KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

2 3.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2. mengandungi . Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.0 KERTAS 2.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. Sekiranya tidak. rujukan dan lampiran.5 cm daripada jidai bawah 2. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru.5 cm daripada jidai atas 2. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5.1 3.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. iv. ii. 210 mm x 297 mm.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan. 2.1 2. iii.5 cm daripada jidai kanan 4.

tetapi tidak ditaip sebagai (1). Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. ii. 3. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. 4 ……. 5. Nota: Sebelum dijilid. iv ……. iii. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.3. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. 3. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). ii. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i).4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk.5 cm daripada birai kanan.5 cm daripada birai bawah dan 2. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. tanpa hiasan. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i. iii.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. .0 PENJILIDAN 5. 2. 4.5 Nombor Halaman : i.

0 cm daripada birai bawah. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas. Sila lihat contoh di Lampiran A.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya.3 Warna : 6.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5. 6. 5.0 cm . Warna kulit adalah Merah Tua (maroon).1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5.5.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5.0 cm IPG-KBA MOHD.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5.

0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. 8. 8. 8. kumpulan sasaran (sampel).2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya. carta atau gambar. Abstrak mestilah ringkas.1 8. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. Sila lihat contoh pada Lampiran C. instrumen penyelidikan. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian. Sila lihat contoh pada Lampiran E. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas.7. Sila lihat contoh pada Lampiran B. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam . Sila lihat contoh pada Lampiran D. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. 8.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. 8.

fotograf. Sila lihat contoh pada . Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. 8. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. b. Sila lihat contoh pada jadual. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. soal-selidik. carta dan peta.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Sila lihat contoh pada Lampiran I.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. Lampiran K. 8. lukisan. Sila lihat contoh pada Lampiran J. Laporan lampiran. 8.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini.dijalankan. peta. Lampiran H. graf. 8. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan.

0 4.0 PENDAHULUAN 1. menulis perenggan yang panjang.0 9.2 1.0 6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN .0 7.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan. 1.3 2. jika perlu. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan. b. c.1 2.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5.11 Teks a.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.0 8.8.0 10. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.1 1.

1 1. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini.3 2. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .0 4.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.Tajuk Alternatif 1.0 6.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja.0 10.0 PENDAHULUAN 1.0 7. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.0 8.12 Sistem Rujukan 8.1 2.2 1.0 9.12.

A. Kemahiran pemetaan topografi. Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. 1998. Garmon.12. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. 1990). 2005). (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. (1982). Sydney: Hodder Headline. 2. 1982. seperti dinyatakan dalam Lim. 2006). Goon & Koh. (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). 1990). Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. Francis. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. (b) Jurnal Lindsay. W. G. .(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. 175-199. (1995).] Review of Educational Research. 1995. seperti dinyatakan dalam Lim. 8. Mengikut Man (1982.

Utusan Malaysia. S. Krishnan a/l Thambipillay.d. L.gvu.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. Tesis tidak diterbitkan.gatech. (n.(c) Surat khabar Ball. Kuala Lumpur. Diperoleh Mac 30. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. (1986. tulis Taufik Intelek Sdn. Ali b.gatech. Merdeka. 2004 dari http://www. Dunia politik. C.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. 2007 dari http://www. Malaysia. Bhd. Bhd. (e) Media elektronik Fatimah Buang. .). 15. Diperoleh Jan 15. (2005). Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Tasha Publications.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. hlm.12. Komputer dan saya. (2003). Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. (1980). February 27).gvu. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. A. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. Mohd. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. Tiada hadiah bagi HSC. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. Politik dan saya. Lim. Bakar. B. (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. (2006). (2006).

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan.9. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful