VODIČ

U NAJVAŽNIJE ASPEKTE PREDSTOJEĆEG POPISA STANOVNIŠTVA I DOMAĆINSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

1

Sadržaj
• Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini

• Zakonski okvir
• Način provođenja popisa • Koraci prilikom popisa

• Obuhvat popisa
• Popisna tijela na lokalnoj razini • Ključna područja djelovanja
– Etnička/nacionalna identifikacija Bošnjaka
– Upoznavanje građana sa elementima popisnica – Popis građana koji žive/rade u inostranstvu i dijaspore
– Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu

– Organizacija aktivnog učešće Bošnjaka u operativno-tehničkoj realizaciji popisa

• Rezime

2

KRATKI POGLED NA HISTORIJAT POPISA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1520. DO 1991.
3

4 . do 1991.Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520.

– "The Penny Cyclopeadia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge".Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520. – posljednji zvanični popis otomanskog carstva za Bosnu 5 . .1530. godine su sljedeći: – 1520. • U naučnoj literaturi za metodološki ispravne popise uzimaju isključivo oni od 1879. godine. izdavač Charles Knight i Penny Magazine. urednik George Long. – Procjene papinskog vizitatora Pietra Massarecchia za Bosnu – 1829. godina – 1871.1843. do 1991. godine – 1624. 1833.. vol. odnosno od prvog popisa koji je priredila Austro-ugarska vlast u Bosni i Hercegovini • Navedeni izvori prije 1879. – Turski historičar Ömer Lütfü Barkan proveo je popis baziran na religiji u Bosanskom sandžaku u periodu od 1520 .drugi zvanični popis otomanskog carstva za Bosanski sandžak – 1875.

bilo "muhamedanci". • Tako se u popisu iz 1879.. godine do sve do posljednje popisa 1991. Rubrika "materinski jezik" sadržavala je opcije "srpsko-hrvatski" i "neki drugi" jezik. 1885. i 1895.Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520.. • Bošnjaci u popisnom periodu od 1879. 6 . po kojem su se razlikovale različite nacionalne skupine. obilježje vjeroispovjesti. godine bili prisiljeni koristiti različite i često eksterno nametnute etničko/nacionalne i jezičke odrednice. godine uvodi kategorija "muslimani". a tek se 1910. do 1991.

a muslimani su dati pod rubrikom "po vjeroispovijesti". 7 . godine a "muslimani" su bili prisutni po modalitetu isključivo kroz islamsku vjeroispovijest bez prava na jezik.Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520. • Na popisu iz 1921. do 1991. godine samo je dozvoljena jugoslovenska narodnost. godine nacionalnost se iskazuje po jeziku i to jezik "srba ili hrvata". • Na popisu iz 1948. dok su podaci za jezik i vjeroispovijest obrađeni tek 1945. godine muslimani su mogli odabrati/navesti "Srbin-musliman. ili neopredjeljen-musliman". • Na popisu iz 1931. Hrvat-musliman.

8 .".. do 1991.. dok kod vjeroispovijesti imamo modalitet "pripadnik islamske vjerske zajednice".".. • Kod ovog popisa jedini raspoloživi jezik je bio srpsko-hrvatski.Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520. • 1953. dok kod ostalih se treba pisati ".lica koja nisu bliže nacionalno opredjeljenja upisuju kao Jugosloven neopredjeljen...nacionalno neopredjeljen .. godine u Uputstvu za popisivače navedeno da "...

do 1991. 9 . godine bio je prvi iskorak ka vraćanju modaliteta "musliman".Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520. Svi ostali će se zbrajati sa Srbima. Hrvatima ili Jugoslavenima. • Popis iz 1961. ova manipulacija je rezultirala najnižom zvaničnom evidencijom o nacionalnom izjašnjavanju Bošnjaka sa svega 25% "Muslimana" i ovo je najniža statistička tačka u historiji Bosne i Hercegovine. te uz objašnjenje da se prilikom obrade ovo odnosi isključivo na "Muslimaneneopredjeljene" i to u smislu etničke pripadnosti. ali uz važan dodatak "/etnička pripadnost". • Jasno.

1971. izbacuje se dodatak "/etnička pripadnost" i dobijamo jasno definiranu nacionalnu odrednicu Musliman. godine. • Popis iz 1991. • Tek na narednom popisu.Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520. do 1991. godine donosi nove i izraženije procente relativnog učešća muslimana u populaciji Bosne i Hercegovine sa 43% 10 . godine – 39%. • Isti procenat Muslimana nalazimo i na popisu iz 1981. te nakon 100 godina Muslimani/Bošnjaci ponovo postaju relativna većina u Bosni i Hercegovini sa 39%.

do 1991. • Ovdje je važno naglasiti da je "Bosanski jezik" imao najveće učešće od svih ponuđenih odgovora. godine uvodi se kategorija "Bosanskog jezika" koji odabire 37% stanovništva. 11 . • Na popisu 1991. te je za čak 11% više bio zastupljen od drugoplasirane kategorije srpskohrvatskog jezika (26%).Kratki pogled na historijat popisa u Bosni i Hercegovini od 1520.

ZAKONSKI OKVIR 12 .

domaćinstava i stanova 2013. sjednici Doma naroda. godine. domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. održanoj 3. godine u RS. Zakon o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva. februara 2012. na 21. održanoj 3. februara 2012. godine. koji se odnosi na popis. i na 12. sjednici Predstavničkog doma. te u izvjesnoj mjeri derogirala i preuzela neke od nadležnost državne agencije i prebacila ih na Zavod za statistiku RS 13 .Zakonski okvir • Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. godine • RS donijela poseban entitetski. usvojila je Zakon o popisu stanovništva.

bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni u Bosni Hercegovini ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine. b) strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini. d) domaćinstva lica iz tačke a). bez obzira da li su u trenutku popisa u Bosni i Hercegovini ili nisu.Zakonski obuhvat popisa a) državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini. 14 . c) lica bez državljanstva. b) i c) i e) stanovi i druge stambene jedinice.

15 .Stalno nastanjeno stanovništvo Bosne i Hercegovine • Članu 7. stavu (2) predviđa da: Na osnovu definicije uobičajenog mjesta stanovanja. lica koja su u trenutku popisa odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana treba da se smatraju privremeno odsutnim licima. niti se očekuje da će živjeti u mjestu popisivanja. i stoga ih ne treba računati u ukupan broj stanovništva tog popisnog područja. te ih treba uključiti u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja. Popisana lica koja ne zadovoljavaju kriterije koji su postavljeni definicijom uobičajenog mjesta stanovanja u mjestu popisivanja. u neprekidnom periodu od barem 12 mjeseci. smatraju se privremeno prisutnim licima. odnosno ne žive.

septembar 2013.00 do 21.00 sat u prisustvu najmanje jednog odraslog lica u domaćinstvu". što se smatra referentnim datumom popisa • Član 17. 16 .00 sata (ponoć). Zakona predviđa da će se popis provesti u periodu od 1. godine u 24. prema stanju na dan 30. stav (3) "Popisivanje se vrši svaki dan u vremenu od 09. do 15.Period popisa • Član 3. oktobra 2013. godine.

• U članu 26. 17 . te u stavovima (2-4) definiše da nacionalna struktura komisija. stav (3) koji predviđa da "Nacionalna struktura osoblja koje radi na unosu.". obradi i kontroli podataka popisa odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.Nacionalna struktura popisnih tijela • U kontekstu ukupne situacije u Bosni i Hercegovini. godine. ako je to moguće". izuzetno važne odredbe Zakona definisane su u članu 19. koji definiše nadležnosti Popisne komisije lokalne samouprave. instruktora i popisivača "odražava nacionalnu strukturu stanovništva na području općina prema popisu iz 1991.

porodične i imovinske prilike. Zakona novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 10. u skladu sa članom 44.000 KM kaznit će se učesnici u popisu ili lice koje obavlja poslove i zadatke vezane za popis ukoliko: a) protivno volji lica obuhvaćenog popisom utiču na to lice da se protiv svoje volje izjasni o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti ili vjeri. • Pored toga. Zakona popisivači i sva druga lica koja obavljaju poslove u vezi s popisom dužni su da čuvaju trajno kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove lične. porodične i imovinske prilike. • Zaštita ličnih podataka osigurat će se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine.Zaštita popisnih podataka • U skladu sa članom 15. te ne čuvaju kao službenu tajnu sve podatke koji se odnose na njihove lične. blagovremeno i na propisan način ne obavljaju poslove popisa. 18 b) c) .

arhivske i naučne svrhe ali "čim se završi obrada podataka u ove svrhe." • Kaznene odredbe Zakona od zaštiti ličnih podataka u članu 48. neovlaštenog korištenja pa čak i uvida u lične podatke.000 do 100. utvrđuje da se podaci mogu obrađivati u statističke. predviđaju kaznu od 50.Zaštita popisnih podataka • Zakon od zaštiti ličnih podataka u članu 20. podaci moraju biti učinjeni anonimnim. 19 .000 KM u slučaju zloupotrebe.

uključujući organe na entitetskom nivou. 20 .000 KM ili zatvorskom kaznom u maksimalnom trajanju od dvije godine. nadležni organi. objavljivanja i korištenja.Zaštita popisnih podataka • U članu 27. • Kaznene odredbe Zakon o statistici u članu 30. dostave i distribucije statističkih podataka Bosne i Hercegovine. poduzimaju sve mjere organizacione. obrade. administrativne i tehničke prirode koje su potrebne da se zaštiti povjerljivost podataka od nedozvoljenog pristupa. Zakon o statistici Bosnie i Hercegovine stoji: Prilikom prikupljanja. predviđaju da "osobe koje prilikom obavljanja svojih zadataka imaju pristup povjerljivim podacima i koje na nezakonit način i svjesno otkriju neki povjerljivi podatak smatraju se krivim za djela kažnjava novčanom kaznom čiji iznos ne prelazi 5. odnosno kombinovanom novčanom i zatvorskom kaznom". regulatorne.

NAČIN PROVOĐENJA POPISA 21 .

• Međutim. • Ukoliko u domaćinstvu/stanu zatekne najmanje jednu odraslu osobu popisivač će obavit popis svih članova toga domaćinstava/stana. ukoliko u stanu u trenutnu dolaska budu maloljetna lica. godine. u skladu sa članom 11. starije osobe ili jednostavno ne bude nikoga kod kuće. stav 3) popisivač će ostavit licu (na vrata domaćinstava ukoliko niko nije kod kuće) pismeno obavještenje o dužnosti da dostavi podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. 22 . oktobra 2013.Šta radi popisivač • Popisivač obilazi domaćinstva/stanove u okviru popisnog kruga za koje je odgovoran.

ne treba dozvoliti da osoba koja se popisuje pomisli da je dala tačan ili pogrešan odgovor. niti glasom.Šta radi popisivač • Popisivač mora naglasiti da se podaci prikupljaju za statističke svrhe. 23 . te da je zagarantovana tajnost podataka. • Popisivač ne smije utjecati na odgovore koje daje osoba koja se popisuje • Popisivač niti izrazom lica.

Šta radi građanin • Svi podaci na popisu daju na osnovu izjave osobe koja se popisuje. • Nakon što mu popisivač pročita odgovore osoba će odabrati odgovor koji smatra tačnim i reći će popisivaču da upiše upravo taj odgovor. • Ukoliko osoba koja se popisuje nije dobro čula pitanje ili ponuđene odgvore može tražiti od popisivača da joj pojasni pitanje i ponuđene odgovore. 24 .

prijavu prebivališta. pasoš. • Ovo se odnosi i na JMB građanina. • Popisivač ne smije tražiti bilo kakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor. ličnu kartu.. rodni list.Posebna pažnja .. izvod iz knjige državljana.. te bilo koji drugi dokument kojim popisivana osoba eventualno trebala da potvrdit svoj odgovor ne neko od pitanja. 25 . ZK izvadak za kući ili zemljište.

.. • Popisivač popunjava popisne obrasce posebnom hemijskom olovkom koju je dobio uz popisni materijal i koja će sadržavati oznake popisa 2013. nalivpero. • Popisivač ne smije koristiti grafitnu olovku. • Ova olovka se ne može obrisati. flomaster ili olovku koja piše drugom bojom. 26 . te je važno voditi računa da popisivač zbilja koristi odgovarajuću olovku.Posebna pažnja ..

te Popisnicu na uvid. građani može i treba da prijavi njegovo ponašanje Popisnoj komisiji lokalne samouprave koja će popisivača udaljiti iz popisa. • Ukoliko se popisivač ne ponaša na navedeni način.. provjeru vjerodostojnosti unesenih podataka. 27 ...Posebna pažnja . a po potrebi ili zahtjevu ponoviti popisivanje građana u tom popisnom krugu/ulici/selu/naselju. • Na kraju procesa popisivač će dati građaninu Upitnik za domaćinstvo i stan. te POTPIS OSOBE KOJA DAJE PODATKE.

KORACI PRILIKOM POPISA 28 .

Postavljajući pitanja građaninu popisivač popunjava Popisnicu za lica (P-1) 4. Postavljajući pitanja građaninu popisivač popunjava Upitnik za domaćinstvo i stan (obrzac P-2) 3. Popisivač samostalno popunjava preostale podatke o domaćinstvu u Kontrolnik 29 .Sam proces ima četiri koraka: 1. Popisivač samostalno popunjava osnovne podatke o domaćinstvu u Kontrolnik 2.

• Popisivač će prvo upisati identifikacione podatke na naslovnoj strani...Drugi korak . 30 . • Prva popisnica koja se popunjava je Upitnik za domaćinstvo i stan..

.Drugi korak . bez obzir da li su u domaćinstvu u vrijeme popisa 31 . se popunjava spisak osoba koje žive u tom domaćinstvu.. • Zatim..

. • Za osobe koje nisu prisutne u vrijeme popisa ili su za članove domaćinstva koji su privremeno odsutni iz mjesta stalnog stanovanja popisivač će upisati šifru razloga odsustva. 32 . • Tek nakon što se završi unos spiska osoba. prelazi se na podatke o jedinici za stanovanje i zgradi.Drugi korak ... gdje imamo 31 pitanje.

. roditelj ili staratelj – odrasla osoba u domaćinstvu) obavezno se potpisuje. • Za svaku osobu koja je upisana u Spisak osoba (na obrascu P-2) popisivač će popuniti porebni obrazac Popisnice P-1. npr. • Popisivač će postavljati pitanja i čitati odgovarajuće modalitete/ponuđene odgovore... • Sam obrazac P-1 sadržava 45 pitanja i na svaki obrazac popisivana osoba (ili ona koja daje u njeno ime podatke. 33 .Treći korak . te pažljivo bilježiti odgovore građana.

stanove.Nakon toga . eventualnim poteškoćama. nedovršene objekte. nepravilnostima koje je uočio. itd. • Na istovjetan način popisivač će obići sva domaćinstava. • Na kraju dana popisivač je obavezan izvijestiti instruktora o svim aktivnostima koje su kompletirane taj dan. vikendice. montažne objekte. 34 . problema radu... oktobra) zateknu u njegovo popisnom krugu. brvnare. pa čak i beskućnike i nomade koji se u vrijeme popisa (od 1 do 15..

OBUHVAT POPISA 35 .

Obuhvat popisa – pet kategorija • U skladu sa Zakonom predstojećim popisom stanovništva. bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni ili odsutni iz države. b) i c) i e) stanovi i druge stambene jedinice. 36 . bez obzira da li su u trenutku popisa u BiH. a). domaćinstava i stanova bit će obuhvaćeni: a) državljani BiH s prebivalištem ili boravištem u BiH. d) domaćinstva lica iz tač. b) strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u BiH. c) lica bez državljanstva.

Obuhvat popisa Ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine Stalno nastanjeno stanovništvo teritorijalne jedinice Popisno područje .FBiH - Popisno područje .RS - Popisno područje .Distrik Brčko - Općina Zenica Općina Tuzla Općina Mostar Općina Zvornik Općina Srebrenica Općina Prijedor Popisni krugovi 37 .

niti se očekuje da će živjeti u mjestu popisivanja. smatraju se privremeno prisutnim licima – Ne treba ih računati u ukupan broj stanovništva tog popisnog područja 38 . odnosno ne žive. u neprekidnom periodu od barem 12 mjeseci. lica koja su u trenutku popisa odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana treba da se smatraju privremeno odsutnim licima – Treba ih uključiti u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja • Popisana lica koja ne zadovoljavaju kriterije koji su postavljeni definicijom uobičajenog mjesta stanovanja u mjestu popisivanja.Obuhvat popisa – ko je uključen? • Na osnovu definicije uobičajenog mjesta stanovanja.

Distrik Brčko Opcija b) Popis kao član domaćinstva koji se u trenutku popisa nalazi van BiH na radu/školovanju Općina Zenica Općina Tuzla Općina Mostar Općina Zvornik Općina Srebrenica Općina Prijedor Opcija c) Dolazak u domovinu i popis u trenutnom ili prijeratnom prebivalištu Popisni krugovi 39 .RS - Popisno područje .Obuhvat popisa – lica koja žive van BiH Ukupan broj osoba (državljana Bosne i Hercegovine.FBiH - Popisno područje . godine Ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine Opcija a) Popis putem Web obrasca Lica koja žive u inostranstvu (BH dijaspora) Stalno nastanjeno stanovništvo teritorijalne jedinice Popisno područje . te stranih državljana) koji učestvovali na popisu 2013.

Obuhvat popisa – Opcija A Opcija A – Popis putem Web obrasca • "Popis putem Web obrasca" (član 40. zbrajat će isključivo državljane Bosne i Hercegovine koji ne mogu biti dio neke teritorijalne jedinice – Ovo je korisna i važna evidencija. ali se ona isključivo odnosi na veličinu i strukturu naše dijaspore – Ovako popisani bosanskohercegovački građani neće biti dio niti imati ikakvu ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima. Zakona). a njihova imovina može biti predmetom različitih špekulacija na lokalnoj i entitetskoj razini 40 .

koji živi u BiH) oni trebaju odabrati opciju b) "Popis kao član domaćinstva koji se u trenutku popisa nalazi van BiH na radu/školovanju“ – Potrebno je osigurati da nosilac domaćinstva koji se nalazi u BiH izvrši njihov popis kao lica koja su privremeno odsutna iz države zbog rada ili školovanja • Ovako popisani bosanskohercegovački građani. majku. bit će dio svih socioekonomskih i demografskih analiza kako na razini te općine. entiteta/DB tako i na razini države 41 . amidžu. brata i sl. zajedno sa njihovom imovinom.Obuhvat popisa – Opcija B Opcija B – Građani trenutno van BiH • Ukoliko su građani dio nekog domaćinstva u BiH (imaju oca. imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima.

entiteta/DB tako i na razini države. također će imat svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima.Obuhvat popisa – Opcija C Opcija C – Popis građana koji žive van BiH • Ukoliko građani nisu dio nekog domaćinstva u BiH. na ovaj način popisani građani BiH zajedno sa njihovom imovinom. te u konačnici ovi građani će biti dio stalno/privremeno nastanjenog stanovništva BiH • Jednako kao i kod Opcije B. bit će dio svih socioekonomskih i demografskih analiza kako na razini te općine. tada mogu odabrati Opciju C) "dolaskom u Bosnu i Hercegovinu u periodu provođenja popisa". te popisom u svojim trenutnim ili prijeratnim prebivalištem zbrajaju se sa stanovništvom tog popisnog kruga – Ovako. oni automatizmom postaju dio stanovništva određene teritorijalne jedinice. 42 .

stanova. definišu pomenute kategorije na sljedeći način: – Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje. za stanovanje i obavljanje djelatnosti. Zakon ali i statistička praksa.Obuhvat popisa: Domaćinstva i stanovi • Pored bosanskohercegovačkih građana ("lica" kako to definiše Zakon) predstojeći popis obuhvatit će – Popis domaćinstava. ali građevinski ispravnom stanu 43 . te osnovnu evidenciju iz domena poljoprivrede • U ovom kontekstu. bez obzira na to da li se u momentu popisa koristi samo za stanovanje. ishrana i dr. te metodološki dokumenti statističkih agencija raspoloživi u vrijeme pisanja ovog dokumenta. ili je riječ o nenaseljenom. za odmor i rekreaciju. samo za obavljanje djelatnosti.) – Stanom se smatra građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje.

mlinovi. medrese. manastiri i sl. karavani. kabine. popisom se obuhvaćaju i druge naseljene prostorije ili objekti.) popisuju se kao jedna jedinica popisa. naseljeni poslovni prostori. u smislu date definicije. koji nisu namijenjeni za stanovanje.Obuhvat popisa: Ostale naseljene prostorije i objekti • Pored stanova. druge jedinice za stanovanje (vikendice. šatori i sl) – Kolektivna prebivališta. hambari. odnosno kolektivni stanovi (prostorije namijenjene za stanovanje velike grupe ljudi ili nekoliko domaćinstava) – Sve prostorije kolektivnog (institucionalnog) stana (studentski domovi. kolibe. bez obzira na to da li se nalaze u jednoj ili više zgrada 44 . brvnare. ali u vrijeme Popisa se koriste za stanovanje – Npr. samostani.

). ribnjacima. vinogradi. – Ostalo zemljište – zemljište pod zgradama.Obuhvat popisa: Zemljište • U površinu raspoloživog zemljišta domaćinstva uračunava se: – Zemljište u vlasništvu svih članova domaćinstva na teritoriji BiH – Zemljište koje je u vlasništvu drugih lica (individualno. zadruga ili državno zemljište). u arendu. uključujući površine pod šumskom infrastrukturom (šumski putevi. okućnice. kamenjarima. putevima i dvorištima. zemljište preduzeća. napolicu. 45 . besplatno i sl) • Ukupno raspoloživo zemljište domaćinstva u vrijeme popisa čini: – Poljoprivredno zemljište – oranice i bašte. skladišta drvene građe i sl. gljivarnicima. barama i drugim raspoloživim površinama domaćinstva nepodesnim za poljoprivrednu proizvodnju. voćnjaci. rasadnici i ostali stalni zasadi. a koje je domaćinstvo uzelo u zakup (za novac. livade i pašnjaci bez obzira na to da li to zemljište domaćinstvo koristi/obrađuje u posljednjih godinu dana ili ne – Zemljište pod šumom –površine pod stablima ili šumskim grmljem. kamenolomima.

POPISNA TIJELA NA LOKALNOJ RAZINI
46

Popis tijela na lokanoj razini
• U popisnoj organizacionoj strukturi, te u skladu sa zakonima, najznačajnije operativno tijelo odgovorno za rad na terenu je Popisna komisija lokalne samouprave (PKLS)
• PKLS čine:
– Predsjednik popisne komisije (načelnik/gradonačelnik općine/grada ili osoba koju on imenuje) – zaposlenik Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar (obavezni član PKLS) – Ostala dva (2) člana (za veće općine ostala 4 člana) prema izboru općine/grada, skupštine distrikta/opštine/grada
47

Popis tijela na lokanoj razini
• Naredna razina rada u popisnoj organizacionoj strukturi su Općinski instruktori (odabrani od strane “PKLS”)
– Trening, ali i svakodnevni nadzor nad radom popisivača imaju upravo Općinski instruktori, te predstavljaju izuzetno važan segment za kvalitet i ispravno provođenje ukupnog procesa.

• Obaveze Općinskih insturktora u popisu su slijedeće:
– Obuka popisivača; – Obilazak terena pred popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu – Organizacija i praćenje rada popisivača – Pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca – Drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora

48

Popis tijela na lokanoj razini • Popisivači su osobe koja su u višednevnom kontaktu sa stanovništvom i neposredni su izvršioci popisa – O sposobnostima i zalaganju popisivača velikim dijelom zavisi uspjeh popisa i kvalitet prikupljenih podataka • Obaveze Popisivača u popisu su: – Obilazak terena pred popis – Popisivanje "od vrata do vrata" – Drugi poslovi po nalogu instruktora i popisne komisije 49 .

KLJUČNA PODRUČJA DJELOVANJA 50 .

Ključna područja djelovanja • Etnička/nacionalna identifikacija Bošnjaka • Upoznavanje građana sa elementima popisnica • Popis građana koji žive/rade u inostranstvu i dijaspore • Organizacija aktivnog učešće Bošnjaka u operativno-tehničkoj realizaciji popisa 51 .

) vratili svoje narodno ime. te ukazivati na jasne i očigledne pokušaje statističke manipulacije podacima • Bosanac je svako ko je rođen u Bosni i Hercegovini. godina III. aprila/travnja 1994. broj 3. "jugosloveni islamske vjere".Etnička/nacionalna identifikacija Bošnjaka • Bošnjaci su kroz historiju bili primorani da se izjašnjavaju "nametnutim" imenima poput "muhamedanci". 6. a Bošnjak je sinonim za ono što je do sada imenovano riječju Musliman 52 . "srbi/hrvati-muslimani" ili "neopredijeljeni“ • Danas kada smo ustavno (Ustavni zakonom o izmjenama i dopuna Ustava Bosne i Hercegvine. "pripadnici islamske vjerske zajednice". Sl. moramo to objašnjavati. listu Republike Bosne i Hercegovine.

već prvenstveno na koje kulturne vrijednosti građanin baštini 53 . pitanje etniciteta i jezika imaju važnu ustavima i zakonima definisanu ulogu. "Bosanac-musliman" i slično.Etnička/nacionalna identifikacija Bošnjaka • Imajući na umu ukupno uređenje BiH. statistički će se obraditi i uvrstiti u kategoriju Ostalih – Kod pitanja "vjeroispovijesti”. te njihov značaj i postpopisni uticaj ne smije biti zanemaren – Mnogi različiti aspekti svakodnevnog života od na primjer zapošljavanja. važno je naglasiti da se ovo pitanje ne odnosi na oblik i stepen pojedinačnog vjerovanja. ali i sva ostalih prava povratnika u manjem BH entitetu. direktno su zakonski vezani za rezultate popisa – Po trenutnim postavkama svi odgovori u modalitetima "musliman(ka)" ili "Bosanac(ka)". kao i različite varijante poput "Bošnjak-musliman".

te trenutne postavke metodologije objedinjavanja rezultata popisa (slika prikazuje dio Popisnice).Etnička/nacionalna identifikacija Bošnjaka • Uzimajući u obzir da ustav i zakoni u BiH prepoznaju jedino kategoriju "Bošnjak/Bošnjakinja". jasno je da: – Bošnjaci na ovom popisu moraju jasno i glasno reći "BOŠNJAK“ – Na pitanje oko izjašnjavanja vjeroispovijesti (prvenstveno se misli na "vjerske kulturne vrijednosti“). odgovor koji se treba navesti je "ISLAMSKA“ – Bez ustezanja i dilema na pitanje o maternjem jeziku navesti – kao i domovina: "BOSANSKI JEZIK“ 54 .

Upoznavanja građana sa elementima popisnice • U kontekstu ubrzanja cjelokupnog procesa popisa jednog domaćinstva. te na Web stranice državne Agencije za statistiku 55 . te davanja preciznijih odgovora. građani prije popisa imaju mogućnosti pogledati Upitnik za domaćinstvo i stan (P-2). kao Popisnicu za lica (P-1) – Potrebno je detaljno pogledati popisnicu te otkloniti moguće nejasnoće kod pojedinih pitanja – Popisnice će biti javno objavljene u Službenim novinama Bosne i Hercegovine.

popisivač prelazi se na četvrtu stranicu obrasca P-2 i popunjava podatke o domaćinstvu i podatke o poljoprivredi 56 . domaćinstvo. zgrada) – Nakon toga unutrašnje stranice gdje se nalazi "Spisak osoba" – Kada je popunjen "Spisak osoba". stan. općina. popisivač se vraća na naslovnu stranicu obrasca P-2 i popunjava podatke o jedinici za stanovanje i podatke o zgradi – Nakon toga. popisni krug. (entitet.Upoznavanja građana sa elementima popisnice • Upitnik za domaćinstvo i stan (P-2) se popunjava po sljedećem redoslijedu: – Prvo se popunjavaju identifikacioni podaci na naslovnoj stranici obrasca P-2.

Upoznavanja građana sa elementima popisnice Popisnica za lica (P-1) 57 .

odnosno osobe koje žive u tom domaćinstvu – Ovo se odnosi kako na osobe prisutne u BiH u vrijeme popisa. koji sadržavaju jedinstveni matični broj – JMB za sve osobe sa spiska osoba koje su navedene u prethodno navedenom obrascu P-2. prijave prebivališta. godine 58 . uvjerenja o državljanstvu.Upoznavanja građana sa elementima popisnice Popisnica za lica (P-1) • Jedini podatak koji se upisuje je jedinstveni matični broj građanina – JMB – To znači da popisivač NE SMIJE TRAŽITI bilo koji drugi podatak. ili drugog sličnog dokumenta • Građani bi trebali imati spremne dokumente (starost dokumenta nije problem. pasoša. oktobra 2013. tako i na osobe odsutne iz domaćinstava/BiH u vrijeme popisa od 1. do 15. a ovjerena kopija dokumenta je sasvim prihvatljiva). poput uvida ili prepisivanja broja lične karte.

te Hrvatska sa 60. Danska sa 21. – Nizozemska 24. Austrija sa 132. 59 .000 • Ovako brojna. posebno u poništavanju posljedica agresije i genocida u RS.000.000. – Švedska sa 75.Popis građana koji žive/rade u inostranstvu i dijaspore Pregled činjenica BH dijaspore • Trenutno u bosanskohercegovačkoj dijaspori živi oko 1. Norveška sa 15.739. Kanada sa 60.3 miliona Bosanaca i Hercegovaca • Zemlje sa najznačajnijim brojem BH dijaspore su: – SAD sa oko 390.000.037.000.500. – Srbija i Crna Gora sa 137.000. – Australija sa 50.262. Italija sa 40.000. Švicarska sa 50. – SR Njemačka sa 157.641.000. uloga dijaspore u predstojećem popisu je nezamjenjiva i krucijalna. – Slovenija sa 100.187.

Tri načina za popis građana u inostranstvu 1. Putem dolaska u BiH u periodu provođenja popisa Tri opcije su detaljnije objašnjenje u nastavku. Preko nosioca domaćinstava koji u trenutku popisa boravi u državi 3. 60 . Putem Web obrasca 2.

Opcija 1: Web obrazac • • Građana koji trajno žive u inostranstvu obavit će se putem Web obrasca Ova lica se neče ubrajati u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine. član 40. Zakona) Lica koja se evidentiraju putem Web obrasca mogu se evidentirati isključivo kao osobe koje su učestvovale na popis u BiH. već samo dio socio-ekonomskih i demografskih analiza Njihova imovina može biti predmetom različitih špekulacija na lokalnoj i entitetskoj razini • – 61 . i popisat/zbrojiti će se u posebnu evidenciju (stav 5). te ni na koji način ne mogu biti dio neke teritorijalne jedinice u domovini – Ovako popisani bosanskohercegovački građani neće biti dio niti imati ikakvu ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima.

Opcija 2: Preko nosilaca domaćinstva koji u trenutku popisa boravi u BiH • Ukoliko su građani dio nekog domaćinstava u BiH. trebaju se popisati kao članovi tog domaćinstva koji se u trenutku popisa nalazi van BiH na radu ili školovanju Popis ovih lica će izvršiti nosilac domaćinstava koji u trenutku popisa boravi u državi Ovako popisani bosanskohercegovački građani imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim BH odnosima. i bit će dio svih socio-ekonomskih i demografskih analiza • • 62 . neovisno da li ili imaju svoju imovinu u državi.

te u konačnici ovi građani će bio dio stalno/privremeno nastanjeno stanovništvo BiH – Popisani građani imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim BH odnosima i bit će dio svih socio-ekonomskih i demografskih analiza 63 . te u saradnji sa lokalnim Popisnim komisijama građani mogu obaviti popis u svojim trenutnim ili prijeratnim prebivalištem • Važno je naglasiti da popisa jedne ili više porodice koje čine domaćinstvo može obaviti samo jedan odrasli član porodice koji će u vrijeme popisa doći u domovinu i popisati sve članove njegovog/njenog domaćinstava – Na ovaj način oni postaju dio stanovnika određene teritorijalne jedinice.Opcija 3: Dolazak u BiH • Treća opcija odnosi se na one građane koji nisu dio nekog domaćinstava u BiH (porodica stradala u ratu ili se svi članovi tog domaćinstva/porodice nalaze u inostranstvu) • Ova opcija zahtijeva dolazak u BiH u periodu provođenja popisa.

• Jedino prisutno/stalno nastanjeno stanovništvo određenog područja . zatim preko teritorijalnih jedinica.Popis lica van BiH: Važne napomene • Zbrajanje građana na popisu vrši se od nivoa popisnog kruga. te na kraju razine BiH. 64 . entiteta/Distrikta Brčko.relevantno je za unutrašnje bosanskohercegovačke odnose.građani koji imaju namjeru živjeti u BiH. ili su odsutni (ili planiraju biti odsutni) iz domovine radi rada u periodu kraćem od 12 mjeseci . preciznije općina. kantona.

Popis lica van BiH: Važne napomene • U skladu sa članom 17. otac/majka. školovanju. 65 .) može obaviti jedan odrasli član domaćinstva koji se trenutno nalazi u domaćinstvu (npr. brat/sestra ili neko druga odrasla osoba koja živu u tom domaćinstvu). putovanju. Zakona popis svih lica koja u vrijeme popisa nisu prisutna u domaćinstvu (na radu ili boravku u inostranstvu. itd.

potrebno je da u vrijeme popisa dođu u domovinu sa ciljem da izvrše popis svih lica. oktobra) sačekaju da popisivač dođe u njihove domove ili da popis obave tako da po dolasku direktno jave Popisnoj komisiji lokalne samouprave/općinskim popisnim komisijama i dogovore kada će popisivač doći u njihova domaćinstva 66 . obnovio je ili planira da obnovi. te detalje domaćinstava u kojem borave ili imaju namjeru boraviti • Ova lica popis mogu obaviti na način da u vrijeme popisa (od 1. te tokom godine dolazi redovno u BiH. do 15. ili je kupio imovinu sa namjerom da tu prije ili kasnije živi.Popis lica van BiH: Važne napomene • Ukoliko građanin ima namjeru da se vrati.

Popis lica van BiH: Važne napomene • Međutim. onda ta osoba ne ulazi u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja • Takve osobe će se tretirati na poseban način i mada će biti obuhvaćeni ukupnim brojem stanovnika Bosne i Hercegovine. ili se popiše putem Web obrasca koji će biti dostupna na Internet sajtu državne Agencije za statiatiku (Opcija 1). neće biti vezani za određeno popisno područje niti će imati uticaja na unutrašnje bosanskohercegovačke odnose 67 . ukoliko se osoba izjasni da je odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja duže od godinu dana (12 mjeseci).

OGLEDNI PRIMJER POPISA U DOMAĆINSTVU KOJE IMA SINA/KČERKU KOJA SVOJOM PORODICOM BORAVI NA RADU U INOSTRANSTVU 68 .

otac. te navedu razloge odsustva (na primjer osobe su na. majka ili brat) – Važno je da se u spisak osoba upiše sve osobe koje čine to domaćinstva.Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu Prvi korak je da prilikom upisivanja spisak osoba koje žive u tome domaćinstvu (obrazac P-2) navedu da te osobe (cjelokupna porodica) žive u tom domaćinstvu. oktobra prisutne te one koje iz ovog ili sličnih razloga u vrijeme popisa se nalaze izvan domaćinstava 69 . zatim da su trenutno odsutne iz domaćinstva. do 15. radu ili boravku u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu – pogledati obrazac P-2) – Ovo će uraditi nosilac domaćinstva (npr. i to one koje su u kritično vrijeme popisa od 1.

Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu • Prilikom popunjavanja Spiska osoba koje čine to domaćinstvo. 70 . nosilac domaćinstva navodi sva lica koja čine to domaćinstvo bez obzira da li su u vrijeme popisa prisutna ili odsutna iz BiH.

Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu • Zatim se navode razlozi odsustva • Ukoliko osoba boravi na radu u inostranstvu popisivač će upisati šifru 5. djeca. 71 . itd. • Ukoliko osoba boravi kao član osobe koja je na radu u inostranstvu (supruga.) tada će popisivač upisati šifru 7.

Ukoliko lice nema matični broj. te popunjava popisnicu za sva lica koja žive u tom domaćinstvu – odgovore za odsutna lica daje nosilac domaćinstva Za svako lice koje živu u tom domaćinstvu popunjava posebna popisnica za lica (npr. popunjava se samo datum rođenja.Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu • Nakon toga slijedi popunjavanje ostalih pitanje iz popisnice o domaćinstvu/stanu. • • • 72 . popunjava se jedino ime i prezime. ako u jednom domaćinstvu/stanu živi petočlana porodica tada će biti jedna popisnica za domaćinstvo i pet individualnih popisnica za lica) Jednako kao i za prisutna lica. i za odsutna lica. datum rođenja te preostalih 6 cifara iz matičnog broja.

na prvo pitanje odgovara odabirom opcije b) Član domaćinstva odsutan iz mjesta popisa zbog rada/školovanja ili boravka u drugom mjestu u BiH ili inostranstvu. Nakon toga se prelazi na pitanje 3. Nosilac domaćinstva.Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu • • Prvih pet pitanja na Popisnici za lica (P-1 obrazac) utvrdit će konačni status osobe koja u trenutku popisa nije u domaćinstvu. • 73 . gdje popisivač samostalno upisuje šifru razloga odsustva iz mjesta stanovanja (odsutna osoba je prethodno upisana u "Spisak osoba" domaćinstva i ukoliko je razlog odsustva osobe rad ili boravak u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu upisuje se šifra 05).

ali se osoba izjasni da namjerava biti odsutna iz mjesta boravka duže od 12 mjeseci (pitanje 5. odnosi se na dužinu odsustva iz. odnosno prisustva osobe u mjestu popisa.).Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu • Naredno pitanje – pitanje 4. • Ukoliko je osoba odsutna kraće od 12 mjeseci (pitanje 4.). 74 . • U skladu sa Zakonom i bez obzira na razloge odsustva (na primjer "rad ili boravak u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu") ta osoba neće biti ubrojana u stalno nastanjeno stanovništvo određene teritorije. u skladu sa Zakonom ni ta osoba neće biti dio stalno nastanjenog stanovništva. Ako je vrijeme odsustva osobe iz mjesta popisa duže od godinu dana (duže od 12 mjeseci) tada se toj osobi neće postaviti naredno pitanje koji se tiče koliko osoba namjerava da bude odsutna iz mjesta popisa.

te na pitanju 5.Ogledni primjer popisa u domaćinstvu koje ima sina/kčerku koja svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu • Ukoliko osoba na pitanje 4. 7 mjeseci). 4 mjeseci) onda će ta osoba biti ubrojana u stalno nastanjeno stanovništvo određene teritorije. odgovori da u narednom periodu namjerava biti odsutan iz mjesta popisa kraće od godinu dana (npr. 0 5 0 7 0 4 75 . odgovori da boravi u inostranstvu kraće od jedne godine (npr.

niti se očekuje da će živjeti u mjestu popisivanja. odnosno ne žive.Popis lica van BiH: Pitanja iz popisnice • Pitanja 4. u neprekidnom periodu od barem 12 mjeseci. se odnosi na dužinu odsustva osobe iz domaćinstva i direktno su vezana za odredbe člana 7 – Na osnovu definicije uobičajenog mjesta stanovanja. 5. smatraju se privremeno prisutnim licima. te ih treba uključiti u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja – Popisana lica koja ne zadovoljavaju kriterije koji su postavljeni definicijom uobičajenog mjesta stanovanja u mjestu popisivanja. i stoga ih ne treba računati u ukupan broj stanovništva tog popisnog područja. lica koja su u trenutku popisa odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana treba da se smatraju privremeno odsutnim licima. 76 .

i 5.. te koliko će biti van države do ponovnog dolaska. treba imati na umu da u skladu sa zakonom. 77 .Popis lica van BiH: Pitanja iz popisnice • Vezano za pitanja 4. ukoliko na bilo koje od ova dva pitanja odgovor bude "jedna godina i duže" ove osobe će se smatrati privremeno prisutnim licima i neće se računati u ukupan broj stanovništva tog popisnog područja • Osoba koja se popisuje ili daje podatke za privremeno odsutnu osobu treba navesti isključivo broj mjeseci od zadnjeg boravka.

važno je imati na umu da svi članovi jednog domaćinstva ne mogu biti privremeno odsutna lica. Odnosno.Važna napomena Na kraju. barem jedan član domaćinstva mora biti osoba koja ima namjeru da tu živi i navesti odgovor "a" na prvom pitanju 78 . te imati obilježen modalitet "b" na pitanju 1.

ORGANIZACIJA AKTIVNOG UČEŠĆA BOŠNJAKA U REALIZACIJI POPISA 79 .

domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. najznačajnija popisna tijela se nalaze na lokalnom nivou i to u formi Popisnih komisija lokalne samouprave – Obzirom na nadležnosti koje su dodijeljena ovom tijelu od izuzetne je važnosti da se osigura adekvatna zastupljenost Bošnjaka. – Pored tri zavoda/agencije za statistiku. godine definisao je različita tijela/organe koji će aktivno učestvovati u realizaciji popisa.Odgovorna tijela za realizaciju popisa • Zakon o popisu stanovništva. 80 . te njihovo aktivno učešće u radu ovog tijela.

koji ga dalje distribuiraju popisivačima. te obezbjeđuju prostorije za dežurstvo i za rad u vrijeme sprovođenja popisa. organizovanjem i sprovođenjem popisa na teritoriji opštine.Popisne komisije • Popisna komisija lokalne samouprave (PKLS) ima izuzetno važnu ulogu – Rukovodi pripremama. kao i prostorije za rad instruktora na pregledu i prijemu popisne građe 81 . odnosno grada – Vrše izbor i imenovanje instruktora i popisivača jedinica lokalne samouprave – Tokom i po okončanju popisa PKLS preuzimaju štampani popisni materijal i dijele ga instruktorima.

Popisne komisije • PKLS vrše raspored popisivača i opštinskih. te razmatraju pritužbe građana i obavještavaju o njima državnu/entitetsku Agenciju/Zavod za statistiku 82 . odnosno gradskih instruktora po popisnim krugovima i sastavljaju odgovarajuće spiskove – Vrše nadzor nad radom opštinskih. popisivača – Vrše zamjenu kontrolora vrše uz saglasnost statističkih institucija u Bosni i Hercegovini. kao i nestručnih ili nesavjesnih instruktora. odnosno gradskih instruktora i popisivača – Posebno se brinu o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava – Vrše zamjenu opravdano spriječenih.

odabire ih i imenuje PKLS – Pored treninga popisivača. ali i svakodnevni nadzor nad radom popisivača 83 . te organizacija i praćenje rada popisivača – Odgovorni za pregled i kontrolu popunjenih popisnih obrazaca • U praksi. zadatak općinskih instruktora je trening. obaveze u općinskih instruktora popisu su i obilazak terena pred popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu.Općinski instruktori • Općinski instruktori predstavljaju izuzetno važan segment osiguranja kvalitetnog i ispravnog provođenje ukupnog procesa popisa – Nakon javnog oglasa.

ako je moguće.Općinski instruktori • Uslovi koje kandidat za općinskog/gradskog instruktora treba da ispunjava su prilično standardni: – Državljanin BiH – Najmanje 18 godina – Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak – Da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju. stanovnik naseljenog mjesta ili općine/grada u kojoj će obavljati poslove općinskog/gradskog instruktora • PKLS će prilikom bodovanje kandidata za općinske instruktore najviše bodova dodijeliti osobama koje imaju visoku školu i fakultet te nezaposlenim licima 84 . te.

– Svaki popisivač obavezno potpisuje Izjava o zaštiti povjerljivih podataka u skladu sa Zakonom 85 .Popisivači • Pored instruktora. te popisivanje domaćinstava/stanova i lica "od vrata do vrata". najznačajniju operativni ulogu u realizaciji samog popisa imaju popisivači – Popisivači su osobe koja su u višednevnom kontaktu sa stanovništvom i neposredni su izvršioci popisa – Obaveze popisivača u popisu su obilazak terena pred popis.

zatim – ako je moguće. te licima koja imaju čitak rukopis 86 .Popisivači • Uvjeti koje kandidat za popisivača treba da ispunjava su slični kao i za instruktora: – Državljanin BiH i najmanje 18 godina – Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak – Da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje. nezaposlenim licima. stanovnik naseljenog mjesta ili općine/grada u kojoj će obavljati poslove popisivača – Da ima čitak rukopis • PKLS će prilikom bodovanje kandidata za popisivače najviše bodova dodijeliti osobama koje imaju visoku školu ili fakultet.

Banjoj Luci. Livnu. ukoliko se u Stocu.Broj općinskih instruktora i popisivača • Broj općinskih instruktora i popisivača direktno ovisiti od broja prijavljenih – Npr. dok će druga polovina biti popunjena predstavnicima drugih naroda 87 . Višegradu. godine – Ukoliko se ne prijave. procedura je sljedeća: do polovine predviđenog broja će biti iz drugih BH općina. Trebinju. Bijeljini i drugim gradovima prijavi dovoljno Bošnjaka broj instruktora i popisivača bit će u skladu sa rezultatima popisa iz 1991.

u Srebrenici je potrebno 76 popisivača. u Srebrenici treba ukupno 9 instruktora od čega 7 Bošnjaka – Ukoliko se prijavi 7 svi će biti angažovani – Međutim. prijave njih svega 15 tada će se iz susjednih općina angažovati nedostajućih broj ali samo do 50% potrebnih – odnosno.Broj općinskih instruktora i popisivača • Npr. na primjer. od čega 57 Bošnjaka – Ukoliko se. ukoliko se prijavi svega 2. tada će se iz susjednih općina angažovati nedostajući broj do 50 % potrebnih. u konkretnom primjeru njih 14 (15+14=29) – Preostalih 28 popisivača Bošnjaka u Srebrenici popunit će ostali prijavljeni kandidati iz reda druga dva naroda i ostalih • Stoga je izuzetno važno osigurati neophodan broj/kvotu lokalno prijavljenih popisivača i instruktora (posebno u RS i zapadnoj Hercegovini) 88 . dok se ostatak bira iz većinskoga naroda • Npr.

Važnost unosa podataka • Unos podataka sa popisnica nakon provedenog popisa trajati barem 18 mjeseci – U skladu sa Zakonom. te osigurati aktivno učešće Bošnjaka u svim koracima 89 . obrade i kontrole popisnica utvrđeno je Istočno Sarajevo. odnosno sve popisnice će nakon preliminarne obrade od strane općinskih popisnih komisija biti prebačene u Istočno Sarajevo na konačni unos i obradu • Ovaj. za mjesto unosa. kritični aspekt popisa se također mora ozbiljno shvatiti.

REZIME 90 .

njegov moral..BOSANSKI JEZIK – ostaje ono što je bio u bošnjačkom narodu. vjeru i tradiciju. jasno i glasno. Gubitak identiteta plaća se ropstvom i poniženjem. Bošnjak sam! a materinji jezik mi je kao i domovina – Bosanski. i susjedima i Europi.” Alija Izetbegović ".. “Čuvajte i očuvajte svoju naciju i ime BOŠNJAK. njegova duševnosti i njegovo utočište". Alija Isaković 91 .Etnička/nacionalna identifikacija Bošnjaka Bez ustezanje i straha kažemo svima.

i sl. bit će dio različitih statističkih analiza kako na razini te općine. entiteta/DB tako i na razini države.Informisanje građana • Svi građani koji imaju ili su imali državljanstvo Bosne i Hercegovine.. zemljišta. a jedino dužina odsustva (ili planirano odsustvo). jezika. zajedno sa njihovom imovinom. 92 . imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima. • Pitanje državljanstva ne determinira ostale odgovore poput etniciteta. određuje da li će osoba biti dio stalno nastanjenog stanovništva. • Isključivo stalno stanovništvo BiH. trebaju učestvovati na popisu. imovine.

Informisanje građana • Neophodno je adekvatno informisati naše građane o važnosti učešća u predstojećem popisu – Osigurati da se oni i njihova domaćinstva/stanovi kao i cjelokupna imovina svih članova domaćinstva adekvatno evidentira – Osigurati da građani ne budu predmet špekulacija na lokalnoj. entitetskoj i državnoj razini 93 .

Informisanje građana
• Koristeći se Vodičem i ovom prezentacijom neophodno je naše građane upoznati o svim tehničkim aspektima popisa, kao i praktičnim koracima u provođenju popisa
– Pojasniti da ukoliko popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne u stanu lica obuhvaćena popisom (nema nikoga u domaćinstvu/stanu ili se u domaćinstvu/stanu nalazi maloljetna/starija osoba), popisivač ima obavezu da ostavi pismeno obavještenje o dužnosti da građani dostave podatke nadležnoj popisnoj komisiji do 15. oktobra 2013. godine.
94

Informisanje građana
• U komunikaciji sa našim sugrađanima važno je istaći da u praksi najčešće i susrećemo situacije gdje jedna osoba daje podatke za ostale članove domaćinstva – Ostali članovi domaćinstava mogu biti privremeno odsutni iz domaćinstva radi posla (u BiH i inostranstvu), školovanje ili bilo kojeg drugog razloga – Vrijeme odsustva osoba nije faktor da li su oni članovi domaćinstva ili ne, te pojasniti da se oni obavezno popisuju kao i svi ostali članovi domaćinstva – Vrijeme njihovog odsustva jedino determinira da li ili ne će ta osoba biti dio stalno nastanjenog stanovništa BiH

95

Informisanje građana
• Ukoliko je osoba često odsutna iz domaćinstva (u inostranstvu, na radu u dijaspori/inostranstvu ili slično) ista može:
– Direktno kontaktirati Popisnu komisiju jedinica lokalne samouprave / općinski popisni ured te obaviti popis cjelokupnog domaćinstava i svih članova u saradnji sa njima bilo kada u kritično vrijeme popisa od 1. do 15. oktobra 2013. godine

96

Zakona popisivači i sva druga lica koja obavljaju i učestvuju u poslovima u vezi s popisom dužni su – Blagovremeno i na propisan način obavljati poslove popisa – Prilikom obavljanja svojih poslova dužni su dati na uvid svoje ovlaštenje licima koja popisuju • Građanin bi obavezno trebao upisati ime i prezime.Informisanje građana • Građanima je važno naglasiti da u skladu sa članom 17. te broj iskaznice popisivača koji je obavio popis u njegovom domaćinstvu 97 .

VODIČ U NAJVAŽNIJE ASPEKTE PREDSTOJEĆEG POPISA STANOVNIŠTVA I DOMAĆINSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI 98 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful