ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

ΣΕΦΕΡΗΣ»
Αρ.Πρωτ. 93
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου – Mεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης
Ιωνία 4/9/2012
Μουταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
2102812938 – 6972008336
Προς : Τα μέλη του Συλλόγου.
mail : segseferis@gmail.com
Τον τοπικό τύπο.
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

AΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ris
fe
se
.g

w

w
w

Η επικείμενη υλοποίηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο αποτελεί βασικό μοχλό για την εφαρμογή
της αντιλαϊκής πολιτικής και όργανο για την απόλυση χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων. Η πολιτική
που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα είναι η ίδια που προσαρμόζει τον δημόσιο τομέα πιο
αποτελεσματικά στις σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου και σε καμια περίπτωση δεν έχει να κάνει
με τη βελτίωση των άθλιων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων.
Με βάση τα παραπάνω :
I. Μπλοκάρουμε με όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε
απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη. Έχουμε ήδη απο
καιρό πάρει σχετικές ομόφωνες αποφάσεις και του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης.
II. Δε συμμετέχουμε με κανένα τρόπο και σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την
εφαρμογή της αξιολόγησης (π.χ. ερωτηματολόγια κ.α.). Ο Σύλλογος καλύπτει κάθε σχολείο,
σύλλογο διδασκόντων και συνάδελφο σ΄ αυτό το θέμα.
III. Κανένα στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην
εφαρμογή της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές
από τα συνδικάτα και τα σωματεία.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


o
bl

u.
ed

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ

NΕΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ

o
sp

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ :

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9/2012
7 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 11/9/2012
12 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/2012

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ KAI ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ.
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ 1Ο – 8Ο
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.
ΣΤΙΣ 11.30 π.μ. ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

r
t.g

ΠΕΜΠΤΗ 6/9/2012
8 μ.μ.

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»
Αρ.Πρωτ. 94
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου – Mεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης
Ιωνία 44/9/2012
Μουταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
2102812938 – 6972008336
Προς : Τα μέλη του Συλλόγου.
mail : segseferis@gmail.com
Τον τοπικό τύπο.
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

w
w

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ.

ris
fe
se
.g

w

Αφού πρώτα πήρε θέση ο Ο.Ο.Σ.Α. για το ωράριο των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ( έκθεση
καλοκαίρι 2011 στη Διαμαντοπούλου ) που έδινε κατεύθυνση για αύξηση ωραρίου και
κατάργηση της σταδιακής μείωσής του ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, ήρθε τώρα η
τρικομματική κυβέρνηση να ανακοινώσει αυτό το μέτρο.
Το ωράριο των εκπαιδευτικών είναι παρόμοιο σ΄ όλες τις χώρες της Ευρώπης και του
κόσμου. Οι παιδαγωγοί όλου του κόσμου έχουν κρίνει ότι τόσο πρέπει να είναι. Η
κυβέρνηση σήμερα, υπακούοντας στα κελεύσματα της Ε.Ε., επιχειρεί και μ΄ αυτό τον τρόπο
(όπως και με την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, με την αναλογία 1
διορισμός ανά 10 συνταξιοδοτήσεις, μηδενισμός των διορισμών κλπ ) να περιορίσει τον
αριθμό των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Κι αυτό μόνο κακό για τη μόρφωση των παιδιών
του λαού μπορεί να είναι. Η «εξοικονόμηση» πόρων και θέσεων εργασίας στο δημόσιο
σχολείο, μόνο σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης γνώσης μπορεί να αποβεί. Οι
εκπαιδευτικοί δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε καμιά αύξηση του ωραρίου μας. Ούτε και
την απόπειρα «ντε φάκτο» επιβολής αύξησης ωραρίου με υποχρεωτικές υπερωρίες κλπ.
Σ΄ αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους συναδέλφους να απαιτήσουν και να επιβάλλουν
μέσω των συλλόγων διδασκόντων :

o
bl

u.
ed

Καμιά υπερωρία από κανέναν εκπαιδευτικό.
Καμιά αύξηση ωραρίου.
Καμιά σύμπτυξη τμήματος.
Κανένα τμήμα πάνω από 20 παιδιά.
Άμεσοι διορισμοί εκπαιδευτικών που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες
των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων.

r
t.g

o
sp

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ

NΕΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