BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) -

Pengenalan; Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. Ciri-ciri Profesion; Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. Pakar dalam bidang pekerjaan . Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. Mementingkan mutu perkhidmatan. Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. Mematuhi kod etika profesion Konsep Profesional; -

2)

3)

Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

5)

Guru Profesional; Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. Guru adalah pakar dalam pendidikan. Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional; 6) Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Autonomi guru adalah terhad. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998);

berpersonaliti sihat dan serba boleh. Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah. Bermoral Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran Prihatin terhadap murid dan ibubapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. Mempertahankan martabat profesionnya. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.1998) . Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO . Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.7) 8) Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Berilmu Patuh dengan Kod Etika.2002). Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.

masyarakat atau negara Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. 3) Akauntabiliti Guru. nilai moral yang baik / buruk masyarakat menganalisis. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar bersikap adil terhadap pelajar merahsiakan maklumat ikhtisas membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran menunjukkan cara berpakaian. weakness. Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.10) - Pembimbing kepada murid Refleksi Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. akauntabiliti guru sebagai. Konsep Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu Tanggungjawab kepada profesion perguruan Leslie Kaplan & William Owings (2001). . Berusaha menunaikan tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. Pada pendapat anda. opportunity. Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. akhlak dan maruah.Konsep Etika 2) sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. bertanggungjawab Menghormati masyarakat tempat berkhidmat Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. menilai. pertuturan dan tingkah laku memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. guru perlu menjaga kod etika demi status. institusi pendidikan dengan masyarakat. Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.

Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik Refleksi Kendiri Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. Akauntabiliti terhadap profesion Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik .kesempurnaan Nillsen 2004. bermaksud keikhlasan dan kejujuran Institut Integriti Malaysia. Pengurusan bilik darjah Memotivasikan pelajar Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. 4) 5) Integriti Guru Integriti bermaksud wholeness atau completeness.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Bersikap adil dengan setiap murid. Membentuk soalan penilaian. mempunyai kesantunan. Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Kemahiran interpersonal. Membantu rakan sejawat Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.

Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : . pemikiran. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.Berniaga di sekolah .Perasaan.Definisi .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .0 ISU KEPEDULIAN GURU . . perwakilan komposit perasaan.Penampilan guru . .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Guru dikawal oleh etika perguruan. 2. Fokus Etika Guru : .Kesantunan merujuk kepada tatacara.Kerjaya sambilan .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Pengurusan masa .0 ISU KESANTUNAN GURU .Kesantunan guru .Gabungan perasaan.Memonopoli sidang perbualan . . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Kawalan suara .Pengurusan kewangan 1.Cakap banyak .Ikut norma budaya setempat.Kerjaya sambilan .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan . . bukan tatacara kita sahaja.Kepedulian guru . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.

Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Peringkat cekap .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.Menjadi teladan profesionalisme . .Peringkat mahir .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Peringkat novis lanjutan . tak kreatif dan imaginative . .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Memahami fakta.Terbaik dalam bidang .Dikatakan pasif. . . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . Guru Mahir .Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah . .Peringkat Keprihatinan Diri ..Peringkat novis .Apakah pelajar suka saya? .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Ada kecekapan pada tahap minimum .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya. konsep dan perkara asas pengajaran .

Menampilkan watak terpuji.Kaya ilmu . Prinsip Guru Cekap : Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap Guru mengajar murid belajar : mengajar. Guru Mahir Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. berwawasan . yakin dan sabar Ciri mengajar – gaya tersendiri. berimej. bermotivasi Ciri intelektual – suka membaca.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Morality yang teguh . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif bersungguh-sungguh Ciri guru berkesan : .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . memartabatkan profesionnya .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa . Guru Cekap Menjadi guru cekap : Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) 2) 3) Ciri peribadi – bermatlamat. peribadi mulia.Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Professional dengan PNP di sekolah .Mempamer kekuatan teori . kepakaran.Profesional . mempunyai mental-life yang segar.Bertindak atas landasan etika kerja .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. berpesonaliti sihat dan serba boleh.Taat setia terhadap perkhidmatannya. fikiran positif. bebas berpendirian .

proaktif. Guru Berintelek Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara . bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. Potensi : Berwawasan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi. pengetahuan. dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa suasana pembelajaran yang lebih dinamik aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.- Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. responsive. Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketrampilan Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar ‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk PNP Bijak mengurus masa. Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.

Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. Fokus isu : . berfikir.Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Kurang mahir urus aktiviti sukan . Pembimbing Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Kurang teori dan amalan latihan . membuat penyelidikan & mencari idea baru. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) · · · · · · · · · 2) 3) Peranan Guru Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pembimbing Pengamal Reflektif Penyelidik Agen Sosial Agen Perubahan Pengganti Ibu Bapa Pembentuk Tingkah Laku Pengurus Pembelajaran Pengamal Ilmu dan Kemahiran Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Kurang mahir urus Koku .- Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.

kemahiran dan nilai kepada murid. Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. 4) 5) 6) 7) 8) 9) - Pengamal Reflektif Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. soal selidik. toleransi dalam kalangan pelajar. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid Mengawal sikap penyayang Bersikap proaktif Bersedia menghadapi perubahan Pengganti Ibu BapA Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. sosioemosi & kesihatan. Pembentuk Tingkah Laku Guru menyampaikan nilai moral. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. Meningkatkan tahap profesional guru. kerajinan. Penyelidik Dapat meningkatkan kualiti P&P. Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. Memupuk nilai persahabatan. Menambahbaik aktiviti P&P. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. prejudis atau diskriminasi. nilai agama. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. Guru hendak peka dengan emosi. Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. 10) Pengurus Pembelajaran Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. persahabatan. Agen Sosial Guru agen sosialisasi. Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. kerjasama. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. pemerhatian & temubual. . Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. ketekunan. toleransi dan kesabaran).- Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes.

berdaya tahan.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan . Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 2) 4 bentuk jangkaan: jangkaan terhadap pelajar. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran PK2 – bertanggungjawab dlm HEM PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum Tugas Dan Tanggungjawab Guru. Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara carta organisasi (http://www.- Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.moe. berintegriti dan bersungguh-sungguh Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.g penentuan hasil pembelajaran Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah Jangkaan terhadap diri sendiri – e.my/?id=143) 4) 5) KPM didokong oleh 31 Bahagian.e. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa Jangkaan Guru.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah.gov.

Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. tindakan. Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. Pelajaran Malaysia. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. 8) Amalan Reflektif. Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas. 4) Pembelajaran Peribadi Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. penilaian terhadap tindakan. . Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. 6) Budaya Membaca. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. Membentuk budaya reflektif. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) 2) Pembelajaran Sepanjang Hayat Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan.

Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.and new human being emerges (Leo Buscaglia). . 9) Kolaborasi dan Musyawarah Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Bekerja bersama-sama secara sukarela. Perkembangan professional on-line Aktiviti Pusat Kegiatan Guru As teachers we must believe in change. we must know it is possible. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change.Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. it is ingested.Antaranya amalan refleksi melalui : Penulisan reflektif/jurnal Portfolio pengajaran Penyelidikann tindakan. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. Every single time you “teach” something to someone. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. something is done with it. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi Sebagai guru permulaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful