Tool Kit LW 1

Borang Tool Kit LW 1 BORANG PENETAPAN FOKUS LEARNING WALKS 1. 2. 3. 4. Nama Sekolah : Nama Ketua Panitia / Penyelaras PLC : Nama Ketua (Lead Walker) : Senarai Peserta Learning Walks: i. ii. iii. iv. v. 5. 6. Tarikh Perbincangan : Fokus yang telah dipilih dan dipersetujui bersama :

…………………………… Tandatangan Ketua (Lead Walker)

…………………………… Tandatangan Penyelaras PLC