 0.002 2

ORA BUC. KG BUC. BUC. KG ORA BUC. M.C. KG BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. M.C. KG BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. M.C. KG BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. KG BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. KG BUC. KG BUC.

0.33 0.15 Consum 1.005 0.005 2 0.002 2 0.18 0.36 Consum 1 2 0.2 2 0.002 0.005 0.13 0.13 Consum 1 0.005 0.13 0.13 Consum 1 2 2 0.002 0.02 2 2 Consum 1 2 2 0.002 0.005 0.2 Consum 1 0.00005 2 0.05 0.01 0.002 0.08 0.07 0.13 Consum 1 0.01

ORA ORA BUC. KG BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. M BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA BUC. M.C. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA BUC. KG

2 0.002 2 0.12 0.09 Consum 1 1.01 1.01 0.00008 4 0.2 0.01 0.004 1 1 0.354 0.159 0.115 Consum 1 1.01 1.01 1 1 0.01 4 0.004 4 0.39 0.079 0.079 Consum 1.01 1.01 1 0.00005 2 0.05 0.01 0.002 0.29 0.16 0.16 Consum 1.01 1.01 1 0.01 2 0.002 2

BUC. KG BUC. ORA ORA BUC.

M.C. BUC. KG KG KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC.

BUC. BUC. KG BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC.

BUC. M.C. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA BUC.

BUC. KG BUC. KG BUC.

0.37 0.11 Consum 1 0.00005 2 0.05 0.01 0.002 0.14 0.14 0.14 Consum 1 4 4 4 0.004 0.01 0.12 0.05 0.05 Consum 1 0.01 4 0.00008 0.2 0.01 0.004 0.3 0.44 0.25 0.14 Consum 1 0.01 4 0.00008 0.2 0.01 0.004 0.56 0.69 0.24 0.13 Consum 1 0.01 4 0.004 4

ORA ORA BUC. M.C. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. KG BUC. M.C. KG L KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. M.C. KG L KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG BUC. KG BUC.

0.01 0.32 0.50999 0.26999 Consum 1 0.01 4 0.004 4 0.01 0.57 0.75 0.25 Consum 1 0.00008 4 0.2 0.01 0.01 0.002 0.14 0.14 0.14 Consum 1 0.01 0.01 4 4 4 0.004 4 0.12 0.04 0.05 Consum 1 0.008 0.002 0.013 4 4 0.024 0.26 0.26 Consum 1 0.01 0.002 0.013

L ORA ORA ORA BUC. KG BUC. KG BUC. L ORA ORA ORA BUC. M.C. BUC. KG KG L KG ORA ORA ORA BUC. KG L BUC. BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC. KG KG KG BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG KG KG

4 4 0.024 0.26 0.26 Consum 1 0.01 0.001 0.1 0.01 0.4 0.4 Consum 1 0.01 0.001 0.1 0.01 2 0.008 0.004 2 0.34 0.34 Consum 1.01 0.005 0.36 0.37 Consum 7.1 5.3 0.4 5 6 30 6 0.065 0.02 1 1.5 0.15 0.3 0.08 3.12 3.12 1.2 1.2 Consum 4 0.032

BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG KG BUC. L ORA ORA BUC. KG KG BUC. L BUC. KG KG BUC. ORA ORA BUC. KG ORA ORA BUC. KG KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG KG KG KG M.C. KG KG ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG

4 0.42 0.41 0.42 Consum 4 0.032 4 0.5 0.50999 0.5 Consum 4 0.032 4 0.64 0.64999 0.64 Consum 4 0.032 4 0.77 0.76 0.77 Consum 4 0.032 4 0.92 0.93 0.92 Consum 4 0.032 4 1.29 1.28 1.28 1 Consum 4 0.04 4 0.05 2.27 0.22 0.22 2.27 2.27 4.53 2.27

BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA

0.45 Consum 12 0.12 12 0.06 0.23 0.63 0.4 2.28999 2.28999 3.38 4.59 2.3 0.6 Consum 20 0.2 20 0.08 3.73 7.06 3.73 3.33 4.68999 0.23 1.01999 0.8 1 Consum 28 0.28 28 0.1 5.55 10.29 5.55 4.75 8.69 0.22 1.42 1.2 1.5 Consum 1 4 4 0.02 0.02 0.02 0.41 0.42

ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG L ORA ORA

Consum 1 4 4 0.02 0.02 0.02 0.64 0.64 Consum 1 4 4 0.02 0.02 0.02 0.84 0.84 Consum 1 4 4 0.02 0.02 0.02 1.2 1.2 Consum 0.3 0.01 0.003 0.34 Consum 0.4 0.01 0.003 0.53999 Consum 0.01 0.003 0.59 Consum 0.01 0.003 0.73 Consum 0.01 0.003 0.91 Consum 8 8

BUC. BUC. BUC. KG KG L ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG L ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG L ORA ORA BUC. BUC. KG KG ORA BUC. BUC. KG KG ORA BUC. KG KG ORA BUC. KG KG ORA BUC. KG KG ORA BUC. BUC. BUC.

0.064 0.01 0.01 8 2.7 2.7 Consum 4 4 0.048 0.014 0.01 0.01 0.64999 0.64999 Consum 1 0.02 0.01 4 4 4 0.012 2.3 2.3 Consum 1 0.01 2 2 0.002 0.005 0.42 Consum 1 0.01 2 2 0.002 0.005 0.42 Consum 1 0.04 0.01 2 0.008 2 2 1.75 1.75 Consum

KG KG L BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG KG L ORA ORA BUC. BUC. KG L BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG KG ORA BUC. L KG BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA BUC.

1 0.02 1 0.001 1 0.13 0.21 0.08 Consum 1 0.99 0.17 Consum 1 1 1 1 1 0.00012 0.3 6 1.98 1.98 0.99 5.93 Consum 1 1 1 1 1 1 0.00012 0.3 6 7.09 1.01 2.03 2.03 Consum 1 0.56 Consum 1 0.8 Consum 1 1 Consum 1 0.69 0.11

KG BUC. KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M.C. KG BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M.C. KG BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. ORA BUC. BUC. ORA BUC. BUC. ORA BUC. BUC. ORA ORA

0.23 Consum 1 0.69 0.23 0.11 Consum 0.036 5 1.8 1 0.984 0.004 0.0009 1.84 7.34 9.18 9.17 9.17 Consum 0.036 5 1.8 1 0.984 0.004 0.0009 1.98 7.9 7.9 7.9 5.93 Consum 1 4 0.04 0.03 2 4 2 2 0.002 2 0.02 0.02 2.88 2.88 Consum 1.003 0.09 0.0003 0.00008

ORA BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. KG M KG BUC. KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG M KG BUC. KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG BUC. KG L ORA ORA BUC. BUC. KG M.C. M.C.

0.14 Consum 1.003 0.09 0.0003 0.00008 0.16 0.16 Consum 1.003 0.003 0.007 0.002 0.15 0.16 Consum 1.01999 0.26 Consum 1.01999 Consum 1.01999 0.1 0.02 Consum 1.01999 0.07 Consum 1.003 1.012 0.11 Consum 1.003 1.003 1.012 0.13 Consum 2.006 1.003 1.003 1.003 1.012 0.2 0.2 Consum 2.006 1.003 1.003 1.003 1.003 1.012 0.2

ORA BUC. BUC. KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. BUC. M.C. KG KG ORA ORA M M ORA M M ORA ORA M ORA BUC. BUC. BUC. ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M

0.2 Consum 1.012 2 0.00008 0.025 0.08 0.08 0.14 Consum 1.012 2 2 0.17 0.09 Consum 1.012 1.012 2 0.00008 0.025 0.15 0.08 0.15 Consum 1.012 2 0.00008 0.025 0.09 0.08 0.15 Consum 1.012 1.012 2 2 0.17 0.15 Consum 1.012 2 2 0.1 0.15 Consum 1.012 1.012 2 0.00008 0.025 0.15

ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG ORA

0.14 0.07 Consum 1.012 2.024 2 0.00008 0.025 0.15 0.2 0.07 Consum 1.012 3.036 2 0.00016 0.05 0.15 0.26999 0.07 Consum 1.012 4.048 2 0.00016 0.05 0.15 0.33 0.07 Consum 1.012 1.012 2 2 0.19 0.17 Consum 1.012 2.024 2 2 0.26 0.17 Consum 1.012 3.036 2 2 0.31 0.18 Consum 1.012

ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC.

4.048 2 2 0.38 0.17 Consum 1.003 1.012 0.2 0.09 0.09 Consum 1.003 1.012 0.2 0.09 0.09 Consum 1.003 1.012 0.2 0.09 0.09 Consum 1.003 1.012 0.2 0.09 0.09 Consum 1.003 1.012 0.2 0.09 0.09 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 0.05 0.00016 0.2 0.11 0.14 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012

BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. KG M.C. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC.

0.2 2 0.05 0.00016 0.2 0.11 0.14 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 0.05 0.00016 0.2 0.11 0.14 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 0.05 0.00016 0.2 0.11 0.14 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 0.05 0.00016 0.2 0.11 0.14 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 2 0.18

M BUC. KG M.C. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. KG M.C. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. KG M.C. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. KG M.C. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. BUC. ORA

0.13 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 2 0.18 0.13 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 2 0.18 0.13 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 2 0.18 0.13 Consum 1.003 1.012 1.003 1.012 0.2 2 2 0.18 0.13 Consum 1.003 1.012 2 2 2 1.003 1.012 0.2 0.14 0.09

ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA

0.02 0.02 Consum 1.003 1.012 2 2 2 1.003 1.012 0.2 0.14 0.09 0.02 0.02 Consum 1.003 1.012 2 2 2 1.003 1.012 0.2 0.14 0.09 0.02 0.02 Consum 1.003 1.012 2 2 2 1.003 1.012 0.2 0.14 0.09 0.02 0.02 Consum 1.003 1.012 2 2 2 1.003 1.012 0.2 0.14 0.09

ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA

0.02 0.02 Consum 1.003 0.4 0.11 0.22 Consum 1.003 0.6 0.11 0.33 Consum 1.003 0.8 0.11 0.44 Consum 1.003 1 0.11 0.55 Consum 1.003 1.2 0.12 0.66 Consum 1.003 0.4 0.22 Consum 1.003 0.6 0.28 Consum 1.003 0.8 0.36 Consum 1.003 1 0.4 Consum 1.003 1.2 0.5 Consum 1.012 2 0.00008 0.025

ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M ORA BUC. M ORA BUC. M ORA BUC. M ORA BUC. M ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG

0.2 0.23 0.23 0.46 Consum 1.012 2 0.00008 0.025 0.2 0.23 0.23 0.46 Consum 1.012 2 0.00008 0.025 0.2 0.15 0.14 0.44 Consum 1.012 2 0.00008 0.025 0.2 0.15 0.14 0.44 Consum 1.012 0.2 0.24 Consum 1.012 0.2 0.24 Consum 1.012 2 0.00016 0.05 0.2 0.07 0.07 0.44 Consum 1.012 2 0.00016

M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG M ORA ORA ORA BUC. BUC. M ORA BUC. BUC. M ORA BUC. BUC. BUC. M.C. KG M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M.C.

0.05 0.2 0.07 0.07 0.44 Consum 1.012 2 2 2 0.2 0.50999 0.03 Consum 1.012 2 2 2 0.2 0.50999 0.03 Consum 1.012 2 2 2 0.2 0.50999 0.03 Consum 1.012 2 2 2 0.2 0.50999 0.03 Consum 1.012 2 2 2 0.2 0.46 0.02 0.03 Consum 1.012 2 2 2 0.2

KG M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M

0.46 0.02 0.03 Consum 1.003 0.2 2 2 0.12 Consum 1.003 0.2 2 2 0.12 Consum 1.003 2 2 2 0.2 0.75 0.75 Consum 1.003 0.2 0.55 0.55 Consum 1.003 0.2 0.24 0.26999 Consum 1.003 0.2 0.005 0.64999 0.64999 Consum 1.003 0.2 0.34 0.08 Consum 1.003 1.003 0.2 4 0.00032 0.1 0.2

ORA ORA ORA BUC. M BUC. BUC. ORA BUC. M BUC. BUC. ORA BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. M KG ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. BUC. M BUC. M.C. KG ORA

0.2 0.28 Consum 1.003 1.003 4 4 4 0.2 0.2 0.1 0.2 Consum 1.003 1.003 0.2 4 0.00032 0.1 0.4 0.2 0.4 Consum 1.003 1.003 4 4 4 0.2 0.3 0.2 0.3 Consum 1.003 0.2 0.04 0.03 0.44 Consum 1.04999 1.003 0.2 0.47 0.46 Consum 1.003 0.00016 2 0.05 0.2 0.34 0.17

ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA BUC. BUC. M BUC. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA BUC. BUC. M ORA ORA ORA BUC. BUC. M ORA ORA BUC. M.C. BUC. KG M ORA ORA

0.17 Consum 1.003 0.2 2 2 0.35 0.26 Consum 1.003 2 2 2 0.2 0.26999 0.03 0.25 Consum 1.003 0.2 2 0.4 0.16 0.25 Consum 1.003 0.002 2 2 0.2 0.09 0.29 0.29 0.03 Consum 1.003 0.00032 4 0.1 0.2 0.39 0.17 0.23 Consum 1.03 4 4 0.2 0.38 0.24 Consum 1.003

ORA BUC. M BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA BUC. M BUC. ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA BUC. M.C. BUC. KG M ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. M ORA ORA BUC.

4 4 4 0.2 0.35 0.32 0.03 Consum 1.003 0.2 4 0.63 0.31 0.32 Consum 1.003 0.004 4 4 0.2 0.039 0.299 0.299 0.11 Consum 1 0.08 0.09 Consum 1 0.08 0.09 Consum 1 0.08 0.09 Consum 1.01 2.06 2.01 2.06 0.34 0.03 Consum 1.01 2.06 2.01 0.34 0.03 Consum 1.04999 0.09

BUC. BUC. BUC. M ORA ORA ORA BUC. M BUC. ORA ORA ORA BUC. KG BUC. BUC. M ORA ORA ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. ORA

Consum 1.07 0.05 0.06 Consum 1.04999 0.07 0.08 Consum 1 4 0.4 0.50999 0.62 0.11 Consum 1 4 4 0.023 0.8 0.34 0.84 0.49 Consum 1 4 4 0.023 1.2 0.34 1.17 0.5 Consum 1 4 4 0.004 0.4 0.12 0.33 0.22 Consum 1 4 4 0.023 0.8 0.46 0.87 0.41 Consum

BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC.

1 4 4 0.023 1.2 0.46 1.26999 0.4 Consum 1 4 0.023 0.4 4 0.52 0.66 0.14 Consum 1 4 0.023 0.8 4 0.50999 0.87 0.35 Consum 1 4 4 0.043 1.2 0.56 1.33 0.38 Consum 1 4 4 0.043 1 0.0037 0.0009 0.03 2.19 2.19 2.19 2.19 Consum 1 4 4

BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC.

0.066 1 0.0037 0.0009 0.03 2.44 2.44 2.44 2.44 Consum 1 4 4 0.066 1 0.0037 0.0009 0.03 2.78 2.78 2.78 2.78 Consum 1 4 4 0.066 1 0.0037 0.0009 0.03 3.22 3.22 3.21 3.22 Consum 1 1.6 0.0059 0.0015 0.05 0.64 0.64 0.64 Consum 1 3.2 0.0118 0.003 0.05 0.71 0.71

KG KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA

1.43 Consum 1 4.8 0.0177 0.0045 0.05 0.76 0.77 2.3 Consum 1 0.4 4 4 0.03 0.53 0.2 0.2 Consum 1 0.4 4 4 0.03 0.66 0.28 0.28 Consum 1 0.4 4 4 0.03 0.79 0.28 0.28 Consum 1 0.4 4 4 0.03 0.98 0.31 0.3 Consum 1.01 1.01 1.01 1.01 0.2

ORA BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC.

BUC. BUC. KG

2 2 0.08 0.08 0.18 Consum 2.02 1.01 2.02 0.2 2 2 2.02 0.13 0.12 0.35 Consum 1.01 3.03 3.03 3.03 0.2 2 2 0.13 0.12 0.44 Consum 1.01 1.01 1.01 1.01 0.2 2 2 0.12 Consum 1.01 1.01 1.01 1.01 0.2 2 2 0.05 0.12 Consum 0.91 0.92 Consum 0.07 Consum

BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC.

BUC. KG BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC.

BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC.

BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA BUC.

BUC. BUC. KG BUC. BUC. KG ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA BUC.

1 0.01 0.01 0.001 0.06 0.21 Consum 1 0.01 0.015 0.001 0.26999 0.06 Consum 1 0.02 0.03 0.002 0.07 0.33 Consum 1 0.05 0.06 0.002 0.08 0.4 Consum 1 0.08 0.08 0.003 0.09 0.48 Consum 1 0.1 0.1 0.003 0.58 0.09 Consum 0.07 Consum 1 0.01 0.001 0.13 0.06 Consum 1 0.015

KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG

0.001 0.06 0.16 Consum 1 0.02 0.002 0.07 0.18 Consum 1 0.05 0.002 0.21 0.08 Consum 1 0.08 0.003 0.1 0.25 Consum 1 0.1 0.003 0.3 0.11 Consum 0.35 0.04 0.05 Consum 1.04999 0.08 0.08 Consum 2.3 0.14 0.13 Consum 4.1 0.16 0.17 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum

KG ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC.

1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2

BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC.

0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 2 2 0.29 0.44 0.16 Consum 1 0.2 0.35 0.36 Consum 1 0.2 0.35 0.36 Consum 1 0.2 0.35 0.36 Consum 14 0.6 0.72 0.71 Consum 1 0.0012 0.5 0.00045 4 0.5 0.00185 0.3 0.35 Consum 1 0.0045 0.5 0.00045 4 0.5 0.00185 0.42 0.5 Consum

ORA ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. M.C. KG M.C. BUC. KG M.C. ORA ORA BUC. M.C. KG M.C. BUC. KG M.C. ORA ORA BUC.

1 0.01 0.5 0.00045 4 0.5 0.00185 0.83 0.91 Consum 15.5 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum 17.5 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum 21 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum 24.5 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum 23.5 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum 28 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum

M.C. KG M.C. BUC. KG M.C. ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC.

33 1.6 0.0059 0.0015 0.72 0.71 Consum 1 0.0115 4 0.1 0.72 0.71 Consum 1 5.1 1 0.0037 0.0009 0.72 0.71 Consum 1.65 0.1 0.48 8.5 2 2 0.57 0.93 0.37 0.94 Consum 2.07 0.1 0.48 9.5 2 2 0.57 0.93 0.37 0.94 Consum 2.5 0.1 0.48 11 2 2 0.94 0.37

KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. M.C. BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA BUC. KG KG KG DMP. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG DMP. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG DMP. BUC. BUC. ORA ORA

0.57 0.93 Consum 2.59999 0.33 8 2 2 0.39 0.84 0.37 0.37 Consum 0.5 0.13 3 4 4 0.08 0.04 0.016 1.12 0.5 Consum 0.83 0.13 4 4 4 0.08 0.04 0.016 1.21 0.50999 Consum 0.5 0.13 3 4 4 0.08 1 0.012 0.0009 0.04 0.016 0.3 0.45 0.69 0.28 Consum 0.83

ORA ORA BUC. KG KG DMP. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG DMP. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG DMP. BUC. BUC. KG KG KG ORA ORA BUC. KG KG DMP. BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. KG KG KG ORA ORA ORA BUC. KG

0.13 4 4 4 0.08 1 0.012 0.0009 0.04 0.016 0.3 0.45 0.87 0.21 Consum 1.4 1.75 1.41 7.5 48.5 21 5 30 0.2 5 0.06 0.0045 0.71 2.38 2.39 4.15 Consum 1.4 1 1.75 1.41 7.5 48.5 21 3.3 4 90 0.4 5 0.06 0.0045 2.84 2.83 4.94999 0.02 1.12 Consum

KG DMP. BUC. BUC. KG KG M.C. M.C. KG KG KG ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG KG KG M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG KG KG KG M M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC.

