PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (predlagatelj: Klub zastupnika nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika HGS-a) – mišljenje Vlade Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 720-02/13-01/01, urbroja: 65-13-03, od 2. rujna 2013. godine

Veza:

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/2013), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (predlagatelj: Klub zastupnika nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika HGS-a), daje sljedeće M I Š L J E N J E

Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog zakona Kluba nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i zastupnika HGS-a u vezi izmjene članka 132.a Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članica Europske unije (Narodne novine, broj 91/2010 i 81/2013), kojim se briše stavak 3. Naime, Vlada Republike Hrvatske je uputila Hrvatskome saboru svoj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. Navedenim prijedlogom također se predlaže brisanje vremenskog ograničenja za primjenu europskog uhidbenog naloga, ali se kao datum stupanja na snagu predlaže 1. siječnja 2014. godine. Radi se o datumu koji je dogovoren u okviru konzultacija i sastanaka s Europskom komisijom. Nadalje, obzirom da je u saborskoj proceduri u tijeku i postupak promjene Ustava Republike Hrvatske koji se odnosi na ukidanje zastare za politički motivirana

ubojstva, stupanje na snagu Zakona 1. siječnja 2014. godine, omogućit će punu provedbu europskog uhidbenog naloga, pa i za ona kaznena djela za koja je nastupila zastara. Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Orsata Miljenića, ministra pravosuđa, Sandru Artuković Kunšt, zamjenicu ministra pravosuđa i Ivana Crnčeca, pomoćnika ministra pravosuđa. PREDSJEDNIK Zoran Milanović

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful