ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. «Γ.

ΣΕΦΕΡΗΣ»
Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου – Mεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης
Μουταλάσκη 64 Ν. Ιωνία
2102812938 – 6972008336
mail : segseferis@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/syllekpaidevtikvngseferis/home

Αρ.Πρωτ. 125
Ν .Ιωνία 16/10/2012
Προς : Τα μέλη του
Συλλόγου. Τη Διεύθυνση
Α/βάθμιας Εκπ/σης. Τη
Δ.Ο.Ε.

ΘΕΜΑ : ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.
Καμμιά έκπληξη δεν μας προκαλεί η ξαφνική ανακοίνωση του Υπουργείου (Αριθ. Πρωτ.
Φ.32/339/124196/Γ1) ότι από το ολοήμερο νηπιαγωγείο « ... μπορεί να πραγματοποιείται σε

κάθε περίπτωση η πρόωρη αποχώρηση των νηπίων ... Ως ενδιάμεση ώρα αποχώρησης
ορίζεται το διάστημα από 13:45 – 14:00». Την ίδια σχεδόν ρύθμιση έκανε και στα ολοήμερα

w

των δημοτικών σχολείων. Είναι πια φανερό σ΄ όλους, ότι το «ολοήμερο» το προορίζουν σαν

w

σκέτο παιδοφυλακτήριο. Σαν μια κοινωνική υπηρεσία που ρόλος της είναι να φυλάει παιδιά που

s
.g

w

οι γονείς τους δουλεύουν ή γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα για να βρουν δουλειά.
Από την αρχή της ίδρυσης του ολοήμερου, εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας. Αποδεικνύεται

e
ef

σήμερα, ότι είχαν δίκιο, όσοι εξέφραζαν σκεπτικισμό, γιατί στόχος του Υπουργείου ήταν η
διάσπαση του ενιαίου περιεχομένου του σχολείου, η καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων

ris

των εκπαιδευτικών (στο ολοήμερο καθιερώθηκαν οι ωρομίσθιοι), και η διεύρυνση του ωραρίου
μας (που τώρα επιβεβαιώνεται, με τις προσπάθειες που συστηματικά κάνουν απ΄ την αρχή της

bl
u.
ed

χρονιάς). Εδώ και χρόνια τα ολοήμερα υποβαθμίζονται και λειτουργούν με προχειρότητα, χωρίς
ειδικότητες, χωρίς τραπεζοκόμους, χωρίς φαγητό κλπ. Σήμερα, από την αρχή της χρονιάς,
φαίνεται η ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του ολοήμερου σχολείου και νηπιαγωγείου που

os

επιχειρείται.

t
po

Ο Σύλλογός μας απ΄την αρχή της χρονιάς ( Αρ. Πρωτ. 104, 24/9/2012) είπε « ...
Προκειμένου «να φαίνεται» ότι το σχολείο διευρυμένου ωραρίου λειτουργεί μέχρι τις 2, δίνουν

r
.g

εντολή να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί από το ολοήμερο, για να συμπληρώσουν πρωινό ωράριο.
Αδιάφορο το ότι έτσι το ολοήμερο ουσιαστικά καταργείται. Στο ολοήμερο σε κάποιες
περιπτώσεις λειτουργούν τμήματα όπου ένας εκπαιδευτικός κρατά μέχρι και 40 παιδιά ... ».
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, προχωρήσαμε και σε κινητοποίηση στη
διεύθυνση.
Στόχος τους είναι η υποβάθμιση του ολοήμερου, ώστε να καταστεί μονόδρομος και να
εφαρμοστεί παντού το «ολοήμερο διευρυμένου ωραρίου», το νέο μοντελάκι του «νέου τους
σχολείου». Θέλουν να εφαρμόσουν το «Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα»
(ΕΑΕΠ) και στο Νηπιαγωγείο, με ωράριο 8 π.μ. - 2 μ.μ. για όλα τα νήπια, αρχής γενομένης
από τα κλασικά Νηπιαγωγεία. Κάτι τέτοιο εντατικοποιεί πλήρως το Νηπιαγωγείο, στα πλαίσια
του νέου σχολείου και ταυτόχρονα εγκυμονεί περαιτέρω κινδύνους για το μη θεσμοθετημένο
ωράριο των Νηπιαγωγών.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Γ. Σεφέρης» απαιτεί :

Να καλυφτούν όλα τα κενά νηπιαγωγών αμέσως.

Ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλα τα παιδιά.

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, για όλα τα παιδιά, χωρίς καμιά
εξαίρεση (προνήπια).

Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της/του Νηπιαγωγού με βάση το
αίτημα : Εξίσωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε. με το
ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης. Άρα καμία
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, πέραν του 8:15΄
π.μ. – 12:15΄ μ.μ. για τα κλασικά και 8:00΄ – 15:45΄ για τα ολοήμερα. Να
μην εφαρμοστεί η πρωινή ζώνη 7 π.μ. – 8 π.μ.

w

15 παιδιά ανά τμήμα στα νηπιαγωγεία.

Ήδη έχουμε αναδείξει με επανειλημμένες ανακοινώσεις μας (Αρ. Πρωτ.

w

w

s
.g

100 της 10/9/2012 και Αρ. Πρωτο. 124 της 12/10/2012 προς της
Διεύθυνση και τους Δήμους της περιοχής μας ) την ανάγκη να ιδρυθούν

e
ef

νέα νηπιαγωγεία και σχολεία, που να καλύψουν τις ανάγκες της περιοχής,

ris

όπου εκατοντάδες προνήπια μένουν εκτός σχολείου (συνολικά εννέα νέα
νηπιαγωγεία, 3 στη Μεταμόρφωση, 3 στο Ηράκλειο, 3 στην Ν. Ιωνία).

bl
u.
ed

Ίδρυση τμημάτων ένταξης νηπίων και όσων ειδικών Νηπιαγωγείων
χρειάζονται, για να απορροφηθούν όλα τα νήπια – προνήπια με ειδικές
ανάγκες.

os

Πλήρη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση όλων των
Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς και της ημιμάθειας. Καμία αξιολόγηση-

r
.g

t
po

συμβασιούχων νηπιαγωγών (αναπληρωτών) χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
καταγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΛΤΑΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

NΕΛΛΗ ΒOΡΓΙΑ