KEPENTINGAN BINA INSAN GURU

• • • • • • • • • • • •

Dapat membina semangat guru dalam menjalani kesusahan hidup. Berdikari dalam melakukan pelbagai aktiviti. Memupuk semangat kerjasama dalam setiap kumpulan. Tolong-menolong antara guru pelatih dalam menjalani kehidupan. Dapat mengetahui tahap kemampuan guru dalam melakukan aktiviti di pelbagai bidang. Memperbaiki kelemahan guru di setiap aspek. Mengajar guru tentang erti penat dan kesabaran. Menjadikan guru bertambah tabah dalam manghadapi dugaan atau apa jua kemungkinan. Mengajar guru supaya hormat dan mematuhi arahan terutamanya arahan ketua kumpulan. Membiasakan diri guru berdepan dengan segala kekurangan. Memnjadikan guru lebih fleksibel dengan persekitaran. Meningkatkan tahap pemikiran guru kepada tahap yang lebih cerdas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful