1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 – 2011
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
29.070
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2010
22.945
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
52.025
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
28.025
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ευρώ
ευρώ
ευρώ
ευρώ

23.990

ot

.g

r

Τα χρήματα αυτά υπάρχουν σε λογαριασμό της Αγροτικής Τράπεζας.
Ελέγχθηκαν τα βιβλία και τα μπλόκ αποδείξεων του συλλόγου και βρέθηκαν
εντάξει. Για όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά.

w

w

w

.g

se

fe

ris

ed

u.

bl

og

sp

Πρότασεις για την επόμενη χρονιά :
Από το σύνολο των εξόδων, που είναι 28.025 ευρώ, τα 20.220 πάνε στη Δ.Ο.Ε.
ποσοστό 72%.
Επιμένουμε προς τη ΔΟΕ ότι πρέπει να μειωθεί η συνδρομή μας προς τη ΔΟΕ. Να
γίνει 20 ευρώ συνολικά η συνδρομή. 10 στη ΔΟΕ και 10 στο Σύλλογο.
Aν συνεχίσουμε να παίρνουμε μόνο 3 ευρώ από κάθε συνδρομή, σε δυό τρία
χρόνια θα έχουμε πρόβλημα και δε θα μπορούμε να καλύψουμε όλα αυτά τα
έξοδα που κάθε χρόνο κάνουμε. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει, αλλάζοντας το
ποσό που παίρνει η ΔΟΕ απ΄ τη συνδρομή του κάθε συναδέλφου κι όχι
αυξάνοντας το συνολικό ύψος της συνδρομής. Δηλαδή να γίνει η συνδρομή 10
ευρώ για τη ΔΟΕ και 10 για το Σύλλογο.