Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP

Penilaian Bersepadu PPP

Penilaian Kompetensi PPP (Instrumen Kompetensi)

Keberhasilan PPP (Instrumen Keberhasilan)

Prestasi Guru

Kompetensi Guru (Keupayaan & Usaha Guru)

Hasil Kompetensi Guru kepada Pelanggan (Keberhasilan Kompetensi Guru)

CPD

Kerangka Konseptual

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Penilaian Kompetensi
Penilaian oleh Instrumen Kompetensi 1. Nilai Profesional Amalan -Amalan Profesional -Hubungan dengan Murid Sahsiah -Mengutama kan Pencapaian -Kepantasan Bertindak -Budaya Kerja Sepasukan -Berfokuskan Pelanggan Tugas Khas -Tugas Khas Potensi -Kepimpinan Berwawasan -Menyesuai kan Perubahan -Keinginan Menimba -Pemikiran Kreatif dan Inovatif Keilmuan & Pengetahuan -Dasar-dasar Kerajaan -Peraturan & Pekeliling -Penguasaan Kepakaran Bidang -Pentaksiran

Keberhasilan

2. Pengurusan -Aktiviti Luar Bilik Aktiviti Darjah -Aktiviti Kokurikulum 3.Sumbangan Sumbangan Profesional -Bimbingan & Motivasi -Sumbangan Perancangan PdP -Pengetahuan -Perancangan

4.Kemahiran Profesional PdP

Pelaksanaan PdP Pentaksiran PdP -Penyampaian -Penganalisisan -Penggunaan Keperluan PdP Berbeza mengikut Murid tugas profesional Sumber Pendidikan -Penilaian -Kemahiran Prestasi Murid Komunikasi -Teknik Penyoalan

DIMENSI KEMAHIRAN
Guru Akademik Perancangan -Pengetahuan -perancangan Pelaksanaan - Penyampaian - Penggunaan sumber pendidikan - Kemahiran - Komunikasi teknik penyoalan Pelaksanaan - pengurusan fail dan buku rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling - pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling - laporan sesi kaunseling / bimbingan dan dokumentasi program B&K - pengendalian sesi kaunseling / bimbingan - melaksanakan program pembangunan diri murid - pengendalian kaunseling berfokus disiplin - pengendalian kelab kaunseling & kerjaya / Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Pelaksanaan -Pengurusan latihan - penggunaan sumber dan peralatan - pengedalian sesi latihan - komunikasi berkesan sesi latihan - laporan sesi latihan dan pertandingan Pentaksiran -Penganalisisan keperluan PdP - Penilaian prestasi murid Guru Bimbingan dan kaunseling Perancangan - perancangan dan hala tuju - menyebarluaskan (outreach) perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Pentaksiran - khidmat pelanggan - pengendalian ujian psikometrik dan program pendidikan kerjaya - membantu menyelesaikan masalah& membuat keputusan - penganalisisan dan penilaian murid

Jurulatih

Perancangan -Perancangan program pembangunan dan latihan

Pentaksiran -Penganalisisan keperluan pembangunan murid -Penilaian program pembangunan dan latihan murid

Kepimpinan sekolah

Kepimpinan Instruksional -mengutamakan pencapaian - perancangan dan pembangunan pengajaran - perkongsian pengetahuan dan pengalaman - penyeliaan dan pemantauan - melaksanakan pembelajaran dan pengajaran

Pengurusan -pengurusan berfokuskan kurikulum / HEM / kokurikulum / seni / sukan / pendidikan khas / tingkatan 6 - kewangan - pembangunan fizikal - sumber manusia - maklumat

Kepimpinan Organisasi -pengurusan organisasi - proaktif dalam tindakan - bimbingan dan pementoran

Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) - penguasaan TMK dalam pengurusan

KEBERHASILAN KEPIMPINAN SEKOLAH
PENGETUA DAN GURU BESAR Kurikulum - Peperiksaan Awam - Near Miss Lulus (bilangan murid gagal satu matapelajaran) Kokurikulum -Pencapaian Sukan Dan Permainan - Pencapaian Koakademik - Pencapaian Unit Beruniform GPK Hal Ehwal Murid - Disiplin murid - Kehadiran murid - Sahsiah/Sikap dan perlakuan positif Hal Ehwal Murid -Disiplin murid - Kehadiran murid Guru -Kehadiran

GURU PENOLONG KANAN

GPK Pentadbiran & Kurikulum -Penilaian Dalaman - Peperiksaan Awam - Bilangan murid gagal satu mata pelajaran

GPK Kokurikulum -Penyertaan sukan dan permainan - penyertaan KoAkademik - penyertaan unit beruniform

GPK Petang -Kurikulum - Hal Ehwal Murid - Kokurikulum

GPK Pendidikan Khas -Kurikulum - Hal Ehwal Murid - Kokurikulum

GPK Sukan -Penyertaan Individu - Penyertaan Berpasukan - Balapan dan Padang

GPK Seni -Alat muzik - Tanpa alat muzik - Seni halus

GPK Tingkatan 6 -Peperiksaan STPM -Hal Ehwal Murid - Kokurikulum

KOMPONEN INSTRUMEN
1. 2. 3. 4. 5. Bil Penyataan dimensi, elemen dan aspek Deskripsi Kaedah penilaian Aras penilaian

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEBERHASILAN YANG SEDIA UNTUK DILAKSANAKAN

• INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI KUMPULAN GURU (PdP)
Guru Akademik Guru Bimbingan Dan Kaunseling Jurulatih

• INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI KEPIMPINAN SEKOLAH
Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan

• INSTRUMEN KEBERHASILAN
Instrumen Keberhasilan Murid Instrumen Keberhasilan Pengetua Dan Guru Besar Instrumen Keberhasilan Penolong Kanan

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful