PENJELMAAN 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 BAND B1D7E1 B2D9E1 B2D9E2 B3D12E1 B4D11E1 B3D12E2 B4D11E2 B3D12E3 B3D12E6 B4D11E3 B2D9E3 B3D12E4 B3D12E5

B4D11E4 B5D10E1 OBJEKTIF
menyatakan penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah mengenalpasti objek dan imejnya bagi suatu penjelmaan yang diberi mengenalpasti translasi, pantulan dan putaran menentukan imej suatu objek di bawah suatu translasi yang diberi serta menentukan ciri-ciri translasi menghuraikan translasi dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan juga dalam bentuk serta menentukan koordinat bagi imej, bila diberi koordinat objek dan menentukan koordinat objek, bila diberi koordinat imej di bawah satu translasi menentukan ciri-ciri pantulan serta imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garisan yang diberi atau imej suatu objek apabila paksi pantulan diberi atau paksi pantulan berdasarkan objek dan imej yang diberi Menghuraikan pantulan bila diberi objek dan imej serta menentukan koordinat bagi imej, bila diberi koordinat objek dan menentukan objek, bila diberi koordinat imej di bawah satu pantulan menentukan ciri-ciri putaran , menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran berdasarkan pusat sudut dan arah putaran serta menetukan pusat, sudut dan arah putaran berdasarkan objek dan imej yang diberi menentukan ciri-ciri sisi empat berdasarkan pantulan dan putaran menghuraikan putaran bila diberi objek dan imej serta menentukan koordinat bagi imej, bila diberi koordinat objek dan menentukan koordinat objek, bila diberi koordinat imej di bawah satu putaran mengenalpasti, sama ada suatu penjelmaan sebagai isometri dan sama ada dua rajah adalah kongruen membina pola menggunakan isometri mengenalpasti kekongruenan di antara dua rajah sebagai satu daripada ciri-ciri isometri menyelesaikan masalah melibatkan ciri kongruen menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi, pantulan dan putaran

PEPEJAL GEOMETRI BAND B2D10E1 B3D13E1 B3D13E2 B4D12E1 B4D12E2 B5D11E1 OBJEKTIF
menyatakan ciri-ciri geometri bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera serta bilangan permukaan bagi prisma, piramid, silinder dan kon menyatakan jenis-jenis pepejal berdasarkan bentangan yang diberi menghitung luas permukaan bagi prisma, piramid, silinder, kon dan sfera, dengan menggunakan rumus melukis bentangan bagi prisma, piramid, silinder dan kon membina model pepejal geometri apabila suatu bentangan diberi menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan pepejal geometri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful