0ANOURIÓTERMOIZOLANTEÓPENTRUÓPEREĊIÓĉIÓACOPERIĉURI

Ruukki este expertul în metal pe care vã puteœi baza oricând aveœi nevoie de produse,
componente, sisteme ÿi soluœii metalice complete. Dezvoltãm permanent gama de
produse ÿi modele pentru a veni în întâmpinarea necesitãœilor dumneavoastrã.
0ANOURIÓTERMOIZOLANTEÓ2UUKKI
Panourile termoizolante Ruukki sunt
cunoscute de cãtre investitori, antreprenori,
arhitecœi ÿi designeri începând cu anul 1997.
Panourile de pereœi ÿi acoperiÿ sunt disponibile
în trei categorii: cu miez de spumã poliuretanicã,
cu miez de vatã mineralã sau miez de polistiren.
Principala noastrã preocupare este sã venim în
întâmpinarea nevoilor dumneavoastrã cu un
produs modern adaptat la cerinœele pieœei.
Aceastã preocupare este vizibilã în munca pe care
o desfãÿurãm în mod constant în scopul dezvoltãrii,
iar oferta prezentatã în continuare reprezintã
completarea acesteia.
3
2UUKKIÓ30$ÓCUÓMIEZÓDINÓSPUMćÓPOLIURETANICć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului mãreÿte
rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Miezul rigid de spumã poliuretanicã, incombustibil, fãrã HCFC, nedãunãtor
mediului înconjurãtor ÿi stratului de ozon, conferã excelenœi parametrii de
izolare termicã.
5. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
6. Elementele de fixare ascunse conferã faœadei un aspect estetic plãcut.
7. Muchiile profilate corespunzãtor îmbunãtãœesc izolarea termicã ÿi
etanÿeitatea îmbinãrii.
8. Banda de etanÿare continuã conferã o bunã izolare termicã ÿi etanÿeitate
a îmbinãrii.
9. Folia de aluminiu previne difuzia de gaze ÿi infiltraœia de vapori în miezul
de spumã poliuretanicã (parametrii termici rãmân constanœi în interiorul
panoului).
10. Pentru soluœii arhitecturale deosebite existã posibilitatea de îmbinare cu
Ruukki SPF.
11. Banda de etanÿare poliuretanicã este permeabilã la vapori.
1
suprafeœele feœelor plane pot fi uÿor profilate.
2
alte culori în conformitate cu sistemul RAL sunt disponibile la comandã specialã. Pe faœa exterioarã a
panourilor în culori închise (din gama de culori RAL standard, 3013 ÿi 5005) pot apãrea deformãri datoritã
acœiunii intense a temperaturii, mult mai evidente decât în cazul culorilor deschise. Pentru a putea preveni
deformãrile se recomandã montarea panourilor pe o singurã deschidere.
4
mIez
dehsIlale
[I¿lm
3
]
¿rosIme
[mm]
¿reulale
[I¿lm
2
]
coeíIcIehl L
0
[wlm
2
I]
pehlru
0
= 0.022 wlmI
(lemp. l0ºC)
rezIsleh¦ä
ía íoc
dIh
IhlerIor
dIh
exlerIor
¿rad de
propa¿are a íocuíuI
Izoíare acuslIcä
specIíIcä
íuh¿Ime maxImä [m]
íä¦Ime lolaíä [mm]
íä¦Ime moduí [mm]
¿rosIme ía¦ä
exlerIoarä [mm]
¿rosIme ía¦ä
IhlerIoarä [mm]
cerlIíIcale ,I
a¿remehle
lehhIce
lIp proíIíare ía¦ä
exlerIoarä
lIp proíIíare ía¦ä
IhlerIoarä
posIbIíIlä¦I de
combIhare
a lIpurIíor de proíIíare
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a exlerIoarä
RAL
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a IhlerIoarä
RAL
aíle cuíorI
30$Ý05
spumä poíIurelahIcä
rI¿Idä
40 (+l-3)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-4lw
A¿remehl lehhIc
AI-l5-3054l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
R cu caheíurI
P îh reíIeí
H cu mIcroproíIía¦II
L cu íâ,II
L heled
l
RL, RL, PL, PL,
HL, HL
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 5005, 7035,
9007
90l0, 9002
l3.5 l4.3 l2.9
vezI hola
2
60 80 l00
0.35 0.27 0.22
LI l5,
L 30
L l5
LI l5, L 30
sau Lí 30
3
,
L 90
3
L l20 L l20 L l20
>25
RR0
l060
l8.5
l000
0.55
0.50
30&Ý05
spumä poíIurelahIcä
rI¿Idä
40 (+l-3)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-4lw
A¿remehl lehhIc
AI-l5-3054l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
S sIhusoIdaí
SL, SL
9006
90l0
98 l 80
l5.l
vezI hola
2
L cu íâ,II
L heled
l
0.25
LI l5,
L 30
L l20
RR0
>27
l8.5
963.5
900
0.63
0.55
2UUKKIÓ30&ÓCUÓMIEZÓDINÓSPUMćÓPOLIURETANICć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului mãreÿte
rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Muchiile profilate corespunzãtor îmbunãtãœesc izolarea termicã ÿi
etanÿeitatea îmbinãrii.
5. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
6. Elementele de fixare ascunse conferã faœadei un aspect estetic plãcut.
7. Miezul rigid de spumã poliuretanicã, incombustibil, fãrã HCFC, nedãunãtor
mediului înconjurãtor ÿi stratului de ozon, conferã excelenœi parametrii
de izolare termicã.
8. Banda de etanÿare continuã conferã o bunã izolare termicã ÿi etanÿeitate
a îmbinãrii.
9. Folia de aluminiu previne difuzia de gaze ÿi infiltraœia de vapori în miezul
de spumã poliuretanicã (parametrii termici rãmân constanœi în interiorul
panoului).
10. Spaœiu liber foarte îngust, de 1 mm, este aproape invizibil.
11. Pentru soluœii arhitecturale deosebite existã posibilitatea de îmbinare cu
Ruukki SPD.
PahourI lermoIzoíahle pehlru pere¦I ,I acoperI,urI
3
când se foloseÿte banda de etanÿare auto-expandabilã în nutul interior (conform AT).
4
doar pentru pereœi de compartimentare.
5
alte culori conform sistemului RAL sunt disponibile pentru comenzi speciale. Culorile închise nu sunt
recomandate.
2UUKKIÓ30"ÓCUÓMIEZÓDINÓSPUMćÓPOLIURETANICć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului mãreÿte
rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Luftul de 3 mm face posibilã îndeplinirea normelor sanitare ÿi de igienã
(industria alimentarã ÿi farmaceuticã, camere frigorifice etc.).
5. Muchiile profilate corespunzãtor îmbunãtãœesc izolarea termicã ÿi
etanÿeitatea îmbinãrii.
6. Miezul rigid de spumã poliuretanicã, incombustibil, fãrã HCFC, nedãunãtor
mediului înconjurãtor ÿi stratului de ozon, conferã excelenœi parametrii de
izolare termicã.
7. Folia de aluminiu previne difuzia de gaze ÿi infiltraœia de vapori în miezul
de spumã poliuretanicã (parametrii termici rãmân constanœi în interiorul
panoului).
8. Banda de etanÿare continuã conferã o bunã izolare termicã ÿi etanÿeitate
a îmbinãrii.
2UUKKIÓ30%ÓCUÓMIEZÓDINÓSPUMćÓPOLIURETANICć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Luftul de 3 mm asigurã etanÿeitatea îmbinãrii cu o masã elasticã rezistentã.
3. Prelucrarea precisã a muchiilor miezului împiedicã formarea de punœi termice.
4. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului mãreÿte
rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
5. Componenta de etanÿare cu butil se aplicã în timpul montajului ÿi împiedicã
posibilitatea pãtrunderii aerului ÿi umiditãœii.
6. Profilarea feœelor exterioare se realizeazã în conformitate cu standardele din
industria alimentarã, asigurând uniformitatea vizualã a faœadelor.
7. Miezul rigid de spumã poliuretanicã, incombustibil, fãrã HCFC, nedãunãtor
mediului înconjurãtor ÿi stratului de ozon, conferã excelenœi parametrii de
izolare termicã.
8. Elementul izolator tip SIKAFLEX 221 se aplicã la montaj, fiind elastic ÿi
rezistent (este obligatoriu pentru tavane, opœional pentru pereœi).
9. Capace (opœional).
5
30"Ý05
spumä poíIurelahIcä
rI¿Idä
40 (+l-3)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-4lw
A¿remehl lehhIc
AI-l5-3054l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
L cu íâ,II
P îh reíIeí
L heled
H cu mIcroproíIía¦II
LL, LL, PL, PL,
HL, HL, LL
4
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 30l3, 5005,
60ll, 7035
vezI hola
2
90l0, 9002
L cu íâ,II
L heled
l
60 80 l00
ll.9 l2.7 l3.6
0.35 0.27 0.2l
L l5 L l5
RR0
>25
ll22
l8.5
ll00
0.50
0.50
-
SPL PL
spumä poíIurelahIcä
rI¿Idä
40 (+l-5)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-0796lwl04
A¿remehl lehhIc
AI-l5-4998l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
IIl8l0938l0l sI 02l200l
LL, LL, LL
4
90l0, 9002,
l0l5
vezI hola
5
90l0, 9002
L cu íâ,II
L heled
l
L cu íâ,II
L heled
l
l20 l60 l80 200
l4.4 l6.l l6.9 l7.8
0.l7 0.l3 0.ll 0.l0
RR0
>25
l8.5
ll22
ll00
0.50
0.50
-
mIez
dehsIlale
[I¿lm
3
]
¿rosIme
[mm]
¿reulale
[I¿lm
2
]
coeíIcIehl L
0
[wlm
2
I]
pehlru
0
= 0.022 wlmI
(lemp. l0ºC)
rezIsleh¦ä
ía íoc
¿rad de
propa¿are a íocuíuI
Izoíare acuslIcä
specIíIcä
íuh¿Ime maxImä [m]
íä¦Ime lolaíä [mm]
íä¦Ime moduí [mm]
¿rosIme ía¦ä
exlerIoarä [mm]
¿rosIme ía¦ä
IhlerIoarä [mm]
cerlIíIcale ,I
a¿remehle
lehhIce
lIp proíIíare ía¦ä
exlerIoarä
lIp proíIíare ía¦ä
IhlerIoarä
posIbIíIlä¦I de
combIhare
a lIpurIíor de proíIíare
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a exlerIoarä
RAL
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a IhlerIoarä
RAL
aíle cuíorI
2UUKKIÓ30#ÓCUÓMIEZÓDINÓSPUMćÓPOLIURETANICćÓ
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Miezul rigid de spumã poliuretanicã, incombustibil, fãrã HCFC, nedãunãtor
mediului înconjurãtor si stratului de ozon, conferã excelenœi parametrii de
izolare termicã.
4. Folia de aluminiu previne difuzia de gaze ÿi infiltraœia de vapori în miezul
de spumã poliuretanicã (parametrii termici rãmân constanœi în interiorul
panoului).
5. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
6. Muchiile profilate corespunzãtor îmbunãtãœesc izolarea termicã ÿi
etanÿeitatea îmbinãrii.
7. Forma specialã a micro camerei protejeazã împotriva pãtrunderii capilare
a apei.
8. Banda de etanÿare continuã conferã o bunã izolare termicã ÿi etanÿeitate a
îmbinãrii.
2UUKKIÓ30$ÓCUÓMIEZÓDINÓVATćÓMINERALć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului
mãreÿte rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Element de etanÿare (aplicat la montaj), îmbunãtãœeÿte rezistenœa la foc
ÿi previne pãtrunderea apei ÿi a umiditãœii.
5. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
6. Elementele de fixare ascunse conferã faœadei un aspect estetic plãcut.
