L OVAK

ÉS

H ANGYÁK

Alapvetően az ember, egy családi ház valamin egy kiválasztott űreszköz rendszereinek összehasonlító elemzése Környezeti nevelés kurzus

Mondrák Vendel

2007 É S H ANG YÁ K 2 .M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK számítástechnika-technika Pécs.

A fenntartható fejlődést képviselő közgazdászok. Elsősorban olyan projektekről van szó. (Mint ahogy a vak gyerekek véleménye. -fejlesztők szoros munkakapcsolatba kell. Az akciókutatási és a gyakorlóiskolai munka egyidejű bevonása a projektekbe biztosítja a legkorszerűbb pedagógiai módszertant hallgatóknak. A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. melyek a gyakorlóiskolákkal szoros együttműködésben integrálják az akciókutatást a tanárjelöltek képzésébe. A téma nagysága. A polgári környezetkultúra egyben az attitűdök és a magatartás változtatását. hogy kerüljenek a környezeti nevelési szakemberekkel. és a pedagógiai akciókutatás eszköztárát. miként is néz ki az elefánt) A korábban „csak” a természet szeretetére és védelmére bátorító környezeti nevelés gyakorlata kiszélesedett. és segítséget nyújt a gyakorlóiskola iskolafejlesztési munkájához is. A következő oldalakon néhány ilyen projekttervet vázolok fel. 3 . Az iskolafejlesztési munka és a tanárképzés összekapcsolása ugyanakkor lehetőséget ad a leendő tanárok iskolafejlesztő tevékenységének megalapozására is. Mindezen célok érdekében mozgósítják a tanárképző intézmények innovációs készségeit. politikusok.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Bevezetés Jelen dolgozatban a környezeti nevelés témakörébe csipegetek bele. csak részigazságokat részmegoldásokat lehetne felsorolni. A tanárjelöltek akciókutatásba való bekapcsolása tehát egyrészt segíti tanítás-módszertani fejlődésüket. másrészt bevezeti őket a folyamatosan fejlődő iskola világába. ökológusok és társadalomkutatók. és immár magában foglalja a fenntartható fejlődés és a társadalom témaköreit is. összetettsége nem engedi meg. hogy mindent leírjak róla. Egyre több és több területtel keresi meg kapcsolódási pontjait. az életviteli szokások módosulását is jelenti. egyre komplexebb megközelítésmódokat alkalmaz.

E kiadvány kifejti a környezeti neveléséi programok elkészítéséhez szükséges tudnivalókat – a jogi háttértől. a vonatkozó jogszabályoktól kezdődően. kisvárosi. A négy alap mintaprogram a következő: Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára. És most nézzünk meg – a már beharangozott – két projektervet! 4 . a programkészítést segítő ötletek. melyeket valószínűleg az eltérő jellegű intézmény mintaprogramjában is bőven talál. Noha terjedelmi korlátok miatt nem tartalmazza teljes egészében az összes (például falusi. részeket. elkészítésének javasolt lépésein. Ajánlatos még elolvasni a „Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez” c. jártasságához és felkészültségéhez igazodó részleteket.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Mintaprogramok. a KöNKomP szerkesztésében. vázlatán stb. segítségül az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez. hogy a programkészítéskor valamennyi iskolának hasznára váljék. útmutatók Átfogó mintaprogramok fellelhetők a minisztériumok honlapján. nagyvárosi-lakótelepi. de azokból oly módon emeli ki a leghangsúlyosabb. Környezeti nevelési program szakközépiskola és szakmunkásképző számára. Környezeti nevelési program természeti környezetben lévő általános iskolák számára. a környezeti nevelési program pedagógiai programban elfoglalt helyén. egészen a különböző. Az egyes mintaprogramokból minden iskola – adottságaihoz. A négy mintaprogram egyúttal alapjául szolgált az OM kezdeményezésére és kiadásában. jártasságához és felkészültségéhez illeszkedően – meríthet ötleteket. Így aztán ki-ki megtalálja benne saját iskolája adottságaihoz. keresztül. melyet az OM valamennyi közoktatási intézményhez eljuttat. javaslatok felsorolásáig. mintaként használható összetevőket. egy közvetlenül követhető mintán át. Környezeti nevelési program gimnáziumok számára. külvárosi általános vagy középfokú) intézményre kidolgozott környezeti nevelési programot. dokumentumot is. az MKNE és az Országos Közoktatási Intézet (OKI) közreműködésével megjelent című kiadványhoz. példákat. Ezzel is érzékelteti a programok sokszínűségét.

egymáshoz kapcsolni. Az órarend összeállításakor a következőket kellett figyelembe venni: – A gyerekek általában otthon nem reggeliznek. Az osztály órarendje a projekt időtartama alatt Hétfő 8 -8 00 00 30 Kedd Beszélgető kör Tízórai Projekt Szünet-játék Szerda Beszélgető kör Tízórai Projekt Szünet-játék Csütörtök Beszélgető kör Tízórai Projekt Szünet-játék Történelemmagyar blokk Ebéd Magyar-ének blokk Mozgás-dráma Uzsonna Szabad játék Péntek Beszélgető kör Tízórai Projekt Szünet-játék Környezet. hogy lovakat tartanak. így igen korán kell felkelnie.és term. vagy hasonló témát tudjunk benne feldolgozni. – Az iskolában mindennap van testnevelés óra. s ő gondozza őket. A projekt tervezett ideje: május. Némi kérdezősködés után kiderült. Ezért gondoltam. időtartama: kb. majd aludt az órákon. a projekt ideje alatti mozgás is. hogy elmélyítjük és rendszerezzük a lovakról szerzett ismereteiket. osztály. fontos. – A tantárgyblokkokat összeválogatása. az ezzel kapcsolatos élményeikről.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Ló projekt Kiindulási alapötlet: az egyik hetedikes diák rendszeresen elkésett.900 9 – 10 00 Projekt Matek-ének blokk 1030 – 1100 Szünet-játék 11 – 12 00 Magyar-vizuális Matek-vizuális blokk blokk Ebéd Ebéd Környezet. 5 hét.ismeret Mozgás-dráma Uzsonna Szabad játék 1200 – 1300 Ebéd 13 – 14 00 00 Magyar-vizuális Történelemblokk földrajz blokk Mozgás-dráma Uzsonna Szabad játék Uzsonna 1400 – 1500 Mozgás-dráma 15 – 15 00 30 1530 – 1600 Szabad játék 5 . hogy azonos. Korosztály: 7–8. így aránylag korai időpontra kell tenni a reggelit.és term.ismeret Ebéd Technika-ének blokk Mozgás-dráma Uzsonna Szabad játék Beszélgető kör Tízórai 30 830 . Az osztály többi tanulója is szívesen és sokat mesélnek a lovakról.

stb. lovaglás. ill. Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága. népmesék. Hoppál Mihály: Sámánok lelkek és jelképek. ill. több lónak).M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K A „ló projekt” tevékenységeinek vázlata Matematika: időterv készítése. cigány népdalok Magyar nyelv és irodalom: könyvtárlátogatás. a filmhez – csoportos munka. Testnevelés: kerékpározás az adott helyszínekre. Társadalmi ismeretek: A hintaló története. a táltosfiú. karámok. illusztrációk készítése a mondákhoz. Liszt: Mazeppa. matematikai számítások a havi kereset beosztásáról (Mennyi jut az állatokra. az emberekre. lóistálló készítése. A szúnyog meg a ló (finnugor népmese). A fehér ló mondája – A Képes Krónika nyomán. mondák: Fehérlófia – Arany László feldolgozásában. DVD National Geographic: Lovak. Lovakkal kapcsolatos magyar. a lótartás. Kovácsmesterség – a cigányok hagyományai Vizuálisnevelés: Agyagozás. mekkora istállót kell építeni 1. szabadon választott technikával. 2. a zenei. Lótartás és lókereskedés. Nagy Olga: Villási. Természetismeret: közlekedési alapismeretek átismétlése. Ének-zene: Csajkocvszkij: Mazeppa. 6 . állatgondozás megfigyelése.

M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K 7 .

M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K 8 .

szaporodás károkozás. A tevékenységekre tetszőleges időt fordítunk. 9 .) – Csoportalakítás a projekthez. A feladatok sorrendjén szükség szerint lehet változtatni. melynek során máris előkerül néhány biológiai fogalom. minden munkafázisról készítünk néhány fényképet. – Van-e valami új dolog. tárgyak. a rovarok iránt érdeklődő tanuló. előző tevékenységre visszatérni. – Természettudományos ismereteid a hangyákról. fotók. stb. mást esetleg kihagyni. hozzáfoghat még egy feladathoz. ökológiai jelentőség társadalmi megítélés stb. könyvek. ismeretei. személyiségfejlesztési lehetőségeket rejt magában. amiből a végén tablót készíthetünk. majd sorban megnézheti mindenki a többiekét. Aki hamarabb készen van. irodalmi alkotások. – Rajz készítése a témában. az optimális időráfordítás a gyakorlatban derül majd ki. tanulmányozásuk nagyszerű képesség-. filmek. Mit tudnak a gyerekek a hangyákról most? A téma bevezetése lehet barkohbával. osztály. mindnyájunknak van személyes élménye velük kapcsolatban. amit most tudtál meg a hangyákról a társad munkájából? – A felmerült ismeretek rendszerezése: (rendszertani hely. A gyerekek 4-es asztaloknál ülnek. minden csoportban legyen legalább egy. táplálkozás. Választható feladatok: – Egy hangyákkal kapcsolatos élmény leírása. – Otthoni feladat (2 hétre) anyaggyűjtés: ismerősök élményei.) Az elkészült műveket az asztalon hagyjuk. stb. (Lehet jellemzők egyszerű felsorolása is. Életmódjuk még mindig titkokat. Dolgozhatnak önállóan vagy párban. A legtöbb feladatot csoportmunkában (4 fős) végzendők.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Hangya projekt Korosztály: 3–4. folyóiratok. közhiedelmek léteznek róluk. A hangyák az egész Földön mindenhol megtalálhatók.

zászlócskák) – hangyabolyok megjelölése. gyűjtőedények (bébiételes üvegek kilyuggatott tetővel). ceruza – anyagszükséglet összeírása.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Közvetlen megfigyelés. zászlócskák (az utóbbi kettőből sok kell). Mindenki húz egy kártyát. nagyító vonalzó füzet. 5 literes befőttes üveg csipesz. Ötletgyűjtés. üvegfedő lyuggatás különböző méretű szögekkel. – Milyen eszközökre van mindehhez szükségünk (terület kimérése – kötél. gyűjtsenek ötleteket. a munka menetének közös megtervezése – Miket tudunk a természetben megfigyelni? Hányféle hangya él a rétünkön? Adott területen hány hangyaboly van? – Egy hangyaboly „tevékenysége” adott ideig Egy hangya megfigyelése adott ideig stb. Írják le. hogyan lehetne tanulmányozni a hangyák életét. Szabad szemlélődés csoportban. majd szerepcsere következik. Testnevelési játék a szabadban. színes szalagok. összesen 3 féle: – 10 perc alatt hány hangyát tudsz megszámolni? – 10 perc alatt hány egyéb ízeltlábú állatot tudsz megszámolni? (hangya nem lehet közte) – 10 perc alatt hány hangyabolyt találsz? Az idő leteltével a kapott eredményt feljegyezzük. tűkkel. szemlélődés a természetben Kirándulás egy könnyen megközelíthető rétre (ide fogunk rendszeresen kijárni). 10 . Ceruza. a kártyákon egy-egy feladat van. beszerzése – tervezés Eszközök készítése Mérőkötél. terület kijelölése – cövekek. jegyzetfüzet szükséges.

a bolyának a helyét.) – Terrárium készítése és gondozása az osztályban A megfigyeltek rögzítése Egyéni. melyek ezek? – Minden csoport választ egy bolyt. vagy páros munka.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Célzott megfigyelés. stb. rajz. diagramok készítése – Képekből tablókészítés – Készítsetek szöveges matematika feladatokat a többi csoportnak (nem a mennyiség. a minőség a lényeg) 11 . hogy legközelebb is megtalálja. (támpontok megnevezése. kijelölése (közös) – Minden hangyabolyhoz tűzzetek le egy zászlót (egyéni) – Érdekes állatok begyűjtése az elkészített üvegekbe (csoport) – Hányféle hangyát tudtok megfigyelni? (csoport) rajzold le. Szerepcsere a feladatkörök közt: 2 megfigyelő – jegyző – időfigyelő. próba) – A választott boly lerajzolás minden alkalommal – A begyűjtött állatok megfigyelése. 1000 m2) terület kimérése. mérd meg – Hányféle hangyabolyt találtok. Feladatok: 1 állat megfigyelése 3 percen keresztül (mit csinál?). lerajzolása (ezt az osztályban is lehet) – Más helyszínen. egy fenyőerdőben ugyanezeknek a méréseknek az elvégzése (hány bóly/m2. adatgyűjtés a természetben – Egy pontosan meghatározott méretű (pl. – Minden csoportnak meg kell jegyeznie. ahová a csoportzászlót kitűzik. majd rajzok készítése – Az összegyűjtött adatokból táblázatok. hányféle hangya. – Közvetlen megfigyelés (begyűjtött rovarok) alapján só-liszt gyurma.

– Csoportonként négyféle teszt kitöltése. elterjedése (tulajdonnevek helyesírása) – hogy keletkezik egy hangyaállam – hogyan védekeznek – hangyákkal együtt élő állatok – Szakértői mozaik: mivel táplálkoznak. amiről otthon beszámolnak. kérdésekkel Látogatás az Álltakertben. A tanultak rendszerezése Az első foglalkozáson (Mint tudnak a hangyákról most?) megfogalmazott vázlat szerint haladva összeszedjük. idegen szavak magyarázata. páros munkához: – a hangyák eredete. meg lehet beszélni – Szóbeli értékelés (önértékelés és egymás értékelése) 8 12 . hogy mennyit tanultunk azóta. Szükségesek az összegyűjtött könyvek. ábrák készítése.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Információgyűjtés és feldolgozás könyvekből. utána minden csoport az előre megválasztott területet járja be. Természettudományi Múzeumban Állatkert: a rovarokat megnézzük együtt. begyűjtés – raktározás. Rajz. Választható témák. filmből stb. cikkek. ivadékgondozás. „állattenyésztés" – „rabszolgatartás" Meghívott szakember előadása Hangyakutatás napjainkban Előre készülünk ajándékkal. beszámolók.

pl. poszter. 13 . Amelyik tetszik. együttműködésről. lesz-e „építésvezető” stb. És más összegyűjtött művek. terrárium. egyenlőségről. Az épülő várat 5 percenként ugyanarról a helyről lefényképezzük. hogy kialakul-e valamiféle munkamegosztás. Lázár Ervin: Az igazságtevő nyúl Czestaw Janczarski: A hangyaboly. ritmuskotta stb. színjáték stb. Lázár Ervin: Az igazságtevő nyúl A befejező „bulira” meghívjuk a szülőket. – kiállítás (szobrok. vers. azt elő is adjuk. a tanultak és a Duna parti élmények alapján. de csak kézben. ábrák. rajzok. Az osztály közös munkája. dal. Sírfeliratok. A felhasznált szövegekben a tanult szófajok felismerése Egy közös hangyaboly építése a Dunaparton Jó kavicsos részen egy 30 m átmérőjű kör kijelölése. Összefoglalás. Pákolitz István: Hangya. alkalmazkodásról stb. Dalok kottázása hallás után. befejezés Beszélgetés szorgalomról.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Kalandozás a művészetekben (mese. Lehet bármit.) La Fontaine: A tücsök és a hangya. lustaságról. Gryllus Vilmos: Hangyák. Romhányi József: Tücsökdal. fotók) – tudományos kiselőadás egy témában – színi előadás. A körön kívülről lehet csak építőanyagot hozni. Érdekes lehet. a vendégelőadónkat és az érdeklődő pedagógusokat és diákokat. Kaláka: A hangyász. A megfigyeltek. a kör közepén lesz a „hangyavár”.

M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Kapcsolat a tantárgyakkal 14 .

M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Kapcsolat a képességekkel 15 .

M. 2002 Környezeti és egészségügyi nevelési program városi általános iskolák számára 16 . Interneten publikált tanulmány: http://www. 1999: Pedagógusok a környezeti nevelésről In: Új Pedagógia Szemle XLIX évf. (szerk. 2003 Lehoczky J.konkomp.hu/download/keretantervut.konkomp. 5. Erdei iskola 2002 Ne-Vet Bt. 96–105. 1997: OTKA Kutatási Zárójelentés a magyarországi környezeti nevelés pedagógiai. Szakdolgozat. OTKA) Havas P. és Varga A. ELTE BTK Szociológia Szak 2002 Varga A. 2002a Mitől zöldülnek az iskolák? előadás a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Iskolazöldítési műhelykonfernciáján Nagykovácsi 2002. Varga A. és Varga A 2002: A környezeti és egészségnevelés helyzete a magyar középiskolákban. 2002: A környezeti nevelés értelmezése és gyakorlata Csongrád megye általános iskoláiban tanító pedagógusok körében Szeged. 2002b Iskolai környezeti nevelés a kerettantervek után. Interneten publikált tanulmány: http://korlanc. Bosod-Abaúj-Zemplén Megyei Környezeti Nevelők Egyesülete. Miskolc. és Varga A. (kiadatlan dokumentum. 2002 Széplaki N: 2002: A fenntarthatóság pedagógiájának hazai kezdetei egy vizsgálat tükrében.hu. Havas P. http://www.doc. november 6.) 2003: A környezeti nevelés helyzete és stratégiája BosodAbaúj-Zemplén megyében. o. pszichológiai vizsgálatáról.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Irodalomjegyzék Fűzné K. 2002: Erdei iskolai tanulásszervezés Magyarországon 2001-ben.. A pedagógusok környezeti nevelési készültségének vizsgálata (Környezetvédelmi Minisztérium által támogatott kutatás publikálatlan zárótanulmánya) Havas P. Hegymeginé Nyíry E. Interneten publikált tanulmány. szám 1999. május.ngo.hu Info tár. 2002 Kézirat. 1998.

hu www. 1910 Harmadik szám p. Kilencedik évfolyam.hu Az Európai kontinens környezeti nevelésének folyamatát és feladattervét áttekintő nemzetközi dokumentum az 1999-es brüsszeli konferencia záródokumentuma DVD National Geographic – Lovak Lovik Károly: Ló-képek – Művészet: szerkesztő: Lyka Károly.mkne.konkomp.kvvm.hu www.M O NDRÁK V E NDE L : L O VAK É S H ANG YÁ K Környezeti nevelési program természeti környezetben lévő általános iskolák számára Környezeti nevelési program gimnáziumok számára Környezeti nevelési program szakközépiskola és szakmunkásképző számára Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez www. 132–133. 17 .