You are on page 1of 3

Fotografija: Zavod Neviodunum

I. UVOD

Kaj je vizija, čemu bo služila in kako jo verificirati?

Večina ureditev, ki so bile v preteklosti načrtovane, je realiziranih.


Od ideje do realizacije preteče veliko časa, zato je potreben pogled naprej in o
prihodnosti mesta razmišljati že danes.
Vizija ni zakonsko predpisan akt, temveč vodilo za nadaljnji razvoj mesta Krško.
Za kvaliteto končnih rešitev je najboljše partnersko sodelovanje vseh udeležencev v
procesu urejanja prostora. Prebivalci so tisti, ki najbolje poznajo prostor in svoje
potrebe.
Želimo, da je vizija javno sprejeta in da jo potrdi Občinski svet.
I. UVOD
Usmeritve za razumevanje vizije

Vizija predstavlja zgolj usmeritve za določitev namenske rabe. Grafični prikazi so povzeti
po obstoječih ureditvah in so le pripomoček za lažje razumevanje.
 V vizijo želimo vključiti vaše predloge in ideje o razvoju mesta.
Časovni potek vizije je razdeljen na tri časovna obdobja, ki ne predstavljajo absolutnih
časovnih okvirov.