Điều chế

I. Tổng quan

Băng cơ sở hệ thống số, nơi tín hiệu được truyền trực tiếp mà không phải dịch tần số của tín hiệu vì tín hiệu dải cơ bản có năng lượng đáng kể tại tần số thấp. Tuy nhiên, tín hiệu dải cơ bản không thể truyền trên đường truyền radio hoặc vệ tinh bởi vì cần một ăn-ten có độ lớn không tưởng để phát được phổ tần số thấp của tín hiệu. Do vậy, phổ tần số của tín hiệu sẽ được dịch lên dãy tần số cao. II. Điều chế : 1. ASK

Quá trình này được gọi là khóa dịch biên độ. sóng mang có tần số f2 dùng để truyền bit 0. . Cách tính PSD dựa trên biến đổi Fourier nên phổ PSD sẽ bị dịch một đoạn fc. Hiện tượng này xảy ra do đặc tính của biến đổi Fourier vì hàm cos được biểu diễn dưới dạng e mũ. Như ở hình trên. Quá trình FSK – khóa dịch tần số thực chất sử dụng hai sóng mang với tần số khác nhau dành cho việc truyền các tín hiệu 0 – 1. FSK Hình trên đã minh họa một cách dễ hiểu về quá trình điều chế FSK.Điều chế ASK thực chất là việc nhân tín hiệu cần truyền với sóng mang. sóng mang có tần số f1 dùng để truyền bit 1. Khi chúng ta nhân tín hiệu với sóng mang nghĩa là nhân với hàm e mũ. Phổ PSD của tín hiệu sau khi được điều chế dịch lần lượt f1 và f2 cũng với lý do đã giải thích đối với ASK. 2. Một điều đáng chú ý là phổ PSD của tín hiệu sau khi được điều chế dịch một khoảng là fc.

một tín hiệu có dạng sin (màu xanh) khi đi qua bộ dò tìm đường bao thì ta sẽ nhận được tín hiệu màu đỏ. Giải điều chế : 1.3. Góc dịch pha thường là 90 độ đối với tín hiệu 2-ary nên BPSK còn gọi là khóa đảo pha tín hiệu. Nguyên tắc hoạt động giống như vẽ một đường viền xung quanh tín hiệu đi vào . Hãy nhìn hình vẽ dưới đây. Tách sóng đường bao : Tách sóng đường bao là nghĩa của từ detector envelope. III. Nghĩa là. Phổ PSD của PSK rất giống với ASK vì biến đổi Fourier chỉ phụ thuộc vào tần số chứ không phụ thuộc vào pha. PSK PSK tạm dịch là khóa dịch pha tín hiệu. ta sử dụng hai sóng mang có cùng tần số nhưng khác pha để điều chế tín hiệu số.

Đầu ra của bộ tương quan sẽ đạt cực đại tại điểm cuối của xung vào. thông thường ta sử dụng bộ lọc phối hợp và bộ thu tương quan nhằm tăng mức chuẩn xác khi quyết định tín hiệu là 0 hay 1 Bộ lọc phối hợp : chức năng làm tỷ số SNR đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm lấy mẫu khi xung đó có mặt ở đầu vào bộ lọc Bộ thu tương quan : tín hiệu vào khác tín hiệu tham chiếu một lượng nhiễu. nếu thời điểm lấy mẫu chính xác thì dẫn đến SNR tối ưu . tức sau chu kỳ T. Tách sóng kết hợp : Tách sóng kết hợp nghĩa là việc tách sóng sử dụng kết hợp thêm các thiết bị cần thiết. 2. Do đó.Mạch detector envelope : Dựa vào việc kết hợp đường bao và ngưỡng quyết định để quyết định tín hiệu nhận được là 0 hay 1.

Nếu tín hiệu nhận được giống với xung trước nó. ta có . Nhưng ta vẫn có thể dùng 1 phương pháp khéo léo là DPSK. FSK có thể được xem như 2 ASK đan xen vào nhau với tần số lần lượt là và .3. Nếu xung nhận được khác cực với xung trước nó thì và và bit được tìm thấy là 0. ngay lập tức nhận được được xung 1. Giải điều chế ASK. trường hợp thường gặp trong thực tế. Với SNR cao hơn. Theo đó. FSK ASK (hình 7. chúng ta sử dụng tín hiệu nhận được được làm trễ . Trong PSK (tín hiệu là tín hiệu cực). Với giải điều chế. sự tách sóng kết hợp không sử dụng cho ASK vì nó làm mất đi tính đơn giản cần thiết phải có. nghĩa là mã hóa tín hiệu bằng mã hóa sai phân trước khi điều chế. . đặc biệt khi năng lượng tín hiệu thấp (SNR thấp). bộ tách sóng đường bao thực hiện tốt như bộ tách sóng kết hợp.5) có thể được giải điều chế kết hợp ( đồng bộ ) hoặc không kết hợp (tách sóng đường bao). Bộ tách sóng kết hợp đòi hỏi nhiều thiết bị phức tạp và những thao tác cao cấp. tín hiệu không thể được giải điều chế bằng tách sóng đường bao vì đường bao là tương tự nhau với cả 1 và 0. Bởi vậy. và đầu ra bộ lọc thông thấp . PSK. FSK có thể được tách sóng kết hợp hoặc không kết hợp.

sau đó được tiếp vào bộ tách hình bao. xung sẽ xuất hiện tại đầu ra bộ lọc .Trong tách sóng không kết hợp. quá trình của tách sóng kết hợp được biểu diễn như hình vẽ trên. tín hiệu đến được đưa vào 2 bộ lọc và . tiếp theo được lấy mẫu và so sánh. Tương tự. Giả sử 0 được truyền bằng xung có tần số . Khi so sánh thì mẫu của đầu ra bộ lọc lớn hơn nên tín hiệu nhận được sẽ là 0. Và tất nhiên đầu ra của bộ lọc kia là không có gì. .