ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β’ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
«Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

Ν. Ιωνία, 30/5/2011
Αρ. Πρωτ.: 163

Προς :
- Τα μέλη του Συλλόγου
- Τους Δήμους της
περιοχής
e.mail : segseferis@gmail.com
- Τον τοπικό τύπο
https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home - Συλλόγους και Ενώσεις
Γονέων
Ταχ. Δ/νση: Μουταλάσκη 64
Τ. Κ. – Πόλη: 14234 Νέα Ιωνία
Τηλ. – Fax : 210-2812938-2102841669-6972008336

w

w
w

.g

se
fe
r

is
e

du
.b
lo
sp

ot

.g
r

Θέμα : Πρόγραμμα «Θερινής Απασχόλησης των παιδιών»
Κάποιοι Δήμοι της περιοχής μας αποφάσισαν να παραχωρήσουν
δημοτικά σχολεία σε ιδιωτική εταιρεία, για το «Πρόγραμμα Θερινής
Απασχόλησης των παιδιών» ή αλλιώς «Χαρούμενο Καλοκαίρι».
Μάλιστα οι γονείς θα επιβαρυνθούν αλλού με 35 Ευρώ για κάθε παιδί,
αλλού με 50 κι αλλού μέχρι και με 80.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» είναι αντίθετος με
κάθε απόπειρα σύνδεσης του σχολείου και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας με διάφορες ιδιωτικές εταιρείες και τα δήθεν
«εκπαιδευτικά» προγράμματά τους. Όπως επίσης και με κάθε
προσπάθεια να εξαρτηθεί η λειτουργία του σχολείου απ΄ το κατά πόσο
οι γονείς «βάζουν το χέρι τους ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη τους».
- Ο νόμος του κέρδους δε χωρά μέσα στο Δημόσιο Σχολείο.
- Οι γονείς δεν πρέπει να πληρώνουν για οποιαδήποτε εκπαιδευτική
διαδικασία που συμβαίνει μέσα στο Δημόσιο σχολείο ή για την ομαλή
λειτουργία του.
- Στο σχολείο οι μορφωτικές δραστηριότητες γίνονται με ευθύνη των
εκπαιδευτικών και καμμιά «καλόκαρδη» εταιρεία δε χωρά στην
εκπαιδευτική πράξη. Καμιά εταιρεία δεν πρόκειται να «ευεργετήσει» το
σχολείο, χωρίς να σκέπτεται τα άμεσα ή μακροπρόθεσμα οφέλη της απ΄
αυτό κι απ΄ τους μικρούς μαθητές.
Έτσι :
 Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε παραχώρηση δημόσιου
σχολείου σε ιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο.
 Τα προγράμματα θερινής απασχόλησης οφείλουν να λειτουργούν
στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, ΔΩΡΕΑΝ.
 Λύσεις μπορούν να βρεθούν. Αυτό που δεν πρόκειται να
δεχτούμε ή ν΄ ανεχτούμε, είναι η παραχώρηση των δημόσιων
σχολείων σε ιδιώτες, για οποιοδήποτε λόγο.