1.4 1 1.75 1.41 15 97 21 3.3 3.3 3 10 0.5 10 0.12 0.009 4.27 3 7.71 1.19 0.02 Consum 0.8 1.4 1 97 21 5.5 1.75 1.41 15 3.3 3.3 5 40 0.6 10 0.12 0.009 5.13 0.64 3.21 8.33 2.56 Consum 0.64 1.4 1 97 21 3.3 5.23 1.41

KG KG KG KG KG KG KG M M M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG KG KG KG KG KG M M M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG KG M KG KG

15 3.3 3.3 4 80 0.7 10 0.12 0.009 5.13 0.64 3.2 8.97 1.92 Consum 0.1 0.64 1.4 1 1.6 5.23 1.41 15 97 21 3.3 3.3 3.3 3.3 3 90 0.8 10 0.12 0.009 6.82 0.76 3.79 9.09 1.52 Consum 0.1 0.64 1.4 1.41 15 97 1 1.6 5.23 21 3.3

KG M M M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG M M M M M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG M

3.3 3.3 3.3 5 90 0.9 10 0.12 0.009 6.86 0.76 3.82 9.14999 1.53 Consum 0.515 0.6 11.5 0.015 0.2 1.5 0.565 0.04 0.84 0.07 0.07 0.07 0.05 0.8 0.9 0.01 0.23 0.21 Consum 0.035 0.81 0.6 13 0.015 0.2 1.5 0.565 0.04 0.84 0.07 0.07 0.07 0.05 0.8 0.9 0.01 0.23

M M M M DMP. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG DMP. KG KG BUC. KG MP. KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG KG DMP. KG KG BUC. KG MP. KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA

0.21 Consum 0.03 0.41 0.59 9 0.015 0.2 1.5 0.565 0.04 0.84 0.07 0.07 0.07 0.06 0.81 0.89 0.24 0.01 0.23 Consum 0.03 0.915 0.59 10.5 0.015 0.2 1.5 0.565 0.04 0.84 0.07 0.07 0.07 0.06 0.81 0.89 0.24 0.01 0.23 Consum 8.5 0.6 0.28 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.03 0.01

ORA M KG KG KG DMP. KG KG BUC. KG MP. KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG KG DMP. KG KG BUC. KG MP. KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M DMP. KG KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA

0.45 0.36 0.12 0.14 Consum 0.81 10 0.12 0.28 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.03 0.01 0.45 0.36 0.12 0.14 Consum 0.41 7 0.12 0.28 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.04 0.35 0.42 0.13 0.01 0.04 0.16 Consum 0.915 8 0.12 0.28 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.04 0.35 0.42 0.13 0.01

ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA

0.04 0.16 Consum 0.505 8 0.24 0.6 0.07 0.07 0.07 0.03 0.13 0.21 0.38 0.01 0.12 Consum 0.025 9.5 0.81 0.24 0.6 0.07 0.07 0.07 0.03 0.13 0.21 0.38 0.01 0.12 Consum 0.02 0.41 5.5 0.24 0.6 0.07 0.07 0.07 0.04 0.01 0.2 0.15 0.38 0.12 Consum 0.02 0.915 7 0.24 0.6

ORA ORA M KG DMP. KG KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG KG KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG DMP. KG KG BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG DMP. KG KG

0.07 0.07 0.07 0.04 0.01 0.2 0.15 0.38 0.12 Consum 0.515 7 0.15 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.02 0.09 0.1 0.17 0.37 0.01 Consum 0.035 0.81 8 0.15 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.02 0.09 0.1 0.17 0.37 0.01 Consum 0.03 0.41 4.5 0.15 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.03 0.36

BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG DMP. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG KG DMP. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA

0.15 0.1 0.12 0.01 Consum 0.03 0.915 6 0.15 0.6 1.5 0.07 0.07 0.07 0.03 0.36 0.15 0.1 0.12 0.01 Consum 0.48 5 1.5 0.07 0.07 0.07 0.02 0.07 0.01 0.13 0.12 Consum 0.81 6.5 1.5 0.07 0.07 0.07 0.02 0.07 0.01 0.13 0.12 Consum 0.41 3 1.5 0.07 0.07 0.07 0.03

ORA ORA ORA ORA M KG KG DMP. KG KG BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. BUC. BUC. BUC. KG

0.02 0.13 0.12 0.09 Consum 0.915 4.5 1.5 0.07 0.07 0.07 0.03 0.02 0.13 0.12 0.09 Consum 0.48 5.5 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.02 0.02 0.28 0.21 0.1 Consum 0.81 7 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.03 0.02 0.28 0.21 0.1 Consum 0.71 8 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.03 0.02 0.28 0.21 0.1

ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA

Consum 0.48 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.003 0.004 0.02 0.6 0.1 0.02 0.23 Consum 0.81 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.003 0.004 0.03 0.6 0.1 0.02 0.23 Consum 0.41 3.5 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.03 0.01 0.28 0.13 0.21 Consum 0.91 4.5 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.03 0.01 0.28 0.13 0.21 Consum 0.63

M KG BUC. KG M.C. M.C. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M KG BUC. KG M.C. M.C. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA M KG

4.8 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.03 0.01 0.28 0.13 0.21 Consum 1.63 6 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.06 0.01 0.28 0.13 0.21 Consum 0.41 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.003 0.004 0.02 0.23 0.59 0.13 0.02 Consum 0.91 1.5 0.328 0.001 0.0003 0.003 0.004 0.03 0.23 0.59 0.13 0.02 Consum 1.29999 9 0.04

DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. BUC. KG M.C. M.C. KG ORA ORA ORA ORA M KG BUC. KG M.C. M.C. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M KG BUC. KG M.C. M.C. KG KG KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG

0.6 0.1 0.1 0.05 Consum 1.29999 9 0.04 0.1 0.1 0.05 1.14 Consum 1.29999 9 0.04 0.1 0.1 1.44 0.05 Consum 1.6 9.2 0.04 0.6 0.1 0.1 0.05 Consum 1.6 9.2 0.04 0.1 0.1 0.05 1.14 Consum 1.6 9.2 0.04 0.1 0.1 1.44 0.05 Consum 2.4 11.4 0.06 0.6 0.1 0.1 0.05

ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA

Consum 2.4 11.4 0.06 0.1 0.1 0.05 1.14 Consum 2.4 11.4 0.06 0.1 0.1 1.44 0.05 Consum 2.17 0.656 0.002 0.0006 0.13 0.1 0.22 Consum 3.38 0.656 0.002 0.0006 0.12 0.08 0.28 Consum 4.6 0.656 0.002 0.0006 0.12 0.08 0.28 Consum 1 2 0.64 0.64 0.1 Consum 4.3 0.48 2 2 2

M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA M KG DMP. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C. M.C. ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. ORA ORA ORA BUC. DMP. KG BUC. BUC. BUC.

0.47 Consum 0.33 3.2 2 2 2 0.47 Consum 0.17 1.8 2 2 2 0.3 0.2 Consum 0.25 2.59999 2 2 2 0.3 0.2 Consum 0.12 0.2 2.59999 2 2 2 0.3 0.2 Consum 0.38 0.39 0.25 Consum 0.03 0.04 Consum 28.23 Consum 34.05999 Consum 2.07 Consum 1.54 1.54 Consum 2.31 2.31

ORA BUC. KG DMP. BUC. BUC. BUC. ORA BUC. KG DMP. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. KG DMP. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. KG KG DMP. BUC. BUC. BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA BUC. ORA BUC. ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA

0.4 Consum 3.08 3.08 0.5 Consum 1.73 1.74 0.5 Consum 1.15 1.16 0.15 Consum 0.77 0.77 0.15 Consum 0.38 0.39 0.2 Consum 1.15 1.16 1.25 Consum 2.31 2.31 2.5 Consum 3.27 3.28 4.25 Consum 4.62 4.62 4.5 Consum 0.5 3.91 3.92 Consum 0.77 0.77 Consum 1.92 1.93 0.45 Consum 4.62 4.62 0.6

ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. M ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA

Consum 5.77 5.78 1.5 Consum 0.38 0.39 Consum 1 1 1.54 1.54 Consum 1 1 55.29 55.3 Consum 1 Consum 1 0.07 0.08 Consum 1 0.1 0.1 Consum 0.25 2 0.05 0.09 0.09 Consum 0.25 2 0.1 0.09 0.09 Consum 0.25 2 0.2 0.09 0.09 Consum 0.25 2 0.23 0.1 Consum 0.25

BUC. ORA ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. KG L ORA ORA BUC. KG L ORA ORA KWH. KWH. BUC. ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. M BUC. KG ORA ORA BUC. M BUC. KG ORA ORA BUC. M BUC. KG ORA ORA BUC. M BUC. ORA ORA BUC. M

2 0.23 0.1 Consum 0.25 2 0.23 0.1 Consum 0.2 0.15 0.24 0.24 Consum 20 4 7 4 0.73 2.92 1.46 1.46 Consum 2 2 6 1 8 30 0.2 2.92 0.86 3.44 1.72 1.72 Consum 2 4 0.32 0.32 Consum 2.7 1.15 2.2 0.50999 0.64999 0.25 0.04 4.18999 4.18999 0.19 Consum

BUC. ORA ORA BUC. M BUC. ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA MP. BUC. KG KG KG ORA ORA ORA ORA MP. KG KG KG KG KG KG KG KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG ORA ORA BUC. KG KG M KG KG KG KG ORA ORA ORA BUC.

2.2 0.50999 0.64999 0.25 0.04 1.84 1.84 0.19 Consum 1 0.04 Consum 1 0.0037 0.0009 0.07 Consum 2 0.0074 0.0019 0.1 Consum 1.5 0.00555 0.00135 0.06 Consum 3 0.0111 0.0028 0.08 Consum 2 0.0074 0.0019 0.04 Consum 4 0.0148 0.0036 0.05 Consum 1 0.0037 0.0009 0.05 Consum 2 0.0074 0.0019 0.05 Consum

M KG KG KG KG ORA ORA ORA KG KG ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA M KG M.C. M.C. ORA BUC.

0.3 2 0.3 0.00207 2 2.26 2.26 2.26 Consum 0.1 0.2 0.21 Consum 2 0.0117 2 2.15999 2.15999 Consum 2 0.0117 2 0.4 2.15999 2.15999 Consum 2 2 0.0017 2.63 2.63 2.64 Consum 2 2 0.0017 0.4 2.63 2.63 2.64 Consum 2 2 0.0017 1.73 1.73 1.74 Consum 2 2 0.0017 0.4

KG BUC. KG KG BUC. ORA ORA ORA ORA KWH. ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. ORA ORA BUC. BUC. KG BUC. KG ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG ORA ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG

1.73 1.73 1.74 Consum 9 6.6 50 0.07 49 0.35 4 0.0234 0.02 0.0441 4 2.57 0.62 1.17 0.04 0.04 2.2 5.4 0.35 Consum 13 6.6 50 0.07 49 0.35 4 0.0234 0.02 0.0441 4 3.28 0.62 1.5 0.04 0.04 2.2 5.4 0.35 Consum 9 26.24 0.0968 4 0.0234 4 0.0248 0.26

ORA ORA ORA BUC. M KG BUC. M.C. KG M.C. BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. M KG BUC. M.C. KG M.C. BUC. KG KG M.C. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. M KG M.C. BUC. KG BUC. M.C. ORA

2.25 0.53999 1.03 0.18 0.06 Consum 13 26.24 0.0968 4 0.0234 4 0.0248 0.18 0.06 0.26999 2.87 0.53999 1.31 Consum 0.72 0.72 Consum 1 1 0.006 0.2 0.72 0.72 Consum 0.63 0.18 0.63 Consum 98.4 0.363 0.093 0.27 0.41 0.83 0.71 Consum 0.4 0.4 Consum 0.16 0.04

ORA ORA ORA ORA ORA BUC. M KG M.C. BUC. KG BUC. M.C. ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. BUC. BUC. KG KG ORA ORA BUC. ORA ORA ORA BUC. KG M.C. M.C. ORA ORA ORA ORA BUC. ORA ORA BUC. KG ORA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful