You are on page 1of 148

Odkryj głębię świat(ł)a

Into the Depths of Light
Katalog źródeł światła / Light Sources Catalogue

2013

Odkryj głębię świat(ł)a
Into the Depths of Light

2013

Katalog źródeł światła / Light Sources Catalogue

www.spectrumled.com.pl

Słowo wstępne / Introduction
Oświetlenie Spectrum jest wynikiem połączenia naszego doświadczenia i wiedzy wyniesionej z ponad dwudziestoletniej obecności na rynku oświetleniowym oraz nieustającej pasji do światła. Stale sięgamy po najnowocześniejsze i coraz bardziej skuteczne rozwiązania, aby w pełni wykorzystać możliwości, które daje nam światło. Spectrum lights result from the combination of our long-standing experience as a supplier of light sources and a constant passion for light. We permanently use the newest and more and more efficient solutions in order to fully benefit from the possibilities that light can offer.

Nasza misja / Our mission
Tworzenie systemów oświetleniowych marki Spectrum wypływa z naszego przekonania o konieczności konsekwentnego stawiania na innowacyjność i rozwój energooszczędnych źródeł światła z naciskiem na technologię LED. Chcemy, by marka Spectrum była symbolem trwałości i bezpieczeństwa. Wierzymy, że rozwój technologiczny musi opierać się na pełnym szacunku dla środowiska. Zmieniać otaczający nas świat znaczy dla nas wziąć za niego odpowiedzialność. Realizację potrzeb naszych klientów rozumiemy jako urzeczywistnianie szansy na realne polepszenie jakości ich życia. Developing Spectrum lighting systems comes from the conviction that promoting innovation and energy-saving illumination, especially LED technology, is the key to a brighter future. We persistently take care to make Spectrum an embodiment of safety and durability. We believe that technological development must be based on full respect of environment. To change the world is to take responsibility for it. Therefore, meeting the needs of our clients means to give them a real chance for a higher quality of their life.

4

Nasze wartości / Our values
Bezgraniczna otwartość Lubimy słuchać innych. Nasza wizja rozwoju wynika z nieustannego wsłuchiwania się w potrzeby klientów. Dzięki temu reagujemy elastycznie i bez uprzedzeń. Określenie „nie da się” wolimy zastąpić chęcią wypracowania optymalnego rozwiązania w każdej sytuacji. Zrównoważony rozwój Nasze zaangażowanie w rozwój energooszczędnych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia bierze się z wiary w to, że małe zmiany w codziennych przyzwyczajeniach mogą przynieść trwałe efekty w skali globalnej. Myśląc o potrzebach naszych obecnych klientów chcemy również myśleć o potrzebach przyszłych pokoleń. Bezwarunkowy entuzjazm Światło traktujemy jako coś, co nieustannie pobudza nas do działania. Czerpiemy z niego inspirację i pomysły, którymi chcemy zarażać innych. Wierzymy, że kreatywność jest naturalną potrzebą człowieka, a jednocześnie kluczem do zmiany świata na lepsze. Wzajemny szacunek Uważamy, że każdy nasz pracownik jest wyjątkowy i zasługuje na zrozumienie i akceptację. Jest to nasza zasada, którą przenosimy na zewnątrz firmy. Profesjonalne podejście do klienta to dla nas przede wszystkim traktowanie go jako partnera. Unlimited Openness We simply like listening to others. Our vision of development is focused on permanent willingness to hear the client’s needs. It enables us to act flexibly and without prejudice. The word “impossible” does not exist to us. We prefer to replace it by finding out an optimal solution in any situation. Sustainable Development We are involved in development of energy-saving solutions because we are convinced that small changes in our daily behaviors can result in long-lasting effects on global scale. Thinking about the needs of our clients, we never forget about the needs of future generations. Unconditioned Enthusiasm Illumination provides us a stimulus that spurs us into action. It gives us inspiration and fresh ideas with which we want to infect others. We believe that creativity is a natural need of human beings and the key to a better world at the same time. Mutual Respect We think that each member of our team is unique and deserves acceptance and understanding. We keep transferring this rule outside the company. A professional approach to our clients means to treat them as a partner

5

O firmie / About Us
Producentem oświetlenia Spectrum jest firma Wojnarowscy, wiodący producent i dostawca szerokiej gamy źródeł światła, od dwudziestu lat obecny na polskim rynku oświetleniowym. Dzięki zebranym doświadczeniom, zdobytej wiedzy oraz rozbudowanym kontaktom handlowym z producentami z całego świata, firma Wojnarowscy jest znana jako najbardziej wyspecjalizowany dostawca systemów oświetleniowych w Polsce. Spectrum light sources are produced by Wojnarowscy company which is a leading manufacturer and provider of a complete range of light sources. With the twenty years presence in the Polish lighting market, long-standing expertise and strong relationships with producers from all over the world, Wojnarowscy is known as the most specialized supplier of light sources in Poland.

Magazyn / Warehouse
Wraz z rozbudową siedziby firmy w 2011 roku powierzchnia magazynowa powiększyła się dwukrotnie. Utrzymujemy na stanie magazynowym ponad milion źródeł światła, dzięki czemu towar do klienta trafia na czas. The year 2011 saw our warehouse facilities doubled. We have over one million light sources in stock, which guarantees on time deliveries.

6

Laboratorium / Laboratory
Stale badamy jakość naszych produktów poddając ich kontroli w naszym laboratorium, które zaopatrzone jest w najnowsze przyrządy pomiarowe. Urządzenia te pozwalają nam na bieżący i dokładny pomiar kluczowych parametrów świetlnych. Dzięki temu jesteśmy pewni, że wszystkie nasze produkty spełniają rygorystyczne normy UE i odpowiadają przyjętym standardom jakości We permanently test parameters of our products in our light laboratory which is equipped with the newest measuring devices and machines. These tools enable us to control key parameters related to light. We are always sure that all our products are in conformity with strict EU norms and quality standards.

7

Spis treści
■ Lampy LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ Paski LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ Osprzęt LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ Świetlówki kompaktowe . . . . . . . . . ■ Lampy halogenowe . . . . . . . . . . . . . ■ Świetlówki liniowe . . . . . . . . . . . . . . ■ Żarówki standardowe . . . . . . . . . . . . ■ Żarówki do zastosowań specjalnych. ■ Lampy wyładowcze . . . . . . . . . . . . . ■ Lampy studyjne i sceniczne . . . . . . .

Table of Contents
LED Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 LED Strips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 LED Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Compact Fluorescent Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Halogen Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Fluorescent Tubes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Standard Bulbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Special Purpose Lamps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Discharge Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Stage and Studio Lamps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

9

24

25

25

26

21/48/60 LED 230V 1,2/2,6/3,2W GU10

72LED 12V 4W GU5,3

72LED 230V 4W GU10

12 LED 230v 5W GU10

27

27

28

29

3x1 Power LED 230V 4W GU10

3x1 Power LED 12V 4W GU5,3

4x1/4x2 Power LED 230V 4,5/5W GU10

4x2 Power LED 230V 5W GU10

29

30

31

32

4x3 Power LED 230V 7W GU10

Mini LED 230V 0,75W E14

Kulka LED / LED Bulb 230V 1W E27 kolorowa / coloured

Kulka LED / LED Bulb 230V 3,5W E14

32

33

33

34

Kulka LED / LED Bulb 230V 3,5W E27

Kulka LED / LED Bulb 230V 5W E14

Kulka LED / LED Bulb 230V 5W E27

Świecowa LED / LED candle 230V 1,7 E14

10

34

34

35

35

Świecowa LED / LED candle 230V 3,5 E14

Świecowa LED / LED candle 230V 3,5W E27

Świecowa LED / LED candle 230V 5W E14

Świecowa LED / LED candle 230V 5W E27

36

37

38

38

LED Standard 230V 5/7W E27

LED Standard 230 V 10/13W E27

LED R39 230V 3W E14

LED R50 230V 6W E14

38

39

39

40

LED R63 230V 8W E27

LED AR111 12V 10W G53

LED AR111 230V 12W GU10

LED AR111 12V 15W G53

40

41

41

41

LED AR111 230V 15W GU10

LED PAR 20 230V 4W GU10

LED PAR 30 230V 5W GU10

LED PAR 38 230V 12W GU10

11

42

43

43

43

LED PAR 56 12V 18/21W

6 LED 12V 1,2W G4

9 LED 12V 1,8W G4

6 LED 12V 1,2W G4

43

44

44

44

9 LED 12V 1,8W G4

13 LED 12V 1,5W G4

18 LED 12V 2W G4

21 LED 230V 2,8W G9

45

45

46

46

LED Tube 230V 8W G13

LED Tube 230V 18/22W G13

Lampa uliczna SP90 | SP90 Street Lamp

Lampa parkowa PARISIENNE | PARISIENNE LED Lamp

50

51

52

53

SMD 3528 Kolorowy / Coloured

SMD 3528 Biały / White

SMD 3528 ULTRA Biały / White

SMD 3528 ULTRA Biały / White

12

54

55

56

57

3528 ULTRA Biały / White

SMD 3528 ULTRA Biały / White

SMD 5050 Biały / White

Profil aluminiowy | Aluminium profile

57

57

58

58

Profil aluminiowy | Aluminium profile

Profil aluminiowy | Aluminium profile

Profil aluminiowy | Aluminium profile

Profil aluminiowy | Aluminium profile

62

62

62

62

Złączka do zasilacza 2,1mm żeńska 2,1mm female connector

Rozdzielacz DC 1 na 4 / 1 to 4 DC Cable

Wtyk zasilania DC / DC Connector

KONEKTOR PASEK LED P-P 8mm P-P LED Strips Connector

62

62

62

62

Gniazdo zasilania DC / DC Power Socket

KONEKTOR PASEK LED P-P 10mm P-P LED Strips Connector

KONEKTOR PASEK LED P-Z 8mm P-Z LED Strips Connector

KONEKTOR PASEK LED P-Z 10mm P-Z LED Strips Connector

13

62

62

62

62

Przedłużka zasilania DC 5m 5m DC Cable

KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P 8mm LED Strips Connector

KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P 10mm LED Strips Connector

KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P 10mm LED Strips Connector

63

63

64

64

Zasilacz 12V IP20 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP20 Power Pack

Zasilacz 12V IP20 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP20 Power Pack

Zasilacz 12V IP67 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP67 Power Pack

Zasilacz 12V IP67 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP67 Power Pack

64

65

66

66

Zasilacz 12V IP67 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP67 Power Pack

Zasilacz 12V IP20 MEANWELL seria RS MEANWELL 12V IP20 Driver RS series

Zasilacz 12V IP67 MEANWELL LPH/LPV LPH/LPV MEANWELL 12V IP67 Driver

Zasilacz 24V IP67 MEANWELL seria LPV MEANWELL 24V IP67 Power Pack LPV series

67

68

68

68

Zasilacz prądowy IP67 MEANWELL MEANWELL IP67 Constant Current LED Driver

Ściemniacz do pasków LED 12V 2A 12V 2A Led Strips Dimmer

Ściemniacz do pasków LED 12V 8A 12V 8A Led Strips Dimmer

Wyłącznik do Ściemniacza 1-10V 1-10V Dimmer switch

14

68

69

70

71

Ściemniacz LED 1-10V 1-10V LED Dimmer Controller

Ściemniacz LED SmartDim odbiornik + pilot LED Dimmer SmartDim receiver + control

Sterownik RGB RF8B + pilot RGB LED Driver + remote control

Sterownik RGB Play Mini II Play Mini II RGB Controller

72

73

73

74

Sterownik RGB Play Mini II Wi Fi Play Mini II Wi Fi RGB Controller

Sterownik RGB Play Emotion (pilot) Play Emotion RGB Controller (remote control)

Sterownik RGB Play Emotion (odbiornik) Play Emotion RGB Cotroller (receiver)

Wzmacniacz sygnału 12V do pasków LED Repeater LED strips RGB

74

75

75

78

Wzmacniacz sygnału 12V do pasków LED wodoodporny LED Strips RGB Waterproof Repeater

Przejściówka GU10 na E14 Spectrum GU10 E14 Adapter

Przejściówka GU10 na E27 Spectrum GU10 E27 Adapter

2U E14

78

79

79

80

3U E27

T2 E14

T2, T3 E27

PL-S 2 PIn

15

80

81

81

82

PL-S/E 4 PIN

PL-C 2 PIN

PL-C/E 4 PIN

PL-L

83

86

86

87

2D

230V E14 świecowa / candle

230V E27 świecowa / candle

Halogen 230V E14 kulista / ball

87

88

88

89

Halogen 230V E27 kulista / ball

Halogen 230V E27 GLS

Halogen 230V E27 GLS

Halogen G4

89

90

90

91

Halogen GY6,35

Halogen 230V G9

Halogen 230V G9

Halogen 230V GU5,3

16

91

92

92

93

Halogen 230V GU10

Halogen 12V GU4

Halogen 12V GU5,3

Halogen 230V R7S

94

95

98

99

Halogen 230V E27 PAR 30

Halogen 12V G53 Halospot 111

Świetlówki liniowe T5 | T5 Fluorescent tubes

Świetlówki liniowe T8 | T8 Fluorescent tubes

100

104

104

104

Zapłonnik / Starter

230V E14 Kulista / Ball

230V E27 Kulista / Ball

230V B22d Kulista / Ball

105

105

105

105

230V E14 R39 Lampa reflektorowa Reflector Lamp

230V E14 R50 Lampa reflektorowa Reflector Lamp

230V E27 R63 Lampa reflektorowa Reflector Lamp

230V E27 R80 Lampa reflektorowa Reflector Lamp

17

108

108

109

109

GLS 230V E27

ST57 230V E27

tubularna / tubular 230V E27

świecowa / candle 230V E14

110

110

111

111

Świecowa / Candle E14

Świecowa / Candle E27

Kulista / Ball 230V E14

Kulista / Ball 230V E27

112

112

113

113

230V B22d

240V E27

280V E27

280V B22d

114

114

114

115

Żarówka trakcyjna / Traction Lamp

Żarówka trakcyjna / Traction Lamp

Żarówka trakcyjna / Traction lamp

Żarówka reflektorowo-parowozowa Locomotive Headlight Bulb

18

115

116

117

118

Żarówka reflektorowo-parowozowa Locomotive Headlight Bulb

Żarówka sygnalizacyjna kolejowa Signal Railway Lamp

Żarówka niskonapięciowa Low Voltage Lamp

Żarówka tablicowa / Tubular Lamp

118

119

119

122

Żarówka miniaturowa / Miniature Lamp

Lampowy promiennik podczerwieni Heating Infrared Lamp

Lampowy promiennik podczerwieni Heating Infrared Lamp

Lampa rtęciowa / Mercury lamp

122

123

123

124

Lampa rtęciowa / Mercury lamp

Lampa rtęciowo-żarowa Mercury-Incandescent lamp

Lampa rtęciowo-żarowa Mercury-Incandescent lamp

Lampa sodowa / Sodium lamp

124

125

126

127

Lampa sodowa / Sodium lamp

Lampa metalohalogenkowa dwustronnie trzonkowana Double-ended metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa z bańką eliptyczną Eliptical metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa z bańką tubularną Tubular metal halide lamp

19

130

131

132

133

Lampa halogenowa z lustrem Projector halogen lamp

Projekcyjna lampa halogenowa Projection halogen lamp

Lampa halogenowa / Halogen lamp

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

133

133

133

134

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

Lamp halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

PAR36

134

134

135

135

PAR56

PAR64

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

136

136

136

137

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

20

137

137

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

21

Lampy
LED
LED LAMPS

23

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH | REPLACEMENT OF HALOGEN REFLECTORS

1
21/48/60 LED 230V 1,2/2,6/3,2W GU10
D

V
WOJ12782 WOJ12783 WOJ12784 WOJ12785 WOJ12602 WOJ12603 230V 230V 230V 230V 230V 230V

L

W
1,2W 1,2W 2,6W 2,6W 3,2W 3,2W GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10

TYPE

lm
WW CW WW CW WW CW 65lm 70lm 160lm 165lm 280lm 290lm 120° 120° 120° 120° 120° 120° 21 21 48 48 60 60

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
50x58mm 50x58mm 50x58mm 50x58mm 50x58mm 50x58mm

SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528

24

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH | REPLACEMENT OF HALOGEN REFLECTORS

1 1
72LED 12V 4W GU5,3
D D

2 2
72LED 230V 4W GU10

L

V
WOJ12702 WOJ12703 WOJ12789 WOJ12790 230V 230V 12V 12V

W
4W 4W 4W 4W GU10 GU10 GU5,3 GU5,3

TYPE

lm
WW CW WW CW 280lm 290lm 280lm 290lm 120° 120° 120° 120° 72 72 72 72

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
50x58mm 50x58mm 50x53mm 50x53mm 1 1 2 2

SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528

Mleczna osłona zapewniająca równomierne rozchodzenie się światła A milky protecting glass making chips invisible when the lamp is on

25

L

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH | REPLACEMENT OF HALOGEN REFLECTORS

12 LED 230V 5W GU10
D

V
WOJ12886 WOJ12887 230V 230V

L

W
5W 5W GU10 GU10

TYPE

lm
WW CW 420lm 430lm 120° 120° 12 12

T[h]
25000h 25000h

DxL
50x54 mm 50x54 mm

SMD5630 SMD5630

Mleczna osłona zapewniająca równomierne rozchodzenie się światła A milky protecting glass making chips invisible when the lamp is on

26

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH | REPLACEMENT OF HALOGEN REFLECTORS

1
3X1 POWER LED 230V 4W GU10
D

2
3X1 POWER LED 12V 4W GU5,3

D

V
WOJ12533 WOJ12532 WOJ10395 WOJ10396 230V 230V 12V 12V

W
4W 4W 4W 4W GU10 GU10 GU5,3 GU5,3

TYPE

lm
WW CW WW CW 230lm 240lm 230lm 240lm

cd
670cd 700cd 670cd 700cd 38° 38° 38° 38° 3x1W 3x1W 3x1W 3x1W

L

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
50x58mm 50x58mm 50x52mm 50x52mm 1 1 2 2

Power LED Power LED Power LED Power LED

27

L

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH | REPLACEMENT OF HALOGEN REFLECTORS

4X1/4X2 POWER LED 230V 4,5/5W GU10
D

V
WOJ12898 WOJ12899 WOJ12900 WOJ12901 230V 230V 230V 230V

L

W
4,5W 4,5W 5W 5W GU10 GU10 GU10 GU10

TYPE

lm
WW CW WW CW 300lm 310lm 380lm 400lm

cd
1400cd 1450cd 1775cd 1870cd 30° 30° 30° 30° 4x1W 4x1W 4x2W 4x2W

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
50x58mm 50x58mm 50x52mm 50x52mm

Power LED Power LED Power LED Power LED

28

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK REFLEKTORÓW HALOGENOWYCH | REPLACEMENT OF HALOGEN REFLECTORS

1
4X2 POWER LED 230V 5W GU10
D

2
4X3 POWER LED 230V 7W GU10

D

L

L

D

V
WOJ12610 WOJ12611 WOJ12627 WOJ12628 230V 230V 230V 230V

W
5W 5W 7W 7W GU10 GU10 GU10 GU10

TYPE

lm
WW CW WW CW 330lm 340lm 470lm 490lm

cd
560cd 580cd 1370cd 1430cd 50° 50° 38° 38° 4x2W 4x2W 4x3W 4x3W

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
50x58mm 50x58mm 50x85mm 50x85mm 1 1 2 2

Power LED Power LED Power LED Power LED

29

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

MINI LED 230V 0,75W E14
D

L

V
WOJ52157 WOJ51965 230V 230V

W
0,75W 0,75W E14 E14

TYPE

lm
WW CW 28lm 30lm 6 6

T[h]
25000h 25000h

DxL
20x60mm 20x60mm

THT (DIP) THT (DIP)

30

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

2
KULKA LED / LED BULB 230V 1W E27

D

V
WOJ11794 WOJ11795 WOJ11797 WOJ11796 WOJ11798 230V 230V 230V 230V 230V

W
1W 1W 1W 1W 1W E27 E27 E27 E27 E27

TYPE

T[h]
W R B G Y 8 8 8 8 8 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm

THT (DIP) 5mm THT (DIP) 5mm THT (DIP) 5mm THT (DIP) 5mm THT (DIP) 5mm

31

L

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

1
KULKA LED / LED BULB 230V 3,5W E14 KULKA LED / LED BULB 230V 3,5W E27

2

D

D

L

V
WOJ12744 WOJ12878 WOJ12745 WOJ12879 230V 230V 230V 230V

W
3,5W 3,5W 3,5W 3,5W E14 E14 E27 E27

L

TYPE

lm
WW CW WW CW 300lm 310lm 300lm 310lm 160° 160° 160° 160° 10 10 10 10

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
45x77,5mm 45x77,5mm 45x73mm 45x73mm 1 1 2 2

SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835

32

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

1
KULKA LED / LED BULB 230V 5W E14 KULKA LED / LED BULB 230V 5W E27

2

D

D

L

V
WOJ12911 WOJ12910 WOJ12913 WOJ12912 230V 230V 230V 230V

W
5W 5W 5W 5W E14 E14 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW 400lm 420lm 400lm 420lm 160° 160° 160° 160° 12 12 12 12

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
45x77,5mm 45x77,5mm 45x73mm 45x73mm 1 1 2 2

SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835

33

L

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

1
ŚWIECOWA LED / LED CANDLE 230V 1,7W E14

2
ŚWIECOWA LED / LED CANDLE 230V 3,5W E14

3
ŚWIECOWA LED / LED CANDLE 230V 3,5W E27

D

D

L

L

V
WOJ12615 WOJ12616 WOJ12604 WOJ12605 WOJ12617 WOJ12618 WOJ12626 WOJ12625 WOJ12808 WOJ12690 WOJ12691 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
1,7W 1,7W 3,5W 3,5W 1,7W 1,7W 3,5W 3,5W 1,7W 3,5W 3,5W E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E14 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW WW CW WW CW 2200K WW CW 140lm 150lm 300lm 310lm 140lm 150lm 300lm 310lm 75lm 300lm 310lm 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 4 4 10 10 4 4 10 10 4 10 10

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
37,5x99mm 37,5x99mm 37,5x99mm 37,5x99mm 37,5x135mm 37,5x135mm 37,5x135mm 37,5x135mm 37,5x135mm 37,5x102mm 37,5x102mm 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3

SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835

34

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

1
LED ŚWIECOWA E14 230V 5W WW SPECTRUM

2
LED ŚWIECOWA E27 230V 5W WW SPECTRUM

D

L

V
WOJ12907 WOJ12906 WOJ12909 WOJ12908 230V 230V 230V 230V

W
5W 5W 5W 5W E14 E14 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW 400lm 420lm 400lm 420lm 160° 160° 160° 160° 12 12 12 12

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
37,5x99mm 37,5x99mm 37,5x99mm 37,5x99mm 1 1 2 2

SMD2835 SMD2835 SMD2835 SMD2835

35

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

LED STANDARD 230V 5/7W E27

D

L

V
WOJ12869 WOJ12868 WOJ12865 WOJ12866 230V 230V 230V 230V

W
5W 5W 7W 7W E27 E27 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW 350lm 360lm 520lm 530lm 270° 270° 270° 270° 10 10 14 14

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
55x108mm 55x108mm 55x108mm 55x108mm

SMD5630 SMD5630 SMD5630 SMD5630

36

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

LED STANDARD 230 V 10/13W E27

D

L

V
WOJ12798 WOJ12799 WOJ12915 WOJ12916 230V 230V 230V 230V

W
10W 10W 13W 13W E27 E27 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW 800lm 820lm 1050lm 1070lm 160° 160° 160° 160° 24 24 30 30

T[h]
30000h 30000h 30000h 30000h

DxL
60x118mm 60x118mm 60x120mm 60x120mm

SMD5630 SMD5630 SMD2835 SMD2835

37

Lampy LED | LED Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDARD BULBS

1
LED R39 230V 3W E14
D

2
LED R50 230V 6W E14 LED R63 230V 8W E27

3

L

V
WOJ12870 WOJ12871 WOJ12872 WOJ12873 WOJ12874 WOJ12875 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
3W 3W 6W 6W 8W 8W E14 E14 E14 E14 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW WW CW 240 245 430 450 630 650 160° 160° 160° 160° 160° 160° 8 8 12 12 16 16

T[h]
25000h 25000h 25000h 25000h 25000h 25000h

DxL
39x70 39x70 50x86 50x86 63x106 63x106 1 1 2 2 3 3

SMD3630 SMD3630 SMD3630 SMD3630 SMD3630 SMD3630

* Mleczna osłona zapewniająca równomierne rozchodzenie się światła / A milky protecting glass making chips invisible when the lamp is on.

38

Lampy LED | LED Lamps
TYP AR111, ZAMIENNIK LAMP HALOGENOWYCH 50 W | AR111 TYPE, REPLACEMENT OF 50W HALOGEN LAMPS

1
LED AR111 12V 10W G53

2
LED AR111 230V 12W GU10

D

L

V
WOJ12748 WOJ12749 WOJ12876 WOJ12781 WOJ12780 WOJ12779 12V 12V 12V 230V 230V 230V

W
10W 10W 10W 12W 12W 12W G53 G53 G53 GU10 GU10 GU10

TYPE

lm
WW NW CW WW NW CW 630lm 635lm 640lm 600lm 610lm 620lm

cd
4230cd 4260cd 4300cd 4030cd 4100cd 4160cd 25° 25° 25° 30° 30° 30° 6 6 6 6 6 6

T[h]
30000h 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

DxL
110x63mm 110x63mm 110x63mm 110x76mm 110x76mm 110x76mm 1 1 1 2 2 2

Power LED Power LED Power LED Power LED Power LED Power LED

39

Lampy LED | LED Lamps
TYP AR111, ZAMIENNIK LAMP HALOGENOWYCH 75 W | AR111 TYPE, REPLACEMENT OF 75W HALOGEN LAMPS

1
LED AR111 12V 15W G53 LED AR111 230V 15W GU10

2

D

L

V
WOJ12880 WOJ12881 WOJ12882 WOJ12883 WOJ12884 WOJ12885 12V 12V 12V 230V 230V 230V

W
15W 15W 15W 15W 15W 15W G53 G53 G53 GU10 GU10 GU10

TYPE

lm
WW NW CW WW NW CW 1000lm 1050lm 1100lm 1000lm 1050lm 1100lm

cd
1110cd 1170cd 1230cd 1110cd 1170cd 1230cd 62° 62° 62° 62° 62° 62° 36 36 36 36 36 36

T[h]
30000h 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

DxL
111x69mm 111x69mm 111x69mm 111x69mm 111x69mm 111x69mm 1 1 1 2 2 2

SMD2323 SMD2323 SMD2323 SMD2323 SMD2323 SMD2323

40

Lampy LED | LED Lamps
TYP PAR | PAR TYPE

1
LED PAR 20 230V 4W GU10

2 1
LED PAR 30 230V 5W GU10

3 2
LED PAR 38 230V 12W GU10
D

D

L

L

V
WOJ12890 WOJ12891 WOJ12892 WOJ12893 WOJ12894 WOJ12895 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
4W 4W 5W 5W 12W 12W E27 E27 E27 E27 E27 E27

TYPE

lm
WW CW WW CW WW CW 320lm 360lm 400lm 450lm 960 lm 1080 lm

cd*
1500cd 1680cd 1870cd 2100cd 4480cd 5040cd 30/45/60° 30/45/60° 30/45/60° 30/45/60° 30/45/60° 30/45/60° 4 4 5 5 12 12

T[h]
30000h 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

DxL
50x59mm 50x59mm 92x81mm 92x81mm 122x140mm 122x140mm 1 1 2 2 3 3

Power LED Power LED Power LED Power LED Power LED Power LED

* dla kąta 30° / for 30° beam angle

41

Lampy LED | LED Lamps
TYP PAR | PAR TYPE

LED PAR 56 12V 18/21W

D L

V
WOJ22005 WOJ22016* WOJ22006 12V DC 12V AC 12V AC/DC

W
18W 18W 21W przewody RGBV+ wires RGBV+ G53 / śruby G53 / screws G53 / śruby G53 / screws

TYPE

lm
RGB RGB CW – – 1450lm 120° 120° 120° 315 315 1

T[h]
30000h 30000h 30000h

DxL
178x110mm 178x110mm 178x110mm

THT (DIP) LED THT (DIP) LED COB

* Wbudowany sterownik / Built-in controller

42

Lampy LED | LED Lamps
TYPU G4 I G9 | G4 AND G9 TYPE

1
6 LED 12V 1,2W G4

2
D
9 LED 12V 1,8W G4

3
6 LED 12V 1,2W G4

4
9 LED 12V 1,8W G4

D

D

D

L

L

V
WOJ12066 WOJ12067 WOJ12068 WOJ12069 WOJ12269 WOJ12270 12V AC/DC 12V AC/DC 12V AC/DC 12V AC/DC 12V AC/DC 12V AC/DC

W
1,2W 1,2W 1,8W 1,8W 1,2W 1,8W G4 G4 G4 G4 G4 G4

TYPE

lm
WW CW WW CW WW WW 115lm 125lm 140lm 150lm 115lm 140lm 6 6 9 9 6 9

T[h]
30000h 30000h 30000h 30000h 30000h 30000h

DxL
23x35mm 23x35mm 30x42mm 30x42mm 23x17mm 30x17mm 1 1 2 2 3 4

SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050

43

Lampy LED | LED Lamps
TYPU G4 I G9 | G4 AND G9 TYPE

1
13 LED 12V 1,5W G4 18 LED 12V 2W G4

2
21 LED 230V 2,8W G9

3

L

L

L

D

D

D

V
WOJ12271 WOJ12272 WOJ12860 WOJ12877 12V AC/DC 12V AC/DC 230V 230V

W
1,5W 2W 2,8W 2,8W G4 G4 G9 G9

TYPE

lm
WW WW WW CW 170lm 240lm 200lm 210lm 13 18 21 21

T[h]
30000h 30000h 25000h 25000h

DxL
11x43mm 17,5x43mm 20x58mm 20x58mm 1 2 3 3

SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050

44

Lampy LED | LED Lamps
ŚWIETLÓWKI LED | LED TUBES

1
LED TUBE 230V 8W G13

2
LED TUBE 230V 18/22W G13

L

V
WOJ22079 WOJ22081 WOJ22082 WOJ22083 WOJ22084 WOJ22085 WOJ22086 WOJ22087 WOJ22088 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
8W 8W 8W 18W 18W 18W 22W 22W 22W G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13

TYPE

lm
WW NW CW WW NW CW WW NW CW 850 900 950 1800 1900 2000 2300 2400 2500 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120° 120 120 120 288 288 288 396 396 396

T[h]
50000h 50000h 50000h 50000h 50000h 50000h 50000h 50000h 50000h

DxL
26x600mm 26x600mm 26x600mm 26x1200mm 26x1200mm 26x1200mm 26x1500mm 26x1500mm 26x1500mm 1 1 1 2 2 2 2 2 2

SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528

45

D

Lampy LED | LED Lamps
LAMPY ULICZNE | STREET LAMPS

1
LAMPA ULICZNA SP90 | SP90 STREET LAMP

2
LAMPA PARKOWA PARISIENNE | PARISIENNE LED LAMP

D

L

V
WOJ80484 WOJ80570 WOJ80498 WOJ80499 WOJ80500 85-265V 85-265V 85-265V 85-265V 85-265V

W
28W 20W 24W 30W 36W E40 E27/E40 E27/E40 E27/E40 E27/E40

TYPE

lm
WW/NW/CW WW/NW/CW WW/NW/CW WW/NW/CW WW/NW/CW 2100lm 1800lm 2200lm 2700lm 3200lm

T[h]
50000h 50000h 50000h 50000h 50000h

DxL
90x275mm 85x175mm 110x245mm 110x260mm 110x285mm 1 2 2 2 2

Power LED Power LED Power LED Power LED Power LED

46

47

Paski

i profile LED
LED STRIPS AND PROFILES

49

Paski LED | LED Strips
SMD3528 KOLOROWE | COLOUR

PASEK LED SMD 3528 KOLOROWY SMD 3528 LED STRIP COLOURED

V
WOJ11952 WOJ11953 WOJ11954 WOJ11955 WOJ11985 WOJ11986 WOJ11987 WOJ11988 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

W
20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W

A
1,7A 1,7A 1,7A 1,7A 1,7A 1,7A 1,7A 1,7A

TYPE

DxL
R Y B G R Y B G 300 300 300 300 300 300 300 300 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated

SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528

50

Paski LED | LED Strips
SMD3528 BIAŁY | WHITE

PASEK LED SMD 3528 BIAŁY SMD 3528 LED STRIP WHITE

V
WOJ11919 WOJ11920 WOJ11989 WOJ11990 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

W
18W 18W 18W 18W

A
1,5A 1,5A 1,5A 1,5A

TYPE

DxL
CW WW CW WW 300 300 300 300 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated

SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528

51

Paski LED | LED Strips
3528 ULTRA BIAŁY| WHITE

PASEK LED SMD 3528 ULTRA BIAŁY SMD 3528 ULTRA LED STRIP WHITE

IE Sr W CEJ

,% DIOD $r

EA 4WIC SM

V
WOJ12209 WOJ12210 WOJ12211 WOJ12212 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

W
30W 30W 30W 30W

A
2,5A 2,5A 2,5A 2,5A

TYPE

SMD3528 SMD3528 SMD3528 SMD3528

ANYAS,%$

DxL
WW CW WW CW 600 600 600 600 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm 8x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated

52

Paski LED | LED Strips
5050 BIAŁY | WHITE

2
PASEK LED SMD 5050 BIAŁY SMD 5050 LED STRIP WHITE

V
WOJ12109 WOJ12108 WOJ12148 WOJ12147 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

W
24W 24W 24W 24W

A
2A 2A 2A 2A

TYPE

DxL
WW CW WW CW 150 150 150 150 10x5000mm 10x5000mm 10x5000mm 10x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated

SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050

53

Paski LED | LED Strips
SMD5050 ULTRA BIAŁY | WHITE

PASEK LED SMD 5050 ULTRA BIAŁY SMD 5050 ULTRA LED STRIP WHITE

IE Sr W CEJ

,% DIOD $r

EA 4WIC SM

V
WOJ12213 WOJ12214 WOJ12215 WOJ12216 12V DC 12V DC 12V DC 12V DC

W
48W 48W 48W 48W

A
4A 4A 4A 4A

TYPE

SMD5050 SMD5050 SMD5050 SMD5050

ANYAS,%$

DxL
WW CW WW CW 300 300 300 300 10x5000mm 10x5000mm 10x5000mm 10x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated w osłonie silikonowej / silicone coated

54

Paski LED | LED Strips
SMD5050 RGB

2
PASEK LED SMD 5050 RGB SMD 5050 LED STRIP RGB

V
WOJ11937 WOJ11958 12V DC 12V DC

W
30W 30W

A
2,5A 2,5A

TYPE

DxL
RGB RGB 150 150 10x5000mm 10x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated

SMD5050 SMD5050

55

Paski LED | LED Strips
SMD5050 ULTRA RGB

PASEK LED SMD 5050 ULTRA RGB SMD 5050 ULTRA LED STRIP RGB

IE Sr W CEJ

,% DIOD $r

EA 4WIC SM

V
WOJ12641 WOJ12642 12V DC 12V DC

W
48W 48W

A
4A 4A

TYPE

SMD5050 SMD5050

ANYAS,%$

DxL
RGB RGB 300 300 10x5000mm 10x5000mm w osłonie silikonowej / silicone coated

56

Lampy LED | LED Lamps
PROFILE ALUMINIOWE | ALUMINIUM PROFILES

1

2

3

8 19,1 18 17,4 23,4 11 12,5
TYPE

7 12,2

9

WOJ01705 WOJ01706 WOJ01707 WOJ01708 WOJ01709

Profil aluminiowy WOJSLIM z osłoną transparentna 1mb Profil aluminiowy WOJSLIM z osłoną mleczną 1mb Profil aluminiowy WOJDEEP z osłoną transparentna 1mb Profil aluminiowy WOJDEEP z osłoną mleczną 1mb Profil aluminiowy WOJPEN z osłoną transparentna 1mb

1 1 2 2 3

57

Lampy LED | LED Lamps
PROFILE ALUMINIOWE | ALUMINIUM PROFILES

1

2

23 11 16

10

32

20

TYPE

WOJ01711 WOJ01712 WOJ01713 WOJ01714

Profil aluminiowy WOJWIDE z osłoną transparentna 1mb Profil aluminiowy WOJWIDE z osłoną mleczną 1mb Profil aluminiowy WOJCORNER z osłoną transparentna 1mb Profil aluminiowy WOJCORNER z osłoną mleczną 1mb

1 1 2 2

58

59

Osprzęt
LED
LED EQUIPMENT

61

Osprzęt LED | LED Equipments

1
ZŁĄCZKA DO ZASILACZA 2,1MM ŻEŃSKA 2,1MM FEMALE CONNECTOR

2
ROZDZIELACZ DC 1 NA 4 / 1 TO 4 DC CABLE

3

4
PRZEDŁUŻKA ZASILANIA DC 5M 5M DC CABLE

5

WTYK ZASILANIA DC / DC CONNECTOR GNIAZDO ZASILANIA DC / DC POWER SOCKET

6
KONEKTOR PASEK LED P-P 10MM P-P LED STRIPS CONNECTOR KONEKTOR PASEK LED P-P 8MM P-P LED STRIPS CONNECTOR

7

9
KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P 8MM LED STRIPS CONNECTOR

10
KONEKTOR PASEK LED P-Z 8MM P-Z LED STRIPS CONNECTOR

11
KONEKTOR PASEK LED P-Z 10MM P-Z LED STRIPS CONNECTOR

TYPE

DxL
l28xd7mm l300xd4xd3,5mm l39x41mm l39,5x13,9xd5,2mm 5000xd5,5mm 13,4x4,6x1mm 150mm l150xw15,8xh2x1,4mm 15,9x4,6x2,1mm 150mm l165x14,2x4,68x4,59mm l177,45x14,2x4,57mm 14.37x15,37x4,44mm l150xd1,4mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

WOJ00742 WOJ01161 WOJ01162 WOJ01358 WOJ01359 WOJ00797 WOJ00801 WOJ00802 WOJ00798 WOJ00799 WOJ01572 WOJ01573 WOJ01574 WOJ00800

ZŁĄCZKA ZASILACZ DO LED DC 2,1MM / Joint supply LED DC 2,1MM Rozdzielacz DC 1 na 4 Wtyk zasilania DC Gniazdo zasilania DC Przedłużka zasilania 5m DC KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P LED strips connector KONEKTOR PASEK LED P-P KABEL / P-P cable LED strips connector KONEKTOR PASEK LED P-P KABEL RGB / P-P RGB cable LED strips connector KONEKTOR PASEK LED P-P RGB / P-P RGB LED strips connector KONEKTOR PASEK LED P-Z / P-Z LED strips connector KONEKTOR PASEK LED P-Z 10mm / P-Z LED strips connector 10mm KONEKTOR PASEK LED P-P 10mm/ P-P LED strips connector 10mm KONEKTOR PASEK LED P-P KABEL 10mm/ P-P cable LED strips connector 10mm KONEKTOR PASEK LED P-Z RGB / P-Z RGB LED strips connector

13
KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P 10MM LED STRIPS CONNECTOR

14
KONEKTOR PASEK LED P-P / P-P 10MM LED STRIPS CONNECTOR

62

Osprzęt LED | LED Equipments
ZASILACZE | POWER PACKS

1
ZASILACZ 12V IP20 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP20 POWER PACK

2
ZASILACZ 12V IP20 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP20 POWER PACK

TYPE

V
12V 12V 12V 12V 12V

W
15W 30W 60W 90W 120W

A
1,25A 2,5A 5A 7,5A 10A

DxL
71 x 47,5 x 34mm 85.5 x 35.7 x 25.7mm 121 x 60 x 34.5mm 132 x 58.5 x 33.7mm 177 x 63,5 x 40mm 1 2 2 2 2

WOJ00721 WOJ00713 WOJ00753 WOJ00817 WOJ00758

ZASILACZ 12V 1,25A 15W IP20 EA1015 SPECTRUM ZASILACZ 12V 2,5A 30W IP20 EA10402 SPECTRUM ZASILACZ 12V 5A 60W IP20 EA1050 SPECTRUM ZASILACZ 12V 7,5A 90W IP20 EA11002 SPECTRUM ZASILACZ 12V 10A 120W IP20 EA11353 SPECTRUM

63

Osprzęt LED | LED Equipments
ZASILACZE | POWER PACKS

1
Zasilacz 12V IP67 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP67 Power Pack Zasilacz 12V IP67 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP67 Power Pack

2

3
Zasilacz 12V IP67 SPECTRUM SPECTRUM 12V IP67 Power Pack

TYPE

V
12V 12V 12V 12V 12V 12V

W
20W 30W 60W 100W 150W 200W

A
1,67A 2,5A 5A 8,3A 12,5A 16,7A

DxL
160x30x20mm 200x30x20mm 180x71,2x45mm 240x71,2x45mm 230x127x58mm 228x120x64mm 1 1 2 2 3 3

WOJ00923 WOJ00924 WOJ01291 WOJ00925 WOJ00922 WOJ01292

ZASILACZ 12V 1,67A 20W IP67 20-12 SPECTRUM ZASILACZ 12V 2,5A 30W IP67 30-12 SPECTRUM ZASILACZ 12V 5A 60W IP67 60-12 SPECTRUM ZASILACZ 12V 8,3A 100W IP67 100-12 SPECTRUM ZASILACZ 12V 12,5A 150W IP67 150-12 SPECTRUM ZASILACZ 12V 16,7A 200W IP67 200-12 SPECTRUM

64

Osprzęt LED | LED Equipments
ZASILACZE | POWER PACKS

2
Zasilacz 12V IP20 MEANWELL seria RS MEANWELL 12V IP20 Driver RS series

TYPE

V
12V 12V 12V 12V 12V 12V

W
15W 36W 50W 72W 100W 150W

A
1,3A 3A 4,2A 6A 8,5A 12,5A

DxL
62x51x28mm 99x82x36mm 99x97x36mm 129x97x38mm 159x97x38mm 199x98x38mm

WOJ01293 WOJ01294 WOJ01295 WOJ01296 WOJ01297 WOJ01298

ZASILACZ 12V 1,3A 15W IP20 RS-15 MEANWELL ZASILACZ 12V 3A 36W IP20 RS-35 MEANWELL ZASILACZ 12V 4,2A 50W IP20 RS-50 MEANWELL ZASILACZ 12V 6A 72W IP20 RS-75 MEANWELL ZASILACZ 12V 8,5A 100W IP20 RS-100 MEANWELL ZASILACZ 12V 12,5A 150W IP20 RS-150 MEANWELL

65

Osprzęt LED | LED Equipments
ZASILACZE | POWER PACKS

1
Zasilacz 12V IP67 MEANWELL LPH/LPV LPH/LPV MEANWELL 12V IP67 Driver

2
Zasilacz 24V IP67 MEANWELL seria LPV MEANWELL 24V IP67 Power Pack LPV series

TYPE

V
12V 12V 12V 12V 12V 12V 24V 24V 24V

W
18W 36W 60W 100W 132W 192W 36W 60W 100W

A
1,5A 3A 5A 8,5A 11A 16A 1,5A 2,5A 4,2A

DxL
140x30x22mm 148x40x30mm 162.5x42.5x32mm 190x52x37mm 222.2x68x38.8mm 244.2x68x38.8mm 148x40x30mm 162.5x42.5x32mm 190x52x37mm 1 1 1 1 1 1 2 2 2

WOJ00825 WOJ00838 WOJ00839 WOJ01182 WOJ01070 WOJ01091 WOJ01237 WOJ01231 WOJ01230

ZASILACZ 12V 1,5A 18W IP67 LPH-18-12 MEANWELL ZASILACZ 12V 3A 36W IP67 LPV-35-12 MEANWELL ZASILACZ 12V 5A 60W IP67 LPV-60-12 MEANWELL ZASILACZ 12V 8,5A 100W IP67 LPV-100-12 MEANWELL ZASILACZ 12V 11A 132W IP67 CLG-150-12A MEANWELL ZASILACZ 12V 16A 192W IP67 HLG-240-12A MEANWELL ZASILACZ 24V 1,5A 36W IP67 LPV-35-24 MEANWELL ZASILACZ 24V 2,5A 60W IP67 LPV-60-24 MEANWELL ZASILACZ 24V 4,2A 100W IP67 LPV-100-24 MEANWELL

66

Osprzęt LED | LED Equipments
ZASILACZE | POWER PACKS

2
Zasilacz prądowy IP67 MEANWELL MEANWELL IP67 Constant Current LED Driver

TYPE

V
0,5-10V 6-48V 6-25V

W
3W 18W 18W

A
350mA 350mA 700mA

DxL
38x26,4x21mm 140x30x20mm 140x30x20mm

WOJ00955 WOJ01163 WOJ00913

ZASILACZ PRĄDOWY MINIATUROWY 350mA 0,5-10V 3W MW-03-350 SPECTRUM ZASILACZ PRĄDOWY 350mA 6-48V 18W LPHC-18-350 MEANWELL ZASILACZ PRĄDOWY 700mA 6-25V 18W LPHC-18-700 700mA MEANWELL

67

Osprzęt LED | LED Equipments
ŚCIEMNIACZ | DIMMERS

1
Ściemniacz do pasków LED 12V 2A 12V 2A Led Strips Dimmer Ściemniacz do pasków LED 12V 8A 12V 8A Led Strips Dimmer

2

3
Wyłącznik do Ściemniacza 1-10V 1-10V Dimmer switch Ściemniacz LED 1-10V 1-10V LED Dimmer Controller

4

TYPE

V
12V 12V 12/24V n/d

W
24W 96W 168/336W n/d

A
2A 8A 14A (7A na kanał/ for chanel) n/d

DxL
61x33x32mm 110x56x34mm 87x87mm 178x45x20mm 1 2 3 4

WOJ00901 WOJ00903 WOJ00895 WOJ00896

LED Dimmer manual 12V 2A 1CH - do pasków LED / for LED strips LED Dimmer RF 12V 8A 1CH remote-do pasków LED / for LED strips LED Dimmer 1-10V-knob/regulator - for LED light sources LED Dimmer Controller 1-10V - for LED light sources

68

Osprzęt LED | LED Equipments
ŚCIEMNIACZ | DIMMERS

1
Ściemniacz LED SmartDim odbiornik LED Dimmer SmartDim receiver

2
Ściemniacz LED SmartDim pilot LED Dimmer SmartDim remote control

TYPE

V
n/d 12/24V

W
n/d 120/240W

DxL
135x41x19mm 178x45x20mm 1 2

WOJ01173 WOJ01174
* 5 kanałów / 5 channels

LED Dimmer SmartDim pilot (remote) LED Dimmer SmartDim odbiornik (receiver)

69

Osprzęt LED | LED Equipments
STEROWNIKI | CONTROLLERS

1
STEROWNIK RGB RF8B + PILOT RGB LED DRIVER + REMOTE CONTROL

TYPE

V
12V/24V

W
144W/288W

A
4A/kanał

DxL
121x53x25mm

WOJ00981

RGB Controller RF8B with remote-do pasków LED / for LED strips

70

Osprzęt LED | LED Equipments
STEROWNIKI| CONTROLLERS

2
STEROWNIK RGB PLAY MINI II PLAY MINI II RGB CONTROLLER

TYPE

V
12V/24V

W
216W/432W

A
6A/kanał

DxL
107x65x30mm

WOJ01678

RGB Controller PLAY MINI II with remote-do pasków LED / for LED strips

71

Osprzęt LED | LED Equipments
STEROWNIKI | CONTROLLERS

STEROWNIK RGB PLAY MINI II WI FI PLAY MINI II WI FI RGB CONTROLLER

TYPE

V
12V/24V

W
144W/288W

A
4A/kanał

DxL
127x42x33mm

WOJ01679

RGB Controller PLAY MINI II WIFI with remote-do pasków LED / for LED strips

72

Osprzęt LED | LED Equipments
STEROWNIKI | CONTROLLERS

1
STEROWNIK RGB PLAY EMOTION (ODBIORNIK) PLAY EMOTION RGB COTROLLER (RECEIVER)

2
STEROWNIK RGB PLAY EMOTION (PILOT) PLAY EMOTION RGB CONTROLLER (REMOTE CONTROL)

TYPE

V
12V/24V n/d

W
72/144W n/d

A
2A/kanał n/d

DxL
145x21x19mm 126x55x16mm 1 2

WOJ00892 WOJ00891

Sterownik RGB do pasków LED / LED Strips RGB Controller Play Emotion: odbiornik / receiver Sterownik RGB do pasków LED / LED Strips RGB Controller Play Emotion: pilot / remote control

* 10 kanałów / 10 channels

73

Osprzęt LED | LED Equipments
WZMACNIACZ | REPEATOR

1
WZMACNIACZ SYGNAŁU 12V DO PASKÓW LED REPEATER LED STRIPS RGB

2
WZMACNIACZ SYGNAŁU 12V DO PASKÓW LED WODOODPORNY LED STRIPS RGB WATERPROOF REPEATER

TYPE

V
12V/24V 12V/24V

W
144W/288W 144W/288W

A
4A/kanał 4A/kanał

DxL
105x65x25mm 95x52x30mm 1 2

WOJ12031 WOJ00904

Repeater RGB (wzmacniacz sygnału)12V do pasków LED / for LED strips RGB Repeater RGB (wzmacniacz sygnału) 12V 4A/1CH waterproof IP65-do pasków LED / for LED strips

74

Osprzęt LED | LED Equipments
PRZEJŚCIÓWKI | ADAPTERS

1
PRZEJŚCIÓWKA GU10 NA E14 SPECTRUM GU10 E14 ADAPTER

2
PRZEJŚCIÓWKA GU10 NA E27 SPECTRUM GU10 E27 ADAPTER

TYPE

WOJ01354 WOJ01355

PRZEJŚCIÓWKA E-14 NA GU10 SPECTRUM PRZEJŚCIÓWKA E-27 NA GU10 SPECTRUM

1 2

75

Świetlówki
kompaktowe
COMPACT FLUORESCENT LAMP

77

Świetlówki kompaktowe | Compact Fluorescent Lamps

1
2U E14 3U E27

2

D

W
WOJ21137 WOJ21138 WOJ21139 WOJ21141 WOJ21143 WOJ21144 9W 11W 11W 15W 20W 24W E14 E14 E27 E27 E27 E27

L

TYPE

V
230V 230V 230V 230V 230V 230V

lm
450 650 700 800 1290 1500 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K

T[h]
8000h 8000h 8000h 8000h 8000h 8000h

DxL
40x132mm 40x152mm 40x118mm 48x149mm 48x164mm 48x174mm 8000 8000 8000 8000 8000 8000

80

T4 2U T4 2U T3 3U T4 3U T4 3U T4 3U

<100s <100s <100s <100s <100s <100s

<3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg

     

1 1 2 2 2 2

78

Świetlówki kompaktowe | Compact Fluorescent Lamps

1
T2 E14

2
T2, T3 E27

D

V
WOJ21150 WOJ21151 WOJ21152 WOJ21355 WOJ21356 WOJ21154 WOJ21155 WOJ21157 WOJ21159 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
5W 8W 11W 5W 8W 13W 15W 20W 24W E14 E14 E14 E27 E27 E27 E27 E27 E27

TYPE

lm
345lm 490lm 690lm 345lm 500lm 730lm 940lm 1250lm 1500lm 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K 2700-3300K

T[h]
8000h 8000h 8000h 8000h 8000h 8000h 8000h 8000h 8000h

DxL
40x90mm 46x103mm 46x109mm 40x94mm 46x90mm 46x101mm 42x127mm 59x130mm 59x139mm 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

80

T2 HS T2 HS T2 HS T2 HS T2 HS T2 HS T3 HS T3 HS T3 HS

<100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s

<3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg

L

        

1 1 1 2 2 2 2 2 2

79

Świetlówki kompaktowe | Compact Fluorescent Lamps

1
PL-S 2 PIN PL-S/E 4 PIN

2

TYPE

W
2 2 2 2 4 4 4 4 9W 9W 11W 11W 9W 9W 11W 11W G23 G23 G23 G23 2G7 2G7 2G7 2G7 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K

lm
605lm 605lm 905lm 905lm 605lm 605lm 905lm 905lm

T[h]
10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

80

DxL
<2,5mg <2,5mg <2,5mg <2,5mg <2,5mg <2,5mg <2,5mg <2,5mg 32x165mm 32x165mm 32x234mm 32x234mm 37x149mm 37x149mm 37x218mm 37x218mm         1 1 1 1 2 2 2 2

WOJ20781 WOJ20788 WOJ20823 WOJ20831 WOJ20795 WOJ20800 WOJ20834 WOJ20840

PL-S PL-S PL-S PL-S PL-S/E PL-S/E PL-S/E PL-S/E

<100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s

80

Świetlówki kompaktowe | Compact Fluorescent Lamps

1
PL-C 2 PIN

2
PL-C/E 4 PIN

D

TYPE

W
2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 13W 13W 18W 18W 26W 26W 13W 13W 18W 18W 26W 26W G24d-1 G24d-1 G24d-2 G24d-2 G24d-3 G24d-3 G24q-1 G24q-1 G24q-2 G24q-2 G24q-3 G24q-3 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K

lm
900lm 900lm 1210lm 1210lm 1720lm 1720lm 900lm 900lm 1210lm 1210lm 1720lm 1720lm

T[h]
10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

80

DxL
<3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg 34x138mm 34x138mm 34x163mm 34x163mm 34x173mm 34x173mm 34x132mm 34x132mm 34x157mm 34x157mm 34x167mm 34x167mm             1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

WOJ20846 WOJ20853 WOJ20871 WOJ20881 WOJ20939 WOJ20949 WOJ20859 WOJ20862 WOJ20895 WOJ20909 WOJ20957 WOJ20968

PL-C PL-C PL-C PL-C PL-C PL-C PL-C/E PL-C/E PL-C/E PL-C/E PL-C/E PL-C/E

<100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s

81

L

Świetlówki kompaktowe | Compact Fluorescent Lamps
PL-L

D

PL-L

TYPE

W
4 4 4 4 4 4 4 18W 18W 24W 24W 36W 36W 55W 2G11 2G11 2G11 2G11 2G11 2G11 2G11 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 4000K

L

lm
1210lm 1210lm 1800lm 1800lm 2920lm 2920lm 4620lm

T[h]
10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

80

DxL
<3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg <3,5mg 43,3x226mm 43,3x226mm 43,3x321mm 43,3x321mm 43,3x416mm 43,3x416mm 40x537mm       

WOJ20897 WOJ20911 WOJ20923 WOJ20930 WOJ20984 WOJ20991 WOJ22109

PL-L PL-L PL-L PL-L PL-L PL-L PL-L

<100s <100s <100s <100s <100s <100s <100s

82

Świetlówki kompaktowe | Compact Fluorescent Lamps

2D

D

L

TYPE

W
38W GR10q 3400K

lm
3100lm

T[h]
10000h 10000

80

DxL
<3,5mg 202x204mm 

WOJ21716

2D

<100s

83

Lampy

halogenowe
HALOGEN LAMPS

85

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDART BULBS

1
230V E14 ŚWIECOWA / CANDLE 230V E27 ŚWIECOWA / CANDLE

2

D

V
WOJ12775 WOJ12151 WOJ12152 WOJ12896 WOJ12154 WOJ12155 230V 230V 230V 230V 230V 230V

L

W
18W 28W 42W 18W 28W 42W E14 E14 E14 E27 E27 E27

lm
210lm 370lm 630lm 210lm 370lm 630lm 2800K 3000K 3000K 2800K 3000K 3000K

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
35x100mm 35x100mm 35x100mm 35x95mm 35x95mm 35x95mm >8000 >8000 >8000 >8000 >8000 >8000

80

<1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s

     

01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016

1 1 1 2 2 2

Data wycofania z produkcji energochłonnych źródeł światła w oparciu o przepisy Unii Europejskiej Date of phasing-out high energy light bulbs according to EU regulations

86

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDART BULBS

1
HALOGEN 230V E14 KULISTA / BALL

2
HALOGEN 230V E27 KULISTA / BALL

D

V
WOJ12774 WOJ12157 WOJ12158 WOJ12897 WOJ12160 WOJ12161 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
18W 28W 42W 18W 28W 42W E14 E14 E14 E27 E27 E27

lm
210lm 370lm 630lm 210lm 370lm 630lm 2800K 3000K 3000K 2800K 3000K 3000K

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
45x76mm 45x76mm 45x76mm 45x76mm 45x72mm 45x72mm >8000 >8000 >8000 >8000 >8000 >8000

80

<1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s

     

01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016

L

1 1 1 2 2 2

Data wycofania z produkcji energochłonnych źródeł światła w oparciu o przepisy Unii Europejskiej Date of phasing-out high energy light bulbs according to EU regulations

87

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
ZAMIENNIK STANDARDOWYCH ŻARÓWEK | REPLACEMENT OF STANDART BULBS

1
HALOGEN 230V E27 GLS HALOGEN 230V E27 GLS

2

D

V
WOJ12163 WOJ12164 WOJ12165 WOJ12166 WOJ12167 230V 230V 230V 230V 230V

L

W
28W 42W 52W 70W 100W E27 E27 E27 E27 E27

lm
370lm 630lm 820lm 1180lm 1800lm 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
55x98mm 55x98mm 55x98mm 55x102mm 60x105mm >8000 >8000 >8000 >8000 >8000

80

<1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s

    

01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016

1 1 1 2 2

Data wycofania z produkcji energochłonnych źródeł światła w oparciu o przepisy Unii Europejskiej Date of phasing-out high energy light bulbs according to EU regulations

88

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
LAMPY HALOGENOWE Z FILTREM UV | HALOGEN CAPSULES WITH UV FILTER

1
HALOGEN G4
D

2
HALOGEN GY6,35

V
WOJ11253 WOJ11269 WOJ11295 WOJ11302 WOJ11324 WOJ12670 12V 12V 12V 12V 24V 24V

W
10W 20W 35W 50W 20W 50W G4 G4 GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35

lm
90lm 240lm 500lm 780lm 240lm 780lm 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
8x32mm 8x32mm 10x44mm 10x44mm 8x32mm 10x44mmm >8000 >8000 >8000 >8000 >8000 >8000

80

<1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s

     

01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016

L

1 1 2 2 1 2

Data wycofania z produkcji energochłonnych źródeł światła w oparciu o przepisy Unii Europejskiej Date of phasing-out high energy light bulbs according to EU regulations

89

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
LAMPY HALOGENOWE | HALOGEN CAPSULES

1
HALOGEN 230V G9 HALOGEN 230V G9

2

D

V
WOJ12181 WOJ12169 WOJ12170 WOJ12171 WOJ12172 230V 230V 230V 230V 230V

L

W
18W 28W 42W 52W 70W G9 G9 G9 G9 G9

lm
210lm 370lm 630lm 830lm 1180lm 3000K 3000K 3000K 3000K 3000K

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
13x44mm 13x44mm 13x44mm 13x44mm 13x44mm >8000 >8000 >8000 >8000 >8000

80

<1,0s <1,0s <1,0s <1,0s <1,0s

    

1 1 2 2 2

90

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
REFLEKTORY HALOGENOWE Z ODBŁYŚNIKIEM | HALOGEN REFLECTOR SPOTLIGHTS

1
HALOGEN 230V GU5,3
D D

2
HALOGEN 230V GU10

L

V
WOJ10156 WOJ10161 WOJ10164 WOJ11625 WOJ11630 WOJ11639 20W 35W 50W 20W 35W 50W

W
230V 230V 230V 230V 230V 230V GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU10 GU10 GU10

cd
220cd 400cd 650cd 220cd 400cd 650cd 38° 38° 38° 38° 38° 38°

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
50x47mm 50x47mm 50x47mm 50x53mm 50x53mm 50x53mm 1 1 1 2 2 2

91

L

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
LAMPY HALOGENOWE | HALOGEN CAPSULES

1
HALOGEN 12V GU4 HALOGEN 12V GU5,3

2

D

L

V
WOJ10213 WOJ10234 WOJ10247 WOJ10287 WOJ10299 WOJ10337 WOJ10350 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

W
20W 20W 20W 35W 35W 50W 50W GU4 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3

cd
600cd 600cd 600cd 1300cd 1300cd 1500cd 1500cd 30° 38° 60° 38° 60° 38° 60°

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
35x33mm 50x45mm 50x45mm 50x45mm 50x45mm 50x45mm 50x45mm 1 2 2 2 2 2 2

92

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
LAMPY HALOGENOWE DWUSTRONNIE TRZONKOWANE | LINEAR HALOGEN TUBES

D

L

2

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

l purpose

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

mp / Do ce la

w specjaln ló

HALOGEN 230V R7S

not intented for household room illumination

V
WOJ11156 WOJ12664 WOJ12665 WOJ11167 WOJ11173 WOJ12420 WOJ11198 WOJ12421 WOJ12597 WOJ11212 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
100W 100W 200W 150W 150W 300W 500W 750W 1000W 1500W R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s R7s

93

h yc

Sp

e

SPECIAL PURPOSE LAMP

cia

lm
900lm 1320lm 2300lm 1350lm 1350lm 3600lm 7500lm 9600lm 15000lm 24000lm

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
8x78mm 8x118mm 8x118mm 8x78mm 8x118mm 8x118mm 8x118mm 10x189mm 10x189mm 10x254mm

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
LAMPY HALOGENOWE PAR 30 | PAR 30 HALOGEN SPOTLIGHTS

1
HALOGEN 230V E27 PAR 30

D

L

V
WOJ11412 WOJ11410 230V 230V

W
75W 100W E27 E27

cd
2200cd 1200cd 30° 30°

T[h]
2000h 2000h

DxL
95x92mm 95x92mm

94

Lampy halogenowe | Halogen Lamps
LAMPY HALOGENOWE AR111 | AR111 HALOGEN SPOTLIGHTS

HALOGEN 12V G53 HALOSPOT 111

D

V
WOJ10877 WOJ10883 WOJ10894 WOJ10896 12V 12V 12V 12V

W
50W 50W 75W 75W G53 G53 G53 G53

cd
12000cd 4000cd 5000cd 1200cd 8° 24° 24° 45°

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
111x60mm 111x60mm 111x60mm 111x60mm

95

L

Świetlówki
liniowe
FLUORESCENT TUBES

97

Świetlówki liniowe / Fluorescent Tubes
TYP T5 | T5 TYPE

ŚWIETLÓWKI LINIOWE T5 | T5 FLUORESCENT TUBES

W
WOJ20144 WOJ20147 WOJ20165 WOJ20167 WOJ20206 WOJ20209 WOJ21888 WOJ21889 WOJ21890 WOJ21891 WOJ21892 WOJ21893 WOJ21894 WOJ21895 6W 6W 8W 8W 13W 13W 14W 14W 21W 21W 28W 28W 35W 35W G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 4000K 6500K 4000K 6500K 4000K 6500K 4000K 6500K 4000K 6500K 4000K 6500K 4000K 6500K

lm
516lm 462lm 688lm 616lm 1118lm 1001lm 1204lm 1078lm 1890lm 1700lm 2604lm 2352lm 3255lm 2940lm

Ra
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

T[h]
5000h 5000h 5000h 5000h 5000h 5000h 20000h 20000h 20000h 20000h 20000h 20000h 20000h 20000h

DxL
16x212mm 16x212mm 16x288mm 16x288mm 16x514mm 16x514mm 16x549mm 16x549mm 16x849mm 16x849mm 16x1149mm 16x1149mm 16x1449mm 16x1449mm              

98

Świetlówki liniowe / Fluorescent Tubes
TYP T8 | T8 TYPE

ŚWIETLÓWKI LINIOWE T8 | T8 FLUORESCENT TUBES

W
WOJ21113 WOJ21114 WOJ21508 WOJ21117 WOJ21118 WOJ21509 WOJ21592 WOJ21593 WOJ21510 18W 18W 18W 36W 36W 36W 58W 58W 58W G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K

lm
1350lm 1350lm 1225lm 3350lm 3350lm 3015lm 5220lm 5220lm 4700lm

Ra
80 80 80 80 80 80 80 80 80

T[h]
12000h 12000h 12000h 12000h 12000h 12000h 12000h 12000h 12000h

DxL
26x590mm 26x590mm 26x590mm 26x1200mm 26x1200mm 26x1200mm 26x1500mm 26x1500mm 26x1500mm         

99

Świetlówki liniowe / Fluorescent Tubes
ZAPŁONNIK | STARTER

ZAPŁONNIK / STARTER

W
WOJ01232 WOJ01233 Zapłonnik4-22W Zapłonnik4-80W 4-22W 4-80W

V
230V 230V  

100

101

Żarówki
STANDARD BULBS

standardowe

103

Żarówki standardowe | Standard Bulbs
KOLOROWE | COLOUR

1
230V E14 KULISTA / BALL 230V E27 KULISTA / BALL

2
230V B22D KULISTA / BALL
D

V
WOJ10962 WOJ10963 WOJ10964 WOJ10965 WOJ11023 WOJ11026 WOJ11034 WOJ11037 WOJ10947 WOJ10950 WOJ10956 WOJ10959 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
15W 15W 15W 15W 15W 15W 15W 15W 15W 15W 15W 15W E14 E14 E14 E14 E27 E27 E27 E27 B22d B22d B22d B22d R B G Y R B G Y R B G Y

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

45x76mm 45x76mm 45x76mm 45x76mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm

L

DxL
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

104

Żarówki standardowe | Standard Bulbs
REFLEKTOROWE | REFLECTOR

1
230V E14 R39 LAMPA REFLEKTOROWA REFLECTOR LAMP

2
230V E14 R50 LAMPA REFLEKTOROWA REFLECTOR LAMP

3
230V E27 R63 LAMPA REFLEKTOROWA REFLECTOR LAMP

D

L

4
230V E27 R80 LAMPA REFLEKTOROWA REFLECTOR LAMP

V
WOJ11679 WOJ11681 WOJ11690 WOJ11702 WOJ11705 WOJ11706 WOJ11733 WOJ11740 WOJ11742 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
20W 25W 40W 60W 40W 60W 60W 75W 100W E14 E14 E14 E14 E27 E27 E27 E27 E27

cd
170cd 150cd 200cd 320cd 200cd 320cd 320cd 400cd 550cd 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
39x62mm 50x85mm 50x85mm 50x85mm 63x102mm 63x102mm 80x110mm 80x110mm 80x110mm 1 2 2 2 3 3 4 4 4

105

Żarówki

do zastosowań specjalnych
SPECIAL PURPOSE LAMPS

107

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI OLD STYLE | OLD STYLE BULBS

1
GLS 230V E27
D

2
ST57 230V E27
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ12651 WOJ12630 WOJ12652 WOJ12653 WOJ12654 WOJ12655 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
25W 40W 25W 40W 25W 40W

lm
90lm 140lm 90lm 140lm 120lm 190lm E27 E27 E27 E27 E27 E27

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
60x105mm 60x105mm 67x128mm 67x128mm 57x131mm 57x131mm 1 1 1 1 2 2

108

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI OLD STYLE | OLD STYLE BULBS

1
TUBULARNA / TUBULAR 230V E27
D

2
ŚWIECOWA / CANDLE 230V E14
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ12657 WOJ12658 WOJ12656 WOJ12634 230V 230V 230V 230V

W
25W 40W 25W 40W

lm
90lm 140lm 90lm 140lm E27 E27 E14 E14

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
38x108mm 38x108mm 35x98mm 35x98mm 1 1 2 2

109

L

L

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI WSTRZĄSOODPORNE | ROUGH SERVICE LAMPS

1
ŚWIECOWA / CANDLE 230V E14 ŚWIECOWA / CANDLE 230V E27

2

D

D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

L

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ12834 WOJ12835 WOJ12680 WOJ12836 WOJ12837 WOJ12681 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
25W 40W 60W 25W 40W 60W

lm
200lm 350lm 510lm 140lm 350lm 510lm E14 E14 E14 E27 E27 E27

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
35x98mm 35x98mm 35x98mm 35x92mm 35x92mm 35x92mm 1 1 1 2 2 2

110

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI WSTRZĄSOODPORNE | ROUGH SERVICE LAMPS

1
KULISTA / BALL 230V E14
D
D

2
KULISTA / BALL 230V E27

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ12830 WOJ12831 WOJ12678 WOJ12832 WOJ12833 WOJ12679 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
25W 40W 60W 25W 40W 60W

lm
200lm 350lm 510lm 200lm 350lm 510lm E14 E14 E14 E27 E27 E27

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
45x76mm 45x76mm 45x76mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 1 1 1 2 2 2

111

L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

L

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI WSTRZĄSOODPORNE | ROUGH SERVICE LAMPS

1
230V B22D
D

2
240V E27

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ10041 WOJ80565 WOJ10048 WOJ80566 WOJ10056 WOJ10051 WOJ80609 WOJ80610 WOJ10017 WOJ80562 WOJ10032 WOJ80563 WOJ80564 230V 240V 230V 240V 240V 230V 230V 230V 240V 230V 230V 240V 240V

W
100W 150W 150W 200W 200W 200W 25W 40W 40W 60W 60W 75W 100W

lm
1250lm 1900lm 1900lm 2800lm 2800lm 2800lm 150lm 280lm 280lm 600lm 600lm 850lm 1250lm B22d E27 B22d E27 B22d B22d E27 E27 B22d E27 B22d E27 E27

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
60x105mm 70x128mm 60x105mm 80x153mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x106mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2

112

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI WSTRZĄSOODPORNE | ROUGH SERVICE LAMPS

1
280V E27
D D

2
280V B22D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ80102 WOJ80051 WOJ80107 WOJ80061 WOJ80112 WOJ80068 280V 280V 280V 280V 280V 280V

W
40W 40W 60W 60W 100W 100W E27 B22d E27 B22d E27 B22d

lm
210lm 210lm 435lm 435lm 850lm 850lm

L

T[h]
2000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 1 2 1 2 1 2

113

L

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI TRAKCYJNE | TRACTION LAMPS

1
ŻARÓWKA TRAKCYJNA / TRACTION LAMP
D

2
ŻARÓWKA TRAKCYJNA / TRACTION LAMP

3
ŻARÓWKA TRAKCYJNA / TRACTION LAMP

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ10036 WOJ80042 WOJ80048 WOJ80058 WOJ10557 WOJ10615 WOJ10657 WOJ80103 WOJ80108 24V 110V 110V 110V 130V 130V 130V 150V 150V

W
100W 25W 40W 60W 60W 100W 150W 60W 100W B22d B22d B22d B22d E27 E27 E27 E27 E27

lm
1300lm 180lm 350lm 610lm 435lm 850lm 1650lm 435lm 850lm

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 2000h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxL
60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 75x100mm 60x105mm 60x105mm 1 2 2 2 3 3 3 3 3

114

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI REFLEKTOROWO-PAROWOZOWE | LOCOMOTIVE HEADLIGHT BULBS

1
ŻARÓWKA REFLEKTOROWO-PAROWOZOWA LOCOMOTIVE HEADLIGHT BULB
D

2
ŻARÓWKA REFLEKTOROWO-PAROWOZOWA LOCOMOTIVE HEADLIGHT BULB
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

L

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ80063 WOJ80269 110V 110V

W
100W 100W B22d P28s

lm
1300lm 1300lm

T[h]
1000h 1000h

DxL
60x105mm 60x105mm 1 2

115

L

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI SYGNALIZACYJNE I KOLEJOWE | SIGNAL RAILWAY LAMPS

ŻARÓWKA SYGNALIZACYJNA KOLEJOWA SIGNAL RAILWAY LAMP
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ80022 WOJ80029 WOJ80039 WOJ80045 WOJ80053 24V 24V 24V 24V 24V

W
5W 15W 25W 40W 60W B22d B22d B22d B22d B22d

lm
25lm 75lm 180lm 340lm 560lm

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm 45x70mm

116

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI NISKONAPIĘCIOWE | LOW VOLTAGE LAMPS

ŻARÓWKA NISKONAPIĘCIOWA LOW VOLTAGE LAMP
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ10472 WOJ10498 WOJ10544 WOJ10588 WOJ10605 WOJ10550 WOJ10611 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V

W
25W 40W 60W 75W 100W 60W 100W E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27

lm
230lm 440lm 720lm 900lm 1300lm 720lm 1300lm

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm 60x105mm

117

L

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
ŻARÓWKI MINIATUROWE | PYGMY LAMPS

1
ŻARÓWKA TABLICOWA / TUBULAR LAMP

2
ŻARÓWKA MINIATUROWA / PYGMY LAMP

D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ10097 WOJ80079 WOJ52079 WOJ51052 WOJ50999 WOJ80231* WOJ80438* 130V 110V 240V 130V 230V 230-240V 230-240V

W
15W 8W 40W 15W 15W 15W 25W B22d B22d E14 E14 E14 E14 E14

lm
75lm 40lm 310lm 90lm 90lm 75lm 100lm

T[h]
1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h 1000h

DxL
22x51mm 22x51mm 25x80mm 26x56mm 26x56mm 22x49mm 25x56mm 1 1 2 2 2 2 2

*dostosowane do wysokich temperatur do 300°C (używane w piekarnikach) / suitable to high temperatures up to 300°C (used in ovens).

118

Żarówki do zastosowań specjalnych | Special Purpose Lamps
PROMIENNIKI PODCZERWIENI | INFRARED LAMPS

1

2

LAMPOWY PROMIENNIK PODCZERWIENI LAMPOWY PROMIENNIK PODCZERWIENI RUBINOWY HEATING INFRARED LAMP HEATING INFRARED LAMP RED
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

L

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ80602 WOJ80612 WOJ80613 WOJ80604 WOJ80605 230V 230V 230V 230V 230V

W
150W 175W 250W 150W 250W E27 E27 E27 E27 E27

T[h]
5000h 5000h 5000h 5000h 5000h

DxL
125x170mm 125x170mm 125x170mm 125x170mm 125x170mm 1 1 1 2 2

119

Lampy

wyładowcze
DISCHARGE LAMPS

121

Lampy wyładowcze | Discharge Lamps

1
LAMPA RTĘCIOWA / MERCURY LAMP
D

2
LAMPA RTĘCIOWA / MERCURY LAMP

W
WOJ30008 WOJ30011 WOJ30016 WOJ30022 80W 125W 250W 400W

L

A
0,85A 1,25A 2,15A 3,25A E27 E27 E40 E40

Ra
60 60 60 60

lm
4200lm 7300lm 15000lm 25000lm 4000K 4000K 4000K 4000K

T[h]
10000h 10000h 10000h 10000h Universal Universal Universal Universal

DxL
70x55mm 76x165mm 90x220mm 120x280mm 1 1 2 2

122

Lampy wyładowcze | Discharge Lamps

1
LAMPA RTĘCIOWO-ŻAROWA MERCURY-INCANDESCENT LAMP

2
LAMPA RTĘCIOWO-ŻAROWA MERCURY-INCANDESCENT LAMP
D

V
WOJ30049 WOJ30054 WOJ30058 230V 230V 230V

W
160W 250W 500W E27 E40 E40

Ra
50 50 50

lm
3500lm 5500lm 18000lm 4000K 4000K 4000K

T[h]
5000h 5000h 5000h Universal Universal Universal

DxL
70x155mm 90x220mm 120x280mm 1 2 2

123

L

Lampy wyładowcze | Discharge Lamps

1
LAMPA SODOWA / SODIUM LAMP
D

2
LAMPA SODOWA / SODIUM LAMP

L

W
WOJ30171 WOJ30072 WOJ30073 WOJ30089 WOJ30112 WOJ30135 70W 100W 100W 150W 250W 400W

A
0,98A 1,2A 1,2A 1,8A 3A 4,6A E27 E27 E40 E40 E40 E40

Ra
20 20 20 20 20 20

lm
6300lm 10000lm 10000lm 16500lm 31250lm 54000lm

lm/W
90lm/W 100lm/W 100lm/W 110lm/W 125lm/W 135lm/W 1800K 1800K 1800K 1800K 1800K 1800K

T[h]
24000h 24000h 24000h 24000h 24000h 24000h Universal Universal Universal Universal Universal Universal

DxL
38x150mm 38x150mm 46x205mm 46x205mm 46x250mm 46x250mm 1 1 2 2 2 2

124

Lampy wyładowcze | Discharge Lamps

LAMPA METALOHALOGENKOWA DWUSTRONNIE TRZONKOWANA DOUBLE-ENDED METAL HALIDE LAMP
D

W
WOJ40052 WOJ40063 WOJ40114 WOJ40126 70W 70W 150W 150W

A
0,98A 0,98A 1,8A 1,8A RX7s RX7s RX7s RX7s

CRI
80 80 80 80

lm
5500lm 5200lm 11250lm 11250lm 4000K 3000K 4000K 3000K

T[h]
10000h 10000h 10000h 10000h H+/-45 H+/-45 H+/-45 H+/-45

L

DxL
19x120mm 19x120mm 23x138mm 23x138mm

125

Lampy wyładowcze | Discharge Lamps

LAMPA METALOHALOGENKOWA Z BAŃKĄ ELIPTYCZNĄ ELIPTICAL METAL HALIDE LAMP
D

W
WOJ40221 WOJ40222 WOJ40223 WOJ40224 WOJ40106 WOJ40225 70W 70W 100W 100W 150W 150W

L

A
0,98A 0,98A 1,2A 1,2A 1,8A 1,8A E27 E27 E27 E27 E27 E27

Ra
80 80 80 80 80 80

lm
5600lm 5600lm 9000lm 9000lm 12000lm 12000lm 4000K 3000K 4000K 3000K 4000K 3000K

T[h]
10000h 10000h 10000h 10000h 10000h 10000h Universal Universal Universal Universal Universal Universal

DxL
55X140mm 55X140mm 55X140mm 55X140mm 55X140mm 55X140mm

126

Lampy wyładowcze | Discharge Lamps

LAMPA METALOHALOGENKOWA Z BAŃKĄ TUBULARNĄ TUBULAR METAL HALIDE LAMP
D

W
WOJ40147 WOJ40182 WOJ40226 250W 400W 1000W

A
2,15A 3,25A 4,1A E40 E40 E40

Ra
80 80 80

lm
28000lm 40000lm 110000lm 4000K 4000K 4000K

T[h]
10000h 10000h 10000h

L

DxL
46x250mm 46x280mm 75x340mm

127

Lampy

studyjne i sceniczne
STAGE AND STUDIO LAMPS

129

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
Lampa halogenowa z lustrem Projector halogen lamp
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ90027 WOJ90029 WOJ90030 WOJ60047 WOJ60048 WOJ90231 WOJ90232 WOJ90016 12V 12V 12V 15V 15V 24V 24V 120V

W
75W 100W 100W 150W 150W 250W 250W 250W GZ6,35 GZ6,35 GZ6,35 GZ6,35 GZ6,35 GX5,3 GX5,3 GY5,3

ANSI
EFN EFP EFP EFR EFR ELC ELC ENH

LIF
A1/230 A1/231 A1/232 A1/259 3350K 3350K 3350K 3350K 3350K 3400K 3400K 3250K

T[h]
50h 50h 500h 50h 500h 50h 500h 175h

DxL
50x49mm 50x49mm 50x49mm 50x49mm 50x49mm 50x45mm 50x45mm 50x45mm

130

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
Projekcyjna lampa halogenowa Projection halogen lamp
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ90037 WOJ90055 WOJ60041 WOJ90227 WOJ90230 WOJ90233 WOJ90266 12V 12V 15V 24V 24V 24V 36V

W
50W 100W 150W 150W 250W 250W 400W G6,35 GY6,35 G6,35 G6,35 G6,35 G6,35 G6,35

ANSI
BRL FCR BRJ/EVB FCS EHJ EVC EVD

LIF
A1/220 A1/215 A1/234 A1/216 A1/223 M/33 A1/239

lm
1400lm 3600lm 5000lm 4500lm 9000lm 8400lm 14500lm

Ra
100 100 100 100 100 100 100 3400K 3300K 3400K 3300K 3400K 3250K 3400K

T[h]
50h 50h 50h 50h 50h 50h 250h

A

DxLxA
11x43x30mm 11x43x30mm 12x43x30mm 13x45x32mm 14x50x33mm 14x50x33mm 16x57x36mm

131

L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

Lampa halogenowa / Halogen lamp
D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

A

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ90018 WOJ90110 WOJ90133 120V 230V 230V

W
300W 300W 650W GX6,35 GX6,35 GX6,35

ANSI
64514 64516 BVM/64540

LIF
CP/96 CP/97 P1/13

lm
7700lm 7300lm 20000lm

Ra
100 100 100 3200K 3200K 3250K

T[h]
75h 75h 25h

DxLxA
18x47x27mm 18x55x27mm 21x57x30mm

132

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

2
Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

3
Lampa halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

A

L

Lamp halogenowa jednostronnie trzonkowana Single-ended halogen lamp

V
WOJ90136 WOJ90141 WOJ90180 WOJ90188 WOJ90224 230V 230V 230V 230V 230V

W
650W 650W 1000W 2000W 2000W GY9,5 GY9,5 GX9,5 GY16 G38

ANSI
DYR. GCT FWP FTM FKK

LIF
A1/233 T27 T11/T19 CP/72 CP/73

lm
16500lm 15000lm 23500lm 52000lm 52000lm

Ra
100 100 100 100 100 3200K 3200K 3200K 3200K 3200K

T[h]
50h 100h 100h 100h 300h

DxLxA
11x43x30mm 11x43x30mm 12x43x30mm 13x45x32mm 14x50x33mm 1 1 2 3 4

133

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
PAR36 PAR56

2
PAR64

D

D

D

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
L

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

L

L

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

V
WOJ90734 WOJ90735 WOJ90738 WOJ90749 WOJ90761 WOJ90760 WOJ90762 WOJ90787 WOJ90790 WOJ90793 6,4V 6V 28V 120V 230V 230V 230V 230V 230V 230V

W
30W 30W 250W 650W 300W 300W 300W 1000W 1000W 1000W śruby / screws śruby / screws śruby / screws śruby / screws GX-16D GX-16D GX-16D GX-16D GX-16D GX-16D

ANSI
– – – DWE – – – EXC/CP60 EXD/CP61 EXE/CP62

LIF
– – – – – – – EXC/CP60 EXD/CP61 EXE/CP62

cd
53000cd 53000cd 130000cd 17800cd 58000cd 28000cd 9500cd 310000cd 230000cd 110000cd

Ra
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 VNSP VNSP VNSP VNSP NSP MFL WFL NSP MFL MFL 3050K 3050K 3150K 3150K 2750K 2750K 2750K 3050K 3050K 3050K

T[h]
100h 200h 25h 100h 2000h 2000h 2000h 300h 300h 300h

DxL
70x114mm 70x114mm 70x114mm 70x114mm 178x115mm 178x115mm 178x115mm 204x150mm 204x150mm 204x150mm 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

134

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp
D

2
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp
D

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

W
WOJ90622 WOJ90696 575W 1200W

A
7A 13,8A GX9,5 G22 30x53

lm
49000lm 110000lm

Ra
80 85 7200K 7200K

A

T[h]
1000h 1000h

DxLxA
28x125x65x7mm 40x175x85x10mm 1 2

135

A

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

E

E

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

L

L

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp
D

2
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp

3

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH
E

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych

L

SPECIAL PURPOSE LAMP

A

not intented for household room illumination

W
WOJ90912 WOJ90620 WOJ90820 WOJ90626 WOJ90630 300W 575W 575W 1200W 2500W

A
3,6A 7A 7A 13,8A 25,6A SFc10-4 SFc10-4 SFc10-4 SFc15,5-6 SFa21-22

lm
2200lm 49000lm 49000lm 110000lm 240000lm

Ra
85 90 90 90 90 6500K 6000K 7000K 6000K 6000K

T[h]
750h 750h 750h 750h 500h

DxLxAxE
16x93x35x5,5mm 19x136x115x7mm 19x136x115x7mm 27x220x180x10mm 31,5x335x290x14mm 1 1 1 2 3

136

Lampy studyjne i sceniczne / Stage and Studio Lamps

1
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp
D

2
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp
D

3
Lampa metalohalogenkowa Metal halide lamp
D

E

nieprzeznaczona do oświetlenia pomieszczeń domowych
A L
A

L

SPECIAL PURPOSE LAMP

not intented for household room illumination

W
WOJ90664 WOJ90650 WOJ90652 WOJ90653 WOJ90680 150W 200W 250W 250W 575W

A
1,8A 3,5A 3,5A 3,5A 7A GY9,5 GY9,5 GY9,5 GY9,5 GX9,5

lm
9500lm 13500lm 18000lm 18000lm 43000lm

Ra
70 80 75 65 75 6900K 6000K 6500K 8000K 6000K

T[h]
750h 2000h 2000h 2000h 2000h

DxLxAxE
14x46x30x5mm 22x108x55x5mm 22x108x55x5mm 22x108x55x5mm 28x125x65x7mm 1 2 2 2 3

137

A

L

E

LAMPA DO CELÓW SPECJALNYCH

E

CODE V W lm T[h] DxL cd A Ra CRI ANSI LIF

kod towaru product code napięcie voltage moc znamionowa wattage strumień świetlny luminous flux żywotność lifespan wymiary LxD dimensions LxD światłość luminous intensity prąd znamionowy electric current Ra wskaźnik oddawania barw colour rendering index kod ANSI ANSI code LIF trzonek base

barwa światła colour kąt rozsyłu światła beam angle liczba diod LED number of LED chips numer zdjęcia picture number ilośc wtyków number of pins pozycja pracy operational position współpraca ze ściemniaczem dimmable zakaz wyrzucania do zwykłych pojemników na odpady requires to be recycled klasa energetyczna energy class ilość cykli włącz/wyłącz number of cycles
80

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Kształt oraz dane techniczne wszystkich produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. We reserve the right to printing mistakes and errors. The shape and technical data of all products from this catalogue are subject to change without prior notice.

czas nagrzewania warm-up time zawartość rtęci quantity of mercury data wycofania z produkcji date of phasing-out

TYPE

typ diody type of chip

Poniższe źródła światła nie są przeznaczone do użytku domowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Below are listed light sources that are not intented for household room illumination in accordance with EU regulations. WOJ11167, WOJ12420, WOJ11198, WOJ12421, WOJ12597, WOJ11212, WOJ10041, WOJ80565, WOJ10048, WOJ80566, WOJ80562, WOJ10032, WOJ80563, WOJ80564, WOJ80102, WOJ80051, WOJ80107, WOJ80061, WOJ80112, WOJ80068, WOJ80048, WOJ80058, WOJ10557, WOJ10615, WOJ10657, WOJ80103, WOJ80108, WOJ80063, WOJ80269, WOJ80022, WOJ80045, WOJ80053, WOJ10472, WOJ10498, WOJ10544, WOJ10588, WOJ10605, WOJ10550, WOJ10611, WOJ80031, WOJ80079, WOJ52079, WOJ51052, WOJ50999, WOJ51012, WOJ80231, WOJ80438, WOJ80579, WOJ80580, WOJ90027, WOJ60047, WOJ60048, WOJ90231, WOJ90232, WOJ90016, WOJ90037, WOJ90055, WOJ60041, WOJ90227, WOJ90230, WOJ90018, WOJ90110, WOJ90133, WOJ90136, WOJ90141, WOJ90180, WOJ90188, WOJ90224, WOJ90734, WOJ90735, WOJ90761, WOJ90760, WOJ90762, WOJ90787, WOJ90790, WOJ90793, WOJ90622, WOJ90696, WOJ90620, WOJ90820, WOJ90664, WOJ90650, WOJ90652, WOJ90653, WOJ90680. WOJ10051, WOJ10036, WOJ80029, WOJ10097, WOJ90029, WOJ90233, WOJ90738, WOJ90626, WOJ10017, WOJ80042, WOJ80039, WOJ50170, WOJ90030, WOJ90266, WOJ90749, WOJ90630,

138

139

140

141

142

143

144

145

146

Wojnarowscy Sp. z o.o. ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice, POLAND tel.: +48 32 735 06 00, fax: +48 32 735 06 55 (77) e-mail: info@wojnarowscy.com.pl www.wojnarowscy.com.pl

http://www.facebook.com/SpectrumLED

www.spectrumled.com.pl