You are on page 1of 1

9 listopada 1989 - Gnter Schabowski, czonek biura politycznego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jednoci (SED) wspomnia w czasie konferencji

prasowej najwyraniej przypadkiem, i NRD w trybie natychmiastowym otwiera swoje granice. Chwil pniej tysice obywateli BRD szturmowao przejcia graniczne. Mur upad 28 lat po jego wybudowaniu.