You are on page 1of 5

BİLGİ VE TEKNOLOJİ

BİLGİLERİ SAKLAMA

Dosyaların ve yazılımların güvenliği için sürekli taşınabilir ortamlarda yedeklenmesi


gerekmektedir. Örnek olarak, derslerde öğrendiğimiz bilgilerin bir kısmını hatırlayama biliriz. Bu
bilgileri defterimize not alıp okuduğumuzda hatırlama oranımız daha fazla olacaktır. Dosya ve
yazılımlarımızı CD-ROM, disket, flaş disk gibi taşınabilir ortamlarda yedekleyebiliriz. Bu araçlar
belgelerimizin kaybolmasını önlediği gibi taşınabilir olmasıyla bize kolaylık sağlarlar.

CD-ROM Flaş Disk Disket

BİLGİSAYARDAKİ DÜZEN

Bilgisayardaki bilgileri düzenli bir şekilde depolamak için oluşturduğumuz dosya ve


klasörleri düzenlememiz gerekmektedir.

Bilgisayarınızın içini evrak dolabınız gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki bir evrak dolabında
klasörler ve onların içinde dosyalar var, çalıştığınız bilgisayarda da benzer bir düzen mevcuttur.
Olmasını istediğiniz bölüme klasörü açar, ilgili dosyaları da bu klasöre yerleştirirsiniz.

Dosya : Verilerin sistemli bir biçimde toplandığı belgeler bütünü.

Klasör : Bir programa ya da herhangi bir uygulamaya ait dosyaların başka dosyalarla
karışmasını engellemek ve aranan dosyaları daha kolay bulabilmek amacıyla hafıza birimleri
içerisinde açılan başka bir klasöre de “alt klasör” denir.

Kısayol : İşletim sistemi içinde dosya, klasör veya belgeye ulaşmanın alternatif yoludur.

Klasör Oluşturma: Klasör oluşturulmak istenen yerde farenin sağ tuşuna tıklanır. “Yeni”
komutuna tıklanır. Klasör seçilerek oluşturulur.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1
Dosya Oluşturma : Dosya oluşturulmak istenen yerde farenin sağ tuşuna tıklanır. “Yeni”
komutuna tıklanır. İstenilen dosya seçilerek oluşturulur.

Kısayol Oluşturma : Kısayol oluşturulmak istenen yerde farenin sağ tuşuna tıklanır.
“Yeni” komutuna tıklanır. Kısayol seçilir. Gelen ekranda kısayolu oluşturulmak istenen program
yolu yazılır. Programın yolu bilinmiyorsa “Gözat” düğmesine tıklanarak programın yolu
yazdırılabilir. Bir başka yolla kısayol oluşturulmak istenen dosya veya klasörün üzerinde farenin
sağ tuşuna tıklanarak alçına menüden “Kısayol Oluşturma” seçeneği seçilerek kısayol
oluşturulur.

Dosya ya da Klasörlerin İsmini Değiştirme : İsmi değiştirilecek dosya ya da klasör


seçilir. Üzerinde fare ile sağ tıklanır ve “Ad Değiştir” özelliği seçilerek isim değiştirilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2
Dosya Türü : Her dosya belirli bir türde kaydedilir. Dosya türü söz konusu
dosyanın diğerleri arasında hangi göreve sahip olduğunu gösterir. Dosyanın hangi
türde saklandığı ise uzantısından anlaşılabilir. Bu uzantı genelde sayı ve harflerden
oluşan 3 karakterlik bir kısaltmadır ve dosya isminde nokta ile ayrılır.
Örnek : Deneme.doc, Deneme : dosya adı, doc uzantısıdır.

Dosya Boyutu : Dosyanın disk üzerinde ne kadarlık boyutu olduğunu gösteren özelliktir.

Değiştirilme Tarihi : Dosya üzerinde yapılan değişikliklerin en son ne zaman yapıldığı ile
ilgili bilgilere ulaşılan özelliktir.

Dosya Özelliklerine Ulaşma : Seçilen dosya üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanıp
“Özellikler” kısmından bu özelliklere ulaşılabilir ve bilgi alınabilir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3
Çeşitli Dosyalar

Klasörler

CD ROM Sabit Disk


Disket Flaş Disk

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 4
Farklı Kaydet Komutu : Verileri kayıtlı olduğu yerden başka bir yere kaydetmek ya da üzerinde
işlem yapmak amacıyla farklı bir adla kaydetmek için kullanılan komuttur. Bu komut tıklandıktan
sonra kayıt edilecek sürücü ya da dosyanın adı (bazen her ikisi birden) değiştirilir ve kaydet
düğmesine tıklanır.

Dosya Taşıma : Dosya ya da klasörlerin bir klasörden/sürücüden başka bir klasöre/sürücüye


taşınması işlemidir. Önce dosyayı seçip “Kes” komutu, sonra taşınacak yerde “Yapıştır” komutu
verilerek gerçekleştirilir.

Dosya Kopyalama : Dosya ya da klasörlerin bir klasörden/sürücüden başka bir klasöre/sürücüye


taşınması işlemdir. Kopyalama işlemi farklı sürücüler arasında yapılıyorsa “Sürükle-Bırak”
yöntemi kullanılabilir. Ancak bu işlem aynı sürücüde yapılıyorsa önce “Kopyala” sonra da
kopyalanacak yere gelerek “Yapıştır” komutu verilmelidir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 5