MIJLOCEASUL �NT�I Dupa ce binecuvinteaza preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasf�nta Treime? Tatal nostru? Ca a Ta este �mparatia?

Veniti sa ne �nchinam? (de 3 ori), si apoi acesti psalmi: Psalmul 45 Dumnezeu este scaparea si puterea noastra, ajutor �ntru necazurile ce ne �mpresoara. Pentru aceasta nu ne vom teme c�nd se va cutremura pam�ntul si se vor muta muntii �n inima marilor. Venit-au si s-au tulburat apele lor, cutremuratu-sau muntii de taria Lui. Apele r�urilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Prea�nalt a sfintit locasul Lui. Dumnezeu e �n mijlocul cetatii, nu se va clatina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineata. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au �mparatiile; dat-a Cel Prea�nalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pam�ntul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniti si vedeti lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pam�nt. Pune-va capat razboaielor p�na la marginile pam�ntului, arcul va sfar�ma si va fr�nge arma, iar pavezele �n foc le va arde. Opriti-va si cunoasteti ca Eu sunt Dumnezeu, �naltaMa-voi pe pam�nt. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Psalmul 91 Bine este a lauda pe Domnul si a c�nta numele Tau, Prea�nalte, a vesti dimineata mila Ta si adevarul Tau �n toata noaptea, �n psaltire cu zece strune, cu c�ntece din alauta. Ca m-ai veselit, Doamne, �ntru fapturile Tale si �ntru lucrurile m�inilor Tale ma voi bucura. Ca s-au marit lucrurile Tale, Doamne, ad�nci cu totul sunt g�ndurile Tale! Barbatul nepriceput nu va cunoaste si cel ne�ntelegator nu va �ntelege acestea, c�nd rasar pacatosii ca iarba si se ivesc toti cei ce fac faradelegea, ca sa piara �n veacul veacului. Iar Tu, Prea�nalt esti �n veac, Doamne. Ca iata vrajmasii Tai, Doamne, vor pieri si se vor risipi toti cei ce lucreaza faradelegea. Si se va �nalta puterea mea ca a inorogului si batr�netile mele unse din belsug. Si a privit ochiul meu catre vrajmasii mei si pe cei vicleni, ce se ridica �mpotriva mea, �i va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va �nflori si ca cedrul cel din Liban se va �nmulti. Rasaditi fiind �n casa Domnului, �n curtile Dumnezeului nostru vor �nflori. �nca �ntru batr�nete unse se vor �nmulti si bine-vietuind vor fi, ca sa vesteasca: Drept este Domnul Dumnezeul nostru si nu este nedreptate �ntru D�nsul. Psalmul 92 Domnul a �mparatit, �ntru podoaba S-a �mbracat; �mbracatu-S-a Domnul �ntru putere si S-a �ncins, pentru ca a �ntarit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tau de atunci, din veac esti Tu. Ridicat-au r�urile, Doamne, ridicat-au r�urile glasurile lor, ridicat-au r�urile valurile lor; dar mai mult dec�t glasul apelor clocotitoare. Mai mult dec�t zbuciumul neasemuit al marii, minunat este �ntru cele �nalte, Domnul. Marturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfintenie, Doamne, �ntru lungime de zile. Slava? Si acum? fara Aliluia. Sfinte Dumnezeule?, cu trei �nchinaciuni. Preasf�nta Treime? Tatal nostru? Ca a Ta este �mparatia? si troparele acestea, glasul al 6lea: Miluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca nepricep�ndu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stap�n, noi pacatosii robii Tai,

miluieste-ne pr noi. Slava? Doamne, miluieste-ne pe noi ca �ntru Tine am nadajduit; nu Te m�nia pe noi foarte, nici pomenii faradelegile noastre, ci cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi sumtem poporul Tau, toti lucrul m�inilor Tale si numele Tau chemam. Si acum?, al Nascatoarei de Dumnezeu: Usa milostivirii deschide-o noua, binecuv�ntata Nascatoare de dumnezeu, ca sa nu pierim noi, cei ce nadajduim �ntru tine, ci sa ne m�ntuim prin tine din nevoi, ca tu esti m�ntuirea neamului crestinesc. Doamne miluieste (de 40 de ori), heruvimii? �ntru numele Domnului rugaciunile sfintilor parintilor Sirul: Doamne si Stap�nul vietii toate zilele. Apoi aceasta Rugaciune a Marelui Vasile Dumnezeule cel vesnic si fara de �nceput, Lumina pururea fiitoare, Facatorule a toata faptura, Izvorule al milei, ad�ncul bunatatilor si noianul cel neurmat al iubirii de oameni, arata peste noi lumina fetei Tale; Doamne, straluceste �n inimile si �n cugetele noastre soarele dreptatii si umple de a Ta veselie sufletele noastre. �nvata-ne pe noi ca sa spunem judecatile Tale si sa ne marturisim Tie ne�ncetat, Stap�nului nostru si Facatorului de bine. M�inile noastre le �ndrepteaza spre lucrarea voirii Tale si fa cu noi ca sa Te iubim si sa sporim bine-fac�nd cele placute Tie, ca si �ntru noi, nevrednicii, sa se slaveasca preasf�nt numele Tau, al Tatalui si al Fiului si al Sf�ntului Duh: o Dumnezeire si o �mparatie, Careia se cuvine toata slava, cinstea si �nchinaciunea �n vecii vecilor. Amin. Apoi zi si aceasta Rugaciune a Marelui Vasile Cel ce trimiti lumina si purcezi si rasari soarele peste cei drepti si peste cei nedrepti, peste cei rai si peste cei buni si cu lumina cea de ziua luminezi toata lumea, lumineaza si inimile noastre, Stap�ne al tuturor. Daruieste noua si �n ziua ce vine, sa facem cele placute Tie. Pazeste-ne de tot pacatul si de toata lucrarea cea rea. Izbaveste-ne pe noi de toate sagetile ce zboara ziua si de puterile cele potrivnice, pentru rugaciunile Preacuratei Stap�nei noastre de Dumnezeu Nascatoarea, ale cerestilor puteri, slujitorilor Tai cei fara de trup, si ale tuturor sfintilor care din veac au bineplacut Tie. Ca Tie se cuvine sa ne miluiesti si sa ne m�ntuiesti pe noi, Dumnezeul nostru, si Tie slava �naltam, Tatalui si Fiului si Sf�ntului Duh, acum si putrurea si �n vecii vecilor. Amin. Otpustul mic Slava? Si acum? Ceea ce esti mai cinstita dec�t binecuvinteaza, parinte. Preotul: Pentru nostri? Si se zice rugaciunea Sf�ntului Efrem mele?, asa cum s-a aratat la Miezonoptica din

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful