You are on page 1of 36

Product Catalogue Termékkatalógus Katalog proizvoda Katalog izdelkov Catalog de produse Πродуктов каталог Katalog produktů

2012

Product Catalogue Termékkatalógus Katalog proizvoda Katalog izdelkov Catalog de produse Πродуктов каталог Katalog produktů

2012

EN

Tungsram – over its 115 year anniversary.

SLO

Tungsram – 115. obletnica je že mimo.

BG

Tungsram – след 115-ата годишнина.

Tungsram brand is made of two words: TUNGSten and the German word of WolfRAM referring to the creation of the world’s first tungsten filament lamp in 1904. The History of Tungsram started in 1862 with its predecessor company founded by Bela Egger and Bernát in Vienna. Initially, the company constructed telephones and telegraphs and the profile expanded with carbon filament lamps after Edison’s notable inventions. In 1896 they formed the stock company in Budapest. This date is considered as the founding year of Tungsram. There are just few things in the world that is more than 115 years old. If a brand name remains on the top for such a long time, it’s impossible not to notice the unbelievable feature. The Tungsram brand in 2012, entered into this incredible era, proving that it is still reliable in the lighting industry and in daily life.
HU

Ime blagovne znamke Tungsram je sestavljeno iz dveh besed: TUNGSten in iz nemške besede WolfRAM, ki se nanaša na prvo žarnico na svetu z volframovo nitko iz leta 1904. Tungsram je svojo zgodovino začel pisati leta 1862 s predhodnim podjetjem, ki sta ga na Dunaju ustanovila Bela Egger in Bernát. Sprva se je podjetje ukvarjalo z izdelavo telefonov in telegrafov, po Edisonovih znamenitih izumih pa se je profil podjetja povečal zaradi žarnic z ogljikovo žarilno nitko. Leta 1896 je bila v Budimpešti ustanovljena delniška družba in to leto velja kot ustanovitveno leto Tungsrama. Na svetu obstaja zgolj nekaj stvari, ki so starejše od 115 let. Če blagovna znamka vztraja na vrhu tako dolgo, je nemogoče spregledati njeno odličnost. Znamka Tungsram je leta 2012 vstopila v neverjetno obdobje, kar dokazuje, da je še vedno vredna zaupanja, tako v industriji svetil kot v vsakdanjem življenju.
SER

Tungsram – 115 év a fényért.

Tungsram – 115. godišnjica.

A Tungsram márkanév az angol TUNGSten és a német Wolfram szavak egyesítéséből származik. A vállalat története 1862-ben a Bécsben alapított Egger Béla Bernát és társa elődvállalattal kezdődött. Eleinte telefon és távíróberendezéseket gyártottak, profiljuk Edison nevezetes találmánya után egészült ki a szénszálas izzólámpákkal. 1896-ban alakultak Budapesten részvénytársasággá, ezt a dátumot tekintjük a Tungsram alapítási évének. Kevés dolog van a világon, amelyről elmondható, hogy 115 éves. Ha egy márkanév ér meg ilyen kort, azt szinte hihetetlennek tartjuk. A Tungsram márkanév 2011-ben lépett ebbe a hihetetlen korba, bizonyítva, hogy továbbra is megbízható minőséget képvisel a fényforrás gyártásban és töretlenül számíthatunk termékeire a mindennapokban.
HR

Naziv marke Tungsram sastoji se od dve reči: TUNGSten i nemačke reči WolfRAM, koja se odnosi na proizvodnju prve sijalice sa volframovim vlaknom u svetu, 1904. godine.Istorija marke Tungsram započela je 1862. godine sa kompa-nijom-prethodnicom, koju su osnovali Bela Egger i Bernát u Beču. U početku, kompanija je proizvodila telefone i telegrafe, a nakon Edisonovih značajnih otkrića, kompanija je proširila svoj asortiman. 1896. godine stvorili su deoničarsko društvo u Budimpešti. Ova godina se smatra godinom osnivanja marke Tungsram. U svetu ne postoji mnogo stvari koje su starije od 115 godina. Kada brend opstane u vrhu toliko dugo, nemoguće je ne primetiti tu neverovatnu karakteristiku. Marka Tungsram je 2012. godine stupila u ovo posebno doba, potvrđujući i dalje svoju pouzdanost u industriji rasvete i u svakodnevnom životu.
RO

Името на марката Tungsram е съставено от две думи: английската TUNGSten и немската WolfRAM и е свързано със създаването на първата електрическа лампа с волфрамова нишка през 1904 г. Историята на Tungsram започва през 1862 г., когато Бела Егер и Бернат създават компанията предшественик във Виена. Първоначално компанията произвежда телефони и телеграфи, но разширява гамата си продукти с лампи с въглеродни нишки след бележитите изобретения на Едисон. През 1896 г. двамата създават акционерно дружество в Будапеща. Тази година се счита за годината на основаване на Tungsram. Не са много нещата на този свят, които са на повече от 115 години. Ако някоя марка остане на върха толкова дълго време, няма как да не я очаква невероятно бъдеще. Tungsram навлезе в тази удивителна ера през 2012 г., като доказа, че продължава да е синоним на надеждност в осветителната индустрия и всекидневието.
CZ

Tungsram – 115. výročí založení.

Tungsram – 115. obljetnica.

Naziv marke Tungsram sastoji se od dvije riječi: TUNGSten i njemačke riječi WolfRAM, što se odnosi na proizvodnju prve žarulje sa volframovim vlaknom u svijetu, 1904. godine. Povijest marke Tungsram započela je 1862. godine s tvrtkom-pretećom, koju su osnovali Bela Egger i Bernát u Beču. U početku, tvrtka je proizvodila telefone i telegrafe, a nakon Edisonovih značajnih izuma, tvrtka je proširila svoj asortiman. Godine 1896. formirali su dioničko društvo u Budimpešti. Ova godina se smatra godinom osnutka marke Tungsram. Ne postoji puno stvari u svijetu starijih od 115 godina. Kada neka marka opstane u samom vrhu tolike godine, apsolutno je nemoguće ne primijetiti tu nevjerojatnuosobinu. Marka Tungsram je 2012. godine stupila u ovo osobito doba, potvrđujući i dalje svoju vjerodostojnost u industriji rasvjete i u svakodnevnom životu.

Tungsram – după ani versarea a 115 ani.

Marca Tungsram este formată din două cuvnte: TUNGSten şi termenul german WolfRAM care se referă la inventarea primului bec cu filament din tungsten în 1904.Istoria Tungsram a început în 1862, compania predecesoare fiind fondată de Bela Egger şi Bernát la Viena. Iniţial, compania construia telefoane şi telegrafe, extinzându-şi apoi domeniul de activitate la becuri cu filament din carbon după invenţiile notabile ale lui Edison. În 1896, au format societatea pe acţiuni la Budapesta. Această dată e considerată ca anul fondării Tungsram. Sunt puţine lucruri în lume care sunt vechi de peste 115 ani. Dacă un nume de marcă rămâne dominant o perioadă aşa lungă de timp, este imposibil să nu observi această performanţă incredibilă. În 2012, marca Tungsram a intrat într-o epocă incredibilă, dovedind că rămâne fiabilă în industria corpurilor de iluminat şi în viaţa cotidiană.

Název značky Tungsram je složen ze dvou slov anglického TUNGSten a německého slova WolfRAM, která znamenají wolfram a odkazují na vynález první žárovky s wolframovým vláknem v roce 1904. Historie značky Tungsram se datuje do roku 1862 kdy Béla Egger založil společnost, která byla předchůdcem firmy Tungsram. Původně se firma zabývala výrobou telefonních přístrojů a telegrafů až po vynálezu žárovky T.A. Edisonem se sortiment rozšířil o žárovky. V roce 1896 společnost vybudovala sklady v Budapešti a tento datum je považován za začátek značky Tungsram. Nyní je Tungsram obchodní značkou společnosti GE Lighting. V roce 2012 značka Tungsram vstupuje do nové éry, navazující na dlouholetou historii a dokazuje, že je stále významným hráčem v oblasti osvětlení i v denním životě.

4

Time to change

Energy efficient lamps to protect our environment
5

Direct Shipment | Közvetlen szállítású termékek | Izravna doprema | Neposredno pošiljanje Direktna isporuka | Transport Direct | Директни доставки | Přímá dodávka
EN

Direct Shipment* • Najkraći put i najkraći vremenski period od proizvodnje do dopreme u vašoj zemlji • Punjenje čitavog kontejnera u svrhu maksimalne isplativosti • Doprema željene kombinacije proizvoda • Asortiman FOB (ukrcaj bez troškova) uvijek jamči niske cijene • Iskoristite naš brzorastući asortiman i konkurentne cijene…uz dopremu izravno do vaših vrata, najkraćim putem i u najkraćem vremenskom periodu
*Izravna doprema moguća je samo u Rumunjskoj, Srbiji i Bugarskoj.
SLO

At Tungsram we are pleased to bring you access to a wide range of products with direct container deliveries. Working with our Asian facilities we will deliver direct to our distribution partners in the emerging markets. What are the benefits of the Direct Delivery Process? • An extended product range with complete list of caps and colors that fit emerging market needs • Full range of „made in China” & „made in PRC” ranges that suit your needs best • The shortest route & lead time from production to delivery in your country • Full container load for maximized cost efficiency • Delivered exactly with the desired mix of products • The FOB (free on board) range offer always guarantees low prices • Take advantage of our rapidly extending range and competitive price offer... that is delivered directly to Your doors at the shortest possible route and lead time
*Direct shipment delivery is available only in Romania, Serbia and Bulgaria.
HU

Neposredno pošiljanje*

Pri Tungsramu nam je v veselje, da vam lahko omogočamo dostop do široke palete izdelkov z neposredno dostavo zabojnikov. V sodelovanju z našimi azijskimi partnerji? pošiljko dostavimo neposredno našim distribucijskim partnerjem na razvijajočih se trgih. Kakšne so prednosti procesa neposredne dostave? • Razširjena ponudba izdelkov s popolnim seznamom navojev in barv, ki ustrezajo potrebam razvijajočih se trgov • Celoten asortiment/spekter izdelkov, narejenih na Kitajskem („made in China” & „made in PRC”), ki kar najbolje zadovoljijo vaše potrebe • Najkrajši dobavni čas od proizvodnje do vaše države • Polni zabojniki za optimalno stroškovno učinkovitost • Dostava točno izbrane in želene kombinacije izdelkov • FOB (franko ladja) vedno zagotavlja nizke cene • Izkoristite našo hitro rastočo ponudbo in konkurenčne cene… Pošiljko vam dostavimo neposredno do vašega praga in to v najkrajšem možnem dobavnem času
*Neposredna dostava je možna le v Romuniji, Srbiji in Bolgariji.
SER

Közvetlen szállítású termékek*

A Tungsramnál büszkék vagyunk arra, hogy számos közvetlen szállítású terméket tudunk vásárlóinknak biztosítani. Közreműködve ázsiai gyárainkkal, egyenesen disztribúciós partnereinkhez tudunk szállítani a feltörekvő piacokon. Melyek a közvetlen szállítású termékek előnyei? • Kibővített termékpaletta, komplett listával a feltörekvő piacokat érintő szín és foglalat variációkat illetően • Teljes termékskála kínai gyártású termékekből • Legrövidebb szállítási út és átfutási idő a termelés és a disztribúció között • Teljes konténer töltés a maximalizált költséghatékonyság érdekében • Tetszőlegesen választott mix szállítása, bármilyen termékkombináció esetén • Az FOB (free on board) termékskála minden esetben olcsóbb árakat biztosít vevőink számára • Használja ki ezeket a versenyképes árakat, melyeket folyamatosan bővülő termékpalettánkkal tudunk biztosítani
*Közvetlen szállítású termékeink elérhetőek Romániában, Szerbiában és Bulgáriában.
HR

Direktna isporuka*

Marka Tungsram ima zadovoljstvo što je u mogućnosti da vam obezbedi pristup širokom asortimanu proizvoda uz direktnu isporuku. Sarađujući sa našim poslovnicama u Aziji, vršimo isporuke direktno distributivnim partnerima na novim tržištima. Koje su prednosti procedure direktne isporuke? • Prošireni asortiman proizvoda sa kompletnom listom sijaličnih grla boja koje odgovaraju potrebama novih tržišta • Celokupni opseg asortimana „proizvedeno u Kini“ i „proizvedeno u NRK“ koji na najbolji način odgovaraju vašim potrebama • Najkraći put i najkraći vremenski period od proizvodnje do isporuke u vašoj zemlji • Punjenje čitavog kontejnera u cilju maksimalne isplativosti • Isporuka željene kombinacije proizvoda • Asortiman FOB (utovar bez troškova) uvek garantuje niske cene • Iskoristite naš brzorastući asortiman i konkurentne cene... uz isporuku direktno do vaših vrata, najkraćim putem i u najkraćem vremenskom roku
*Direktna isporuka dostupna je samo u Rumuniji, Srbiji i Bugarskoj.

