You are on page 1of 1

2. LATIHAN NAMA LATIHAN 1. LDP 1-Bengkel Pengurusan Fail Dan Rekod Sekolah 2. LDP 2- MMI (Siri 1) 3.

LDP 2 MMI (Siri 2) 4. LDP 3 Pengurusan Bilik Darjah 5. LDP 3 Pengurusan Kewangan (Siri 1) 6. LDP 4 Pengurusan Kewangan (Siri 2) 7. LDP 4 Taklimat KebakaranCara Menyelamatkan Diri 8. LDP 5 Integriti Penjawat Awam 9. LDP 6 VLE Frog (Pengenalan) 10. LDP 6 VLE Frog (Pelaksanaan) 11. TARIKH / TEMPOH 19/1/2013 2 Jam 12/3/2013 2 Jam 14/3/2013 2Jam 21/3/2013 2 Jam 9/4/2013 2 Jam 11/4/2013 2 Jam 17/9/2013 2 Jam 15/6/2013 4 Jam 30/9/2013 2 Jam 24/10/2013 2 Jam TEMPAT SRAAF SRAAF SRAAF SRAAF SRAAF SRAAF SRAAF SMK Lubok Cina SRAAF SRAAF