7. Prelucrarea precisã a muchiei miezului împiedicã formarea de punœi termice.
8. Miezul din vatã mineralã rigidã, ecologicã, asigurã o bunã rezistenœã la foc.
9. Componenta de etanÿare cu butil împiedicã posibilitatea pãtrunderii aerului
ÿi umiditãœii.
6
30$Ý7
valä mIheraíä
rI¿Idä
l20 (+24l-l2)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-774lwl2004
A¿remehl lehhIc
AI-l5-44l8l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
R cu caheíurI
P îh reíIeí
H cu mIcroproíIía¦II
L cu íâ,II
RL, PL, HL
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 30l3, 5005,
7035
90l0
vezI hola
3
>30
l060
l2.0
l000
0.55
0.55
30#Ý05
spumä poíIurelahIcä
rI¿Idä
40 (+l-3)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-4lw
A¿remehl lehhIc
AI-l5-3054l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
I lrapezoIdaí
IL, IL
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 30l3, 5005,
60ll, 7035
80l40
l2.5
vezI hola
7
L cu íâ,II
L heled
l
0.46
L 60
LI l5,
L 60
RR0
>27
l8.5
6
l083
l000
0.50
0.50
l00l60 l20l80 l40ll00
l3.4 l4.3 l5.5
0.35 0.27 0.2l
L 60
LI l5,
L 60
>27 >27 >24
90l0,
90l0, 9002
l00
22.6
0.37
LI l20
2
RR0
1
suprafeœele feœelor plane pot fi uÿor profilate.
2
când banda de etanÿare ce îmbunãtãœeÿte rezistenœa la foc (conform AT) este aplicatã pe partea exterioarã
a îmbinãrii.
3
alte culori în conformitate cu sistemul RAL sunt disponibile la comandã specialã. Pe faœa exterioarã a panourilor
în culori închise (din gama de culori RAL standard, 3013 ÿi 5005) pot apãrea deformãri datoritã acœiunii intense
a temperaturii, mult mai evidente decât în cazul culorilor deschise. Pentru a putea preveni deformãrile se
recomandã montarea panourilor pe o singurã deschidere.
4
când banda de etanÿare ce îmbunãtãœeÿte rezistenœa la foc (conform F.C. al ITB Varÿovia NP-733.32./02/BW)
este aplicatã pe partea din exterior a îmbinãrii.
5
valabil doar pentru panourile în culori deschise. Alte culori din sistemul de culori RAL sunt disponibile în
comenzi speciale. Panourile cu faœa exteriorã în culori închise (din paletarul RAL standard, 3013 ÿi 5005) se pot
mIez
dehsIlale
[I¿lm
3
]
¿rosIme
[mm]
¿reulale
[I¿lm
2
]
coeíIcIehl L
0
[wlm
2
I]
pehlru
0
= 0.022 wlmI
(lemp. l0ºC)
rezIsleh¦ä
ía íoc
¿rad de
propa¿are a íocuíuI
Izoíare acuslIcä
specIíIcä
íuh¿Ime maxImä [m]
íä¦Ime lolaíä [mm]
íä¦Ime moduí [mm]
¿rosIme ía¦ä
exlerIoarä [mm]
¿rosIme ía¦ä
IhlerIoarä [mm]
cerlIíIcale ,I
a¿remehle
lehhIce
lIp proíIíare ía¦ä
exlerIoarä
lIp proíIíare ía¦ä
IhlerIoarä
posIbIíIlä¦I de
combIhare
a lIpurIíor de proíIíare
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a exlerIoarä
RAL
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a IhlerIoarä
RAL
aíle cuíorI
2UUKKIÓ30#ÓCUÓMIEZÓDINÓVATćÓMINERALć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Componenta de etanÿare cu butil se aplicã în timpul montajului ÿi împiedicã
posibilitatea pãtrunderii aerului ÿi umiditãœii.
4. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
5. Miez rigid din vatã mineralã ecologicã, ce asigurã o bunã protecœie la foc.
6. Micro camerele profilate special protejeazã împotriva pãtrunderii apei.
7. ”Cocoaÿã ” din vatã mineralã rigidã, ecologicã.
2UUKKIÓ30"ÓCUÓMIEZÓDINÓVATćÓMINERALć
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului mãreÿte
rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Luftul de 3 mm face posibilã îndeplinirea normelor sanitare ÿi de igienã
(industria alimentarã ÿi farmaceuticã, camere frigorifice etc.).
5. Componenta de etanÿare cu butil se aplicã în timpul montajului ÿi împiedicã
posibilitatea pãtrunderii aerului ÿi umiditãœii.
6. Prelucrarea precisã a muchiei miezului îmbunãtãœeÿte izolarea termicã ÿi
acurateœea îmbinãrii.
7. Miez rigid din vatã mineralã ecologicã, ce asigurã o bunã protecœie la foc.
7
30"Ý7
l20 (+24l-l2)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-774lwl2004
A¿remehl lehhIc
AI-l5-44l8l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
L cu íâ,II
H cu mIcroproíIía¦II
LL, HL
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 30l3, 5005,
7035, 9007
vezI hola
3
90l0, 9002
L cu íâ,II
80 l00
l9.9 22.3 24.7
0.46 0.37 0.3l
LI 60
4
LI l20
2l5mIh
RR0
>30
lll8
8.0
ll00
0.63 sau 0.55
0.55
valä mIheraíä
rI¿Idä
l20 l40
27.l
0.27
LI l20
2l5mIh
LI l20
2l5mIh
>30 >29 >29
l2.0 l2.0 l2.0
30#Ý7
l20 (+24l-l2)
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
CerlIíIcal de CohíormIlale
II8-774lwl2004
A¿remehl lehhIc
AI-l5-44l8l2003
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
IL
90l0, 9002, 9006
l0l5, 30l3, 5005,
7035
velI hola
7
90l0, 9002
L cu íâ,II
I lrapezoIdaí
l40ll00 l90ll50
23.4 29.4
0.37 0.25
RR0
>29
l2.0
5
l078
l000
0.55
0.50
valä mIheraíä
rI¿Idä
>33
LI 90 LI l20
deforma datoritã acœiunii intense a temperaturii mult mai mult decât în cazul folosirii culorilor deschise.
Pentru a putea preveni aceste deformãri este recomandat sã se foloseascã panouri termoizolante SPC W,
ale cãror lungimi sunt determinate ÿi pe baza unor calcule în care se œine seama de încãrcãrile
datorate efectelor temperaturii.
6
valabil doar pentru panourile în culori deschise. Alte culori din sistemul de culori RAL sunt disponibile
în comenzi speciale. Panourile cu faœa exteriorã în culori închise (din paletarul RAL standard, 3013
ÿi 5005) se pot deforma datoritã acœiunii semnificative a temperaturii, mult mai mare decât în cazul
culorilor deschise. Pentru a putea preveni aceste deformaœii este recomandat sã se foloseascã panouri
termoizolante SPC, ale cãror lungimi sunt determinate ÿi pe baza unor calcule în care se œine seama
de încãrcãrile datorate efectelor temperaturii.
7
alte culori în conformitate cu sistemul RAL sunt disponibile în comandã specialã.
mIez
dehsIlale
[I¿lm
3
]
¿rosIme
[mm]
¿reulale
[I¿lm
2
]
coeíIcIehl L
0
[wlm
2
I]
pehlru
0
= 0.022 wlmI
(lemp. l0ºC)
rezIsleh¦ä
ía íoc
¿rad de
propa¿are a íocuíuI
Izoíare acuslIcä
specIíIcä
íuh¿Ime maxImä [m]
íä¦Ime lolaíä [mm]
íä¦Ime moduí [mm]
¿rosIme ía¦ä
exlerIoarä [mm]
¿rosIme ía¦ä
IhlerIoarä [mm]
cerlIíIcale ,I
a¿remehle
lehhIce
lIp proíIíare ía¦ä
exlerIoarä
lIp proíIíare ía¦ä
IhlerIoarä
posIbIíIlä¦I de
combIhare
a lIpurIíor de proíIíare
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a exlerIoarä
RAL
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a IhlerIoarä
RAL
aíle cuíorI
PahourI lermoIzoíahle pehlru pere¦I ,I acoperI,urI
2UUKKIÓ30$ÓCUÓMIEZÓDINÓPOLISTIRENÓECOLOGIC
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului
mãreÿte rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Banda de etanÿare auto-adezivã din poliuretan asigurã o bunã etanÿare
termicã ÿi o îmbinare strânsã. Se aplicã la montaj.
5. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
6. Elementele de fixare ascunse conferã faœadei un aspect estetic plãcut.
7. Miez din polistiren ecologic.
2UUKKIÓ30"ÓCUÓMIEZÓDINÓPOLISTIRENÓECOLOGIC
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Nutul dublu profilat de pe partea interioarã ÿi exterioarã a panoului mãreÿte
rezistenœa la foc ÿi asigurã un montaj mai uÿor.
4. Luftul de 3 mm face posibilã îndeplinirea normelor sanitare ÿi de igienã
(industria alimentarã ÿi farmaceuticã, camere frigorifice etc.).
5. Componenta de etanÿare cu butil protejeazã împotriva pãtrunderii apei ÿi
a umiditãœii (se aplicã la montaj).
6. Profilarea specialã a miezului îmbunãtãœeÿte izolarea termicã ÿi etanÿeitatea
îmbinãrii.
7. Miez din polistiren ecologic.
1
alte culori în conformitate cu sistemul RAL sunt disponibile la comandãd specialã. Pe faœa exterioarã
a panourilor în culori închise (din gama de culori RAL standard, 3013 ÿi 5005) pot apãrea deformãri
datoritã acœiunii intense a temperaturii, mult mai evidente decât în cazul culorilor deschise. Pentru a
putea preveni deformãrile se recomandã montarea panourilor pe o singurã deschidere.
2
valabil doar pentru panourile în culori deschise. Alte culori din sistemul de culori RAL sunt disponibile
în comenzi speciale. Panourile cu faœa exteriorã în culori închise (din paletarul RAL standard, 3013 ÿi 5005)
8
30"Ý3
LL, HL
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 30l3, 5005,
60ll, 7035
90l0, 9002
vezI hola
l
>24
lll8
l2.0
ll00
0.50
0.50
30$Ý3
poíIslIreh
mIh. l5
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
0ecíara¦Ie Ra¦Iohaíä de
CohíormIlale 0l al2005
A¿remehl lehhIc
AI-l5-4303l2005
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
RL, HL, PL
90l0, 9002, l0l5,
30l3, 5005, 7035
l2.3
vezI hola
l
L cu íâ,II
L 60
RR0
l6.0
l060
l000
0.50
0.55
l00
l2.l ll.2 ll.5
0.35 0.25 0.43
>24
90l0, 9002
l00
0.35
L 30
RR0
R cu caheíurI
P îh reíIeí
H cu mIcroproíIía¦II
L cu íâ,II
H cu mIcroproíIía¦II
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
0ecíara¦Ie Ra¦Iohaíä de
CohíormIlale 0l al2005
A¿remehl lehhIc
AI-l5-4303l2005
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
l8.5 l8.5 l8.5
poíIslIreh
mIh. l5
l40 200 80
l3.0
0.l8
mIez
dehsIlale
[I¿lm
3
]
¿rosIme
[mm]
¿reulale
[I¿lm
2
]
coeíIcIehl L
0
[wlm
2
I]
pehlru
0
= 0.037 wlmI
(lemp. l0ºC)
rezIsleh¦ä
ía íoc
¿rad de
propa¿are a íocuíuI
Izoíare acuslIcä
specIíIcä
íuh¿Ime maxImä [m]
íä¦Ime lolaíä [mm]
íä¦Ime moduí [mm]
¿rosIme ía¦ä
exlerIoarä [mm]
¿rosIme ía¦ä
IhlerIoarä [mm]
cerlIíIcale ,I
a¿remehle
lehhIce
lIp proíIíare ía¦ä
exlerIoarä
lIp proíIíare ía¦ä
IhlerIoarä
posIbIíIlä¦I de
combIhare
a lIpurIíor de proíIíare
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a exlerIoarä
RAL
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a IhlerIoarä
RAL
aíle cuíorI
L cu íâ,II

2UUKKIÓ30#ÓCUÓMIEZÓDINÓPOLISTIRENÓECOLOGIC
1. Profilãrile feœelor exterioare au raze mari de curburã, fiind garantatã astfel
menœinerea calitãœilor de protecœie ale stratului de acoperire.
2. Profilarea feœelor exterioare asigurã planeitatea faœadelor.
3. Profilarea specialã a miezului îmbunãtãœeÿte izolarea termicã ÿi etanÿeitatea
îmbinãrii.
4. Componenta de etanÿare cu butil eliminã posibilitatea pãtrunderii apei ÿi
umiditãœii ÿi îmbunãtãœeÿte rezistenœa la foc. Se aplicã la montaj.
5. Profilãrile speciale faciliteazã un montaj precis.
6. Miez din polistiren ecologic.
7. Micro camerele profilate special protejeazã împotriva pãtrunderii apei.
8. ”Cocoaÿã” din polistiren ecologic natural.
2UUKKIÓ0"ÓCUÓMIEZÓDINÓSPUMćÓPOLIURETANICć
1. Faœã realizatã din hârtie de ambalat (exterior).
2. Faœã realizatã din hârtie de ambalat (interior).
3. Miez rigid din spumã poliuretanicã, incombustibil, ecologic ÿi nedãunãtor
stratului de ozon.
se pot deforma datoritã acœiunii semnificative a temperaturii, mult mai mare decât în cazul culorilor
deschise. Pentru a putea preveni aceste deformaœii este recomandat sã se foloseascã panouri
termoizolante SPC S, ale cãror lungimi sunt determinate ÿi pe baza unor calcule în care se œine seama
de încãrcãrile datorate efectelor temperaturii.
3
alte culori în conformitate cu sistemul RAL sunt disponibile în comandã specialã.
9
I lrapezoIdaí
30#Ý3
IL
90l0, 9002, 9006,
l0l5, 30l3, 5005,
60ll, 7035
vezI hola
3
90l0, 9002
l40ll00
l2.2 l2.9
0.35
L l20
RR0
l059
l000
0.50
0.50
l90ll50
0.24
>25
l8.5
2
dehsIlale
[I¿lm
3
]
¿rosIme
[mm]
¿reulale
[I¿lm
2
]
vaíoare L
0

[wlm
2
I]
lIp
dehumIrI
íuh¿Ime
maxImä [m]
íä¦Ime
[mm]
rezIsleh¦ä
ía compresIe
[HPa]
aleslale,
cerlIíIcärI
ía¦ä
exlerIoarä
ía¦ä
IhlerIoarä
0"
P8
4.5
CerlIíIcal SahIlar
Ro. 8-458l94
hârlIe
>40
990
l.8l
spumä poíIurelahIcä rI¿Idä
60
poíIslIreh
mIh. l5
CerlIíIcal de CaíIlale
IS0 900l:2000
0ecíara¦Ie Ra¦Iohaíä de
CohíormIlale 0l al2005
A¿remehl lehhIc
AI-l5-4303l2005
CerlIíIcal SahIlar
IIl8l099ll0ll98
P8
6
P8
8
P8
l0
80 l00
2.40 3.l9 3.98
> 0.l5
0.5l 0.39 0.30 0.24
3.0
hârlIe
45
PahourI lermoIzoíahle pehlru pere¦I ,I acoperI,urI
L cu íâ,II

0ANOUÓFONOABSORBANT
l0
¿reulale
[I¿lm
2
]
malerIaí absorbahl
îhäí¦Ime moduíarä
[mm]
¿rosIme perele írohlaí
[mm]
íuh¿Ime maxImä
[mm]
malerIaí
¿rosIme pahou
[mm]
lIp pahou
l40
o¦eí
30.4
5.0
l.0 (períoral)
405
0L
R
=30 d8 - cíass 83
R
w
(C;C
lr
)=35 d8 ( -l,-6)
R8C-0l
0ROFILEÓDINÓTABLćÓPENTRUÓĀNCHIDERIÓ
Lungime standard: 3000 mm
Material: tablã zincatã prevopsitã
Strat de protecœie: poliester
Protecœii suplimentare: folie
Notã: existã posibilitatea realizãrii unor profile cu lungimi
de pânã la 6000 mm.
¿rosIme perele poslerIor
[mm]
l.0 (heperíoral)
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a exlerIoarä RAL
dIspohIbIíe cohíorm paíelaruíuI RAL
cuíorI slahdard pehlru
ía¦a IhlerIoarä RAL
dIspohIbIíe cohíorm paíelaruíuI RAL
valä mIheraíä: dehsIlale l00 I¿lm
3
,
¿rosIme 50 mm
0L =ll d8 - cíass A4
R8C-03 R8C-05 R8C-06
l25 l25 l40
aíumIhIu
l.2ll.5 (períoral)
l.2ll.5 (heperíoral)
29.l l5.6ll8.2 l5.3ll7.5
"ENZIÓDEÓETANĉARE
• benzi de etanÿare pentru panourile termoizolante Ruukki
%LEMENTEÓDEÓFIXARE
Ÿuruburi autofilentante
• Pentru construcœii realizate din profile de oœel laminat la cald
(grosimi de 3-12 mm)
• Pentru construcœii realizate din profile de oœel îndoit la rece
(grosimi 1.5-5 mm)
Atenœie: ÿuruburile sunt disponibile în variantã galvanizatã sau
vopsite în culoare albã.
La comandã specialã se pot furniza capace pentru dispozitivele
de fixare ÿi ÿuruburi în culoarea feœei exterioare a panoului.
!LTEÓACCESORII
• unelte pentru montarea panourilor termoizolante Ruukki
• coliere de etanÿare pentru strãpungeri ale firelor electrice prin
panourile termoizolante Ruukki
• panouri translucide
• mufe, cãptuÿeli, etc. pentru panourile termoizolante Ruukki SPE
vaíoarea homIhaíä a coeíI-
cIehluíuI de íoho-absorb¦Ie
cohíorm LR l793-l:l997
vaíoarea homIhaíä a coeíIcIeh-
luíuI de absorb¦Ie a suheluíuI
cohíorm LR l793-2:l997
vaíoarea homIhaíä a coeíIcIeh-
luíuI Izoía¦IeI acuslIce cohíorm
LR IS0 7l7-l:l997
2
E
Z
I
S
T
E
N
Ċ
A
Ó
L
A
Ó
C
O
R
O
Z
I
U
N
E
P
e

b
a
z
a

c
e
r
c
e
t
ã
r
i
l
o
r

e
f
e
c
t
u
a
t
e

d
e

c
ã
t
r
e

I
n
s
t
i
t
u
t
u
l

I
T
B
,

p
o
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e
a

u
t
i
l
i
z
ã
r
i
i

p
a
n
o
u
r
i
l
o
r

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

R
u
u
k
k
i

c
u

s
i
s
t
e
m

d
e

p
r
o
t
e
c
œ
i
e

o
r
g
a
n
i
c

a

f
e
œ
e
l
o
r

e
s
t
e

c
o
n

r
m
a
t
ã

î
n

u
r
m
ã
t
o
a
r
e
l
e

m
e
d
i
i
:
S
i
s
t
e
m
u
l

d
e

p
r
o
t
e
c
œ
i
e

p
o
l
i
e
s
t
e
r

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

2
5

m
i
c
r
o
n
i
,

B
,
L
,
U

m
e
d
i
u

î
n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
œ
ã

c
u

P
N
-
7
1
/
H
-
0
4
6
5
1

s
a
u

C
1

p
â
n
ã

l
a

C
3

c
o
n
f
o
r
m

P
N
-
E
N

I
S
O

1
2
9
4
4
-
2
:
2
0
0
1
.
S
i
s
t
e
m
u
l

P
V
D
F

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

2
5

m
i
c
r
o
n
i
,

B
,
L
,
U

m
e
d
i
u

î
n
c
o
n
c
o
r
d
a
n
œ
ã

c
u

P
N
-
7
1
/
H
-
0
4
6
5
1

s
a
u

C
1

p
â
n
ã

l
a

C
3

c
o
n
f
o
r
m
P
N
-
E
N

I
S
O

1
2
9
4
4
-
2
:
2
0
0
1
.
S
i
s
t
e
m
u
l

P
l
a
s
t
i
s
o
l

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

2
0
0

m
i
c
r
o
n
i
,

B
,
L
,
U

m
e
d
i
u

î
n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
œ
ã

c
u

P
N
-
7
1
/
H
-
0
4
6
5
1

s
a
u

C
1

p
â
n
ã

l
a

C
3

c
o
n
f
o
r
m
P
N
-
E
N

I
S
O

1
2
9
4
4
-
2
:
2
0
0
1
.
S
i
s
t
e
m
u
l

f
o
l
i
e

P
V
C

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

1
2
0

m
i
c
r
o
n
i
,

B
,
L
,
U

m
e
d
i
u
î
n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
œ
ã

c
u

P
N
-
7
1
/
H
-
0
4
6
5
1

s
a
u

C
1

p
â
n
ã

l
a

C
3

c
o
n
f
o
r
m
P
N
-
E
N

I
S
O

1
2
9
4
4
-
2
:
2
0
0
1
.
S
i
s
t
e
m
u
l

f
o
i

d
e

t
a
b
l
ã

d
i
n

o
œ
e
l

i
n
o
x
i
d
a
b
i
l

c
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

0
.
5
5

s
a
u

0
.
6
0

m
m
,

B
,
L
,
U
,
C

m
e
d
i
u

î
n

c
o
n
c
o
r
d
a
n
œ
ã

c
u

P
N
-
7
1
/
H
-
0
4
6
5
1

s
a
u

C
1

p
â
n
ã

l
a

C
4

c
o
n
f
o
r
m

P
N
-
E
N

I
S
O

1
2
9
4
4
-
2
:
2
0
0
1
.
E
M
E
Ó
D
E
Ó
P
R
O
T
E
C
Ċ
I
E
Ó
u
r
i
l
e

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

s
u
n
t

a
l
c
ã
t
u
i
t
e

d
i
n
t
r
-
u
n

m
i
e
z

i
z
o
l
a
t
o
r

(
s
p
u
m
ã

r
e
t
a
n
i
c
ã

r
i
g
i
d
ã
,

i
n
c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
ã
,

f
ã
r
ã

H
C
F
C
,

v
a
t
ã

m
i
n
e
r
a
l
ã

c
u

o

f
o
a
r
t
e

r
e
z
i
s
t
e
n
œ
ã

l
a

f
o
c
,

s
a
u

p
o
l
i
s
t
i
r
e
n
)

ÿ
i

d
o
u
ã

f
o
i

d
e

t
a
b
l
ã

p
l
a
n
ã

a
n
i
z
a
t
e

p
e

a
m
b
e
l
e

f
e
œ
e

l
a

p
a
r
a
m
e
t
r
i
i

c
o
r
e
s
p
u
n
z
ã
t
o
r
i

o
œ
e
l
u
l
u
i

S
2
8
0
G
D

+

c
o
n
f
o
r
m


P
N
-
E
N

1
0
1
4
7
:
2
0
0
3

c
u

s
t
r
a
t

d
e

a
c
o
p
e
r
i
r
e

o
r
g
a
n
i
c
.

T
a
b
l
a

p
l
a
n
ã

d
a
r
d

e
s
t
e

a
c
o
p
e
r
i
t
ã

c
u

u
n

s
t
r
a
t

d
e

p
r
o
t
e
c
œ
i
e

d
i
n

p
o
l
i
e
s
t
e
r

c
u

i
m
e
a

d
e

2
5

m
i
c
r
o
n
i
,

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l

î
n

c
u
l
o
r
i
l
e

d
i
n

p
a
l
e
t
a
r
u
l

s
t
a
n
d
a
r
d

r
u

p
a
n
o
u
r
i
l
e

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

R
u
u
k
k
i
.

T
a
b
l
a

e
s
t
e

p
r
o
t
e
j
a
t
ã

l
a

p
a
r
t
e
a

i
o
a
r
ã

c
u

u
n

s
t
r
a
t

c
e

a
s
i
g
u
r
ã

a
d
e
r
e
n
œ
a

m
i
e
z
u
l
u
i

i
z
o
l
a
t
o
r

l
a

a
c
e
a
s
t
a
.

r
u

c
o
m
e
n
z
i

s
p
e
c
i
a
l
e

s
e

p
o
t

o
f
e
r
i

p
a
n
o
u
r
i

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

r
e
a
l
i
z
a
t
e

c
u


d
e

o
œ
e
l

z
i
n
c
a
t

c
u

u
r
m
ã
t
o
a
r
e
l
e

s
i
s
t
e
m
e

d
e

p
r
o
t
e
c
œ
i
e
:
Fc
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

2
5

m
i
c
r
o
n
i
,

c
e

o
f
e
r
ã

o

e
x
c
e
l
e
n
t
ã

p
r
o
t
e
c
œ
i
e

a
n
t
i
c
o
r
o
-

ÿ
i

o

b
u
n
ã

r
e
z
i
s
t
e
n
œ
ã

l
a

f
a
c
t
o
r
i
i

m
e
c
a
n
i
c
i
;

s
i
s
t
e
m
u
l

d
e

p
r
o
t
e
c
œ
i
e

c
o
n
f
e
r
ã
n
ã

r
e
z
i
s
t
e
n
œ
ã

î
n

t
i
m
p

a

c
u
l
o
r
i
i

c
h
i
a
r

ÿ
i

l
a

t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
i

d
e

p
â
n
ã

l
a

1
2
0
°
C
.
t
i
s
o
lc
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

2
0
0

m
i
c
r
o
n
i
,

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l

î
n

c
u
l
o
a
r
e
a

a
l
b
ã

(
a
l
t
e

r
i

d
i
n

s
i
s
t
e
m
u
l

R
A
L

s
u
n
t

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
e

î
n

c
o
m
e
n
z
i

s
p
e
c
i
a
l
e
)
.

S
i
s
t
e
m
u
l

i
s
o
l

a
r
e

c
e
a

m
a
i

m
a
r
e

r
e
z
i
s
t
e
n
œ
ã

î
m
p
o
t
r
i
v
a

f
a
c
t
o
r
i
l
o
r

c
o
r
o
z
i
v
i

ÿ
i
a
n
i
c
i

ÿ
i

o
f
e
r
ã

d
e

a
s
e
m
e
n
e
a

o

f
o
a
r
t
e

b
u
n
ã

r
e
z
i
s
t
e
n
œ
ã

î
n

t
i
m
p

a

c
u
l
o
r
i
i

m
p
e
r
a
t
u
r
i

d
e

p
â
n
ã

l
a

6
0
°
C
)
.
P
V
Cc
u

g
r
o
s
i
m
e
a

d
e

1
2
0

m
i
c
r
o
n
i
,

d
i
s
p
o
n
i
b
i
l

î
n

c
u
l
o
a
r
e

a
l
b
ã
;

e
s
t
e

s
t
e
m

d
e

p
r
o
t
e
c
œ
i
e

s
p
e
c
i
a
l
,

c
u

r
i
g
i
d
i
t
a
t
e

c
r
e
s
c
u
t
ã
,


i
n
d

u
t
i
l
i
z
a
t

î
n
t
r
u
c
œ
i
i
l
e

d
i
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

a
l
i
m
e
n
t
a
r
ã

s
a
u

l
a

c
a
m
e
r
e
l
e

f
r
i
g
o
r
i

c
e
.

F
o
l
i
a

n
u

s
e

p
ã
t
e
a
z
a
,

s
e

s
p
a
l
ã

u
ÿ
o
r

ÿ
i

e
s
t
e

r
e
z
i
s
t
e
n
t
ã

l
a

a
c
œ
i
u
n
e
a

s
o
l
u
œ
i
i
l
o
r

r
u

s
p
ã
l
a
t

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
.

r
u

c
o
m
e
n
z
i

s
p
e
c
i
a
l
e

s
e

p
o
t

o
f
e
r
i

ÿ
i

p
a
n
o
u
r
i

t
e
r
m
o
i
z
o
l
a
n
t
e

c
u

ã
t
o
r
u
l

t
i
p

d
e

f
e
œ
e

s
p
e
c
i
a
l
e
:
i
n
o
x
i
d
a
b
i
l

0
H
1
8
N
9

a
p
l
i
c
a
t

p
e

a
m
b
e
l
e

f
e
œ
e

p
e
n
t
r
u

p
a
n
o
u
r
i
l
e

R
u
u
k
k
i

ÿ
i

S
P
E
;

a
c
e
s
t
e

p
a
n
o
u
r
i

s
u
n
t

u
t
i
l
i
z
a
t
e

î
n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

f
a
r
m
a
c
e
u
t
i
c
ã

ÿ
i

s
t
r
i
a

a
l
i
m
e
n
t
a
r
ã
.
9
0
l
0
9
0
0
2

9
0
0
6
l
0
l
5
3
0
l
3
5
0
0
5
6
0
l
l
7
0
3
5
9
0
0
7
L

c
u

í
â
,
I
I
L

h
e
l
e
d
P

î
h

r
e
í
I
e
í
R

c
u

c
a
h
e
í
u
r
I
H

c
u

m
I
c
r
o
p
r
o
í
I
í
a
¦
I
I
~
l
6
R l , 5
0 , 5
l
~
2
8
~
2
8
5
2
5
2
l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful