You are on page 1of 2

POTRZEBUJESZ WSPARCIA ?

zadzwo napisz
biuro@lepsze-jutro.org

605 499 891

przeczytaj
www@lepsze-jutro.org

docz do nas!

wspieramy...

integrujemy...

pomagamy !

Lepsze Jutro:
dla dzieci
Oferujemy szerok gam zaj edukacyjnych dla dzieci i modziey, w tym: wycieczki do Planetarium, Parku Edukacji Globalnej, Centrum Nauki Kopernik i Ogrodu Zoologicznego, wyjazdy tematyczne (np. poznajemy zakady pracy na naszym terenie), kurs taca nowoczesnego...

dla rodziny
Oferujemy fachow pomoc prawn i psychologiczn, doradztwo i poradnictwo zawodowe (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV), oraz warsztaty z asertywnoci, wzmocnienia samooceny i motywacji do dziaania. Zapraszamy na konsultacje Jak radzi sobie z przemoc w rodzinie?

dla seniorw
Zapraszamy na zajcia integracyjne, organizujemy ciekawe prelekcje i wyjazdy, pomoemy napisac pismo do urzdu, nauczymy jak skutecznie odmawia dopmokrcom, organizujemy fachow pomoc dla osb starszych i samotnych

Fragment listu intencyjnego


(...) Wrd obszarw dziaalnoci naszego stowarzyszenia, zgodnie ze statutem przyjtym w dniu 17.03.2013 roku przez Walne Zgromadzenie Czonkw wymieni naley, m. in.: - dziaania na rzecz dzieci i modziey oraz rodzin znajdujcych si w trudnej sytuacji yciowej: pomoc prawna i psychologiczna z zakresu resocjalizacji, organizacja wyjazdw do muzew, orodkw badawczych, zorganizowanie Klubu Mionika Wycieczek Grskich etc - wsparcie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym: doradztwo i poradnictwo zawodowe dla osb bezrobotnych (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisania CV), integracja spoeczna i zawodowa osb wykluczonych; - aktywizacj spoeczn osb starszych, zwaszcza 60+: organizowanie spotka tematycznych, wsplnych wyjazdw i promowanie aktywnoci fizycznej; - promocj wolontariatu, zwaszcza w dziaaniach na rzecz osb starszych i niepenosprawnych; - wsppraca z organizacjami pozarzdowymi z terenu Gminy Kty, dziaania na rzecz promocji Gminy; -kompleksowe strategie outplacementowe dla firm, wspierajce zasoby ludzkie przedsibiorstw; Powysze dziaania na rzecz czonkw spoecznoci lokalnych bd realizowane przez czonkw i sympatykw naszego Stowarzyszenia, przy wsppracy ze specjalistami z rnych dziedzin oraz instytucjami dziaajcymi na rzecz osb w trudnej sytuacji yciowej, instytucjami szkoleniowymi i agencjami zatrudnienia, etc.. (...)

www.lepsze-jutro.org
Stowarzyszenie lepsze Jutro, os, 700-lecia 14/13, 32-650 Kty, tel. 605 499 891

o naszych projektach i najbliszych planach przeczytaj na: