Punctaj - Fişă de evaluare a manualelor şcolare

CRITERII

I. II. III.

Conformitatea manualului cu programa şcolară în vigoare – CRITERIU ELIMINATORIU Caracterul nediscriminativ al manualului - CRITERIU ELIMINATORIU Calitatea conţinutului ştiinţific al manualului Punctaj 6 2 4 2 4 2 20

Indicatori 3.1. Rigoarea, corectitudinea ştiinţifică a conţinutului manualului 3.2. Abordarea conţinutului manualului în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a elevilor 3.3. Calitatea relaţiilor logice/specifice între conţinuturile manualului 3.4. Rolul şi ponderea conceptelor noi în structura conţinuturilor manualului 3.5. Calitatea valorificării conţinuturilor declarative, explicativ-interpretative şi procedurale, în conformitate cu specificul disciplinei şcolare 3.6. Calitatea relaţiilor intra- şi interdisciplinare din conţinutul manualului PUNCTAJ TOTAL

IV.

Calitatea ilustraţiilor şi a tehnoredactării Punctaj 2 2 3 4 2 2 15

Indicatori 4.1. Adecvarea ilustraţiilor şi a tehnoredactării la conţinutul manualului 4.2. Coerenţa şi calitatea machetei manualului de a orienta învăţarea 4.3. Corectitudinea tehnoredactării 4.4. Claritatea ilustraţiilor, armonia şi realismul cromatic al întregului manual 4.5. Calitatea impactului ilustraţiilor asupra elevilor 4.6. Calitatea echilibrului text-ilustraţie PUNCTAJ TOTAL

V.

Calitatea contribuţiei manualului la organizarea şi conducerea procesului de învăţare Punctaj 3 8 3 3 4 4 4 3 3 35

Indicatori 5.1. Calitatea valorificării, în conţinutul manualului, a obiectivelor de referinţă sau a competenţelor specifice prevăzute de programa şcolară 5.2. Existenţa posibilităţilor de valorificare a unor moduri variate de instruire (individual, în grup, frontal) şi de interacţiune comunicaţională 5.3. Valorificarea achiziţiilor învăţării în contexte noi, teoretice şi practice 5.4. Calitatea valorificării demersurilor inductive/deductive/analogice implicate în învăţare, în conţinutul manualului 5.5. Calitatea aplicaţiilor propuse în manual de a solicita diferite modalităţi de rezolvare a sarcinilor (oral, în scris şi practic) 5.6. Calitatea schemelor, a rezumatelor, a tabelelor etc. de a consolida şi sistematiza achiziţiile învăţării 5.7. Existenţa diferitelor posibilităţi (modalităţi tradiţionale şi complementare de evaluare) de valorificare de către elevi a achiziţiilor de învăţare anterioare 5.8. Varietatea aplicaţiilor propuse în manual din punct de vedere al gradării nivelului de dificultate 5.9. Concordanţa dintre aplicaţiile propuse în manual şi standardele naţionale de evaluare PUNCTAJ TOTAL

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful