Taibah Binti Zubir Institut Pendidikan Guru kampus Dato’ Razali Ismail

Bersikap profesional. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. 3. 5. . 4. Bermoral teguh. Kaya ilmu. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? 1. 2.

6. ibu 8. . Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Prihatin dengan kehendak murid dan bapa. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. 9. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. 7.

11. berperibadi mulia. Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. Memastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas. berimej.10. Menampilkan watak terpuji. 12. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. . berpersonaliti sihat dan serba boleh.

13. berakhlak mulia. 14. 15. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. mempertahankan martabat profesionnya.pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). berketrampilan. . Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik.

.16. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. bebas pendirian. 17. tidak berbelah bahagi. Menunjukkan kesetiaan kepada sekolah.