P. 1
SIMT ACTIONEZ

SIMT ACTIONEZ

|Views: 5|Likes:
Published by ngiumali
consi
consi

More info:

Published by: ngiumali on Oct 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2015

pdf

text

original

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică

................................................................................................
Proces verbal
Încheiat în data de………………., al anului şcolar……………….., între
Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică, reprezentat de prof. psih. Giuali !arcis şi
dirigintele clasei……., doana"donul ……………….……………, pentru consilierea
frontală a ele#ilor, odulul dez#oltare eoţională, a#$nd ca teă %&it, acţionez%
'biecti#ele acti#ităţii(
) *ecunoaşterea eoţiilor
) &ă înţeleagă legătura dintre eoţii şi coportaente
+esfăşurarea acti#ităţii(
Acti#itate de energizare( pe r$nd ele#ii #or copleta propoziţia % +in fericire….%"%+in
nefericire% , plec$nd de la priul lucru ce le #ine în g$nd.
Participanţilor li se #a prezenta ai ulte iagini e,pri$nd ai ulte stări
eoţionale. Îpreună cu profesorul #or identifica eoţia aferentă iaginii c$t şi stările
fiziologice pe care le pot a#ea resiţind eoţia respecti#ă.
-le#ii #or fi îpărţiţi în grupuri de c$te cinci. .iecare #a e,trage un bileţel conţin$nd o
eoţie iar pe fişă #a trece trei lucruri pe care le face c$nd site respecti#a eoţie, dar
fără să enţioneze pe foaie eoţia. .işele #or fi str$nse în Cutia Acţiunilor. 'dată ce
cutiile au fost colectate se #or redistribui astfel înc$t fiecare grup să aibe alta dec$t cea
proprie. .iecare ebru a echipei #a e,trage c$te o fişă şi #a trece eoţia pe fişă. Pe o
foaie de flipchart #or fi colectate fişele pentru fiecare eoţie identificată.
'dată ce fişele au fost trecute ele#ii #or fi întrebaţi dacă le)a fost dificil să se g$ndească
cu să se coporte c$nd au o anuită eoţie şi dacă le)a fost dificil să identifice
eoţia plec$nd de la coportaent. /i se e,plica faptul că eoţiile se îpart în două
categorii( poziti#e şi negati#e, între sănătoase şi cele care nu sunt sănătoase. -le#ii #or
identifica eoţiile ce fac parte din cele două categorii.
+e aseenea, se #or purta discuţii plec$nd de la urătoarele întrebări(
)C$nd a#eţi o anuită eoţie, sunteţi întotdeauna conştienţi de odul că care se
relaţionează cu ceea ce faceţi0
)1)aţi coportat #reodată în ura unor eoţii într)o odalitate care nu a fost utilă
pentru #oi sau pentru alţii0
-#aluarea acti#ităţii( ele#ii #or copleta fişa de e#aluare a acti#ităţii.
/a acesta acti#itate au participat un nuar de ............ ................ ele#i.
+rept pentru care a fost încheiat prezentul proces #erbal.
&enătura &enătura
prof.Psiolog prof. diriginte

Î!G*23'*A4

4*2&4
.5*2'& .5*2'& .5*2'& .5*2'&
Î!G*23'*A4 Î!G*23'*A4 Î!G*23'*A4 Î!G*23'*A4
-!4562A&7A4 -!4562A&7A4 -!4562A&7A4 -!4562A&7A4
4*2&4 4*2&4 4*2&4 4*2&4
&P-*2A4 &P-*2A4 &P-*2A4 &P-*2A4
&5P8*A4 &5P8*A4 &5P8*A4
.-*2C24 .-*2C24 .-*2C24 .-*2C24
4-A78 4-A78 4-A78 4-A78
&5P8*A4
-!-*1A4 -!-*1A4 -!-*1A4 -!-*1A4
!uele si prenuele...............................................
Clasa..................data............
Azi, la activitate
Cel ai ult i)a plăcut
............................................................................................................
............................................................................................................
!u i)a plăcut
............................................................................................................
............................................................................................................
A în#ăţat
............................................................................................................
............................................................................................................
!uele si prenuele...............................................
Clasa..................data............
Azi, la activitate
Cel ai ult i)a plăcut
............................................................................................................
............................................................................................................
!u i)a plăcut
............................................................................................................
............................................................................................................
A în#ăţat
............................................................................................................
............................................................................................................
!uele si prenuele...............................................
Clasa..................data............
Azi, la activitate
Cel ai ult i)a plăcut
.....................................................................................................................
...................................................................................................................
!u i)a plăcut
.....................................................................................................................
...................................................................................................................
A în#ăţat
.....................................................................................................................
...................................................................................................................
!uele si prenuele...............................................
Clasa..................data............
Azi, la activitate
Cel ai ult i)a plăcut
.....................................................................................................................
...................................................................................................................
!u i)a plăcut
.....................................................................................................................
...................................................................................................................
A în#ăţat
.....................................................................................................................
...................................................................................................................

. De asemenea. elevi. La acesta activitate au participat un numar de . sunteţi întotdeauna conştienţi de modul că care se relaţionează cu ceea ce faceţi? -V-aţi comportat vreodată în urma unor emoţii într-o modalitate care nu a fost utilă pentru voi sau pentru alţii? Evaluarea activităţii: elevii vor completa fişa de evaluare a activităţii. . Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal. Elevii vor identifica emoţiile ce fac parte din cele două categorii........emoţia plecând de la comportament.. Semnătura prof.. se vor purta discuţii plecând de la următoarele întrebări: -Când aveţi o anumită emoţie....... între sănătoase şi cele care nu sunt sănătoase...Psiolog Semnătura prof.... Li se explica faptul că emoţiile se împart în două categorii: pozitive şi negative... diriginte ....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->