Pengenalan Turun Naik Hubungan Etnik

HUBUNGAN ETNIK, INTEGRASI & MENANGANI CABARAN

Dasar & Pelan Tindakan Untuk Perpaduan
Kesimpulan

Jati Diri & Acuan Malaysia

Cabaran & Hubungan Etnik

Pengenalan
• Tun Razak: perpaduan dan integrasi penting supaya usaha dapat disalurkan kepada usaha untuk memajukan negara. • Kesebatian etnik dalam budaya tempatan; pengaruh awal Cina dan India • Usaha untuk kekalkan perpaduan

Dasar dan Pelan Tindakan Untuk Perpaduan

Rukun Negara Perspektif Wawasan 2020 Dasar-dasar Pembangunan Negara Dasar & Pelan Tindakan Untuk Perpaduan Dasar Ekonomi Baru Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Pembangunan Nasional .

DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN RUKUNEGARA Dasar-dasar Pembangunan Negara .

Rukun Negara • Diperkenal 31 Ogos 1970 • Bertujuan untuk membentuk jati diri rakyat Malaysia • Prinsip-prinsip: Kp K T Ks K R & N Kl Pl Kd UU Ks & Ks .

7.3 Dasar-dasar Pembangunan Negara .

DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA DASAR EKONOMI BARU (1971-1990) DASAR PEMBANGUNAN WAWASAN (2001-2010) DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991-2000) DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN .

2 Dasar-dasar Pembangunan • Era Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) – Memperbetul keXseimbangan sosio-ekon – Mempertingkat penglibatan Bumi dalam bidang perniagaan dan perusahaan • Era Dasar Pembangunan Nasional (19912000) – Mencapai pembangunan seimbang – Mewujudkan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. .2.7.

.2 Dasar-dasar Pembangunan • Era Dasar Wawasan Negara (2001-2010) – Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatupadu. progresif dan makmur – Meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi Malaysia.2.7.

3 Dasar Ekonomi Baru • Ketidakseimbangan sosio-ekonomi • Ketidakseimbangan agihan sumber kekayaan negara • Matlamat DEB: mencapai perpaduan negara dengan membetulkan ketidakseimbangan ekonomi (kaum.2.7. wilayah) • Strategi serampang dua mata: – Basmi kemiskinan tanpa mengira kaum – Hapuskan pengenalan kaum-fungsi ekonomi .

kurangkan kemiskinan relatif – MPPB untuk tingkatkan Bumi dalam ekonomi – Tingkatkan penglibatan swasta – Tumpuan kepada PSM.2. termasuk sistem nilai dan etika.4 Dasar Pembangunan Nasional • DPN dilancarkan kerana DEB belum capai matlamat. • Matlamat DPN = Matlamat DEB • Dimensi baru: – 2 tumpuan pembasmian kemiskinan: haopuskan kemiskinan tegar. .7.

5 Perspektif Wawasan 2020 .7.2.

unggul. 4) Bermoral. bangga dan gagah 3) Demokrasi yang matang. beretika.7.5 Perspektif Wawasan 2020 • • • Malaysia maju menjelang 2020 Pentingkan pembangunan keseluruhan Sembilan cabaran 2020 1) Bersatu padu: kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara 2) Berjiwa bebas. standard etika tertinggi . dicontohi negara lain. yakin. berasaskan 2 mu. tenteram dan maju.2. nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh.

pengguna dan penyumbang tamadun saintifik dan teknologi 7) Berbudi dan berbudaya penyayang. kebudayaan dan kepercayaan. pengagihan kekayaan secara adil dan saksama 9) Makmur.5 Perspektif Wawasan 2020 5) Matang: liberal dan toleran: bebas amalkan adat. 8) Adil ekonominya. 6) Saintifik dan progresif. dinamik. pentingkan masyarakat dari diri sendiri. berdaya cipta dan berpandangan jauh. letak kesetiaan kepada negara. berdaya tahan .2. ekonomi yang mampu hadapi saingan.7.

berdaya saing 8) Masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi 7) Masyarakat berbudi & penyayang WAWASAN 2020: CABARAN 3) Masyarakat demokratik yang matang .9) Masyarakat makmur.

KRONOLOGI DASAR PELAJARAN KEBANGSAAN Sebelum 1950 Dasar Kolonial British 1950 Laporan Barnes 1957 Ordinan Pelajaran 1956 Penyata Razak 1960 Laporan Rahman Talib 1961 Akta Pelajaran 1974 Laporan Kabinet .

.2. sosial.6 Dasar Pendidikan Kebangsaan • Acuan tempatan di segi bahasa pengantar. • Penyata Razak 1956 -> Ordinan Pelajaran 1957 -> disemak: Laporan Rahman Talib 1960 -> Akta Pelajaran 1961.7. ekonomi dan politik. sukatan mata pelajaran dan kurikulum. • Matlamat DPK mengikut Akta Pelajaran 1961: sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan.

6 Dasar Pendidikan Kebangsaan • Strategi untuk mencapai matlamat DPK (ms 129) • RIMUP (4 objektif) – Menggalakkan penyertaan G & M dalam kegiatan bersama – Mewujudkan sikap kerjasama dan tolong menolong – Melahirkan persefahaman dan tolak ansur antara murid pelbagai kaum – Berkongsi kemudahan.7. peralatan. tenaga dan kepakaran untuk kegiatan khas .2.

2.6 Dasar Pendidikan Kebangsaan • Penawaran Tamil.7. • Pelan Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (4 teras utama) – Meningkatkan akses kepada pendidikan – Meningkatkan peluang pendidikan yang lebih saksama – Meningkatkan kualiti pendidikan – Meningkatkan kecemerlangan pengurusan pendidikan . Mandarin di sekolah kebangsaan.

3 Jati Diri Acuan Malaysia .7.

6 Penggunaan Sains & Teknologi 7.3.3 Jati Diri Acuan Malaysia 7.3 Kekukuhan Ekonomi 7.3.7 Menerima Perbezaan Antara Agama 7.2 Khalayak Kritikal 7.3.5 Wawasan Yang Dikongsi 7.1 Keazaman Politik 7.4 Agama Islam .3.7.3.3.3.

PENGGUNAAN SAINS & TEKNOLOGI KEAZAMAN POLITIK KEKUKUHAN EKONOMI CRITICAL MASS WAWASAN YANG DIKONGSI JATI DIRI ACUAN MALAYSIA AGAMA ISLAM MENERIMA PERBEZAAN AGAMA .

Tujuh Unsur Acuan Malaysia • • • • • • • Keazaman politik Khalayak kritikal Kekukuhan ekonomi Agama Islam Wawasan yang dikongsi Penggunaan sains dan teknologi Menerima perbezaan antara agama .

7. Etnik .4 Cabaran dan Hub.

4.4.1 Cabaran Kepentingan Antara Etnik Dari Aspek Sosial 7.5 Cabaran Globalisasi .2 Cabaran Kepentingan Antara Etnik Dari Aspek Ekonomi 7.4 Cabaran Hubungan Etnik 7.4.3 Cabaran Kepentingan Antara Etnik Dari Aspek Politik 7.4 Cabaran Nilai Antara Etnik 7.4.4.7.

1 Cabaran Dari Aspek Sosial • Pemisahan fizikal – Dasar British – Geografi: topografi. Laut Cina Selatan • Sistem pendidikan yang berasingan • Polarisasi di kalangan pelajar • Kontrak sosial .4.7.

7.4.2 Cabaran Dari Aspek Ekonomi • Penguasaan ekonomi – Ketidakseimbangan pendapatan di antara sektor – Membawa ketidakstabilan • Perbezaan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi – Menghalang interaksi antara kaum – Perkukuh semangat perkauman .

7.4.3 Cabaran Dari Aspek Politik • Politik perkauman timbulkan rasa tidak senang hati • Menyuarakan kepentingan etnik tertentu tanpa ambil kira kepentingan etnik-etnik lain • Memperalatkan isu perkauman untuk tujuan politik .

.

ekploitasi sumber manusia dan bahan mentah • Globalisasi adalah penjajahan bentuk baru.5 Cabaran Globalisasi • Globalisasi bawa idea keunggulan Barat? • Aspek negatif: hedonisme.4.7.penjajahan budaya? • Menghalang pembinaan jati diri Malaysia .

7. DEB – Dingin: Zaman Jepun. 13 Mei • Tragedi 13 Mei – Tun Tan Siew Sin: mudah untuk pancing undi guna isu perkauman – Tun Razak: punca kemarahan Melayu terhadap ketidak adilan ekonomi • Peranan setiap rakyat untuk hindarkan 13 Mei . Etnik • Turun Naik HE (rujuk Rajah 7.5 Turun Naik Hub.1 ms 140) – Baik: Zaman Melaka. era kmerdekaan.

.

bersefahaman. memahami kontrak sosial. saling bekerjasama. semangat akomodatif yang tinggi.6 Kesimpulan • HEPI adalah penting. perkongsian kuasa.7. ada persefahaman. • Segala usaha adalah untuk HEPI • Asas kepada usaha HEPI: penghayatan Islam. rela berkorban. • Bertujuan melahirkan masyarakat yang harmonis. .