Ime i prezime

:

Stjepan Crnoja prof. dr sc. Ivica Džeba 19.12. 2005.
naslov diplomskog rada

Mentor: Datum promocije:

Projekt konstrukcije izložbene hale
sažetak diplomskog rada Projekt konstrukcije izložbene hale sadrži dispozicijsko rješenje, dokaz sigurnosti i izvedbene nacrte i detalje glavne nosive čelične konstrukcije. Tlocrtne dimenzije hale su 25,0 x 80,0 m. Visina konstrukcije u ravninama vertikalnih vanjskih stijena iznosi +10,4 m iznad kote tla dok visina u sljemenu iznosi +11,0 m. Po rubovima uzduž hale s obje strane je predviđena galerija širine 6,0 m. Svjetla visina u najnižem dijelu ispod galerije i na galeriji iznosi 4,0 m. Za krovni pokrov i zidnu oblogu predviđene su siporex ili durisol ploče. Glavnu nosivu čeličnu konstrukciju čine okvirni sustavi raspona 25,0 m postavljeni na osnom razmaku od 8,0 m. Sastoje se od upetih stupova (IPE 300) i prečke izvedene kao rešetkasti nosač.U zabatnim ravninama predviđena je posebna zabatna konstrukcija sastavljena od sekundarnih stupova (IPE 240), prečki i vertikalnog poprečnog veza. U krovnoj ravnini postavljena su dva horizontalna uzdužna veza i tri horizontalna poprečna veza izvedeni sa vlačnim dijagonalama u svrhu globalne stabilizacije. Za vertikalnu uzdužnu stabilizaciju odabran je vez sa vlačno-tlačnim dijagonalama (cijevni profili) izvedeni u vanjskim stijenama između osi M i P. Podrožnice su izvedene iz punostijenih profila (IPE 200) na osnom razmaku od 2,5 m. Svi glavni nosivi elementi čelične konstrukcije razmatrani su kao ravninski sustavi. Elementi nosive čelične konstrukcije izvedeni su od čelika S355. Montažni nastavci elemenata konstrukcije izvedeni su vijčano s vijcima kvalitete 5.6 i 10.9. Konstrukcija ja dimenzionirana u skladu s normama Eurocode. Proračun unutarnjih sila i momenata rađen je kompjutorskim programom Panel Pro.
Literatura: [1] EC1: ENV 1991-1-1: Eurocode 1 [2] EC3: ENV 1993-1-1: Eurocode 3 [3] EC4: ENV 1994-1-1: Eurocode 4 [4] Androić, B.; Dujmović, D.; Džeba, I.: Metalne konstrukcije 1, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 1994. [5] Androić, B.; Dujmović, D.; Džeba, I.: Metalne konstrukcije 2, IA Projektiranje, Zagreb, 1995. [6] Džeba, I.; Androić, B.; Dujmović, D.: Metalne konstrukcije 3, IA Projektiranje, Zagreb, 1998. [7] Dujmović, D.; Androić, B.; Džeba, I.: Modeliranje konstrukcija prema Eurocode 3, IA Projektiranje, Zagreb, 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful