You are on page 1of 11

Vizija razvoja mesta Krško - čez 30 let

Zakaj obdobje 30 let ?

Obdobje, ki ga najbolj razumemo.


“Nevarno” za spremembe.
Največja možnost negativnih čustvenih reakcij ljudi.
III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

Poslovna cona Drnovo in del Feniksa

Postopen umik poslovnih dejavnosti iz mesta proti avtocesti (prevoz lažjega tovora).
Umik industrije ob železnico (prevoz težjega tovora).

Obstoječe stanje - poslovna cona Drnovo Širitev poslovne cone Drnovo


III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let
Širitev Žadovinka in nova obvoznica mimo mesta – priključitev na Vrbinsko cesto

Obvoznica (načrtovana že v planskem aktu): realnost v prostoru, vendar v viziji, kot glavna
prometna žila, ne predstavlja končnega stanja.
Širitev Žadovinka: edina večja predlagana širitev mesta in edina opcija, glede na razgibano
konfiguracijo terena.

Širitev Žadovinka z obvoznico


Obstoječe stanje v Žadovinku
III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

Črnile

Ureditev kompleksa za šport in rekreacijo.

Fotografija: Zavod Neviodunum


III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let
Oživitev mestnega jedra

Ključni element za oživitev mestnega jedra: ljudje. Ustvariti mladim prijazno mesto.
Usmerjanje kulture in s tem povezanih dejavnosti v mestno jedro.
Prekategorizacija glavne ceste v cono za peš, kolesarski in motorni promet (cona 30 km/h).
Povezava mesta z vodo (pešpot, kolesarska pot, ureditev dostopov do vode - stopnice,
mostovi, lokali in butiki ob mestni cesti).
III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let
Geneza prenove na območju Vipapa – 1. faza.
Vzpostavitev povezav
Začetek prenove kompleksa in sprememba dejavnosti.
III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

Nov kompleks na območju Vipapa

Avtor ideje: g. Roman Abram


III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

Tovarna Krka (in IC Vrbina ter JEK 2 v ozadju)


III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

IC Vrbina – del širitve in


raziskovalno-razvojni energetski kompleks, pomemben za Slovenijo in širše.
III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov


III. VIZIJA RAZVOJA MESTA KRŠKO - čez 30 let

Zapolnitve obstoječe pozidave in manjše širitve v smeri proti Polšci, Senušam, Narplu, itd.

Obstoječe stanje na Polšci Širitev pozidave na Polšci