Laborator 08 ­ Configurări de rețea

Cheat sheet
Comandă Descriere scurtă

d h c l i e n t cofigurare dinamică temporară i f c o n f i g afișarea configurărilor/configurarea unei inerfețe de rețea r o u t e i p i f u p i f d o w n
afișarea/configurarea tabelei de rutare afișarea configurărilor/configurarea unei inerfețe de rețea, rutelor, etc trecerea unei interfețe în starea UP trecerea unei interfețe în starea DOWN

Suport laborator
8. Configurări de rețea [http://books.google.com/books?
id=_JFGzyRxQGcC&lpg=PA532&dq=introducere%20in%20sisteme%20de%20operare&pg=PA217#v=onepage&q&f=false]

Puteți urmări tutorialul video corespunzător laboratorului făcut de IT Assistant [http://itassistant.org/diverse/utilizarea­
sistemelor­de­operare/utilizarea­sistemelor­de­operare­5.html].

Mașini virtuale
Laboratorul folosește două mașini virtuale, sheldon [http://elf.cs.pub.ro/uso/store/uso­vm­sheldon.tar.gz] și leonard [http://elf.cs.pub.ro/uso/store/uso­vm­leonard.tar.gz]. Ambele au instalat Debian GNU/Linux 5.0 [http://www.debian.org]. Această distribuție nu vine cu s u d o  instalat. Pentru acces de r o o t , folosiți utilizatorul r o o t  și parola u s o . Fiecare mașină mai are și un utilzator normal, numit s h e l d o n , respectiv l e o n a r d , ambele cu parola u s o .

Introducere
Noțiuni generale
IP = Internet Protocol Se folosește referitor la versiunea 4, în care adresa IP are 32 biți. Aceștia în mod obișnuit sunt scriși în formatul:
X . X . X . X

unde X este un număr reprezentat pe 8 biți, cu valori în intervalul [0, 255]. De exemplu, adresa:
1 1 0 0 0 0 0 01 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 1 00 1 1 0 0 1 0 1

se scrie ca
1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 0 1

2 5 5 . Pentru configurările temporare dinamice de rețea folosim d h c l i e n t  urmat de numele interfeței. 32]. 0 Adresa IP este utilizată la Nivelul 3. Masca de rețea este reprezentată pe 32 de biți. Configurări de rețea Configurările unei adrese pot fi catalogate după mai multe criterii. 2 5 5 . În această secțiune găsiți comenzile utilizate și câteva exemple. DNS = Domain Name System Cu ajutorul DNS se asociază un nume de domeniu cu o adresă de IP. este formată dintr­o serie de biți de 1 urmată de o serie de biți de 0. De exemplu o mască de rețea /24 se reprezintă ca: 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 echivalent cu: 2 5 5 . Pentru a obține adresa de rețea facem Ș I (AND) pe biți între adresa IP și masca de rețea.X. 2 . De exemplu.O adresă IP trebuie precizată împreună cu masca de rețea aferentă. pot fi: statice dinamice În funcție de persistența pe care o au în cadrul sistemului: temporare permanente Configurările temporare se realizează din linie de comandă utilizând diverse utilitare. În funcție de felul în care se obține adresa IP. pentru adresa 192. Masca de rețea se scrie fie în formatul X. reprezentând numărul de biți de 1 din masca de rețea.168.2.X. MAC = Media Access Control MAC este un identificator unic asociat unei interfețe de rețea. . Orice număr care are biți de 1 după primul bit de 0 nu este o mască de rețea. pentru mai multe detalii consultați paginile de manual sau suportul de laborator. Adresa MAC este utilizată la Nivelul 2. 1 6 8 .101/24 adresa de rețea este: 1 1 0 0 0 0 0 01 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 1 00 1 1 0 0 1 0 1& 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0= 1 1 0 0 0 0 0 01 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 echivalent cu: 1 9 2 .X fie în formatul /Y unde Y este în intervalul [0. 0 O adresă IP include adresa de rețea și adresa stației din rețeaua respecitvă.

