Freze Tezgahlari 4 Sayfa

FREZE TEZGAHLARI

Frezeleme,kesme hareketi takımın kendi etrafında dönmesi ve parçanın ilerleme hareketi yapması ile gerçekleşen bir işlemdir.Frezeleme,takım çevresindeki dişler yardımıyla gerçekleşir.Frezeler işleme yöntemi bakımından çevresel ve alın olmak üzere ikiye ayrılır.Çevresel frezelemede talaş, takımın çevresinde bulunan dişlerin ,alın frezelemede ise takımın alın yüzeyindeki dişler tarafından kaldırılır.Frezeler takımın bağlandığı mile göre adlandırılır.Milin konumu yatay olan frezeler;yatay freze,dikey olana; dikey freze denir.Ayrıca hem yatay, hem de dikey çalışan frezelere universal tezgah adı verilir. Freze takımları hız çeliğinden yapılmış yekpare ve sert metalden yapılan uçlu olabilirler.Yekpare takımlar değiştirilemezken, uçlu frezeler değiştirilebilir.Frezelerdeki önemli bir konuda diş sayısıdır.Diş sayısı malzemeye göre seçilir.Yumuşak malzemelerde büyük talaş kaldırılır ve diş sayısının az dişler arası boşluğun fazla olması gerekir.Sert malzemelerde ise diş sayısı fazla ve dişler arası boşluğun az olması gerekir. FREZE TEZGAHI ÇEŞİTLERİ Çeşitli tip ve ölçülerde pek çok freze tezgahları varsa da bunların çoğu birbirine benzer. Sütunlu ve konsollu olanlar çoğunlukla okul ve endüstri atölyelerinde kullanılır. Sütunlu ve konsollu denmesinin sebebi, fener milinin bir sütun içine yerleştirilmiş olmasındandır. Freze tezgahlarını yapılarına göre dört grupta incelemek doğru olur: 1. Sütunlu ve konsollu tip freze tezgahları • Yatay freze tezgahı • Düşey freze tezgahı • Üniversal freze tezgahı 2. İmalat ve gövde tipi freze tezgahları 3. Planya tipi freze tezgahları 4. Özel freze tezgahları • Kopya freze tezgahları • Elektronik ve hidrolik kumandalı freze tezgahları Sütunlu ve Konsollu Tip Freze Tezgahları a.Yatay Freze Tezgahı : Freze çakılarının takıldığı malaya milli yataya paraleldir. Bunlar tek tek işlenen parçaların yapımında olduğu kadar, seri imalat için de elverişli tezgahlardır. Tezgahın tablası el veya otomatik olarak ilerletilir. Tabla aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirilir. Elektrik motorundan aldığı hareket, hız kutusu vasıtası ile malafa miline iletilir ve çeşitli devir sayılarında işlemler yapılır. büyük yapılı tezgahlarda tablanın rahat hareketi için ayrıca bir elektrik motoru daha vardır.

c. bundan sonra tezgahta yalnız iş parçasının bağlanması ve sökülmesi gibi hazırlıklar yapılır. Bu tezgahlarda tablanın sağa ve dönmesi sağ ve sol helis dişlerin otomatik bir şekilde açılması en°sola 45 önemli özelliklerindendir. Fakat bunun yatay ve yan sütunları üzerinde bağlanmış freze tezgahı başlıkları vardır. Fener mili. Kopya Freze Tezgahı : Kopya freze tezgahlarında freze çakısı. özel kutu biçimindeki bir araba içine bağlanmıştır. bronz olmaları kullanma alanını genişletmiştir. Kopya tezgahlarında düzenli ve güçlü ilerleme. Tablanın elle veya otomatik olarak hareketi sağlanabilir. Dikiş makinesi. bir şablon veya mastar kalıbı özel hazırlanmış bir pimle. İmalat ve Gövde Tipi Freze Tezgahları Yalnız seri üretim yapan fabrikalarda kullanılır. Tabla yatay olarak ileri geri hareket edebilir. Tezgahın sabitleştirilmiş bir tabla desteği veya gövdesi vardır. işlem kısmen veya otomatik olarak yapılır. Başlığın dönmesiyle yatay ve düşey konumdaki bütün işlemler yapılabilir. Ayrıca başlığı çeşitli açı altında dönebilen tezgahlar da açılı işlemler yapmak mümkün olmaktadır. Elektronik ve Hidrolik Kumandalı Freze Tezgahları : Dişli çark sistemlerinin büyük ölçüde kalktığı bu tezgahlarda. Tezgahın tablası yatay frezede olduğu gibi hareket ettirilir. Özel Freze Tezgahları a. Çalışma sistemleri tamamen hidrolik olarak donatılmıştır . silah ve çeşitli makine parçaları ile kalıp parçaları ile kalıp yapımında elverişlidir. en ağır cinsten işler için kullanılır. Bu bir dereceye kadar planya tezgahına benzer.b. sonsuz ayar imkanı ancak hidrolik güçle sağlanabilir. Üniversal Freze Tezgahı : Bu tezgah. Tezgah bir kere hazırlandıktan sonra. Büyük veya oldukça uzun iç parçaları üzerine aynı zamanda birçok işlemleri uygulamak için kullanılır. Tablanın eğiklik konumunun rahatlıkla temini için açılı bölüntüler yapılmıştır. yatay ve düşey freze tezgahlarının bir arada düşünülmüş ve geliştirilmiş halidir. freze çakısının takıldığı başlık ve konumu yataya dik durumdadır. hidrolik güç yardımıyla izlemesidir. Freze çakısının içeri veya dışarıya doğru ayarları fener milinin hareketi ile sağlanır. kumanda elektronik ve hidrolik olarak yapılmaktadır. b. Düşey Freze Tezgahı Bu tezgahlarda. Planya Tipi Freze Tezgahları Bu tip freze tezgahı. Endüstride belirli profilde çok sayıdaki iş parçasını özdeş olarak işleyebilmek için kopya tezgahlarından yararlanılır. Pirinç.

