You are on page 1of 2

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH

*****
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG - KHÓA 42
Thời gian học từ: 21/02/2009 đến 10/07/2009
Năm Sinh
STT Họ Và Tên Nơi sinh
Nam Nữ
K22-11-2008 VT
Bà Rịa
1 Dương Thị Kim Phượng 1978 Vũng Tàu
K20-12-2008 VT
1 Nguyễn Công Hoan 1958 Nghệ An
K21-02-2009 VT

1977
1 Trần Thế Bảo Nam Hà
2 Đặng Thị Thùy Dương 1984 Vĩnh Phúc
3 Phan Thị Đông Hà 1982 Hải Phòng
Bà Rịa
4 Trần Thị Thanh Hiền 1977 Vũng Tàu
5 Nguyễn Phương Hồng 1986 Hà Sơn Bình
6 Lê Việt Hùng 1979 Nghệ An
7 Trần Thị Huyên 1984 Nam Định
8 Đặng Thị Mai Thương 1985 Hoàng Liên Sơn
9 Lê Minh Thuận 1987 Đồng Tháp
Bổ sung
K18-10-2008 VT Đỗ Lan Hương 1983 Hà Nam Ninh
K18-10-2008 VT Nguyễn Văn Sâm 1983 Thái Bình
K18-10-2008 VT Dương Thị Thúy Vân 1984 Quảng Bình
K29-11-2008 BD Nguyễn Đình Quang 1978 Nghệ An
K29-11-2008 BD Dương Thị Cúc Phương 1982 Cần Thơ
K20-03-2009 TĐ Hồ Thị Huỳnh Nga 1985 Tây Ninh
K20-03-2009 TĐ Trần Thị Tuyết Thanh 1977 Bình Thuận
K20-02-2009 TĐ Nguyễn Thị Ngọc Lợi 1981 TP HCM
K20-02-2009 TĐ Đàm Thị Mai 1984 Thanh Hóa
K19-12-2008 TĐ Vương Quốc Tưởng 1984 Sông Bé
K16-10-2008 Q5 Phan Ngọc Diệu 1985 Long An
Quảng Nam
K13-13-2008 Q5 Lê Thị Thanh Thảo 1979 Đà Nẵng
K03-04-2008Q5 Đỗ văn Hiền 1982 Cần Thơ
K12-03-2009 BT Võ Thị Vân 1984 Bình Định
K12-03-2009 BT Nguyễn Thị Thùy Dương '1985 Đồng Nai
K13-03-2009 BT Huỳnh Thị Thu Diệu 1984 Bình Thuận
K13-03-2009 BT Lê Anh Tuấn 1980 Vĩnh Phúc
K12-03-2009 BT Nguyễn Thị Kim Quy 1985 Quảng Nam
K13-03-2009 BT Võ Thị Bích Ngọc 1984 Đà Lạt
K20-02-2009 Q5
1982
K37 - sai NS Huỳnh Văn Hoàng Tiển Giang
K18-04-2008 TĐ
K24- đổi bằng đỏ Lê Thị Phượng 1983 Đắk Lắk