1 Fișierul utilizat pentru a configura serverele de DNS este / e t c / r e s o l v . 0 g a t e w a y1 0 . 2 5 5 . 8 Interface state Pentru a asigura conectivitatea. Pentru a o aduce în această stare folosim i f u p . 2 5 5 . 1 5 . Un exemplu de configurare folosint i f c o n f i g : r o o t @ u s o : ~ #i f c o n f i ge t h 01 0 . 1 . 1 . 2 0 n e t m a s k2 5 5 . 8 . o interfață trebuie să fie în starea U P . 0 Un exemplu de configurare folosint i p : r o o t @ u s o : ~ #i pa d d r e s sa d d1 0 . 2 . 2 . Fișierul utilizat pentru a configura interfețele de rețea este / e t c / n e t w o r k / i n t e r f a c e s Un exemplu pentru configurarea permanentă dinamică este: #T h el o o p b a c kn e t w o r ki n t e r f a c e a u t ol o i f a c el oi n e tl o o p b a c k #T h ep r i m a r yn e t w o r ki n t e r f a c e a u t oe t h 0 i f a c ee t h 0i n e td h c p Un exemplu pentru configurarea permanentă statică este: #T h el o o p b a c kn e t w o r ki n t e r f a c e a u t ol o i f a c el oi n e tl o o p b a c k #T h ep r i m a r yn e t w o r ki n t e r f a c e a u t oe t h 0 i f a c ee t h 0i n e ts t a t i c a d d r e s s1 0 . 2 5 5 . 1 0 . 1 0 .r o o t @ u s o : ~ #d h c l i e n te t h 0 Pentru configurările temporare statice putem folosi fie i f c o n f i g  fie i p . 8 . c o n f . 1 5 . 2 5 5 . r o o t @ u s o : ~ #i f u pe t h 0 Pentru a aduce o interfață în starea D O W N  folosim i f d o w n r o o t @ u s o : ~ #i f d o w ne t h 0 . 2 / 2 4d e ve t h 0 Configurările permanente se realizează editând anumite fișiere specifice. Aceasta conține intrări de tipul n a m e s e r v e ra d r e s a _ i p De exemplu: n a m e s e r v e r8 . 2n e t m a s k2 5 5 .

 deci are nevoie de privilegii de r o o t . și masca de rețea. Pentru a le inspecta. trebuie lansată cu privilegii r o o t . adresa IP. r o u t en Pentru acasă: de ce este nevoie de parametrul n ? Inspectați fișierul / e t c / r e s o l v .com. trebuie să fim r o o t . interfața de rețea e t h 1  a mașinii fizice: Rezolvare d h c l i e n te t h 1 Pentru că această comandă modifică parametrii de rețea. g o o g l e . Descoperirea configurărilor de rețea Inspectați configurările de rețea curente de pe mașina fizică. temporar. c o m 2. masca de rețea și gateway­ul implicit) de nivel 7 ­ aplicații (server DNS). nu este nevoie. Testați conectivitatea cu google. trimițând 5 mesaje ICMP (ping) succesive: Rezolvare p i n gc5w w w . Configurări statice temporare de rețea Acest exercițiu se desfășoară pe mașina virtuală s h e l d o n . pentru a schimba configurările de rețea. Ce interfață este cea relevantă? Adresa MAC se mai numește și adresă fizică sau adresă hardware. Folosiți i f c o n f i g  pentru a afla adresa MAC. în general. i f c o n f i g Folosiți r o u t e  pentru a afla gateway­ul implicit. Configurarea rețelei este o operațiune critică sistemului. Afișați informațiile: de nivel 2 ­ legatură de date (adresa MAC) de nivel 3 ­ rețea (adresa IP. c a t/ e t c / r e s o l v . c o n f  pentru a descoperi adresa serverului DNS. Configurări dinamice temporare de rețea Configurați dinamic.Exerciții Deschideți mașina virtuală cu Vmware Player! 1. c o n f 3.

2 5 5 . S­au păstrat configurările? 4. 8 . 2 serverul DNS va fi 8. Suprascrieți orice server existent. Rezolvare i f c o n f i ge t h 01 9 2 .21. Câți biți aparțin adresei de rețea în cazul acesta? interfața nu este pornită.com. 2 5 5 .21. Rezolvare i pas i prs 5. 0u p gateway­ul implicit va fi 192.8. 1 6 8 .8. Configurări persistente de rețea .10 masca de rețea 255. Descoperirea configurărilor de rețea folosind iproute2 ifconfig. c o n f Testați conectivitatea cu google.8. c o m Reporniți mașina virtuală.2 Rezolvare r o u t ea d dd e f a u l tg w1 9 2 . 1 6 8 . g o o g l e . 8>/ e t c / r e s o l v . Rezolvare i pa d d r e s ss h o w Afișați tabela de rutare folosind ip. 2 1 . route și arp sunt comenzi clasice de configurarea rețelei. 2 1 . 8 .168.255.Configurați static temporar mașina virtuală cu următorii parametri: adresa IP 192.0. Rezolvare e c h on a m e s e r v e r8 .255.168. Rezolvare i pr o u t es h o w Faceți același lucru folosind variantele prescurtate ale acestor comenzi. 1 0n e t m a s k2 5 5 . dar fac parte dintr­un pachet ce nu mai este menținut în prezent. Va trebui să o puneți în starea U P . Listați interfețele și IP­urilor lor folosind ip. trimițând 5 mesaje ICMP succesive: Rezolvare p i n gc5w w w . i p r o u t e 2  este pachetul modern ce vine să înlocuiască utilitarele clasice Folosiți comanda i p  pentru a descoperi configurațiile mașinii fizice.

. 1 6 8 . 1 0 2 .8. . ] a u t oe t h 0#a c t i v e a z ăi n t e r f a ț al ab o o t a r e i f a c ee t h 0i n e td h c p [ .168. 8 . . Configurări statice permanente Acest exercițiu se desfășoară pe mașina virtuală l e o n a r d . ] $c a t/ e t c / r e s o l v . Ce fișier conține configurarea interfețelor de rețea? Reporniți mașina s h e l d o n .Setările făcute până acum sunt temporare deoarece se pierd la repornirea sistemului. 2 [ .21.255. ne folosim de fișierul ' / e t c / n e t w o r k / i n t e r f a c e s '. Configurări dinamice permanente Acest exercițiu se desfășoară pe mașina virtuală s h e l d o n . Inspectați configurația de pe mașina s h e l d o n . puteți folosi comanda: `/etc/init. 8 $i f u pe t h 0#i f u pf o l o s e ș t ei n f o r m a ț i i l ed i n/ e t c / n e t w o r k / i n t e r f a c e s . Atenție: nu folosiți același fișier în care ați configurat adresa IP și gateway­ul. . Rezolvare $c a t/ e t c / n e t w o r k / i n t e r f a c e s [ .168.8 ca nameserver. 1 0 2 . Este interfața activă? Configurați permanent interfața e t h 0 : adresa 192. ] Pentru a nu reporni calculatorul de fiecare dată când modificați fișierul. Cu ce diferă i f u p  de i f c o n f i g ? Testați conectivitatea.d/networking restart` 7. . 1 6 8 . 2 5 5 .2 Folosiți 8.8. Inspectați configurația interfeței e t h 0 .80 netmask 255.0 gateway 192.255. 8 . Pentru a face configurări persistente. Testați conectivitatea. Rezolvare $c a t/ e t c / n e t w o r k / i n t e r f a c e s [ . 8 0 n e t m a s k2 5 5 . . 0 g a t e w a y1 9 2 . 2 5 5 .21. ] a u t oe t h 0 i f a c ee t h 0i n e ts t a t i c a d d r e s s1 9 2 . Este interfața e t h 0  activă? Configurați interfața e t h 0  astfel încât ea să fie activă la boot­are și să fie configurată prin DHCP. c o n f n a m e s e r v e r8 . Porniți interfața e t h 0  folosind i f u p . . . Vizualizați structura fișierlui de configurări persistente de rețea: Rezolvare c a t/ e t c / n e t w o r k / i n t e r f a c e s 6.

Adăugați o intrare în fișierul / e t c / h o s t s  astfel încât serverul Wikipedia să poată fi accesat cu numele w i k i .tldp. Folosirea iproute2. Vizualizarea tabelei ARP Listați pe mașina fizică tabela ARP (neighbour table) folosind două comenzi diferite (o comandă clasică și o comandă din cadru iproute2).org/]. Rezolvare a r p a r pa i pn e i g h b o u rs h o w i pns 9. Rezolvare $h o s tw i k i p e d i a . 1 5 2 . Testați conectivitatea folosind p i n g . 8 0 . 10.org/HOWTO/Linux+IPv6­HOWTO/chapter­configuration­address.html] Rezolvare Pe mașina fizică: r o o t @ u s o : ~ #i p6a d d r e s sa d d2 0 0 0 : : 1 / 6 4d e vv m n e t 8 Pe mașina virtuală s h e l d o n : s h e l d o n : ~ #i p6a d d r e s sa d d2 0 0 0 : : 2 / 6 4d e ve t h 0 s h e l d o n : ~ #p i n g 62 0 0 0 : : 1 11. poate fi folosită atât suita iproute2 cât și i f c o n f i g . 8 0 . Cel mai simplu mod este a folosi p i n g .8. 1 5 2 . Aflați adresa serverului http://wikipedia.org/ [http://wikipedia. 2w i k i "> >/ e t c / h o s t s $p i n gw i k i Nicio întrebare de examen sau test practic nu va conține noțiuni despre IPv6.s ep u t e af o l o s ip i n g w i k i p e d i a . Configurarea de adrese IPv6 Folosiți iproute2 (comanda corespunzătoare se numește i p ) pentru a configura următoarele adrese: 2000::1/64 pe interfața vmnet8 a mașinii fizice 2000::2/64 pe interfața eth0 a mașinii virtuale sheldon Inspectați rutele din tabela de rutare IPv6 de pe fiecare mașină (folosiți tot i p ) și testați conectivitatea folosind comanda p i n g 6 . Nameserver Switch . 2 $e c h o" 2 0 8 . Hint: configure ipv6 [http://www. Pentru configurarea adreselor IPv6 în Linux. o r g#a l t e r n a t i v . o r gh a sa d d r e s s2 0 8 . Configurarea statică a unui nume Acest exercițiu se desfășoară pe mașina fizică.

com. c o m( 4 6 . respectiv 2001::2/64. . 0 .Adaugati in / e t c / h o s t s  urmatoarea intrare 1 2 7 .org/HOWTO/Linux+IPv6­HOWTO/conf­ipv6­in­ipv4­point­to­point­tunnels. http://tldp. s t u d e n t @ u s o : ~ $c a t/ e t c / n s s w i t c h . 1 .txt ∙ Last modified: 2013/01/14 21:11 by sorina. . 1 3 5 l e o n a r d : ~ #i pl i n ks e td e vs i t 1u p l e o n a r d : ~ #i pa d d r e s sa d d2 0 0 1 : : 2 / 6 4d e vs i t 1 l e o n a r d : ~ #i p6r o u t ea d d2 0 0 1 : : / 6 4d e vs i t 1m e t r i c1 l e o n a r d : ~ #p i n g 62 0 0 1 : : 1 uso/laboratoare/laborator­08. 1 3 4l o c a l1 9 2 . c o n f . c o m( 1 2 7 . Capetele celor două tunele vor avea adresele 2001::1/64. . 0 . Tunetul se va crea între interfețele eth0 cu adresele IPv4 de pe fiecare dintre cele două mașini.html] Rezolvare Pe mașina virtuală s h e l d o n : s h e l d o n : ~ #i pt u n n e la d ds i t 1m o d es i tt t l6 4r e m o t e1 9 2 . 1 6 8 . c o m P I N Gg o o g l e . 1g o o g l e . . c o m  va da ping la 1 2 7 . 6 4b y t e sf r o ml o c a l h o s t . 1 6 7 )5 6 ( 8 4 )b y t e so fd a t a . Mașina Leonard are doar o adresă IPv4 pe interfața eth0 (nu adăugați o adresă IPv6). 9 9 . 1 3 5l o c a l1 9 2 . 1 6 8 . configurati sistemul astfel incat p i n gg o o g l e . 1 . c o m P I N Gg o o g l e . 1 6 8 . 0 . c o m . Fără a realiza alte modificări în / e t c / h o s t s . 9 9 . c o n f . 0 . s u d e n t @ u s o : ~ #p i n gc1g o o g l e . 1 g o o g l e . 1 0 8 .org/HOWTO/Linux+IPv6­ HOWTO/conf­ipv6­in­ipv4­point­to­point­tunnels. 6 4b y t e sf r o mg o o g l e c a c h e . 1 . 0 . In acest moment comanda p i n g g o o g l e . 0 3 6m s Fișierul de configurare pentru nsswitch este / e t c / n s s w i t c h . 1 0 8 . Cautati informatii despre nsswitch Rezolvare s t u d e n t @ u s o : ~ #c a t/ e t c / h o s t s 1 2 7 .html [http://tldp. Se modifică linia ce conține h o s t s :  astfel încât d n s  să fie prima opțiune. c o m  sa va raspunda cu adresa IP reala a google. 1 3 4 s h e l d o n : ~ #i pl i n ks e td e vs i t 1u p s h e l d o n : ~ #i pa d d r e s sa d d2 0 0 1 : : 1 / 6 4d e vs i t 1 s h e l d o n : ~ #i p6r o u t ea d d2 0 0 1 : : / 6 4d e vs i t 1m e t r i c1 Pe mașina virtuală leonard: l e o n a r d : ~ #i pt u n n e la d ds i t 1m o d es i tt t l6 4r e m o t e1 9 2 . c o m . 6 9m s 12. Configurarea unui tunel IPv6 peste IPv4 Configurați un tunel IPv6 peste IPv4 între mașina Sheldon și Leonard.sandu . 0 . 1 ) :i c m p _ r e q = 1t t l = 6 4t i m e = 0 . s t u d e n t @ u s o : ~ $p i n gc1g o o g l e . 1 6 8 . 0 . a d n e t t e l e c o m . l o c a l d o m a i n( 1 2 7 . 1 6 7 ) :i c m p _ r e q = 1t t l = 5 4t i m e = 9 . 9 9 . 0 . . r o( 4 6 . 0 . 0 . . 9 9 . h o s t s : d n sf i l e sm d n s 4 _ m i n i m a l[ N O T F O U N D = r e t u r n ]m d n s 4 . 1 )5 6 ( 8 4 )b y t e so fd a t a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.