ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

ΣΕΦΕΡΗΣ»
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου – Mεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης
Μουταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
2102812938 – 6972008336
mail : segseferis@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

Αρ.Πρωτ. 124
Ν .Ιωνία 12/10/2012
Προς : τη Δ/νση Α΄Βάθμιας
Εκπ/σης Β΄ Αθήνας.
Τους Δήμους της περιοχής μας.
Τον τοπικό τύπο

ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αριθμ. Πρωτ.: 121857/Δ4 της 09-10-2012 του
Υπουργείου Παιδείας, τώρα είναι ο καιρός που γίνονται οι προτάσεις από πλευράς
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Δήμων για τις αλλαγές στις σχολικές
μονάδες της χώρας (Καταργήσεις, συγχωνεύσεις, υποβαθμίσεις οργανικότητας,

w

ΙΔΡΥΣΕΙΣ).

w

Θεωρούμε αυτονόητο ότι :

w

1. Δε συντρέχει ο παραμικρός λόγος για συγχώνευση ή κατάργηση σχολείου

.g

στην περιοχή μας.

2. Αντίθετα, οι ανάγκες των παιδιών της περιοχής μας είναι τεράστιες και

se

απαιτείται η ίδρυση και νέων σχολικών μονάδων. Συγκεκριμμένα

fe

απαιτείται ΑΜΕΣΑ :

Ίδρυση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λυκόβρυσης

Λειτουργία του 10ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης που έχει ιδρυθεί στα

ed

χαρτιά.

ris

u.

Ίδρυση τουλάχιστον άλλων οκτώ νηπιαγωγείων ( 2 ακόμα στη
Μεταμόρφωση, 3 στο Ηράκλειο και 3 στην Ν. Ιωνία ) αφού τα υπάρχοντα

bl

νηπιαγωγεία δεν επαρκούν και εκατοντάδες προνήπια μένουν εκτός

po

os

νηπιαγωγείου κάθε χρόνο.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις εισηγήσεις σας.

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

r

t.g

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

NΕΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