You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA 2013 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN MUHAMMAD

Pada 8 Januari 2013, Selasa, Jam 3.00-4.30 Petang Bilik Akademik, SMKASM

Hadir: En. Adnan bin Nordin Kemanusiaan En. Mohd Yatim Basori bin Abu @ Hassan Pn. Nazerila binti Awaludin Pn. Noredah binti Ibrahim Pn. Nur Aishah Chin binti Abdullah Pn. Nornasriah Binti Abdul Wahab

Ketua Bidang Sains Ketua Panitia PSV Guru PSV Guru PSV Setiausaha Panitia PSV

Pengerusi (En. Mohd Yatim Basori bin Abu @ Hassan) dengan rasminya memulakan mesyuarat dengan ucapan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua ahli panitia PSV. Beliau turut mengalu-alukan kehadiran Ketua Bidang Sains Kemanusiaan, En. Adnan bin Nordin dalam mesyuarat panitia kali pertama ini. PERKARA 1. Ucapan GKMP ISU/KEPUTUSAN 1.1 GKMP mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua guru 1.2 Harapan supaya semua guru akan menjalankan tugas sebagai guru matapelajaran dengan baik dan sempurna 1.3 Semua guru dinasihatkan supaya menjalankan PBS dengan tunjuk ajar JU setiap tingkatan (Ting 1 dan 2) 2.1 Ahli mesyuarat panitia PSV telah mempertimbangka n dan menerima huraian sukatan dan rancangan mingguan tersebut tanpa bantahan. 3.1 Ahli jawatankuasa panitia bersetuju P&P berjalan seperti TINDAKAN Pegaw Tarikh Status ai Arahan (DP/TS)

Semua guru

2. Huraian sukatan matapelajar an dan Rancangan mingguan 2013 3. Proses P&P dan PBS Ting. 1 dan

Semua guru

Semua

2 2013

4. Penggunaan Bahan Mengajar PSV dan Buku panduan atau rujukan 2013 5. Perancanga n/ Aktiviti Panitia

biasa, tunjuk ajar akan diberikan dari masa ke masa oleh ketua panitia 3.2 Bahan PBS akan diagihkan oleh JU PBS PSV sekolah kkepada setiap guru matapelajaran mengikut kesesuaian. 3.3 Borang transit akan diedarkan kepada setiap guru matapelajaran PSV tingkatan 1 dan 2. 4.1 Mesyuarat bersetuju memutuskan supaya panitia membekalkan buku rujukan yang bersesuaian untuk panduan mengajar 5.1 Mesyuarat mengusulkan supaya pihak sekolah menyediakan sebuah bengkel PSV sebagai tempat menjalankan aktiviti PSV serta tempat menyimpan barangan serta peralatan PSV. 5.2 Pertandingan melukis sempena Bulan Anti Buli. Penglibatan: seluruh tingkatan. 6.1 Peralatan mengajar PSV boleh diperolehi dari panitia atau guru boleh menggunakan bahan yang dibawa sendiri jika perlu 6.2 Kesukaran panitia untuk membeli peralatan PSV kerana tiada tempat penyimpanan yang sesuai 6.3 Buku PBS akan ditempat dan setiap pelajar boleh dapatkannya melalui

guru NNW MYB

NNW MYB

MYB

MYB

Semua guru mata Pelajara n PSV Semua guru MYB

6. Hal-hal lain

Semua guru

koperasi sekolah Disediakan oleh: Disahkan oleh:

.................................................... ................. NORNASRIAH BINTI ABDUL WAHAB BIN ABU @HASSAN Setiausaha Panitia PSV

....................................... EN. MOHD YATIM BASORI Ketua Panitia PSV