Profil frezelerin kaldıracağı talaş miktarını azaltmak için. İç bükey veya dış bükey olarak yapılırlar.Freze çakılarının çeşitleri: • 1.Kama kanallarının açılması için de yapılmış T frezeler vardır. döner tabla v.Diş büyüklüklerine göre normlaştırılmış olup her normda 8 freze bulunur.Profilin bozulmaması için talaş yüzünden bilenirler. işlenecek yüzey önceden kanal frezeleri ile markaya göre boşaltılabilir.bileme ile dişlerin biçimlendirilmesi çok zor hatta imkansızdır.Çok değişik olan biçimleri de vardır. Freze çakılarının dişlerinin yapılışına göre tanıtılması Takma dişli freze çakıları: Maliyeti düşürmek için. Biçimine göre freze çakıları Saplı frezeler Parmak frezeler: Parmak frezeler olan silindirik frezelerdir.Kesici uçlar.Daha önce görünen modül ve profil frezeleri bu tip çakılardandır. bozulan veya kırılan uçlarının yenileri ile değiştirilmesinin ucuz olması nedeni ile büyük bir üstünlük sağlarlar.b. yalnız çevrede veya hem çevre hem de iki alın yüzde bulunur.Büyük frezelerin takma dişli yapılmaları bilhassa istenmektedir.Her iki alındaki dişlerin karşılıklı olmadığı görülür. bazı frezelerde sabit.Talaş kaldırma esnasında sürtünen dış yüzeyi fazla olur.bazılarında ise değiştirilebilir durumdadır.Bu nedenle çok zorlanırlar.Çünkü. T frezeler: T frezeler de saplıdırlar.köşe kavislerini. • Sapsız frezeler Modül frezeler: Modül frezeler ile standart olan dişli çark profilleri işlenir.Tezgah tablaları. seri çelikten veya sert madenden yapılmış kesici uçların takılması ile meydana getirilirler. çeşitli ölçüdeki kanalları. Eksantrik torna edilmiş freze çakıları: Profil yüzeylerin işlenmesi için kullanılan bu tip frezeleri sırtı.Dişlerin böyle oluşu talaşın atılmasını ve dişlerin bilenmesini kolaylaştırır.Kesici dişler.herhangi bir biçimdeki delikleri işlemek ve buna benzer işlemler için kullanılırlar. takım çeliği veya dökme çelikten yapılmış bir gövde üzerine. yerlerde bulunan T kanallarının açılmasında kullanılırlar. Biçim (profil ) frezeleri: Çeşitli biçimdeki profillerin işlenmesi için kullanılırlar. Sivri dişli freze çakıları: .Takma dişli frezelerin maliyetinin yüksek olmaması.Bunlar 1-8 kadar numaralanmış olup her numaranın hangi sayılardaki dişli çarkı açaçağı üzerine yazılmıştır.özel torna tezgahlarında boşaltılmıştır.Parmak frezeler kama kanallarını. 2.Talaş yüzeyinin doğrultusu freze ekseninden geçer.Profil ölçülerinin değişmemesi için bu tip frezelerin talaş açıları sıfır derecedir.

.kanal.Daha önce görülen silindirik.alın.Sivri dişli frezelerin sırtları düzdür ve bilenmeleri dişlerin sırtından yapılır.açı ve T frezeler sivri dişlidirler.parmak.Bu tip dişlerin kolay biçimlenmesi nedeni ile freze çakıları genellikle sivri dişli yapılmaktadır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful