You are on page 1of 2

KEJOHANAN BADMINTON PERINGKAT SEKOLAH 2011 PROGRAM RUTIN KELAB BADMINTON 1. 2. 3. 4.

Fokus Strategik Bidang Nama Program Matlamat : : : : Ke arah kecemerlangan ko-kurikulum. Bidang ko-kurikulum. Kejohanan Badminton peringkat sekolah. Memilih pelajar untuk mewakili sekolah dalam kejohanan badminton peringkat daerah. Menjadi Johan dalam semua kategori yang dipertandingkan iaitu perseorangan lelaki dan perempuan 15 dan 18. Menjadi johan dalam beregu lelaki dan perempuan 15 dan 18 tahun. Ramai bakat terpendam dikalangan pelajar yang perlu dicungkil seterusnya diasah untuk menjadi pemain yang hebat bagi mewakili sekolah. Bakat ini dapat dilihat melalui pertandingan yang dijalankan diperingkat sekolah. Semua pelajar lelaki dan perempuan SMK Anjung Batu. Hadiah 24 X RM3.50 = RM84.00 Bola badminton 2 x RM50.00 =RM100.00 Sekolah. Guru penasihat kelab dan Ahli Jawatankuasa Kelab Badminton sekolah. Satu hari iaitu pada 28 Januari 2011. 13.1 Mesyuarat AJK Kelab Badminton 13.2 Pembahagian tugas 13.3 Pelaksanaan program Melalui kejohanan peringkat daerah Rujuk lampiran

5.

Objektif

6.

Analisis

8. 9.

Sasaran Kos

: :

10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 .

Sumber Kos Sumber Tenaga Jangkamasa Strategi Pelaksanaan

: : : :

Penilaian Carta Gantt

: :