Ν.

Ιωνία, 4 Οκτώβρη 2011
Αρ. Πρωτ.: 230

Ταχ. Δ/νση: Μουταλάσκη 64
Τ. Κ. – Πόλη: 14234 Νέα Ιωνία
Τηλ. – Fax : 2102812938-2102841669-6972008336.
e.mail : segseferis@gmail.com
https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

Προς :
- τα μέλη του Συλλόγου
- τον τοπικό τύπο
- τις Ενώσεις Γονέων της
περιοχής μας

.g
r

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β’ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

ot

Θέμα : Δραστηριότητες ιδιωτών μέσα στα σχολεία με κερδοσκοπικούς στόχους.

w
w

w

.g
se

fe
r

is
e

du
.b
lo
sp

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης», δηλώνει για ακόμα μια φορά, ότι είναι αντίθετος με
κάθε είδους απόπειρα σύνδεσης του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας με διάφορες ιδιωτικές
ή άλλου είδους κερδοσκοπικές εταιρείες και δραστηριότητες και τα δήθεν «εκπαιδευτικά» ή
«εθελοντικά» προγράμματά τους. Ήδη έχουμε πολλά κρούσματα:

Διαφημιστικών φυλλαδίων κάποιων ιδιωτικών εταιρειών που κυκλοφορούν σε σχολεία ( π.χ.
πρόσφατα στο 9ο -10ο Ηρακλείου και αλλού ).

Μ.Κ.Ο. που εισβάλουν στα σχολεία μέσω των Δήμων ( π.χ. Νέας Ιωνίας ) κι «αναλαμβάνουν»
πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συλλόγων αθλητικών ή πολιτιστικών, που μπαίνουν στα σχολεία με την έγκριση των δήμων και
οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες έναντι αδρής αμοιβής απ΄ τους γονείς (Ωδείο στο 19ο Ν. Ιωνίας,
αθλητικές δραστηριότητες στο 5ο Μεταμόρφωσης, πινγκ-πονγκ στο 5ο Ηρακλείου, σκάκι, χοροί και άλλες
δραστηριότητες κυρίως αθλητικές).

Εταιρεία τροφίμων (π.χ. CRAFT) που «εθελοντικά» υποχρεώνει τους εργαζόμενούς της να
δουλέψουν τη μέρα της απεργίας για να βάψουν κάποιο σχολείο (6ο Δημοτικό και Λύκειο
Μεταμόρφωσης ) με τη συμφωνία του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Ιδιώτες που γυρνούν στα σχολεία και κάνουν δήθεν «εκπαιδευτικά» προγράμματα.
Στις μέρες μας που υπάρχει ολόκληρος σχεδιασμός και από το Υπουργείο Παιδείας για να ανοίξουν οι
πόρτες της δημόσιας εκπαίδευσης στην επέλαση των επιχειρήσεων.
Στις μέρες μας που αυτό είναι επίσημη πολιτική των δήμων, που σπρώχνουν τους γονείς να βάλουν πιο
βαθμιά το χέρι στην τσέπη ή τους αναγκάζουν να καταφύγουνμ σε χορηγούς ( π.χ. δημοτικοί σύμβουλοι
του δήμου Μεταμόρφωσης το λένε καθαρά σε συλλόγους γονέων )
Αυτή την ώρα είναι ανάγκη ο κάθε Δάσκαλος χωριστά και το συνδικαλιστικό κίνημα των
εκπαιδευτικών συνολικά, να υψώσει το παιδαγωγικό, επιστημονικό και αγωνιστκό του ανάστημα και
να αντισταθεί.
 Γιατί ο Δάσκαλος δεν είναι «πλασιέ» εταιρειών και προϊόντων.
 Γιατί το σχολείο δεν είναι διαφημιστική ταμπέλα, για τη διαφήμιση και την κερδοσκοπία που
γίνεται δήθεν στο όνομα κάποιων «εκπαιδευτικών» δραστηριοτήτων. Στο σχολείο οι μορφωτικές
δραστηριότητες γίνονται με ευθύνη των δασκάλων και καμιά «καλόκαρδη» εταιρεία δε χωρά στην
εκπαιδευτική διαδικασία.

w
w

w

.g
se

fe
r

is
e

du
.b
lo
sp

ot

.g
r

 Γιατί ο μαθητής δεν είναι «πελάτης». Η ηλικία του μπορεί να είονμαι η καταλληλότερη για να
αφήσουν ανεξήτηλα τα διαφημιστικά σημάδια τους οι «μάνατζερ» των διάφορων εταιρειών. Αλλά αυτό
δεν περιέχεται μέσα στο ρόλο του δημόσιου σχολείου και του Δασκάλου.
 Γιατί καμμιά εταιρεία δεν πρόκειται να «ευεργετήσει» το σχολείο, χωρίς να σκέφτεται τα άμεσα ή
μακροπρόθεσμα οφέλη της από αυτή τη σχέση.
 Γιατί η επέλαση αυτή των διάφορων εταιρειών μέσα στα σχολεία, έχει σαν στόχο και την
διάσπαση του ενιαίου περιεχομένου του σχολείου, την ταξική κατηγοριοποίηση σχολείων και
εκπαιδευτικών, ανάλογα με το εισόδημα των γονιών, τη μετατροπή του σχολείου σε οργανισμό που
λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σαν εταιρεία.
 Γιατί ο νόμος του κέρδους δε χωρά ανάμεσα στο Δάσκαλο και στο μαθητή και στην τόσο
ουσιαστική αλλά και ευαίσθητη σχέση τους.
Ο Σύλλογος «Γ. Σεφέρης»
 Καλεί τους εκπαιδευτικού και τους διευθυντές να μην επιτρέπουν τέτοιους είδους
δραστηριότητες να αναπτύσονται μέσα στα σχολεία τους και να καταγγέλουν αμέσως στο
Σύλλογο παρόμοιες απόπειρες, απ΄ όπου κι αν προέρχονται.
 Καλεί τους Δήμους να σταματήσουν τέτοιου είδους «deals» και «μπίζνες», γιατί θα μας βρούν
μπροστά τους σε κάθε απόπειρα να βάλουν τους γονείς να πληρώσουν ή να φέρουν χορηγούς.
 Να λύσουν άμεσα (η Κυβέρνηση κι οι Δήμοι) τα διάφορα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων
με γεναία χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και γενικότερη αύξηση των δαπανών για την
παιδεία στο 15% του Προϋπολογισμού.
 Καλεί τους γονείς «να μη πουλήσουν το σχολείο τους» σε κανέναν και να υπερασπίσουν μαζί μας
το δικαίωμα όλων των παιδιών στην δημόσια και δωρεάν μόρφωση.
Δάσκαλοι που συμμετέχουν στις σχολεικές επιτροπές ......................................