Izravna doprema*

Marka Tungsram ima zadovoljstvo osigurati vam pristup širokom asortimanu proizvoda uz direktnu dopremu kontejnera. Surađujući s našim podružnicama u Aziji, obavljamo dopreme izravno distribucijskim partnerima na novim tržištima. Koje su prednosti procedure izravne dopreme? • Prošireni asortiman proizvoda s potpunom listom grla i boja koje odgovaraju potrebama novih tržišta • Potpuni opseg asortimana „proizvedeno u Kini“ i „proizvedeno u NRK“ koji na najbolji način odgovaraju vašim potrebama 6

RO

Transport Direct* • Пълна гама „произведени в Китай” и „произведени в КНР” продукти, които да задоволят всичките ви нужди • Най-кратък път и време на изпълнение от момента на производство до доставката във вашата страна • Използване на целия обем на контейнерите за максимална ефективност на разходите • Винаги точно предоставяне на желаната комбинация от продукти • Гама продукти без марка на компанията, които гарантират винаги ниски цени • Възползвайте се от нашата непрекъснато разширяваща се гама от продукти на конкуренти цени, които ще доставим директно до входната ви врата по възможно най-краткия път и за найкратко време на изпълнение
*Директни доставки се предлагат единствено в Румъния, Сърбия и България.
CZ

La Tungsram, avem plăcerea de a vă facilita accesul la o gamă largă de produse cu livrare directă. Lucrând împreună cu unităţile noastre din Asia, vom livra direct partenerilor noştri de distribuţie în pieţele emergente. Care sunt beneficiile Procesului de Livrare Directă? • O gamă extinsă de produse cu o listă completă de socluri şi culori care să corespundă nevoilor pieţei emergente • O gamă completă de serii „fabricat în China” şi „fabricat în RPC” care corespund cel mai bine nevoilor dvs • Cel mai scurt drum şi cel mai mic timp de executare şi livrare în ţara dvs • Container complet pentru o eficienţă maximă a costurilor • Livrat exact cu amestecul dorit de produse • Oferta gamei FOB (franco la bord) garantează întotdeauna preţuri reduse • Profitaţi de gama noastră aflată în expan-siune rapidă şi de oferta noastră de preţuri competitivă... care este livrată direct la uşa dvs. pe cea mai scurtă rută posibilă şi în cel mai scurt timp de execuţie şi livrare
*Livrarea directă este disponibilă doar în România, Serbia şi Bulgaria.

Přímá dodávka*

V rámci Tungsram značky můžeme nabídnout přístup k široké řadě produktů s přímou kontejnerovou dodávkou. Ve spolupráci s asijskou továrnou doručíme zboží našim partnerům přímo do jejich skladu. Jaké jsou výhody přímých dodávek? • Širší produktová řada s kompletním seznamem patic a typů vyhovujících jednotlivým trhům • Plná řada „made in China” & „made in PRC” • Kratší cesta od distribuce a dřívější dodací termín • Kontejnerová dodávka pro maximální efektivnost • Mix produktů sestaven přesně dle požadavků • FOB (free on board) s garantovsnými nízkými cenamo • Získejte výhodně produkty z naší široké řady za velmi konkurenční ceny s nejrychlejším možným dodáním přímo.
*Přímá dodávka je možná aktuálně pouze do Rumunska, Srbska a Bulharska.

BG

Директни доставки*

За нас в Tungsram е удоволствие да ви осигурим достъп до широка гама продукти с директни доставки на контейнери. Съоръженията ни в Азия ни позволяват да доставяме директно на дистрибуторите ни в нововъзникващите пазари. Какви са ползите от процеса на директна доставка? • По-голяма гама продукти с всички видове цокли и цветове, от които се нуждаят нововъзникващите пазари

7 7

Legend
W V
Watts • Wattitás • Vati (W) • Watt • Snaga (W) • Wați • Вата • Watt Watts

Volts• Feszültség (Volt) • Volti (V) • Volt • Napon (V) • Tensiune (Volți) • Волта • Volt Volts

Cap • Foglalat • Grlo • Vznožek • Podnožje • Dulie • Цокъл • Patice Cap
Luminous Flux (lumen) / Candela (cd) • Fényáram: Lumen/Candela • Svjetlosni tok (lm) / Kandela (cd) • Svetlobni tok (lm) / Kandela (cd) • Svetlosni fluks (cd) (cd) • Flux luminos : Lumen / Candela • Светлинен поток(lm)/Интензитет(cd) Luminous Flux (lumen)/Kandela (lumen) / Candela • Světelný tok (Lumen/Candela) Correlated Colour Temperature (K) •(K) Színhőmérséklet • Korelirana temperatura bijelog svjetla, CCT (K) • Temperatura barve Correlated Colour Temperature • Temperatura boje svetlosti • Temperatura de culoare • Цветна температура • Teplota chromatičnosti (K) Colour Rendering Index • Színvisszaadás • Indeks odziva boje (CRI) • Indeks barvnega videza (CRI) • Indeks odziva boje Colour Rendering Index • Indice de redare a culorilor • Индекс на цветопредаване • Index podání barev Operating Position • Működési Pozíció • Radni položaj izvora svjetla • Delovni položaj žarnice • Radni položaj • Poziția de operare Operating position • Работна позиция • Pozice

lm/cd

CCT
Ra

O t(h) t t
(h) (Vertical)

Life • Élettartam • Životni vijek (h) • življenska doba • Vek trajanja • Durata de viață • Живот • Životnost Life Vertical (h) • Vízszintes égetési élettartam (h) • Životni vijek izvora u vertikalnom položaju (h) • Življenjska doba žarnice v vertikalnem Life vertical (h) položaju • Vek trajanja - vertikalni položaj (h) • Viața de ardere pe verticală (h) • Живот във вертикална позиция • Životnost vertikální pozice (h) Life horizontal (h) • Függőleges égetési élettartam (h) • Životni vijek izvora u horizontalnom položaju (h) • Življenjska doba žarnice Life horizontal položaju (h) v horizontalnem • Vek trajanja - horizontalni položaj (h) • Viața de ardere pe orizontală (h) • Живот в хоризонтална позиция • Životnost horizontální pozice (h) Max. Length (mm) • Hosszúság (mm) • Najveća dužina • Maksimalna dolžina (mm) • Max. ukupna dužina (mm) • Lungime (mm) Max.Overall Overall Length (mm) • Максимална дължина (mm) • Max. Délka (mm)

Life (h)

(h) (Horizontal)

L max.

Ø
EEC
o

Diameter (mm) Diameter (mm) • Átmérő (mm) • Promjer (mm) • Premer (mm) • Prečnik (mm) • Diametru (mm) • Диаметър (mm) • Průměr (mm)

Energy Efficiency Class • Energiaosztály • Razred energetske efikasnosti • Energijski razred • Klasa energetske efikasnosti Energy Efficiency Class • Clasa de eficiență energetică • Клас на енергийна ефективност • Energetická třída Beam Angle • Sugárzási szög • Kut emisije svjetla • Izsevalni kot • Ugao osvetljenosti • Unghi de radiație BeamSpread Spread Angle (°) • Ъгъл на излъчване • Úhel vyzařování Product Code (Stock Keeping Unit) • Termékkód • Oznaka proizvoda (SKU) • Koda izdelka • Šifra proizvoda • Cod de produs (SKU) Product Code (Stock Keeping Unit) • Продуктов код • Kód produktu

SKU D QTY

Description • Termékleírás • Opis • Opis • Opis • Descrierea produsului • Описание • Popis

Description

Pack • Csomagolás mennyiség • Paket količina • Paket količina • Pakovanje količinu • Pachetul cantitate PackQuantity Quantity • Πакет количество • Množství v balení

8

Content
LED solutions • LED megoldások LED rješenja • Rešitve LED LED rešenja • Soluţii LED Светлодиодни решения • LED řešení

10

Compact Fluorescent Lamps • Kompakt Fénycsövek Kompaktne fluorescentne žarulje • Kompaktne fluorescenčne sijalke Kompaktne fluorescentne sijalice • Becuri fluorescente compacte Компактни флуоресцентни лампи • Kompaktní zářivky

14

Halogen lamps • Halogén lámpák Halogene žarulje • Halogenske žarnice Halogene sijalice • Becuri cu halogen Халогенни лампи • Halogenové zdroje

18

Linear Fluorescent Lamps • Fénycsövek Linearne fluorescentne žarulje • Linearne fluorescentne sijalke Linearne fluorescentne sijalice • Tuburi fluorescente liniare (neon) Тръбни флуоресцентни лампи • Lineární zářivky

22

High Intensity Discharge lamps • Nagynyomású kisülőlámpák Žarulje na izboj • Visokotlačne sijalke na razelektrenje Sijalice sa pražnjenjem • Becuri cu descărcare de intensitate înaltă Газоразрядни лампи с високо налягане • Výbojky

26

Incandescent lamps • Izzószálas lámpák Žarulje sa žarnom niti • Žarnice z žarilno nitko Sijalice sa užarenom niti • Becurile incandescente Лампи с нажежаеми жички • Klasické žárovky

30 9

LED solutions | LED megoldások | LED rješenja | Rešitve LED LED rešenja | Soluţii LED | Светлодиодни решения | LED řešení
EN

LED solutions

SLO

Rešitve LED

Tungsram offers a wide range of LED retrofit lamps with the aesthetic and practical benefits of conventional lamps, as well as being very economical and environmentally friendly. These lamps are mercury free, use far less energy than halogen or incandescent, and last longer.They can be used everywhere, from general lighting to mood lighting and spotlighting. Their big advantage is that, with the same lamp caps that are found on conventional lamps they are a simple, like-for-like, replacement for old technology. There is no need to change fittings - just the lamps. Benefits: • Energy saving on a new level – consumes up to 90% less energy than incandescent lamps • Instant light • Long life – up to 25.000 hours • 100% retrofit • Robust design, vibration resistant • No mercury
HU

GE ponuja širok spekter LED retrofit oz. retro LED sijalk. Imajo tako estetske kot praktične prednosti običajnih žarnic in so poleg tega še zelo varčne ter okolju prijazne. Te sijalke ne vsebujejo živega srebra, porabijo veliko manj energije kot halogenske ali običajne žarnice z žarilno nitko in trajajo dlje. Uporabljamo jih lahko povsod, od običajne splošne razsvetljave do „mood” razsvetljave (razsvetljava glede na razpoloženje) in „spot” razsvetljave (razsvetljava s snopi svetlobe). Njihova velika prednost so enaki navoji, kot jih najdemo pri običajnih žarnicah, zato lahko staro tehnologijo enostavno zamenjamo. Okovov torej ni potrebno zamenjati, zamenjati je potrebno le sijalke. Prednosti: • Varčevanje z energijo na novi ravni – porabi do 90 % manj energije kot žarnica z žarilno nitko • Takojšnja polna svetilnost • Dolga življenjska doba – do 25.000 ur • 100 % »retrofit« (se prilega običajnim okovom) • Vzdržljiv dizajn • Odporna na vibracije, brez živega srebra
SER

LED megoldások

A Tungsram a LED retrofit lámpák széles skáláját kínálja, melyek esztétikus, környezetbarát és hatékony helyettesítői lehetnek a klasszikus izzólámpáknak. A Tungsram LED lámpák foszfor felhasználása nélkül készülnek, lényegesen kevesebb energiát használnak, mint halogén vagy izzószálas elődeik és élettartamuk is jelentősen hosszabb. Forradalmi termékeink használhatóak általános világításra, hangulatvilágításra, illetve olyan alkalmazási területeken, ahol irányított fényre van szükség. LED megoldásaink legnagyobb előnye, hogy a foglalatok lecserélése nélkül használhatók a régi fényforrások helyén, így a leghatékonyabb kiváltói a korábbi technológiának. Előnyök: • Energiahatékonyság egy magasabb szinten: 90%-al kevesebb energiafelhasználás, mint a hagyományos, izzószálas lámpák esetében • Azonnali felkapcsolás • Kivételesen hosszú élettartam: egyes típusoknál elérheti akár a 25.000 órát • 100% retrofit – minden lámpafoglalatban használható • Strapabíró felépítés, rezgésálló kivitel • Foszformentes gyártás
HR

LED rešenja

Kompanija Tungsram nudi široki asortiman LED retrofit sijalica uz estetske i praktične prednosti u odnosu na konvencionalne sijalice, jer su veoma ekonomične i čuvaju životnu sredinu. Ove sijalice ne sadrže živu, troše daleko manje energije od halogenih ili sijalica sa užarenom niti i traju duže. Mogu se koristiti gde god je to potrebno, od opšteg osvetljenja do ambijentalnog osvetljenja i reflektora. Velika prednost je što, uz ista sijalična grla koja se nalaze i na konvencionalnim sijalicama, predstavljaju jednostavnu, direktnu zamenu za staru tehnologiju. Nema potrebe menjati svetiljke – menjaju se samo sijalice. Prednosti: • Ušteda energije na novom nivou – troši do 90 % manje energije od sijalica sa užarenom niti • Trenutno osvetljenje • Dug vek trajanja – do 25.000 sati • 100 % retrofit • Robustan tehnički dizajn • Otporne na vibracije, bez žive
RO

LED rješenja

Soluţii LED

Tvrtka GE pruža širok asortiman LED retrofit žarulja, uz estetske i praktične prednosti u odnosu na konvencionalne žarulje, s obzirom na to da su veoma ekonomične i da čuvaju okoliš. Ove žarulje ne sadrže živu, troše daleko manje energije od halogenih žarulja ili žarulja s užarenom niti te traju znatno dulje. Mogu se koristiti na svakom mjestu i u svaku svrhu, od opće rasvjete do ambijentalne rasvjete pa čak i reflektora. Velika prednost je to što, grlima identičnim onima na klasičnim inkandescentnim žaruljama, predstavljaju jednostavnu i izravnu zamjenu za zastarjelu tehnologiju. Nema potrebe mijenjati svjetiljke – mijenjaju se samo žarulje. Prednosti: • Štednja energije na novoj razini – potrošnja do 90 % manje energije od žarulja s užarenom niti • Trenutno paljenje • Dugi vijek trajanja – do 25.000 sati • 100 % adekvatna zamjena • Izdržljivi dizajn • Otporne na vibracije, bez žive

GE oferă o gamă largă de becuri modernizate LED cu beneficiile estetice şi practice ale becurilor convenţionale, acestea fiind de asemenea economice şi prietenoase cu mediul înconjurător. Aceste becuri nu conţin mercur, folosesc mai puţină energie decât cele cu halogen sau incandescente şi rezistă mai mult timp. Ele pot fi folosite oriunde, de la iluminarea generală, la cea ambientală şi la iluminarea punctiformă. Marele lor avantaj este că, cu aceleaşi socluri găsite la becurile convenţionale, reprezintă un substitut simplu şi similar pentru vechea tehnologie. Nu este nevoie să schimbaţi corpurile de iluminat – doar becurile. Beneficii: • Economisirea energiei la un nou nivel – consumă cu până la 90% mai puţină energie decât becurile incandescente • Lumină instantanee • Viaţă lungă – până la 25.000 de ore • 100% modernizat • Design robust, rezistent la vibraţii • Fără mercur

10

BG

Светлодиодни решения

CZ

LED řešení

General Electric предлага богата гама от светлодиодни (LED) лампи, които притежават същите естетически и практически ползи като на обикновените лампи, но са далеч по-икономични и безопасни за околната среда. Тези лампи не съдържат живак, имат много по-малък разход на енергия от халогенните лампи и лампите с нажежаеми жички и издържат по-дълго. Могат да се използват навсякъде – от съвсем обикновено до специализирано осветление. Голямото им предимство е, че имат същите цокли като обикновените лампи и могат много лесно и безпроблемно да заменят старите технологии. Няма нужда да сменяте осветителите – само лампите. Предимства: • Енергийна ефективност на ново ниво – използват до 90% по-малко енергия от лампите с нажежаеми жички • Мигновена светлина • Дълъг живот – до 25 000 часа • 100% съвпадение в размерите и силата на светене • Издръжлив дизайн • Устойчиви на вибрации • Не съдържат живак

GE nabízí širokou řadu LED retrofit zdrojů, které plně nahrazují konvenční světelné zdroje a zároveň přináší benefity v podobě úspor energie přičemž jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. LED neobsahují rtuť, mají nižší spotřebu energie než halogenové nebo klasické žárovky a také výrazně delší životnost. Tyto LED náhrady mají široké možnosti využití, od obecného osvětlení až po akcentní a jejich velkou výhodou je, že mají stejnou patici jako konvenční zdroje a slouží k přímé plnohodnotné náhradě starých neefektivních technologií. Není potřeba měnit nebo upravovat svítidlo, mění se pouze zdroj. Benefity: • Úspora energie na zcela nové úrovni – až o 90% menší spotřeba než s použitím klasických zdrojů • Okamžitý náběh • Extrémně dlouhá životnost – až 25.000 hodin (L70) • 100% náhrada • Robustní a zároveň moderní design • Odolnost vůči vibracím • Neobsahují rtuť

11

W
5 7 10
LED PAR16

V
220-240 220-240 220-240 220-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240 E14 E27 E27 GU10 GU5.3 E27 E14 E14 E14 E27 E14 E27

lm/cd
220 300 500 180 240 470 60 220 60 60 220 220

CCT Ra t(h) L max. Ø EEC
2700 2700 3000 3000 3000 2700 3000 2700 3000 3000 2700 2700 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 25000 25000 25000 25000 25000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 83 102 99 58 46 112 94 107 78 78 79 79 50 63 97 50 50 60 36 36 45 45 45 45 A A A A A A A A A A A A 35 35 35 35 36 -

o

SKU
525405 525466 525467 525468 525469 525436 525430 525433 525431 525432 525434 525435

D
LED5D/R50/827/WFL LED7DR63S/827/35/E27 LED10DP30S/830/35/E27 LED4.5D/GU10/830/220V/WFL LED4/MR16/830/GU5.3/WFL LED8D/A60/827/E27/F LED/1.2/B35/830/E14/F LED4D/B35/827/E14/F LED1.2/P45/830/E14/F LED1.2/P45/830/E27/F LED4D/P45/827/E14/F LED4D/P45/827/E27/F 1\8 1\8 1\8 1\8 1\8 1\6 1\6 1\6 1\6 1\6 1\6 1\6

LED Reflectors – dimmable

LED PAR – dimmable LED GU10 base – dimmable
4.5 4 8 4.5 4 4.5 4.5 4 4

LED GU5.3 base – non dimmable LED GLS shape – dimmable LED Candle – non dimmable LED Candle – dimmable LED Spherical –non dimmable

LED Spherical – dimmable

12

13

Compact Fluorescent Lamps | Kompakt Fénycsövek | Kompaktne fluorescentne žarulje Kompaktne fluorescenčne sijalke | Kompaktne fluorescentne sijalicea | Becuri fluorescente compacte | Компактни флуоресцентни лампи | Kompaktní zářivky
EN

Compact Fluorescent Lamps

HR

Kompaktne fluorescentne žarulje

Tungsram’s CFL (Compact Fluorescent Lamps) provide a smart solution for an efficient professional or home lighting applications enabling great energy savings. A broad range of non-integrated Compact Fluorescent light sources is available to provide extra energy saving and long life performance in commercial applications. Biax lamps benefits:

CFL (kompakt-fluorescentne žarulje) tvrtke GE Predstavljaju pametno rješenje za učinkovitu profesionalnu i privatnu rasvjetu, čime se osiguravaju velike energetske uštede. Na raspolaganju je široki asortiman neintegriranih kompaktnih fluorescentnih žarulja koji osigurava dodatne energetske uštede te dugi radni vijek u komercijalnim prostorima. Prednosti Biax™ žarulja: • Dodatna ušteda energije – do 12% • Dug vijek trajanja – do 12.000 sati • Visoka razina učinkovitosti industrijskog standarda • Širok asortiman boja i snage • Izdržljivi tehnički dizajn • Niski troškovi rada, zaštita okoliša Integrirane kompaktne fluorescentne žarulje pružaju sve prednosti fluorescentne rasvjete u odnosu na žarulje sa žarnom niti. Različitih snaga, oblika i dimenzija, ove žarulje predstavljaju savršenu zamjenu za halogene žarulje ili žarulje sa žarnom niti. Prednosti: • Naši proizvodi obilježeni oznakom „A“ su 80 % energetski efikasniji u odnosu na žarulje sa žarnom niti • Žarulje su raspoložive u malim dimenzijama i sličnim oblicima kao i žarulje sa žarnom niti – uklapaju se gotovo na svako mjesto! • Zajamčena izuzetna kvaliteta svjetla tijekom čitavog vijeka trajanja žarulje, raspoložive u različitim temperaturama boja • Brzo paljenje bez treperenja, brzo postizanje konačne boje svjetla • Vijek trajanja od 6.000 do 10.000 sati • Raspoložive u različitim oblicima – od štapa, spirale do ukrasnih oblika
SLO

• Extra energy saving – up to 12% • Long life – up to 12.000 hours • High industry standard efficacy level • Wide range of colour, wattage • Robust technical design • Low running cost, environmentally friendly Integrated Compact Fluorescent lamps brings all the advantages of fluorescent lighting to incandescent sockets. With a variety of wattages, shapes and sizes, these lamps are the perfect alternatives to incandescent or halogen lamps. Benefits: • 80% energy efficient vs incandescent from our ‘A’ energy labeled products • Available in small incandescent sizes and look-a-like shapes – they fit almost everywhere! • Guaranteed outstanding light quality throughout the lamps’ life, available in various colour temperatures • Provide quick and flicker-free start, fast warm-up • Last long years in service from 6,000 up to 10,000 hours • Available in a wide range of shapes – from stick, spiral to decorative form
HU

Kompakt fénycsövek

A Tungsram kompakt fénycsövei (CFL) hatékony megoldást nyújtanak mind a professzionális, mind az otthoni világításban. Nem-integrált kompakt fénycsöveink rengeteg formában érhetőek el, ezzel biztosítva extra energiamegtakarítást és hosszú élettartamot, akár kereskedelmi felhasználás esetén is. A Biax™ lámpák előnyei (nem-integrált fénycsövek): • Extra energiamegtakarítás, akár 12%-ig • Hosszú élettartam, akár 12.000 óra • Szabványnak megfelelő hatékonysági szint • Többféle színhőmérséklet és wattitás • Robosztus formatervezés • Alacsony üzemeltetési költség, környezetbarát kivitel Integrált kompakt fénycsöveink a nem-integrált fénycsövek minden előnyével rendelkeznek és átalakítás nélkül használhatóak a klasszikus foglalatokban. Termékeink többféle teljesítményben és formában kaphatóak, így kiváló helyettesítői az izzószálas és a halogén lámpáknak. Előnyök (integrált CFL-ek): • 80%-os energiamegtakarítás az izzószálas termékekhez képest • Elérhető minden hagyományos formában és foglalattal • Garantált kiváló fényminőség, több színhőmérséklet • Gyors felkapcsolódási idő • 6.000-től 10.000 óráig terjedő élettartam • Több formában is kapható: klasszikus, gömb, dekor

Kompaktne fluorescenčne sijalke

Kompaktne fluorescenčne sijalke (CFL) podjetja GE predstavljajo pametno rešitev za učinkovito profesionalno ali domačo razsvetljavo, ki omogoča velike prihranke energije. Na voljo je širok spekter neintegriranih kompaktnih fluorescenčnih svetlobnih virov, ki zagotavljajo dodaten prihranek energije in dolgo življenjsko dobo v komercialni uporabi. Prednosti Biax™ kompaktnih fluorescenčnih sijalk: • Posebno energijsko varčne – do 12%, • Dolga življenjska doba – do 12.000 ur, • Visok industrijski standard učinkovitosti, • Velik izbor barv in moči, • Vzdržljiv tehničen dizajn, • Nizki tekoči stroški, okolju prijazne. Integrirane kompaktne fluorescenčne sijalke združujejo prednosti fluorescenčne osvetlitve z običajnimi okovi žarnic. Sijalke različnih moči, barv in velikosti, predstavljajo popolno alternativo žarnicam z žarilno nitko ali halogenskim žarnicam. Prednosti: • 80% energetska učinkovitost v primerjavi z običajnimi žarnicami z oznako izdelkov energijskega razreda "A" • Na voljo v manjših dimenzijah in obliki podobni običajnim žarnicam – prilegajo se skoraj povsod! • Garantirana izjemna kakovost svetlobe skozi celotno življenjsko dobo sijalke, na voljo v različnih barvnih temperaturah • Zagotavljajo hiter vklop brez utripanja in hitro segretje • Dolga življenjska doba, od 6.000 do 10.000 ur • Na voljo v različnih oblikah – od paličastih, spiralnih do dekorativnih

14

SER

Kompaktne fluorescentne sijalice

BG

Компактни флуоресцентни лампи

Kompaktne fluorescentne sijalice CFL (kompaktne fluorescentne sijalice) kompanije GE predstavljaju pametno rešenje za efikasno korišćenje sijalica na radnom mestu ili u domu, omogućavajući veliku uštedu energije. Široki asortiman neintegrisanih kompaktnih fluorescentnih izvora osvetljenja dostupan je u cilju dodatne uštede energije i dugog trajanja u okviru komercijalnih primena. Prednosti Biax™ sijalica: • Dodatna ušteda energije – do 12% • Dug vek trajanja – do 12.000 sati • Visok nivo efikasnosti industrijskog standarda • Širok asortiman boja i snage • Robustan tehnički dizajn • Niska cena rada, zaštita životne sredine Integrisane kompaktne fluorescentne sijalice nude sve prednosti fluorescentnog osvetljenja u odnosu na sijalice sa užarenom niti. Različite snage, oblika i dimenzija, ove sijalice predstavljaju savršenu zamenu za halogene sijalice ili sijalice sa užarenom niti. Prednosti: • Naši proizvodi sa oznakom „A“ su 80% energetski efikasniji u odnosu na sijalice sa užarenom niti • Sijalice su dostupne u malim dimenzijama i sličnim oblicima kao i sijalice sa užarenom niti – uklapaju se skoro na svako mesto! • Garantovan izuzetan kvalitet osvetljenja tokom čitavog veka trajanja sijalice, dostupne u različitim temperaturama boje svetlosti • Brz početak rada bez treperenja, brzo zagrevanje • Vek trajanja od 6.000 do 10.000 sati • Dostupne u različitim oblicima – od štapnih, spiralnih, do dekorativnih oblika
RO

Компактните флуоресцентни лампи на General Electric предоставят разумно решение за ефикасни професионални или битови осветителни приложения и ви помагат да пестите енергия. Предлагаме широка гама неинтегрирани компактни флуоресцентни светлинни източници за допълнителна енергийна ефективност и дългосрочна употреба за търговски приложения. Предимства на лампите Biax™: • Допълнителна енергийна ефективност – до 12% • Дълъг живот – до 12 000 часа • Високо стандартно ниво на ефикасност • Голяма гама цветове и ватове • Издръжлив технически дизайн • Ниски експлоатационни разходи, Безопасни за околната среда Интегрираните компактни флуоресцентни лампи предлагат всички предимства на флуоресцентното осветление с цокли като на лампи с нажежаеми жички. Голямото разнообразие от ватове, форми и размери превръща тези лампи в перфектната алтернатива на лампите с нажежаеми жички и халогенните лампи. Предимства: • 80% по-голяма енергийна ефективност в сравнение с лампите с нажежаеми жички за нашите продукти от енергиен клас „А” • Предлагат се в малки форми като лампи с нажежаеми жички – пасват почти навсякъде • Гарантирано отлично качество на светлината през целия живот на лампата, налични за различни цветови температури • Предоставят бърз пуск без трептения, бързо загряване • Издържат дълги години в експлоатация – от 6000 до 10 000 часа • Голям избор на форми – от продълговати до спираловидни и декоративни
CZ

Becuri fluorescente compacte

Becurile fluorescente compacte de la GE (CFL) oferă o soluţie inteligentă pentru iluminarea profesională sau domestică, permiţând economisirea energiei.O gamă largă de surse de iluminat fluorescente compacte nonintegrate este disponibilă pentru a oferi o mai bună economisire a energiei şi o durată de viaţă mai lungă în aplicaţiile comerciale. Beneficiile becurilor Biax™: • Economisire mai mare a energiei – cu până la 12% • Durată de viaţă mai mare – până la 12.000 de ore • Nivel eficienţă conform înaltelor standarde din industrie • O gamă largă de culori şi puteri electrice • Design tehnic robust • Costuri de întreţinere reduse, prietenoase cu mediul înconjurător Becurile fluorescente compacte integrate aduc toate avantajele iluminării fluorescente în fasungurile incandescente. Cu o gamă largă de puteri electrice, forme şi dimensiuni, aceste becuri sunt alternativa perfectă la becurile incandescente sau cu halogen. Beneficii: • O eficienţă a energiei cu 80% mai mare faţă de cele incandescente la produsele noastre din clasa "A" • Disponibile în dimensiuni mici, de tip incandescent, şi cu forme similare – se potrivesc aproape oriunde! • O calitate deosebită a luminii garantată pe toată durata de viaţă a becului, disponibile în diferite temperaturi de culoare • Oferă o pornire rapidă şi fără pâlpâire, încălzire rapidă • Durată lungă de funcţionare, de la 6.000 până la 10.000 de ore • Disponibile într-o gamă largă de forme – forme drepte, spiralate sau decorative

Kompaktní zářivky

Kompaktní zářivky – CFL (Compact Fluorescent Lamps) nabízí vhodné řešení pro účinné profesionální osvětlení stejně jako osvětlení v domácnostech s výraznou úsporou energie. Široká řada neintegrovaných kompaktních zářivek nabízí úsporu energie a dlouhou životnost pro využití v komerčních aplikacích. Benefity Biax™ zdrojů : • Extra úspora energie – až o 12% • Dlouhá životnost – až 12.000 hodin • Vysoký standardHigh industry standard efficacy level • Široká nabídka zrdojů s různou teplotou chromatičnosti a příkonů • Odolný design • Nízké provozní náklady • Šetrné k životnímu prostředí Integrované kompaktní zářivky přináší všechny výhody fluorescenčních zdrojů v tradičním tvaru klasických žárovek. K dispozici je řada příkonů, tvarl i velikostí a tyto zdroje jsou perfektní náhradou klasických i halogenových žárovek. Benefity: • až o 80% energeticky efektivnější oproti klasickým žárovkám – energetická třída ‘A’ • K dispozici od nejmenších až po klasické tvary napodobující klasické žárovky – hodí se téměř všude • Garantovaná mimořádná kvalita světla po celou dobu deklarované životnosti, řada variant s různou teplotou chromatičnosti • Rychlý start a náběh bez problikávání • Vydrží v běžném provozu po mnoho let, od 6,000 do 10,000 hodin • Široká škála tvarů – klasický tvar „stick”, spirála nebo dekorativní tvar baňky

15

W
Biax™ S – 2 pin
7 7 7 9 9 9 11 11 13 13 13 13 18 18 18 18 26 26 26 26 9 9 11 11 15 20 23 11 11 11 15 15 20 20 11 20 8 12 12 15 20 23

V
220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 G23 G23 G23 G23 G23 G23 G23 G23 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-1 G24d-2 G24d-2 G24d-2 G24d-2 G24d-3 G24d-3 G24d-3 G24d-3 E14 E27 E14 E27 E27 E27 E27 E14 E27 E14 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E27 E14 E27 E27 E27

lm/cd
425 425 425 600 600 600 900 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200 1800 1800 1800 1710 435 435 600 600 820 1152 1380 660 660 620 850 800 1200 1152 580 1200 470 715 665 950 1220 1450

CCT Ra
2700 4000 6500 2700 4000 6500 2700 4000 2700 3000 4000 6500 2700 3000 4000 6500 2700 3000 4000 6500 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 6500 2700 6500 2700 6500 2700 2700 2700 2700 6500 2700 2700 2700 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 80 80 80 80 80 80 80 82 82 82 82 82 82 82 82 82 80 80 80 80 80 80

Ø
136,8 136,8 136,8 167,3 167,3 167,3 237,3 237,3 133 133 133 133 154 154 154 154 169.5 169.5 169.5 169.5 123 124 142 142 136 154 173 128 124 128 137.5 137.5 149 149 114 124 99 100 112.5 100 105 125

L max. t(h) EEC SKU
40 40 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44 44 44 44 44 44 44 43 59 46 53 53 53 56 56 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 10000 10000 10000 10000 8000 8000 A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 509983 509986 511236 509984 509985 511237 509987 510491 170223 170250 189862 195630 170233 170263 189873 195680 190373 170272 189883 195662 524412 524413 524262 524263 524264 524265 524414 522934 522935 523066 523067 523068 523069 523070 520550 520551 523071 523072 522318 523073 523074 523076

D
FD7 F82 G23 FD7 F84 G23 FD7 F865 2P G23 FD 9W F82 G23 FD 9W F84 G23 FD9 F865 2P G23 FD11F82 G23 FD11 F84 G23 FDD13/F82 FD-D 13W F83 G24D1 FDD13/F84 FDD 13W F865 2P FD-D18WF82 FD-D18WF83 FDD 18 F84 G24D2 FD-D18WF865 FD-D26WF82 FD-D26 F83 G24D-3 ST FD-D26WF84 FD-D26WF865 FLE9D/T3/827/E14 FLE9D/T3/827/E27 FLE11D/T3/827/E14 FLE11D/T3/827/E27 FLE15T/T3/827/E27 FLE20T/T3/827/E27 FLE23T/T3/827/E27 FLE11T/T3/827/E14 FLE11T/T3/827/E27 FLE11T/T3/865/E14 FLE15T/T3/827/E27 FLE15T/T3/865/E27 FLE20T/T3/827/E27 FLE20T/T3/865/E27 FLE11HLX/T3/827/E27 FLE20HLX/T3/827/E27 FLE8HLX/T2/827/E14 FLE12HLX/T2/827/E27 FLE12HLX/T2/865/E14 FLE15HLX/T2/827/E27 FLE20HLX/T2/827/E27 FLE23HLX/T2/827/E27 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/10 1/10 1/8 1/6 1/10 1/6 1/6 1/6

Electronic Biax™ – T3 – 6000 hours*

Electronic Biax™ – T3 – 10000 hours*

Electronic T3 Spiral – 8000 hours*

T2 Electronic Elegance Spiral*

*Made in China

16

17

Halogen lamps | Halogén lámpák | Halogene žarulje | Halogenske žarnice Halogene sijalice | Becuri cu halogen | Халогенни лампи | Halogenové zdroje
EN

Halogen lamps
• Trenutni (ponovni) početak rada – puni intenzitet odmah po uključenju • Mogućnost prigušenja intenziteta • Ekološka tehnologija – bez žive, olova i elektromagnetske emisije • Popularne za isticanje, prikazivanje i opću primjenu u širokom opsegu unutar komercijalne, industrijske i boravišne životne sredine EEH grupa je direktna zamjena za klasične inkandescentne žarulje, nudeći intenzivno svjetlo uz uštedu u energiji i približan intenzitet svjetla. Asortiman EEH obuhvaća standardne GLS, sferične i reflektorske oblike.
SLO

Halogen lamps – clean, bright, white light. Halogen lamps provide a compact, high output, crisp, white light that delivers superior colour reproduction. By using halogen gas which allows the lamp to burn more brightly without sacrificing life, they are more efficient than incandescent lamps at converting electricity into light, therefore giving more light for less energy and from a smaller physical size. Benefits: • Crisp white light (CCT 2800K+) • Excellent colour rendering, light close to natural (100% CRI) • Long lasting bright light – more than 90% lumen maintenance • Instant (re-)start – full light output immediately after switch on • Dimmable • Environmentally friendly technology – mercury and lead free, no electromagnetic emission • Popular for accent, display and general lighting applications in a wide variety of commercial, industrial and residential environments EEH range is a direct replacement for regular incandescent lamps offering bright light with energy saving and similar lumens. EEH range include standard GLS, spherical and reflector shapes.
HU

Halogenske žarnice

Halogenske žarnice – bistra, svetla, bela svetloba. Halogenske žarnice zagotavljajo kompaktno, visokosvetilno, bistro, belo svetlobo, ki omogoča izvrstno barvno reprodukcijo. Z uporabo halogenega plina, ki omogoča, da žarnica gori bolj svetlo brez žrtvovanja življenjske dobe, so halogenske žarnice bolj učinkovite kot žarnice z žarilno nitko, kar zadeva pretvarjanja električne energije v svetlobo. Te žarnice, ki so tudi po velikosti manjše, torej dajejo več svetlobe za manj energije. Prednosti: • Bistra bela svetloba (temperatura barve 2800 K+) • Odlična barvna reprodukcija, svetloba podobna naravni (100% CRI) • Dolgotrajna svetla svetloba – več kot 90% ohranitev osvetljenosti • Takojšen vklop – popolna svetilnost takoj po vklopu • Možnost zatemnitve • Okolju prijazna tehnologija – brez živega srebra in svinca, brez elektromagnetnih emisij • Priljubljene pri razsvetljavah, kot sta razsvetljava »accent« (poudari določen predmet) in »display« (svetlobni prikaz) ter pri običajni razsvetljavi različnih komercialnih, industrijskih in stanovanjskih okolij Energetsko učinkovite halogenske žarnice (EEH) predstavljajo neposredno zamenjavo običajnih žarnic z žarilno nitko, ki nudijo svetlo, belo svetlobo s prihrankom energije in podobnim svetlobnim tokom. EEH žarnice so na voljo v različnih oblikah: standardna GLS, okrogla in reflektorska.
SER

Halogén lámpák

Halogén lámpák – tiszta, fehér, világos fény. Termékeink átlagon felüli színvisszaadást és jelentős energiamegtakarítást nyújtanak, az izzószálas lámpákhoz hasonló fényerővel. A halogén gázok felhasználásával világosabb fény érhető el anélkül, hogy a lámpa élettartama csökkenne. Halogénlámpáink hatékonyabb működésre képesek, mint klasszikus izzószálas elődeik, mert hatékonyabban alakítják az elektromosságot fénnyé – így kevesebb energiával több fényt adnak, kisebb méretben. Előnyök: • Éles fehér fény (CCT 2800K+) • Kiváló, természetes fénnyel megegyező színvisszaadás (100%) • Hosszan tartó világos fény, 90%-nál jobb fényáramtartás • Azonnali fel és lekapcsolás – teljes fényerő felkapcsolás után • Szabályozható fényerő • Környezetbarát technológia – foszfor és ólommentes • Minden ismert és elterjedt formában kapható, otthoni, ipari vagy kereskedelmi felhasználásra. Energiahatékony halogének (EEH) – a klasszikus felhasználású halogének mellett energiahatékony halogén termékskálánk az izzószálás lámpák kiváltására alkalmas lámpákat kínál, hagyományos lámpa és dekor kivitelben (gyertya és kisgömb) valamint reflektor formában.
HR

Halogene sijalice

Halogene sijalice – čista, jasna bela svetlost. Halogene sijalice obezbeđuju kompaktnu, jaku, jasnu belu svetlost koja pruža sjajnu reprodukciju boja. Korišćenjem halogenog gasa koji omogućava da sijalica svetli jače bez uticaja na njeno trajanje, ove sijalice su efikasnije od sijalica sa užarenom niti u pretvaranju električne energije u svetlost, dajući tako više svetlosti uz manju potrošnju energije. Osim toga, manjih su dimenzija. Prednosti: • Jasna bela svetlost (CCT 2800K+) • Odlično prikazivanje boja, svetlost približna prirodnoj (100% CRI) • Dugotrajna jaka svetlost –više od 90% održivosti lumena • Trenutni (ponovni) početak rada – puno osvetljenje odmah nakon uključenja • Moguće podešavanje jačine osvetljenja dimovanje • Tehnologija koja čuva životnu sredinu – bez žive, olova i elektromagnetnog zračenja • Popularne za naglašavanje, prikaz i opštu primenu u okviru komercijalnog, industrijskog i boravišnog okruženja EEH asortiman je direktna zamena za standardne sijalice sa užarenom niti, pružajući jasnu svetlost uz uštedu energije i sličnu jačinu osvetljaja. EEH asortiman obuhvata standardne GLS, sferne i reflektorske oblike.

Halogene žarulje

Halogene žarulje – čisto, intenzivno, bijelo svjetlo s vrhunskom reprodukcijom boja. Primjenom halogenog plina, koji omogućuje intenzivnije svjetlo žarulje bez utjecaja na njezino trajanje, ove žarulje su učinkovitije od žarulja sa žarnom niti glede pretvorbe električne energije u svjetlo, dajući tako više svjetla uz manju potrošnju energije. Osim toga, ove žarulje su i manjih dimenzija. Prednosti: • Intenzivno bijelo svjetlo (CCT 2800K+) • Odličan uzvrat boja, uz svjetlo približno prirodnom (100% CRI) • Dugotrajno intenzivno svjetlo – s gubitkom emisije ispod 10% tijekom radnog vijeka

18

RO

Becuri cu halogen
• Дълготрайна ярка светлина – над 90% експлоатационен фактор; • Моментален пуск (повторен пуск) – пълна яркост веднага след включване • Регулируеми • Безопасна за околната среда технология – не съдържат живак и олово, без електромагнитни излъчвания • Популярни за акцентни, изложбени и общи осветителни приложения в голям брой търговски, индустриални и битови среди Нашите енергийно ефективни халогенни лампи представляват пряк заместител на обикновените лампи с нажежаеми жички, като предлагат ярка бяла светлина с по-малък разход на енергия и подобни лумени. Продуктите включват стандартни, сферични и рефлекторни форми.
CZ

Becuri cu halogen – lumină curată, strălucitoare, albă. Becurile cu halogen dau o lumină compactă, de mare putere, clară şi albă, care oferă o reproducere superioară a culorilor. Folosind gazul halogen care permite becului să ardă mai puternic fără a sacrifica durata de viaţă, ele sunt mai eficiente decât becurile incandescente în transformarea electricităţii în lumină, oferind astfel mai multă lumină cu mai puţină energie consumată şi dintr-o formă fizică mai mică. Beneficii: • Lumină clară, albă (CCT 2800K+) • Redarea excelentă a culorilor, lumină apropiată de cea naturală (100% CRI) • Lumină strălucitoare de durată – o păstrare a lumenilor de peste 90% • Pornire (repornire) instantanee – putere luminoasă completă imediat după aprindere • Posibilitatea folosirii variatoarelor • Tehnologie prietenoasă cu mediul înconjurător – fără mercur sau plumb, fără emisii electromagnetice • Populare pentru accentuare, afişare şi aplicaţii generale de iluminat într-o gamă largă de medii comerciale, industriale şi rezidenţiale Gama Energy Efficiency Halogen (EEH) este un înlocuitor direct pentru becurile incandescente, oferind o lumină albă strălucitoare cu economisire de energie şi un număr similar de lumeni. Gama EEH include forme standard GLS, sferice şi reflectoare.
BG

Halogenové zdroje

Halogenové zdroje – čiré, jiskřivé, bíle světlo. Halogenové zdroje nabízí vysoký světelný tok a bílé světlo s dokonalým podáním barev. Díky použití speciálních plnících plynů svítí zdroje jasněji aniž by došlo k omezení životnosti, jsou efektivnější než klasické žárovky. Jejich použitím lze získat víéce světla při nižší spotřebě energie a za použití menší velikosti zdroje. Benefity: • Jiskřivé bílé světlo (Teplota chromatičnosti 2800K+) • Vynikající barevné podání, velmi blízké přírozenému světlu (100% CRI) • Dlouho trvající jasné světlo– zachování více než 90% světelného toku • Okamžitý start ihned po sepnutí • Možnost stmívání • Šetrné k životnímu prostředí – neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky • Velmi často využívané pro akcentní osvětlení, nasvícení výloh i obecné osvětlení a to v komerčních, průmyslových i bytových prostorách Energy Efficiency Halogen (EEH) tato řada je přímou náhradou za klasické žárovky nabízející světlo podobné žárovkovému a velmi porovnatelnou svítivost zároveň s dosažením úspory energie. EEH řada obsahuje žárovku se standardní baňkou GLS, sférickou žárovku a také svíčku.

Халогенни лампи

Халогенните лампи - чиста, ярка бяла светлина. Халогенните лампи предлагат компактна, силна, ярка бяла светлина, която спомага за подобро възпроизвеждане на цветовете. Като използват халогенни газове, които позволяват на лампата да гори по-ярко, без да намаляват живота й, те превръщат електричеството в светлина по-ефективно от лампите с нажежаеми жички, следователно произвеждат повече светлина за помалко енергия и в по-малки физически размери. Предимства: • Ярка бяла светлина (CCT 2800K+) • Отлично възпроизвеждане на цветовете, близка до естествената светлина (100% CRI)

19

W
28 30 42 70 100 28 30 42 28 30 42 42 28 42 500 500 1000 1000 1500 1500 200 100 100 100 200 330 200 330 330 330 130 200 330

V
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 230 230 230 240 240 230 230 240 240 240 230 240 240 240 230 230 240 230 240 240 240 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5.2 240 230 230 230 240 240 240 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E27 E14 E27 R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3 GY6.35 GY6.35 GY6.35 G4 G4 G4 P13,5s GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10

lm/cd
340 340 630 1200 1800 340 340 630 340 340 630 630 9800 9800 21000 21000 32000 32000 2850 1900 1900 1900 4000 7000 4000 7000 7000 7000 2440 4000 7000 900 2350 600 380 60 140 85 -

CCT
2800 2800 2800 2900 2900 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2900 2900 2900 2900 3000 2900 2900 3000 2900 2900 2900 2900 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2900 3000 3000 3000 2900 3000 3000 3000 2900 2900 3000 2900 2900 2800 2800 3000 2650 2650 2500 2400 2650 2500 2400 -

o

t(h)
2000 1000 2000 2000 2000 2000 1000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4000 3000 2000 2000 2000 2000 25 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

L max. Ø EEC
88 88 88 88 88 100 100 100 76 76 76 73 117.6 117.6 189.1 189.1 254.1 254.1 117.6 78 78 78 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 117.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 44 44 44 32 32 32 31 55 55 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 36 36 36 45 45 45 45 8 (T2.5) 8 (T2.5) 10 (T3) 10 (T3) 10 (T3) 10 (T3) 8 (T2.5) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 10.5 10.5 10.5 8 8 8 10 51 51 51 51 51 51 51 D C C C C D C C D C C C D D D D D D E C C C C C C C C C C C C -

SKU
524786 - OLD 525650 - NEW 524787 524788 525321 524790 - OLD 525651 - NEW 524791 524792 - OLD 525652 - NEW 524793 524794 524960 524961 509470 509471 509472 509473 509474 509475 514652 523357 523361 523811 524897 524898 524900 524901 524916 524917 524919 524920 524921 510511 510512 510513 523807 523808 523809 509444 509445 509447 509452 509500 509501 510635 516032 516134 516969 516970 523784 523785 523806

D
28W HALO A/CL/E27 30W HALO A/CL/E27 42W HALO A/CL/E27 70W HALO A/CL/E27 100W HALO A/CL/E27 28W HALO C/CL/E14 30W HALO C/CL/E14 42W HALO C/CL/E14 28W HALO S/CL/E14 30W HALO S/CL/E14 42W HALO S/CL/E14 42W HALO S/CL/E27 28W HALO R50/E14 42W HALO R63/E27 500W R7S 500W R7S 1000W R7S 1000W R7S 1500W R7S 1500W R7S 200W R7S START K12 C100W R7S K12 C100W R7S K12 C100W R7S K9 C200W R7S K1 C330W R7S K9 C200W R7S K1 C330W R7S K1 C330W R7S K1 C330W R7S K11 C130W R7S K9 C200W R7S K1 C330W R7S M281/FMW/EC M269/BAB/EC M258/EXN/EC M281/FMW/EC M258/EXN/EC M269/BAB/EC 50W 12V GY6,35 TR 100W 12V GY6,35TR 35W GY6,35TR 20W 12V G4TR 5W 12V G4 10W 12V G4 0,85A 5,2V P13,5S Q50MR16 GU10 FL Q50MR16 GU10 FL Q35MR16 GU10 FL Q20MR16 GU10 FL Q50MR16 GU10 FL Q35MR16 GU10 FL Q20MR16 GU10 FL 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 2\20 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 2\20 2\20 2\20 1\20 1\20 1\20 2\20 2\20 2\20 1\20 1\20 1\20 1\20 1\20 1\20 1\20 1\10 1\10 1\10 1\10 2\20 2\20 2\20

Halogen Incandescent Shapes

Halogen Decor Shape - Candle

Halogen Decor Shape - Spherical

Halogen Reflectors

DEQ Linear High Watt
Flood Flood Flood Flood Flood Flood Flood 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

DEQ Linear 78mm

DEQ Linear 117mm

MR16
35 20 50 35 50 20 50 100 35 20 5 10 0.85A 50 50 35 20 50 35 20

Low Voltage Capsule

Mains Voltage GU10

20

21

Linear Fluorescent Lamps | Fénycsövek | Linearne fluorescentne žarulje Linearne fluorescentne sijalke | Linearne fluorescentne sijalice | Tuburi fluorescente liniare (neon) | Тръбни флуоресцентни лампи | Lineární zářivky
EN

Linear Fluorescent Lamps

SER

Linearne fluorescentne sijalice

Whether its long life, energy savings, or quality of light, Tungsram’s LFL (Linear Fluorescent Lamps) have your application covered. Delivering excellent colour rendering and high lumen maintenance, for more high quality light. The characteristics of fluorescent lamps vary widely according to the lamp type. In general, fluorescent lamps have the following advantages: Benefits: • Efficient installation and reduced running costs • Light quality – high colour rendering and high lumen maintenance • Flexibility – many combinations of wattage and length, provide flexibility of fixture design and ceiling layout
HU

Bez obzira na to da li tražite dug vek trajanja, uštedu energije ili kvalitet svetlosti, LFL (linearne fluorescentne sijalice) mogu se primeniti u sve svrhe za koje su vam potrebne. Pružaju odličan prikaz boja i održavaju visok nivo protoka svetlosti u cilju kvalitetnijeg osvetljenja. Karakteristike fluorescentnih sijalica često variraju u zavisnosti od tipa sijalice. Uopšteno, fluorescentne sijalice imaju sledeće prednosti. Prednosti: • Efikasnost i smanjeni troškovi rada • Kvalitet svetlosti – odličan prikaz boja i održavanje visokog nivoa osvetljaja • Fleksibilnost – različite kombinacije snage i dužine obezbeđuju fleksibilnost u odnosu između dizajna svetiljke i izgleda na plafonu
RO

Fénycsövek

Beszélhetünk akár hosszú élettartamról, energiahatékonyságról vagy fényminőségről, a Tungsram fénycsövei minden kritériumnak megfelelnek. Kiváló színvisszaadás, egyedülálló fényáramtartás és magas fényminőség emeli ki termékeinket a mezőnyből. Fénycsöveink tulajdonságai típusonként jelentősen eltérhetnek, néhány általános tulajdonság azonban közös. Előnyök: • Költséghatékony telepítés és fenntartás • Egyedülálló fényminőség: kiváló színvisszaadás, magas fényáramtartás • Rugalmas termékskála: számtalan wattitás és hosszúság, felhasználóink igényeihez igazítva
HR

Tuburi fluorescente liniare (neon)

Fie că este vorba de durata lungă de viaţă, de economisirea energiei sau de calitatea luminii, tuburile liniare Tungsram (LFL - Linear Fluorescent Lamps) răspund tuturor nevoilor. Oferă o redare excelentă a culorii şi o menţinere ridicată a lumenilor, pentru o mai bună calitate a luminii. Caracteristicile tuburilor fluorescente variază mult în funcţie de tipul de bec. În general, tuburile fluorescente au următoarele avantaje: Beneficii: • Instalare eficientă şi costuri de întreţinere reduse • Calitatea luminii – o redare excelentă a culorii şi o menţinere ridicată a lumenilor • Flexibilitate – multe combinaţii de putere electrică şi lungime, oferă un design flexibil al corpurilor de iluminat şi a dispunerii pe plafon
BG

Linearne fluorescentne žarulje

Bez obzira na to tražite li dugi vijek trajanja, štednju energije ili kvalitetu svjetla, LFL (linearne fluorescentne žarulje) marke Tungsram ispunit će svaki od ovih zahtjeva. Osiguravaju odličan uzvrat boja i daju visoki svjetlosni tok za kvalitetniju rasvjetu. Osobine fluorescentnih žarulja prilično variraju ovisno o tipu žarulje. Općenito, fluorescentne žarulje imaju sljedeće prednosti: Prednosti: • Učinkovitost i reducirani troškovi rada • Kvaliteta svjetla – odličan uzvrat boja i održavanje visoke razine svjetlosnog toka • Fleksibilnost – različite kombinacije snage i duljine osiguravaju fleksibilnost u odnosu između dizajna učvršćenja i rasporeda na strop
SLO

Тръбни флуоресцентни лампи

Ако търсите дълъг живот, енергийна ефективност или качество на светлината, тръбните флуоресцентни лампи на Tungsram са това, от което имате нужда. Те предлагат отлично възпроизвеждане на цветовете и висок експлоатационен фактор за повече светлина с отлично качество. Характеристиките на флуоресцентните лампи се различават значително в зависимост от вида на лампата. Като цяло флуоресцентните лампи имат следните преимущества: Предимства: • Ефикасна инсталация и по-ниски експлоатационни разходи • Качество на светлината – отлично възпроизвеждане на цветовете и висок експлоатационен фактор • Гъвкавост – големият брой комбинации от ватове и дължини предоставят гъвкавост при дизайна на приложението и вида на тавана •
CZ

Linearne fluorescentne sijalke

Naj bo to dolga življenjska doba, prihranki energije ali kakovost svetlobe, Tungsramove LFL (linearne fluorescentne sijalke) pokrivajo vaše celotno področje uporabe. Odlikujeta jih odlična barvna reprodukcija in visoka ohranitev osvetljenosti, ki prispevata k večji kakovosti svetlobe. Značilnosti fluorescentnih sijalk se zelo razlikujejo glede na tip sijalke. Splošno gledano imajo fluorescentne sijalke naslednje prednosti: • Učinkovita namestitev in nižji obratovalni stroški • Kakovost svetlobe – odlična barvna reprodukcija in visoka ohranitev osvetljenosti • Fleksibilnost – številne kombinacije moči in dolžine zagotavljajo fleksibilnost pri pritrjevanju (fixture design) in stropni postavitvi

Lineární zářivky

Ať už požadujete dlouhou životnost, úsporu energie a nebo vyžadujete kvalitní světlo, řada lineárních zářivek Tungsram LFL (Linear Fluorescent Lamps) vyhoví ve všech parametrech. Nabízí vynikající barevné podání a nízký pokles světelného toku v průběhu životnosti pro vyšší kvalitu světla. Detailní parametey zářivek se liší podle jednotlivých typů. Benefity: • Snadná instalace a nízké provozní náklady • Kvalita světla • Flexibilita – mnoho kombinací příkonů a délek nabízí možnosti kombinací pro různá svítidla

22

23

W
T8 Polylux
18 18 36 36 58 58

V
G13 G13 G13 G13 G13 G13

lm/cd
1350 1300 3350 3250 5200 5000

CCT
4040 6400 4040 6400 4040 6400

Ra
4040 6400 4040 6400 4040 6400

t(h) L max. EEC SKU SKU
15000 15000 15000 15000 15000 15000 600 600 1200 1200 1500 1500 A A A A A A 517195 523791 517197 523792 517198 523793 524520 524521 524522 524523 524524 524525

D
T8/840 POLYLUX XL-R T8/860 POLYLUX XL-R/ SL T8/840 POLYLUX XL-R T8/860 POLYLUX XL-R/ SL T8/840 POLYLUX XL-R T8/860 POLYLUX XL-R/ SL 1\25 1\25 1\25 1\25 1\25 1\25

*Produced in Hungary ** Produced in the U.S.

24

25

High Intensity Discharge lamps | Nagynyomású kisülőlámpák | Žarulje na izboj Visokotlačne sijalke na razelektrenje | Sijalice sa pražnjenjem | Becuri cu descărcare de intensitate înaltă | Газоразрядни лампи с високо налягане | Výbojky
EN

High Intensity Discharge lamps

SER

Sijalice sa pražnjenjem

HID (High Intensity Discharge) lamps offer outstanding efficiency, reliability and versatility with the additional benefit of low operating costs. The Tungsram HID range contains metal halide and high pressure mercury lamps. Metal halide lamps with their bright, high quality white light and energy efficiency are ideal for a wide range of commercial applications. Its sparkling light can illuminate colour critical public space such as shopping arcades and walkways. High pressure lamps are characterized by good colour performance, long-term reliability and low operating costs therefore they are widely used in industrial lighting.
HU

Nagynyomású kisülőlámpák

Osim niskih troškova rada, HID sijalice (sijalice sa pražnjenjem) nude veliku efikasnost, pouzdanost i raznovrsnost. HID asortiman marke Tungsram obuhvata metal-halogene sijalice i živine sijalice visokog pritiska. Metal-halogene sijalice sa jasnom, kvalitetnom belom svetlošću i energetskom efikasnošću idealne su za široki dijapazon komercijalnih primena. Svojim blistavim osvetljenjem mogu osvetliti javne površine na kojima nema dovoljno svetlosti, kao što su lukovi tržnih centara i šetališta. Sijalice visokog pritiska daju odličan prikaz boja, pouzdane su tokom dužeg vremenskog perioda, a i jeftine su imaju niske troškove održavanja, zbog čega se često koriste za industrijsku rasvetu.
RO

A Tungsram nagynyomású kisülőlámpái egyesítik magukban az egyedülálló hatékonyságot, a hosszú távú megbízhatóságot és az alacsony működtetési költségeket. Kisülőlámpáink között egyaránt megtalálhatóak az korszerű fémhalogén lámpák és a hagyományos nátriumlámpák. Fémhalogén lámpáink kiváló fehér fényükkel és energiatakarékos kivitelükkel ideális megoldást jelentenek több felhasználási területen. Lámpáink szikrázó fénye optimális megoldást jelent akár közvilágításra, akár üzletek vagy közlekedőhelyiségek megvilágítására is. Termékeink kiváló színvisszaadással, hosszú távú megbízhatósággal és alacsony működési költségekkel ipari területen is széles körben alkalmazhatóak.
HR

Becuri cu descărcare de intensitate înaltă

Žarulje na izboj

Becurile HID (High Intensity Discharge) cu descărcare de intensitate înaltă oferă o eficienţă, o fiabilitate şi o versatilitate deosebite cu beneficiul suplimentar al costurilor reduse de operare. Gama Tungsram HID conţine becuri cu haloid şi mercur sub înaltă presiune. Becurile cu haloid cu lumina lor strălucitoare şi albă de înaltă calitate şi eficiente energetic sunt ideale pentru o gamă largă de aplicaţii comerciale. Lumina lor sclipitoare poate ilumina spaţiile publice unde culoarea este importantă, precum galeriile comerciale şi aleile. Becurile sub înaltă presiune sunt caracterizate printr-o bună redare a culorii, fiabilitate pe termen lung şi costuri de operare reduse, astfel sunt folosite pe scară largă în iluminarea industrială.
BG

Osim niskih troškova rada, HID žarulje (žarulje na izboj) nude izvrsnu učinkovitost, pouzdanost i raznovrsnost. HID asortiman marke Tungsram obuhvaća metal-halogene žarulje i živine žarulje pod visokim tlakom. Energetski visoko učinkovite metal-halogene žarulje intenzivnog bijelog svjetla , idealne su za brojne komercijalne primjene. Svojim blistavim svjetlom mogu rasvijetliti javne površine gdje je potrebna visoka kvaliteta boje, kao što su lukovi tržnih centara ili šetališta. Žarulje pod visokim tlakom daju odličan uzvrat boja, pouzdane su tijekom duljeg vremenskog perioda i jeftinije su, zbog čega se često koriste za industrijsku rasvjetu.
SLO

Газоразрядни лампи с високо налягане

Visokotlačne sijalke na razelektrenje

HID (visokotlačne sijalke na razelektrenje) nudijo vrhunsko učinkovitost, zanesljivost in mnogostranskost. Imajo pa še dodatno prednost: nizke obratovalne stroške. K Tungsramovim HID sijalkam spadajo metal-halogene in visokotlačne živosrebrne sijalke. Metal-halogene sijalke so z njihovo svetlo, visokokakovostno belo svetlobo in energetsko učinkovitostjo izvrstna izbira pri komercialni razsvetljavi. Njihova bleščeča svetloba lahko razsvetli javne prostore, kot so nakupovalne arkade in pešpoti. Visokotlačne sijalke odlikujejo dobri barvni učinki, dolgoročna zanesljivost in nizki obratovalni stroški, zato se v veliki meri uporabljajo pri industrijski razsvetljavi.

Газоразрядните лампи с високо налягане предлагат изключителна ефикасност, надеждност, гъвкавост и ниски експлоатационни разходи. Гамата газоразрядни лампи с високо налягане на Tungsram включва метал-халогенни лампи и живачни лампи. Ярката, висококачествена бяла светлина и енергийната ефективност на метал-халогенните лампи ги превръщат в идеален избор за голям брой търговски приложения. Блестящата им светлина може да се използва за осветяване на важни публични пространства като търговски центрове и алеи. Лампите с високо налягане се характеризират с добро качество на цветовете, дългосрочна надеждност и ниски експлоатационни разходи, поради което се използват често за индустриално осветяване.
CZ

Výbojky

Výbojky, HID (High Intensity Discharge) poskytují jedinečnou účinnost, spolehlivost a všestrannost s dalším důležitým benefitem, kterým jsou nízké provozní náklady. Tungsram řada výbojek obsahuje metalhalogenidové výbojky a vysokotlaké rtuťové výbojky. Metalhalogenidové výbojky produkují jasné světlo vysoké kvality a svou energetickou účinností vyhovují široké škále komerčních aplikací. Jejich jiskřivé světlo může osvětlovat například veřejná prostranství, obchodní plochy či pěší zóny. Tyto výbojky se vyznačují velmi dobrým podáním barev, dlouhodobou životností, spolehlivostí a nízkými provozními náklady, proto jsou využívány v mnoha průmyslových aplikacích.

26

27

W
Metal Halide
70 150 250 400 E27 E40 E40 E40 E27 E40 E27 E27 E40 E40 E40 R7s R7s R7s R7s R7s E40 E40 E40 E40 E40 E40 E40 E40 E40

lm/cd
6100 15000 27500 50000 5750 13000 6300 3100 19000 20500 17000 5500 5000 11000 11000 11000 68000 80000 180000 190000 170000 26000 28000 30000 25000

CCT
2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4200 6000 6000 6000 4200 3000 5200 3200 4200 6000 6000 4000 4000 6000 6000 6000 4000 6000 U U U U U U U VBU±30 HOR ± 45 ° HOR ± 45 ° VBU±45° HOR ± 45 ° HOR ± 45 ° HOR ± 45 ° HOR ± 45 ° HOR ± 45 ° HOR ± 60 ° HOR ± 60 ° HOR ± 75 ° HOR ± 75 ° HOR ± 60 ° VBU±45° HOR ± 45 ° HOR ± 45 ° HOR ± 45 °

Ra
25 25 25 25 25 40 45 52 93 93 93 75-80 75-80 90 80 70 93 93 65 65 93 90 90 65 90

t(h)
28500 28500 28500 28500 12000 20000 20000 8000 12000 12000 12000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 2000 2000 5000 14000 14000 14000 14000

Ø SKU
48 48 48 48 72 90 75 76 52 52 90 20 20 24 24 24 160 65 101 101 101 120 59 59 59 520968 512876 512877 512878 520970 522437 522436 522047 177890 178380 178480 178142 190382 178150 178165 178394 178534 521736 178554 178584 178615 178057 178094 178364 178074

D
LU70/90/MO/T/E27 TU 1/25 MIH LU 150/100/T/40 LU 250/T/40 LU 400/T/40 LU70/90/MO/D/I/E27 HGLI 250/40 1/12 HGLI 125/27 1/24 OT ML 230-240V 160W E27 TU*83310 HGMI 250W/DH E40 TU 83370 HGMI 250W/DV TU HGMIL 250W/DV TU*83080 HGMIS 70W/NDL/UVC 2A TU*83070 HGMIS 70W/WDL/UVC 2A TU 83190 HGMIS 150W/D TU*83110 HGMIS 150W/WDL/UVC 2A TU*83120 HGMIS 150W/NDL/UVC 2A TU*83630 HGMIL 1000W/D TU 83610 HGMI 1000W/D1 TU*83710 HGMI 2000W/220V TU*83740 HGMI 2000W/380V TU*83720 HGMI 2000W/D1 TU 83480 HGMIL 400W/DV TU*83520 HGMIF 400W/DV TU*83490 HGMIF 400W TU*83510 HGMIF 400W/DH 1\25 1\12 1\12 1\12 1\12 1\12 1\24 1\24 1\12 1\12 1\12 1\12 1\12 1\12 1\12 1\12 1\4 1\4 1\4 1\4 1\4 1\4 1\12 1\12 1\12

HPS Special
70 250 125 160 250 250 250 75 75 150 150 150 1000 1000 1900 2000 2000 370 370 390 400

Mercury High Watt Mercury Low Watt Mercury Mixed Light Metal Halide Arcstream 250-400W

Metal Halide Arcstream Compact Double Ended

Metal Halide Flood 750-3500W

Metal Halide Kolorarc 250-400W

28

29

Incandescent lamps | Izzószálas lámpák | Žarulje sa žarnom niti Žarnice z žarilno nitko | Sijalice sa užarenom niti | Becurile incandescente Лампи с нажежаеми жички | Klasické žárovky
EN

Incandescent lamps*

SLO

Žarnice z žarilno nitko*

Incandescent lamps are the most familiar type of light source with countless applications. Available in all shapes and sizes, they offer particular qualities of light to suit specific applications. In an incandescent lamp, light is generated by heating the filament to incandescence. The hotter the filament, the more efficient it is in converting electricity to light. However, when the filament operates hotter, its life is shortened so the design of each lamp is a balance between efficiency and life. This is why lamps of equal wattage may have different lumen ratings and different life ratings. Benefits: • Instant light • Dimmable • Wide range
*Full range is available only in non-EU countries. In the last 3 years, 100W and 60W incandescent lamps phased-out from EU markets. On 1st of September, 2012 a new European Union legislation comes into effect – phasing out of the clear inca lamps with a wattage 40W, 25W and 15W.

Žarnice z žarilno nitko so najbolj znana vrsta svetlobnega vira s širokim spektrom uporabe. Na voljo so v vseh oblikah in velikostih in tako nudijo posebne kakovosti svetlobe za določene vrste uporabe. V tej žarnici svetlobo ustvari segrevanje žarilne nitke do žarenja. Bolj je žarilna nitka vroča, bolj je učinkovita pri pretvorbi električne energije v svetlobo. Vendar ko žarilna nitka postaja bolj vroča, se njena življenjska doba zmanjšuje, torej dizajn vsake žarnice predstavlja ravnovesje med učinkovitostjo in življenjsko dobo. Iz tega razloga imajo lahko žarnice enakih moči različne ocene osvetljenosti in življenjske dobe. Prednosti: • Takojšnja polna svetilnost • Možnost zatemnitve • Širok izbor
*Celoten asortiment je na voljo le v državah nečlanicah EU. V zadnjih treh letih so 100W in 60W žarnice z žarilno nitko umaknili iz trgov EU. S 1. septembrom 2012 bo v EU začela veljati nova zakonodaja, ki opušča prodajo žarnic z žarilno nitko moči 40W, 25W in 15W.

HU

Izzószálas lámpák*

SER

Sijalice sa užarenom niti*

Az izzószálas lámpák a legismertebb fényforrások, számtalan felhasználási területtel. Izzószálas termékeink elérhetőek számtalan formában és méretben, egyedülálló minőséget kínálva akár speciális alkalmazásokra is. Az izzószálas lámpákban a fény a izzószál melegítése során keletkezik. Minél nagyobb hőmérsékletet ér el az izzószál, annál hatékonyabban alakítja fénnyé az elektromosságot a lámpa, azonban a magasabb hő értelemszerűen csökkenti a lámpa élettartamát, így ezeknek a fényforrásoknak a tervezésénél a legfontosabb szempont ennek a kényes egyensúlynak megtalálása az élettartam és a teljesítmény között. Ennek a szempontnak tudható be, hogy az izzószálas lámpák esetében ugyanolyan wattitás esetén más lumenértéket és élettartamot nyújtó terméket találhatunk. Előnyök: • Azonnali felkapcsolás • Szabályozható fényerő • Széles, minden területre kiterjedő termékskála
*Az izzószálas lámpák teljes skálája csupán nem-EU országokban érhető el. Az elmúlt 3 évben a 100 és a 60W-os termékek kivonásra kerültek az EU országok piacáról. 2012. szeptember elsejétől lép életbe a legújabb szabályozás, melynek következtében kivonásra kerülnek a 40, 25 és 15 wattos izzószálas lámpák.

Sijalica sa užarenom niti je najpoznatiji tip izvora svetlosti, primenjiv u bezbroj situacija. Dostupne u svim oblicima i dimenzijama, pružaju potreban kvalitet svetlosti koji odgovara određenim primenama. Kod sijalica sa užarenom niti svetlost se dobija zagrevanjem niti do njenog užarenja. Što je nit užarenija, efikasnija je u pretvaranju električne energije u svetlost. Međutim, na taj način se skraćuje i njeno trajanje, tako da je dizajn svake sijalice ravnoteža između njene efikasnosti i njenog veka trajanja. Iz ovog razloga sijalice slične snage mogu imati različite nivoe osvetljaja i dužine veka trajanja. Prednosti: • Trenutno osvetljenje • Moguće podešavanje jačine osvetljenja dimovanje • Široki asortiman
*Celokupan asortiman dostupan je samo u zemljama koje nisu članice EU. Tokom poslednje tri godine, sijalice sa užarenom niti od 100 W i 60 W uklonjene su sa tržišta EU. 1. septembra 2012. godine stupa na snagu novi zakon EU o uklanjanju bistrih sijalica sa užarenom niti od 40W, 25W i 15W iz upotrebe.

RO

Becurile incandescente*

HR

Žarulje sa žarnom niti* (inkandescentne žarulje)

Žarulja sa žarnom niti je najpoznatiji tip izvora svjetla, primjenjiv u bezbroj situacija. Raspoložive su u svim oblicima i dimenzijama, pružaju potrebnu kvalitetu svjetla koje se zahtijeva za određene primjene. Kod žarulja sa žarnom niti svjetlo nastaje zagrijavanjem niti do njenog užarenja. Što je nit užarenija, to je učinkovitija u pretvorbi električne energije u svjetlosnu. Međutim, na taj način se skraćuje i njeno trajanje, tako da je dizajn svake žarulje zapravo balans između njezine učinkovitosti i njezinog radnog vijeka. Upravo iz ovog razloga žarulje slične snage mogu imati različite svjetlosne tokove i dužine radnog vijeka. Prednosti: • Trenutno paljenje u punom intenzitetu • Moguća prilagodba • Široki asortiman
*Cjelokupni asortiman je raspoloživ samo u državama koje nisu članice Europske Unije. Tijekom posljednje tri godine, žarulje sa žarnom niti od 100 W i 60 W su uklonjene s tržišta EU. Na dan 1. rujna 2012. godine, na snagu stupa novi zakon EU o uklanjanju prozirnih žarulja sa žarnom niti od 40W, 25W i 15W iz uporabe.

Becurile incandescente sunt cel mai familiar tip de sursă de iluminat cu nenumărate aplicaţii. Sunt disponibile în toate formele şi dimensiunile şi oferă calităţi specifice ale luminii corespunzătoare anumitor aplicaţii. Într-un bec incandescent, lumina este generată prin încălzirea filamentului până la incandescenţă. Cu cât este mai fierbinte filamentul, cu atât este mai eficientă transformarea electricităţii în lumină. Cu toate acestea, atunci când filamentul funcţionează fierbinte, durata sa de viaţă este redusă, deci designul fiecărui bec este un echilibru între eficienţă şi durată de funcţionare. De aceea becuri cu o putere electrică similară pot avea numere diferite de lumeni şi durate diferite de viaţă. Beneficii: • Lumină instantanee • Posibilitatea folosirii variatoarelor • Gamă largă
*Gama completă este disponibilă doar în ţările non-UE. În ultimii 3 ani, becurile incandescente de 100W şi de 60W au dispărut de pe pieţele din UE. Pe 1 septembrie 2012 va intra în vigoare o nouă lege la nivelul Uniunii Europene – eliminarea becurilor incandescente clare cu puterea de 40W, 25W şi 15W.

30

BG

Лампи с нажежаеми жички*

CZ

Klasické žárovky*

Лампите с нажежаеми жички са най-познатият ни вид източник на светлина с безброй приложения. Налични във всички форми и размери, те предлагат специфична светлина за всякакви приложения. При тези лампи жичката се нажежава и отделя светлина. Колкото по-нажежена е жичката, толкова по-ефективно преобразува електричеството в светлина. Но нажежаването намалява живота на жичката, така че при дизайна на всяка лампа се търси баланс между ефективност и издръжливост. Поради тази причина лампите с еднакви ватове могат да имат различен експлоатационен фактор и продължителност на живота. Предимства: • Мигновена светлина • Регулируеми • Голямо разнообразие
*Пълната гама се предлага единствено в страни, които не са членки на ЕС. През последните три години лампите с нажежаеми жички с мощност от 100W и 60W бяха изтеглени от пазарите на ЕС. От 1-ви септември 2012 г. влиза в сила нова разпоредба на Европейския съюз, която забранява прозрачните лампи с нажежаеми жички с мощност 40W, 25W и 15W.

Klasické žárovky jsou nejznámnějším světelným zdrojem s celou řadou aplikací. Jsou k dispozici v různých tvarech pro specifické užití. Světlo žárovky vzniká zahříváním wolframového vlákna. Životnost těchto zdrojů se zkracuje vlivem míry zahřátí vlákna, které je přímo úměrné objemu produkovaného světla, to je důvodem proč žárovky stejných příkonů mohou mít jinou svítivost v lumenech a také odlišnou deklarovanou životnost. Benefity: • Okamžitý náběh • Možnost stmívání • Široká řada
*Plná řada je k dispozici pouze pro země mimo EU. Během posledních 3 let byly postupně žárovky vyšších příkonů stahovány z trhů v rámci zemí EU. Od 1.9. 2012 v souladu s EU legislativou budou vyřazeny čiré žárovky příkonů 40W, 25W a 15W.

31

W
15 25 40 60 75 100 25 40 60 75 100 60 100 60 60 100 300 200 200 300 150 200

V
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 127 240 240 230 230 230 240 230 230 230 230 230 230 240 230 240 230 240 240 230 230 230 230 240 240 230 230 230 230 230 240 230 230 240 240 230 230 230 240 230 230 230 230 240 230 230 240 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E40 E27 E27 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E27 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E27 E14 E14 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E14 E14 E14 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E14 E14

lm/cd
100 225 410 700 930 1330 225 410 700 930 1330 1000 550 550 1000 4850 2990 3040 4850 2160 3040 100 210 210 400 400 660 660 400 400 210 400 660 660 400 660 360 600 210 400 400 660 100 210 660 660 210 400 400 210 400 660 70 400 400 660 400

t(h)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

L max. Ø
88.5 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 105 105 105 105 105 168 142 142 180 123 142 97 97 97 97 97 97 97 93 97 97 97 97 97 97 93 97 97 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 74 74 74 74 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 74 74 74 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 90 80 80 90 65 80 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

EEC
E E E E E E E E E E E E G F F G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

SKU
516417 516418 516419 516420 516421 516422 516423 516424 516425 516426 516427 143992 508101 508102 508103 510446 508104 508106 508107 508108 517752 508105 508131 508132 508133 508135 508136 508138 510256 514503 514310 508134 508137 508139 510237 510238 514554 509595 509596 508092 508094 508095 508097 508099 510323 510342 516779 516786 516787 517086 508093 508096 508098 510274 510331 516788 517088 517096

D
15A1/CL/E27* 25A1/CL/E27* 40A1/CL/E27* 60A1/CL/E27* 75A1/CL/E27* 100A1/CL/E27* 25A1/F/E27* 40A1/F/E27* 60A1/F/E27* 75A1/F/E27* 100A1/F/E27* 60A1/CL/RS/E27* 100A1/R.S-CL/E27* 60A1/R.S-CL/E27* 60A1/R.S-CL/E27* 100W E27* 300A1/GLS 90-CL/E27* 200A1/GLS 80-CL/E27* 200A1/GLS 80-CL/E27* 300A1/GLS 90-CL/E40* 150A65/CL/E27* 200A1/GLS 80-FR/E27* 15W E14* 25W E14* 25W E14* 40W E14* 40W E14* 60W E14* 60W E14* 40C1/CL/E27* 40TC1/CL/E14* 25W E14 CANDLE FR* 40W E14 CANDLE FR* 60W E14 CANDLE FR* 60W E14 CANDLE FR* 40W E14 CANDLE FR* 60C1/FR/E27* 40W E14 CAN OPPCOD* 60W E14 CAN OPPCOD* 25W E27 SPH CL* 40W E27 SPH CL* 40W E27 SPH CL* 60W E27 SPH CL* 15W E27 SPH CL* 25W E27 SPH CL* 60W E27 SPH CL* 60/D1/CL/E14* 25D1/CL/E14* 40/D1/CL/E14* 40/D1/CL/E14* 25W E27 SPH FR* 40W E27 SPH FR 60W E27 SPH FR NIGHTLIGHT E27 SPH FR* 40W E27 SPH FR* 40/D1/F/E14* 60/D1/F/E14* 40/D1/F/E14* 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\120 1\10\100 1\100 1\100 1\100 1\20 1\16 1\25 1\25 1\16 1\20 1\25 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100

GLS A LINE Clear

GLS A LINE Frosted

Other GLS Clear

Other GLS Frosted Candle Clear
15 25 25 40 40 60 60 40 40

Candle Frosted
25 40 60 60 40 60 40 60

Candle White (opal)

Spherical Clear
25 40 40 60 15 25 60 60 25 40 40 25 40 60 0 40 40 60 40

Spherical Frosted

*Products only available OUTSIDE of EU from 1st of September 2012.

32

W
40 60 40 5 0 0 0

V
230 230 230 230 230 230 230 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27

lm/cd
350 600 360 -

t(h)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

L max. Ø
69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 45 45 45 45 45 45 45

EEC
F F F E E E E

SKU
508181 510528 508177 510281 510280 510283 510282

D
40W E27 SPH SOFT* 60W E27 SPHR SOFT* 40W E27 SPHER OP* NIGHTLIGHT E27 SPH BLUE* NIGHTLIGHT E27 SPHER GR* NIGHTLIGHT E27 SPHER RED* NIGHTLIGHT E27 SPHER YELL* 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100

Spherical White

Spherical Coloured

*Products only available OUTSIDE of EU from 1st of September 2012. Infra Reflector
150 250 150 250 150 250 235-245 235-245 235-245 235-245 235-245 235-245 230 230 230 230 240 240 230 230 230 230 240 240 230 230 230 230 240 240 230 230 230 230 230 220-230 230 240 24 230 240 240 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 60 85 85 140 190 190 85 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 173 173 173 173 173 173 64.5 64.5 86 86 86 86 86 86 100 100 100 100 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 127.5 109.5 109.5 109.5 109.5 55 55 55 58 60 60 60 125 125 125 125 125 125 39 39 50 50 50 50 50 50 63.5 63.5 63.5 63.5 80 80 80 80 80 80 95 80 80 80 80 26 25 25 26 28 28 28 G F F D F F F 509699 509702 509700 509714 509701 509715 509688 510348 509689 509690 510349 510350 510351 510352 509691 509692 510353 510354 509693 509694 509695 509696 510355 510356 510358 510415 510414 510416 510413 148812 509705 509706 509708 509709 510500 511607 150R/IR/CLEAR/E27 250R/IR/CLEAR/E27 150R/IR/SATIN/E27 250R/IR/SATIN/E27 150R/IR/RUBY/E27 250R/IR/RUBY/E27 30W E14 R39S 25W E14 R39S 25W E14 R50S 40W E14 R50S 40W E14 R50S 25W E14 R50S 60W E14 R50S 40W E14 R50S 40W E27 R63S 60W E27 R63S 60W E27 R63S 40W E27 R63S 40W E27 R80S 60W E27 R80S 75W E27 R80S 100W E27 R80S 100W E27 R80S 60W E27 R80S 150W E27 R95S 60W E27 DISCO R80BL 60W E27 DISCO R80YE 60W E27 DISCO R80GR 60W E27 DISCO R80RE 5W E14 PYGMY 15W E14 T25 PYGMY 15W E14 T25 PYGMY 15W E14 26MM PYGMY 25W E14 28MM PYGMY 25W E14 28MM PYGMY 15WE14 28MM PYGMY 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\50 1\10\50 1\10\50 1\10\50 1\10\50 1\10\50 1\10\50 1\10\50 1\25 1\25 1\25 1\25 1\25 1\25 1\15 1\25 1\25 1\25 1\25 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100 1\10\100

Reflector
30 25 25 40 40 25 60 40 40 60 60 40 40 60 75 100 100 60 150 60 60 60 60 5 15 15 15 25 25 15

Reflector Coloured

Appliance Indicator

33

Notes | Jegyzetek | Bilješke | Beležke | Napomene | Notițe Забележки | Poznámky

34

Sales Offices
ALBANIA, MACEDONIA VSD Merkur d.o.o Sales Representative of GE Hungary Kft. ul.Vasil Glavinov 7b/3 1000 Skopje, Macedonia Tel.: (389) 2 3244 790 Fax: (389) 2 3244 797 BOSNIA AND HERZEGOVINA, CROATIA, SLOVENIA Media Light d.o.o Exclusive agent of GE Hungary Kft. Lighting and Power Protection Cesta na Brdo 109 1000 Ljubljana, Slovenia Tel.: (386) 1 5304366 Fax: (386) 1 5304361 BULGARIA VSD MERKUR e.o.o.d Sales Representative of GE Hungary Kft. Office 31, entr. 4 2 Nikolai Haitov str. 1113 Sofia, Bulgaria Tel.: (359) 2 8705586 CYPRUS, GREECE, MALTA General Electric Medical Systems SA 8-10 Sorou Str. Marousi, Athens 15125, Greece Tel.: (30) 2108930600 Fax: (30) 9625931 HUNGARY, CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA GE Hungary Kft. 1044 Budapest, Váci út 77. Tel: (36) 1 399 1100 Fax: (36) 1 399 1672 SERBIA, MONTENEGRO VSD MERKUR GROUP d.o.o. Sales Representative of GE Hungary Kft. Bulevar Mihajla Pupina 10D/105 11070 Novi Beograd, Serbia Tel.: (381) 11 311 9257 ROMANIA, MOLDOVA SC VSD Merkur Lighting Group SRL Sales Representative of GE Hungary Kft. 0407280 Floresti, Jud. Cluj Str. Gheorghe Doja, Bl. 13, Ap. 1 Romania Tel.: (40) 726 279 722 Fax: (40) 727 599 235

www.tungsram.hu • www.tungsram.com