ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φορητό
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Υπηκοότητα
Ημερομηνία γέννησης
Οικογενειακή κατάσταση

Tζαναβάρας Κωνσταντίνος
Διμηνιό Κορινθίας Τ.Θ 58 ΚΙΑΤΟ 20200
2742026049
6978393696
ktzanavaras@otenet.gr
Ελληνική
30 /08/1958
Τρία παιδιά

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΠΕΙΡΑ
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία
• Είδος της επιχείρησης
• Απασχόληση

2009 - σήμερα
Ελεύθερος επαγγελματίας σύμβουλος
Πάροχος γενικών τεχνικών και επιστημονικών συμβουλών
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, σε θέματα αντιμετώπισης
γραφειοκρατικών προβλημάτων (Ν.2690/99 κ.λ.π.) και οργάνωσης

• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία
• Είδος της επιχείρησης
• Βιβλία

2010 - σήμερα
Ελεύθερος επαγγελματίας συγγραφέας
Συγγραφέας
Ο παππούς του Τηλέμαχου (2010)
Με τα μάτια ενός πατέρα (2012)

• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία
• Είδος της επιχείρησης
• Απασχόληση

2008 (υπό αναβίωση)
Ελεύθερος επαγγελματίας σύμβουλος μέσω διαδικτύου
Ιστότοπος www.smarting.gr (ανενεργός)
Πρόγραμμα online σύνταξης δηλώσεων Κτηματολογίου

• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία
• Είδος της επιχείρησης

1982 - 2010
Ατομική επιχείρηση – ελεύθερος επαγγελματίας
Μελετητής δημοσίων έργων (σε αδράνεια)
Μελετητικά πτυχία : Γ’ Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων (παλαιότερα Γ’
Τοπογραφικών)
Μελέτες συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων, μελέτες τοπογραφίας
Σύνταξη – συντονισμός μελετών
Εθνικό Κτηματολόγιο Δ. Άργους, Ύδρευση Κορίνθου από Στυμφαλία, Συμπληρωματικές
μελέτες αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. (ρέμα Ραφήνας, χ. Σούρες, ακτή Καλλιμασιώτη, Πετράλωνα
κ.α.), Κτηματογράφηση Δημοσίων ακινήτων Δ.Ο.Υ. Κιάτου, Κτηματογράφηση
απαλλοτριουμένων ακινήτων Αυτ/δρομου Κορίνθου – Τριπόλεως, Αποχέτευση Ανατ. Θριάσιου
Πεδίου, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δρόμου Σκουτάρι – Κότρωνας Μάνης.

• Απασχόληση
• Κύριες δραστηριότητες
• Κυριότερες μελέτες

• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία - διεύθυνση εργοδότη
• Είδος της επιχείρησης
• Απασχόληση ή θέση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
• Κυριότερες μελέτες

Σεπτ. 2002 – Σεπτ.2003
Σ.Λιάρος & Σια Ε.Ε. ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Εταιρεία Μελετών Δημοσίων Έργων
Γενικός Διευθυντής
Διεύθυνση – τεχνικός συντονισμός μελετών, Επανασχεδιασμός λειτουργίας εταιρείας

• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία - διεύθυνση εργοδότη
• Είδος της επιχείρησης
• Απασχόληση ή θέση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

Σεπτ. 1991 – Δεκ.1994
ΜΕΤΩΝ Ε.Π.Ε. – ΥΔΡΟΣΤΑΤ Ε.Π.Ε. – Λ.Τατοϊου 122 Ν.Ερυθραία 2108000313
Όμιλος Εταιρειών Μελετών Δημοσίων Έργων
Εταίρος – Συνδιαχειριστής – Τεχνικός διευθυντής
Διεύθυνση – τεχνικός συντονισμός μελετών, Σύνταξη μελετών

Σελ. 1 – Βιογραφικό

Περιφερειακή οδός Αμαλιάδας, Ύδρευση Αμαλιάδας από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Παραλιακή
οδός Ν. Ηλείας, Οδός Ε.Ο. - Κυλλήνη

Τζαναβάρας Κωνσταντίνος

• Κυριότερες μελέτες
Ανισόπεδος κόμβος Ευαγγελίστριας Θεσσαλονίκης, Αποχέτευση ομβρίων Θριασίου Πεδίου,
Ύδρευση λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης, Γέφυρα Σκοτεινής Ευβοίας, Καταγραφή και
αξιολόγηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης περιφέρειας Πελοποννήσου, Αποχέτευση
Πύργου Δυρού - Αρεόπολης

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία του οργανισμού
που παρείχε την εκπαίδευση
• Κύρια θέματα
• Τίτλος διπλωματικής εργασίας
• Ημερομηνίες (από – έως)
• Επωνυμία του οργανισμού
που παρείχε την εκπαίδευση

Σεπτ. 1976 – Ιουν. 1982
Σχολή Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Συγκοινωνιακά – Υδραυλικά - Τοπογραφία
Περιφερειοποίηση με κριτήρια ομοιογένειας
Σεπτ. 1970 – Ιουν. 1976
Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή

ΑΤΟΜΙΚΈΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ

Ελληνικά

ΆΛΛΕΣ ΓΛΏΣΣΕΣ
• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
.

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ

ΆΛΛΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Αγγλικά
Καλά
Καλά
Καλά
Πολιτική δραστηριότητα (ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Capital.gr, Dailymotion.com,
Facebook.com)
Εκπρόσωπος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε πολλά Συμβούλια και Επιτροπές Ανάθεσης
Έργων και Μελετών
Μέλος Συλλόγου Γονέων Μαθητών Κολεγίου Ψυχικού (1993 – 6/ 2013)
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων Μαθητών Κολεγίου Ψυχικού (2002 – 2004)
Μέλος Θεατρικού Εργαστηρίου Κολεγίου Ψυχικού (2002 – 2008)
Μέλος Εθνικής ομάδας νέων Bridge (1981 – 1982)
Συντονισμός μελετητικών ομάδων (και διακλαδικών) Έλεγχος μελετών
Προκαταρκτική εκτίμηση - Επανασχεδιασμός έργων - Σύνταξη master plan
Προγραμματισμός – διοίκηση έργων
Αξιοποίηση ακινήτων
Χρήση Η/Υ (internet, word, excel κ.λ.π.)
Ανάλυση προγραμμάτων Η/Υ
Ανάπτυξη web εφαρμογών
Ερασιτέχνης ηθοποιός θεάτρου
Ερασιτέχνης αρθρογράφος – δημοσιογράφος
Συντάκτης επώνυμου blog στο http://www.capitalblogs.gr/
Παρουσιαστής τακτικής εκπομπής επικαιρότητας στο www.dailymotion.com
Χρηματιστηριακός αναλυτής …
Χειρισμός νομικών θεμάτων τεχνικών έργων και μελετών

ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
.

ΠΡΟΣΘΕΤΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σελ. 2 – Βιογραφικό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καριέρα σε projects επανασχεδιασμού επιχειρήσεων

Τζαναβάρας Κωνσταντίνος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful