ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β’ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
«Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

Ν. Ιωνία, 8/6/2011
Αρ. Πρωτ.: 167

Ταχ. Δ/νση: Μουταλάσκη 64
Τ. Κ. – Πόλη: 14234 Νέα Ιωνία
Τηλ. – Fax : 210-2812938-2102841669-6972008336

Προς Τα μέλη του
Συλλόγου

e.mail : segseferis@gmail.com
https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

Θέμα : Το πρόγραμμα «Θερινής Απασχόλησης των παιδιών» και ο
ρόλος των διευθυντών.

w

w
w

.g

se
fe
r

is
e

du
.b
lo
sp

ot

.g
r

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Συλλόγου μας ( Α.Π. 163/30/5/2011) που
έλεγε ότι :
«- Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε παραχώρηση δημόσιου σχολείου σε ιδιώτες
για οποιοδήποτε λόγο.
- Τα προγράμματα θερινής απασχόλησης οφείλουν να λειτουργούν στα πλαίσια της
κοινωνικής πολιτικής των Δήμων, ΔΩΡΕΑΝ.
- Λύσεις μπορούν να βρεθούν. Αυτό που δεν πρόκειται να δεχτούμε ή ν΄ ανεχτούμε,
είναι η παραχώρηση των δημόσιων σχολείων σε ιδιώτες, για οποιοδήποτε λόγο».
Παρ΄ όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι διευθυντές και προϊστάμενοι
νηπιαγωγείων, εκπροσωπώντας τη διοίκηση στη Σχολική επιτροπή του Δήμου Νέας
Ιωνίας (κι ενώ ήταν ενήμεροι για τη θέση αυτή του Συλλόγου), πήραν θέση
αντίθετη με την απόφαση αυτή του Συλλόγου.
Ομοίως, στη Μεταμόρφωση, οι διευθυντές (ακόμα κι ένα μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας που είχε ψηφίσει την απόφαση αυτή) μοίρασαν στους μαθητές τους
ανυπόγραφη ανακοίνωση, που καλούσε τα παιδιά να δηλώσουν συμμετοχή σε
«πρόγραμμα», για το οποίο θα πλήρωναν και ... 80 ευρώ !!!. Λες κι οι δάσκαλοι
είναι εισπράκτορες ή πλασιέδες. (Το ότι αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να είναι και
πειθαρχικό ή διοικητικό ατόπημα είναι το λιγότερο).
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σ΄ αυτούς τους συναδέλφους και σ΄ όσους
τυχόν κατέχουν κάποιες άλλες θέσεις διοικητικές, ότι όπου κι αν βρίσκονται
χρειάζεται να θυμούνται ότι είναι επιστήμονες, παιδαγωγοί και μέλη του Συλλόγου,
που λειτουργεί με δημοκρατία και συλλογικότητα. Του Συλλόγου που εκπροσωπεί
τη συλλογική και συνολική άποψη των εκπαιδευτικών κι όχι τη γνώμη κάποιου από
μας. Κι ότι ούτε η ανάγκη προσωπικής τους υπηρεσιακής ανέλιξης, ούτε η
εξυπηρέτηση οποιονδήποτε συμφερόντων, ούτε «ο νόμος του κέρδους» θα πρέπει
ποτέ να μπαίνει πάνω απ΄ το συμφέρον των μαθητών και των συναδέλφων τους.
Πάνω δηλαδή απ΄ το συμφέρον του Δημόσιου σχολείου.
Όποτε λοιπόν νιώθουν να συγκρούεται η ιδιότητα του υπάλληλου της
διοίκησης μ΄ αυτή του παιδαγωγού και του μέλους του συλλόγου μας, χρειάζεται
«να διαλέγουν στρατόπεδο». Γιατί πρέπει να ξέρει κι ο Σύλλογος σε ποια πλευρά
στέκονται, για να υπερασπίζεται κι εκείνος την άποψή του και το ευρύτερο
όφελος των μελών του και των παιδιών του λαού μας.