ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β’
Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»
Ταχ. Δ/νση: Μουταλάσκη 64
Τ. Κ. – Πόλη: 14234 Νέα Ιωνία
Τηλ. – Fax : 2102812938-2102841669-6972008336

Ν. Ιωνία, 17-10-2011
Αρ. Πρωτ.: 237
Προς: Τα μέλη του
Συλλόγου μας

e.mail : segseferis@gmail.com
https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

w
w

w

.g
se

fe
r

is
e

du
.b
lo
sp

ot

.g
r

Θέμα : Συνάντηση Διευθυντών με το Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Β΄ Αθήνας
Την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, σε συνάντηση των διευθυντών των δημοτικών
σχολείων της περιοχής μας με το Διευθυντή της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας
της Β΄ Αθήνας, ο κ. Διευθυντής ζήτησε απ΄ τους διευθυντές των σχολείων μας
«με ειλικρίνεια να δηλώσουν στην υπηρεσία ποιοι συνάδελφοι για
σοβαρότατους λόγους υγείας ( π.χ. καρκίνος κλπ) ή ψυχολογικά προβλήματα,
κάνουν λιγότερες ώρες ή παίρνουν συχνές άδειες». Φρόντισε μάλιστα να
«διαβεβαιώσει» ότι ... «μην πάει το μυαλό σας στην εργασιακή εφεδρεία».
Επειδή στις μέρες μας η αθωότητα κι αφέλεια έχουν τελειώσει. Κι επειδή τα
γενικότερα σχέδια περί «εργασιακής εφεδρείας» βρίσκονται πάνω στα γραφεία
τους.
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης»
αποφάσισε :
 Καλούμε τους διευθυντές των σχολείων να μη δώσουν κανένα τέτοιο
στοιχείο πουθενά. Οι διευθυντές κι οι Σύλλογοι διδασκόντων ξέρουν πώς
να στηρίξουν κάποιους συναδέλφους που το έχουν ανάγκη.
 Καλούμε τη διοίκηση να αφήσει ήσυχους και ανενόχλητους τους
συναδέλφους μας να δώσουν τη μάχη της ζωής τους. Κι αν η διοίκηση
«ενδιαφέρεται», ας φροντίσει για την πλήρη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη αυτών των συναδέλφων μας, να μη κλείσει το καρδιολογικό
τμήμα του Νοσοκομείου παίδων, οι σχολές τυφλών, εκατοντάδες άλλες
υπηρεσίες υγείας τόσο απαραίτητες για τη σωτηρία συνανθρώπων μας.
 Ο εκπαιδευτικός είναι
άνθρωπος ευαίσθητος κι
είναι αποφασισμένος να
προστατέψει τον αδύναμο
συνάδελφό του με τον
αγώνα του.