P. 1
AutoCAD2004 Cap.11

AutoCAD2004 Cap.11

|Views: 2|Likes:
Published by mirelll
autocad
autocad

More info:

Published by: mirelll on Oct 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

AutoCAD 2004

91

11. Organizarea desenelor cu ajutorul straturilor, culorilor, tipurilor şi grosimilor de linie 11.1. Lucrul cu straturi Straturile vă oferă funcţii pentru distingerea diferitelor elemente dintr-un desen. Într-un desen de construcţii straturile obişnuite sunt: pereţii, uşile, ferestrele, instalaţiile de gaz, electrice şi sanitare, tavanul, izolaţiile, stâlpii, notele de text, cotele, cartuşul etc. Pe lângă caracteristicile de configurare ale unui desen (capitolul 5), crearea straturilor este o parte importantă a pregătirii unui desen. Toate desenele au un strat prestabilit, numit stratul 0 (zero). Acesta are culoarea negru/alb, tipul de linie Continuous şi grosimea de linie Default (0,25 mm). Până aici aţi lucrat cu acest strat. 11.1.1. Crearea straturilor noi Activaţi primul buton al barei Layers . Se deschide fereastra de dialog cu acelaşi nume, Layer Properties Manager (figura 11.1). Lista cu toate straturile cutrente se prezintă sub forma unui tabel, în care coloanele conţin proprietăţile. Tabelul 11.1 arată cum pot fi utilizate aceste proprietăţi. Executaţi clic pe fiecare parametru şi modificaţi starea acestuia conform precizărilor făcute în coloana a doua a tabelului 11.1.

Fig.11.1 – Fereastra Layer Properties Manager

Coloanele din fereastra de dialog şi modul lor de utilizare
Tabelul 11.1 Nume coloană Name On Freeze in All VP Lock Color Linetype Lineweight Plot Style Plot Current VP Freeze New VP Freeze Cum se modifică parametrul Se introduce numele stratului Se schimbă starea de activitate a stratului (activ = On, inactiv = Off) Se schimbă starea îngheţat/dezgheţat (Frozen/Thawed) a stratului în toate viewporturile Se schimbă starea de blocare a stratului (blocat = Lock, deblocat = Unlock) Se schimbă culoarea stratului Se schimbă tipul de linie al stratului Se schimbă grosimea de linie (vizibilă numai cu LWT activat) Se selectează un stil nou de tipărire Se schimbă starea Plottable/ Not plottable a stratului Se schimbă starea Frozen/Thawed a stratului în viewporturile flotante active Se schimbă starea Frozen/Thawed a stratului în viewporturile flotante noi

Executaţi clic pe New. În listă apare un strat cu numele Layer1, evidenţiat pentru editare. Tastaţi numele stratului, maxim 255 caractere – litere, cifre şi semne (mai puţin < > , / ? ' ; * | \ " ). Pentru a schimba culoarea, executaţi clic pe culoarea afişată în coloana Color. Se deschide ferastra Select Color. În subfereastra Index Color, zona AutoCAD Color Index conţine matricea de culori numerotate de la 18 la 249, cărora le corespund valori ale celor trei culori fundamentale – Red, Green, Blue (RGB) – afişate sub matrice în partea dreaptă. Puţin mai jos, în partea stângă, se află vectorii culorilor standard AutoCAD, 1 la 9 şi 250 la 255. Alegeţi nuanţa de culoare dorită şi executaţi

executaţi clic pe butonul Current din fereastra de dialog Layer Properties Manager şi apoi clic pe OK. Selectaţi tipul de linie HIDDEN şi executaţi clic pe OK. Exerciţiu: crearea unui strat nou 1. grosimile liniilor sunt afişate relativ la pixeli – o linie de grosime 0 este lată de 1 pixel. În lista de straturi. În subfereastra True Color dispuneţi de o gamă mai largă de culori. ca să încărcaţi un tip de linie dintr-un fişier diferit de acad. în care se află tipurile AutoCAD. 7.dwg. În caseta de text Color. În paginile Layout. 10. A treia subfereastră – Color Books – afişează culorile în ghiduri de culoare. Executaţi clic pe butonul Load. 11. 3. Salvaţi desenul. Selectaţi butonul New. Obiectele pe care le veţi crea de acum vor fi desenate pe stratul curent şi vor fi afişate cu tipul de linie. În secţiunea Details (dacă e nevoie. folosit pentru tipărirea pe hârtie şi pe materiale textile. Se deschide ferastra de dialog Select Lineweight. executaţi clic pe grosimea de linie afişată în coloana Lineweight. saturaţia reprezintă puritatea sau intensitatea culorii. 8.2) a barei de instrumente Layers. grosimile de linie sunt afişate în unităţi de măsură reale. Salvaţi desenul sub numele ab11-01. până veţi alege un alt strat declarându-l curent.218. fişiere care definesc culorile. din lista Color Model. Clic pe OK. Nuanţa este lungimea de undă a culorii. Apare un strat nou – Layer1. Coloarea obţinută este una verde-albăstruie.189 şi apăsaţi tasta Tab.AutoCAD 2004 92 clic pe OK. Utilizarea straturilor Pentru a utiliza un strat pe care l-aţi creat. Executaţi clic pe OK pentru a închide fereastra de dialog Layer Properties Manager. Executaţi clic pe butonul listei derulante Layer Control din bara de instrumente Layers. ca să deschideţi fereastra de dialog Select Color. pagina Model. Caseta cu listă derulantă Color model conţine cele două modele: HSL – Hue (nuanţă). clic pe Details).1. Executaţi clic pe butonul Load pentru a deschide fereastra de dialog Load or Reload Linetypes. Tastaţi Walls . Executaţi clic pe butonul File.2 – Lista derulantă curent prin simpla selectare a numelui stratului. alegeţi modelul RGB.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. Puteţi încărca unul sau mai multe tipuri deodată. AutoCAD conţine mai multe ghiduri de culoare Pantone – sistem de corespondenţă a culorilor. Puteţi adăuga în acest fişier un nou tip de linie. 9. Deschideţi fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab11-a. dacă Layer Control 7 . Alegeţi o grosime de linie şi executaţi OK. culoarea şi grosimea de linie a stratului. Alegeţi pătratul albastru din primul vector de culori standard şi clic pe OK. În zona de desenare. pentru a vedea straturile create. Selectaţi butonul New şi tastaţi Hidden . ca să deschideţi fereastra de dialog Select Color. îl selectaţi şi executaţi clic pe OK. introduceţi 141.11. Selectaţi butonul Layer Properties Manager al barei de instrumente Layers pentru a deschide fereastra de dialog Layer Properties Manager. Puteţi activa sau dezactiva afişarea grosimilor de linie cu butonul LWT al barei de stare. Pentru a schimba tipul de linie prestabilit. În fereastra de dialog Select Lietype. Puteţi folosi caseta cu listă derulantă Layer Control (figura 11. ca să deschideţi fereastra de dialog Select Lietype. Saturation. 4. executaţi clic pe tipul de linie afişat în coloana Linetype. Atenţie. Executaţi clic pe pastila de culoare din coloana Color. iar luminozitatea reprezintă strălucirea culorii. Dacă tipul de linie dorit se află în lista Loaded linetypes. pentru a schimba stratul Fig. Pentru a preciza o grosime de linie pentru un strat. Luminance – şi RGB. alegeţi Select Color din lista derulantă Color. Se deschide ferastra de dialog Select Linetype. 5.lin. selectaţi HIDDEN şi executaţi clic pe OK. 6. unde găsiţi diferite tipuri de linie. În subfereastra True Color. 2. ca să deschideţi fereastra de dialog Load or Reload Linetypes. executaţi clic pe Continuous de pe linia stratului Hidden.2.

apoi pe OK. Layer Control afişează stratul respectiv. Layer Control este gol. Desenul 2 prezentat în figura 11. . selectaţi stările şi proprietăţile dorite şi executaţi clic pe OK. 2. selectaţi obiectele. Executaţi clic pe butonul State Manager ca să deschideţi fereastra de dialog Layer States Manager. Dacă nu e selectat nici un obiect Layer Control afişează stratul curent.3 are stratul curent 0. 1 4. 5. Folosiţi starea Plotable/Not Plotable pentru a face posibilă tipărirea sau nu a unui strat. fie în fereastra Layer Properties Manager. ştergerea.dwg din calea \AutoCAD2004\Drawings. Exerciţiu: lucrul cu straturi 1. Executaţi clic pe butonul Save State ca să deschideţi fereastra de dialog Save Layer States. Schimbarea stării unui strat se poate face fie cu ajutorul listei derulante Layer Control. Transformarea stratului unui obiect în stratul curent o puteţi face dacă selectaţi obiectul şi activaţi butonul Make Object’s Layer Current al barei de instrumente Layers. folosiţi butonul Layer Previous al barei de instrumente Layers. apoi pe pictograma On/Off (becul) L a stratului Dim şi în partea de sus a listei i s pentru a o închide (stratul curent a rămas t incomplet Object). Executaţi clic pe lista derulantă Layer 2 Control şi selectaţi stratul Object pentru a-l face strat curent. Salvarea stării unui strat se face din fereastra de dialog Layer Properties Manager. alegeţi opţiunea 2p şi desenaţi un cerc definit de punctele 3 şi 4 d (Endpoint). Pentru schimbarea stratului unor obiecte existente. importul şi exportul stărilor de strat. Dacă obiectele selectate aparţin mai multor straturi. puteţi schimba starea stratului. Folosiţi starea On/Off pentru a face vizibile/invizibile unele straturi. – 6.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. apoi alegeţi stratul dorit din lista derulantă Layer Control. Completaţi caseta de text New layer cu numele stării stratului.AutoCAD 2004 93 executaţi clic în alt loc decât pe nume. Pentru a schimba stratul curent cu cel anterior. Alegeţi starea de strat dorită şi executaţi clic pe butonul Restore. Refacerea stării unui strat se face din fereastra de dialog Layer Properties Manager. redenumirea. În fereastra de dialog Layer States Manager mai dispuneţi de butoane de comandă pentru editarea. e r u l a n t ă .11. Executaţi clic pe lista derulantă Layer Control. Dacă sunt selectate unul sau mai multe obiecte aparţinând aceluiaşi strat. 4 Activaţi OSNAP şi prinderea pe obiecte 1 3 Quadrant şi Endpoint. pentru a desena o 1 linie între punctele 1 şi 2 (Quadrant). Lansaţi comanda Line. Deschideţi fişierul ab11-b. Executaţi clic pe lista derulantă Layer 5 g Control şi selectaţi stratul Pipes pentru a-l 8 6 . Lansaţi comanda Circle. Salvaţi desenul sub numele ab11-02. face strat curent. F i 3. Folosiţi Unlocked/Locked pentru deblocarea/blocarea unui strat care poate deveni astfel modificabil/nemodificabil.3 – Puţ de extracţie gaze a 7. Fig.

Pentru a afişa toate straturile. Executaţi clic pe lista derulantă Layer Control şi alegeţi stratul Text. activaţi caseta Apply to Layers toolbar. doar că în secţiunea Details nu puteţi încărca tipuri de linie. Redenumirea straturilor se face prin editare în fereastra Layer Properties Manager. până la cuadrantul 7 din stânga al cercului care trece prin punctele 5 şi 6. Purge). Lansaţi comanda Circle.dwg din calea \AutoCAD2004\Drawings. Apăsaţi Esc şi salavaţi desenul. 11. cu excepţia celor precizate de filtru.3. C 9. deschisă cu clic pe butonul cu trei puncte din dreapta butonului listei derulante. Ultimul cerc a fost desenat pe un strat greşit. Puteţi construi filtre proprii prin fereastra de dialog Named Layer Filters. Desenaţi o l linie de la cuadrantul din dreapta al cercului indicat cu 1. Le puteţi şterge. Selectaţi stratul sau straturile şi activaţi butonul Delete. Executaţi clic pe butonul Layer Previous al barei de instrumente Layers şi desenaţi linia de la 7 la 8. deschisă cu clic pe pastila de culoare a stratului.4) cu numele ab11-03. deschisă cu clic pe grosimea de linie a stratului. deschisă prin activarea butonului cu acelaşi nume al barei de instrumente Layers. Folosiţi comanda Purge (File. Sortarea listei straturilor se face executând clic pe numele unei coloane. dar uneori nu puteţi şti care straturi nu conţin obiecte. Eliminarea straturilor şi a tipurilor de linie este o operaţie necesară atunci când doriţi ca dimensiunea desenului să nu fie grevată de straturi pe care nu le utilizaţi. desenată pe stratul Pipes. executaţi clicope lista Layer n Control şi selectaţi stratul Pipes. Lista derulantă Layer Control afişează stratul Text. L a y e r 94 .1. Selectaţi orice obiect de culoare roşie. apoi executaţi clic pe butonul Make Object’s Layer o Current al barei de instrumente Layers. Tipul de linie se poate modifica la fel. Eliminaţi punctele de control (Esc). 11. Următorul clic pe numele aceleiaşi coloane ordonează straturile descrescător.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. Modificarea culorii. Pentru filtrarea listei de straturi executaţi clic pe butonul listei derulante Named layer filters şi selectaţi filtrul dorit. prin selectarea unui grup. r 10. în continuare Object. Linia este roşie.AutoCAD 2004 8. Nu puteţi şterge stratul 0. reprezentând criteriul de sortare. Drawing Utilities. cele în care există obiecte şi cele provenite din surse externe. activaţi caseta Invert Filter. utilizat anterior. 11. Se pot modifica mai multe straturi odată. Grosimea de linie se modifică prin fereastra de dialog Lineweight. 2. Straturile vor fi ordonate crescător. Ştergerea straturilor se face tot în fereastra de dialog Layer Properties Manager. Stratul Pipes a devenit strat curent. a tipului de linie şi a grosimii de linie a unui strat le puteţi face în fereastra de dialog Layer Properties Manager. Dacă doriţi ca filtrul să fie aplicată listei derulante Layer Control. deschisă cu clic pe tipul de linie al stratului. Următoarea linie vreţi s-o desenaţi pe stratul Object. Modificarea straturilor Pentru modificarea straturilor veţi utiliza fereastra de dialog Layer Properties Manager. Selectaţi orice text. Pentru încărcarea altor tipuri de linie folosiţi butonul de comandă Load din fereastra de dialog Select Linetype. Salvaţi desenul (fig. Selectaţi stratul şi activaţi Show Details (dacă este cazul). fie folosind lista derulantă Color din secţiunea Details. Deschideţi fişierul ab11-c. Selectaţi cercul. Apăsaţi Esc şi selectaţi cuvintele GAS EXTRACTION WELL PLAN din partea de jos a desenului. Nu puteţi redenumi stratul 0. alegeţi opţiunea 2p şi desenaţi un cerc definit de punctele 5 şi 6 (Endpoint). Stratul curent a t rămas. Culoarea se poate modifica. Exerciţiu: modificarea straturilor 1. 12. stratul curent. fie din fereastra Select Color.

1. Executaţi clic pe OK şi reveniţi în desen. introduceţi m*. Modificarea culorii unui obiect Modificarea culorii se face folosind lista derulantă Color Control (figura 11. Straturile selectate au acum linie întreruptă. tipului de linie şi grosimii de linie ale obiectelor Modul de lucru organizat în AutoCAD se bazează pe straturi. dar când obiectele sunt introduse într-un bloc.6 – Paleta Properties . 11. redenumiţi stratul Mydims cu numele Titles şi reveniţi în desen (OK). Properties sau butonul de pe bara Standard. selectaţi blocul de Fig. introduceţi M layers.2. şi modificaţi orice proprietăţi doriţi.2.2. blocul preia culoarea curentă din momentul inserării (vezi cap. 6. întrucât nu începe cu litera m. 11. ByLayer arată că obiectul preia culoarea de la stratul căruia aparţine.6) – Tools. cu excepţia stratului Mydims. Modificarea culorii. În caseta de text Filter name. 7. Modificarea culorii curente Fig. selectaţi obiectul.11. Deschideţi lista derulantă Named layer filters. Stratul Titles lipseşte. 5. selectaţi obiectul. Închideţi fereastra de dialog şi salvaţi desenul. Color Control Pentru a modifica mai multe proprietăţi.AutoCAD 2004 95 3. Pentru a modifica doar culoarea unui obiect. Deschideţi din nou fereastra Layer Properties Manager. 18).5) a barei de instrumente Properties.5 – Lista derulantă Control şi alegeţi culoarea dorită. ByBlock crează obiectele folosind culoarea numărul 7 (negru sau alb. apoi pe Close.2. în funcţie de culoarea zonei de desenare). selectaţi filtrul Titles şi activaţi butonul de comandă Delete. deschideţi lista derulantă Color Fig.4 – Desen cu 44 de straturi titlu (clic pe el oriunde) şi cele trei etichete FRONT. deschideţi lista derulantă Linetype şi selectaţi tipul Dashed.11. 4. deoarece nu mai conţine obiecte. În majoritatea cazurilor ar trebui să evitaţi atribuirea directă a acestor trei proprietăţi. Lansaţi comanda Erase. Deschideţi fereastra de dialog Layer Properties Manager. AutoCAD reface desenul cu noile tipuri de linie pentru obiectele din straturile m*. Executaţi clic pe butonul Add. Selectaţi toate straturile. AutoCAD şterge filtrul. TOP şi RIGHT SIDE şi tastaţi Enter. 11. În secţiunea Details. În caseta de text Layer name. pentru a afişa numai straturile al căror nume încep cu litera m. Deschideţi din nou fereastra Layer Properties Manager. alegeţi culoarea din lista derulantă Color. deschideţi paleta Properties (figura 11. Folosiţi butonul cu trei puncte din dreapta butonului listei derulante Named layer filters pentru a deschide fereastra de dialog cu acelaşi nume. În fereastra Layer Properties Manager executaţi clic pe butonul listei derulante Named layer filters şi selectaţi filtrul M layers. Folosiţi aceste modificări numai ocazional şi când este neapărată nevoie.11. Pentru modificarea culorii.

Deschideţi lista derulantă Linetype Control şi alegeţi tipul de linie dorit. 11. Pentru a modifica doar tipul de linie al unui obiect. selectaţi obiectul. asiguraţi-vă că nu este selectat nici un obiect. Deschideţi lista derulantă Lineweight Control şi alegeţi grosimea de linie dorită. 11.. Pentru a reveni la culoarea stratului. Fig. Pentru a reveni la grosimea de linie a stratului. Deschideţi lista derulantă Color Control şi alegeţi o culoare.AutoCAD 2004 96 Pentru a schimba culoarea curentă. prezentată anterior.. Fig.7 – Lista derulantă Linetype Control deschideţi lista derulantă Linetype Control şi alegeţi tipul de linie dorit. ByLayer arată că obiectul preia grosimea de linie de la stratul căruia aparţine.8 – Lista derulantă Lineweight Control .2. ByLayer arată că obiectul preia tipul de linie de la stratul căruia aparţine. Pentru modificarea tipului de linie. 11. Toate obiectele pe care le veţi desena. 11. alegeţi grosimea de linie din lista derulantă Lineweight. ca să deschideţi fereastra de dialog Select Color.dwg. Modificarea tipului de linie curent Pentru a schimba tipul de linie curent. alegeţi tipul de linie din lista derulantă Linetype. Properties sau butonul de pe bara Standard). deschideţi lista derulantă Lineweight Control şi alegeţi ByLayer. deschideţi lista derulantă Linetype Control şi alegeţi ByLayer. asiguraţi-vă că nu este selectat nici un obiect. Toate obiectele pe care le veţi desena. Pentru a modifica mai multe proprietăţi. Exerciţiu: modificarea straturilor 1.. deschideţi lista derulantă Lineweight Control şi alegeţi grosimea de linie dorită.6.2. vă permite accesul la fereastra de dialog Linetype Manager. 11. Pentru a reveni la tipul de linie al stratului. Lista derulantă Lineweight Control prezintă grosimea de linie a obiectului selectat. Modificarea grosimii de linie curente Pentru a schimba grosimea de linie curentă. selectaţi obiectul.2. Pentru modificarea grosimii de linie. pentru încărcarea altui tip de linie decât cele din listă (vezi paragraful 11. şi modificaţi orice proprietăţi doriţi. Pentru a modifica doar grosimea de linie a unui obiect. vor utiliza această grosime de linie. Deschideţi fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab11-d.1). Properties sau butonul de pe bara Standard).5. selectaţi obiectul. Opţiunea Other.8) a barei de instrumente Properties.4. vor utiliza acest tip de linie. şi modificaţi orice proprietăţi doriţi. Modificarea grosimii de linie a unui obiect Grosimile de linie funcţionează după aceleaşi principii ca şi culorile şi tipurile de linie. asiguraţi-vă că nu este selectat nici un obiect. Folosiţi comanda Select Color. Pentru a modifica mai multe proprietăţi..3. deschideţi paleta Properties (Tools.1.2. deschideţi lista derulantă Color Control şi alegeţi ByLayer. selectaţi obiectul. vor utiliza această culoare.. Modificarea tipului de linie al unui obiect Modificarea tipului de linie se face folosind lista derulantă Linetype Control (figura 11. deschideţi paleta Properties (Tools.7) a barei de instrumente Properties. Modificarea grosimii de linie se face folosind lista derulantă Lineweight Control (figura 11. Toate obiectele pe care le veţi desena. 11.

Frecvenţa de repetare a modelului este afectată de trei factori: • definiţia tipului de linie. Folosiţi comanda Copy pentru a copia dreptunghiul la dulapul din dreapta.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii.3. • factorul de scară al tipului de linie al obiectului individual. • factorul global de scară al tipului de linie. Apăsaţi tasta Esc pentru a şterge punctele de control.9) cu numele ab11-04.1. Modificarea spaţierii unui tip de linie prin utilizarea altui tip de linie Un tip de linie se poate prezenta în mai multe variante. 9. În fereastra de dialog Linetype Manager activaţi butonul Load.. dar în lista Layer Control culoarea stratului este Magenta. linii şi spaţii. iar punctul 4 este al doilea punct. Deschideţi lista derulantă Color Control şi selectaţi Cyan pentru culoarea curentă. 11. Un tip de linie discontinuă este un model repetat de puncte.AutoCAD 2004 97 2. Liniile de reflexie au culoarea Magenta. Selectaţi cota de culoare verde din partea de jos a dulapului (toate elementele cotei formează un sungur obiect). unde găsiţi diferite tipuri de linie. 8.11. Parcurgând lista veţi găsi trei variante ale unei linii – Dashed. (Dacă aţi selectat din greşeală o linie. 5.3. Fişierul acad. apăsaţi tasta Shift şi clic pe linie unde nu e nici un punct de control). 11. Cota are acum culoarea 1 roşie. Selectaţi o linie de reflexie în oglindă. 7..30 mm. Deschideţi lista derulantă Color Control şi selectaţi Red. 11. Apăsaţi tasta Esc pentru a şterge punctele de control. DashedX2. Dreptunghiurile vor avea culoarea Cyan. Lansaţi comanda Rectang şi desenaţi un dreptunghi în interiorul dulapului din stânga. OSNAP şi Endpoint. 4. 6. . Salvaţi desenul (fig. Dacă factorul de scară al tipului de linie este prea mare sau prea mic linia poate să pară continuă. Apăsaţi tasta Esc. Se deschide fereastra de dialog Load or Reload Linetypes. Lucrul cu factori de scară pentru tipuri de linie Problema se pune atunci când lucraţi cu linii discontinue şi acestea nu sunt tocmai clare. Punctul 3 este punct de bază (Endpoint). Selectaţi arcul cu linie întreruptă care reprezintă curbura de jos a chiuvetei.lin al lui AutoCAD conţine mai multe tipuri de linii ISO (International Standard Organization). Deschideţi lista derulantă Color Control şi selectaţi ByLayer. . 3.9 – Dulap pentru chiuvetă ORTHO. Apăsaţi tasta Esc pentru a şterge punctele de control şi executaţi clic pe butonul 3 4 LWT al barei de stare ca să activaţi afişarea grosimilor de linie. În lista Color Control apare culoarea roşie. Deschideţi lista derulantă Linetype Control şi alegeţi tipul de linie Other. Selectaţi liniile de la punctele 1 şi 2. Deschideţi lista derulantă Lineweight Control şi selectaţi opţiunea 0. Deschideţi 2 lista derulantă Linetype Control şi alegeţi tipul de linie Hidden. dar cu OSNAP dezactivat). Activaţi Fig. Salvaţi desenul. Selectaţi toate liniile de reflexie cu ferestre de selecţie. Dashed2.

AutoCAD 2004 98 11.10 – Fereastra Linetype Manager comandă ltscale pentru a modifica factorul global de scară. dar linia scurtă din 1 se vede tot ca o linie Fig. Factorul de scară real va fi un produs între factorul de scară global şi cel precizat pentru obiectul curent. executaţi clic pe Show Details.3. Dacă este cazul. Tastaţi pe linia de Fig. comanda Properties din meniul Tools sau combinaţia Ctrl+1). executaţi clic pe Show Details.dwg în dosarul \AutoCAD2004\Exercitii. selectaţi obiectul şi deschideţi paleta Properties (butonul de comandă Properties al barei de instrumente Standard. AutoCAD înmulţeşte definiţia tipului de linie cu factorul global de scară al tipului de linie pentru a calcula lungimea fiecărei repetări a tipului de linie.5 şi executaţi clic pe OK. care afectează toate liniile discontinue din desen. Factorii supraunitari duc la secţiuni mai lungi – la mai puţine repetări ale definiţiei tipului de linie pe unitatea de lungime. 2. 3. 11.11. AutoCAD 1 reface desenul.11) cu numele ab11-05. Toate obiectele. Pentru a modifica factorul de scară al tipului de linie al obiectului curent. introduceţi factorul de 2 scară 0.11. Cercurile se văd mai bine.10) cu ajutorul comenzii Linetype din meniul Format. care va afecta numai numai obiectele selectate.dwg. Salvaţi desenul (fig. 11. care vor fi desenate după modificarea factorului de scară al tipului de linie al obiectului curent. Pentru a schimba factorul global de scară al tipului de linie. modificaţi valoarea în caseta de text Current Object Scale din fereastra de dialog Linetype Manager sau tastaţi pe linia de comandă celtscale şi introduceţi valoarea dorită.11 – Bucşe cu linii discontinue continuă. Deschideţi fereastra de dialog Linetype Manager cu ajutorul comenzii Linetype din meniul Format. . Deschideţi fişierul \AutoCAD2004\Drawings\ab11-e. deschideţi fereastra de dialog Linetype Manager (figura 11. folsiţi acest tip de modificare. Factorul de scară global al tipului de linie este păstrat în variabila sistem LTSCALE. Linia indicată cu 1 şi cercul indicat cu 2 nu au tipul de linie clar. AutoCAD reface desenul şi modifică toate tipurile de linie. Exerciţiu: modificarea factorului de scară al tipului de linie 1. Când modificaţi factorul de scară al tipului de linie. care funcţionează similar configurării culorii sau tipului de linie curente.3. În caseta de text Global scale factor. Introduceţi un nou factor de scară în caseta de text Linetype Scale. Modificarea spaţierii unui tip de linie prin schimbarea factorului de scară al tipului de linie al obiectului Atunci când vreţi ca numai un obiect sau un grup mic de obiecte să aibă un tip diferit de spaţiere. Dacă este cazul.3. Modificarea spaţierii unui tip de linie prin schimbarea factorului global de scară al tipului de linie A doua modalitate de schimbare a aspectului liniei este modificarea factorului global de scară al tipului de linie.2. Pentru a modifica factorul de scară al tipului de linie al unui obiectul existent. introduceţi factorul de scară dorit şi executaţi clic pe OK. În caseta de text Global scale factor. vor fi desenate cu noua valoare.

Open Drawings. AutoCAD vă permite să transmiteţi proprietăţi ale unui (unor) obiect(e) sursă unui (unor) obiect(e) destinaţie. Corespondenţa proprietăţilor Această facilitate este asemănătoare cu funcţia Format Painter din multe aplicaţii Windows. Executaţi dublu clic pe pictograma unui desen (sau clic pe semnul plus) şi selectaţi o definiţie. Acestea au fost incluse în lista derulantă Layer Control a desenului bazat pe şablonul acad. apăsaţi Enter şi apoi Esc. Exerciţiu: corespondenţa proprietăţilor 1. este disponibilă prin activarea butonului Match Properties de pe bara de instrumente Standard. 5. Activaţi butonul Design Center de pe bara de instrumente Standard pentru a deschide paleta Design Center (figura 11. Veţi constata că în lista derulantă Layer Control se află doar stratul 0. selectaţi în fereastra din stânga componenta Layers a desenului ab11-e.13).5. folosiţi fereastra de dialog Fig. Pentru edificare. Deschideţi paleta Design Center. vă permite să navigaţi printre componentele calculatorului. Importarea straturilor şi a tipurilor de linie din alte desene Caracteristica Design Center vă oferă acces la conţinutul şi definiţiile altor desene. puteţi transmite proprietăţi diferite pentru diferite obiecte destinaţie. Selectaţi linia de la punctul 1 şi deschideţi paleta Properties (butonul de comandă Properties al barei de instrumente Standard.dwt. Este vizibil numai dacă butonul Tree View Toggle de pe bara de instrumente a paletei este activat. iar conţinutul său depinde de subferastra selectată (Folders.5 (global) x 0. Salvaţi desenul.25.13 – Fereastra Properties Settings Properties Settings (figura 11. Linia are acum un factor de scară 0.11. stiluri de text etc. Hat şi Notes. 11. Selectaţi obiectul (obiectele) sursă. History sau DC Online). Deschideţi un desen nou bazat pe şablonul acad.dwt.12). şi executaţi dublu clic pe straturile Defpoints. asemănător corespondentului său din fereastra Windows Explorer. Executaţi dublu clic pe una din componente pentru ca s-o importaţi în desenul curent. selectaţi obiectul (obiectele) destinaţie şi tastaţi Enter.5.11. modificaţi valoarea la 0. Panoul din stânga. În caseta de text Linetype Scale. Dacă doriţi transmiterea selectivă a proprietăţilor. În panoul din dreapta vor fi afişate toate componentele definiţiei.dwg Fig. activaţi butonul Match Properties.5 (obiect) = 0. tipuri de linie. deschideţi un desen nou cu şablonul acad. Astfel. . înaintea selectării destinaţiei.AutoCAD 2004 99 4. afişate în panoul din dreapta. numită corespondenţa proprietăţilor. comanda Properties din meniul Tools sau combinaţia Ctrl+1). 11. deschisă prin activarea opţiunii Settings din meniul contextual.4.dwt.12 – Paleta Design Center din dosarul Drawings. precum straturi. Funcţia AutoCAD. Selectarea sursei se poate face şi după lansarea comenzii.

clic pe OK şi selectaţi cercul.40. Nu uitaţi să activaţi butonul LWT de pe bara de stare. Deschideţi fereastra Properties Settings. 5. dar capătă culoarea dreptunghiului – ByLayer. . dar grosimea de linie devine 0. selectaţi numai proprietatea Color. Acesta îşi păstrează culoarea.90. Acesta îşi păstrează grosimea de linie. Selectaţi dreptunghiul şi activaţi butonul Match Properties. Desenaţi un dreptunghi de culoare ByLayer şi grosimea de linie 0. 4. clic pe OK şi selectaţi poligonul (cu fereastră de selecţie). selectaţi numai proprietatea Lineweight. 3. Deschideţi fereastra Properties Settings.AutoCAD 2004 100 2.40. un pentagon regulat de culoare roşie şi grosimea de linie ByLayer şi un cerc de culoare albastră şi grosimea de linie 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->