CHRISTIAN VISION ACADEMY FIRST MONTHLY TEST IN ENGLISH

Name: Teacher:Ms. Ma. Lourdes L. Kabiling I.Color the object according to their natural colors.

Date: Score:

II.Trace the broken lines.

III. Encircle (0) the picture that is different in each row. 1.

2.

3.

5. IV. Kabiling Parents Signature . Ma. Prepared by: Ms. Lourdes L.4. Encircle the pictures that has the same shape on the left side.

CHRISTIAN VISION ACADEMY FIRST MONTHLY TEST IN SCIENCE Name: Teacher:Ms.Encircle the picture does not belong to the group. Ma. Lourdes L. Kabiling I. Date: Score: .

II. Lourdes L. Ma. Prepared by: Ms. Kabiling Parents Signature . Use a red crayon to color the things that the girls wear and use a green crayon to color the things that the boys wear.

III.kain kana! Inihanda ni:: Bb. Inay.Bakatin ang mga guhit. Lourdes L. ) ang patlang kung ang pangungusap ay may paggalang.Lagyan ng tsek ( 1. Kabiling Lagda ng Magulang .Bilugan(0) ang naiibang guhit sa hanay. Hoy!. Ma.CHRISTIAN VISION ACADEMY UNANG BUWANANG PAGSUSULIT SA FILIPINO Pangalan: Guro:Bb. 4. pagbubutihin ko po para makakuha ako ng mataas na marka. Kunin mo ang lapis ko sa ibaba. 2. 3. Tulungan ko na po kayo inay. Ma. Petsa: Iskor: II. Opo itay. Lourdes L. 5. aalis na po ako. Kabiling I.

Box ( objects. Kabiling I. Lourdes L. encircle ( ) the blue and check ( ) the red III. ) the yellow objects .Color the pictures with their natural colors.Trace the following Prepared by: Ms. Kabiling Parents Signature . Date: Score: III. Lourdes L.CHRISTIAN VISION ACADEMY FIRST MONTHLY TEST IN MATH Name: Teacher:Ms. Ma. Ma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful